Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_HK2

26 1.2K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:04

GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh Côi Tiết 19+20 Bài 9. con ngời là chủ thể của lịch sử Là mục tiêu phát triển của xã hội i/ mục tiêu cần đạt đợc: 1/ Về kiếnthức: HS cần nắm đợc: - Cơ sở hình thành, phát triển của XH loài ngời. - Con ngời là chủ nhân của các giá trị VC, tinh thần và sự biến đổi của XH. - Con ngời sáng tạo ra lịch sử, dựa trên sự nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan. - Con ngời là mục tiêu phát triển của XH, con ngời giữ vị trí trung tâm. 2/ Về kỹ năng: - Giúp HS chứng minh đợc tầm QL của việc chế tạo ra công cụ SX đối với sự hình thành phát triển của XH. - Thấy đợc sự quan tâm của Đảng và Nhà nớc đối với sự phát triển của con ngời. 3/ Về thái độ: - Biết quý trọng cuộc sống của mình, tôn trọng mọi ngời, mong muốn đợc góp sức vào sự của cộng đồng. - Có ý thức vận dụng QLKQ vào cuộc sống, học tập và sinh hoạt hàng ngày. Ii/ nội dung: - GV cần tập chung truyền tải những kiến thức cơ bản ngắn gọn chính xác, liên hệ TT. - Bài dạy chia 2 tiết: Tiết 19: mục I: Con ngời là chủ thể của lịch sử. Tiết 20: Mục II: Con ngời là mục tiêu của sự của XH. Iii/ phơng pháp: - Sử dụng đa dạng, kết hợp PP dạy học: Giảng giải, đàm thoại, thảo luận, giải quyết vấn đề. - Sử dụng sơ đồ, thảo luận nhóm. Iv/ tài liệu, phơng tiện: - SGK, sách giáo viên lớp 10, thiết kế bài giảng. - Giấy khổ, bút dạ. - Tranh ảnh liên quan nội dung bài dạy. - Máy chiếu (nếu có). v/ tiến trình dạy và học: (1) Kiểm tra bài cũ. (2) Giới thiệu bài. (3) Bài mới. Hoạt động của GV và HS Những nội dung KTCB cần đạt đợc HS đọc sgk. ? Ngời tối cổ, ngời tinh khôn đã chế tạo những công cụ LĐ NTN? ? Những công cụ đó có ý nghĩa gì với việc chuyển hoá từ vợn ngời? ? XH qua mấy giai đoạn? ? Những công cụ LĐ có ý nghĩa NTN đối với sự ra đời, phát triển của XH? - HS trả lời. - GV giải thích KL liên hệ TT. 1/ Con ngời là chủ thể của lịch sử: a/ Con ngời sáng tạo ra lịch sử của chính mình. - Ngời tối cổ sử dụng 2 chi trớc dùng cầm hòn đá, cành cây làm công cụ LĐ. - Ngời tinh khôn: sử dụng công cụ đá kim loại. - Ngời tối cổ sống bầy đàn trong hang đá - Ngời tinh khôn sống thành từng nhóm nhỏ, có gia đình, quan hệ họ hàng thị tộc ở giai đoạn đầu. Sau này làm ra sản phẩm nuôi sống mình và XH. Khi XH ngời nguyên thuỷ tan rã XH có giai cấp ra đời. - Lịch sử loài ngời qua 5 giai đoạn (sơ đồ) Việc chế tạo công cụ LĐ giúp con ngời tự sáng tạo ra lịch sử của mình. b/ Con ngời là chủ thể sánh tạo ra các giá GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh Côi ? HS đọc sgk? ? Vì sao con ngời là chủ thể sáng tạo ra các giá trị vật chất? Cho VD? ? Vì sao con ngời là chủ thể sáng tạo ra các giá trị tinh thần? VD? - HS trả lời. - GV giải thích Liên hệ TT. Kết luận. ? HS đọc sgk. ? Vì sao con ngời là động lực của các cuộc CM? Cho VD. - HS trả lời. - GV giải thích Kluận. Liên hệ TT? GV kết luận tiết 19: Lịch sử XH loài ng- ời đợc hình thành khi con ngời biết chế tạo công cụ LĐ. trong quá trình của lịch sử là sự của các PTSX mà trong đó con ngời là LL chính Con ngời là chủ thể của lịch sử. trị vật chất và tinh thần. - Muốn tồn tại con ngời phải LĐSX tạo ra của cải VC nuôi sống XH. Trong bất kỳ PTSX nào con ngời luôn là vị trí trung tâm của LLSX, SX của cải VC là đặc trng riêng của con ngời, là kết quả lao động có mục đích sáng tạo của con ngời. VD: Con ngời SX