0

giáo an gdcd lop 10 bai 11

giáo án gdcd lớp 10 bài 6

giáo án gdcd lớp 10 bài 6

GDCD-GDNGLL

... điểm tượng mang tính khách quan? - Tính khách quan: phủ thân vật, tượng, có kế thừa yếu tố vật, tượng => đặc điểm bản: - Tính khách quan - Tính kế thừa Trình bày ví dụ đònh biện chứng mang tính ... linh đình chè Qua nội dung chén, bói toán, dò đoan… trên, rút - Bài học: học để vận Để thúc đẩy nhanh dụng sống? phương hướng phát triển GV giáo dục tư tưởng : vật, tượng từ Sự tiến xã hội đòi ... truyền thân sinh vật  Tại nói phủ đònh + Chế độ phong kiến biện chứng có đặc điểm đời kết đấu tranh mang tính kế thừa? giai cấp nô lệ chủ Trình bày ví dụ nô chế độ chiếm hữu minh hoạ nô lệ - Tính...
 • 9
 • 3,863
 • 11
giáo án gdcd lớp 10 bài 7

giáo án gdcd lớp 10 bài 7

GDCD-GDNGLL

... nhận thức lý tính GV cho HS quan sát thảo luận chung hai giai đoạn trình nhận thức GV cho HS quan sát cam sắt nhỏ GV nêu câu hỏi : -Quả cam: Nhìn thấy hình  Hãy quan sát cho tròn, màu vàng, đặt ... hải đảo, động thực nghiệm khoa lực lượng công an giữ học? -Thực tiễn toàn hoạt động vật gìn trật tự, trò an xã hội… Hoạt động Đoàn chất có mục đích, mang tính lòch sử-xã hội niên, Đội thiếu niên, ... giới chung quanh hai trình độ: nhận thức cảm tính nhận thức lý tính Nhờ đó, người bước hiểu quy luật giới khách quan Kết trình nhận thức tri thức Sự phù hợp tri thức tồn khách quan chân lý Sự...
 • 12
 • 4,266
 • 11
giáo án gdcd lớp 10 bài 8

giáo án gdcd lớp 10 bài 8

GDCD-GDNGLL

... nhiên, chinh phục tự nhiên người + Quan hệ sản xuất quan hệ người với người Quan hệ sản xuất ? sản xuất, bao gồm quan hệ: sở hữu tư liệu sản ( Giải thích yếu tố quan hệ sản xuất? ) xuất;tổ chức, ... tố quan hệ sản xuất có quan hệ chặt chẽ nhau, tác động nhau, đó, quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất giữ vai trò đònh Bởi vì, tương ứng với hình thức sở hữu - Quan hệ lực lượng sản có kiểu quan hệ ... phối sản phẩm - Quan hệ sản xuất quan hệ người với người sản xuất, bao gồm quan hệ: sở hữu tư liệu sản xuất;tổ chức, quản lý sản xuất; phân phối sản phẩm => Giải thích: + Quan hệ sở hữu tư liệu...
 • 17
 • 2,165
 • 5
Giáo án GDCD lớp 10 bài 1

Giáo án GDCD lớp 10 bài 1

GDCD-GDNGLL

... Mọi vật, tượng thức khoa học cụ có quan hệ nhân thể qua ví dụ tập – Ở đâu có áp bức, có trang 11, sách GK ? đấu tranh Kiến thức Toán học: – Bình phương canh huyền tổng bình phương hai cạnh góc ... có vai trò giới quan phương pháp luận chung cho hoạt động thực tiễn hoạt động nhận thức người Hoạt động 2: Tìm hiểu giơiù quan b.Thế giơiù quan duy vật giới quan vật giới quan tâm GV hỏi: tâm: ... giới quan tâm GV hỏi: tâm: HS phát biểu: – Các em hiểu – Quan điểm, nhận thức - Thế giới quan toàn người giới quan điểm thếgiới quan ? niềm tin đònh hướng hoạt động GV giảng kết hợp vẽ sơ đồ...
 • 10
 • 14,358
 • 5
Giáo án GDCD lớp 10 bài 2

Giáo án GDCD lớp 10 bài 2

GDCD-GDNGLL

... không gian, thời gian, mưa, nắng, gió, bão, lũ lụt, hạn hán, , sao, mặt trời, đất đai, rừng núi, sông hồ, quặng mỏ, thực vật, động vật, người… -Các quan điểm triết học  Quan điểm tâm, tôn giáo: ... thoại giúp động vào giác quan Các thông tin giác quan ghi HS tìm hiểu : c.Con người nhận chuyển GV sử dụng phương Các hình thức tư nhận thức, cải tạo óc giới khách quan: (phán đoán, phân tích, ... giác quan xã hội thân não, người có khả người nhận thức giới VD: Chặt phá rừng gây ô khách quan nhiễm môi trường - Con người cải tạo giới tự nhiên sở nhận thức vận dụng quy luật khách quan Con...
 • 10
 • 1,405
 • 0
Giáo án GDCD lớp 10 bài 4

Giáo án GDCD lớp 10 bài 4

GDCD-GDNGLL

... đấu tranh mặt => Sự đấu tranh nhận đối lập thức sai đường điều hoà” (“đấu tranh” theo nghóa Triết học) GV chốt lại: Mỗi mâu thuẫn bao hàm thống đấu tranh mặt đối lập a Giải mâu Sự đấu tranh mặt ... dụ: Thế đấu tranh + Cực dương, cực âm tạo mặt đối lập? Cho nên nam châm c Sự đấu tranh các ví dụ + Đồng hóa, dò hóa tạo nên mặt đối lập: sinh vật sống Đó tác động, - Sự đấu tranh mặt đối lập ... nhau, vừa đấu tranh với Mâu thuẫn nguồn tìm hiểu: Mâu thuẫn gốc vận động, phát nguồn gốc vận động, phát triển vật triển vật, hiện tượng : tượng GV đặt câu hỏi:  Tại nói đấu tranh mặt đối lập...
 • 6
 • 15,108
 • 79
Giáo án GDCD lớp 10 bài 5

Giáo án GDCD lớp 10 bài 5

GDCD-GDNGLL

... minh chất chuyển sang trang thái hơi, đời qui đònh thể tích, vận tốc phân tử, lương phù độ hoà tan phân tử nước khác trước hợp với nó? + Heo + Heo Yoocsai ⇒ Heo lai : tăng trọng nhanh heo Mỗi vật, ... lượng không đứng im mà vận động mối quan hệ qua lại với Muốn biết mối quan hệ nào, tìm hiểu phần Hoạt động 3: GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu: Quan hệ biến đổi lượng biến đổi chất ... nhiệt độ 108 3 độ C - Điểm giới hạn mà biến đổi lượng làm thay đổi chất vật, b Chất đời lại bao hàm lượng tương tượng gọi điểm nút ứng: Điểm nút để đồng từ trạng thái rắn chuyển sang trang thái...
 • 10
 • 4,657
 • 7
Giáo án GDCD lớp 10 bài 13

Giáo án GDCD lớp 10 bài 13

GDCD-GDNGLL

... nhận giáo dục có hệ thống cộng đồng trường học; Con người tham gia lao động cộng đồng quan, xí nghiệp; Con người thành viên cộng đồng trò-xã hội (Đảng, Đoàn Thanh niên…), cộng đồng tôn giáo, ... Học sinh phải rèn luyện: nó? + Kính trọng, biết ơn, quan tâm, chăm sóc ông, bà, cha mẹ + Kính trọng, lễ phép, biết ơn thầy, cô giáo + Quan tâm, chia sẻ, giúp  Phát huy truyền thống đỡ người ... quan tâm, chăm sóc ông, bà, cha mẹ + Kính trọng, lễ phép, nhân nghóa dân tộc, bè , hàng xóm láng giềng, học sinh phải làm gì? người khó khăn, hoạn biết ơn nạn , tích cực tham gia thầy, cô giáo...
 • 11
 • 12,305
 • 16
Giáo án GDCD lớp 10 bài 15

