hon 400 bai tap vat ly lop 10

45 4.8K 41

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 04:10

BT vật lớp 10 Phần I: Động học Bài 1. Tâm đi xe đạp từ nhà đến trờng. Khi đi đợc 6 phút, Tâm chợt nhớ mình quên đem theo hộp chì màu. Tâm vội trở về lấy và đi ngay đến trờng. Do đó thời gian chuyển động của Tâm lần này bằng 1,5 lần thời gian Tâm đi từ nhà đến trờng khi không quên hộp chì màu. Biết thời gian lên hoặc xuống xe không đáng kể và Tâm luôn chuyển động với vận tốc không đổi. Tính quãng đờng từ nhà Tâm đến trờng và thời gian Tâm đi từ nhà đến trờng nếu không quên hộp chì màu. Bài 2. Một ngời đi xe đạp từ A đến B có chiều dài 24km. Nếu đi liên tục không nghỉ thì sau 2h ngời đó sẽ đến B. Nhng khi đi đợc 30 phút, ngời đó dừng lại 15 phút rồi mới đi tiếp. Hỏi ở quãng đờng sau, ngời đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để kịp đến B. Bài 3. Một ngời đi mô tô toàn quãng đờng dài 60km. Lúc đầu, ngời này dự định đi với vận tốc 30km/h. Nhng sau khi đi đợc 1 4 quãng đờng, ngời này muốn đến nơi sớm hơn 30ph. Hỏi ở quãng đờng sau ngời đó phải đi với vận tốc bao nhiêu? Bài 4. Tâm dự định đi thăm một ngời bạn cách nhà mình 19km bằng xe đạp. Chú Tâm bảo Tâm chớ 15 phút và dùng mô tô đèo Tâm với vận tốch 40km/h. Dau khi đi đợc 15 phút, xe h phải chờ sửa xe trong 30 ph. Sau đó chú Tâm và Tâm tiếp tục đi với vận tốc 10m/s. Tâm đến nhà ban sớm hơn dự định đi xe đạp là 15 phút. Hỏi nếu đi xe đạp thì Tâm đi với vận tốc bao nhiêu? Bài 5. Một ngời đi xe mô tô từ A đến B để đa ngời thứ hai từ B về A. Ngời thứ hai đến nơi hẹn B sớm hơn 55 phút nên đi bộ (với vận tốc 4km/h) về phía A. Giữa đờng hai ngời gặp nhau và thứ nhất đa ngời thứ hai đến A sớm hơn dự định 10 phút (so với trờng hợp hai ngời đi mô tô từ B về A). Tính: 1. Quãng đờng ngời thứ hai đã đi bộ 2. Vận tốc của ngời đi xe mô tô. Bài 6. An và Bình cùng chuyển động từ A đến B (AB = 6km). An chuyển động với vận tốc V 1 = 12km/h. Bình khởi hành sau An 15 phút và đến nơi sau An 30 phút. 1. Tìm vận tốc chuyển động của Bình. 2. Để đến nơi cùng lúc với An, Bình phải chuyển động với vận tốc bao nhiêu ? Bài 7. Một ngời đi xe đạp từ A đến B với vận tốc v 1 = 12km/h. Nếu ngời đó tăng vận tốc thêm 3km/h thì đến nơi sớm hơn 1h. 1. Tìm quãng đờng AB vừ thời gian dự định đi từ A đến B. 2. Ban đầu ngời đó đi với vận tốc v 1 = 12km/h đợc quãng đờng s 1 thì xe bị h phải sửa chữa mất 15 phút. Do đó trong quãng đờng còn lại ngời ấy đi với vận tốc v 2 = 15km/h thì đến nơi vẫn sớm hơn dự định 30ph. Tìm quãng đờng s 1 . Bài 8. Một ngời đi bộ khởi hành từ C đi đến B với vận tốc v 1 = 5km/h. Sau khi đi đợc 2h, ngời ấy ngồi nghỉ 30ph rồi đi tiếp về B. Một ngời khác đi xe đạp khởi hành từ A (AB > CB và C nằm giữa AB) cùng đi về B với vận tốc v 2 = 15km/h nhng khởi hành sau ngời đi bộ 1h. 1. Tính quãng đờng AC và CB. Biết cả hai ngời đến B cùng lúc và khi ngời đi bộ bắt đầu ngồi nghỉ thì ngời đi xe đạp đã đi đợc 3 4 quãng đờng AC. 2. Để gặp ngời đi bộ tại chỗ ngồi nghỉ ngời đi xe đạp phải đi với vận tốc bao nhiêu ? Bài 9. Lúc 6h20ph hai bạn chở nhau đi học bằng xe đạp với vận tốc v 1 = 12km/h. Sau khi đi đợc 10 phút, một bạn chợt nhớ mình bỏ quên viết ở nhà nên quay lại và đuổi theo với vận tốc nh cũ. Trong lúc đó bạn thứ hai tiếp tục đi bộ đến trờng với vận tốc v 2 = 6km/h và hai bạn đến trờng cùng một lúc. 1. Hai bạn đến trờng lúc mấy giờ ?Trễ học hay đúng giờ?Biết 7h vào học. 2. Tính quãng đờng từ nhà đến trờng. 3. Để đến nơi đúng giờ học, bạn quay về bằng xe đạp phải đi với vận tốc bao nhiêu ? Hai bạn gặp lại nhau lúc mấy giờ và cách trờng bao xa (để từ đó chở nhau đến trờng đúng giờ) ? 1 BT vật lớp 10 Bài 10. Mỗi ngày, ô tô thứ nhất khởi hành từ A lúc 6h đi về B, ô tô thứ hai khởi hành từ B lúc 7h đi về A và hai xe gặp nhau lúc 9h. Một hôm, ô tô thứ nhất khởi hành trễ hơn 2h nên hai xe gặp nhau lúc 9h48ph. Hỏi mỗi ngày, 2 ô tô đến nơi (A và B) lúc mấy giờ ? Biết vận tốc của mỗi xe không đổi. Bài 11. Giang và Huệ cùng đứng một nơi trên một chiệc cầu AB = s và cách đầu cầu một khoảng s = 50m. Lúc Tâm vừa dến một nơi cách đầu cầu A một quãng bằng s thì Giang và Huệ bắt đầu đi hai hớng ngợc nhau. Giang đi về phía Tâm và Tâm gặp Giang ở đầu cầu A, gặp Huệ ở đầu cầu B. Biết vânh tốc của Giang bằng nửa vận tốc của Huệ. Tính s. Bài 12. Lúc 6h sáng, một ngời khởi hành từ A chuyển động thẳng đều với vận tốc 20km/h. 1. Viết phơng trình chuyển động. 2. Sau khi chuyển động 30ph, ngời đó ở đâu ? 