cái ăn, cái mặc vv - Đời sống sinh hoạt hằng ngày khiến họ LĐSX, trong ĐTGC là đề tài vô tận cho phát minh KH, cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. - con ngời là tác giả của các công trình KH, của các áng văn học nghệ thuật, các di tích lịch sử. VD: TG có 7 kỳ quan. Di tích lịch sử, công trình văn hoá vv. c/ Con ngời là động lực của các cuộc đấu tranh CM. Đấu tranh cải tạo XH là động lực thúc đẩy con ngời mà đỉnh cao là các cuộc CMXH. - Động lực của CMXH là thay đổi QHSX lỗi thời bằng QHSX mới tiến bộ. - QHSX mới ra đời kéo theo sự xuất hiện PTSX mới. - Khi PTSX mới ra đời sẽ thúc đẩy XH biến đổi, phát triển Về những mặt đời sống XH: VD: + Đấu tranh GC của GC nô lệ thúc đẩy XH CĐPK. + Đấu tranh của GC t sản là nội dung xoá bỏ QHSX phong kiến CĐTBCN. + Đấu tranh của GC công nhân và ND LĐ đă xoá bỏ chế độ TBCN CĐ XHCN. _____________________________________________ Tiết 20. GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh Côi * Kiểm tra bài cũ: (2HS). 1/ Vì sao con ngời là chủ thể sánh tạo ra các giá trị VC và tinh thần? Cho VD. 2/ vì sao con ngời là động lực của các cuộc đấu tranh CM? Cho VD. - Gọi HS đọc sgk? ? Hãy kể những nhu cầu QB của bản thân mà em mong ớc đợc gia đình và XH đem lại? ? Em mong muốn đợc sống trong XH ntn? ? Những vấn đề quan tâm chung của nhân loại? ? Vì sao con ngời là mục tiêu chung của sự của XH? ? Suy ngĩ của em khi đọc chuyện NôBen một nhà KH vì con ngời? - HS trả lời. - GV giải thích liên hệ TT KL. - GV đa ra 1 số BTTH. - GV cho HS so sánh sự tồn tại của các CĐXH. Từ đó rút ra mặt tiến bộ u việt của CĐXHCN? ? Mục tiêu của CNXH là gì? ? Liên hệ với nớc ta? (HS trả lời) - GV giải thích liên hệ TT KL. 3/ Con ngời là mục tiêu của sự phát triển XH: a/ Vì sao nói con ngời là mục tiêu của sự phát triển XH. - Con ngời là chủ thể của lịch sử nên con ngời cần phải đợc tôn trọng, cần phải đợc đảm bảo quyền chính đáng của mình, phải là mục tiêu phát triển của những tiến bộ XH. - Mục đích của những tiến bộ XH suy đến cùng là vì hạnh phúc của con ngời. b/ CNXH với sự phát triển toàn diện của con ngời. - XD 1 XH công bằng, dân chủ, văn min, mọi ngời có cuộc sống tự do, hạnh phúc có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân là mục tiêu cao cả của CNXH. - Kẻ sơ đồ so sánh. Chế độ XH Đặc chng cơ bản Công xã Nguyên thuỷ - Đ/sống thấp, dựa trên săn bắn, hái lợm, con ngời phụ thuộc vào TN. Chiếm hữu nô nệ Trồng trọt, chăn nuôi đời sống nghèo, lạc hậu Công cụ: đồ C U , F e con Ngời bị áp bức bóc lột. Phong kiến XH biến đổi chậm, ý Thức tôn giáo chi phối đời sống tinh thần, con Ngời bị áp bức. XH TBCN SX: CKH, HĐH XH còn QH ngời Ngời cha giải phóng ĐS MT. XHCN Không có áp bức có sự TN văn minh + nhân đạo. 4/ Phần củng cố: - Hệ thống những KTCB. - Khắc sâu phần trọng tâm. 5/ Hoạt động nối tiếp: - Giáo dục ý thức TT cho HS. Nhắc HS chuẩn bị bài sau. - ? Vai trò của con ngời với t cách là chủ thể XH đợc thể hiện NTN? - Chứng minh sự quan tâm của Đảng và Nhà nớc đối với sự của con ngời nói chung và trẻ em nói riêng. 6/ Gợi ý kiểm tra đánh giá: - Gọi HS làm những BTTH (sgk). - Cho HS làm những BTTH (trắc nghiệm). 