0

Tìm Hiểu Và Phân Loại Các Dạng Bài Tập Tin Học Lớp 11. Một Số Phương Pháp Giải

72 1,003 3
  • Tìm Hiểu Và Phân Loại Các Dạng Bài Tập Tin Học Lớp 11. Một Số Phương Pháp Giải

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2016, 17:55

Tìm Hiểu Và Phân Loại Các Dạng Bài Tập Tin Học Lớp 11. Một Số Phương Pháp Giải. Hướng dẫn chi tiết phân loại các dạng bài tập tin học lớp 11 và một số phương pháp giải hiệu quảTìm Hiểu Và Phân Loại Các Dạng Bài Tập Tin Học Lớp 11. Một Số Phương Pháp Giải. Hướng dẫn chi tiết phân loại các dạng bài tập tin học lớp 11 và một số phương pháp giải hiệu quả Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung M U I L DO CHN TI: Trong bi cnh ton cu húa v hi nhp quc t sõu rng, gia mt th gii y bin ng, nhiu c hi v nhiu thỏch thc, mi ngi Vit Nam v c dõn tc Vit Nam ang i mt vi nhng yờu cu gay gt v kinh t, húa, khoa hc, cụng ngh, quc phũng, an ninh thỡ rt cn nghiờn cu, b sung cú mt xỏc nh c th v y v s mng v mc tiờu ca giỏo dc Hn hai chc nm qua, ng ó nờu mt lot quan im v giỏo dc theo ng li i mi kinh t - xó hi Khng nh: Giỏo dc v o to, cựng vi khoa hc v cụng ngh, l quc sỏch hng u, coi u t cho giỏo dc l mt nhng hng chớnh ca u t phỏt trin to iu kin cho giỏo dc i trc v phc v c lc s phỏt trin kinh t - xó hi Trc nhng yờu cu ca thi kỡ cụng nghip húa, hin i húa, thỡ giỏo dc khụng th nhi nhột cng nhiu kin thc cng tt, m giỏo dc cn rốn luyn kh nng t duy, kh nng thớch ng mau l mi hon cnh, cú bn lnh t khng nh mỡnh, hỡnh thnh thúi quen t hc, t rốn luyn hon thin bn thõn, cú hoi bóo ln lao v luụn ý thc v ngha v, trỏch nhim i vi bn thõn, gia ỡnh v T quc nhm thỳc y s phỏt trin ca xó hi nhanh chúng v lnh mnh c im ca b mụn tin l mang tớnh thc t rt cao da vo kin thc v t Khỏi nim tin hc luụn tru tng, khú hiu Ngoi ra, b mụn ny cũn kt hp cỏc k nng cn thit nh: k nng quan sỏt, tng hp, phõn tớch, ỏnh giỏ, suy lun; k nng dng kin thc vo bi tp; k nng tớnh toỏn i vi tit bi tp, bi giỳp HS cng c m rng, o sõu kin thc, rốn luyn cho cỏc em k nng dng kin thc vo nhng trng hp c th, nh ú m kin thc tip thu c vng chc mt tit bi t yờu cu nh mc ớch ca nú thỡ GV phi bit phõn loi HS, cng nh phõn loi bi chn nhng bi phự hp cho tng i tng trỏnh gõy s nhm chỏn cng nh quỏ sc i vi cỏc em GV cho HS lm cỏc dng bi tht n gin nhm giỳp cỏc em nm c kin thc c SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung bn, cho cỏc em lm i lm li nhiu ln mt dng bi HS yu kộm cú th hỡnh thnh c k nng gii bi Tin hc cú rt nhiu dng bi tp, nu khụng nm c phng phỏp gii thỡ hc sinh s rt khú nm bt c kin thc trng trung hc ph thụng, hc sinh c lm quen vi b mụn tin hc lp 11, mụn hc hỡnh thnh cho cỏc em bc u k nng t duy, gii quyt , lp trỡnh cỏc bi toỏn n gin Tuy vy, lng kin thc quỏ nhiu, s dng bi li phong phỳ, mi l nờn cỏc em khú khn vic nh hng cỏch gii v tr nờn th ng cỏc tit bi Chớnh vỡ vy, tụi chn ti: Tỡm Hiu V Phõn Loi Cỏc Dng Bi Tp Tin Hc Lp 11 Mt S Phng Phỏp Gii II MC CH NGHIấN CU: H thng phn bi Tin hc lp 11 THPT Trỡnh by cỏc phng phỏp gii cỏc dng bi Qua ú to iu kin thun li cho quỏ trỡnh tip thu cỏc kin thc tin hc, gúp phn nõng cao hiu qu ging dy trng ph thụng III NHIM V CA TI: Nghiờn cu c s lớ lun liờn quan n ti Túm tt lớ thuyt, phõn loi, h thng v xut phng phỏp gii cỏc dng bi v Tin hc lp 11 Thc nghim s phm kho sỏt úng gúp ca ti IV KHCH TH V I TNG NGHIấN CU: Khỏch th nghiờn cu: Quỏ trỡnh dy hc tin hc trng THPT i tng nghiờn cu: H thng lớ thuyt v bi v Tin hc