0

450 bài tập vật lý lớp 10 (đầy đủ)

38 9,599 118

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2013, 16:33

450 BµI TËP VËT LÍ LíP 10 Hå §¨ng S¬n Phần I: Động học Bài 1: Tâm đi xe đạp từ nhà đến trường. Khi đi được 6 phút, Tâm chợt nhớ mình quên đem theo hộp chì màu. Tâm vội trở về lấy và đi ngay đến trường. Do đó thời gian chuyển động của Tâm lần này bằng 1,5 lần thời gian Tâm đi từ nhà đến trường khi không quên hộp chì màu. Biết thời gian lên hoặc xuống xe không đáng kể và Tâm luôn chuyển động với vận tốc không đổi. Tính quãng đường từ nhà Tâm đến trường và thời gian Tâm đi từ nhà đến trường nếu không quên hộp chì màu. Bài 2: Một người đi xe đạp từ A đến B có chiều dài 24km. Nếu đi liên tục không nghỉ thì sau 2h người đó sẽ đến B. Nhưng khi đi được 30 phút, người đó dừng lại 15 phút rồi mới đi tiếp. Hỏi ở quãng đường sau, người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để kịp đến B. Bài 3:Một người đi mô tô toàn quãng đường dài 60km. Lúc đầu, người này dự định đi với vận tốc 30km/h. Nhưng sau khi đi được 1/4 quãng đường, người này muốn đến nơi sớm hơn 30ph. Hỏi ở quãng đường sau người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu ? Bài 4:Tâm dự định đi thăm một người bạn cách nhà mình 19km bằng xe đạp. Chú Tâm bảo Tâm chờ 15 phút và dùng mô tô đèo Tâm với vận tốc 40km/h. Sau khi đi được 15 phút, xe hư phải chờ sửa xe trong 30 ph. Sau đó chú Tâm và Tâm tiếp tục đi với vận tốc 10m/s. Tâm đến nhà bạn sớm hơn dự định đi xe đạp là 15 phút. Hỏi nếu đi xe đạp thì Tâm đi với vận tốc bao nhiêu ? Bài 5:Một người đi xe mô tô từ A đến B để đưa người thứ hai từ B về A. Người thứ hai đến nơi hẹn B sớm hơn 55 phút nên đi bộ (với vận tốc 4km/h) về phía A. Giữa đường hai người gặp nhau và thứ nhất đưa người thứ hai đến A sớm hơn dự định 10 phút (so với trường hợp hai người đi mô tô từ B về A). Tính: 1. Quãng đường người thứ hai đó đi bộ. 2. Vận tốc của người đi xe mô tô. Bài 6:An và Bình cùng chuyển động từ A đến B (AB = 6km). An chuyển động với vận tốc V 1 = 12km/h. Bình khởi hành sau An 15 phút và đến nơi sau An 30 phút. 1. Tìm vận tốc chuyển động của Bình. 2. Để đến nơi cùng lúc với An, Bình phải chuyển động với vận tốc bao nhiêu ? Bài 7: Một người đi từ A đến B với vận tốc v 1 = 12km/h.Nếu người đó tăng vận tốc thêm 3km/h thì đến nơi sớm hơn 1h. 1. Tìm quãng đường AB và thời gian dự định đi từ A đến B. 2. Ban đầu người đó đi với vận tốc v 1 = 12km/h được quãng đường s 1 thì xe bị hư phải sửa chữa mất 15 phút. Do đó trong quãng đường còn lại người ấy đi với vận tốc v 2 = 15km/h thì đến nơi vẫn sớm hơn dự định 30ph. Tìm quãng đường s 1 . Bài 8:Một người đi bộ khởi hành từ C đi đến B với vận tốc v 1 = 5km/h. Sau khi đi được 2h, người ấy ngồi nghỉ 30ph rồi đi tiếp về B. Một người khác đi xe đạp khởi hành từ A (AB > CB và C nằm giữa AB) cùng đi về B với vận tốc v 2 = 15km/h nhưng khởi hành sau người đi bộ 1h. 1. Tính quãng đường AC và CB. Biết cả hai người đến B cùng lúc và khi người đi bộ bắt đầu ngồi nghỉ thì người đi xe đạp đã đi được 3/4 quãng đường AC. 2. Để gặp người đi bộ tại chỗ ngồi nghỉ người đi xe đạp phải đi với vận tốc bao nhiêu ? Bài 9: Lúc 6h20ph hai bạn chở nhau đi học bằng xe đạp với vận tốc v 1 = 12km/h. Sau khi đi được 10 phút, một bạn chợt nhớ mình bỏ quên viết ở nhà nên quay lại và đuổi theo với vận tốc như cũ. Trong lúc đó bạn thứ hai tiếp tục đi bộ đến trường với vận tốc v 2 = 6km/h và hai bạn đến trường cùng một lúc. 1. Hai bạn đến trường lúc mấy giờ ? Trụ học hay đúng giờ ? Biết 7h vào học. 2. Tính quãng đường từ nhà đến trường. 3. Để đến nơi đúng giờ học, bạn quay về bằng xe đạp phải đi với vận tốc bao nhiêu ? Hai bạn gặp lại nhau lúc mấy giờ và cách trường bao xa (để từ đó chở nhau đến trường đúng giờ) ? Bài 10:Mỗi ngày, ô tô thứ nhất khởi hành từ A lúc 6h đi về B, ô tô thứ hai khởi hành từ B lúc 7h đi về A và hai xe gặp nhau lúc 9h.Một hôm, ô tô thứ nhất khởi hành trụ hơn 2h nên hai xe gặp nhau lúc 9h48ph. Hỏi mỗi ngày, 2 ô tô đến nơi (A và B) lúc mấy giờ ? Biết vận tốc của mỗi xe không đổi. Bài 11:Giang và Huệ cùng đứng một nơi trên một chiếc cầu AB = s và cách đầu cầu một khoảng s’ = 50m. Lúc Tâm vừa đến một nơi cách đầu cầu A một quãng bằng s thì Giang và Huệ bắt đầu đi hai hướng ngược nhau. Giang đi về phía Tâm và Tâm gặp Giang ở đầu cầu A, gặp Huệ ở đầu cầu B. Biết vận tốc của Giang bằng nửa vận tốc của Huệ. Tính s. Bài 12:Lúc 6h sáng, một người khởi hành từ A chuyển động thẳng đều với vận tốc 20km/h. 1. Viết phương trình chuyển động. 2. Sau khi chuyển động 30ph, người đó ở đâu ? 3. Người đó cách A 30km lúc mấy giờ ? Bài 13: Lúc 7h sáng người thứ nhất khởi hành từ A về B với vận tốc 40km/h. Cùng lúc đó người thứ hai đi từ B về A với vận tốc 60km/h. Biết AB = 100km. 1. Viết phương trình chuyển động của 2 người trên. 2. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ ? ở đâu ? Khi gặp nhau mỗi người đó đi được quãng đường là bao nhiêu ? 1 450 BµI TËP VËT LÍ LíP 10 Hå §¨ng S¬n Bài 14:Lúc 7h, một người đang ở A chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h đuổi theo một người ở B đang chuyển động với vận tốc 5m/s. Biết AB = 18km. 1. Viết phương trình chuyển động của hai người. 2. Người thứ nhất đuổi kịp người thứ hai lúc mấy giờ ? ở đâu ? Bài 15 :Lúc 7h, một người đi bộ khởi hành từ A đi về B với vận tốc 4km/h. Lúc 9h, một người đi xe đạp cũng xuất phát thừ A đi về B với vận tốc 12km/h. 1. Viết phương trình chuyển động của hai người. 2. Lúc mấy giờ, hai người này cách nhau 2km. Bài 16:Lúc 6h, xe thứ nhất chuyển động đều từ A về C. Đến 6h30ph, xe thứ hai đi từ B về C với cùng vận tốc xe thứ nhất. (Hình 1) Lúc 7h, một xe thứ ba đi từ A về C. Xe thứ ba gặp xe thứ nhất lúc 9h và gặp xe thứ hai lúc 9h30ph. Biết AB = 30km. Tìm vận tốc mỗi xe. (Giải bằng cách Lập phương trình chuyển động.) Bài 17:Giải lại câu 2 của bài 13 bằng phương pháp đồ thị. Bài 18 : Cho đồ thị chuyển động của hai xe được mô tả như hình vẽ. (Hình 2) 1. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của mỗi xe. 2. Xe thứ hai chuyển động với vận tốc bao nhiêu thì có thể gặp được xe thứ nhất hai lần. Bài 19:Cho đồ thị chuyển động của hai xe được mô tả trên hình vẽ. 1. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của hai xe. 2. Tình thời điểm hai xe gặp nhau, lúc đó mỗi xe đi được quãng đường là bao nhiêu ?(Hình 3) Bài 20: xét hai xe chuyển động có đồ thị như bài 19. 1. Hãy cho biết khi xe thứ nhất đó đến B thì xe thứ hai còn cách A bao nhiêu kilômét ? 2. Để xe thứ hai gặp xe thứ nhất lúc đó dừng lại thì xe thứ hai phải chuyển động với vận tốc bao nhiêu ? Bài 21:Cho đồ thị chuyển động của hai xe được mô tả trên hình vẽ. 1. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của hai xe. 2. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.(Hình 4) Bài 22: xét hai chuyển động có đồ thị như bài 21. 1. Để xe thứ hai gặp xe thứ nhất bắt đầu chuyển động sau khi dừng lại thì vận tốc của xe hai là bao nhiêu ? 2. Vận tốc xe hai phải là bao nhiêu thì nó gặp xe thứ nhất hai lần ? 3. Tính vận tốc trung bình của xe thứ nhất cả quãng đường đi và về. Bài 23: Cho đồ thị chuyển động của ba xe được mô tả trên hình vẽ. 2 C E t(h) A≡O 0.5 1 1.5 2.5 25 20 15 10 5 x(km) H×nh 2 A B C H×nh 1 A≡O 0.5 1 2 3 4 x(km) t(h) 50 40 30 20 10 H×nh 3 A≡O 1 2 3 x(km) t(h) 80 60 40 20 H×nh 4 2 C E B D 1 A≡O 1 2 3 4 5 6 x(km) t(h) 250 200 150 100 50 H×nh 5 1 2 3 B D E C F G 450 BàI TậP VậT L LớP 10 Hồ Đăng Sơn 1. Hóy nờu c im chuyn ng ca ba xe. 2. Xỏc nh thi im v v trớ cỏc xe gp nhau.(Hỡnh 5) Bi 24: xột ba chuyn ng ca ba xe cú th nh bi 23. 1. xe 1 v xe 2 cú th gp xe 3 lỳc xe 3 dng li thỡ vn tc xe 1 v xe 2 l bao nhiờu ? 2. Xe 1 v xe 2 cựng lỳc gp xe 3 (Khi xe 3 ang dng li) lỳc my gi ? Vn tc xe 1 v xe 2 l bao nhiờu ? Bit khi ny vn tc xe 2 bng 2,5 ln vn tc xe 1. Bi 25: Mt ngi i b khi hnh t A vi vn tc 5km/h i v B vi AB = 20km. Ngi ny c i 1 h li dng li ngh 30ph. 1. Hi sau bao lõu thỡ ngi ú n B v ú dng li ngh bao nhiờu ln 2. Mt ngi khỏc i xe p t B v A vi vn tc 20km/h, khi hnh cựng lỳc vi ngi i b. Sau khi n A ri li quay v B vi vn tc c, ri li tip tc quay tr li A . Hi trong quỏ trỡnh i t A n B, ngi i b gp ngi i xe p my ln ? Lỳc gp nhau ngi i b ang i hay dng li ngh ? Cỏc thi im v v trớ gp nhau ? Bi 26: Mt ngi i b khi hnh t trm xe buýt A vi vn tc v 1 = 5km/h v B cỏch A 10km. Cựng khi hnh vi ngi i b ti A, cú mt xe buýt chuyn ng v B vi vn tc v 2 = 20km/h. Sau khi i c na ng, ngi i b dng li 30ph ri i tip n B vi vn tc c. 1. Cú bao nhiờu xe buýt ui kp ngi i b ? (Khụng k xe khi hnh cựng lỳc ti A v bit mi chuyn xe buýt khi hnh t A v B cỏch nhau 30ph.) 2. ch gp 2 xe buýt (khụng k xe ti A) thỡ ngi y phi i khụng ngh vi vn tc nh th no ? Bi 27: Trờn mt ng thng cú hai xe chuyn ng u vi vn tc khụng i. Nu i ngc chiu thỡ sau 15ph, khong cỏch gia hai xe gim 25km. Nu i cựng chiu thỡ sau 30ph, khong cỏch gia hai xe thay i 10km. Tớnh vn tc ca mi xe. (Ch xột bi toỏn trc lỳc hai xe cú th gp nhau.) Bi 28: Trờn mt ng thng, cú hai xe chuyn ng u vi vn tc khụng i. Xe 1 chuyn ng vi vn tc 35km/h. Nu i ngc chiu nhau thỡ sau 30ph, khong cỏch gia hai xe gim 25km. Nu i cựng chiu nhau thỡ sau bao lõu khong cỏch gia chỳng thay i 5km ? Bi 29: Mt hnh khỏch ngi trong mt on tu ho chuyn ng u vi vn tc 36km/h, nhỡn qua ca s thy mt on tu th hai di l = 250m chy song song, ngc chiu v i qua trc mt mỡnh ht 10s. 1. Tỡm vn tc on tu th hai. 2. Nu on tu th hai chuyn ng cựng chiu vi on tu th nht thỡ ngi hnh khỏch trờn xe s thy on tu th hai i qua trc mt mỡnh trong bao lõu ? Bi 30 Hai ngi u khi hnh cựng mt lỳc. Ngi th nht khi hnh t A vi vn tc v 1 , ngi th hai khi hnh t B vi vn tc v 2 (v 2 < v 1 ). Bit AB = 20 km. Nu hai ngi i ngc chiu nhau thỡ sau 12 phỳt h gp nhau. Nu hai ngi i cựng chiu nhau thỡ sau 1h ngi th nht ui kp ngi th hai. Tớnh vn tc ca mi ngi. Bi 31 on tu th nht cú chiu di 900m chuyn ng u vi vn tc 36km/h. on tu th hai cú chiu di 600m chuyn ng u vi vn tc 20m/s song song vi on tu th nht. Hi thi gian m mt hnh khỏch on tu ny nhỡn thy on tu kia i qua trc mt mỡnh l bao nhiờu ? Gii bi toỏn trong hai trng hp: 1. Hai tu chy cựng chiu. 2. Hai tu chy ngc chiu. Bi 32 Mt chic canụ i t A n B xuụi dũng nc mt thi gian t, i t B tr v A ngc dũng nc mt thi gian t 2 . Nu canụ tt mỏy v trụi theo dũng nc thỡ nú i t A n B mt thi gian bao nhiờu ? Bi 33 Mt thuyn i t A n B (vi s = AB = 6km) mt thi gian 1h ri li i t B tr v A mt 1h30ph. Bit vn tc ca thuyn so vi nc v vn tc ca nc so vi b khụng i. Hi: 1. Nc chy theo chiu no ? 2. Vn tc thuyn so vi nc v vn tc nc so vi b ? Bi 34 Trong bi 33, mun thi gian i t B tr v A cng l 1h thỡ vn tc ca thuyn so vi nc phi tng thờm bao nhiờu so vi trng hp i t A n B. Bi 35 Mt thuyn mỏy d nh i xuụi dũng t A n B ri li quay v A. Bit vn tc ca thuyn so vi nc l 15km/h, vn tc ca nc so vi b l 3km/h v AB = s = 18km. 1. Tớnh thi gian chuyn ng ca thuyn. 2. Tuy nhiờn, trờn ng quay v A, thuyn b hng mỏy v sau 24h thỡ sa xong. Tớnh thi gian chuyn ng ca thuyn. Bi 36 Mt chic thuyn xuụi dũng t A n B, ri ngc dũng t B v A ht 2h30ph. Bit rng vn tc thuyn khi xuụi dũng l v 1 = 18km/h v khi ngc dũng l v 2 12km/h. Tớnh khong cỏch AB, vn tc ca dũng nc, thi gian xuụi dũng v thi gian ngc dũng. Bi 37 Trong bi 36, trc khi thuyn khi hnh 30ph, cú mt chic bố trụi theo dũng nc qua A. Tỡm thi im cỏc ln thuyn v bố gp nhau v tớnh khong cỏch t ni gp nhau n A. Bi 38 Mt thang cun t ng a khỏch t tng trt lờn lu (khỏch ng yờn trờn thang) mt thi gian 1 phỳt. Nu thang chy m khỏch bc lờn u thỡ mt thi gian 40s. Hi nu thang ngng thỡ khỏch phi i lờn trong thi gian bao lõu ? Bit vn tc ca khỏch so vi thang khụng i. Bi 39 Mt ngi i trờn thang cun. Ln u khi i ht thang ngi ú bc c n 1 = 50 bc. Ln th hai i vi vn tc gp ụi theo cựng hng lỳc u, khi i ht thang ngi ú bc c n 2 = 60 bc. Nu thang nm yờn, ngi ú bc bao nhiờu bc khi i ht thang ? 3 450 BµI TËP VËT LÍ LíP 10 Hå §¨ng S¬n Bài 40 Một người lái xuồng dự định mở máy cho xuồng chạy ngang một con sông rộng 240m theo phương vuông góc với bờ sông. Nhưng do nước chảy nên xuồng bị trôi theo dòng nước và sang đến bờ bên kia tại điểm cách bến dự định 180m và mất thời gian 1 phút. Xác định vận tốc của xuồng so với bờ sông. Bài 41 Từ A, hai ô tô chuyển động theo hai hướng vuông góc nhau với vận tốc 60km/h và 80km/h. Tính vận tốc của ô tô thứ nhất đối với ô tô thứ hai. Bài 42 Một người đi từ A đến B. Nửa đoạn đường đầu, người đó đi với vân tốc v 1 , nửa thời gian còn lại đi với vân tốc v 2 , quãng đường cuối cùng đi với vận tốc v 3 . Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường. Bài 43 Hai xe ô tô cùng khởi hành từ A đến B, AB có chiều dài s. Ô tô thứ nhất đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v 1 và đi quãng đường sau với vận tốc v 2 . ¤ tô thứ hai đi với vận tốc v 1 trong nửa thời gian đầu và vận tốc v 2 trong nửa thời gian sau. Tính vận tốc trung bình của mỗi ô tô trên cả quãng đường. Bài 44 Có hai ô tô chuyển động giống như Bài 43. Hỏi: 1. ô tô nào đến B trước và đến trước bao nhiêu lâu ? 2. Khi một trong hai ô tô đó đến B hì ô tô còn lại cách B một quãng bao nhiêu ? Bài 45 Một ô tô khởi hành từ A đi đến B. Trên nửa quãng đường đầu, ô tô đi với vân tốc v 1 = 30km/h, nửa quãng đường sau ô tô đi với vận tốc v 2 . Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 37,5 km/h. 1. Tính vận tốc v 2 . 