0

giao an hoa hoc 9 ca nam chuan

giáo án hóa học 9 cả năm chuẩn KTKN 2011-2012

giáo án hóa học 9 cả năm chuẩn KTKN 2011-2012

Hóa học

... ĐT 094 392 6 597 Lớp dạy:9a; tiết: 9b; tiết: ngày dạy: ngày dạy: Sĩ số: Sĩ số: vắng: vắng: 10 Tit MT S OXIT QUAN TRNG A CANXI OXIT (CaO) Mục tiêu: a Kiến thức: - HS hiu c hng tớnh cht húa hc ca Caxi ... CaO I Tớnh cht ca Canxi oxit (CaO) Tớnh cht vt lý - Cỏc nhúm HS quan sỏt mt HS quan sỏt mt Cht rn, mu trng mu CaO v nờu nhn xột v mu CaO v nờu tớnh cht vt lý c bn? nhn xột - CaO thuc loi oxit ... vi axit CaO(r) +2 HCl(dd) CaCl2(dd) + H2O(l) c Tỏc dng vi oxit axit CaO(r) + CO2(k) CaCO3(r) Canxi oxit l oxit baz Vụi b vún cc, ụng cng Trong khụng khớ cú CO2 nờn CaO hp th to thnh CaCO3(r)...
 • 182
 • 436
 • 0
Giáo án Hóa học 9 cả năm chuẩn

Giáo án Hóa học 9 cả năm chuẩn

Hóa học

... tan b Tác dụng với axit + Nhỏ từ từ dd HCl vào ống - CaO tan tạo CaO+2HCl CaCl2 +H2O nghiệm dd suốt ? Quan sát nhận xét t- không màu ợng? Viết PTPƯ? GV: PƯ CaO với nớc gọi PƯ vôi - Ca( OH)2 tan ... Hoạt động I Tính chất canxi oxit GV cho HS quan sát mẫu CaO Tính chất vật lý ? Nhận xét TCVL CaO? - Quan sát - Là chất rắn , màu trắng, nhận xét nóng chảy nhiệt độ cao ? CaO thuộc loại oxit nào? ... Chất rắn không tan nớc SiO2 Nhúng quỳ tím vào phần dd hai ống nghiệm lại, quỳ tím hoá đỏ H 3PO4 chất ban đầu P2O5 Nếu quỳ tím chuyển thành xanh Ca( OH)2 chất ban đầu CaO CaO + H2O Ca( OH)2 P2O5+3H2O...
 • 50
 • 321
 • 0
Giáo án hóa học 9 cả năm

Giáo án hóa học 9 cả năm

Hóa học - Dầu khí

... màu sắt canxi oxit ? 2- Ở nhiệt độ chuyển vôi rắn sang vôi lỏng ? 3- Nêu tính chất vật lí canxi oxit ?  Yêu cầu nhóm làm TN  Hỏi:  Trả lời ghi bài: I/ CANXI OXIT : (Vôi sống ) CTHH: CaO PTK ... điều kiện thường I Tính chất vật lí: canxihiđroxit chất rắn màu trắng, ,ít ♦ Canxihiđroxit chất rắn màu trắng, tan nước tan nước Vôi sống hòa tan vào nước:Phần tan 31 nước gọi nước vôi phân rắn vôi ... Nhóm 3:quan hệ Nhóm 4: quan hệ Nhóm 5:quan hệ Nhóm 6:quan hệ mối quan hệ chất vô cơ: Oxit bazo muối: CuO +2HCl CuCl2 +2H2 O CaCO3 t CaO + CO2 Oxit axit muối: CO2 + Ca( OH)2 CaCO3 + H2O MgCO3 t MgO...
 • 130
 • 1,829
 • 16
GIAO AN HOA HOC 9 ca nam

GIAO AN HOA HOC 9 ca nam

Hóa học

... H2O(l) Ca( OH)2 (dd) Ca( OH)2 tan , phần tan tạo thành dd bazơ Tác dụng với axit: CaO(r) + 2HCl (dd) CaCl2 (dd0 + H2O(l) c.Tác dụng với oxit axit CaO(r) + CO2(k) CaCO3(r) Hoạt động 2: Can xi oxit ... Viết PTHH? Làm tập câu a, b, c, trang SGK B Bài mới: A - Can xi oxit (CaO) ? Hãy cho biết CTHH caxioxit ? Can xi oxit thuộc loại hợp chất nào? Hoạt động 1: Can xi oxit có tính chất nào? Hoạt ... CaO + CaSO4 + H2O + CO2 CaCO3 CaO + H2O 2.Hớng dẫn làm tập BT.1: a Cho tác dụng với nớc - Thử CO2 b Khí làm đục Ca( OH)2 CO2 BT.2 Chất phản ứng mạnh với nớc CaO - Chất không tan nớc CaCO3 b...
 • 135
 • 1,393
 • 20
Giáo án hoá học 9 cả năm

