0

bài tập xác suất thống kê có lời giải 11

Một số bài tập xác suất thống kê (có lời giải)

Một số bài tập xác suất thống (có lời giải)

Lý thuyết xác suất - thống kê

... 0,43yx=−+. b. 0H: đường kính cây phân phối chuẩn Page 1 BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ11. Đường kính của một loại trục máy là một đại lượng ngẫu nhiên phân phối chuẩn ĐỀ SỐ ... hỏng độc lập với nhau. a. Tìm xác suất để hơn 1 linh kiện loại A hỏng. b. Tìm xác suất để máy tính ngưng hoạt động. c. Giả sử đã 1 linh kiện hỏng. Tìm xác suất để máy ngưng hoạt động trong ... Cho máy sản xuất 100 trục. Tính xác suất để: a. 50 trục hợp quy cách. b. không quá 80 trục hợp quy cách. 2. Quan sát một mẫu (người) , ta bảng thống chiều cao X(cm), trọng lượng...
 • 32
 • 16,378
 • 305
tổng hợp bài tập xác suất thống kê có lời giải

tổng hợp bài tập xác suất thống lời giải

Cao đẳng - Đại học

... purchase at www.fineprint.com 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG 1 NHỮNG ĐỊNH LÝ BẢN TRONG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Bài 1.1: ba khẩu súng I, II và III bắn ... Tính xácsuất để ít nhất 1 linh kiện B bị hỏng. b) Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. c) Giả sử trong máy đã 1 linh kiện hỏng. Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. Lời giải ... purchase at www.fineprint.com 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG 2 ĐẠI LƯNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT Bài 2.1: Nước giải khát được chở từ Sài Gòn...
 • 39
 • 6,956
 • 27
Bài tập xác suất thống kê có lời giải

Bài tập xác suất thống lời giải

Cao đẳng - Đại học

... ban đầu tư thì lãi suất cao hơn 20% xác suất 0,1587, và lãi suất cao hơn 25% xác suất là 0,0228. Vậy khả năng đầu tư màkhông bị thua lỗ là bao nhiêu? Giải Gọi X là lãi suất đầu tư vào dự ... + = = Bài 6: Một gia đình 10 người con. Giả sử xác suất sinh con trai, con gái như nhau. Tính xác suất: a) Không con trai.b) 5 con trai và 5 con gái.c) Số trai từ 5 đến 7. Giải Gọi ... 10 trái trong đó 4 trái hư. Lấy ngẫu nhiên ra ba trái.a) Tính xác suất lấy được 3 trái hư.b) Tính xác suất lấy được 1 trái hư.c) Tính xác suất lấy được ít nhất một trái hư.d) Tính xác...
 • 10
 • 16,699
 • 153
Một số bài tập xác suất thống kê có lời giải

Một số bài tập xác suất thống lời giải

Đại cương

... Tính xác suất để trong 2 sản phẩm chọn ra sau cùng đúng 1 sản phẩm loại A. Lời giải Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG ... cố C đã xảy ra. Do đó xác suất để bi trắng được thuộc hộp I trong trường hợp này chính là xác suất điều kiện P(A1/C). Theo Công thức nhân xác suất , ta 11 P(A C) P(C)P(A /C)=. ... Gỉa sử 2 khẩu trúng. Khi đó biến cố B đã xảy ra. Do đó xác suất để khẩu thứ 2 trúng trong trường hợp này chính là xác suất điều kiện P(A2/B). Theo công thức Nhân xác suất ta có: P(A2B)...
 • 13
 • 5,692
 • 8
Bài tập xác suất thống kê có lời giải chi tiết