chng trỡnh lp 11 V PHM VI NGHIấN CU: Chng trỡnh Tin hc lp 11 nõng cao VI PHNG TIN V PHNG PHP NGHIấN CU: Nghiờn cu cỏc ti liu cú liờn quan n ti Phõn tớch v tng hp lớ thuyt Phõn tớch mt s dng bi mu v tng hp cỏc bi liờn quan Thc nghim s phm SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung Phõn tớch v x lớ kt qu thc nghim s phm bng thng kờ toỏn hc SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung CHNG 1: THC TRNG VIC DY V HC LP TRèNH LP 11 THPT HIN NAY I GII THIU CHNG TRèNH TIN HC 11 Phõn phi chng trỡnh tin hc 11 Cả năm: 37 tuần (52 tiết) Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết) 18 tuần x tiết/tuần = 18 tiết/học kỳ Tuần 19: tiết ôn tập, dạy bù Học kỳ II: 18 tuần (34 tiết) 17 tuần x tiết/tuần = 34 tiết/học kỳ Tuần 37: tiết ôn tập, dạy bù Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết) Chơng I: số khái niệm lập trình ngôn ngữ lập trình tiết (2 tiết lý thuyết - tiết tập) Tuần Thiết bị, Tiết Tên dạy ppct 1 2 3 đồ dùng dạy học cần thiết Bài 1: Khái niệm lập trình ngôn ngữ lập trình Bài 2: Các thành phần ngôn ngữ lập trình Bài tập Chơng II: chơng trình đơn giản SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung tiết (3 tiết lý thuyết - tiết tập thực hành - tiết tập) Tuần Thiết bị, Tiết Tên dạy ppct đồ dùng dạy học cần thiết Bài 3: Cấu trúc chơng trình 4 Bài 4: Một số kiểu liệu chuẩn 5 Bài 5: Khai báo biến Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản 6 Bài 8: Sọan thảo, dịch, thực hiểu 10 chỉnh chơng trình Bài tập thực hành (tiết 1) Bài tập thực hành (tiết 2) Bài tập Kiểm tra tiết 10 Phòng máy thực hành Chơng III: cấu trúc rẽ nhánh lặp tiết (4 tiết lý thuyết - tiết tập thực hành - tiết tập) Tuần Thiết bị, Tiết Tên dạy ppct 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 15 16 17 18 đồ dùng dạy học cần thiết Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh Bài 10: Cấu trúc lặp (tiết 1) Mục mục (phần lý thuyết) Bài 10: Cấu trúc lặp (tiết 2) Mục (phần ví dụ) Bài 10: Cấu trúc lặp (tiết 3) Mục Bài tập thực hành (tiết 1) Bài tập thực hành (tiết 2) Ôn tập học kỳ I Kiểm tra học kỳ I Ôn tập, dạy bù SVTH: Nguyn Vn Thnh Phòng máy thực hành Trang Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung Học kỳ II: 18 tuần (34 tiết) Chơng III: cấu trúc rẽ nhánh lặp (tiếp theo) Tuần 20 Thiết bị, Tiết ppct 19 Tên dạy đồ dùng dạy học cần thiết Bài tập Chơng IV: kiểu liệu có cấu trúc 15 tiết (7 tiết lý thuyết - tiết tập thực hành - tiết tập) Tuần 20 21 21 22 23 24 25 26 27 Tên dạy ppct 20 22 Thiết bị, Tiết 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 đồ dùng dạy học cần thiết Bài 11: Kiểu mảng (tiết 1): Mục 1a Bài 11: Kiểu mảng (tiết 2): Mục 1b - Ví dụ Bài 11: Kiểu mảng (tiết 3): Mục 1b - Ví dụ Bài tập thực hành (tiết 1) Bài tập thực hành (tiết 2) Bài 11: Kiểu mảng (tiết 4): Mục Bài tập thực hành (tiết 1) Bài tập thực hành (tiết 2) Bài 12: Kiểu xâu (tiết 1): Mục Bài 12: Kiểu xâu (tiết 2): Mục Bài tập thực hành (tiết 1) Bài tập thực hành (tiết 2) Bài tập Bài 13: Kiểu ghi Bài tập Phòng máy thực hành Phòng máy thực hành Phòng máy thực hành Chơng V: tệp thao tác với tệp tiết ( tiết lý thuyết - tiết tập thực hành - tiết tập) Tuần Tiết ppct SVTH: Nguyn Vn Thnh Tên dạy Thiết bị, đồ dùng dạy Trang Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung học cần thiết 35 28 36 37 38 39 29 30 Bài 14: Kiểu liệu tệp Bài 15: Thao tác với tệp Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp Bài tập Ôn tập Kiểm tra tiết Chơng VI: chơng trình lập trình có cấu trúc 11 tiết (5 tiết lý thuyết - tiết tập thực hành - tiết tập) Tuần 40 31 41 42 33 34 35 36 37 Tên dạy ppct 30 32 Thiết bị, Tiết 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 đồ dùng dạy học cần thiết Bài 17: Chơng trình phân loại (tiết 1) Bài 17: Chơng trình phân loại (tiết 2) Bài 18: Ví dụ cách viết chơng trình (tiết 1) Bài 18: Ví dụ cách viết chơng trình (tiết 2) Bài tập Bài tập thực hành (tiết 1) Bài tập thực hành (tiết 2) Bài tập thực hành (tiết 1) Bài tập thực hành (tiết 2) Bài 19: Th viện chơng trình chuẩn Bài tập thực hành Ôn tập Kiểm tra học kỳ II Ôn tập, dạy bù Ôn tập, dạy bù Phòng máy thực hành Thng kờ s tit bi tin hc 11 Trong chng trỡnh tin hc 11 trung hc ph thụng cú tng cng cú tit bi v 15 tit bi v thc hnh (t bi v thc hnh n bi SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung v thc hnh thỡ mi bi cú tit Riờng bi v thc hnh thỡ ch c phõn phi tit) C th nh sau: V trớ cỏc tit bi SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung Sau mt s bi ca tng chng thỡ thng xut hin cỏc tit bi nhm cng c kin thc cho hc sinh v rốn luyn kh nng t duy, gii quyt Nhn xột cỏc tit bi tin hc 11 Nhỡn chung sú tit bi tin hc 11 theo phõn phi chng trỡnh tng i ngang bng vi s tit lý thuyt Vi 22 tit bi v 23 tit lý thuyt Gia cỏc chng thỡ cỏc tit bi cng c sen k vo cỏc tit lý thuyt hp lý v v trớ v s lng Nh vy, s tit ca chng trỡnh tin hc 11 c phõn phi u cho phn lý thuyt v bi tp, iu ú núi lờn tm quan trng ca phn bi i vi mụn tin hc 11, c bit l kin thc lp trỡnh t v sỏng to S tit bi nhiu ng ngha ngi thy giỏo cú nhiu thi gian hn giỳp hc sinh cng c cỏc kin thc sau nhng bi hc v nõng cao kh nng t cho cỏc em hc sinh bng nhng bi nõng cao Ngi thy giỏo phi bit s dng linh hot nhiu dng bi tin hc mi cú th phỏt huy hiu qu ti u cho cỏc em hc sinh qua mi bi hc II NHNG THUN LI V KHể KHN TRONG VIC DY V HC MễN TIN HC 11 TRUNG HC PH THễNG Vic dy mụn tin hc Thun li: c s quan tõm ca ton xó hi núi chung v ca cỏc cp cỏc ngnh núi riờng thỡ vic hc thc hnh tin hc nh trng ó cú nhiu thun li ỏng k Mụn Tin hc hin ang cú sc hp dn nht nh (hp dn s mi m v nhu cu hc hi, hiu bit v Tin hc xó hi ) Nht l nhng hc sinh khu vc thnh th, cú iu kin tt v mỏy múc, phng tin tip cn vi Tin hc, thỡ hng thỳ tỡm hiu v Tin hc cng tng theo Cỏc trng a phn ó c u t v trang thit b, cỏc phũng mỏy phc v cho vic thc hnh Tin hc sau cỏc tit hc lý thuyt i ng giỏo viờn cú trỡnh chuyờn mụn v cú tõm huyt vi ngh nghip SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung Khú khn: - Ni dung chng trỡnh tng i nng ú gõy nhiu ỏp lc hc i - vi hc sinh C s vt cht ti hu ht cỏc trng cha ỏp ng c vic gii bi lớ thuyt v thc hnh ca b mụn Tin hc Cỏc bi lớ thuyt thiu dng c ging dy (mỏy tớnh, mỏy chiu projector,) nờn GV thng ging lý thuyt chay, khụng thao tỏc trờn mỏy; Cũn gi thc hnh thỡ - khụng mỏy cho vic hng dn hc sinh thc hnh Hc sinh cha ý thc c tm quan trng ca b mụn tin thi i CNTT hin Ngoi ra, cỏc trng ph thụng tỡnh trng hc lch rt ph bin, a s hc sinh thng cú tõm lý ch chỳ trng hc nhng mụn c chn thi vo i hc Vỡ vy, cỏc em hc bi cũn rt qua loa, s - si, khụng tham gia tớch cc vo cỏc hot ng hc ca b mụn C th: + Gi lớ thuyt: Cũn thiu trung, hay ngi núi chuyn v lm vic riờng gi hc + Gi thc hnh: Cỏc em thng cú thúi quen l vo phũng mỏy l núi chuyn, chi game GV rt khú qun lớ c vic thc hnh ca cỏc em - Tin hc l lnh