Giáo án hoá học 9 cả năm

Hóa học

... mang điện tích (+) HS làm tập SGK + Vỏ nguyên tử chứa hay nhiều electron (e) mang điện tích (-) Hoạt động 2: Hạt nhân nguyên tử GV thông báo: - Gồm : Proton(p) mang điện tích (+) ? Hạt nhân mang ... mang điện nên diện tích hạt nhan p GV: Trong khoa học để trao đổi với nguyên tố cần coa cách biểu diễn ngắn gọn Do vạy NTHH đợc biểu diễn KHHH KHHH đợc thống toàn giới KHHH đợc viết chữ in hoa ... NTK riêng ? Làm tập số SGK ? Đọc đề ? Tóm tắt đề? 12 ? 1NT C nặng = 1 ,99 26.1023 ? Vậy 1/12 khối lợng NT C nặng bao nhiêu? 1 ,99 26 1023 12 b Có khối lợng ĐVC = 1,66.1024g ? Vậy NTK Al = 27 ĐVC Khối...
 • 16
 • 942
 • 8
giáo án hóa học 9 cả năm

giáo án hóa học 9 cả năm

Hóa học

... : CaO (r) + H2O  Ca( OH)2 (canxi hydroxit) Ca( OH)2 tan nước, phần tan thành dd bazơ b Tác dụng với axit : CaO (r) + 2HCl (dd)  CaCl2 (dd) + H2O (1) c Tác dụng với oxit axit: CaO (r) + CO2  CaCO3 ... trình Trang 25 Giáo Án Hóa CaCO3 t0 CaO + CO2 Hổn hợp lội qua dung dòch: Ca( OH)2 dư CO2 , SO2 bò giữ lại dung dòch tạo chất không tan CaCO3, CaSO3 CO2 + Ca( OH)2  CaCO3 + H2O SO2 + Ca( OH)2  CaSO3 ... động học sinh nghiệm A/ canxi oxit : CaO (vôi sống) Canxi oxit có Hoạt động : Cho HS quan - Học quan sát , phát biểu Trang Giáo Án Hóa tính chất ? Tính chất vật lý: Canxi oxit chất rắn, màu trắng,...
 • 178
 • 946
 • 16
Giáo án Hóa học 9 cả năm 2010-2011 (2cot)

Giáo án Hóa học 9 cả năm 2010-2011 (2cot)

Hóa học

...  → Ca( OH)2 b) Tác dụng với axit CaO + 2HCl  → CaCl2 + H2O c) Tác dụng với oxit axit CaO + CO2  → CaCO3 => Canxi oxit oxit bazơ II Ứng dụng canxi oxit Sách giáo khoa III Sản xuất Canxi oxit ... Tuấn Anh  Giáo án hoá học Nội dung A CANXI OXIT I Tính chất canxi oxit Tính chất vật lý Canxi oxit chất rắn, màu tráng, nóng chảy nhiệt độ cao (25850C) Tính chất hoá học a) Tác dụng với nước CaO ... BÀI : MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG Tuần : Tiết : I- Mục tiêu : 1- Kiến thức : - Học sinh hiểu tính chất hoá học Canxi oxit - Biết ứng dụng Canxi oxit - Biết phương pháp điều chế Canxi oxit phòng thí...
 • 23
 • 697
 • 4
Giáo án hóa học 9 cả năm

Giáo án hóa học 9 cả năm

Hóa học

... Ca( OH)2 CaCl2 Ca( NO3)2 CaCO3 CaO CaCO3 CaSO4 CO2 (k) + CaO(r) CaCO3(r) Kết luận : CaO oxit bazơ II Canxi oxit có ứng dụng ? (SGK) III Sản xuất CaO ? Nguyên liệu : Đá vôi( CaCO3) than đá Nguyên ... soạn : 02 .9. 20 09 Tiết Ngày dạy: 02 .9. 20 09 Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUANG TRỌNG (TT) AMục tiêu : Kiến thức : HS nắm kiến thức sau : • HS biết tính chất hoá học CaO , ứng dụng phương pháp điều chế CaO • ... dịch Ca( OH)2 B Dung dịch BaCl2 D A B II PHẦN TỰ LUẬN: (7 Điểm) Câu 1:(2.5đ) Viết PTHH thực chuyển đổi hố học theo sơ đồ sau: CaO (2) Ca( OH)2 (3) CaCO3 (4) CaO (5) CaCl2 (1) Câu 2:(4.5đ) Hồ tan...
 • 123
 • 1,510
 • 25
Gián án Giáo án Hóa học 9 cả năm