2. Nếu nửa thời gian (cần thiết đi từ A đến B) ô tô đi với vận tốc v 1 , nửa thời gian còn lại ô tô đi với vận tốc v 2 thì vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường là bao nhiêu ? Bài 46 Hai ô tô cùng khởi hành từ A để đi đến B. Ôtô thứ nhất đi nửa quãng đường với vận tốc v 1 = 20km/h và đi nửa quãng đường sau với vận tốc v 2 . Ôtô thứ hai đi với vận tốc v 1 trong nửa thời gian đầu và vân tốc v 2 trong nửa thời gian sau. Tính v 2 để khi một ô tô đó đi đến B thì ô tô còn lại mới đi nửa quãng đường. Bài 47 Một vật chuyển động trên một quãng đường AB. ở đoạn đường đầu AC, vật chuyển động với vân tốc trung bình là v tb1 = V 1 . Trong đoạn đường CB còn lại, vật chuyển động với vận tốc trung bình v tb2 = V 2 . Tìm điều kiện để vận tốc trung bình trên cả quãng đường AB bằng trung bình cộng của hai vận tốc trung bình trên. Bài 48 Một xe ô tô rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều và sau 20s đạt vận tốc 18km/s. Tìm gia tốc của ô tô. Bài 49 Một xe đạp chuyển động với vận tốc 9km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm đần đều với gia tốc 0,5m/s 2 . Hỏi kể từ lúc bắt đầu hãm phanh thì sau bao lâu sẽ dừng hẳn ? Bài 50 Một xe chuyển động biến đổi đều với gia tốc 0,25m/s 2 . Hỏi trong thời gian bao lâu thì vận tốc tăng từ 18km/h tới 72km/h. Bài 51 Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì hãm phanh, chạy chậm dần đều với gia tốc 2,5m/s 2 . 1. Lập công thức tính vận tốc tức thời. 2. Tính thời gian để xe dừng hẳn kể từ lúc hãm phanh. 3. Vẽ đồ thị vận tốc - thời gian. Bài 52 Cho đồ thị vận tốc 2 ô tô như hình vẽ. 1. Xác định loại chuyển động. Lập công thức tính vận tốc. 2. Ý nghĩa giao điểm của hai đồ thị.(Hình 6) Bài 53 Hãy vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ đồ thị vận tốc thời gian của hai vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo chiều dương trong trường hợp sau: - Vật một chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s 2 và vận tốc đầu 36 km/h. - Vật một chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc 0,8m/s 2 và vận tốc đầu 15 m/s. Dùng đồ thị hãy xác định sau bao lâu hai vật có vận tốc bằng nhau và bằng bao nhiêu ? Bài 54 Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động như như Hình 7 1. Nêu tính chất chuyển động của mỗi giai đoạn. 2. Lập phương trình vận tốc cho mỗi giai đoạn. Bài 55 Phương trình vận tốc của một vật chuyển động là v t = 5 + 2t (m/s). Hãy tòm phương trình tính đường đi trong chuyển động đó. Bài 56 Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều và qua A với vận tốc v 1 , qua B với vận tốc v 2 . Tính vận tốc trung bình của vật khi chuyển động giữa hai điểm A và B. 4 O 5 10 15 v(m/s) t(s) 30 20 10 H×nh 6 2 1 O 10 20 30 40 50 60 v(m/s) t(s) 15 10 5 H×nh 7 2 1 3 450 BàI TậP VậT L LớP 10 Hồ Đăng Sơn Bi 57 Phng trỡnh chuyn ng ca mt vt chuyn ng thng bin i u nh sau:x = 5 - 2t + 0,25t 2 (vi x tớnh bng một v t tớnh bng giõy) Hóy vit phng trỡnh vn tc v phng trỡnh ng i ca chuyn ng ny. Bi 58. Mt xe chuyn ng thng nhanh dn u khụng vn tc u. Trong giõy th ba k t lỳc bt u chuyn ng, xe i c 5m. Tớnh gia tc v quóng ng xe i c sau 10s. Bi 59. Mt vt bt u chuyn ng thng nhanh dn u khụng vn tc u v i c quóng ng s trong t giõy. Tớnh thi gian i 3/4 on ng cui. Bi 60 Mt vt chuyn ng thng nhanh dn u vi vn tc v 0 , gia tc a. Sau khi i c quóng ng 10m thỡ cú vn tc 5m/s, i thờm quóng ng 37,5m thỡ vn tc 10m/s. Tớnh v 0 v a. Bi 61 Mt ụ tụ ang chuyn ng vi vn tc 36km/h thỡ tng tc chuyn ng thng nhanh dn u vi gia tc 0,1m/s 2 v sau khi i quóng ng s k t lỳc tng tc, ụ tụ cú vn tc 20m/s. Tớnh thi gian ụ tụ chuyn ng trờn quóng ng trờn quóng ng s v chiu di quóng ng s ? Bi 6 2 Mt vt chuyn ng thng nhanh dn u qua A vi vn tc v A v i n B mt thi gian 4s. Sau ú 2s, vt n c C. Tớnh v A v gia tc ca vt. Bit AB = 36m, BC = 30m. Bi 63 Mt vt chuyn ng nhanh dn u i c nhng on ng 15m v 33m trong hai khong thi gian liờn tip bng nhau l 3s. Xỏc nh vn tc ban u v gia tc ca vt. Bi 64 Chng tỏ rng trong chuyn ng thng nhanh dn u khụng vn tc u, quóng ng i c trong nhng khong thi gian bng nhau liờn tip t l vi cỏc s l liờn tip 1, 3, 5, 7 . Bi 65 T trng thỏi ng yờn, mt vt chuyn ng nhanh dn u vi vn tc 2m/s 2 v i c quóng ng 100m. Hóy chia quóng ng ú ra lm 2 phn sao cho vt i c hai phn ú trong khong thi gian bng nhau. Bi 66 Mt ụ tụ khi hnh t O chuyn ng thng bin i u. Khi qua A v B, ụ tụ cú vn tc ln lt l 8m/s v 12m/s. Gia tc ca ụ tụ l 2m/s. Tớnh: 1. Thi gian ụ tụ i trờn on AB. 2. Khong cỏch t A n B, t O n A. Bi 67 Mt vt chuyn ng thng bin i u vi phng trỡnh chuyn ng nh sau:x = 25 + 2t + t 2 Vi x tớnh bng một v t tỡnh bng giõy. 1. Hóy cho bit vn tc u, gia tc v to ban u ca vt. 2. Hóy vit phng trỡnh ng i v phng trỡnh vn tc ca vt. 3. Lỳc t = 3s, vt cú ta v vn tc l bao nhiờu ? Bi 68 Mt vt chuyn ng thng biờn i u vi phng trỡnh chuyn ng l:x = 30 - 10t + 0,25t 2 vi x tớnh bng một v thi gian tớnh bng giõy.Hi lỳc t = 30s vt cú vn tc l bao nhiờu ? Bit rng trong quỏ trỡnh chuyn ng vt khụng i chiu chuyn ng. Bi 69 Gii li bi toỏn trờn, bit rng trong quỏ trỡnh chuyn ng vt cú i chiu chuyn ng. Lỳc t = 30s, vt ú i c quóng ng l bao nhiờu ? Bi 70 Mt xe bt u chuyn ng thng nhanh dn u vi gia tc 0,5m/s 2 ỳng lỳc mt xe th hai chuyn ng thng u vi vn tc 36km/h vt qua nú. Hi khi xe th nht ui kp xe th hai thỡ nú ú i c quóng ng v cú vn tc bao nhiờu ? Bi 71 Mt xe bt u chuyn ng thng nhanh dn u t trng thỏi ng yờn v i ht kilụmột th nht vn tc ca nú tng lờn c 10m/s. Tớnh xem sau khi i ht kilụmột th hai vn tc ca nú tng thờm c mt lng l bao nhiờu ? Bi 72 Mt xe bt u chuyn ng thng nhanh dn u t trng thỏi ng yờn. Trong 1km u tiờn cú gia tc a 1 v cui on ng ny nú cú vn tc 36km/h. Trong 1km k tip xe cú gia tc l a, v trong 1km ny vn tc tng thờm c 5m/s. So sỏnh a 1 v a 2 . Bi 73 Mt ụ tụ bt u khi hnh t A chuyn ng thng nhanh dn u v B vi gia tc 0,5m/s 2 . Cựng lỳc ú mt xe th hai i qua B cỏch A 125m vi vn tc 18km/h, chuyn ng thng nhanh dn u v phớa A vi gia tc 30cm/s 2 . Tỡm:1. V trớ hai xe gp nhau v vn tc ca mi xe lỳc ú. 2. Quóng ng m mi xe i c k t lỳc ụ tụ khi hnh t A. Bi 74 Mt thang mỏy chuyn ng nh sau: * Giai on 1: Chuyn ng thng nhanh dn u, khụng vn tc u, vi gia tc 1m/s 2 trong thi gian 4s. * Giai on 2: Trong 8s sau ú, nú chuyn ng u vi vn tc t c sau 4s u. * Giai on 3: 2s sau cựng, nú chuyn ng chm dn u v dng li. Tớnh quóng ng m nú a i c v v th vn tc ca chuyn ng ny. Bi 75 Sau 20s, mt ụ tụ gim vn tc t 72km/h n 36km/h, sau ú nú chuyn ng u trong thi gian 0,5ph, cui cựng nú chuyn ng chm dn u v i thờm c 40m thỡ dng li. 1. Tớnh gia tc trờn mi giai on. 2. Lp cụng thc tớnh vn tc mi giai on. 3. V th vn tc din t c quỏ trỡnh chuyn ng ca ụ tụ. 4. Tớnh vn tc trung bỡnh trờn ton b quóng ng ú. Bi 76 Mt vt chuyn ng trờn on thng AB = 300m. Vt bt u chuyn ng khụng vn tc u ti A v chuyn ng nhanh dn u vi gia tc 2m/s 2 , tip theo chuyn ng chm dn u vi gia tc 1m/s v dng li ti B. 1. Tớnh thi gian i ht on AB. 2. Xỏc nh v trớ ca C trờn AB m ti ú vt bt u chuyn ng chm dn u. Bi 77 Mt vt chuyn ng thng bin i u vi phng trỡnh chuyn ng thng l: x = 20t + 4t 2 5 450 BàI TậP VậT L LớP 10 Hồ Đăng Sơn Vi x tớnh bng cm v tớnh bng s. 1. Tớnh quóng ng vt i c trong khong thi gian t t 1 = 2s n t 2 = 5s v vn tc trung bỡnh trong khong thi gian ny. 2. Tớnh vn tc ca vt lỳc t 1 = 2s. Bi 78 Mt vt chuyn ng thng bin i u, khi hnh lỳc t = 0 ti im A cú ta x A = -5m i theo chiu dng vi vn tc 4m/s. Khi n gc ta O, vn tc vt l 6m/s. Tớnh:1. Gia tc ca chuyn ng. 2. Thi im v vn tc ca vt lỳc qua im B cú ta 16m. Bi 79 Hai vt chuyn ng thng bin i u trờn ng thng AB v ngc chiu nhau. Khi vt mt qua A nú cú vn tc 6m/s v sau 6s k t lỳc qua A nú cỏch A 90m. Lỳc vt mt qua A thỡ vt hai qua B vi vn tc 9m/s, chuyn ng chm dn u vi gia tc 3m/s 2 . Vit phng trỡnh chuyn ng ca hai vt v tớnh thi im chỳng gp nhau. Gii bi toỏn trong hai trng hp:1. AB = 30m 2. AB = 150m Bit trong quỏ trỡnh chuyn ng, hai vt khụng i chiu chuyn ng. Bi 80 Mt vt chuyn ng thng bin i u cú: Khi t 1 = 2s thỡ x 1 = 5cm v v 1 = 4cm/s Khi t 2 = 5s thỡ v 2 = 16cm/s 1. Vit phng trỡnh chuyn ng ca vt. 2. Xỏc nh thi im m vt i chiu chuyn ng v v trớ ca vt lỳc ny. Bi 81Lỳc t = 0, mt thang mỏy khi hnh t mt t khụng vn tc u i lờn theo ng thng ng ti nh mt thỏp cao 250m. Lỳc u thang cú chuyn ng nhanh dn u v t c vn tc 20m/s sau khi i c 50m. K ú thang mỏy chuyn ng u trong quóng ng 100m v cui cựng thang mỏy chuyn ng chm dn u v dng li nh thỏp. Vit phng trỡnh chuyn ng ca thang mỏy trong ba giai on. Bi 82 Mt ngi ng sõn ga nhỡn on tu chuyn bỏnh nhanh dn u. Toa (1) i qua trc mt ngi y trong t giõy. Hi toa th n i qua trc mt ngi y trong bao lõu ? Bi 83 Mt vt chuyn ng thng nhanh dn u vi gia tc a t trng thỏi ng yờn v i c quóng ng s trong thi gian t. Hóy tớnh: 1. Thi gian vt i ht 1m u tiờn.2. Thi gian vt i ht 1m cui cựng. Bi 84 Mt ngi ng sõn ga nhỡn mt on tu chuyn ng chm dn u qua trc mt. Ngi ny thy toa th nht qua trc mt mỡnh trong thi gian 5s, toa th hai trong 45s. Khi on tu dng li thỡ u toa th nht cỏch ngi y 75m. Tớnh gia tc ca on tu. Bi 85 Hai xe cựng khi hnh t A chuyn ng thng v B. Sau 2h thỡ c hai xe cựng n B mt lỳc. Xe th nht i na quóng ng u vi vn tc 45km/h. Xe th hai i trờn quóng ng AB khụng vn tc u v chuyn ng bin i u. Xỏc nh thi im m ú hai xe cú vn tc bng nhau. Bi 86 Mt vt ri t do t cao 45m xung t. Tớnh thi gian ri v vn tc ca vt khi va khi va chm t. Ly g = 10m/s. Bi 87 Ngi ta th ri t do hai vt A v B cựng mt cao. Vt B c th ri sau vt A mt thi gian l 0,1s. Hi sau bao lõu k t lỳc th vt A thỡ khong cỏch gia chỳng l 1m. Ly g = 10m/s. Bi 88 Mt vt ri t do t cao 45m xung t.Ly g = 10m/s 2 . Tỡm: 1. Quóng ng vt ri c sau 2s 2. Quóng ng vt ri c trong 2s cui cựng. Bi 89 Mt vt ri t do ti ni cú g = 10m/s 2 trong 2s cui cựng ri c 60m. Tớnh: 1. Thi gian ri. 2. cao ni th vt. Bi 90 Mt vt ri t do ti ni cú gia tc g. Trong giõy th 3, quóng ng ri c l 24,5m v vn tc va chm t l 39,2m/s. Tớnh g v cao ni th vt. Bi 91 Mt hũn ỏ ri t do t ming mt ging sõu 50m. Hi sau bao lõu k t lỳc buụng hũn ỏ, ngi quan sỏt nghe ting ng (do sự v chm gia hũn ỏ v ỏy ging). Bit vn tc truyn õm trong kkhớ l 340m/s. Ly g = 10m/s 2 . Bi 92 Cỏc git nc ri t mỏi nh xung sau nhng khong thi gian bng nhau. Khi git th nht va chm t thỡ git th nm bt u ri.Tỡm khong cỏch gia cỏc git k tip nhau. Bit mỏi nh cao 16m. Bi 93 Hai git nc ri ra khi ng nh git cỏch nhau 0,5s. Ly g = 10m/s 2 . 1. Tớnh khong cỏch gia gia hai git nc sau khi git trc ri c 0,5s; 1s; 1,5s. 2. Hai git nc ti t cỏch nhau mt khong thi gian bao nhiờu ? Bi 94 Sau 2s k t lỳc git nc th hai bt u ri, khong cỏch gia hai git nc l 25m. Tớnh xem git th hai ri mun hn git th nht bao lõu ? Bi 95 tớnh quóng ng m mt vt ri t do ri c trong giõy th mi. Trong khong thi gian ú vn tc tng lờn c bao nhiờu ? Ly g = 10m/s 2 . Bi 96 Mt ng h cú kim gi di 3cm, kim phỳt di 4cm. So sỏnh vn tc v vn tc di ca hai u kim. Bi 97 Mt ụ tụ qua khỳc quanh l cung trũn bỏn kớnh 100m vi vn tc 36km/h. Tỡm gia tc hng tõm ca xe. Bi 98 Mt bỏnh xe bỏn kớnh 60cm quay u 100 vũng trong thi gian 2s. Tỡm: 1. Chu kỡ, tn s quay. 2. Vn tc gúc v vn tc di ca mt im trờn vnh bỏnh xe. Bi 99 Mt mỏy bay bay vũng trong mt mt phng nm ngang vi vn tc 800km/h. Tớnh bỏn kớnh nh nht ca ng vũng gia tc ca mỏy bay khụng quỏ 10 ln gia tc trng lc g. (Ly g = 9,8m/s 2 .) 6 450 BµI TËP VËT LÍ LíP 10 Hå §¨ng S¬n Bài 100 Một vệ tinh của Trái đất chuyển động tròn đều trên vòng tròn đồng tâm với Trái đất có bán kính r = R + h với R = 6400km là bán kính Trái đất và h là độ cao của vệ tinh so với mặt đất. Biết ở mặt đất gia tốc trọng lực là g 0 = 9,8m/s 2 , còn ở độ cao h gia tốc là g = g 0 R R h    ÷ +   2 Vận tốc dài của vệ tinh là 11000km/h. Tính độ cao h và chu kì quay của vệ tinh. Bài 101 So sánh vận tốc góc, vận tốc dài và gia tốc hướng tâm của điểm nằm ở vành ngoài và điểm nằm ở chính giữa bán kính một bánh xe. Bài 102 Một cái đĩa tròn bán kính R lăn không trượt ở vành ngoài một đĩa cố định khác có bán kính R’ = 2R. Muốn lăn hết một vòng xung quanh đĩa lớn thì đĩa nhỏ phải quay mấy vòng xung quanh trục của nó. Bài 103 Hai người quan sát A 1 và A 2 đứng trên hai bệ tròn có thể quay ngược chiều nhau. Cho O 1 O 2 = 5m, O 1 A 1 = O 2 A 2 = 2m, ω 1 = ω 2 = 1rad/s. Tính vận tốc dài trong chuyển động của người quan sát A 1 đối với người quan sát A 2 tại thời điểm đó cho. (Hai người A 1 và A 2 có vị trí như hình vẽ 8 Bài 104 Trái đất quay xung quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo coi như tròn bán kính R = 1,5.10 8 km, Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất theo một quỹ đạo xem như tròn bán kính r = 3,8.10 5 km 1. Tính quãng đường Trái Đất vạch được trong thời gian Mặt Trăng quay đúng một vòng (1 tháng âm lịch). 2. Tính số vòng quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất trong thời gian Trái Đất quay đúng một vòng (1 năm). Cho chu kì quay của Trái Đất và Mặt Trăng là: T Đ = 365,25 ngày; T T = 27,25 ngày. Bài 105 Câu nói nào sau đây chính xác nhất: a. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vật chuyển động theo hướng của lực tác dụng. b. Nếu thôi không tác dụng lực vào vật thì vật dừng lại. c. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi. d. Nếu không có lực tác dụng lên vật thì vật không chuyển động được. Bài 106 Hãy chỉ ra các lực cân bằng nhau tác dụng vào mỗi vật sau đây. Hình a: Lò xo một đầu bị buộc chặt, đầu kia bị kéo như hình 9 Hình b: Quả cầu được treo bằng hai dây như hình 10 Bài 107 Vì sao khi tác dụng vào thùng đặt sát tường một lực F như hình vẽ, thùng vẫn nằm yên ? Điều này có trái với Định luật I Niutơn không ? Bài 108 Khi kéo thùng đầy nước từ giếng, nếu kéo quá mạnh dây dễ bị đứt. Tại sao ? Bài 109 Một vật chuyển động với gia tốc 0,2m/s 2 dưới tác dụng của một lực 40N. Vật đó sẽ chuyển động với gia tốc bao nhiêu nếu lực tác dụng là 60N. Bài 110 Tác dụng vào vật có khối lượng 4kg đang nằm yên một lực 20N. Sau 2s kể từ lúc chịu tác dụng của lực vật đi được quãng đường là bao nhiêu và vận tốc đạt được khi đó ? Bài 111 Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hỏi có những lực nào tác dụng vào vật ? Vào bàn ? Có những cặp lực trực đối nào cân bằng nhau ? Có những cặp lực trực đối nào không cân bằng nhau ? Bài 112 Một chiếc xe có khối lượng m = 2000kg đang chuyển động thì hãm phanh và dừng lại sau đó 3s. Tìm quãng đường vật đó đi thêm được kể từ lúc hãm phanh. Biết lực hãm là 4000N. Bài 113 Một xe lăn có khối lượng m = 1kg đang nằm yên trên mặt bàn nhẵn nằm ngang. Tác dụng vào xe một lực F nằm ngang thì xe đi được quãng đường s = 2,5m trong thời gian t. Nếu đặt thêm lên xe một vật có khối lượng m’= 0,25kg thì xe chỉ đi được quãng đường s’ bao nhiêu trong thời gian t. Bỏ qua ma sát. Bài 114 Một người ngồi trên thuyền cầm sợi dây, một đầu buộc chặt vào bờ. Khi kéo dây một lực, thuyền tiến vào bờ. Giải thích hiện tượng. Điều đó có trái với các định luật Niutơn không ? Bài 115 Hai khối gỗ như hình vẽ 12. Tác dụng vào khối B một lực F . Phân tích các lực tác dụng vào từng khối. Chỉ rõ các cặp lực trực đối cân bằng, các cặp lực trực đối theo định luật III Niutơn. Bài 116 Một quả bóng khối lượng 200g bay với vận tốc 15m/s đến đập vuông góc vào tường rồi bật trở lại theo phương cũ với cùng vận tốc. Thời gian va chạm giữa bóng và tường là 0,05s. Tính lực của tường tác dụng lên quả bóng. Bài 117 Một lực F truyền cho vật khối lượng m 2 một gia tốc 6m/s 2 , truyền cho vật có khối lượng m 2 một gia tốc 4m/s 2 . Nếu đem ghép hai vật đó lại thành một vật thì lực đó truyền cho vật ghép một gia tốc là bao nhiêu ? 7 ω 1 ω 2 H×nh 8 H×nh 9 H×nh 10 H×nh 11 H×nh 12 B A F 450 BµI TËP VËT LÍ LíP 10 Hå §¨ng S¬n Bài 118 Có hai vật đặt sát vào nhau trên một mặt bàn phẳng và nhẵn nằm ngang. Tác dụng một lực F r có phương ngang và hệ vật như hình vẽ. Hãy xác định lực tương tác giữa hai vật. Biết khối lượng của chúng lần lượt là m 1 và m 2 . Biện luận các trường hợp có thể xảy ra. Bài 119 Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn, khởi hành với gia tốc 0,3m/s 2 . Khi ô tô có chở hàng hoá thì khởi hành với gia tốc 0,2m/s 2 .Hãy tính khối lượng của hàng hoá. Biết hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau. Bài 120 Hai quả bóng ép sát vào nhau trên mặt phẳng nằm ngang. Khi buông tay, quả bóng một lăn được quãng đường 16m, quả bóng hai lăn được quãng đường 9m rồi dừng lại. So sánh khối lượng của hai quả bóng. Biết khi rời nhau, hai quả bóng chuyển động chậm dần đều với cùng một gia tốc. Bài 121 Lực F 1 tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian t làm vận tốc của nó tăng từ 0 đến 8m/s và chuyển động từ A đến B. Trên đoạn BC chịu tác dụng của lực F 2 và vận tốc tăng đến 12m/s cũng trong thời gian t. 1. Tính tỷ số 2 1 F F 2. Vật chuyển động trên đoạn đường CD trong thời gian 1,5t vẫn dưới tác dụng của lực F2. Tìm vận tốc của vật tại D. Bài 122 Dưới tác dụng của lực F có độ lớn 10N, một vật đang đứng yên và chuyển động với gia tốc 1m/s. 1.Tính khối lượng của vật đó. 2. Sau 2s chuyển động, lực F r thôi tác dụng. Tính khoảng cách từ vật tới điểm bắt đầu chuyển động nếu vật tiếp tục chuyển động thẳng đều thêm 3s nữa. Bài 123 Lực F 1 tác dụng lên vật A, tác dụng này truyền sang vật B. Vật B tác dụng lại vật A một lực F 2 bằng và ngược chiều với F 1 . Lực tặng hợp của hai lực này bằng không. Vì thừ với bất kể giá trị nào của F 1 vật A cũng không bắt đầu chuyển động. Lí luận như vậy có đúng không ? (Hình 15) Bài 124 Tìm lực hấp dẫn lớn nhất giữa hai quả cầu bằng chì có khối lượng bằng nhau, bán kính R = 10cm. Biết khối lượng riêng của chì là D = 11,3g/cm 3 . Bài 125 Cho gia tốc rơi tự do trên mặt đất là g = 9,8m/s 2 . Tìm độ cao của vật có gia tốc rơi là 8,9m/s 2 . Biết bán kính Trái Đất R = 6400km. Bài 126 1. Xác định lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng nếu khối lượng tương ứng của chúng là: M 1 = 6.10 24 kg; M 2 = 7,2.10 22 kg và khoảng cách giữa hai tâm của chúng là: 3,8.10 5 km. 2. Tại điểm nào trên đường nối tâm của chúng, lực hấp dẫn đặt vào một vật tại đó triệt tiêu ? Bài 127 Cho gia tốc rơi tự do trên mặt đất là g 0 = 9,8m/s 2 . Tìm gia tốc ở độ cao h = R/2 với R là bán kính Trái Đất. Bài 128Cho gia tốc rơi tự do trên mặt đất là g 0 = 9,8m/s 2 . Tìm gia tốc rơi ở độ cao h = R/4so với mặt đất. Xem Trái Đất là quả cầu đồng chất. Bài 129 Xác định độ cao h mà ở đó người ta thấy trọng lực tác dụng lên vật chỉ bằng nửa so với trên mặt đất. Biết bán kính trái đất là 6400km. Bài 130 Một lò xo khi treo vật m 1 = 200g sẽ dãn ra một đoạn ∆ l 1 = 4cm. 1. Tìm độ cứng của lò xo, lấy g = 10m/s 2 . 2. Tìm độ dãn của lò xo khi treo thêm vật m 2 = 100g. Bài 131 Có hai lò xo: một lò xo dãn 4cm khi treo vật khối lượng m 1 = 2kg; lò xo kia dãn 1cm khi treo vật khối lượng m 2 = 1kg. So sánh độ cứng hai lò xo. Bài 132 Tìm độ cứng của hệ hai lò xo được nối với nhau như hai hình vẽ. Hình 16, 17 Tìm độ dãn của mỗi lò xo khi treo vật m = 1kg. Biết k 1 = k 2 = 100 . N m Lấy g = 10m/s 2 . Bài 133 Một lò xo có độ cứng là 100N/m. Nếu cắt lò xo ra làm 3 phần bằng nhau thì mỗi phần sẽ có độ cứng là bao nhiêu ? Bài 134 Có hai vật m = 500g và m’ nối với nhau bằng một lò xo và có thể chuyển động trên mặt phẳng ngang như hình vẽ. Dưới tác dụng của lực 'F tác dụng vào m’ thì m bắt đầu chuyển động từ trạng thái đứng yên, sau 10s đi được quãng đường 10m. Tính độ dãn của lò xo. Bỏ qua ma sát. Biết lò xo có độ cứng k = 10N/m. Bài 135 Lực cần thiết để nâng vật chuyển động đều lên cao có bằng lực cần thiết để kéo vật trượt đều trên sàn nhà nằm ngang hay không ? Bài 136 Một xe điện đang chạy với vận tốc 36km/h thì bị hãm lại đột ngột. Bánh xe không lăn nữa mà chỉ trượt lên đường ray. Kể từ lúc hãm, xe điện còn đi được bao xa thì dừng hẳn ? Biết hệ số ma sát trượt giữa bành xe và đường ray là 0,2. Lấy g = 9,8m/s 2 . 8 H×nh 13 F m 1 m 2 A B C D B A 2 F F H×nh 16 K 1 K 1 K 2 K 2 H×nh 17 'F m'm 450 BµI TËP VËT LÍ LíP 10 Hå §¨ng S¬n Bài 137 Cần kéo một vật trọng lượng 20N với một lực bằng bao nhiêu để vật chuyển động đều trên một mặt sàn ngang. Biết hệ số ma sát trượt của vật và sàn là 0,4. Bài 138 Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 15m/s thì tắt máy, hãm phanh. Tính thời gian và quãng đường ô tô đi thêm được cho đến khi dừng lại. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,6. Lấy g = 9,8m/s 2 . Bài 139 Lấy tay ép một quyển sách vào tường. Lực nào đó giữ cho sách không rơi xuống. Hãy giải thích. Bài 140 Một ô tô khối lượng hai tấn chuyển động trên mặt đường nằm ngang có hệ số ma sát lăn 0,1. Tính lực kéo của động cơ ô tô nếu: 1. Ôtô chuyển động thẳng đều. 2. Ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều và sau 5s vận tốc tăng từ 18km/h đến 36km/h. Lấy g = 10m/s 2 . Bài 141 Có 5 tấm tôn xếp chồng lên nhau. Trọng lượng mỗi tấm là 150N và hệ số ma sát giữa các tấm là 0,2. Cần có một lực là bao nhiêu để: 1. Kéo hai tấm trên cùng 2. Kéo tấm thứ ba. Bài 142 Một vật khối lượng 100g gắn vào đầu một lò xo dài 20cm, độ cứng 100N/m quay tròn đều trong mặt phẳng nằm ngang. Tính số vòng quay trong một phút để lò xo giãn ra 2cm. Bài 143 Đoàn tầu gồm một đầu máy, một toa 8 tấn và một toa 6 tấn nối với nhau bằng các lò xo giống nhau. Sau khi chuyển động từ trạng thái đứng yên được 10s đoàn tầu có vận tốc là 2m/s. Tính độ dãn của mỗi lò xo. Bỏ qua ma sát. Biết lò xo sẽ dãn ra 2cm khi có lực tác dụng vào nó là 500N. Bài 144 Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 1 0 =20cm và có cứng 12,5N/m có một vật nặng m = 10g gắn vào đầu lò xo. 1.Vật nặng m quay tròn đều trong mặt phẳng nằm ngang với vận tốc 2 vòng/s. Tính độ dãn của lò xo. 2. Lò xo sẽ không thể co lại trạng thái cũ nếu có độ dãn dài hơn 80cm. Tính số vòng quay tối đa của m trong một phút. Lấy π 2 ≈ 10. Bài 145 Một xe ô tô khối lượng 1,2 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h trên đường ngang thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Sau 2s xe dừng hẳn. Tìm : 1. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường. 2. Quãng đường xe đi được từ lúc bắt đầu hãm phanh cho đên lúc dừng lại. 3. Lực hãm phanh. Lấy g = 10m/s 2 Bài 146 Một đoàn tàu khối lượng 1000 tấn bắt đầu rời ga. Biết lực kéo của đầu máy 2.10 5 N, hệ số ma sát lăn là 0,004. Tìm vận tốc đoàn tàu khi nó đi được 1km va thời gian để đạt được vận tốc đó. Lấy g = 10/s 2 . Bài 147 Cho đồ thị vận tốc của đoàn tàu như hinh vẽ 18. Đoàn tàu có khối lượng là 1000 tấn, hệ số ma sát 0,4. Lấy g = 10m/s 2 . 1. Xác định tính chất của chuyển động, Lập công thức tính vận tốc đoàn tàu. 2. Tính lực phát động của đoàn tàu Bài 148 Một vật khối lượng 0,2kg trượt trên mặt phẳng ngang dưới tác dụng của lực F có phương nằm ngang, có độ lớn là 1N. 1. Tính gia tốc chuyển động không vận tốc đầu. Xem lực ma sát là không đáng kể. 2. Thật ra, sau khi đi được 2m kể từ lúc đứng yên, vật dạt được vận tốc 4m/s. Tính gia tốc chuyển động, lực ma sát và hệ số ma sát. Lấy g = 10m/s 2 . Bài 149. Một buồng thang máy có khối lượng 1 tấn 1. Từ vị trí đứng yên ở dưới đất, thang máy được kéo lên theo phương thẳng đứng bằng một lực F ur có độ lớn 12000N. Hỏi sau bao lâu thang máy đi lên được 25m ? Lúc đó nó có vận tốc là bao nhiêu ? 2. Ngay sau khi đi ược 25m trên, ta phải thay đổi lực kéo thang máy thế nào để thang máy đi lên được 20m nữa thì dừng lại ? Lấy g = 10m/s 2 . Bài 150. Một đoàn tàu có khối lượng 10 3 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h thì bắt đầu tăng tốc. Sau khi đi được 300m, vận tốc của nó lên tới 54km/h. Biết lực kéo của đầu tầu trong cả giai đoạn tăng tốc là 25.10 4 N. Tìm lực cản chuyển động của đoàn tàu. Bài 151 Một chiếc ô tô có khối lượng 5 tấn đang chạy thì bị hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều. Sau 2,5s thì dừng lại và đó đi được 12m kể từ lúc vừa hãm phanh. 1. Lập công thức vận tốc và vẽ đồ thị vận tốc kể từ lúc vừa hãm phanh. 2. Tìm lực hãm phanh. Bài 152 Một vật khối lượng 1kg được kéo trên sàn ngang bởi một lực F r hướng lên, có phương hợp với phương ngang một góc 45 0 và có độ lớn là 2 2 N. Hệ số ma sát giữa sàn và vật là 0,2. 1. Tính quãng đường đi được của vật sau 10s nếu vật có vận tốc đều là 2m/s. 2. Với lực kéo trên thì hệ số ma sát giữu vật và sàn là bao nhiêu thì vật chuyển động thẳng đều.Lấy g = 10m/s 2 . Bài 153 Một người khối lượng m = 60kg đứng trên thang chuyển động lên trên gồm ba giai đoạn. hãy tính lực nén lên thang trong mỗi giai đoạn: 1. Nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s 2 . 2. Đều 3. Chậm dần đều với gia tốc 0,2m/s 2 Lấy g = 10m/s 2 Bài 154 Một vật có khối lượng 60kg đặt trên sàn buồng thang máy. Tính áp lực của vật lên sàn trong các trường hợp: 1.Thang chuyển động xuống nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s 2. Thang chuyển động xuống chậm dần đều với gia tốc 0,2m/s 2 3. Thang chuyển động xuống đều 4. thang rơi tự do Lấy g = 10m/s 2 Bài 155 Một lực kế, có treo vật khi đứng yên chỉ 20n. Tìm số chỉ của lực kế khi: 1. Kéo lực kế lên nhanh dần với gia tốc 1m/s 2 9 O 5 10 15 20 v(m/s) t(s) 30 20 10 450 BµI TËP VËT LÍ LíP 10 Hå §¨ng S¬n 2. Hạ lực kế xuống chậm dần đều với gia tốc 0,5m/s 2 Lấy g = 10m/s 2 Bài 156 Một sợi dây thép có thể giữ yên được một trọng vật có khối lượng lớn đến 450kg. Dùng dây để kéo một trọng vật khác có khối lượng 400kg lên cao. Hỏi gia tốc lớn nhất mà vật có thể có để dây không bị đứt.Lấy g= 10 m/s 2 Bài 157 Một vật trượt không vận tốc đầu đỉnh dốc nghiêng dài 8m, cao 4m. Bỏ qua ma sát. Lấy g= 10 m/s 2 . Hỏi 1. Sau bao lâu vật đến chân dốc ? 2. Vận tốc của vật ở chân dốc. Bài 158 Giải lại bài toán trên khi hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là k = 0,2. Bài 159 Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 5m, nghiêng góc 30 0 so với phương ngang. Coi ma sát trên mặt nghiêng là không đáng kể. Đến chân mặt phẳng nghiêng, vật sẽ tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang trong thời gian là bao nhiêu ? Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là k = 0,2. Lấy g = 10m/s 2. Bài 160 Xe đang chuyển động với vận tốc 25m/s thì bắt đầu trượt lên dốc dài 50m, cao 14m. Hệ số ma sát giữa xe và mặt dốc là 0,25. 1. Tìm gia tốc của xe khi lên dốc. 2. Xe có lên dốc không ? Nếu xe lên được, tìm vận tốc xe ở đỉnh dốc và thời gian lên dốc. Bài 161 Một vật có khối lượng m = 1kg trượt trên mặt phẳng nghiêng một góc α = 45 0 so với mặt phẳng nằm ngang. Cần phải ép lên một vật lực F r theo phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng có độ lớn là bao nhiêu để vật trượt xuống nhanh dần đều với gia tốc 4m/s 2 . Biết hệ ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là k = 0,2.Lấy g = 10m/s 2 . Bài 162 Giải lại bài toán khi vật trượt xuống đều. Bài 163 Một đầu máy tàu hoả có khối lượng 60 tấn đang xuống một dốc 5%(sin α = 0,050) và đạt được vận tốc 72km/h thì tài xe đạp thắng. Đầu máy tàu hoả chạy chậm dần đều và dừng lại sau khi đi được 200m. Tính: 1. Lực thắng.2. Thời gian đầu máy đi được quãng đường 200m trên. Lấy g = 10m/s 2 . Bài 164 Tại một điểm A trên mặt phẳng nghiêng một góc 30 0 so với phương ngang, người ta truyền cho một vật vận tốc 6m/s để vật đi lên trên mặt phẳng nghiêng theo một đường dốc chính. Bỏ qua ma sát. Lấy g = 10 m/s 2 . 