7/ T liệu tham khảo: - T liệu sgk CD 10. GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh Côi - Tài liệu GDCD 10 (cũ). - Một số tài liệu, báo chí, hình ảnh ___________________________________________________ Phần ii Công dân với đạo đức. Tiết 21. Bài 10. Quan niệm về đạo đức. i/ mục tiêu cần đạt đợc: 1/ Về kiến thức: - Hiểu đợc thế nào là đạo đức. - Phân biệt sự giống và khác nhau giữa đạo đức với pháp luật và phong tục tập quán. - Hiểu đợc vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội. 2/ Kỹ năng: - Phân biệt đợc hành vi vi phạm đạo đức với hành vi vi phạm pháp luật và hành vi không phù hợp với phong tục tập quán. 3/ Thái độ: - Coi trọng vai trò của đạo đức trong đời sống XH. - Có ý thức điều chỉnh các hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức mới. Ii/ nội dung: - Trọng tâm của bài học sẽ giúp HS hiểu đợc khái niệm đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống XH. - GV cần truyền tải những KTCB ngắn gọn, chính xác có liên hệ TT cuộc sống. Iii/ phơng pháp: - PP thuyết trình. - PP giải quyết vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm điều tra liên hệ TT. - HS nghiên cứu bằng đĩa hìnhVV. Iv/ tài liệu, phơng tiện: - SGK GDCD 10, sách GV GDCD 10, thiết kế bài giảng, GDCD 10. - Giấy khổ, bút dạ. - Tranh ảnh liên quan nội dung bài học. - Các bài thơ, bài hát, ca dao, câu chuyện tấm gơng tình yêu quyê hơng, đất nớc. - Tranh ảnh tình yêu XD bảo vệ quyê hơng, đất nớc. V/ tiến trình dạy học: 1/ Kiểm tra bài cũ: 2 HS. Câu hỏi sgk + BTTH. 2/ giới thiệu bài mới: Trong đời sống hàng ngày, con ngời có rất nhiều mối quan hệ XH khác nhau. Mác Con ngời là tổng hoà của các mối quan hệ XH. Trong các mối quan hệ XH phức tạp đó, con ngời phải ứng sử, giao tiếp và thờng xuyên điều chỉnh thái độ hành vi của mình cho phù hợp với yêu cầu lợi ích chung của XH. Trong trờng hợp đó con ngời đ- ợc xem là có đạo đức. Ngợc lại 1 ngời nào đó chỉ nghĩ đến lợi ích của mình bất chấp lợi ích của ngời khác và của XH thì đó đợc coi là thiếu đạo đức. để hiểu rõ hơn về đạo đức chúng ta cùng tìm hiểu bài 10. . 3/ Bài mới: GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh Côi Hoạt động của GV và HS Những nội dung KTCB cần đạt đợc - GV đa ra các tình huống: (1) Giúp đỡ ngời già khi qua đờng. (2) Bạn A nhà nghèo, bố mẹ hay ốm đau, em đã động viên các bạn trong lớp giúp A. ? Tự điều chỉnh hành vi là việc tuỳ ý hay phải tuân theo? ? Điều chỉnh hành vi là bắt buộc hay tự giác? Hành vi đó có cần phù hợp với lợi ích của cộng đồng XH? - HS trả lời. - GV kết luận. ? Khái niệm đạo đức? - Cùng với sự vận động của lịch sử, các quy tắc chuẩn mực Đ Đ cũng biến đổi theo. GV cho VD liên hệ TT. - Liên hệ nền đạo đức ở nớc ta hiện nay. ? Gọi HS đọc sgk? ? Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức khác với sự điều chỉnh hành vi của pháp luật và phong tục tập quán. - GV cho HS trả lời. - Lập bảng so sánh. Nội dung về phơng thức điều chỉnh hành vi: Qua đạo đức, pháp luật, phong tục tập quán? ? Gọi HS đọc sgk? ? Vai trò của đạo đức đối với cá nhân? ở 1 số cá nhân đạo đức và tài năng cái nào hơn? Vì sao? - HS trả lời. - GV giải thích Kluận. ? Gọi HS đọc sgk? ? Vai trò của đạo đức đối với mỗi gia đình? Liên hệ TT. ? Hiện nay tình trạng trẻ em lạc vào tệ nạn XH có phải do đạo đức bị xuống cấp? XH cần phải làm gì? ? Theo em hạnh phúc gia đình có đợc nhờ có đạo đức hay tiền bạc, danh vọng? Vì sao? Dẫn chứng cuộc sống TT? ? Gọi HS đọc sgk? ? Vai trò của đạo đức đối với XH? Liên hệ TT? - HS trả lời. - GV giải thích Kluận LHTT. KL: XD, củng cố và phát triển nền đạo đức mới ở nớc ta hiện nay có ý nghĩa rất to lớn, không chỉ trong chiến lợc XD và 1/ Quan niệm về đạo đức. a/ Đạo đức là gì? - Đạo đức là hệ thống các quy tắc chuẩn mực XH mà nhờ đó con ngời tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của XH. b/ Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục tập quán trong sự điều chỉnh hành vi của con ngời: - Sự điều chỉnh của hành vi đạo đức mang tính tự nguyện, nếu con ngời không thực hiện sẽ bị d luận XH lên án hoặc lơng tâm cắn rứt VD. - Tuân theo phong tục tập quán là tuân theo thói quen, tục lệ nề nếp ổn định từ lâu đời VD. 2/ Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và XH. a/ Đối với cá nhân. - Góp phần hoàn thiện nhân cách. - Có ý thức và năng lực, sống lơng thiện, sống có ích. - GD lòng nhân ái, vị tha. b/ Đối với gia đình: - Đạo đức là nền tảng của gia đình. - Tạo nên sự ổn định, phát triển vững chắc của gia đình. - Là nhân tố XD gia đình hợp pháp. Liên hệ TT. c/ Đối với XH. - Đạo đức đợc coi là sức khoẻ của cơ thể sống. - XH sẽ bền vững nếu XH đó thực hiện đúng các quy tắc, chuẩn mực XH. - XH sẽ mất ổn định nếu đạo đức XH bị xuống cấp. GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh Côi con ngời Việt nam hiện đại mà công cuộc XD nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 4/ Phần củng cố: - Hệ thống những KTCB đã học. - Khắc sâu phần trọng tâm. 5/ Hoạt động nối tiếp: - Giáo dục ý thức cho HS trong việc điều chỉnh những hành vi của mình sao cho phù hợp với yêu cầu chuẩn mực đạo đức chung. - Nhắc nhở HS chuẩn bị bài. 6/ Gợi ý kiểm tra đánh giá. - Gọi HS làm bài tập (3) sgk tr 66+BT (4) tr 66. - Cho HS làm 1 số BTTH (trắc nghiệm). 7/ T liệu tham khảo. - T liệu trong sgk 10. - Tài liệu GDCD 10 (cũ). - Một số tục nghữ, ca dao. - Đạo đức học. ___________________________________________________ Tiết 22+23. Bài 11. một số phạm trù cơ bản Của đạo đức học. i/ mục đích cần đạt đợc: Qua bài học HS cần nắm đợc những yêu cầu: 1/ Kiến thức: - Hiểu đợc phạm trù đạo đức: Nghĩa vụ, lơng tâm, nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc. 2/ Kỹ năng: - Biết thực hiện nghĩa vụ đạo đức liên quan đến bản thân. - Biết giữ gìn danh dự, nhân phẩm, lơng tâm của mình, biết phấn đấu cho hạnh phúc của bản thân và XH. 3/ Thái độ: - Coi trọng việc giữ gìn lơng tâm, danh dự, nhân phẩm, hạnh phúc. - Tôn trọng nhân phẩm của ngời khác. Ii/ nội dung: - GV cần giới thiệu những phạm trù đạo đức cơ bản, đặc điểm của những phạm trù đạo đức đó, mối quan hệ giữa những phạm trù đạo đức. - Bài dạy 2 tiết. GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh Côi Tiết 1: Mục 1+2. Tiết 2: Mục 3+4. Iii/ phơng pháp: - Sử dụng PP thuyết trình + diễn giảng. - Sử dụng PP giải quyết vấn đề + đàm thoại. - Sử dụng PP thảo luận nhóm + những câu hỏi trắc nghiệm. Iv/ tài liệu, phơng tiện: - SGK 10, sách GV GDCD 10, thiết kế bài giảng GDCD 10. - Giấy khổ to, bút dạ. - Một số băng, đĩa nội dung phù hợp. - Tục ngữ, ca dao liên quan đến bài học. v/ tiến trình dạy học: 1/ Kiểm tra bài cũ: (2 HS). Câu hỏi sgk + liên hệ TT. 2/ Giới thiệu bài mới: Phạm trù đạo đức học bao hàm những khái niệm đạo đức cơ bản phản ánh những đặc tính căn bản, những phơng tiện và những quan hệ phổ biến nhất của những hiện t- ợng đạo đức trong đời sống hiện thực. Đạo đức học bao gồm những phạm trù cơ bản nh nghĩa vụ, lơng tâm, danh dự, nhân phẩm, hạnh phúc. Trong bài học này chúng ta nghiên cứu nội dung những phạm trù đạo đức trên. 3/ Dạy bài mới: Hoạt động của GV và HS Những KTCB cần đạt đợc - Để đa ra cho HS hiểu khái niệm nghĩa vụ: GV cần đặt vấn đề Trong đời sống mỗi cá nhân dù cố gắng đến đâu cũng không thể thoả mãn những nhu cầu nếu không có sự kết