chuyen de ve phuong phap giai bai tap vat ly lop 10chuong iv cac dinh luat bao toan

18 18.1K 639
chuyen de ve phuong phap giai bai tap vat ly lop 10chuong iv cac dinh luat bao toan

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ôn tập Vật lý 10 chương”Các định luật bảo toàn” Gs: Nguyen Duc Phong CHUYÊN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 10 CHƯƠNG IV “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” I Nêu vấn đề -Hiện việc tìm kiếm tài liệu khơng cịn khó Chỉ cần máy tính có nối internet gõ vào vấn đề cần tìm có Nhưng khơng phải tài liệu đáp ứng nhu cầu mà người giáo viên đặt Vì muốn có tài liệu với mục tiêu mục đích người dạy người giáo viên phải biết chọn lọc để cho vấn đề truyền tải đến học sinh phù hợp với yêu cầu giáo viên tùy vào đối tượng học sinh Xuất phát từ nhu cầu tơi hệ thống lại lí thuyết đưa số tập sát với chương trình chuẩn luyện tập cho em học sinh để chuẩn bị cho thi học kì tới Đối tượng: -Dành cho lớp Mục đích: -Giúp em từ vấn đề dễ đến vấn đề khó -Tóm tắt lí thuyết giúp em nắm vững công thức phương pháp giải tốn vật lí -Giải số tập mẫu thật cụ thể chi tiết để em nắm vững phương pháp giải -Đưa số tập vận dụng để em luyện tập thêm, giúp em suy nghĩ nhớ lại kiến thức cũ *Tôi xin đưa tập “phương pháp giải tập vật lí lớp 10 chương IV Các định luật bảo tồn’ mà tơi chọn lọc hay kết hợp thêm số vấn đề số tốn mà theo tơi cần thiết cho việc giảng dạy Ơn tập Vật lý 10 chương”Các định luật bảo toàn” Gs: Nguyen Duc Phong Lớp 10 Chương IV II Phương pháp giải tập vật lý lớp 10 chương IV CHỦ ĐỀ 1: ĐỘNG LƯỢNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG Dạng 1: Tính động lượng vật - Động lượng p vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc v đại lượng xác định biểu thức: p =mv - Là đại lượng vector có hướng hướng với vận tốc vật - Đơn vị động lượng: kgm/s hay kgms-1 * Ý nghĩa: đại lượng đặc trưng cho truyền chuyển động vật - Động lượng   hệ vật Nếu: Nếu: Nếu: Nếu: p  p1  p2  p1   p  p  p1  p2   p1   p  p  p1  p2   p1  p  p  p12  p2   p1 , p2   p  p12  p2  p1 p2 cos    Dạng 2: Tính xung lượng lực, độ biến thiên động lượng( dạng khác định luật II Niuton)        p  p  p1 mv2  mv1 F t -Nếu vector phương biểu thức trở thành F t  p2  p1 -Vector chiều(+) có giá trị (+) - Vector ngược chiều(+) có giá trị (-) Dạng 3:Định luật bảo tồn động lương -Tổng động lượng   hệ kín ln bảo toàn p1  p const *Phương pháp giải tốn áp dụng định luật bảo tồn động lượng -Bước 1: Xác định hệ khảo xác phải hệ cô lập  -Bước 2: Viết biểu thức động lượng hệ trước va chạm pt  -Bước 3: Viết biểu thức động lượng hệ sau va chạm ps   -Bước 3:Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ pt  ps -Bước 4: Chuyển phương trình thành dạng vơ hướng cách : +Phương pháp chiếu +Phương pháp hình học * Những lưu ý giải toán liên quan đến định luật bảo toàn động lượng: a Trường hợp vector động lượng thành phần (hay vector vận tốc thành phần) phương, biểu thức định luật bảo toàn động lượng viết lại: m1v1 + m2v2 = m1 v1' + m2 v '2 Trong trường hợp ta cần quy ước chiều dương chuyển động - Nếu vật chuyển động theo