3. Ngời đó cách A 30km lúc mấy giờ ? Bài 13. Lúc 7h sáng ngời thứ nhất khởi hành từ A về B với vận tốc 40km/h. Cùng lúc đó ngời thứ hai đi từ B về A với vận tốc 60km/h. Biết AB = 100km. 1. Viết phơng trình chuyển động của 2 ngời trên. 2. Hỏi hai ngời gặp nhau lúc mấy giờ ? ở đâu ? Khi gặp nhau mỗi ngời đã đi đợc quãng đờng là bao nhiêu ? Bài 14. Lúc 7h, một ngời đang ở A chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h đuổi theo một ngời ở B đang chuyển động với vận tốc 5m/s. Biết AB = 18km. 1. Viết phơng trình chuyển động của hai ngời. 2. Ngời thứ nhất đuổi kịp ngời thứ hai lúc mấy giờ ? ở đâu ? Bài 15 . Lúc 7h, một ngời đi bộ khởi hành từ A đi về B với vận tốc 4km/h. Lúc 9h, một ngời đi xe đạp cũng xuất phát thừ A đi về B với vận tốc 12km/h. 1. Viết phơng trình chuyển động của hai ngời. 2. Lúc mấy giờ, hai ngời này cách nhau 2km. Bài 16 . Lúc 6h, xe thứ nhất chuyển động đều từ A về C. Đến 6h30ph, xe thứ hai đi từ B về C với cùng vận tốc xe thứ nhất. (Hình 1) Lúc 7h, một xe thứ ba đi từ A về C. Xe thứ ba gặp xe thứ nhất lúc 9h và gặp xe thứ hai lúc 9h30ph. Biết AB = 30km. Tìm vận tốc mỗi xe. (Giải bằng cách lập phơng trình chuyển động.) Bài 17. Giải lại câu 2 của bài 13 bằng phơng pháp đồ thị. Bài 18. Cho đồ thị chuyển động của hai xe đợc mô tả nh hình vẽ. (Hình 2) 1. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của mỗi xe. 2. Xe thứ hai chuyển động với vận tốc bao nhiêu thì có thể gặp đợc xe thứ nhất hai lần. Bài 19. Cho đồ thị chuyển động của hai xe đợc mô tả trên hình vẽ. 1. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của hai xe. 2. Tình thời điểm hai xe gặp nhau, lúc đó mỗi xe đi đợc quãng đờng là bao nhiêu ? (Hình 3) Bài 20. Xét hai xe chuyển động có đồ thị nh bài 19. 1. Hãy cho biết khi xe thứ nhất đã đến B thì xe thứ hai còn cách A bao nhiêu kilômét ? 2. Để xe thứ hai gặp xe thứ nhất lúc đó dừng lại thì xe thứ hai phải chuyển động với vận tốc bao nhiêu ? Bài 21. Cho đồ thị chuyển động của hai xe đợc mô tả trên hình vẽ. 1. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của hai xe. 2. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau. 2 BT vật lớp 10 (Hình 4) Bài 22. Xét hai chuyển động có đồ thị nh bài 21. 1. Để xe thứ hai gặp xe thứ nhất bắt đầu chuyển động sau khi dừng lại thì vận tốc của xe hai là bao nhiêu ? 2. Vận tốc xe hai phải là bao nhiêu thì nó gặp xe thứ nhất hai lần ? 3. Tính vận tốc trung bình của xe thứ nhất cả quãng đờng đi và về. Bài 23. Cho đồ thị chuyển động của ba xe đợc mô tả trên hình vẽ. 1. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của ba xe. 2. Xác định thời điểm và vị trí các xe gặp nhau. (Hình 5) Bài 24. Xét ba chuyển động của ba xe có đồ thị nh bài 23. 1. Để xe 1 và xe 2 có thể gặp xe 3 lúc xe 3 dừng lại thì vận tốc xe 1 và xe 2 là bao nhiêu ? 2. Xe 1 và xe 2 cùng lúc gặp xe 3 (Khi xe 3 đang dừng lại) lúc mấy giờ ? Vận tốc xe 1 và xe 2 là bao nhiêu ? Biết khi này vận tốc xe 2 bằng 2,5 lần vận tốc xe 1. Bài 25. Một ngời đi bộ khởi hành từ A với vận tốc 5km/h để đi về B với AB = 20km. Ngời này cứ đi 1 h lại dừng lại nghỉ 30ph. 1. Hỏi sau bao lâu thì ngời đó đến B và đã dừng lại nghỉ bao nhiêu lần 2. Một ngời khác đi xe đạp từ B về A với vận tốc 20km/h, khởi hành cùng lúc với ngời đi bộ. Sau khi đến A rồi lại quay về B với vận tốc cũ, rồi lại tiếp tục quay trở lại A . Hỏi trong quá trình đi từ A đến B, ngời đi bộ gặp ngời đi xe đạp mấy lần ? Lúc gặp nhau ngời đi bộ đang đi hay dừng lại nghỉ ? Các thời điểm và vị trí gặp nhau ? Bài 26. Một ngời đi bộ khởi hành từ trạm xe buýt A với vận tốc v 1 = 5km/h về B cách A 10km. Cùng khởi hành với ngời đi bộ tại A, có một xe buýt chuyển động về B với vận tốc v 2 = 20km/h. Sau khi đi đợc nửa đờng, ngời đi bộ dừng lại 30ph rồi đi tiếp đến B với vận tốc cũ. 1. Có bao nhiêu xe buýt đuổi kịp ngời đi bộ ? (Không kể xe khởi hành cùng lúc tại A và biết mỗi chuyến xe buýt khởi hành từ A về B cách nhau 30ph.) 2. Để chỉ gặp 2 xe buýt (không kể xe tại A) thì ngời ấy phải đi không nghỉ với vận tốc nh thế nào ? Bài 27. Trên một đờng thẳng có hai xe chuyển động đều với vận tốc không đổi. Nếu đi ngợc chiều thì sau 15ph, khoảng cách giữa hai xe giảm 25km. Nếu đi cùng chiều thì sau 30ph, khoảng cách giữa hai xe thay đổi 10km. Tính vận tốc của mỗi xe. (Chỉ xét bài toán trớc lúc hai xe có thể gặp nhau.) Bài 28. Trên một đờng thẳng, có hai xe chuyển động đều với vận tốc không đổi. Xe 1 chuyển động với vận tốc 35km/h. Nếu đi ngợc chiều nhau thì sau 30ph, khoảng cách giữa hai xe giảm 25km. Nếu đi cùng chiều nhau thì sau bao lâu khoảng cách giữa chúng thay đổi 5km ? Bài 29. Một hành khách ngồi trong một đoàn tầu hoả chuyển động đều với vận tốc 36km/h, nhìn qua cửa sổ thấy một đoàn tàu thứ hai dài l = 250m chạy song song, ngợc chiều và đi qua trớc mặt mình hết 10s. 1. Tìm vận tốc đoàn tàu thứ hai. 2. Nếu đoàn tàu thứ hai chuyển động cùng chiều với đoàn tàu thứ nhất thì ngời hành khách trên xe sẽ thấy đoàn tàu thứ hai đi qua