hợp với nhu cầu lợi ích của ngời khác và của XH: ý thức của cá nhân và quan hệ này gọi là nghĩa vụ. ? Cho HS đọc VD sgk. ? Em nhận xét gì về hoạt động nuôi con của bố mẹ? Cha mẹ nuôi con trởng thành? ? Phân tích VD khác bài học? - HS trả lời GV Kluận. ? Trong TT nhu cầu lợi ích cá nhân và XH đều thống nhất? Nừu có sự mâu thuẫn chúng ta cần giải quyết NTN? Cho VD liên hệ TT? - HS trao đổi. - GV kết luận. ? Gọi HS đọc sgk? ? Nghĩa vụ đạo đức của thanh niên Việt nam hiện nay? Của bản thân nói riêng? - HS trả lời. - GV giải thích Kluận. - HS đọc VD câu hỏi sgk. HS trả lời. - GV nhận xét Kluận. Trong cuộc sống những ngời có đạo đức luôn xem xét đánh giá mối quan hệ giữa bản thân với ngời xung quanh. Trên cơ sở đó đánh giá hành vi của mình cho phù hợp chuẩn mực đạo đức. 1/ Nghĩa vụ: a/ Nghĩa vụ là gì? - Khái niệm: Nghĩa vụ là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với yêu cầu lợi ích chung của cộng đồng, của XH. Bài học: Có lúc cá nhân phải biết đặt nhu cầu , lợi ích XH lên trên và phải biết phục tùng lợi ích chung. - XH phải có trách nhiệm đảm bảo cho nhu cầu, lợi ích chính đáng của cá nhân. b/ Nghĩa vụ đạo đức của thanh niên Việt nam hiện nay. - Chăm lo rèn luyện đạo đức có ý thức quan tâm đến những ngời xung quanh, đấu tranh chống lại cái ác góp phần XDXH tốt đẹp. - không ngừng học tập nâng cao trình độ văn hoá. - Tích cực lao động sáng tạo. - Sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc. 2/ Lơng tâm: a/ Lơng tâm là gì? - Lơng tâm là năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong các mối quan hệ với ngời khác và XH. GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh Côi ? Khái niệm lơng tâm? ? lơng tâm tồn tại ở trạng thái nào? ý nghĩa của nó? ? Mỗi ngời phải rèn luyện NTN để trở thành ngời có lơng tâm? - HS trả lời. - GV giải thích Kluận. ? ? Đối với HS cần rèn luyện NTN? - Hai trạng thái của lơng tâm: + Trạng thái thanh thản của lơng tâm. VD + trạng thái cắn rứt của lơng tâm. VD b/ Làm thế nào để trở thành ngời có lơng tâm? - Thờng xuyên rèn luyện TT đạo đức theo quan điểm tiến bộ, tự giác thực hiện hành vi đạo đức. - thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bản thân, tự nguyện phấn đấu để trở thành công dân tốt. - Bồi dỡng t cách đẹp trong sáng trong quan hệ ngời với ngời. * Củng cố tiết 22: Lơng tâm là đặc trng của đời sống đạo đức, là yếu tố nội tâm làm nên giá trị đạo đức con ngời. Nhờ có lơng tâm mà những cái tốt đẹp trong đời sống đ- ợc duy trì . Do đó trong cuộc sống mỗi cá nhân phải có lơng tâm, mà còn phải biết giữ gìn lơng tâm. - Su tầm những tục ngữ, ca dao nói về nghĩa vụ và lơng tâm. GV đặt vấn đề: Nghĩa vụ và lơng tâm là những phạm trù đạo đức cơ bản, mỗi ng- ời phải luôn rèn luyện thực hiện tốt nghĩa vụ và có lơng tâm trong sáng. chính họ tạo cho mỗi cá nhân những phẩm chất nhất định, những phẩm chất này tạo nên giá trị của cá nhân. đó là nhân phẩm. ? Nhân phẩm là gì? Ai đánh giá nhân phẩm. Biểu hiện của nhân phẩm là gì? (HS trả lời). - GV giải thích Kluận. - Cho HS làm BTTH. ? Lờy VD về ngời có nhân phẩm? ? Giải thích câu tục ngữ trong sgk tr 72? GV: Khi con ngời rèn luyện phẩm chất giá trị đạo đức đợc XH công nhận thì ng- ời đó có danh dự. ? Danh dự là gì? ? Phạm trù danh dự và nhân phẩm có quan hệ NTN? ? HS nhận xét VD. Sgk tr 72? ? ý nghĩa của danh dự? ? Tự trọng là gì? Tự trọng khác tự ái NTN? - HS trả lời. - GV giải thích Liên hệ TT. GV: Hạnh phúc là 1 phạm trù trung tâm của đạo đức học