0

các dạng bài tập hóa học lớp 11 chuong 1

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Hóa học - Dầu khí

... C% 1. 19 ,6 10 0 1, 22. 300 1, 25 1, 253. 49 1 1 ,1 4. 400 1, 25 205. 39,2 2 1, 56. 0 ,15 200 6 ,12 57. 0,09 25 19 ,828. 78,4 400 1, 15 bài 1: Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau: 1) ... tửSố lớp electronSố e lớp ngoài cùng.Hiđro 1 1 1 1Oxi 8 8 2 6Natri 11 11 13 1 kaliCloCacbonnhôm Bài 2: a) hãy cho biết số lớp e của các nguyên tử có số proton là: 5; 6; 9; 20; 15 ….b) ... khí oxi cần dùng ở đktc. (4,8 và 6,2 – 14 ,56 l) Dạng bài tập kết hợp các dạng bài tính theo công thức hóa học *Bài 1: Khí A có tỉ khối đối với khí oxi là 0, 812 5, thành phần theo khối lượng của A...
 • 19
 • 154,946
 • 536
Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Hóa học

... Ca(OH)2 = 0 ,1 1 = 0 ,1 molsố mol H2 = 11 , 2 : 22,4 = 0,5 mol Các PTPƯ: 2R + 2xHCl → 2RClx + xH2 ↑ (1) 1/ x (mol) 1 1/x 0,5Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2+ 2H2O (2)0 ,1 0,2 0 ,1 từ các phương ... 1 khoiluongmotnguyentukhoiluong dvc m a Nguyên tử = a.m 1 vc .NTK (1 VC = 1 12KL của NT(C) (MC = 1. 9926 .10 - 23 g) = 1 12 1. 9926 .10 - 23 g= 1. 66 .10 - 24 g)* Bi tp vn dng: 1. ... : đề bài ⇒ 2p + n = 58 ⇔ n = 58 – 2p ( 1 )Mặt khác : p ≤ n ≤ 1, 5p ( 2 )⇒ p ≤ 58 – 2p ≤ 1, 5p giải ra được 16 ,5 ≤ p ≤ 19 ,3 ( p : ngun )Vậy p có thể nhận các giá trị : 17 ,18 ,19 p 17 18 19 n...
 • 39
 • 18,229
 • 65
Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Tư liệu khác

... yờu cu. 1 243 5 6 Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8-THCSChuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ Nguyên tử (NT):- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.Cấu ... 1 khoiluongmotnguyentukhoiluong dvc m a Nguyên tử = a.m 1 vc .NTK (1 VC = 1 12KL của NT(C) (MC = 1. 9926 .10 - 23 g) = 1 12 1. 9926 .10 - 23 g= 1. 66 .10 - 24 g)* Bi tp vn dng: 1. ... = 1 + 0,2 = 1, 2 mol nồng độ M của dung dịch HCl : CM = 1, 2 : 0,5 = 2,4 Mtheo các PTPƯ ta có : 55,6 (0 ,1 11 1 ) 44,5xRClm gam= − ⋅ =ta có : 1 x⋅( R + 35,5x ) = 44,5 ⇒ R = 9x X 1 2...
 • 38
 • 7,268
 • 152
Ngân hàng bài tập hóa học lớp 11 Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Ngân hàng bài tập hóa học lớp 11 Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Lớp 11

... được dd Y có pH =11 , 0. Giá trị của a là A .1, 60. B. 0,80. C. 1, 78. D. 0 ,12 . 31. Cd11Câu 35: Có 4 ống nghiệm được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Mỗi ống nghiệm chứa một trong các dung dịch AgNO3, ... vừa đủ V lít khí O2, thu được 11 , 2 lít khí CO2 và 12 ,6 gam H2O (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của V là A .14 ,56. B. 15 ,68. C. 11 , 20. D. 4,48.52 .10 b Câu 43: Có bao nhiêu chất hữu ... 0,001M làA. 8. B. 9. C. 10 . D. 11 5. Dung dịch axit mạnh H2SO4 0,1M có :A. pH =1. B. pH< 1 .C. pH> 1 . D. [H+] > 0,2M .6: Một dung dịch chứa 0,2mol Na+ ; 0,1mol Mg2+ ; 0,1...
 • 33
 • 7,908
 • 266
phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

Hóa học

... A7 B 17 A 27 B 37 C8 D 18 C 28 A 38 A9 B 19 C 29 B 39 C 10 D 20 D 30 A 40 D Dạng 9 : Bài tập về hiệu suấtCâu Đáp án Câu Đáp án 1 C 11 B2 D 12 D3 C 13 C4 D 14 A5 C 15 C6 A 16 A7 D 17 A8 ... B 19 A 29 B 39 C 10 B 20 B 30 A 40 D. 41 .C Dạng 3: Kim loại tác dụng với dung dịch muốiCâu Đáp án Câu Đáp án 1 D 11 A2 B 12 C3 D 13 A4 C 14 A5 C 15 B6 C 16 A7 17 B8 C 18 A9 B 19 C 10 ... Nguyễn Viết Xuân 1 A 11 C 21 A 31 C2 B 12 A 22 B 32 A3 B 13 A 23 B 33 B4 C 14 A 24 B 34 C5 B 15 C 25 D6 B 16 B 26 B7 C 17 D 27 A8 D 18 A 28 B9 C 19 B 29 A 10 A 20 A 30 D Dạng 2: Kim loại,...
 • 26
 • 14,699
 • 1,016
Chuyên đề: Phương pháp giải nhanh một số bài tập Hóa học lớp 11 bằng phương trình ion thu gọn và phương trình bảo toàn electron pot

Chuyên đề: Phương pháp giải nhanh một số bài tập Hóa học lớp 11 bằng phương trình ion thu gọn và phương trình bảo toàn electron pot

Khoa học tự nhiên

... ứng là 1: 1)Khi trộn : 2H OH H O+ −+ → 0, 01 0, 01 (Mol)0, 011 0, 01 0,0 01 H du H bd H pun n n mol+ + += − = − =dd0,0 01 0,0 01 1H dunH MV++ = = =   pH = - log (0,0 01) = 3. ... m.A. 13 ,5 g B. 0, 81 g C. 8 ,1 g D. 1, 35 g9SỞ GD – ĐT TP.HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM GDTX GÒ VẤP******BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀTên chuyên đề:“Phương pháp giải nhanh một số bài tập Hóa học lớp 11 bằng ... :Tính tổng sổ mol H+ :2 42 4( ) ( ) 1. 2. 1. 0,2.0, 015 2.0,4.0, 01 0, 011 HCl H SOH H HCl H H SOn n n n n mol+ + +Σ = + = + = + = 1. 1. 0,4.0,025 0, 01 KOHOHn n mol−= = =Do H OHn n+...
 • 10
 • 4,725
 • 193
Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Hóa học - Dầu khí

... Kênh học tập Online Page 4 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 12 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 11 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 5 Vuihoc24h – Kênh học tập Online ... Kênh học tập Online Page 15 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 7 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 6 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 1 Vuihoc24h – Kênh học tập Online ... Page 13 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 8 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 3 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 18 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 17 ...
 • 18
 • 60,409
 • 2,551
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

Hóa học

... THỨC HOÁ HỌCBÀI TẬP Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Lại Văn Long Lại Văn Long Trường THPT Lê Hồn Trang: 15 (1) 1 21 2 1 2m C m C m C+ m C⇔ + = ( ) ( ) 1 21 2m C -C m C-C⇔ = 2 1 12m C -Cm ... dưỡng HSG Gv: Lại Văn Long↓ (1) (2)(3)(4) (1) (8)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(9) (10 ) (11 ) (12 ) Lại Văn Long Trường THPT Lê Hồn Trang: 5 * Bài tập: Câu 1: Viết các phương trình phản ứng điều ... Gv: Lại Văn Long2 1 12C CmmC C−⇒ =−2 1 12C CVVC C−⇒ =−2 1 12D DVVD D−⇒ =− Lại Văn Long Trường THPT Lê Hồn Trang: 14 Vậy:% 10 0%= ×ctddmCm = 10 0%ctmV.D×II....
 • 27
 • 23,788
 • 719
Bai tap hoa hoc lop 12 chuong trinh moi

Bai tap hoa hoc lop 12 chuong trinh moi

Tư liệu khác

... toàn bộ sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào 1 lít dung dịch NaOH 2M( D =1, 05g/ml) thì thu được dd hỗn hợp 2 muối có tổng nồng độ là 12 ,27% (H=70%) 11 . Từ 2 tấn khoai chứa 20% tinh bột bằng phương ... hao hụt trong xản xuất là 20% Bài tập Phần Luyện Tập SGK 1. Đốt cháy một hợp chất có 6 phân tử C trong phân tử thu được CO2 và H2O biết tỉ lệ số mol là 1: 1 hợp chất có thể là hợp chất nào ... đầu5. Tính khối lượng ancol etylic thu đựơc từ a. 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột H=80% b. 1 tấn mùn cưa chứa 50% xenlulozo H=70% Bài Tập SBT 1. Chọn đúng hoặc sai trong mỗi phát biểu sau a. có...
 • 4
 • 2,763
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25