Bài tập xác suất thống lời giải chi tiết

Toán rời rạc

... Định lý cộng xác suất. 3 2. Định lý nhân xác suất. 3 3. Công thức Becnuni. 4 4. Công thức xác suất đầy đủ. 4 5. Công thức Bayes. 4 B. Bài tập. 4 1. Phần 1.1 Các công thức xác suất 4 2. 1.2.Công ... 1.2.Công thức xác suất đầy đủ. công thức Bayes 12 3. 1.3 Công thức Becnulli. 20 A. Lý thuyết căn bản. Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên. 22 1. Bảng phân phối xác suất. 22 2. Hàm phân phối xác suất. ... . B. Bài tập. 1. Phần 1.1 Các công thức xác suất Bài 1:  a) ...
 • 31
 • 5,894
 • 2
Bài tập xác suất thống kê có lời giải chi tiết

Bài tập xác suất thống lời giải chi tiết

Lý thuyết xác suất - thống kê

... Tính xácsuất để ít nhất 1 linh kiện B bị hỏng. b) Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. c) Giả sử trong máy đã 1 linh kiện hỏng. Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. Lời giải ... purchase at www.fineprint.com 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG 2 ĐẠI LƯNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT Bài 2.1: Nước giải khát được chở từ Sài Gòn ... nhiều sản phẩm). Tính xác suất để a) đúng 70 sản phẩm loại A. b) không quá 60 sản phẩm loại A. c) ít nhất 65 sản phẩm loại A. Lời giải Trước hết ta tìm xác suất để một sản phẩm...
 • 13
 • 9,203
 • 20
Bài tập xác suất thống kê có lời giải chi tiết năm 2015

Bài tập xác suất thống lời giải chi tiết năm 2015

Lý thuyết xác suất - thống kê

... Becnulli. Bài 1BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG ĐẦY ĐỦ NHẤTPhần 1.1 Các công thức xác suất Bài 1:Gọi Ai là biến cố chọn được học sinh thứ i ( i= 1 4 )a) Xác suất sao cho 4 em được chọn ít nhất ... P(A)= = 0.922 Bài 9: Không đề bài trong tờ bài tập. Bài 10 : a, Do chỉ 3 lớp nên xs trong 4 em luôn 2 em cùng lớp.Vậy xác suất 4 em được chọn không cùng lớp là bằng 0.b, 2 t/h: ... sắcE2 : nhóm 7 thí sinh khả năng đạt giải suất sắcE3 ; nhóm 4 thí sinh khả năng đạt giải suất sắcE4 ; nhóm 2 thí sinh khả năng đạt giải suất sắcTheo bài ra ta có; P(E1) = ; P(E2)...
 • 23
 • 4,303
 • 3
Bài tập xác xuất thống kê có lời giải​

Bài tập xác xuất thống lời giải​

Toán học

... là 0,6. Xác su t đ 2 sinh viên làm đ củ ủ ấ ể ượ bài. Bài làm:G i A, B, C l n l t là xác su t làm đ c bài c a 3 sinh viên A, B, C.ọ ầ ượ ấ ượ ủ D là xác su t 2 sinh viên làm đ c bài. ấ ... 984.20 28=. Bài 7:M t trò ch i xác su t th ng m i ván là 1/50. N u m tng i ch i 50 ván thìộ ơ ấ ắ ỗ ế ộ ườ ơ xác su t đ ng i này tháng ít nh t m t ván. ấ ể ườ ấ ộ Bài gi iả Xác su t th ng ... 885.02757 11 49 699.842975 531.7916 610.0579 11 21 121 504.206612 170.5794 293.2715 16 225 340.570248 26.1853 333.300318 16 324 238.842975 326.1855 279 .118 527 28 729 41.6 6115 7 36.73095 39 .118 4629...
 • 22
 • 3,822
 • 14
bài tập xác xuất thống kê có lời giải 2

bài tập xác xuất thống lời giải 2

Cao đẳng - Đại học

...  a) Tìm a và xác định hàm phân phối xác suất F(x) của X. b) Tính xác suất để X nhận giá trị trong khoảng ,4π π  . Bài 5. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X hàm phân phối ... phân phối xác suất đồng thời của X, Y như sau : Y X 4 5 1 0,1 0,06 2 0,3 0,18 3 0,2 0,16 a) Lập bảng phân phối xác suất thành phần của X và Y. b) Lập bảng phân phối xác suất điều ... ngẫu nhiên Y phân bố xác suất là Y 0 1 2 3 4 P 0,1 0,3 0,4 0,15 0,05 Giả sử rằng X và Y độc lập. a) Tìm phân phối xác suất đồng thời của X và Y. b) Tính P(X > Y). Bài 7. Cho bảng...
 • 7
 • 1,944
 • 21
bài tập xác xuất thống kê có lời giải 4

bài tập xác xuất thống lời giải 4

Cao đẳng - Đại học

... a. Tìm xác suất để số hạt trong bao thấp hơn 310 hạt ? b. Tìm xác suất để bao hạt điều được chọn số hạt nằm trong khoảng từ 345 đến 365 ? c. Xác suất để bao hạt điều được chọn số hạt ... nhiên 120 hộ để điều tra thì khả năng bao nhiêu hộ năng suất dưới 4,2 tấn/ha. a. h = 1 ,111 b. = 4,5 tấn/ha c. = 0,556 d. 27 Bài 12 Thống số người đến đăng ký tìm việc làm ... không đạt chất lượng thể thu được từ mẫu lựa chọn b. Tính xác suất để mẫu lựa chọn được 23 sản phẩm chất lượng tốt c. Tính xác suất để trong mẫu lựa chọn chỉ từ 3 đến 8 sản phẩm...
 • 9
 • 8,248
 • 53
bài tập xác xuất thống kê có lời giải 1

bài tập xác xuất thống lời giải 1

Cao đẳng - Đại học

... được 3 bài b. tính xs để anh ta giải được ít nhất một bài c. tính số bài khả năng nhất mà anh này giải được 1 BÀI TẬP CHO MÔN HỌC XÁC SUẤT - THỐNG ... Tính xác suất để cái đó khuyết tật. ĐS : 5/80 Bài 27 Theo thống trung bình một năm (365 ngày) 60 ngày mưa thật to, 40 ngày gió thật lớn và 20 ngày ... khảo Sách Xác suất Thống của PGS Đặng Hấn, NXB Thống Bài tập Xác suất Thống của PGS Đinh Ngọc Thanh, lưu hành nội bộ Bài tập Thống ứng dụng...
 • 9
 • 5,167
 • 42
Bài tập xác suất thống kê có giải

Bài tập xác suất thống giải

Toán học

... khắc từng đôi và ta có: Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com Xác suất Thống Trần Ngọc Hội BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG Câu 1. hai kiện hàng I và ... Tính xácsuất để ít nhất 1 linh kiện B bị hỏng. b) Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. c) Giả sử trong máy đã 1 linh kiện hỏng. Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. Lời giải ... nhiều sản phẩm). Tính xác suất để a) đúng 70 sản phẩm loại A. b) không quá 60 sản phẩm loại A. c) ít nhất 65 sản phẩm loại A. Lời giải Trước hết ta tìm xác suất để một sản phẩm...
 • 57
 • 5,913
 • 24
Bài tập xác suất thống kê hay có lời giải chi tiết

Bài tập xác suất thống hay lời giải chi tiết

Lý thuyết xác suất - thống kê

... chính xác 11% thì cần phải điều tra thêm bao nhiêu cây nữa? Đây là bài toán xác định cỡ mẫu khi ước lượng tỉ lệ cây cao với độ chính xác ε = 11% = 0 ,11 và độ tin cậy γ = 1- α = 95% = 0,95. Ta ... độ chính xác 10% thì sẽ đạt được độ tin cậy là bao nhiêu? Đây là bài toán xác định độ tin cậy khi lượng tỉ lệ cây cao với độ chính xác ε = 10% = 0,1. Ta công thức tính độ chính xác của ... at www.fineprint.com 11 Đây là bài toán xác định độ tin cậy γ = 1- α khi lượng tỉ lệ các sản phẩm loại B với độ chính xác ε = 6% = 0,06. Ta công thức tính độ chính xác của ước lượng: nnF(1...
 • 14
 • 41,673
 • 163

Xem thêm