hạnh phúc là gì? Trong lịch sử đã có những quan niệm khác nhau về hạnh phúc, sở dĩ nh vậy vì hạnh phúc gắn với sự cảm nhận đánh giá của cá nhân, XH và cuộc sống thực tại Quan niệm hạnh phúc vừa có tính 3/ Nhân phẩm và danh dự. a/ Nhân phẩm: - Nhan phẩm là toàn bộ những phẩm chất mà mỗi ngời có đợc. Nói cách khác nhân phẩm là toàn bộ gí trị làm ngời của mỗi con ngời. - Ngời có nhân phẩm đợc XH đánh giá cao đợc kính trọng, ngời không có nhân phẩm sẽ bị XH coi thờng thậm chí khinh rẻ. - Ngời có nhân phẩm là ngời có lơng tâm, có đời sống vật chất và tinh thần lành mạnh, thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức đối với XH và ngời khác. b/ Danh dự: - Danh dự là sự coi trọng, đánh giá cao của d luận XH, đối với một ngời dựa trên các giá trị tinh thần đạo đức của ngời đó. Do vậy nhân phẩm đã đợc đánh giá và công nhận. - Nhân phẩm và danh dự có quan hệ lẫn nhau. - Giữ gìn danh dự là sức mạnh tinh thần của mỗi ngời. - Tự trọng là ý thức tiêu chuẩn của cá nhân tôn trọng và bảo vệ danh dự nhân phẩm của chính mình. VD sgk tr 72. 4/ Hạnh phúc: a/ Hạnh phúc là gì? - Hạnh phúc là cảm xúc vui sớng, hài lòng của con ngời trong cuộc sống khi đ- ợc đáp ứng, thoả mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh về vật chất và tinh GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh Côi khách quan, vừa có tính chủ quan. ? Hiêủ thế nào là nhu cầu vật chất? Nhu cầu TT? Cho VD? Khi con ngời đợc thoả mãn những nhu cầu đó xuất hiện cảm xúc gì? - HS trao đổi. - GV giải thích Kluận. Cảm xúc của con ngời luôn gắn với từng cá nhân vì vậy nói đến hạnh phúc cá nhân. con ngời sống trong XH phải có nghĩa vụ đối với con ngời, nghĩa vụ đó đem lại hạnh phúc cho mọi ngời. Đó là hạnh phúc XH. thần. - VD b/ Hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc XH - Hạnh phúc cá nhân : Là hạnh phúc của mỗi ngời trong XH - Hạnh phúc XH : Là hạnh phúc của mọi ngời trong XH - Chú ý: + Hạnh phúc của từng cá nhân là cơ sở của hạnh phúc XH + XH hạnh phúc thì cá nhân có điều kiện phấn đấu + Khi cá nhân phấn đấu cho hạnh phúc của mình , phải có nghĩa vụ với ngời khác và XH. (4) Củng cố bài - Hệ thống những KTCB - Khắc sâu phần trọng tâm (5) Hoạt động nối tiếp - GD ý thức cho H/S phải có ý thức rèn luyện phấn đấu thực hiện tốt nghĩa vụ, sống có lơng tâm, phấn đấu hoàn thiện mình góp phần xây dựng gia đình và XH hạnh phúc, lối sống lành mạnh tránh xa những tệ nạn XH, tránh lối sống ích kỷ thực dụng. - Nhắc nhở H/S chuẩn bị bài sau (6) Gợi ý kiểm tra đánh giá - Cho H/S làm câu hỏi + BTTH ( SGK ) - Cho H/S làm một số BTTH do GV đa ra. - Su tầm những câu tục ngữ ca dao nói về nhân phẩm, danh dự, về tình yêu, gia đình (7) T liệu tham khảo - SGK GDCD 10 - Tài liệu GDCD10 - Một số câu tục ngữ ca dao - Sách GV GDCD10 - Thiết kế bài giảng GDCD10. _________________________________________________________ Tiết 24+25. Bài 12. Công dân với tình yêu Hôn nhân và gia đình GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh Côi i/ mục tiêu cần đạt đợc: 1/ Kiến thức: - HS nắm đợc thế nào là tình yêu? Tình yêu chân chính? Hôn nhân và gia đình? - Biết đợc các đặc trng tốt đẹp, tiến bộ của chế độ hôn nhân ở nớc ta hiện nay. - Nêu đợc các chức năng cơ bản của gia đình. - Hiểu đợc các mối quan hệ trong gia đình và trách nhiệm của mỗi thành viên. 2/ Kỹ năng: - Biết nhận xét, đánh giá một số quan niệm sai lầm về tình yêu, hôn nhân và gia đình. - Thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân trong gia đình. 3/ Thái độ: - Yêu quý gia đình. - Đồng tình, ủng hộ các quan niệm đúng đắn về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Ii/ nội dung: - GV nêu bật một số nội dung KTCB đặc biệt phần trọng tâm: Tình yêu? Một số biểu hiện của tình yêu chân chính? Tình yêu chân chính Hôn nhân và gia đình. GV cần làm rõ chức năng của gia đình và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình. - Bài dạy 2 tiết. + Tiết 24: Mục I. + Tiết 25: Mục II+III. Iii/ phơng pháp: - GV sử dụng PP thuyết trình, diễn giảng. - PP đàm thoại + PP đặt vấn đề và thảo luận nhóm (giao cho HS chuẩn bị trớc). Iv/ tài liệu và phơng tiện: - SGK GDCD 10, sách GV GDCD 10, thiết kế bài giảng GDCD 10, tài liệu GDCD 11. - Giấy khổ to, bút dạ, băng dính. - Ca dao, tục ngữ liên quan đến tình yêu, hôn nhân và gia đình. v/ tiến trình dạy học: 1/ Kiểm tra bài cũ: (2HS). - Câu hỏi (1) sgk GDCD 10. - Câu hỏi 4+5 (sgk GDCD 10). 2/ Giới thiệu bài mới: Trong bài học trớc các em đã đợc biết 1 số quan niệm về đạo đức của DT. Trong bài học này chúng ta tìm hiểu các vấn đề về đạo đức liên quan đến tình yêu, hôn nhân và gia đình. 3/ Bài mới: Hoạt động của GV và HS Những nội dung chính của bài học - GV cho HS chuẩn bị trớc tìm hiểu KN: Tình yêu. ? Tình yêu là gì? ? Su tầm 1 số câu tục ngữ ca dao nói về tình yêu? Qua thơ, tục ngữ, ca dao đó em hiểu tình yêu có những biểu hiện gì? - HS trả lời. - GV giải thích Kluận. Liên hệ TT. - GV cho HS thảo luận: ? Thế nào là tình yêu chân chính? ? Biểu hiện của tình yêu chân chính? - HS trả lời. - GV giải thích Kluận. 1/ Tình yêu. a/ Tình yêu là gì? - Tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa 2 ngời khác giới, ở họ có sự phù hợp về nhiều mặtlàm cho họ có nhu cầu gần gũi, gắn bó với nhau, nguyện sống vì nhau và sẵn sàng hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình. - tình yêu Mang tính XH? (GT). Mang tính GC? b/ Thế nào là tình yêu chân chính: - Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng, lành mạnh, phù hợp với quan niệm đạo đức tiến bộ của XH. - tình yêu chân chính có những biểu hiện: + Tình cảm chân thực, quyến luyến cuốn [...]... Tiết 28: Đơn vị kiến thức 2 (b+c) Iii/ phơng pháp: - GV có thể sử dụng PP: Thảo luận nhóm, đàm thoại, liên hệ thực tiễn, dự án - Kết hợp hình thức làm việc cá nhân, theo nhóm, theo tổ Iv/ tài liệu, phơng tiện: - SGK GDCD 10, sách GV GDCD1 0 - Thiết kế bài giảnh GDCD 10, tài liệu GDCD 10 - Tranh ảnh, băng hình, bài báo về hoạt động cá nhân, bài báo về hoạt động nhân đạo, về hoạt động hoà nhập hợp tác với... luyện để chuẩn bị tham gia XD bảo vệ Tổ quốc Bài dạy 2 tiết: Tiết 29: Mục (1) Tiết 30: Mục (2) + (3) III/ Phơng pháp: - GV có thể sử dụng PP: Đàm thoại, thảo luận nhóm, liên hệ TT, dự án tổ chức diễn đàn, cho HS nghe bằng băng cát sét, xem băng hình, tiểu phẩm, bài hát về tình yêu quê hơng đất nớc IV/ Tài liệu, phơng tiện: - sgk GDCD 10, sgv GDCD 10 - Thiết kế bài giảng GDCD 10, tài liệu GDCD 11 cũ... KTCB Khắc sâu những KTCB đã ôn tập Kiểm tra (5) Hoạt động nối tiếp: - Giáo dục ý thức trách nhiệm của HS trong việc tự giác ôn tập Kiểm tra đánh giá - Hớng dẫn 1 số câu hỏi cụ thể (6) Kiểm tra đánh giá: - Cho 1 số câu hỏi + BTTH GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh Côi (7) Tài liệu tham khảo: - sgk GDCD 10, tài liệu GDCD 11 - sách báo, tài liệu KH Tiết 35 Kiểm tra... giá: - Cho HS làm câu hỏi + BTTH (sgk) - Su tầm tục ngữ, ca dao, bài hát về tình yêu quê hơng đất nớc (7) T liệu