trớc mặt mình trong bao lâu ? Bài 30. Hai ngời đều khởi hành cùng một lúc. Ngời thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc v 1 , ngời thứ hai khởi hành từ B với vận tốc v 2 (v 2 < v 1 ). Biết AB = 20 km. Nếu hai ngời đi ngợc chiều nhau thì sau 12 phút họ gặp nhau. Nếu hai ngời đi cùng chiều nhau thì sau 1h ngời thứ nhất đuổi kịp ngời thứ hai. Tính vận tốc của mỗi ngời. Bài 31. Đoàn tàu thứ nhất có chiều dài 900m chuyển động đều với vận tốc 36km/h. Đoàn tàu thứ hai có chiều dài 600m chuyển động đều với vận tốc 20m/s song song với đoàn tàu thứ nhất. Hỏi thòi gian mà một hành khách ở đoàn tàu này nhìn thấy đoàn tàu kia đi qua trớc mặt mình là bao nhiêu ? Giải bài toán trong hai trờng hợp: 1. Hai tàu chạy cùng chiều. 2. Hai tàu chạy ngợc chiều. 3 BT vật lớp 10 Bài 32. Một chiếc canô đi từ A đến B xuôi dòng nớc mất thời gian t, đi từ B trở về A ngợc dòng nớc mất thời gian t 2 . Nếu canô tắt máy và trôi theo dòng nớc thì nó đi từ A đến B mất thời gian bao nhiêu ? Bài 33. Một thuyền đi từ A đến B (với s = AB = 6km) mất thời gian 1h rồi lại đi từ B trở về A mất 1h30ph. Biết vận tốc của thuyền so với nớc và vận tốc của nớc so với bờ không đổi. Hỏi: 1. Nớc chảy theo chiều nào ? 2. Vận tốc thuyền so với nớc và vận tốc nớc so với bờ ? Bài 34. Trong bài 33, muốn thời gian đi từ B trở về A cũng là 1h thì vận tốc của thuyền so với nớc phải tăng thêm bao nhiêu so với trờng hợp đi từ A đến B. Bài 35. Một thuyền máy dự định đi xuôi dòng từ A đến B rồi lại quay về A. Biết vận tốc của thuyền so với nớc là 15km/h, vận tốc của nớc so với bờ là 3km/h và AB = s = 18km. 1. Tính thời gian chuyển động của thuyền. 2. Tuy nhiên, trên đờng quay về A, thuyền bị hỏng máy và sau 24h thì sửa xong. Tính thời gian chuyển động của thuyền. Bài 36. Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A đến B, rồi ngợc dòng từ B về A hết 2h30ph. Biết rằng vận tốc thuyền khi xuôi dòng là v 1 = 18km/h và khi ngợc dòng là v 2 12km/h. Tính khoảng cách AB, vận tốc của dòng nớc, thời gian xuôi dòng và thời gian ngợc dòng. Bài 37. Trong bài 36, trớc khi thuyền khởi hành 30ph, có một chiếc bè trôi theo dòng nớc qua A. Tìm thời điểm các lần thuyền và bè gặp nhau và tính khoảng cách từ nơi gặp nhau đến A. Bài 38. Một thang cuốn tự động đa khách từ tầng trệt lên lầu (khách đứng yên trên thang) mất thời gian 1 phút. Nếu thang chạy mà khách bớc lên đều thì mất thời gian 40s. Hỏi nếu thang ngừng thì khách phải đi lên trong thời gian bao lâu ? Biết vận tốc của khách so với thang không đổi. Bài 39. Một ngời đi trên thang cuốn. Lần đầu khi đi hết thang ngời đó bớc đợc n 1 = 50 bậc. Lần thứ hai đi với vận tốc gấp đôi theo cùng hớng lúc đầu, khi đi hết thang ngời đó bớc đợc n 2 = 60 bậc. Nếu thang nằm yên, ngời đó bớc bao nhiêu bậc khi đi hết thang? Bài 40. Một ngời lái xuồng dự định mở máy cho xuồng chạy ngang một con sông rộng 240m theo phơng vuông góc với bờ sông. Nhng do nớc chảy nên xuồng bị trôi theo dòng nớc và sang đến bờ bên kia tại điểm cách bến dự định 180m và mất thời gian 1 phút. Xác định vận tốc của xuồng so với bờ sông. Bài 41. Từ A, hai ô tô chuyển động theo hai hớng vuông góc nhau với vận tốc 60km/h và 80km/h. tính vận tốc của ô tô thứ nhất đối với ô tô thứ hai. Bài 42. Một ngời đi từ A đến B. Nửa đoạn đờng đầu, ngời đó đi với vân tốc v 1 , nuwuar thời gian còn lại đi với vân tốc v 2 , quãng đờng cuối cùng đi với vận tốc v 3 . Tính vận tốc trung bình của ngời đó trên cả quãng đờng. Bài 43. Hai xe ô tô cùng khởi hành từ A đến B, AB có chiều dài s. Ô tô thứ nhất đi nửa quãng đờng đầu với vận tốc v 1 và đi quãng đờng sau với vận tốc v 2 . Ô tô thứ hai đi với vận tốc v 1 trong nửa thời gian đầu và vận tốc v 2 trong nửa thời gian sau. Tính vận tốc trung bình của mỗi ô tô trên cả quãng đờng. Bài 44. Có hai ô tô chuyển động giống nh Bài 43. Hỏi: 1. Ô tô nào đến B trớc và đến trớc bao nhiêu lâu? 2. Khi một trong hai ô tô đã đến B hì ô tô còn lại cách B một quãng bao nhiêu? Bài 45. Một ô tô khởi hành từ A đi đến B. Trên nửa quãng đờng đầu, ô tô đi với vân tốc v 1 = 30km/h, nửa quãng đờng sau ô tô đi với vận tốc v 2 . Vận tốc trung bình trên cả quãng đờng là 37,5 km/h. 1. Tính vận tốc v 2 . 2. Nếu nửa thời gian (cần thiết đi từ A đến B) ô tô đi với vận tốc v 1 , nửa thời gian còn lại ô tô đi với vận tốc v 2 thì vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đờng là bao nhiêu? 