Giáo án GDCD lớp 10 bài 15

GDCD-GDNGLL

... cuối trang 105 -SGK GV hỏi:  Em có suy nghó tình hình gia tăng dân số - Sự gia tăng dân số giới giới từ kỷ nhanh nhanh XX đến nay? Thế bùng nổ -Bùng nổ dân số gia dân số? tăng dân số nhanh Đó ... thường quan tâm nhiều đến vấn đề gì? Vì quốc gia lại quan tâm đến vấn đề đó? GV giới thiệu bài: Những vấn đề cấp thiết ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, dòch bệnh hiểm nghèo có liên quan đến ... dân số gia dân số? tăng dân số nhanh Đó gia tăng dân số thời gian ngắn, nhanh thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến mặt đời sống xã hội gian ngắn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mặt đời sống xã hội Bùng...
 • 10
 • 10,366
 • 11
Giáo án tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng trong môn GDCD lớp 10  bai 11 một số phạm trù cơ bản của đạo đức học  tiết 1

Giáo án tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng trong môn GDCD lớp 10 bai 11 một số phạm trù cơ bản của đạo đức học tiết 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... thể yêu, quan tâm cha mẹ với mình, đồng thời thực nghĩa vụ với Đây nét đặc trưng riêng có đời sống người - Tiếp theo giáo viên đưa số hình ảnh minh họa mối quan hệ cá nhân đời sống XH - Giáo viên ... sinh gương mẫu học giỏi lớp 10A8 Đầu năm Hoa cô giáo chủ nhiệm xếp cho ngồi vị trí ưng ý thuận tiện cho việc học tập Hoa Giữa kỳ cô giáo chủ nhiệm lại muốn đổi chỗ Hoa sang ngồi cạnh Hoàng - bạn ... pháp nghiên cứu trường hợp điển hình - Giáo viên đưa số viết liên quan đến vụ án tham nhũng tiếng thời gian gần báo Đời sống pháp luật cho học sinh tham khảo - Giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh...
 • 9
 • 8,386
 • 142
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 11

Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 11

GDCD-GDNGLL

... s: 10 Lp học x ã hội 10A9 Ngy son: 08 - 10 - 2012 10A10 Trang 19 10A11 Tun th: 10 10A12 Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 ... dy S s 10A9 Ngy son: 02 - 10 - 2012 10A10 10A11 Tun th: 09 10A12 ễN TP KIM TRA TIT học x ã hội Trang 17 Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục ... Trang Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 học 2013 2014 Năm - SGK, SGV GDCD 10 - Cõu hi tỡnh GDCD 10, TLBD ND v PP GDCD 10...
 • 74
 • 1,015
 • 7
Giao an GDCD lơp 10

Giao an GDCD lơp 10

Tư liệu khác

... GDCD 10 ngun thµnh c«ng ngun thµnh c«ng GDCD 10 Bài THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI KHÁCH QUAN Tiết: 3,4 PPCT I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: - Hiểu giới tự nhiên tồn khách quan - Biết ... Tình u tranh chấp, trận chiến đấu, người lo toan chiếm đoạt đối thủ mình, cấu tạo ghen tng, chiếm hữu, lệ thuộc, với thái độ xem chừng hồ hiệp ( Fransoise Sagan) - Tình u màu xanh (Tục ngữ Anh) - ... huống: a Thanh địa phương cử cấp kinh phí cho học để sau trở phục vụ q hương Nhưng sau học xong, Thanh tìm cách để lại thành phố ngun thµnh c«ng GDCD 10 Nếu bạn Thanh , em làm gì? (Em khun Thanh nên...
 • 40
 • 3,937
 • 27
Giáo án GDCD lớp 10 (Chuẩn)

Giáo án GDCD lớp 10 (Chuẩn)