tham khảo: - t liệu sgk GDCD 10 - Tài liệu GDCD 11 (cũ) - Sách giáo viên - Văn kiện Đại hội Đảng 9 +10 _ GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh Côi Tiết 31 bài 15 Công dân với một số vấn đề Cấp thiết của nhân loại I/ Mục tiêu cần đạt đợc: Qua bài học này HS cần nắm... hoạt, đúng đắn 2/ Về kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng thực hành, đánh giá, nhận xét liên hệ TT cuộc sống - đánh giá kết quả Xếp loại 3/ Về thái độ: GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh Côi - Giáo dục ý thức TT cho HS, rèn luyện kỹ năng trong việc thực hành, kiểm tra, đánh giá kết quả II/ Nội dung tiết học: - Cho HS làm 1 số BTTH sgk từ bài 10 đến bài 16 của chơng trình - Cho HS làm 1 số BT trắc nghiệm... tham khảo: - SGK GDCD 10 - Tài liệu GDCD 10 (cũ) 11, (cũ) - Tục ngữ, ca dao - SGK GV Tiết 26 Kiểm tra viết 1 tiết i/ * Những mục tiêu cần đạt đợc: - Giúp HS củng cố lại những KTCB đã học trong các bài 9 +10+ 11+12 - Vận dụng những KTCB đã học vào TT cuộc sống - Rèn luyện cho HS những kỹ năng ôn tập, kiểm tra đánh giá kết quả nhận thức của HS Xếp loại kết quả cho HS - Giáo giục ý thức... hợp nhịp nhàng, chia sẻ, đóng làm bạn với tất cả các nớc góp sáng kiến cho nhau - HS trao đổi GV kết luận + Đánh giá rút kinh nghiệm 4/ Phần củng cố: - Hệ thống những KTCB - Khắc sâu phần trọng tâm 5/ Hoạt động nối tiếp: - Giáo dục ý TTT cho HS trong việc gắn bó với cộng đồng, trờng lớp, dân c - Nhắc nhở chuẩn bị bài sau 6/ Gợi ý kiểm tra đánh giá: - Cho HS su tầm tục ngữ, ca dao nói về nhân nghĩa,... Tài liệu phơng tiện: - sgk GDCD 10, sách GV GDCD 10 - Một số tài liệu bồi dỡng V/ Tiến trình tiết học: (1) Kiểm tra bài cũ (2) Giới thiệu tiết học (3) Dạy phần nội dung ôn tập ? Vì sao con ngời là chủ thể của lịch sử? I/ Vai trò chủ thể lịch sử của con ngời đ- HS trả lời ợc thể hiện: - GV giảI thích liên hệ TT Kết + Con ngời tự sáng tạo ra lịch sử + Con ngời là chủ thể sáng tạo ra các giá luận trị... mạnh, tránh xa những tệ nạn XH, tránh xa những hành vi gây hại cuộc sống bản thân, gia đình và XH + Tích cực tham gia công tác tuyên GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh Côi - HS trao đổi truyền phòng tránh những bệnh hiểm nghèo, phòng chống ma tuý - GV giải thích Kết luận 4 Trách nhiệm của HS (4) Phần củng cố: - Hệ thống những KTCB - Khắc sâu những phần trọng tâm (5) Hoạt động nối tiếp: - Giáo. .. Nhắc nhở chuẩn bị bài sau 6/ Gợi ý kiểm tra đánh giá: - Cho HS su tầm tục ngữ, ca dao nói về nhân nghĩa, hoà nhập, hợp tác - Cho HS làm BTTH sgk 7/ T liệu tham khảo: - sgk GDCD 10 - Tài liệu GDCD 11 cũ GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh Côi - Sgk GV - Tục ngữ, ca dao Tiết 29+30 Bài 14 Công dân với sự nghiệp xây dựng Và bảo vệ tổ quốc I/ Mục tiêu cần đạt đợc: Qua bài . thực tiễn, dự án. - Kết hợp hình thức làm việc cá nhân, theo nhóm, theo tổ. Iv/ tài liệu, ph ơng tiện: - SGK GDCD 10, sách GV GDCD1 0. - Thiết kế bài giảnh GDCD 10, tài liệu GDCD 10. - Tranh ảnh,. tiện: - sgk GDCD 10, sgv GDCD 10. - Thiết kế bài giảng GDCD 10, tài liệu GDCD 11 cũ. - Tranh ảnh, băng hình, ca dao, bài hát về tình yêu quê hơng đất nớc. GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT. tình yêu, gia đình (7) T liệu tham khảo - SGK GDCD 10 - Tài liệu GDCD1 0 - Một số câu tục ngữ ca dao - Sách GV GDCD1 0 - Thiết kế bài giảng GDCD1 0. _________________________________________________________ Tiết

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan