0

bài giảng liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Chương IV - Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Chương IV - Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự phép nhân

Toán học

... 0, b ≥ 0.Bất đẳng thức này còn được gọi là bất đẳng thức trung bình cộng trung bình nhân. 2a bab+≥ 3 . 2(-2).2 TIẾT 60- BÀI 2 : LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP NHÂN Với ba số a ... – 5 b/ 15 + a ≥ 15 + b c / a + c > b + c ( c∈R ) Bài 2: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP NHÂNVới ba số a, b, c Nếu a < b b < c thì a < cC > 0C < 0- Nếu a < b thì ... ≥ bc Nếu a ≥ b thì ac ≥ bc Tính chất2. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số âm Cho ba số a , b , c mà c > 0, điền dấu <, >, ≥, ≥ vào ô trống Nếu a < b thì ac bc Nếu a...
 • 17
 • 2,107
 • 7
Bài 1: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG

Bài 1: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNG

Toán học

... ?3So sánh -2004 + (-777) -2005 + (-777) mà không tính giá trị từng biểu thức?4Dựa vào thứ tự giữa 3, hãy so sánh 5222 + 3. Liên hệ giữa thứ tự phép cộng-5-4-3 -2 -1 0 ... hợp (= , < , >) vào ô vuông:a) 1,53 1,8b) -2,37 -2,41201353)d<=>< CHƯƠNG IVBẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Bài 1: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNG HƯỚNG DẪN ... kỹ lý thuyết-Làm những bài tập còn lại 2. Bất đẳng thứca = bĐẳng thứca < bBất đẳng thứcTa gọi hệ thức dạng a < b ),,( bababahay ≥≤>là bất đẳng thức gọi a là vế trái, b là...
 • 15
 • 1,225
 • 5
Chương IV - Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Chương IV - Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự phép cộng

Toán học

... Chương IV:Bất phương trình bậc nhất một ẩnTiết 57: Liên hệ giữa thứ tự phép cộng1.1.Nhắc lại thứ tự trên tập hợp sốNhắc lại thứ tự trên tập hợp số? ? TTập hợp số thực khi so sánh ... lớn hơn b a lớn hơn b kí hiệu a > bkí hiệu a > b 1.1.Nhắc lại thứ tự trên tập hợp sốNhắc lại thứ tự trên tập hợp số? ? TTập hợp số thực khi so sánh hai số bất kì thì chúng...
 • 5
 • 1,216
 • 6
Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Liên hệ giữa thứ tự phép nhân

Toán học

... -3x2 ≤ 0 I- LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP NHÂN VỚI SỐ DƯƠNG* Ví dụ: -2 < 3Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng số 2 ta được bất đẳng thức nào?Ta được bất đẳng thức mới: -4 < ... 6(-2).23.2 Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng đã cho II – LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP NHÂN VỚI SỐ ÂM?3a) Nhân cả hai ... đẳng thức -2<3 với số c dương thì được bất đẳng thức nào?a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức với 5091 thì được bất đẳng thức mới -10182<15273b) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức...
 • 16
 • 1,545
 • 6
liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

liên hệ giữa thứ tự phép nhân

Toán học

... vión thổỷc hióỷn: Hệ XUN CHINTRặèNG THCS L TH HIUTRặèNG THCS L TH HIULión hóỷ giổợa thổù tổỷ vaỡ pheùp nhỏnTỉ TOAẽN - LYẽTỉ TOAẽN - LYẽ Giaùo vión thổỷc hióỷn: Hệ XUN CHINTRặèNG ... Giaùo vión thổỷc hióỷn: Hệ XUN CHINTRặèNG THCS L TH HIUTRặèNG THCS L TH HIUMN TOAẽN - KHI 8MN TOAẽN - KHI 8Tỉ TOAẽN - LYẽTỉ TOAẽN - LYẽ Giaùo vión thổỷc hióỷn: Hệ XUN CHINTRặèNG THCS ... vión thổỷc hióỷn: Hệ XUN CHINTRặèNG THCS L TH HIUTRặèNG THCS L TH HIULión hóỷ giổợa thổù tổỷ vaỡ pheùp nhỏnTỉ TOAẽN - LYẽTỉ TOAẽN - LYẽ Giaùo vión thổỷc hióỷn: Hệ XUN CHINTRặèNG...
 • 17
 • 769
 • 0
T58-Đại số:Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân (Thi GVG huyện)

T58-Đại số:Liên hệ giữa thứ tự phép nhân (Thi GVG huyện)

Toán học

... a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với 5091 thì được bất đẳng thức nào ? Thứ sáu ngày 14 tháng 03 năm 2008Đ2. liên hệ giữa thứ tự phép nhân 1. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân ... thứ tự (SGK/39)* Ví dụ : (SGK/ 39).4. Bài tậpHướng dẫn về nhà : -Học thuộc các tính chất liên hệ giữa thứ tựphép cộng, liên hệ giữa thứ tự phép nhân, tính chất bắc cầu của thứ tự. ... * Tính chất : (SGK/ 38). Thứ sáu ngày 14 tháng 03 năm 2008Đ2. liên hệ giữa thứ tự phép nhân 1. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số dươngTiết 58. Qua các bài tập trên, với ba số a,...
 • 23
 • 1,053
 • 10
liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

liên hệ giữa thứ tự phép nhân

Toán học

... – 1857) Tiết 58: §2 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP NHÂN 1. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số dương 2. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số âmNếu ta gặp bài tập như sau: cho a ... (2) ⇒⇒ a + 2 > b – 1 (theo tính chất bắc cầu) Tiết 58: §2 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP NHÂN 1. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số dương 2. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân ... sinh!H Ñ n g Æ p l ¹ i Tiết 58: §2 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP NHÂN 1. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số dương Xét BĐT: - 2 < 3 (1)Khi nhân cả 2 vế của (1) với - 2 ta được:vế...
 • 20
 • 1,000
 • 6
LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN

LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP NHÂN

Toán học

... 4b , Hãy so sánh a b a < b ?5 Khi chia cã hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số khác không thì sao ? Tương tự như phép nhân . I/ LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP NHÂN VỚI SỐ ÂM a/ ... Kiểm Tra bài củ :1/ Phát biểu tính chất liên hệ giữa thứ tự phép cộng Nếu cộng vào 2 vế của bất đẳng thức với cùng một số ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho ... Nguyễn Đình Chiểu I/ LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP NHÂN VỚI SỐ DƯƠNG a/ Ví dụ : - 2 < 3 - 2 . 5091 3 . 5091 ⇒< b/ Tính chất :Nếu nhân cã hai vế của bất đẳng thức với cùng một số dương...
 • 10
 • 834
 • 1
Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Liên hệ giữa thứ tự phép nhân

Toán học

... -Học thuộc các tính chất liên hệ giữa thứ tựphép cộng, liên hệ giữa thứ tự phép nhân, tính chất bắc cầu của thứ tự. -Làm các bài tập 6, 7, 8, 9 (SGK/ 39 - 40) 10, 12 13 (SBT/ 42)- ... a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với 5091 thì được bất đẳng thức nào ?1. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số dương Thứ năm, ngày 12 tháng 03 năm 2009Đ2. liên hệ giữa thứ tự ... > -5n<> 1. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số dươnga) -2 < 3 - 2. 5091 < 3. 5091b) -2 < 3 - 2. c < 3. c2. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số âm -6 -5...
 • 21
 • 631
 • 1
liên hệ giưa thứ tự và phép nhân

liên hệ giưa thứ tự phép nhân

Toán học

... ≥ 2. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số âmCho bất đẳng thức: -2 < 3 nếu nhân cả hai vế của bất đẳng thức trên với -2 ta được bất đẳng thức nào? Nhận xét về chiều của bất đẳng thức ... đẳng thức ban đầu? TiÕt 58 1. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số dương3.2(-2).2Cho bất đẳng thức: -2 < 3 hÃy tính toán điền vào ô trống (-2).2 3.2<iii 4. Luyện tập: Bài ... 3.(-2)ngược chiều so với bất đẳng thức đà cho ?1. a )nhân cả hai vế của bất đẳng thức 2 < 3 với 5091 thì ta được bất đẳng thức nào?b) Dự đoán kết quả: Nhân hai vế bất đẳng thức -2 < 3 với số...
 • 19
 • 380
 • 2
Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Liên hệ giữa thứ tự phép nhân

Toán học

... 60 § 2. LIÊN HỆ GIỮ THỨ TỰ PHÉP NHÂN1. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số dương : 2. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số âm : Bài tập b. Cho -4a >-4b, hãy so sánh a b ? Ta ... 2a 2b ? Ta có : a < bGiải : ⇒ 2a < 2b Tiết 60 § 2. LIÊN HỆ GIỮ THỨ TỰ PHÉP NHÂN1. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số dương : 2. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân ... cầu của thứ tự : a b ca < b b < c a < cNếu thì Tiết 60 § 2. LIÊN HỆ GIỮ THỨ TỰ PHÉP NHÂN1. Liên hệ giữa thứ tự phép nhân với số dương : Tính chất : Khi nhân cả hai...
 • 22
 • 522
 • 0

Xem thêm