1. Tính gia tốc của vật. 2. Tính quãng đường dài nhất vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng. 3. Sau bao lâu vật sẽ trở lại A ? Lúc đó vật có vận tốc bao nhiêu ? Bài 165 Tác dụng lôc F r có độ lớn 15N vào hệ ba vật như hình vẽ. Biết m 1 = 3kg; m 2 = 2kg; m 3 = 1kg và hệ số ma sát giữa ba vật và mặt phẳng ngang như nhau là k = 0,2. Tính gia tốc của hệ và lực căng của các dây nối.Hình 20 Xem dây nối có khối lượng và độ dã không đáng kể. lấy g = 10m/s 2 . Bài 166 Giải lại bài toán trên nếu ma sát không đáng kể Bài 167 Cho hệ cơ học như hình vẽ, m 1 = 1kg, m 2 = 2kg. hệ số ma sát giữa m 2 và mặt bàn là 0,2. Tìm gia tốc hệ và lực căng dây. Biết ròng rọc có khối lượng và ma sát với dây nối không đáng kể. Lấy g = 10m/s 2 . Cho dây nối có khối lượng và độ dãn không đáng kể. Bài 168 Giải lại bài toán trên nếu hệ số ma sát giữa vật m 2 với mặt bàn là 0,6 và lúc đầu cơ hệ đứng yên. Bài 169Trong bài 167, biết lúc đầu cơ hệ đứng yên và m 1 cách đất 2m. Sau khi hệ chuyển động được 0,5 thì dây đứt. Tính thời gian vật m 1 tiếp tục rơi và vận tốc của nó khi vừa chạm đất. Biết trước khi dây đứt thì m 2 chưa chạm vào ròng rọc. Lấy g = 10m/s 2 . Bài 170 Trong bài 167, nếu cung cấp cho m 2 một vận tốc v r 0 có độ lớn 0,8/s như hình vẽ 22. Mô tả chuyển động kế tiếp của cơ hệ (không xét đến trường hợp m 1 hoặc m 2 có thể chạm vào ròng rọc. Bài 171 Người ta vắt qua một chiếc ròng rọc một đoạn dây, ở hai đầu có treo hai quả cân 1 và 2 có khối lượng lần lượt là m 1 = 260g và m 2 = 240g (hình 23). Sau khi buông tay, hãy tính: 1. Vận tốc của mỗi vật ở đầu giây thứ 3. 2. Quãng đường mà mỗi vật đi được trong giây thứ 2. Lấy g = 10m/s 2 . Bỏ qua khối lượng và ma sát ở ròng rọc. Biết dây có khối lượng và độ dãn không đáng kể. 10 F m 1m 2 m 3 m 2 m 1 m 2 m 1 0 v m 2 m 1 H×nh 22 H×nh 23 [...]... Hỡnh 46 Bi 209 Mt qu cu cú khi lng 10kg nm trờn hai mt phng nghiờng vuụng gúc vi nhau Tớnh lc nộn ca qu cu lờn mi mt phng nghiờng trong hai trng hp: a = 450; b = 600 Ly g = 10m/s2 Hỡnh 47 Bi 210 Treo mt trng lng m = 10kg vo giỏ ỡ nh hai dõy AB v AC lm vi phng nm ngang gúc = 600 v 0 = 45 nh hỡnh Tớnh lc cng ca cỏc dõy treo Ly g = 10m/s2 14 450 BàI TậP VậT L LớP 10 Hồ Đăng Sơn Hỡnh 48 Bi 211 Mt vt... n, vỡ lm hai mnh cú khi lng m 1 = 1,5 kg v m2 = 2,5 kg Mnh 1 (m1) bay thng ng xung di v ri chm t vi vn tc v 1 = 100 m/s Xỏc nh ln v hng vn tc ca 2 mnh ngay sau khi n n B qua sc cn ca khụng khớ Ly g = 10m/s2 23 450 BàI TậP VậT L LớP 10 Hồ Đăng Sơn Bi 302 Mt lu n c nộm t mt t vi vn tc v o = 10m/s theo phng lm vi ng nm ngang mt gúc = 300 Lờn ti im cao nht thỡ nú n lm hai mnh cú khi lng bng nhau; khi lng... Bi 393 32 450 BàI TậP VậT L LớP 10 Hồ Đăng Sơn Mt nhit lng k bng nhụm cú cha nc, khi lng tng cng l 1kg 25 0C Cho vo nhit lng k mt qu cõn bng ng cú khi lng 0,5kg 100 0C Nhit khi cõn bng l 300C Tỡm khi lng ca nhit lng k v nc Cho nhit dung ruờng ca nhụm, nc, ng ln lt l: C1 = 880J/kg.; C2 = 4200J/kg.; C3 = 380J/kg. Bi 394 Cú 10g oxi ỏp sut 3at 270C Ngi ta t núng cho nú dón n ng ỏp n th tớch 10l a Tỡm... sau n giõy B qua trng lc Bi 312 24 450 BàI TậP VậT L LớP 10 Hồ Đăng Sơn Mt ngi ng trờn xa trt tuyt chuyn ng theo phng nm ngang, c sau mi khong thi gian 5s anh ta li y xung tuyt (nh gy) mt cỏi vi ng lng theo phng ngang v phớa sau bng 150kg.m/s Tỡm vn tc ca xe sau khi chuyn ng 1 phỳt Bit rng khi lng ca ngi v xe trt bng 100 kg, h s ma sỏt gia xe v mt tuyt bng 0,01 Ly g = 10m/s2 Nu sau ú ngi y khụng y na... dng li Cho lc hóm ụ tụ cú ln F h = 104 N Bi 322 25 450 BàI TậP VậT L LớP 10 Hồ Đăng Sơn Nh cỏc ng c cú cụng sut tng ng l N 1 v N2 hai ụ tụ chuyn ng u vi vn tc tng ng l v 1 v v2 Nu ni hai ụ tụ vi nhau v gi nguyờn cụng sut thỡ chỳng s chuyn ng vi vn tc bao nhiờu Cho bit lc cn trờn mi ụ tụ khi chy riờng hay ni vi nhau khụng thay i Bi 323 Mt si dõy xớch cú khi lng m = 10kg di 2m, lỳc u nm trờn mt t Tớnh... qu cu chuyn thnh nhit Bi 359 29 450 BàI TậP VậT L LớP 10 Hồ Đăng Sơn mộp A ca mt chic bn chiu cao h = 1m cú mt qu cu ng cht, bỏn kớnh R = 1cm (hỡnh) y cho tõm O qu cu lch khi ng thng ng i qua A, qu cu ri xung t (Vn tc ban u ca O khụng ỏng k) Nú ri cỏch xa mộp bn bao nhiờu ? Ly g = 10m/s2 Bi 360 Nc chy trong ng hỡnh tr nm ngang vi vn tc v 1 = 0,2m/s v ỏp sut P 1 = 2 .105 N/m2 on ng cú ng kớnh d1 = 5cm... nhit t th tớch 10 l n th tớch 6l, ỏp sut khớ tng thờm 0,5at Tỡm ỏp sut ban u ca khớ Bi 370 Mt qu búng cú dung tớch khụng i, V = 2l cha khụng khớ ỏp sut 1at Dựng mt cỏi bm bm khụng khớ ỏp sut 1at v búng Mi ln bm c 50cm 3 khụng khớ Sau 60 ln bm, ỏp sut khụng khớ trong qu búng l bao nhiờu ? Cho nhit khụng i 30 450 BàI TậP VậT L LớP 10 Hồ Đăng Sơn Bi 371 Nu ỏp sut mt lng khớ bin i 2 .10 5N/m2 thỡ th... dõy chu c lc cng ln nht l 10N Hi ln cc i ca F tỏc dng vo m1 hoc m2 m1 m2 Hỡnh 28 m2 F m1 Hỡnh 29 Bi 178 Cú h vt nh hỡnh v, m = 3kg, m2 = 2kg, m = 5kg B qua ma sỏt v dón dõy treo Khi lng ca cỏc rũng rc v ca dõy treo Khi lng ca cỏc rũng rc v ca dõy treo khụng ỏng k Ly g = 10m/s2 Tớnh gia tc chuyn ng ca m v lc cng dõy ni m vi rũng rc ng Hỡnh 30 m m1 1 m2 11 450 BàI TậP VậT L LớP 10 Hồ Đăng Sơn Bi 179 Mun... trong cựng mt mt phng thng ng Ly g = 10m/s2 v b qua sc cn khụng khớ A Bi 189 T nh thỏp cao 30m,B nộm mt vt nh theo phng ngang vi vn tc ban u v 0= 20m/s 1 Tớnh khong thi gian t lỳc nộm n khi vt chm t v khong cỏch t im chm t n chõn thỏp 2 Gi M l mt im trờn qu o ti ú vect vn tc hp vi phng thng ng mt gúc = 600 Tớnh khong cỏch t M ti mt t 12 D C E 450 BàI TậP VậT L LớP 10 Hồ Đăng Sơn y A O T Bi 190 T nh.. .450 BàI TậP VậT L LớP 10 Hồ Đăng Sơn m2 m1 F m2 m1 Hình vẽ 24 Hỡnh 25 Bi 172 Cho h vt nh hỡnh v 24: m1 = 1kg, m2 = 2kg H s ma sỏt gia hai vt v mt phng ngang u bng nhau r l k = 0,1 Tỏc dng vo m2 lc F cú ln F = 6N v = 300 Tớnh gia tc mi vt v lc cng ca dõy Bit dõy cú khi lng v dón khụng ỏng k Ly g = 10m/s 2 Bi 173 Cho h vt nh hỡnh v 25: m 1 = 3kg, . của vật khi chuyển động giữa hai điểm A và B. 4 O 5 10 15 v(m/s) t(s) 30 20 10 H×nh 6 2 1 O 10 20 30 40 50 60 v(m/s) t(s) 15 10 5 H×nh 7 2 1 3 450 BàI TậP. Lấy g = 10 m/s 2 Bài 184 Trong bài 183, tính: 1. Khoảng cách từ chân tháp đến điểm rơi của vật. 2. Vận tốc của vật khi vừa chạm đất. Từ bài 185 đến bài 200
- Xem thêm -

Xem thêm: 450 bài tập vật lý lớp 10 (đầy đủ), 450 bài tập vật lý lớp 10 (đầy đủ),

Hình ảnh liên quan

Bài 19:Cho đồ thị chuyển động của hai xe được mô tả trên hình vẽ. 1. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của hai xe. - 450 bài tập vật lý lớp 10 (đầy đủ)

i.

19:Cho đồ thị chuyển động của hai xe được mô tả trên hình vẽ. 1. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của hai xe Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bài 18 :Cho đồ thị chuyển động của hai xe được mô tả như hình vẽ. (Hình 2) 1. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của mỗi xe. - 450 bài tập vật lý lớp 10 (đầy đủ)

i.

18 :Cho đồ thị chuyển động của hai xe được mô tả như hình vẽ. (Hình 2) 1. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của mỗi xe Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bài 52 Cho đồ thị vận tốc 2ô tô như hình vẽ. - 450 bài tập vật lý lớp 10 (đầy đủ)

i.

52 Cho đồ thị vận tốc 2ô tô như hình vẽ Xem tại trang 4 của tài liệu.
bao nhiêu ? (Lấy gốc toạ độ tại C) Hình 33 - 450 bài tập vật lý lớp 10 (đầy đủ)

bao.

nhiêu ? (Lấy gốc toạ độ tại C) Hình 33 Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Trích đoạn