0

bài tập xác suất thống kê có lời giải ueh

Một số bài tập xác suất thống kê (có lời giải)

Một số bài tập xác suất thống (có lời giải)

Lý thuyết xác suất - thống kê

... 0,43yx=−+. b. 0H: đường kính cây phân phối chuẩn Page 1 BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ11. Đường kính của một loại trục máy là một đại lượng ngẫu nhiên phân phối chuẩn ĐỀ SỐ ... Cho máy sản xuất 100 trục. Tính xác suất để: a. 50 trục hợp quy cách. b. không quá 80 trục hợp quy cách. 2. Quan sát một mẫu (người) , ta bảng thống chiều cao X(cm), trọng lượng ... xếp đúng số là bằng nhau. a. Kiểm tra 100 kiện. Tìm xác suất 40 kiện được chấp nhận. b. Phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu kiện để xác suất ít nhất một kiện được chấp nhận không dưới 90%?...
 • 32
 • 16,378
 • 305
tổng hợp bài tập xác suất thống kê có lời giải

tổng hợp bài tập xác suất thống lời giải

Cao đẳng - Đại học

... purchase at www.fineprint.com 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG 1 NHỮNG ĐỊNH LÝ BẢN TRONG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Bài 1.1: ba khẩu súng I, II và III bắn ... Tính xácsuất để ít nhất 1 linh kiện B bị hỏng. b) Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. c) Giả sử trong máy đã 1 linh kiện hỏng. Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. Lời giải ... purchase at www.fineprint.com 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG 2 ĐẠI LƯNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT Bài 2.1: Nước giải khát được chở từ Sài Gòn...
 • 39
 • 6,956
 • 27
Bài tập xác suất thống kê có lời giải

Bài tập xác suất thống lời giải

Cao đẳng - Đại học

... ban đầu tư thì lãi suất cao hơn 20% xác suất 0,1587, và lãi suất cao hơn 25% xác suất là 0,0228. Vậy khả năng đầu tư màkhông bị thua lỗ là bao nhiêu? Giải Gọi X là lãi suất đầu tư vào dự ... + = = Bài 6: Một gia đình 10 người con. Giả sử xác suất sinh con trai, con gái như nhau. Tính xác suất: a) Không con trai.b) 5 con trai và 5 con gái.c) Số trai từ 5 đến 7. Giải Gọi ... 10 55= = = = Bài 5: Một sọt Cam 10 trái trong đó 4 trái hư. Lấy ngẫu nhiên ra ba trái.a) Tính xác suất lấy được 3 trái hư.b) Tính xác suất lấy được 1 trái hư.c) Tính xác suất lấy được...
 • 10
 • 16,699
 • 153
Một số bài tập xác suất thống kê có lời giải

Một số bài tập xác suất thống lời giải

Đại cương

... Tính xác suất để trong 2 sản phẩm chọn ra sau cùng đúng 1 sản phẩm loại A. Lời giải Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG ... Gỉa sử 2 khẩu trúng. Khi đó biến cố B đã xảy ra. Do đó xác suất để khẩu thứ 2 trúng trong trường hợp này chính là xác suất điều kiện P(A2/B). Theo công thức Nhân xác suất ta có: P(A2B) ... biến cố C đã xảy ra. Do đó xác suất để bi trắng được thuộc hộp I trong trường hợp này chính là xác suất điều kiện P(A1/C). Theo Công thức nhân xác suất , ta 11P(A C) P(C)P(A /C)=....
 • 13
 • 5,692
 • 8
Bài tập xác xuất thống kê có lời giải​

Bài tập xác xuất thống lời giải​

Toán học

... ng i cùng làm bài thi. Xác su t làm đ c bài c a sinh viên A là 0,8;ườ ấ ượ ủ c a sinh viên B là 0,7; c a sinh viên C là 0,6. Xác su t đ 2 sinh viên làm đ củ ủ ấ ể ượ bài. Bài làm:G i A, ... 984.20 28=. Bài 7:M t trò ch i xác su t th ng m i ván là 1/50. N u m tng i ch i 50 ván thìộ ơ ấ ắ ỗ ế ộ ườ ơ xác su t đ ng i này tháng ít nh t m t ván. ấ ể ườ ấ ộ Bài gi iả Xác su t th ng ... bài. Bài làm:G i A, B, C l n l t là xác su t làm đ c bài c a 3 sinh viên A, B, C.ọ ầ ượ ấ ượ ủ D là xác su t 2 sinh viên làm đ c bài. ấ ượ A=0,8; B=0,7; C=0,6.Ta có: )CB(AC)B(AC)BA(D ∩∩∪∩∩∪∩∩=)(P)(P)(P)(PCBACBACBAD...
 • 22
 • 3,822
 • 14
bài tập xác xuất thống kê có lời giải 2

bài tập xác xuất thống lời giải 2

Cao đẳng - Đại học

...  a) Tìm a và xác định hàm phân phối xác suất F(x) của X. b) Tính xác suất để X nhận giá trị trong khoảng ,4π π  . Bài 5. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X hàm phân phối ... phân phối xác suất đồng thời của X, Y như sau : Y X 4 5 1 0,1 0,06 2 0,3 0,18 3 0,2 0,16 a) Lập bảng phân phối xác suất thành phần của X và Y. b) Lập bảng phân phối xác suất điều ... ngẫu nhiên Y phân bố xác suất là Y 0 1 2 3 4 P 0,1 0,3 0,4 0,15 0,05 Giả sử rằng X và Y độc lập. a) Tìm phân phối xác suất đồng thời của X và Y. b) Tính P(X > Y). Bài 7. Cho bảng...
 • 7
 • 1,944
 • 21
Bài tập xác suất thống kê có giải

Bài tập xác suất thống giải

Toán học

... khắc từng đôi và ta có: Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com Xác suất Thống Trần Ngọc Hội BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG Câu 1. hai kiện hàng I và ... Tính xácsuất để ít nhất 1 linh kiện B bị hỏng. b) Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. c) Giả sử trong máy đã 1 linh kiện hỏng. Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. Lời giải ... nhiều sản phẩm). Tính xác suất để a) đúng 70 sản phẩm loại A. b) không quá 60 sản phẩm loại A. c) ít nhất 65 sản phẩm loại A. Lời giải Trước hết ta tìm xác suất để một sản phẩm...
 • 57
 • 5,913
 • 24
Bài tập Xác suất thống kê –Chương 3

Bài tập Xác suất thống –Chương 3

Cao đẳng - Đại học

... độ xác suất làfY(y) = Bài 61:Đầu vào phân phối đều trên khoảng [ -4d; 4d ] nên ta có: Biến cố Z = X – q(X) hàm phân bố xác suất trên khoảng [ -4d; 4d ] là:Trang31 Xác suất thống ... độ xác suất của thiết bịVới Với Với Hàm độ tin cậy:Hàm mật độ xác suất: Trang49 Xác suất thống –Chương 3 Cao Thành Lực - MAT1101 3 - 09020324 Kỳ vọng và phương sai từ hàm sinh xác suất: Bài ... Đặt Y= STa : Py(Y ) = Py( ) = Ta hàm phân phối xác suất được tính theo bài 19 làFy(Y) = 3Y2 – 2Y3 = 3 – 2( )3/2Đạo hàm hai vế ta Trang30 Xác suất thống –Chương 3...
 • 62
 • 23,520
 • 70
Bài tập Xác suất thống kê –Chương 4

Bài tập Xác suất thống –Chương 4

Cao đẳng - Đại học

... e− −= − − − = − + Bài 13: Cho X, Y hàm mật độ xác suất đồng thời:fX,Y(x,y) = xe-x(1+y) x > 0, y > 0Hàm mật độ biên của X và củaY:Trang5 Xác suất thống –Chương 4 Cao Thành ... (3/4-2/3)=-1/48 Có: Trang11 Xác suất thống –Chương 4 Cao Thành Lực - MAT1101 3 - 09020324d, P[Max(X, Y, Z)<6]=P[X<6, Y<6, Z<6] =Fx(6-). Fy(6-). Fz(6-) Bài 4:a. hàm xác suất ... ∫−xkdydx21211)1(10=⇔=⇔=−⇔∫kkkdxx Bài 12:Vecto ngẫu nhiên (X,Y) hàm mật độ xác suất đồng thời2,( , ) 2x yX Yf x y e e− −= 0, 0x y> >Hãy tìm xác suất của các sự kiện sau:a.{ 8}X Y+ ≤Ta :P[{...
 • 16
 • 14,015
 • 59
Bài tập Xác suất thống kê –Chương 5

Bài tập Xác suất thống –Chương 5

Cao đẳng - Đại học

... 0902032414151617181920Obj220Obj221Obj222Obj223Obj224Obj225Obj226Obj227 Xác suất thống – chương 5Cao Thành Lực – MAT 11013 - 09020324 Bài 17:Ta một con xúc xắc được gieo 100 lần. ta mỗi một lần tung sẽ xác suất là p = Như vậy 100 ... n=100;p=0,15Do đó : Xác suất để trong 100 lần truyền ít hơn hoặc = 20 số bít truyền bịlỗi là xác suất để X nhận giá trị trong khoảng [0;20]ta :XP01Obj203Obj204Obj205Obj206Obj207Ta có: =>= ... là (p là xác suất xuất hiện mặt ngửa p=1/2)Theo Định lý giới hạn trung tâm ta có Kỳ vọng và phương sai của lần lượt làƯớc lượng xác suất cho số mặt ngửa xuất hiện giữa 400 và 600Ta có Obj183Obj184Obj185Obj186Obj187Obj188Obj189Obj190Obj191gọi...
 • 11
 • 8,265
 • 35
Bài tập xác suất thống kê - chương 2 và 3 - phần 2

Bài tập xác suất thống - chương 2 và 3 - phần 2

Cao đẳng - Đại học

...  a) Tìm a và xác định hàm phân phối xác suất F(x) của X. b) Tính xác suất để X nhận giá trị trong khoảng ,4π π  . Bài 5. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X hàm phân phối Y ... phân phối xác suất đồng thời của X, Y như sau : Y X 4 5 1 0,1 0,06 2 0,3 0,18 3 0,2 0,16 a) Lập bảng phân phối xác suất thành phần của X và Y. b) Lập bảng phân phối xác suất điều ... ngẫu nhiên Y phân bố xác suất là Y 0 1 2 3 4 P 0,1 0,3 0,4 0,15 0,05 Giả sử rằng X và Y độc lập. a) Tìm phân phối xác suất đồng thời của X và Y. b) Tính P(X > Y). Bài 7. Cho bảng...
 • 7
 • 21,154
 • 316
Bài tập xác suất thống kê - chương 2 và 3 - phần 3

Bài tập xác suất thống - chương 2 và 3 - phần 3

Cao đẳng - Đại học

... b) đường kính sai khác với kỳ vọng không quá 0,3mm. Bài 3. Một máy dệt 4000 ống sợi. Xác suất để mỗi ống sợi bị đứt trong 1 phút là 0,0005. Tính xác suất để trong 1 phút a) 3 ống ... 11=. Bài 7. Xác suất để một máy sản xuất ra phế phẩm là 0.02. a) Tính xác suất để trong 10 sản phẩm do máy sản xuất không quá 1 phế phẩm. 7 Bài 27. a) 0.9544. b) 20.03. Bài 28. ... Tính xác suất để trong một phút máy đọc sai ít nhất 3 bì thư. Bài 19. Xác suất để một máy sản xuất ra một phế phẩm là 0.001. Tính xác suất để trong 4000 sản phẩm do máy này sản xuất ra không...
 • 7
 • 13,713
 • 207
Bài tập xác suất thống kê - chương 4 và 5

Bài tập xác suất thống - chương 4 và 5

Cao đẳng - Đại học

... a. Tìm xác suất để số hạt trong bao thấp hơn 310 hạt ? b. Tìm xác suất để bao hạt điều được chọn số hạt nằm trong khoảng từ 345 đến 365 ? c. Xác suất để bao hạt điều được chọn số hạt ... không đạt chất lượng thể thu được từ mẫu lựa chọn b. Tính xác suất để mẫu lựa chọn được 23 sản phẩm chất lượng tốt c. Tính xác suất để trong mẫu lựa chọn chỉ từ 3 đến 8 sản phẩm ... BT Xác suất thống của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright BT Thống của hai tác giả Trần Bá Nhẫn-Đinh Thái Hoàng b. Kỳ vọng = 7; phương sai = 2,08 c. c. = 0,95 d. d. = 0,54 Bài...
 • 9
 • 8,869
 • 106
Bài tập xác suất thống kê - chương 1

Bài tập xác suất thống - chương 1

Cao đẳng - Đại học

... vấn họ thì 34 người trả lời “sẽ mua”, 96 người trả lời thể 1 BÀI TẬP CHO MÔN HỌC XÁC SUẤT - THỐNG PHẦN TÍNH TOÁN CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG MẪU Bài 1 Có số liệu ... Tính xác suất để cái đó khuyết tật. ĐS : 5/80 Bài 27 Theo thống trung bình một năm (365 ngày) 60 ngày mưa thật to, 40 ngày gió thật lớn và 20 ngày ... TÍNH XÁC SUẤT THEO CÁC CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT (CỘNG; NHÂN; ĐẦY ĐỦ; BAYES VÀ BECNULI) Bài 25 Trong một bộ bài 54 lá 4 lá át lấy ngẫu nhiên 3 lá, tính xác suất để có...
 • 9
 • 14,030
 • 118

Xem thêm