4 BT vật lớp 10 Bài 46. Hai ô tô cùng khởi hành từ A để đi đến B. Ô tô thứ nhất đi nửa quãng đờng với vận tốc v 1 = 20km/h và đi nửa quãng đờng sau với vận tốc v 2 . Ô tô thứ hai đi với vận tốc v 1 trong nửa thời gian đầu và vân tốc v 2 trong nửa thời gian sau. Tính v 2 để khi một ô tô đã đi đến B thì ô tô còn lại mới đi nửa quãng đ- ờng. Bài 47. Một vật chuyển động trên một quãng đờng AB. ở đoạn đờng đầu AC, vật chuyển động với vân tốc trung bình là v tb1 = V 1 . Trong đoạn đờng CB còn lại, vật chuyển động với vận tốc trung bình v tb2 = V 2 . Tìm điều kiện để vận tốc trung bình trên cả quãng đờng AB bằng trung bình cộng của hai vận tốc trung bình trên. Bài 48. Một xe ô tô rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều và sau 20s đạt vận tốc 18km/s. Tìm gia tốc của ô tô. Bài 49. Một xe đạp chuyển động với vận tốc 9km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm đần đều với gia tốc 0,5m/s 2 . Hỏi kể từ lúc bắt đầu hãm phanh thì sau bao lâu se dừng hẳn ? Bài 50. Một xe chuyển động biến đổi đều với gia tốc 0,25m/s 2 . Hỏi trong thời gian bao lâu thì vận tốc tăng từ 18km/h tới 72km/h. Bài 51. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì hãm phanh, chạy chậm dần đều với gia tốc 2,5m/s 2 . 1. Lập công thức tính vận tốc tức thời. 2. Tính thời gian để xe dừng hẳn kể từ lúc hãm phanh. 3. Vẽ đồ thị vận tốc - thời gian. Bài 52. Cho đồ thị vận tốc 2 ô tô nh hình vẽ. 1. Xác định loại chuyển động. Lập công thức tính vận tốc. 2. ý nghĩa giao điểm của hai đồ thị. (Hình 6) Bài 53. Hãy vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ đồ thị vận tốc thời gian của hai vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo chiều dơng trong trờng hợp sau: - Vật một chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s 2 và vận tốc đầu 36 km/h. - Vật một chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc 0,8m/s 2 và vận tốc đầu 15 m/s. Dùng đồ thị hãy xác định sau bao lâu hai vật có vận tốc bằng nhau và bằng bao nhiêu ? Bài 54. Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động nh sau: (H.7) 1. Nêu tính chất chuyển động của mỗi giai đoạn. 2. Lập phơng trình vận tốc cho mỗi giai đoạn. (Hình 7) Bài 55. Phơng trình vận tốc của một vật chuyển động là v t = 5 + 2t (m/s). Hãy tòm phơng trình tính đờng đi trong chuyển động đó. Bài 56. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều và qua A với vận tốc v 1 , qua B với vận tốc v 2 . Tính vận tốc trung bình của vật khi chuyển động giữa hai điểm A và B. Bài 57. Phơng trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều nh sau: x = 5 - 2t + 0,25t 2 (với x tính bằng mét và t tính bằng giây) Hãy viết phơng trình vận tốc và phơng trình đờng đi của chuyển động này. Bài 58. Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu. Trong giây thứ ba kể từ lúc bắt đầu chuyển động, xe đi đợc 5m. Tính gia tốc và quãng đờng xe đi đợc sau 10s. Bài 59. Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu và đi đợc quãng đờng s trong t giây. Tính thời gian đi 3 4 đoạn đờng cuối. 5 BT vật lớp 10 Bài 60. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc v 0 , gia tốc a. Sau khi đi đợc quãng đờng 10m thì có vận tốc 5m/s, đi thêm quãng đờng 37,5m thì vận tốc 10m/s. Tính v 0 và a. Bài 61 Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s 2 và sau khi đi quãng đờng s kể từ lúc tăng tốc, ô tô có vận tốc 20m/s. Tính thời gian ô tô chuyển động trên quãng đờng trên quãng đờng s và chiều dài quãng đờng s ? Bài 62. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều qua A với vận tốc v A và đi đến B mất thời gian 4s. Sau đó 2s, vật đến đợc C. Tính v A và gia tốc của vật. Biết AB = 36m, BC = 30m. Bài 63. Một vật chuyển động nhanh dần đều đi đợc những đoạn đờng 15m và 33m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 3s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của vật. Bài 64. Chứng tỏ rằng trong chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu, quãng đờng đi đợc trong những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp tỷ lệ với các số lẻ liên tiếp 1, 3, 5, 7 . Bài 65. Từ trạng thái đứng yên, một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc 2m/s 2 và đi đợc quãng đ- ờng 100m. Hãy chia quãng đờng đó ra làm 2 phần sao cho vật đi đợc hai phần đó trong khoảng thời gian bằng nhau. Bài 66. Một ô tô khởi hành từ O chuyển động thẳng biến đổi đều. Khi qua A và B, ô tô có vận tốc lần lợt là 8m/s và 12m/s. Gia tốc của ô tô là 2m/s. Tính: 1. Thời gian ô tô đi trên đoạn AB. 2. Khoảng cách từ A đến B, từ O đến A. Bài 67. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phơng trình chuyển động nh sau: x = 25 + 2t + t 2 Với x tính bằng mét và t tình bằng giây. 1. Hãy cho biết vận tốc đầu, gia tốc và toạ độ ban đầu của vật. 2. Hãy viết phơng trình đờng đi và phơng trình vận tốc của vật. 3. Lúc t = 3s, vật có tọa độ và vận tốc là bao nhiêu ? Bài 68. Một vật chuyển động thẳng biên đổi đều với phơng trình chuyển động là: x = 30 - 10t + 0,25t 2 với x tính bằng mét và thời gian tính bằng giây. Hỏi lúc t = 30s vật có vận tốc là bao nhiêu ? Biết rằng trong quá trình chuyển động vật không đổi chiều chuyển động. Bài 69. Giải lại bài toán trên, biết rằng trong quá trình chuyển động vật có đổi chiều chuyển động. Lúc t = 30s, vật đã đi đợc quãng đờng là bao nhiêu ? Bài 70. Một xe bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,5m/s 2 đúng lúc một xe thứ hai chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h vợt qua nó. Hỏi khi xe thứ nhất đuổi kịp xe thứ hai thì nó đã đi đợc quãng đờng và có vận tốc bao nhiêu ? Bài 71. Một xe bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi hết kilômét thứ nhất vận tốc của nó tăng lên đợc 10m/s. Tính xem sau khi đi hết kilômét thứ hai vận tốc của nó tăng thêm đợc một lợng là bao nhiêu ? Bài 72. Một xe bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên. Trong 1km đầu tiên có gia tốc a 1 và cuối đoạn đờng này nó có vận tốc 36km/h. Trong 1km kế tiếp xe có gia tốc là a, và trong 1km này vận tốc tăng thêm đợc 5m/s. So sánh a 1 và a 2 . Bài 73. Một ô tô bắt đầu khởi hành từ A chuyển động thẳng nhanh dần đều về B với gia tốc 0,5m/s 2 . Cùng lúc đó một xe thứ hai đi qua B cách A 125m với vận tốc 18km/h, chuyển động thẳng nhanh dần đều về phía A với gia tốc 30cm/s 2 . Tìm: 1. Vị trí hai xe gặp nhau và vận tốc của mỗi xe lúc đó. 2. Quãng đờng mà mỗi xe đi đợc kể từ lúc ô tô khởi hành từ A. 6 BT vật lớp 10 Bài 74. Một thang máy chuyển động nh sau: * Giai đoạn 1: Chuyển động thẳng nhanh dần đều, không vận tốc đầu, với gia tốc 1m/s 2 trong thời gian 4s. * Giai đoạn 2: Trong 8s sau đó, nó chuyển động đều với vận tốc đạt đợc sau 4s đầu. * Giai đoạn 3: 2s sau cùng, nó chuyển động chậm dần đều và dừng lại. Tính quãng đờng mà nó đa đi đợc và vẽ đồ thị vận tốc của chuyển động này. Bài 75. Sau 20s, một ô tô giảm vận tốc từ 72km/h đến 36km/h, sau đó nó chuyển động đều trong thời gian 0,5ph, cuối cùng nó chuyển động chậm dần đều và đi thêm đợc 40m thì dừng lại. 1. Tính gia tốc trên mỗi giai đoạn. 2. Lập công thức tính vận tốc ở mỗi giai đoạn. 3. Vẽ đồ thị vận tốc diễn tả cả quá trình chuyển động của ô tô. 4. Tính vận tốc trung bình trên toàn bộ quãng đờng đó. Bài 76. Một vật chuyển động trên đoạn thẳng AB = 300m. Vật bắt đầu chuyển động không vận tốc đầu tại A và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s 2 , tiếp theo chuyển động chậm dần đều với gia tốc 1m/s và dừng lại tại B. 1. Tính thời gian đi hết đoạn AB. 2. Xác định vị trí của C trên AB mà tại đó vật bắt đầu chuyển động chậm dần đều. Bài 77. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phơng trình chuyển động thẳng là: x = 20t + 4t 2 Với x tính bằng cm và tính bằng s. 1. Tính quãng đờng vật đi đợc trong khoảng thời gian từ t 1 = 2s đến t 2 = 5s và vận tốc trung bình trong khoảng thời gian này. 2. Tính vận tốc của vật lúc t 1 = 2s. Bài 78. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều, khởi hành lúc t = 0 tại điểm A có tọa độ x A = -5m đi theo chiều dơng với vận tốc 4m/s. Khi đến gốc tọa độ O, vận tốc vật là 6m/s. Tính: 1. Gia tốc của chuyển động. 2. Thời điểm và vận tốc của vật lúc qua điểm B có tọa độ 16m. Bài 79. Hai vật chuyển động thẳng biến đổi đều trên đờng thẳng AAB và ngợc chiều nhau. Khi vật một qua A nó có vận tốc 6m/s và sau 6s kể từ lúc qua A nó cách A 90m. Lúc vật một qua A thì vật hai qua B với vận tốc 9m/s, chuyển động chậm dần đều với gia tốc 3m/s 2 . Viết phơng trình chuyển động của hai vật và tính thời điểm chúng gặp nhau. Giải bài toán trong hai trờng hợp: 1. AB = 30m 2. AB = 150m Biết trong quá trình chuyển động, hai vật không đổi chiều chuyển động. Bài 80. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có: Khi t 1 = 2s thì x 1 = 5cm và v 1 = 4cm/s Khi t 2 = 5s thì v 2 = 16cm/s 1. Viết phơng trình chuyển động của vật. 2. Xác định thời điểm mà vật đổi chiều chuyển động và vị trí của vật lúc này. Bài 81. Lúc t = 0, một thang máy khởi hành từ mặt đất không vận tốc đầu để đi lên theo đờng thẳng đứng tới đỉnh một tháp cao 250m. Lúc đầu thang có chuyển động nhanh dần đều và đạt đợc vận tốc 20m/s sau khi đi đợc 50m. Kế đó thang máy chuyển động đều trong quãng đờng 100m và cuối cùng thang máy chuyển động chậm dần đều và dừng lại ở đỉnh tháp. Viết phơng trình chuyển động của thang máy trong ba giai đoạn. Bài 82 . Một ngời đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu chuyển bánh nhanh dần đều. Toa (1) đi qua trớc mặt ngời ấy trong t giây. Hỏi toa thứ n đi qua trớc mặt ngời ấy trong bao lâu ? Bài 83. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a từ trạng thái đứng yên và đi đợc quãng đ- ờng s trong thời gian t. Hãy tính: 1. Thời gian vật đi hết 1m đầu tiên. 2. Thời gian vật đi hết 1m cuối cùng. 7 BT vật lớp 10 Bài 84. Một ngời đứng ở sân ga nhìn một đoàn tàu chuyển động chậm dần đều qua trớc mặt. Ngời này thấy toa thứ nhất qua trớc mặt mình trong thời gian 5s, toa thứ hai trong 45s. Khi đoàn tàu dừng lại thì đầu toa thứ nhất cách ngời ấy 75m. Tính gia tốc của đoàn tàu. Bài 85. Hai xe cùng khởi hành từ A chuyển động thẳng về B. Sau 2h thì cả hai xe cùng đến B một lúc. Xe thứ nhất đi nửa quãng đờng đầu với vận tốc 45km/h. Xe thứ hai đi trên quãng đờng AB không vận tốc đầu và chuyển động biến đổi đều. Xác định thời điểm mà ở đó hai xe có vận tốc bằng nhau. Bài 86. Một vật rơi tự do từ độ cao 45m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi vừa khi vừa chạm đất. Lấy g = 10m/s. Bài 87. Ngời ta thả rơi tự do hai vật A và B ở cùng một độ cao. Vật B đợc thả rơi sau vật A một thời gian là 0,1s. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc thả vật A thì khoảng cách giữa chúng là 1m. Lấy g = 10m/s. Bài 88. Một vật rơi tự do từ độ cao 45m xuống đất. Lấy g = 10m/s 2 . Tìm: 1. Quãng đờng vật rơi đợc sau 2s 2. Quãng đờng vật rơi đợc trong 2s cuối cùng. Bài 89. Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10m/s 2 trong 2s cuối cùng rơi đợc 60m. Tính: 1. Thời gian rơi. 2. Độ cao nơi thả vật. Bài 90. Một vật rơi tự do tại nơi có gia tốc g. Trong giây thứ 3, quãng đờng rơi đợc là 24,5m và vận tốc vừa chạm đất là 39,2m/s. Tính g và độ cao nơi thả vật. Bài 91. Một hòn đá rơi tự do từ miệng một giếng sâu 50m. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc buông hòn đá, ngời quan sát nghe tiếng động (do sự và chạm giữa hòn đá và đáy giếng). Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. Lấy g = 10m/s 2 . Bài 92. Các giọt nớc rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau. Khi giọt thứ nhất vừa chạm đất thì giọt thứ năm bắt đầu rơi. Tìm khoảng cách giữa các giọt kế tiếp nhau. Biết mái nhà cao 16m. Bài 93. Hai giọt nớc rơi ra khỏi ống nhỏ giọt cách nhau 0,5s. Lấy g = 10m/s 2 . 1. Tính khoảng cách giữa giữa hai giọt nớc sau khi giọt trớc rơi đợc 0,5s; 1s; 1,5s. 2. Hai giọt nớc tới đất cách nhau một khoảng thời gian bao nhiêu ? Bài 94. Sau 2s kể từ lúc giọt nớc thứ hai bắt đầu rơi, khoảng cách giữa hai giọt nớc là 25m. Tính xem giọt thứ hai rơi muộn hơn giọt thứ nhất bao lâu ? Bài 95. Tính quãng đờng mà một vật rơi tự do rơi đợc trong giây thứ mời. Trong khoảng thời gian đó vận tốc tăng lên đợc bao nhiêu ? Lấy g = 10m/s 2 . Bài 96. Một đồng hồ có kim giờ dài 3cm, kim phút dài 4cm. So sánh vận tốc và vận tốc dài của hai đầu kim. Bài 97. Một ô tô qua khúc quanh là cung tròn bán kính 100m với vận tốc 36km/h. Tìm gia tốc hớng tâm của xe. Bài 98. Một bánh xe bán kính 60cm quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Tìm: 1. Chu kỳ, tần số quay. 2. Vận tốc góc và vận tốc dài của một điểm trên vành bánh xe. Bài 99. Một máy bay bay vòng trong một mặt phẳng nằm ngang với vận tốc 800km/h. Tính bán kính nhỏ nhất của đờng vòng để gia tốc của máy bay không quá 10 lần gia tốc trọng lực g. (Lấy g = 9,8m/s 2 .) 8 BT vật lớp 10 Bài 100. Một vệ tinh của Trái đất chuyển động tròn đều trên vòng tròn đồng tâm với Trái đất cos bán kính r = R + h với R = 6400km là bán kính Trái đất và h là độ cao của vệ tinh so với mặt đất. Biết ở mặt đất gia tốc trọng lực là g 0 = 9,8m/s 2 , còn ở độ cao h gia tốc là g = g 0 R R h ữ + 2 Vận tốc dài của vệ tinh là 11000km/h. Tính độ cao h và chu kì quay của vệ tinh. Bài 101. So sánh vận tốc góc, vận tốc dài và gia tốc hớng tâm của điểm nằm ở vành ngoài và điểm nằm ở chính giữa bán kính một bánh xe. Bài 102. Một cái đĩa tròn bán kính R lăn không trợt ở vành ngoài một đĩa cố định khác có bán kính R = 2R. Muốn lăn hết một vòng xung quanh đĩa lớn thì đĩa nhỏ phải quay mấy vòng xung quanh trục của nó. Bài 103. Hai ngời quan sát A 1 và A 2 đứng trên hai bệ tròn có thể quay ngợc chiều nhau. Cho O 1 O 2 = 5m, O 1 A 1 = O 2 A 2 = 2m, 1 = 2 = 1rad/s. Tính vận tốc dài trong chuyển động của ngời quan sát A 1 đối với ngời quan sát A 2 tại thời điểm đã cho. (Hai ngời A 1 và A 2 có vị trí nh hình vẽ) Hình 8 Bài 104. Trái đất quay xung quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo coi nh tròn bán kính R = 1,5.10 8 km, Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất theo một quỹ đạo xem nh tròn bán kính r = 3,8.10 5 km 1. Tính quãng đờng Trái Đất vạch đợc trong thời gian Mặt Trăng quay đúng một vòng (1 tháng âm lịch). 2. Tính số vòng quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất trong thời gian Trái Đất quay đúng một vòng (1 năm). Cho chu kỳ quay của Trái Đất và Mặt Trăng là: T Đ = 365,25 ngày; T T = 27,25 ngày. Bài 105. Câu nói nào sau đây chính xác nhất: a. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vật chuyển động theo hớng của lực tác dụng. b. Nếu thôi không tác dụng lực vào vật thì vật dừng lại. c. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi. d. Nếu không có lực tác dụng lên vật thì vật không chuyển động đợc. Bài 106. Hãy chỉ ra các lực cân bằng nhau tác dụng vào mỗi vật sau đây. Hình a: Lò xo một đầu bị buộc chặt, đầu kia bị kéo. Hình b: Quả cầu đợc treo bằng hai dây. Hình 9, hình 10 Bài 107 Vì sao khi tác dụng vào thùng đặt sát tờng một lực F nh hình vẽ, thùng vẫn nằm yên ? Điều này có trái với Định luật I Niutơn không ? Hình 11 Bài 108 . Khi kéo thùng đầy nớc từ giếng, nếu kéo quá mạnh dây dễ bị đứt. Tại sao Bài 109. Một vật chuyển động với gia tốc 0,2m/s 2 dới tác dụng của một lực 40N. Vật đó sẽ chuyển động với gia tốc bao nhiêu nếu lực tác dụng là 60N. Bài 110. Tác dụng vào vật có khối lợng 4kg đang nằm yên một lực 20N. Sau 2s kể từ lúc chịu tác dụng của lực vật đi đợc quãng đờng là bao nhiêu và vận tốc đạt đợc khi đó? Bài 111. Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hỏi có những lực nào tác dụng vào vật ? Vào bàn? Có những cặp lực trực đối nào cân bằng nhau ? Có những cặp lực đối nào không cân bằng nhau ? Bài 112. Một chiếc xe có khối lợng m = 2000kg đang chuyển động thì hãm phanh và dừng lại sau đó 3s. Tìm quãng đờng vật đã đi thêm đợc kể từ lúc hãm phanh. Biết lực hãm là 4000N. Bài 113. Một xe lăn có khối lợng m = 1kg đang nằm yên trên mặt bàn nhẵn nằm ngang. Tác dụng vào xe một lực F nằm ngang thì xe đi đợc quãng đờng s = 2,5m trong thời gian t. Nếu đặt thêm lên xe một vật có khối lợng m= 0,25kg thì xe chỉ đi đợc quãng đờng s bao nhiêu trong thời gian t. Bỏ qua ma sát. 9 BT vật lớp 10 Bài 114. Một ngời ngồi trên thuyền cầm sợi dây, một đầu buộc chặt vào bờ. Khi kéo dây một lực, thuyền tiến vào bờ. Giải thích hiện tợng. Điều đó có trái với các định luật Niutơn không ? Bài 115. Hai khối gỗ nh hình vẽ. Tác dụng vào khối B một lực F. Phân tích các lực tác dụng vào từng khối. Chỉ rõ các cặp lực trực đối cân bằng, các cặp lực trực đối theo định luật III Niutơn. Hình 12 Bài 116. Một quả bóng khối lợng 200g bay với vận tốc 15m/s đến đập vuông góc vào tờng rồi bật trở lại theo phơng cũ với cùng vận tốc. Thời gian va chạm giữa bòng và tờng là 0,05s. Tính lực của tờng tác dụng lên quả bóng. Bài 117. Một lực F truyền cho vật khối lợng m 2 một gia tốc 6m/s 2 , truyền cho vật có khối lợng m 2 một gia tốc 4m/s 2 . Nếu đem ghép hai vật đó lại thành một vật thì lực đó truyền cho vật ghép một gia tốc là bao nhiêu ? Bài 118. Có hai vật đặt sát vào nhau trên một mặt bàn phẳng và nhẵn nằm ngang. Tác dụng một lực F r F r có phơng ngang và hệ vật nh hình vẽ. Hãy xác định lực tơng tác giữa hai vật. Biết khối lợng của chúng lần lợt là m 1 và m 2 . Biện luận các trờng hợp có thể xảy ra. Hình 13 Bài 119. Một ô tô có khối lợng 1,5 tấn, khởi hành với gia tốc 0,3m/s 2 . Khi ô tô có chở hàng hóa thì khởi hành với gia tốc 0,2m/s 2 . Hãy tính khối lợng của hàng hóa. Biết hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trờng hợp đều bằng nhau. Bài 120. Hai quả bóng ép sát vào nhau trên mặt phẳng nằm ngang. Khi buông tay, quả bóng một lăn đợc quãng đờng 16m, quả bóng hai lăn đợc quãng đờng 9m rồi dừng lại. So sánh khối lợng của hai quả bóng. Biết khi rời nhau, hai quả bóng chuyển động chậm dần đều với cùng một gia tốc. Bài 121. Lực F1 tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian t làm vận tốc của nó tăng từ 0 đến 8m/s và chuyển động từ A đến BC chịu tác dụng của nlợc F2 và vận tốc tăng đến 12m/s cũng trong thời gian t. 1. Tính tỷ số F 1 /F 2 2. Vật chuyển động trên đoạn đờng CD trong thời gian 1,5t vẫn dới tác dụng của lực F2. Tìm vận tốc của vật tại D. Bài 122. Dới tác dụng của lực F có độ lớn 10N, một vật đang đứng yên và chuyển động với gia tốc 1m/s. 1.Tính khối lợng của vật đó. 2. Sau 2s chuyển động, lực F r thôi tác dụng. Tính khoảng cách từ vật tới điểm bắt đầu chuyển động nếu vật tiếp tục chuyển động thẳng đều thêm 3s nữa. Bài 123. Lực F 1 tác dụng lên vật A, tác dụng này truyền sang vật B. Vật B tác dụng lại vật A một lực F 2 bằng và ngợc chiều với F 1 . Lực tổng hợp của hai lực này bằng không. Vì thế với bất kỳ giá trị nào của F 1 vật A cũng không bắt đầu chuyển động. luận nh vậy có đúng không ? (Hình 15) Bài 124 Tìm lực hấp dẫn lớn nhất giữa hai quả cầu bằng chì có khối lợng bằng nhau, bán kính R = 10cm. Biết khối lợng riêng của chì là D = 11,3g/cm 3 . Bài 125. Cho gia tốc rơi tự do trên mặt đất là g = 9,8m/s 2 . Tìm độ cao của vật có gia tốc rơi là 8,9m/s 2 . Biết bán kính Trái Đất R = 6400km. Bài 126 1. Xác định lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng nếu khối lợng tơng ứng của chúng là: M 1 = 6.10 24 kg; M 2 = 7,2.10 22 kg và khoảng cách giữa hai tâm của chúng là: 3,8.10 5 km. 2. Tại điểm nào trên đờng nối tâm của chúng, lực hấp dẫn đặt vào một vật tại đó triệt tiêu ? 10 [...]... Bay lên với gia tốc a = 10m/s2 Bài 310 Một tên lửa gồm vỏ có khối lợng mo = 4 tấn và khi có khối lợng m = 2 tấn Tên lửa đang bay với vận tốc v0 = 100 m/s thì phụt ra phía sau tực thời với lợng khí nói trên Tính vận tốc cảu tên lửa sau khi khí phụt ra với giả thiết vận tốc khí là: 29 BT vật lớp 10 a V1= 400m/s đối với đất b V1 = 400m/s đối với tên lửa trớc khi phụt khí c v1 = 400m/s đối với tên lửa... khối lợng m = 10kg thì khi vật đã cân bằng nó hạ xuống khoảng h = 10cm (hình vẽ) Tính lực căng dây lấy g = 10m/s 2 Nếu kéo căng dây để nó chỉ hạ xuống 5cm thì lực căng dây sẽ tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm? Hình 40 Bài 204 Vật có trong lợng P = 100 N đợc treo bởi hai sợi dây OA và OB nh hình vẽ Khi vật cân thì AOB = 1200 Tính lực căng của 2 dây OA và OB Hình 41 Bài 205 18 BT vật lớp 10 Hai thanh... 46 Bài 209 Một quả cầu có khối lợng 10kg nằm trên hai mặt phẳng nghiêng vuông góc với nhau Tính lực nén của quả cầu lên mỗi mặt phẳng nghiêng trong hai trờng hợp: a = 450; b = 600 Lấy g = 10m/s2 Hình 47 Bài 210 Treo một trọng lợng m = 10kg vào giá đỡ nhờ hai dây AB và AC làm với phơng nằm ngang góc = 600 và = 450 nh hình Tính lực căng của các dây treo Lấy g = 10m/s2 Hình 48 Bài 211 Một vật khối... đầu hãm phanh cho đên lúc dừng lại 3 Lực hãm phanh Lấy g = 10m/s2 Bài 146 Một đoàn tàu khối lợng 100 0 tấn bắt đầu rời ga Biết lực kéo của đầu máy 2 .10 5N, hệ số ma sát lăn là 0,004 Tìm vận tốc đoàn tàu khi nó đi đợc 1km va thời gian để đạt đợc vận tốc đó Lấy g = 10/ s2 Bài 147 Cho đồ thị vận tốc của đoàn tàu nh hinh vẽ Đoàn tàu có khối lợng là 100 0 tấn, hệ số ma sát 0,4 1 Xác định tính chất của chuyển... của lò xo, lấy g = 10m/s2 2 Tìm độ dãn của lò xo khi treo thêm vật m2 = 100 g Bài 131 Có hai lò xo: một lò xo giãn 4cm khi treo vật khối lợng m1 = 2kg; lò xo kia dãn 1cm khi treo vật khối lợng m2 = 1kg So sánh độ cứng hai lò xo Bài 132 Tìm độ cứng của hệ hai lò xo đợc nối với nhau nh hai hình vẽ Hình 16, 17 Tìm độ giãn của mỗi lò xo khi treo vật m = 1kg N Biết k1 = k2 = 100 Lấy g = 10m/s2 m Bài 133 N... cùng của xe và vật 27 áp dụng: M = 4m, v0 = 2m/s, à = 0,2, l = 1m, g = 10m/s2 BT vật lớp 10 Bài 292 Từ một tàu chiến có khối lợng M = 400 tấn đang chuyển động theo phơng ngang với vận tốc v = 2m/s ngời ta bắn một phát đại bác về phía sau nghiêng một góc 30 0 với phơng ngang; viên đạn có khối lợng m = 50kg và bay với vận tốc v = 400m/s đối với tàu Tính vận tốc của tàu sau khi bắn Bỏ qua sức cản của... cứng là 100 Nếu cắt lò xo ra làm 3 phần bằng nhau thì mỗi phần sẽ có độ m cứng là bao nhiêu ? Bài 134 Có hai vật m = 500g và m nối với nhau bằng một lò xo và có thể chuyển động trên mặt phẳng ngang nh hình vẽ r Dới tác dụng của lực F tác dụng vào m thì m bắt đầu chuyển động từ trạng thái đứng yên, sau 10s đi đợc quãng đờng 10m Tính độ giãn của lò xo Bỏ qua ma sát Biết lò xo có độ cứng k = 10N/m Hình... biết hệ số ma sát lăn giữa ô tô và mặt đờng là à = 0,2 Lấy g = 10m/s2 Bài 316 Một thang máy khối lợng m = 800kg chuyển động thẳng đứng lên cao 10m Tính công của động cơ để kéo thang máy đi lên khi: a Thang máy đi lên đều b Thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 1m/s2 Lấy g = 10m/s2 Bài 317 Một lò xo có chiều dài l1 = 21cm khi treo vật m1 = 100 g và có chiều dài l2 = 23cm khi treo vật m2 = 300g Tính... sát Lấy g = 10m/s2 Bài 327 31 BT vật lớp 10 Cho cơ hệ gồm các vật A, B, C có khối lợng m1 = 1kg; m2 = 2kg; m3 = 3kg, nối với nhau bằng các sợi dây nh trên hình Các sợi dây và ròng rọc có khối lợng không đáng kể và bỏ qua ma sát a áp dụng định lí động năng tính gia tốc các vật b Tính lực căng của dây nối hai vật A và B, hai vật B và C Lấy g = 10m/s2 Bài 328 Hai xuồng có khối lợng m1 = 4000 kg và m2... đầu vật m 2 đứng yên cách sàn nhà 1m Tìm vận tốc vật m1 khi vừa chạm sàn nhà Lấy g = 10m/s 2 Bỏ qua ma sát, khối lợng ròng rọc, khối lợng và độ giãn của dây nối Biết cơ hệ nh bài 167 Bài 182 15 2 khí BT vật lớp 10 Một vật đợc ném thẳng đứng từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu 20 m/s Bỏ qua sức cản không Lấy g = 10 m/s2 1 Tìm độ cao và vận tốc của vật sau khi ném 1,5s 2 Xác định độ cao tối đa mà . đờng vòng để gia tốc của máy bay không quá 10 lần gia tốc trọng lực g. (Lấy g = 9,8m/s 2 .) 8 BT vật lý lớp 10 Bài 100 . Một vệ tinh của Trái đất chuyển động. Trái Đất R = 6400km. Bài 126 1. Xác định lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng nếu khối lợng tơng ứng của chúng là: M 1 = 6 .10 24 kg; M 2 = 7,2 .10 22 kg và

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan