0

giai bai tap vat ly lop 8 bai 4

Lý thuyết và bài tập vật lý lớp 12

thuyết và bài tập vật lớp 12

Vật lý

... 2cos (40 t +3 4 +A) = 2cos (40 t +3 4 +) = 2cos (40 t +7 4 )cmPhương trình sóng tại B:uB = 2cos (40 t +3 4 -B) = 2cos (40 t +3 4  -4 ) = 2cos (40 t -13 4 )cm2.10.3. ... =2cos (40 t +3 4 )cm. Viết phương trình sóng tại A và B ?2.10.2. Hướng dẫn trả lời:Bước sóng2 2 .80 4 40v vcmf     2 . 2 .2 4 AMA    rad2 . 2 .8 4 4BMB ... riêng của mạch là 4 5321515532 4 Sách tham khảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng lớp 12.Lê Thanh Sơn; 090593 040 6. Trang 15A2 = 4 2 + 4 2 + 24. 4cos ( 180 -60)A = 4cmPha ban đầu:1...
 • 254
 • 1,300
 • 3
chuyên đề lý thuyết và bài tập vật lý lớp 11

chuyên đề thuyết và bài tập vật lớp 11

Vật lý

... C1 = 6àF, C2 =4 àF, C3 = 8 àF, C 4 = 6àF, C5 = 2àF. Hóy tớnh in dung ca bộ Bài 3: Cho mạch tụ như hình, biết: C1 = 6àF, C2 =4 àF, C3 = 8 àF, C 4 = 5àF, C5 = ... Phải đặt điện tích q3 = 4. 10 -8 C tại đâu để q3 nằm cân bằng?Bài 6. Hai điện tích q1 = - 2. 10 -8 C, q2= -8. 10 -8 C đặt tại A và B trong không khí, AB = 8 cm.Một điện tích q3 đặt ... )2 2 4 2a a a .h2 2 23a h h 3.2 2 4 3 3/227 3 32 2 4 2 2 2 2a h a h a h a h 4 2+ = + + ≥⇒ + ≥ ⇒ + ≥Do đó: 2kqh 4kqEM23 33 3a2a h2≤ =EM đạt cực đại khi: ( )2a a 4kq2h...
 • 351
 • 6,407
 • 12
Lý Thuyết và Bài tập vật lý lớp 11 (dành cho học sinh chuyên)

Thuyết và Bài tập vật lớp 11 (dành cho học sinh chuyên)

Vật lý

... (R2 // R 4 ) nt (R3 // R5)Ta có: R = R1 + 42 42 RRRR++ 5353RRRR+= 5,5 Ω; I = rR +E= 1 A = I1 = I 24 = I35; U 24 = U2 = U 4 = I 24 R 24 = I 24 42 42 RRRR+ ... = 8 V; rb = r1 + r2 = 0 ,8 Ω; Rđ = đđPU2= 12 Ω; R 24 = R2 + R 4 = 4 Ω; Rđ 24 = 24 24 RRRRđđ+= 3 Ω; R = R1 + Rđ 24 + R3 = 7,2 Ω;a) I = bbrRE+= 1 A.b) Uđ 24 ... - r = 6, 48 Ω; R1 =R - Rđ1đ2R2 = 0, 48 Ω.b) Khi R2 = 1 Ω: Rđ2R2 = Rđ2 + R2 = 6 Ω; Rđ1đ2R2 =122122đRđđRđRRRR+= 4 Ω;R = R1 + Rđ1đ2R2 = 4, 48 Ω; I = rRe+≈ 1 ,43 5 A;...
 • 131
 • 2,235
 • 8
Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật lý lớp 12

Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật lớp 12

Khoa học tự nhiên

... Trang 48 Dung kháng: 31 1 40 10100 . 4 CZCωππ−= = = Ω Điện trở của bóng đèn: 2 2mm 40 40 40 đđđURP= = = Ω Tổng trở đoạn mạch AN: 2 2 2 2 40 40 40 2đAN ... Vậy 372,4cos 100 180 i tππ = −   (A) b. Tổng trở của toàn mạch: ( )22 40 30 70 40 2Z= + − = Ω 2 ,4. 40 2 96 2o oU I Z⇒ = = = V Ta có: 30 70tan 1 40 4 L CAB ... )( )222 2 40 10 40 50đAB L CZ R Z Z= + − = + − = Ω 3.50 150o o ABU I Z⇒ = = = V Ta có: 10 40 3tan 40 4 đL CABZ ZRϕ− −= = = − 37 180 ABπϕ⇒ = − rad 37 4 180 20u i ABπ...
 • 159
 • 9,753
 • 1
Công thức giải nhanh bài tập Vật Lý lớp 12

Công thức giải nhanh bài tập Vật lớp 12

Vật lý

... etc = L.I/t Em lỡ yêu /tôi 24. Từ trường ống dây 7.B 4 ..10N Il Biển-lớn = 4 biển-nhỏ nhớ ai chia li chia 10 triệu 25.Hệ số tự cảm 27.L 4 .10 .S Nl Lan-lớn = bốn ... info@nguyenthao.edu.vn ĐT: 090 543 4602 4 = m: độ lệch khối lượng của các quả nặng ở hai bên ròng rọc Anh đặt mẹ (má) già lên trên [khối nặng cộng với tình yêu (I) chia rượu-bình] 8. Vận tốc cực đại ... http://nguyenthao.edu.vn email: info@nguyenthao.edu.vn ĐT: 090 543 4602 2 A Q U   Anh + Quân = Ú *Lớp 11 1. Điện dung 0. . 4 dSSCk d   (k=9.109 N.m2/C2 ) Cua em...
 • 5
 • 4,038
 • 85
CÔNG THỨC GIẢI NHANH bài tập vật lý lớp 12

CÔNG THỨC GIẢI NHANH bài tập vật lớp 12

Vật lý

... biên: Trần Thị Ngọc Loan 16 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com  .86 40 0 .86 40 0hThTR (s) Dạng 17. Chu kỳ con lắc chịu tác dụng của lực không đổi. PHƯƠNG ... th q -Q0 Q0 O 22Q0 22Q0 4  4 3 4 3 4  ...  4 T 4 22:    4 T ...
 • 122
 • 13,606
 • 54
Các dạng bài tập vật lý lớp 12

Các dạng bài tập vật lớp 12

Vật lý

... thành.* Vận dụng định luật phóng xạ cho nhiều giai đoạn: 1N∆ 2N∆)1(101teNNλ−−=∆1{22NN=∆- e-)( 34 tt−λ}302teNNλ−=Dạng 4 : Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần ... tỉ lệ với bình phương quãng đường truyền sóng. Ta có 22 4 AArWkAπ=, 22 4 MMrWkA=, ⇒ MAAMrrAA=Chuyên đề 8 : Giao thoa sóng cơDạng 1: Tìm số điểm cực đại , cực tiểu ... 2TTrong 1 chu kì CqWWtđ 4 20== hai lần ( dùng đồ thị xác định thời điểm gặp nhau). Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếpmà năng lượng điện bằng năng lượng từ là T /4 Chuyên đề 12 : Máy phát...
 • 10
 • 3,890
 • 64
hon 400 bai tap vat ly lop 10

hon 400 bai tap vat ly lop 10

Tư liệu khác

... ngân.Bài 44 4Một phong vũ biểu có chiều dài ống là l = 80 cm. Do có bọt và một ít không khí nên phong vũ biểuchỉ sai. Khi áp suất khí quyển là 76cmHg thì phong vũ biểu chỉ 74cmHg.Bài 44 5Hai bình ... Đất là 640 0km.Bài 41 7Gia tốc rơi tự do của một vật ở cách mặt đất một khoảng h là g = 4, 9m/s2. Biết gia tốc rơi ở mặtđất là 9,8m/s2, bán kính Trái Đất là 640 0km. Tìm độ cao h.Bài 4 18 Một ... vật lớp 10b. Khí đà nhận đợc nhiệt lợng Q1 = 48 8 ,6J. Nội năng của khí tăng hay giảm ? Một lợng baonhiêu ? Cho 1at = 9 ,81 .10 4 N/m2. 45 BT vật lớp 10Hai thanh AB, AC đợc nối nhau...
 • 45
 • 4,826
 • 41
450 bài tập vật lý lớp 10 (đầy đủ)

450 bài tập vật lớp 10 (đầy đủ)

Vật lý

... 1AO 0.5 1 2 3 4 x(km)t(h)50 40 302010Hình 3AO 1 2 3 x(km)t(h) 80 60 40 20Hình 4 2 C E B D 1AO 1 2 3 4 5 6x(km)t(h)250200150100 50Hình 5123BDECFG 45 0 BàI TậP VậT ... là 640 0km.Bài 41 7Gia tốc rơi tự do của một vật ở cách mặt đất một khoảng h là g = 4, 9m/s2. Biết gia tốc rơi ở mặt đất là 9,8m/s2, bán kính Trái Đất là 640 0km. Tìm độ cao h.Bài 4 18 Một ... v(m/s)t(s)302010 45 0 BàI TậP VậT L LớP 10 Hồ Đăng Sơnb. Tính tỉ lệ phần trăm năng lượng đó chuyển thành nhiệt khi:+ m1 = 4m2+ m2 = 4m1Bài 349 Tìm năng lượng biến dạng đàn hồi cực đại trong Bài 3 48 Bài...
 • 38
 • 9,576
 • 118
Tài liệu Bài tập vật lý lớp 11 pptx

Tài liệu Bài tập vật lớp 11 pptx

Vật lý

... "9<<+01%2&%+1 14 0.201+.;10; 4 *%%Q! .A "X<@21%0 +4 01%8Y ... "<$01%=.)+%;)) 4 %110/;Q! "-<@%0 +4 01%);/*=8Y7 72 8 .10 ... )=− − −⇒ = ∆ = =∑ 14 2 43 2 2 2 2 2 223 3 3QR R RF k q 2 Q k qQ k Ql l ll l l"$5U6=WBiên soD<EF8GHHIJ @);K@:@ILM 8+ NO@B9...
 • 4
 • 3,145
 • 29
Tài liệu Hệ thống các bài tập Vật lý lớp 12 pdf

Tài liệu Hệ thống các bài tập Vật lớp 12 pdf

Cao đẳng - Đại học

... nằm trong giới hạn:A.0,17.10 -4 H ≤ λ ≤ 78. 10 -4 HB.3,36.10 -4 H ≤ λ ≤ 84 .10 -4 HC.0,17.10 -4 H ≤ 15.10 -4 HD.0,169.10 -4 H 84 .10 -4 HCâu 10 : Súng điện từ nào sau ... biên độ A = 8 2cm. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Quãng đường vật đi được sau thời gian 4, 6πs là :A. 143 ,8cm B.1 34, 8cm C. 140 cm D.132,6cmLoại 4: Chứng ... có hệ số tự cảm L = 14, 4μH. Các dây nối có điện trở không đáng kể. Máy thu có thể thu được sóng có tần số:A.39,25.103H B. 103HzC.1 74. 106Hz D. 4, 42.106HzCâu 8 : Súng in t no sau...
 • 13
 • 2,349
 • 40

Xem thêm