chiều dương chọn v > 0; - Nếu vật chuyển động ngược với chiều dương chọn v < Ôn tập Vật lý 10 chương”Các định luật bảo toàn” Gs: Nguyen Duc Phong b Trường hợp vector động lượng thành phần (hay vector vận tốc thành phần) khơng phương, ta cần sử dụng hệ thức vector: p s = p t biểu diễn hình vẽ Dựa vào tính chất hình học để tìm u cầu tốn c Điều kiện áp dụng định luật bảo toàn động lượng: - Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ không - Ngoại lực nhỏ so với nội lực - Thời gian  tương tác ngắn  - Nếu F ngoai luc 0 hình chiếu F ngoai luc phương khơng động lượng bảo tồn phương BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Hai vật có khối lượng m = kg, m2 = kg chuyển động với vận tốc v = m/s v2 = m/s Tìm tổng động lượng ( phương, chiều độ lớn) hệ trường hợp :   a) v v hướng   b) v v phương, ngược chiều   c) v v vng góc   Giải  P P O Chọn chiều dương chiều với v2  a) Động lượng hệ :    P2 p= p1+ p2  Độ lớn : p = p + p2 = P  m1v1 + m2v2 = 1.3 + 4.1 = kgm/s  O  Chiều :cùng chiều với v1 v2  P1 P2 b) Động lượng hệ :     p p p = + P  Độ lớn : p = -m1v1 + m2v2 = -3+4=1 kgm/s P1 Chiều: chiều với v2 c) Động lượng hệ :      O p= p1+ p2 P2 Độ lớn: p = p12  p 22 = = 4,242 kgm/s tan g  p1  0, 75 p2   36,8  Chiều hợp với p2 góc  36,8 Bài 2:Một cầu rắn có khối lượng 500 g bay đập vào tường theo phương vng góc với tường bật ngược trở lại với vận tốc v=4m/s a.Tính độ biến thiên động lượng cầu khoảng thời gian va chạm 0,02s b.Tính lực mà tường tác dụng lên cầu khoảng thời gian Giải (+)  v1  v2 Chọn chiều vào tường  (+)  hướng  Ta có:  p  p2  p1 Chiếu lên chiều (+) p  mv2  mv1  0,5.4  0,5.4  4kgm / s Lực mà tường tác dụng lên cầu p 4 F t p  F    200 N t 0, 02 Ôn tập Vật lý 10 chương”Các định luật bảo toàn” Gs: Nguyen Duc Phong Bài 3: Một viên đạn có khối lượng m=10g, vận tốc 800m/s sau xuyên thủng tường vận tốc viên đạn cịn 200m/s Tìm độ biến thiên động lượng viên đạn lực cản trung bình mà tường tác dụng vào viên đạn, thời gian đạn xuyên qua tường 1/1000s (+)  v1 Giải Chọn chiều (+) hướng vào tường    Ta có:  p  p2  p1  Chiếu lên chiều (+) 3 v2 p mv2  mv1 10.10 (200  800)  6kgm / s -Dấu (-) cho biết động lượng giảm lực cản ngược chiều chuyển động Lực cản trung bình mà tường tác dụng lên cầu p 6 F t p  F    6000 N t 1/1000 Bài 4: Một súng đại bác nằm ngang khối lượng m s = 1000kg, bắn viên đoạn khối lượng m đ = 2,5kg Vận tốc viên đoạn khỏi nịng súng 600m/s Tìm vận tốc súng sau bắn - Hệ súng đạn hệ kín  - Động lượng súng chưa bắn pt =0 - Động lượng hệ sau bắn súng là:    ps = mS v S  mđ vđ Áp dụng định luật bảo toàn động lượng   pt = ps   mS vS  mđ vđ 0 - Vận tốc súng là: v  mđ vđ  1,5(m / s ) mS “Dấu(-) chứng tỏ súng bị giật lùi sau bắn Bài 5.Toa tàu thứ chuyển động với vận tốc v 1=15m/s đến va chạm với toa tàu thứ đứng yên có khối lượng gấp đơi toa tàu thứ Sau va chạm toa tàu móc vào chuyển động Tính vận tốc toa sau va chạm Giải - Xem hệ hai toa tàu hệ cô lập -Động lượng trước va chạm   pt m1 v1 -Động lượng sau  va chạm ps (m1  m2 )v -Áp dụng địmh luật bảo toàn động lượng hệ   pt = ps   m1 v1 (m1  m2 )v   v phương với vận tốc