Gián án Giáo án Hóa học 9 cả năm

Hóa học

... PTHH? B Bài mới: Can xi oxit ? Hãy cho biết CTHH caxioxit ? Can xi oxit thuộc loại hợp chất nào? Hoạt động 1: Can xi oxit có tính chất hóa học nào? ? Hãy nêu tính chất vật lý Canxi oxit? - chất ... Hãy viết PTHH? Ca( OH)2 tan , phần tan tạo thành dd bazơ GV: CaO có tính hút ẩm ? dùng CaO làm gì? Tác dụng với axit: GV: Hớng đẫn làm thí nghiệm CaO tác dụng CaO(r) + 2HCl (dd) CaCl2 (dd0 + H2O(l) ... sau: CaO + CaSO + H2O + CO2 CaCO3 CaO + H2O 2.Hớng dẫn làm tập BT1: a Cho tác dụng với nớc - Thử CO2 b Khí làm đục Ca( OH) CO2 BT2 Chất phản ứng mạnh với nớc CaO - Chất không tan nớc CaCO3...
 • 113
 • 790
 • 9
Giáo án hóa học 8 cả năm chuẩn

Giáo án hóa học 8 cả năm chuẩn

Hóa học

... 8(g) Bài2: canxicacbonat canxioxit+khí cacbonic Trang Bài tập2: 37 Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa sgk.Chuẩn bị : phương trình hóa học => m = Canxicacbonat m m + canxioxit m cacbonic = ... sinh Các phương trình chữ: Ở ống2: Kali pemanganat Kalimanganat+ oxi Ở ống4: Canxi hidroxit +Cacbonđioxit canxicacbonat + nước Ơ ống5: Canxihidroxit+natricacbonat Hoạt động3: -Nhận xét,dáng giá ... tạo thành hay sản phẩm than nước PT chữ: t0 Đường=>Than+nước Đoc: canxi cacbonat bị phân hủy tạo thành can xxi oxit nước Quan sát hình trả lời: Trang 32 Trường THCS Phan Thúc Duyện Ở(b) nguyên...
 • 165
 • 687
 • 0
GIÁO ÁN HÓA HỌC 8 CẢ NĂM(Chuẩn KTKN)

GIÁO ÁN HÓA HỌC 8 CẢ NĂM(Chuẩn KTKN)

Hóa học

... b Bật nhảy: - Học: Đá lăng trớc, đá lăng trớc sau, đá lăng sang ngang Giáo viên: Hà Nam Ninh theo đội hình hàng ngang - Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh x x x x x x x x x x x x x x 4l ... x x x x GV - GV hô nhịp HS thực - GV quan sát sửa sai cho Thể Dục lớp ớc bớc, chân lăng đá mạnh từ sau trớc lên cao Hai tay phối hợp đánh lên cao giữ thang băng b Môn tự chọn (Đấ cầu): - Ôn tâng ... cầu cao ngang thắt lng, hớng phía trớc bụng, lòng bàn tay hớng lên cao cách bụng 0,25cm, tay buông tự nhiên, mắt nhìn theo cầu + Động tác: Tay cầm cầu hạ cổ tay cẳng tay lấy đà để tâng cầu lên cao...
 • 179
 • 521
 • 3
Giáo án hóa học 9 cả năm 2014

Giáo án hóa học 9 cả năm 2014

Hóa học

... động theo nhóm CaCO3 t CaO + CO2 Viết PTPƯ cho biến đổi sau: hoàn thành tập CaO +H2O  Ca( OH)2 → CaO + 2HNO3  → Ca( OH)2 CaCl2 Ca( NO)3 + H2O t CaO + CO2  CaCO3 → CaCO3  CaO Ca( NO3)2 → BT ... bazơ CaO + CO2 CaCO3 HS: Nhận TT GV CaO + CO2 CaCO3 HS: Viết PTHH HĐ 3: II./ Ứng dụng canxi oxit Mục tiêu: Biết ứng dụng CaO đời sống sản xuất 4’ GV: Hãy nêu ứng dụng II./ Ứng dụng canxi canxi ... màu trắng CaCl2 CaCl2 + H2SO4  → CaSO4+ 2HCl ( 0.5đ) B D (0.75đ ) ( 0.75đ ) Câu 2: Mỗi phương trình ( 0.5đ ) Ca + O2 t CaO → CaO + H2O  → Ca( OH)2 Ca( OH)2 + SO2  → CaCO3 + H2O CaCO3 + H2SO4...
 • 198
 • 1,409
 • 0
Giáo án hóa học 9 cả năm (hay)

Giáo án hóa học 9 cả năm (hay)

Hóa học

... MT S OXIT QUAN TRNG A CANXI OXIT I Mc tiờu bi hc 1.Kin thc : -Hs hiu c nhng tớnh cht hoỏ hc ca canxi oxit (CaO) -Bit c cỏc ng dng ca canxi oxit -Bit c cỏc phng phỏp iu ch CaO phũng thớ nghim v ... S BA Z QUAN TRNG (tip) B CANXI HIROXIT THANG PH I/ Mc tiờu: 1.Kin thc: Bit c: -Tớnh cht hoỏ hc ca mt s bazo quan trng nh Ca( OH) , v quỏ trỡnh sn xut Ca( OH)2 -ng dng ca natri hiroxit Ca( OH) phng ... nh Bi mi: Hot ng ca GV v HS Ni dung I Tớnh cht: HS pha ch d/d Ca( OH)2 theo hng dn Pha ch d/d canxihiro xit: SGK => n/x: Ca( OH)2 ớt tan, phn tan HS pha ch d/d Ca( OH)2 nc l d/d can xi hiroxit( nc...
 • 173
 • 3,691
 • 11
Giáo án hóa học 9 cả năm

Giáo án hóa học 9 cả năm

Hóa học

... màu sắt canxi oxit ? 2- Ở nhiệt độ chuyển vôi rắn sang vôi lỏng ? 3- Nêu tính chất vật lí canxi oxit ?  Yêu cầu nhóm làm TN  Hỏi:  Trả lời ghi bài: I/ CANXI OXIT : (Vôi sống ) CTHH: CaO PTK ... điều kiện thường I Tính chất vật lí: canxihiđroxit chất rắn màu trắng, ,ít  Canxihiđroxit chất rắn màu trắng, tan nước tan nước Vôi sống hòa tan vào nước:Phần tan 30 nước gọi nước vôi phân rắn vôi ... Nhóm 3:quan hệ Nhóm 4: quan hệ Nhóm 5:quan hệ Nhóm 6:quan hệ mối quan hệ chất vô cơ: Oxit bazo muối: CuO +2HCl CuCl2 +2H2 O CaCO3 t CaO + CO2 Oxit axit muối: CO2 + Ca( OH)2 CaCO3 + H2O MgCO3 t MgO...
 • 128
 • 344
 • 0
Giáo án vật lý 9 cả năm chuẩn kiến thức chuẩn kỹ năng năm học 2015 2016

Giáo án vật lý 9 cả năm chuẩn kiến thức chuẩn kỹ năng năm học 2015 2016

Trung học cơ sở - phổ thông

... Ghi lại lời dặn dò - Dặn dò HS làm 2.2; 2.3; 2.4 SBT trang GV tập:2.1; 2.2; 2.3; 2.4 SBT trang - Dặn HS đọc - Đọc  Hệ thống tập SBT trang 2.1/ Từ đồ thò, U = 3V thì: I1 = 5mA → R1 = 600Ω , ... n¨m LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68 gi¸o ¸n vËt lÝ c¶ n¨m theo chn kiÕn thøc míi c¶ n¨m LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68 gi¸o ¸n vËt lÝ c¶ n¨m theo chn kiÕn thøc míi c¶ n¨m LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68 gi¸o ¸n ... n¨m LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68 gi¸o ¸n vËt lÝ c¶ n¨m theo chn kiÕn thøc míi c¶ n¨m LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68 gi¸o ¸n vËt lÝ c¶ n¨m theo chn kiÕn thøc míi c¶ n¨m LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68 gi¸o ¸n...
 • 57
 • 566
 • 0
Giáo án Hình học 9 (cả năm)

Giáo án Hình học 9 (cả năm)

Trung học cơ sở - phổ thông

... tg52018’ (Xem bảng - SGK trang 79) Ta có : tg52018’ ≈ 1, 293 8 VD4 : Tính cotg47024’ (Xem bảng - SGK trang 69) Ta có : cotg47024’ ≈ 0 ,91 95 VD5 : Tính tg82013’ (Xem bảng - SGK trang 70) VD6 : Tính cotg8032’ ... 7.sin360 ≈ 4,114 VD5 (SGK trang 87) VD5 : ˆ ˆ N = 90 0 - M = 90 0 - 510 = 390 ˆ LN = LM.tg M = 2,8 tg510 ≈ 3,458 LM 2,8 ≈ ≈ 4,4 49 MN = 0,6 293 cos 51 Lưu ý : (SGK trang 78) (Cho HS tính thử ⇒ nhận ... trang 84) Tính AC ∆ AHB vuông cân H ⇒ AH ? Tính AC Bài 33/SGK trang 93 ˆ a/ (h.41) - C ˆ b/ (h.42) - D ˆ c/ (h.43) - C Bài 34/SGK trang 93 ˆ a/ (h.44) - C ˆ b/ (h.45) - C Bài 35/ SGK trang 94 ...
 • 59
 • 3,804
 • 23
Giáo án hóa học 8 (cả năm)

Giáo án hóa học 8 (cả năm)

Hóa học

... Bài 3: Canxi cacbonat bị nhiệt phân Canxicacbonat=canxioxit+cacbondioxit sinh canxi oxit khí cacbondioxi Theo ĐLBTKL ta có theo tỉ lệ khối lợng 14: 11 Hỏi từ mCanxicacbonat=mcanxioxit+mcacbondioxit ... mCanxicacbonat=mcanxioxit+mcacbondioxit 100 gam canxi cacbonat thu mà mcanxioxit : mcacbondioxit = 14: 11 đợc gam canxi oxit? = mcanxioxit =100.14 56gam 25 = mcacbondioxit = 100 56 = 40 gam GV treo ... trình hoá học sau: a Canxi oxit (CaO) + Cacbon dioxit Học sinh lên bảng làm: (CO2) = Canxi cacbonat (CaCO3) Các phơng trình hoá học b Đờng (C12H22O11)= Than (C) + a CaO + CO2= CaCO3 Nớc (H2O) b...
 • 167
 • 1,231
 • 9
giáo án hóa học 8 ( cả năm - 3 cột)

giáo án hóa học 8 ( cả năm - 3 cột)

Hóa học

... = 32 g.=> n0 = (mol) mH = g => nH = (mol) Công thức hoá học hợp chất C2H4O2 Câu 2: điểm Mh/c = 98 g MH = 3g Mp = 31g Mo = 64g %mH = 3,06%; %mp = 31,63%; %mo = 65,31 Câu 3: 2,5 điểm PTHH: Zn +...
 • 2
 • 1,984
 • 21
giáo an tin học 9 (cả năm)

giáo an tin học 9 (cả năm)

Tin học

... L1001 01/06 /99 14/06 /99 L1002 02/06 /99 10/06 /99 L2001 02/06 /99 20/06 /99 L2003 03/06 /99 12/06 /99 L2002 05/06 /99 25/06 /99 Mã sách L1001 L1002 L2001 L2003 L2002 Tên sách Miền thơ ấu Ngày Hoa bươm bướm ... Khánh Linh Trần Đại Thắng Lê Anh Đạt Lê Tuấn Tú Ngày sinh 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 Chiều cao 1.54 1.5 1.54 1.5 1.54 ... 9 9 8 9 9 9 9 8 9 9 Yêu cầu: Lưu bảng tinh với tên Danh sach lop em thoát khỏi Excel 4./Nhận xét 5./Củng cố-dặn dò: -Nêu cách để khởi động thoát khỏi Excel -Để lưu với tên khác ta thực nào? 9...
 • 105
 • 2,239
 • 20
Giáo án Hình học 9 cả năm

Giáo án Hình học 9 cả năm

Toán học

... CN = AC − AN CN = 6, 42 − 3, 62 ≈ 5, 292 · b ABN ? sin 3, = = 0, ≈ 23034’ ˆ ABN ⇒ ˆ ABN c ˆ CAN cos ⇒ ? 3, = 6, = 0,5625 ≈ 55046’ ˆ C AN ˆ CAN d AD? AN AN 3, ⇒ AD = = AD cos 34 0,8 29 AD ≈ 4,343 ... biệt thông qua tam giác vuông cân nửa tam giác - Làm 61,62,66 /99 SBT - Đọc trước §5 trang 90 Giáo viên: Đặng Anh Dũng- THCS Thanh Mai 29 Giáo án – Hình học Ngày tháng 10 năm 2008 Tiết 15, 16 ỨNG ... n kiến thức học làm câu hỏi ôn tập chương trang 91 ,92 SGK - Làm tập 33,34,35,36,37 /93 .94 - Tiết sau ôn tập chương Giáo viên: Đặng Anh Dũng- THCS Thanh Mai 32 Giáo án – Hình học Ngày 10 tháng...
 • 123
 • 1,072
 • 7

Xem thêm