vc thụng tin cp nht liờn tc, nhng khỏi nim tin hc rt d thay i VD: khỏi nim tp, th mc, b nh, mng mỏy tớnh, v mt s khỏi nim tin hc cú nhiu nh ngha v nhiu cỏch hiu khỏc Vic hc mụn tin hc Thun li: - Cụng ngh thụng tin ang ngy cng phỏt trin mt cỏch mnh m, th h cỏc em hc sinh th k 21 cú iu kin thun li ln vic lm quen, tip cõn vi cụng ngh thụng tin v c bit l hc mụn tin hc 11 trung hc ph thụng Cú th núi, hin mỏy tớnh khụng cũn quỏ xa l vi cỏc em (Nu thnh ph thỡ hu nh gia ỡnh no cng to iu kin cho cỏc em hc tt bng cỏch trang b cho cỏc em cỏc thit b cn thit cho vic hc mụn tin Ngc li nu cựng nụng thụn thỡ hin cỏc SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang 10 Khúa lun tt nghip b: Nguyen Thuy Vy GVHD: Th.S Lờ Vit Chung Hanh Nhn xột cõu tr li ca hc write(st1) else write(st2); sinh readln TH2: Nguyen Thuy end Vy Vớ d 2: - Hc sinh tr li: Vớ d 2: Chng - Hóy xỏc nh Input v Output + Input: Nhp vo trỡnh sau õy in re kt ca bi toỏn xõu bt kỡ qu gỡ trờn mn hỡnh - Nhn xột cõu tr li + Output: Kt qu ta nhp vo hai - Giỏo viờn gi hc sinh tr li hin th mn hỡnh xõu l: bng h thng cỏc cõu hi: sau khi thc hin st1: nguyen ngoc anh Chng trỡnh khai bỏo bao nhiờu chng trỡnh bin? S dng hm hay th tc - Hc sinh nghe v tr *Chng trỡnh: no (nu cú)? Cú s dng cõu li st2: nguyen van vien Var l2:byte; lnh iu kin no khụng? st1,st2:string; - Vi d liu u vo l hai xõu Begin st1, st2 thỡ chng trỡnh s cho Write(Nhap kt qu nh th nao? - Quan sỏt chng xau - Vi trng hp 2, ta nhp hai trỡnh v tr li cõu readln(st1); xõu st1, st2 ln lt l: hi: st1: nguyen van nam Trung st2: le anh ba thỡ kt qu thụng bỏo mn hỡnh s nh th no? thu nhat: Write(Nhap xau thu hai: vao ); vao ); readln(st2); TH2: Khac l2:=length(st2); If st1[1]=st2[l2] then write(Trung nhau) Else write(Khac SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang 58 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung nhau); Readln; End Vớ d 3: - Hc sinh tr li: Vớ d 3: in vo - Hóy xỏc nh Input v Output + Input: Nhp vo ch trng cỏc lnh , ca bi toỏn xõu bt kỡ phộp toỏn thớch hp , - Nhn xột cõu tr li + Output: a xõu ca chng trỡnh ú nhng theo th t nhp mt xõu t bn ngc li phớm v a mn hỡnh xõu ú nhng c vit ngc li - Hc sinh tr li in - Input: Nhp vo ụ trng: xõu a bt kỡ (1) length - Output: a xõu (2) l a theo th t ngc (3) li - Sau ki chng trỡnh c hon - Hc sinh tr li: yV *Chng trỡnh: chnh thỡ giỏo viờn hi: Cho bit yuhT neyugN kt qu chng trỡnh nhp vo xõu a: Nguyen Thuy Vy var i,l:byte; st:string; begin write(Nhap vao xau bat ki: ); readln(st); l:=(1) (st); for i:=(2) downto (3) write(st[i]); readln; end SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang 59 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung V CNG C: (5 phỳt) - Qua bi hc cng c li cỏch khai bỏo, cỏch truy cp cỏc phn t ca xõu, cỏc th tc v hm c s dng kiu d liu xõu dng vo tng bi toỏn c th, ng thi nhc li cỏch vit mt chng trỡnh - Dn dũ: V nh xem phn (Mt s vớ d, vớ d: 4, 5) SGK Lm bi trc nghim cng c: Cõu 1: Xõu l dóy kớ t bng mó A TCVN3 C UNICODE B ASCII C D VNI Hóy chn phng ỏn ỳng Cõu 2: Trong cỏc khai bỏo v xõu sau õy, khai bỏo no l sai? A Var a: string; B Var a: string [-4]; C Var a: string [10]; D Var a: string [4*5]; VI RT KINH NGHIM Nhn xột giỏo ỏn - Giỏo ỏn trờn l tit ca bi Kiu Xõu, gm vớ d 1, 2, - Giỏo ỏn s dng cỏc dng bi tp: o Dng bi vit chng trỡnh: vớ d o Dng i c chng trỡnh v phỏt hin kt qu sau thc hin: vớ d o Dng bi in khuyt chng trỡnh: vớ d o Dng bi trc nghim nhanh phn cng c kin thc cho hc sinh Giỏo ỏn Tit PPCT: 35 BI TP V THC HNH (Tit 2) I MC TIấU BI HC SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang 60 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung Kin thc - Khc sõu thờm phn kin thc v lý thuyt kiu xõu ký t, c bit l cỏc hm v th tc liờn quan - Nm c mt s thut toỏn c bn: to xõu mi, m s ln xut hin mt ký t K nng - Vn dng cỏc hm v th tc ó hc gii quyt mt s bi toỏn c th Thỏi - To cho hc sinh thỏi ch ng, tớch cc thc hnh II DNG DY HC 1.Giỏo viờn: Giỏo ỏn, Sỏch giỏo khoa, Sỏch giỏo viờn lp 11 2.Hc sinh: Sỏch giỏo khoa, v ghi chộp III TIN TRèNH DY HC Hot ng 1: n nh lp, kim tra s s, v sinh v tỏc phong hc sinh Hot ng 2: Kim tra bi c (5 phỳt) Vit cỳ phỏp v nờu chc nng ca hm length v hm upcase Tr li: Hm length(st) cho giỏ tr l di xõu Hm upcase(ch) cho ch cỏi in hoa ng vi ch cỏi ch Hot ng 3: Ging dy bi mi (35 phỳt) Hot ng Hot ng ca thy Ni dung trng tõm ca trũ * Bi 2: Vit chng trỡnh nhp - Tham gia Bi gii: vo t bn phớm mt xõu kớ t S v phỏt biu xõy Program bt2; thụng bỏo mn hỡnh s ln xut dng bi hin ca mi ch cỏi ting Anh - Chỳ S (khụng phõn bit ch hoa hng hay thng) dn ca giỏo viờn, + Hng dn: Chỳng ta ln lt suy SVTH: Nguyn Vn Thnh ý ngh Var st: string; i, j, dem: byte; ch: char; Begin Write('Nhap vao xau:'); Readln(st); For ch:='A' to 'Z' begin Trang 61 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung duyt tng ch cỏi bng ch hng gii cỏi ting Anh, sau ú tip tc duyt quyt bi dem:=0; for i:= to length(st) tng phn t ca xõu ú m toỏn if ch xem s ln xut hin ca mi ch cỏi =upcase(st[i])then l bao nhiờu? Lu ý õy chỳng ta - Chỳ ý hng dem:=dem+1; if dem>0 then khụng phõn bit ch hoa v ch dn ca giỏo thng vỡ vy cn s dng n hm viờn, suy ngh writeln('Co ', dem, upcase h tr gii quyt bi toỏn hng hien ny gii ' ki tu ', ch, ' xuat quyt bi toỏn GV hng dn: Cú tt c 26 ch - Tham gia xau: ',st); end; cỏi phỏt biu xõy - Ta ln lt kim tra xem End dng bi 26 ch cỏi ú, s ln xut hin ca - Hot ng mi ch cỏi l bao nhiờu theo nhúm Readln (10 phỳt) suy ngh vit chng trỡnh C i din ca nhúm trỡnh by * Bi 3: Nhp vo t bn phớm bng bng mt xõu Thay th tt c cỏc cm ph Bi gii: Program cach1; Var st: string; vta: byte; t anh bng cm t em + Hng dn: - u tiờn chỳng ta - Chỳ ý cn tỡm v trớ xut hin ca cm t hng anh Sau ú chỳng ta tin hnh ca giỏo viờn, xúa cm t anh v chốn vo ú suy cm t em hon thnh yờu cu hng ca bi toỏn SVTH: Nguyn Vn Thnh quyt Begin Write(' Nhap vao xau:'); dn Readln(st); st:=' ' +s+ ' '; ngh While pos(' anh ',st) 0 gii bi Trang 62 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung - GV c : Nhp vo t bn toỏn phớm mt xõu Thay th tt c cỏc - Tham gia vta:=pos(' anh ', st); cm kớ t anh bng cm kớ t phỏt biu xõy delete(st,vta,5); em - GV hi hc sinh: Bỡnh thng dng bi insert(' em ',st,vta); mun thay nhng t vit sai bn, sỏch v thnh nhng t ỳng thỡ cỏc em phi lm gỡ? - HS tr li: Tỡm v trớ ca t b begin end; Delete(st,1,1); Writeln('Xau ket qua: ',st); Readln; End sai, xúa t ú i v vit li t ỳng - GV: Tng t nh vy, mun xúa tt c cỏc cm kớ t anh xõu thnh cm kớ t em ta thc hin cỏc bc sau: Tỡm v trớ xõu anh xõu ó cho, xúa xõu ny i ri chốn xõu em vo v trớ ú Lp i lp li cỏc bc ny cho n khụng tỡm thy xõu anh cn thay th na - GV hi hc sinh: Cú th dựng nhng hm, th tc no ó hc thc hin cỏc bc trờn? - HS tr li: Tỡm v trớ thỡ dựng hm pos, xúa thỡ dựng th tc delete, chốn thỡ dựng th tc insert - GV hi hc sinh: Nu ta nhp vo xõu anh oi, nuoc chanh ngon qua thỡ kt qu tr v nh th no SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang 63 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung IV CNG C, BI TP V NH (5 phỳt) - Cng c li cỏch s dng vũng lp for todo, whiledo - Rốn luyn mt s thao tỏc x lý xõu Cho hc sinh lm bi trc nghim cng c Cõu hi: Th tc insert (Viet, Nam, 4) s cho kt qu no sau õy? A Viet Nam B Nam Viet C VietNam D NamViet V RT KINH NGHIM - Nhn xột giỏo ỏn Giỏo ỏn trờn l tit ca bi v thc hnh 5, gm bi 2, Giỏo ỏn s dng cỏc dng bi tp: o Dng bi vit chng trỡnh (bi 2) o Dng bi vit chng trỡnh (bi 3) o Dng bi in khuyt (bi m rng) o Dng bi trc nghim nhanh phn cng c kin thc cho hc sinh II í KIN PHN HI T PHA HC SINH SAU KHI HC Cõu hi t cho cỏc em: Em hóy so sỏnh tit dy theo giỏo ỏn bỡnh thng v tit dy vi nhiu dng bi Em Cao Th Hng Ngc Phú th lp 11/30 trng THPT Phan Chõu Trinh tr li: Theo em, em thy tit dy th 2: tit dy vi nhiu dng bi thỡ em v lp hc hng th hn, ớt gõy s nhm chỏn cho hc sinh Em Trn Thanh Nhi Lp trng lp 11/30 trng THPT Phan Chõu Trinh tr li: Theo em thỡ tit dy th hc d hiu hn, nhng dng bi vit chng SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang 64 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung trỡnh nhiu bn hc sinh rt ngi nờn hc cỏc dng khỏc thỡ tõm lý nh nhnh hn, thoi mỏi hn SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang 65 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung PHN KT LUN Kt qu t c Trong sut quỏ trỡnh kin cng nh thc tp, tụi ó c gng nghiờn cu, tỡm hiu thc tin cú th ỏp dng nhng c s lý lun dy hc vo thc tin mt cỏch hiu qu nht Cng qua quỏ trỡnh iu tra v tỡm hiu v thc trng bi Tin hc trng Trung hc ph thụng tụi ó thu c mt s kt qu sau: Tỡm hiu c vai trũ ca bi Tin hc 11 i vi trng trung hc ph thụng Bc u thc hin c nhng ý tng v i mi cỏc dng bi Tin hc 11 phỏt huy tớnh tớch cc, nng ng, sỏng to ca hc sinh, Phõn loi bi Tin hc 11 theo cỏc dng in hỡnh v phng phỏp gii cỏc dng ú ó a c mt s bin phỏp khc phc nhng nhc im, tr ngi gõy nh hng ti tng dng bi a c mt s vớ d cng nh thit k c mt s giỏo ỏn ỏp dng phng phỏp gii cỏc dng bi Tin hc 11 hin Hn ch Mc dự cú nhiu n lc v c gng nghiờn cu ti liu, thu thp thụng tin cng nh quỏ trỡnh trỡnh tin hnh thc hin nhng thi gian cú hn cng nh hn ch ca bn thõn nờn ti cũn gp phi mt s hn ch sau: ti mi ch tin hnh thc nghim v nghiờn cu thc trng ti trng THPT Phm Phỳ Th trờn a bn thnh ph Nng ti mi ch a mt s vớ d cng nh giỏo ỏn ỏp dng phng phỏp gii tng dng bi cho Tin hc lp 11 ch cha ỏp dng cho tt c cỏc bi Sỏch giỏo khoa Tin hc 10, 11, 12, cng nh ỏp dng cho cỏc b mụn khỏc Hng phỏt trin ti Nu cú th tip tc nghiờn cu khúa lun ny, tụi s m rng nghiờn cu, kho sỏt trờn din rng cỏc trng Trung hc ph thụng trờn a bn TP. Nng SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang 66 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung cng nh cỏc a bn lõn cn Bờn cnh ú s tin hnh thit k giỏo ỏn c th theo phng phỏp nhúm ỏp dng cho cỏc bi Tin hc 10, 11, 12 Khụng nhng vy tụi hi vng rng ti ny s khụng ch dng li ỏp dng cho b mụn Tin hc m cũn gúp phn hu ớch cho cỏc b mụn khỏc Gúp phn vo s nghip i mi phng phỏp ging dy, phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng sỏng to ca hc sinh, em li nim vui, hng thỳ cho hc sinh ỏp ng c mc tiờu ca giỏo dc Vit Nam: Nõng cao dõn trớ, o to nhn lc, bi dng nhõn ti m ng ta ó ch SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang 67 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung TI LIU THAM KHO [1] H S m (2010), Tin hc 11, Nxb Giỏo Dc Vit Nam [2] H S m (2010), Bi Tin hc 11, Nxb Giỏo Dc Vit Nam [3] H S m (2010), Sỏch giỏo viờn Tin hc 11, Nxb Giỏo Dc Vit Nam [4] Lờ Vit Chung (ch biờn), Nguyn Lờ Trớ Ton (2010), Bi Tin hc 11, Nxb Giỏo Dc Vit Nam [5] Lờ Vit Chung (2012), Mt s dng bi in hỡnh ging dy bi mụn Tin hc 11, Tp giỏo dc s 300 [6] Trn Doón Vinh (ch biờn), Lờ Th Thu H (2008), Thit k bi ging Tin hc 11, Nxb i Hc S Phm [7] Quỏch Tun Kiờn (2009), Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mụn Tin hc Trung hc ph thụng, Nxb Giỏo Dc Vit Nam [8] Lut giỏo dc 2005, 2007 [9] http://www.google.com.vn SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang 68 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung MC LC CHNG 1: THC TRNG VIC DY V HC .4 LP TRèNH LP 11 THPT HIN NAY 2.1 Mt s khú khn ging dy bi 16 2.2 Mt s thun li ging dy bi 17 1.4 V trớ ca bi Tin hc quỏ trỡnh dy: .20 1.5 Tỏc dng ca bi tin hc: 20 2.1 S dng bi tin hc quỏ trỡnh nghiờn cu v hỡnh thnh kin thc mi: .20 2.2 S dng bi tin hc cng c kin thc, rốn luyn k nng, k xo: 21 2.3 S dng bi tin hc ụn tp, h thng húa kin thc: 22 2.4 S dng bi tin hc kim tra, ỏnh giỏ: 22 2.5 Xu hng phỏt trin ca bi tin hc: 23 2.3 Bi c chng trỡnh v phỏt hin kt qu sau thc hin 39 CHNG 3: THC NGHIM .55 PHN KT LUN 66 1.Kt qu t c 66 2.Hn ch 66 3.Hng phỏt trin ti 66 TI LIU THAM KHO 68 MC LC 69 NHN XẫT CA GIO VIấN HNG DN SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang 69 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung NHN XẫT CA GIO VIấN PHN BIN SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang 70 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang 71 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Lờ Vit Chung MT S T VIT TT THPT : Trung hc ph thụng HS : Hc sinh GV : Giỏo viờn SGK : Sỏch giỏo khoa NXB : Nh xut bn CNTT : Cụng ngh thụng tin TP : Thnh ph SVTH: Nguyn Vn Thnh Trang 72 [...]... của các bài tập trong chương trình SGK tin học lớp 11 như thế nào? A Khó B Bình thường C Dễ Câu 3: Trong số các bài tập chương 2,3 trong SGK Tin học lớp 11 theo bạn dạng bài tập nào khó hơn? A Bài tập phần cấu trúc rẽ nhánh B Bài tập phần cấu trúc lặp C Bài tập phần mảng D Bài tập phần bản ghi Câu 4: Đối với một số bài tập các thầy cô thường giải cho các em theo mấy cách? A 1 cách B 2 cách C 3 cách... giải các dạng bài tập trong SGK cho các em SVTH: Nguyễn Văn Thành Trang 17 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Chung CHƯƠNG 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH I CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ BÀI TẬP TIN HỌC 1 Bài tập tin học với việc phát triển năng lực nhận thức 1.1 Khái niệm bài tập tin học Bài tập tin học là một dạng bài làm gồm những bài toán, những câu hỏi hay đồng thời cả bài toán và câu hỏi thuộc về tin học. .. giảm dần mà được thay bằng các bài tập đòi hỏi sự tư duy, tìm tòi II CÁC DẠNG BÀI TẬP TIN HỌC Việc dạy bài tập tin học là một hình thức hoạt động của tin học, đặc biết là phần bài tập tin học lớp 11 Hình thức này thể hiện qua việc dạy bài tập lý thuyết và dạy bài tập thực hành trên máy Khi giảng dạy các tiết bài tập, người giáo viên không nên quá cứng nhắc với cách dạy bài tập mang tính truyền thống... trong chương trình SGK tin học lớp 11 như thế nào? A Khó B Bình thường C Dễ Câu 3: Trong số các bài tập chương 2,3 trong SGK Tin học lớp 11 theo bạn dạng bài tập nào khó hơn? A Bài tập phần cấu trúc rẽ nhánh B Bài tập phần cấu trúc lặp C Bài tập phần mảng D Bài tập phần bản ghi Câu 4: Đối với một số bài tập các thầy cô thường giải cho các em theo mấy cách? A B C D 1 cách 2 cách 3 cách Đáp án khác Câu... Sử dụng bài tập tin học khi củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo: Để củng cố và khắc sâu kiến thức, khi kết thúc bài học, người giáo viên thường ra một số dạng bài tập như: câu hỏi bài tập trắc nghiệm nhỏ hay một số câu hỏi bài tập dạng đơn giản mức độ hiểu và biết Bài tập này sẽ giúp các em vận dụng những gì đã học để giải quyết các vấn đề, các tình huống thực tế mà thông qua đó, các em sẽ... tìm ra đáp số Bài tập Tin học có nhiều ứng dụng trong dạy học với tư cách là một phương pháp dạy học phổ biến, quan trọng Như vậy, bài tập Tin học có hiệu quả sâu sắc trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo, trong việc hình thành phương pháp chung của việc tự học hợp lý, trong việc rèn luyện kỹ năng tự lực, sáng tạo Bài tập Tin học là phương tiện cơ bản để dạy học sinh tập vận dụng các kiến thức đã học. .. dụng của bài tập tin học: Thực tiễn dạy học tin học ở trường THPT cho thấy, bài tập tin học có những ý nghĩa và tác dụng to lớn:  Làm chính xác hoá những khái niệm tin học; củng cố, đào sâu và mở rộng kiến thức một cách sinh động, phong phú, hấp dẫn; chỉ khi vận dụng kiến thức vào giải bài tập, học sinh mới nắm được kiến thức một cách sâu sắc  Giúp học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức một cách tích... lợi hơn đối với bộ môn tin học 11? - Các dạng bài tập đơn giản, rõ ràng và dễ hơn - Dạng bài tập thực hành nhiều hơn - Giải bài tập bằng nhiều cách  Kết luận: Qua phiếu điều tra các học sinh, chúng ta có thể rút ra một số nhận xét sau: Đa số các em đều thấy nội dung phần bài tập bám sát với nội dung chương trình mà các em được học Tuy nhiên, các em còn cảm thấy mức độ các bài tập còn tương đối khó... bài tập phải ngắn gọn, súc tích, không quá nặng về tính toán mà cần chú ý tập trung vào rèn luyện và phát triển các năng lực nhận thức, tư duy tin học cho học sinh Chú trọng kiến thức mới hoặc kiểm nghiệm các dự đoán khoa học  Bài tập tin học cần chú ý đến việc mở rộng kiến thức tin học và các ứng dụng của tin học trong thực tiễn Thông qua các dạng bài tập này làm cho học sinh thấy được việc học tin. .. trình dạy và học môn tin học ngày càng được thuận lợi và thu được kết quả chất lượng cao nhất 1 Phiếu khảo sát học sinh Tôi tên là Nguyễn Văn Thành, sinh viên năm 4 lớp 09SPT, khoa Tin học, trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng Hiện tôi đang thực hiện luận văn tốt nghiệp với đề tài: Các Dạng Bài Tập Tin Học 11 Ở Phổ Thông Một Số Phương Pháp Giải Để tìm hiểu thực trạng tình hình bài tập tin học hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm Hiểu Và Phân Loại Các Dạng Bài Tập Tin Học Lớp 11. Một Số Phương Pháp Giải, Tìm Hiểu Và Phân Loại Các Dạng Bài Tập Tin Học Lớp 11. Một Số Phương Pháp Giải, Tìm Hiểu Và Phân Loại Các Dạng Bài Tập Tin Học Lớp 11. Một Số Phương Pháp Giải, LẬP TRÌNH LỚP 11 THPT HIỆN NAY, 2 Một số thuận lợi khi giảng dạy bài tập, 3 Sử dụng bài tập tin học để ôn tập, hệ thống hóa kiến thức:, 3 Bài tập đọc chương trình và phát hiện ra kết quả sau khi thực hiện, Hướng phát triển đề tài, TÀI LIỆU THAM KHẢO