Tư liệu khác

... Giỏo ỏn mụn: GDCD - Lp :10 - Ban c bn Ngi son: Lờ Ngc Ti- Trng THPT Tõn Lõm -Qung tr Trang 21 H v tờn: KIM TRA TIT Lp: MễN: GDCD LP 10 (Thi gian 45 phỳt) I/ Phn trc nghim: Hóy khoanh trũn vo ... T L Quan h s hu v TLSX Quan h t chc qun lý SX Quan h phõn phi sn P S mi quan h gia LLSX v QHSX Giỏo ỏn mụn: GDCD - Lp :10 - Ban c bn Ngi son: Lờ Ngc Ti- Trng THPT Tõn Lõm - Qung tr Trang: 30 ... HC: Giỏo ỏn mụn: GDCD - Lp :10 - Ban c bn Ngi son: Lờ Ngc Ti- Trng THPT Tõn Lõm -Qung tr Trang 11 1- V kin thc - Hiu c khỏi nim mõu thun theo quan im ca CNDCBC - Bit c s u tranh gia cỏc mt i lp...
 • 78
 • 5,597
 • 99
Giáo án GDCD lớp 10

Giáo án GDCD lớp 10

Tư liệu khác

... đến lớp Giáo viên: Nông Duy Khánh 19 Trang Giáo án GDCD lớp 10 Lớp Ngày dạy Sĩ số Trường THPT Nguyễn Du 10A12 Giáo án số: 09 10A13 10A14 10A15 Ngày soạn: 08- 10- 2 010 10A16 Tuần thứ: 10 Bài 6: ... trước đến lớp Giáo viên: Nông Duy Khánh Trang Giáo án GDCD lớp 10 Trường THPT Nguyễn Du Giáo án số: 03 Lớp Ngày dạy Sĩ số Ngày soạn:20- 08-2 010 10A12 10A13 10A14 Tuần thứ: 03 10A15 10A16 Bài - ... trước đến lớp Giáo viên: Nông Duy Khánh Trang Giáo án GDCD lớp 10 Trường THPT Nguyễn Du Giáo án số: 04 Lớp Ngày dạy Sĩ số Ngày soạn: 25- 08-2 010 10A12 10A13 10A14 Tuần thứ: 04 10A15 10A16 Bài -...
 • 86
 • 1,798
 • 15
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 2

Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 2

GDCD-GDNGLL

... Ngày dạy Sĩ số Giáo án số: 17 10A12 10A13 10A14 Ngày soạn: 02 - 11- 2 010 10A15 10A16 Tuần thứ: 17 ÔN TẬP HỌC KÌ I I Mục tiêu bai học Kiến thức - Học sinh hiểu giới vật chất tồn khách quan vận động ... Về nhà học cũ chuẩn bị trước đến lớp Lớp Ngày dạy Sĩ số Giáo án số: 09 10A12 10A13 10A14 10A15 Ngày soạn: 08- 10- 2 010 10A16 Tuần thứ: 10 Bài 6: KHUYNH H ƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG ... cố Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời số câu hỏi lí thuyết tập SGK Dặn dò : ôn tập, sau kiểm tra học kì Lớp Ngày dạy Sĩ số 10A12 Giáo án số: 18 10A13 10A14 10A15 Ngày soạn: 22 – 11 - 2 010 10A16...
 • 83
 • 1,569
 • 17
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_HK2

Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_HK2

GDCD-GDNGLL

... phơng tiện: - sgk GDCD 10, sgv GDCD 10 - Thiết kế giảng GDCD 10, tài liệu GDCD 11 cũ - Tranh ảnh, băng hình, ca dao, hát tình yêu quê hơng đất nớc GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh ... ca dao nói nhân phẩm, danh dự, tình yêu, gia đình (7) T liệu tham khảo - SGK GDCD 10 - Tài liệu GDCD1 0 - Một số câu tục ngữ ca dao - Sách GV GDCD1 0 - Thiết kế giảng GDCD1 0 ... trớc) Iv/ tài liệu phơng tiện: - SGK GDCD 10, sách GV GDCD 10, thiết kế giảng GDCD 10, tài liệu GDCD 11 - Giấy khổ to, bút dạ, băng dính - Ca dao, tục ngữ liên quan đến tình yêu, hôn nhân gia đình...
 • 26
 • 1,180
 • 4
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 3

Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 3

GDCD-GDNGLL

... TRẮC NGHIỆM (6đ) I Hãy khoanh tròn câu trả lời sau đây: (2,5đ) Thế giới quan a Quan niệm người giới xung quanh b Quan niệm người xã hội c Quan niệm người tự nhiên d Quan niệm người vế SVHT Thuật ... vật, thảo luận lớp, thảo luận nhóm 29 Giáo án GDCD 10 IV- Phương tiện dạy học: SGK, SGV, tài liệu Câu hỏi BT GDCD 10; chuẩn bị đồ dùng trực quan, số bảng quan điểm nhận thức, bảng so sánh nhận ... học có vai trò giới quan, phương pháp luận chung cho hoạt động thực tiễn hoạt động nhận thức người Thế giới quan vật giới quan tâm * Thế giới quan: Thế giới quan tồn quan điểm niềm tin định hướng...
 • 96
 • 1,614
 • 3
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 4

Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 4

GDCD-GDNGLL

... LỚP 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 TỔNG SS GIỎI SL % KHÁ SL % T.BÌNH SL % YẾU SL % KÉM SL % GHI CHÚ Tuần 12 Tiết 12 Ngày soạn : 4 /11/ 2013 Ngày giảng : 5 /11/ 2013 Bài 7: THỰC ... đâu để người ta phân chia giới quan vật giới quan tâm? - GV : Nêu quan điểm giới quan tâm? Cho ví dụ? - GV : Nêu quan điểm giới quan vật ? Cho ví dụ? - GV : Nêu quan điểm phương pháp luận biện chứng ... 2.25 0.5 22.5% 30% 5% 10% 20% 0.25 10 10% 5% 100 % IV ĐỀ KIỂM TRA Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3đ) I Em khoanh tròn chữ đáp án Chủ nghóa vật biện chứng - thống hưu giới quan tâm phương pháp...
 • 135
 • 1,110
 • 0
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 1

Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 1

GDCD-GDNGLL

... VĐ quanh trục quay xung quanh mặt trời có quan hệ nào? * Sự sống tồn có trao đổi chất với  Giáo án môn: GDCD - Lớp :10 - Ban  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị Trang: ... 4,25 42,5% 20% 20% 40% 10 100%  Giáo án môn: GDCD - Lớp :10 - Ban  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị Trang: 13 Đã gần đến kì thi học kỳ I mà Trang mải mê chơi, không ... người, mà mang tính xã hội mang tính xã hội? - Xã hội không can thiệp đến tình yêu cá  Giáo án môn: GDCD - Lớp :10 - Ban  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị Trang: 51 ...
 • 80
 • 2,180
 • 1
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 5

Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 5

GDCD-GDNGLL

... học có vai trò giới quan, phương pháp luận chung cho hoạt động thực tiễn hoạt động nhận thức người Thế giới quan vật giới quan tâm * Thế giới quan: Thế giới quan tồn quan điểm niềm tin định hướng ... khảo làm tập 1,2,3,4 (SGK trang 11) - Đọc tiếp mục 1-c mục SGK DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠN GIÁO VIÊN Tuần : 02 Tiết PPCT: 02 Ngày soạn: 12-08-2013 Lớp dạy: 10 Bài THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP ... Ơn tập để sau kiểm tra tiết DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠN GIÁO VIÊN Tuần 10 Tiết PPCT: 10 Ngày soạn: 28 – 8- 2013 Lớp dạy: 10 KIỂM TRA TIẾT (Thời gian 45 phút) I Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu...
 • 44
 • 1,154
 • 0

Xem thêm