v1 - Vận tốc toa là: Ôn tập Vật lý 10 chương”Các định luật bảo toàn” v Gs: Nguyen Duc Phong m1.v1 m v 15  v1   5m / s m1  m2 3m1 3 Bài 6: Một vật có khối lượng 25kg rơi nghiêng góc 600so với đường nằm ngang với vận tốc 36km/h vào xe goong chứa cát đứng đường ray nằm ngang Cho khối lượng xe 975kg Tính vận tốc xe goong sau vật cắm vào  v1  v2   -Động lượng hệ lúc đầu: p1 m1 v1 -Động lượng của hệ saukhi vật rơi vào xe p2 (m1  m2 )v2 -Định luật bảo lượng:   toàn động  p1  p1  m1 v1 (m1  m2 )v2 (*) -Chiếu (*)lên phương chuyển động ngang: m1v1cos (m1  m2 )v2  v2  m1v1cos 25.10.0,5  0,125m / s m1  m2 25  975 Bài 7: Một người có khối lượng m 1=50kg nhảy từ xe có khối lượng m 2=80kg chuyển động theo phương ngang với vận tốc v=3m/s Biết vận tốc nhảy xe v0=4m/s Tính vận tốc sau người nhảy a.Cùng chiều b.Ngược chiều Giải -Xét hệ người xe hệ kín  + v0 vận tốc người xe( 4m/s)  + v vận tốc xe đất( 3m/s) Vậy vận tốc người đất    v1 v0  v  v2 vận tốc xe so với mặt đất sau người nhảy   -Động lượng người xe trước nhảy: pt (m1  m2 )v    -Động lượng người xe sau nhảy: ps m1 v1  m2 v2   -Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: pt  p s    ( m1  m2 )v = m1 v1  m2 v2      (m1  m2 )v m1 (v0  v)  m2 v2 + Chon chiều (+) chiều chuyển động (m1  m2 )v m1 (v0  v)  m2 v2 a.Cùng chiều (v0>0; v>0) v2  (m1  m2 )v  m1 (v0  v) m2 130.3  50(4  3) v2  0,5m / s 80 b Ngược chiều:( v00) Ôn tập Vật lý 10 chương”Các định luật bảo toàn” Gs: Nguyen Duc Phong (m1  m2 )v  m1 (v0  v) m2 130.3  50(  3) v2  5,5m / s 80 v2  Bài Một viên đạn có khối lượng kg bay thẳng đứng lên cao với vận tốc 250m/s nổ thành mảnh có khối lượng Biết mảnh thứ bay theo phương nằm ngang với vận tốc 500m/s, hỏi mảnh bay theo phương với vận tốc bao nhiêu? Giải - Xét hệ gồm hai mảnh đạn thời gian nổ hệ kín -Động lượng trước đạn nổ: p t mv  -Động lượng sau đạn nổ: P2 ps m1 v1  m2 v2 p  -Áp  dụng định luật bảo toàn động lượng pt  ps    mv m1 v1  m2 v2 O P1 -Chiếu lên phương ngang m1v1  m2 v2 sin  0  v2 sin   m1v1 m2 (1) -Chiếu lên phương thẳng đứng m2 v2 cos  mv  v2 cos  mv (2) m2 -Lây (1):(2) tg  m1v1 m2 1.500  1 m2 mv 2.250   45 mv mv 2.500 v2cos   v2   1414 N m2 m2 cos 1.cos 45 Bài tập tự giải: Bài 1: Một xe ôtô có khối lượng m1 = chuyển động thẳng với vận tốc v = 1,5m/s, đến tông dính vào xe gắn máy đứng n có khối lượng m2 = 100kg Tính vận tốc xe Đs: 5m/s Bài 2.Một xe chở cát có khối lượng m1=390kg chuyển động theo phương ngang với vận tốc v1=8m/s Hịn đá có khối lượng m2=10kg bay đến cắm vào bao cát Tìm vận tốc xe sau đá rơi vào TH sau: a.Hòn đá bay ngang, ngược chiều với xe với vận tốc v2=12m/s b.Hòn đá rơi thẳng đứng ĐS:a.7,5m/s; b.7,8m/s Bài Một toa xe khối lượng chuyển động đén va chạm vào toa xe thứ có khối lượng yên sau chuyển động với vận tốc 2m/s Hỏi trước va chạm với toa thứ toa thứ có vận tốc bao nhiêu? ĐS:3m/s Bài Một xe có khối lượng m1=10 tấn, xe có gắn súng đại bác Đại bác bắn phát đạn theo phương ngang với vận tốc 500m/s Đạn có khối lượng 100kg.Tìm vận tốc xe sau bắn, : Ôn tập Vật lý 10 chương”Các định luật bảo toàn” Gs: Nguyen Duc Phong a Ban đầu xe đứng yên b.Xe chạy với vận tốc 18km/h ĐS:a.-3,3m/s; b.1,6m/s Bài 5: Một viên đạn khối lượng 1kg bay theo phương thẳng đứng với vận tốc 500m/s nổ thành hai mảnh có khối lượng Mảnh thứ bay theo phương ngang với vận tốc 500 m/s hỏi mảnh thứ hai bay theo phương với vận tốc bao nhiêu? ĐS: v2 1225m / s;  35 CHỦ ĐỀ 2: CÔNG VÀ CƠNG SUẤT Dạng 1: Tính cơng thực  -Khi lực F không đổi tác dụng lên vật điểm đặt lực chuyển dời đoạn s theo hướng hợp với hướng lực góc  cơng thực lực tính CT A Fs cos  Pt ( J ) -Jun cơng lực có độ lớn 1N thực điểm đặt lực chuyển dời 1m theo hướng lực 1J=1N.m -Các trường hợp xảy ra: + = 0o => cos = => A = Fs > 0: lực tác dụng chiều với chuyển động + 0o <  < 90o =>cos > => A > 0; Hai trường hợp cơng có giá trị dương nên gọi công phát động +  = 90o => cos = => A = 0: lực không thực công; + 90o <  < 180o =>cos < => A < 0; + = 180o => cos = -1 => A = -Fs < 0: lực tác dụng ngược chiều với chuyển động Hai trường hợp cơng có giá trị âm, nên gọi cơng cản; Dạng 2: Tính cơng suất -Cơng suất đại lượng đo công sinh đơn vị thời gian P A F v.cos (W) t -Oat công suất thiết bị thực công 1J thời gian 1s 1W=1J/1s *Ý nghĩa: Là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công nhanh hay chậm *Lưu ý: -Vật chuyển động thẳng s=v.t -Vật chuyển động thẳng biến đổi s v0t  a.t 2 2 v  vo 2a.s -Nếu vật chịu tác dụng nhiều lực cơng hợp lực F tổng công lực tác dụng lên vật BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Kéo vật có khối lượng m=50kg trượt sàn nhà 5m tác dụng lực F=50N theo phương ngang , hệ số ma sát vật sàn 0,2 a.Tính cơng lực F b.Tính công lực ma sát     - Các lực tác dụng lên xe: N , P , Fk , Fms   Fms  N  Theo định luật II Niuton: P     F  Fk  Fms  P ma -Chiếu lên ox: Fk - Fms = ma.(1) -Chiếu lên oy N–P=0 N=P=mg F   F ms  mg 0, 2.50.10 100 N AFk F s.cos0 150.5 750 J AFms Fms s.cos180  100.5  500 J  Ôn tập Vật lý 10 chương”Các định luật bảo toàn” Gs: Nguyen Duc Phong Bài 2: Người ta kéo thùng nặng 30kg trượt sàn nhà dây hợp với phương nằm ngang góc 45 0, lực tác dụng lên dây 150N Tính cơng lực thùng trượt 15m Khi thùng trượt cơng trọng lực bao nhiêu? Giải -Công lực F kéo thùng 15m là:   A = F.s.cosα = 150.15 cos45 =1590 J F N -Trong q trình chuyển động trọng lực ln vng góc với phương chuyển động nên công Ap =  45   P Fms Bài 3: Một xe khối lượng 1,5 T, bắt đầu chuyển động nhanh dần sau quãng đường 100m vận tốc đạt 10m/s Hệ số ma sát xe mặt đường μ = 0,04 Tính cơng lực tác dụng lên xe quãng đường 100m Lấy g = 10m/s2 Giải     - Các lực tác dụng lên xe: N , P , Fk , Fms    Fms  N  F P     Theo định luật II Niuton: F  Fk  Fms  P ma -Chiếu lên ox: Fk - Fms = ma -Chiếu lên oy N – P = - Gia tốc xe là: v2 a  0,5m / s 2s - Độ lớn lực ma sát: Fms = μ.m.g = 0,04.1500.10=600N - Độ lớn lực kéo là: Fk = Fms + ma = 1350N Công lực: - AP = AN = (vì cos 900 =0) - A Fk = Fk s cos  =1350.100.cos0o =135.103J - Afms = Fms s.cos1800 =600.100.cos1800 = - 60.103J Bài 4: Một ơtơ có khối lượng m = 1,2 chuyển động mặt đường nằm ngang với vận tốc v = 36km/h Biết công suất động ơtơ 8kw Tính lực ma sát ôtô mặt đường Giải - Các lực tác dụng lên xe:      F N , P , Fk , Fms   Fms  N P  F      Theo Định luật II Niuton: F  Fk  Fms  P ma -Chiếu lên ox: Fk  Fms 0 (vì chuyển động đều) Fk Fms - Độ lớn lực kéo là: Ôn tập Vật lý 10 chương”Các định luật bảo tồn” Gs: Nguyen Duc Phong Ta có: A F s P P   F v  F Fms  800 N t t v Bài Một máy nâng có cơng suất P=40KW nâng vật có khối lượng lên độ cao 5m Tính thời gian nâng vật lên lực nâng tác dụng lên vật Giải (+)   Fk P Theo   định luật II Newton: P  Fk ma (*) Chiếu (*) lên chiều dương Fk  P 0 (Vì chuyển động a=0) Fk  p mg 2000.10 20000 N AFk Fk s.cos 20000.5 100000 J A A 100000 P  t  2,5s t P 40000 Bài 5: Dưới tác dụng lực không đổi nằm ngang, xe đứng yên chuyển động thẳng nhanh dần hết quãng đường s = 5m đạt vận tốc v = 4m/s Xác định công cơng suất trung bình lực, biết khối lượng xe m = 500kg, hệ số ma sát bánh xe mặt đường nằm ngang μ =0,01 Lấy g = 10m/s2 Giải - Các lực tác dụng lên xe là:     F ; Fms ; N ; P - Theo định luật II Niu tơn:      F  Fms  N  P ma Trên Ox: F – Fms = m v2 2.s v2 2.s - Công trọng lực: v2 A = F.s = ( Fms + m ).s 2.s A = 4250J - Cơng suất trung bình xe là: A 4250 v 1700W + Ta có: v =a.t  t = = 2,5s  P   t 2,5 a Bài tập tự giải : Bài 1.Một máy kéo vật có khối lượng 100kg chuyển động thẳng khơng ma sát lên độ cao 1m Tính cơng máy thực a Kéo vật lên thẳng đứng b.Kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng dài 5m Đs:1000J Bài 2.Một vật có khối lượng 10kg trượt đường nằm ngang tác dụng lực F=20N hướng chuyên động Hệ số ma sát đường 0,1 Tính cơng lực kéo ? Cơng lực cản ? Biết vật quãng đường 5m Đs: 100J;-50J Bài Một vật chuyển động mặt phẳng ngang dài 100m với vận tốc 72km/h nhờ lực kéo F=40N có phương hợp với phương ngang góc 600 TÍnh cơng cơng suất lực F  F Fms + m Ôn tập Vật lý 10 chương”Các định luật bảo toàn” Gs: Nguyen Duc Phong Đs: 2000J; 400W Bài Tính cơng cơng suất người kéo vật có khối lượng 30kg lên cao 2m Vật chuyển động hết 2s ĐS: A1=600J; P1=300W Bài 5.Một người kéo xe có khối lượng 50kg di chuyển đường ngang môt đoạn đường 100m Hệ số ma sát 0,05 Tính cơng lực kéo a.Xe chuyển động b.Xe chuyển động với gia tốc a=1m/s2 ĐS:a A=2500J; b.A=7500J Bài Một xe có khối lượng 1500kg chuyển động với vận tốc 36km/h tắt máy Sau 10s xe dừng lại Tính cơng độ lớn lực ma sát chuyển động ĐS:A=-75000J; Fms=-1500N Bài 7: Kéo vật có khối lượng 10 từ mặt đât lên cao theo phương thẳng đứng đến độ cao 8m.Tính cơng lực : a.F ? b.P ? ĐS:800000J; -800000J CHỦ ĐỀ 3: ĐỘNG NĂNG -Động vật có khối lượng m chuyển đơng với vận tơc v lượng mà vật có chuyển động xác định theo công thức Wđ= mv *Tính chất : +Động đại lượng vô hướng dương +Đơn vị Jun(J) -Định lý biến thiên động :Độ biến thiên động vật tổng công ngoại lực tác dụng lên vật Wd Wd  Wd  Angluc 1 mv2  mv12  Fngoailuc s 2 +Nếu A>0  Wd  Wd  Động tăng +Nếu A mghmax= mv 2A v2 => hmax = A = 45m 2g 3.Gọi C vị trí mà vật có động năng: WđC = WtC => WC = WđC + WtC = 2WđC = 2WtC Theo định luật bảo toàn năng: WC = WB + 2WtC = mghmax 2mghC = mghmax=> hC = hmax= 22,5m 2 + 2WđC = mghmax2 mv C = mghmax=> vC = gh max = 15 ms-1 Bài 5:Một lắc đơn có chiêu dài 1m Kéo cho dây làm với đường thẳng đứng góc  =450 thả nhẹ Tính vận tốc lắc qua vị trí mà dây làm với đường thẳng góc 300 lấy g=10m/s2 Giải: Chọn gốc thê C vị trí cân Cơ A WA mgl (1  cos ) Cơ B  WB mgl (1  cos )  mv 2 Áp dụng định luật bảo toàn A B WA WB  mgl (1  cos ) mgl (1  cos )  mv 2  v 2 gl (cos  cos ) A  v 2.10.1(cos45  cos30) 3,18  v 1,8m / s C B Bài 6:Một viên bi thả không ma sát từ mặt phẳng nghiêng cao 20cm TÌm vận tốc viên bi chân mặt phẳng nghiêng g=10m/s2 A B -Chọn gốc B -Cơ A WA 1mgh  mvA (vA 0) A  mvB2 mgh A -Áp dụng định luật bảo toàn A B -Cơ B: WA WB WB mgh1B  mvB2 (hB 0) mghA  mv2B  vB  17 ghA 2m / s Ôn tập Vật lý 10 chương”Các định luật bảo toàn” Gs: Nguyen Duc Phong Bài tập làm thêm: Bài tập tự giải Bài 1: Ném thẳng đứng vật có khối lượng 100g từ lên với vận tốc ban đầu 40m/s Tính , động toàn phần vật trường hợp sau: a Lúc bắt đầu ném vật b giây sau ném c Ở độ cao cực đại ĐS: a Wt=0; Wd=80J; W=80J b Wt=75J; Wd=5J; W=80J c Wt=80J; Wd=0; W=80J Bài 2: Một vật khối lượng 1kg thả rơi từ độ cao 20m b Tính vật lúc bắt đầu thả b Tính vật độ cao 10m Suy động vật c Tính động vật chạm đất ĐS: a 200J; b.100J, 100J; c.200J;20m/s Bài 3: Một bóng nặng 10g ném thẳng đứng xuống với vận tốc 10m/s từ độ cao 5m a.Tính bóng b Vận tốc bóng chạm đất c Ở độ cao động lần ĐS:a 1J; b 10 m/s; c 2,5m Bài 4: Một vật khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 10m, nghiêng góc 30 so với phương ngang (g=10m/s2) a Tính vật b Vận tốc vật chân mặt phẳng nghiêng Bỏ qua ma sát c Nếu hệ số ma sát 0,1 Tính vận tốc vật chân mặt phảng nghiêng ĐS: a W=50J, b.10m/s; c 9,1m/s Bài 5: Một lắc chiều dài 1m đưa lên độ cao so với vị trí cân 15cm a Thả vật khơng vận tốc đầu Tính vị trí lắc qua vị trí cân b Khi vận tốc lắc 1m/s Tính độ cao góc lệch lúc c Tính lực căng dây vị trí cân vị trí biên Cho m=100g bỏ qua ma sát ĐS: a 1,73m/s; b h=10cm ;  =25048’, c.T1=1,3N; T2=0,85N II.Kết luận -Trên số kiến thức mà tổng hợp lại để làm tài liệu tham khảo Rất mong nhận đóng góp q thầy cô Tôi xin chân thành cảm ơn Ha noi,ngày 14 tháng năm 2011 Người viết Nguyen Duc Phong 18 ...    p  p  p1 mv2  mv1 F t -Nếu vector phương biểu thức trở thành F t  p2  p1 -Vector chiều(+) có giá trị (+) - Vector ngược chiều(+) có giá trị (-) Dạng 3:Định luật... luật bảo toàn” Gs: Nguyen Duc Phong b Trường hợp vector động lượng thành phần (hay vector vận tốc thành phần) khơng phương, ta cần sử dụng hệ thức vector: p s = p t biểu diễn hình vẽ Dựa vào tính... Những lưu ý giải toán liên quan đến định luật bảo toàn động lượng: a Trường hợp vector động lượng thành phần (hay vector vận tốc thành phần) phương, biểu thức định luật bảo toàn động lượng viết

Ngày đăng: 13/09/2013, 21:55

Hình ảnh liên quan

- Nếu F ur ngoailuc ≠ nhưng hình chiếu của F ur ngoailuc trên một phương nào đó bằng không thì động lượng bảo toàn trên phương đó. - chuyen de ve phuong phap giai bai tap vat ly lop 10chuong iv cac dinh luat bao toan

u.

F ur ngoailuc ≠ nhưng hình chiếu của F ur ngoailuc trên một phương nào đó bằng không thì động lượng bảo toàn trên phương đó Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan