0

Tài liệu về " công nghệ " 11 kết quả

Hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2006-2010.docx

Hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2006-2010.docx

Quản trị kinh doanh

Hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2006-2010. ... nghiệp viễn thông Chương 2: Phân tích chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2006-2010 Chương 3: Hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch. .. 1.3 HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC NGÀNH KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA ...
 • 125
 • 1,112
 • 10
Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm bia Halida.docx

Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm bia Halida.docx

Quản trị kinh doanh

Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm bia Halida ... NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHO SẢN PHẨM BIA HALIDA TRONG THỜI GIAN TỚI I – Phương hướng nâng cao khả cạnh tranh cho sản phẩm bia HaLiDa Mục tiêu... Chương I : Tình hình đầu tư nâng cao khả cạnh tranh cho sản phẩm bia Halida Chương II : NHững phương hướng số giải pháp ...
 • 54
 • 789
 • 1
Thực trạng và giải pháp hoạt động cứu trợ xã hội ở Việt Nam.docx

Thực trạng và giải pháp hoạt động cứu trợ xã hội ở Việt Nam.docx

Quản trị kinh doanh

Thực trạng và giải pháp hoạt động cứu trợ xã hội ở Việt Nam . cứu trợ xã hội : II. Thực trạng hoạt động cứu trợ xã hội Việt Nam : 1. Các hình thức cứu trợ xã hội VN : 2. Nguồn tài chính : 3. Thực trạng hoạt động cứu. toàn xã hội ổn địn chính trị và thúc đẩy kinh tế phát triển .II. Thực trạng hoạt động cứu trợ xã hội Việt Nam :1. Các hình thức cứu trợ xã hội ở Việt Nam
 • 22
 • 1,423
 • 16
Thực trạng và giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bưu chính và PHBC Hà nội từ năm 1998-2000 và chiến lược phát triển của công ty đến năm 2010.DOC

Thực trạng và giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bưu chính và PHBC Hà nội từ năm 1998-2000 và chiến lược phát triển của công ty đến năm 2010.DOC

Quản trị kinh doanh

Thực trạng và giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bưu chính và PHBC Hà nội từ năm 1998-2000 và chiến lược phát triển của công ty đến năm 2010 ... chung chiến lợc phát triển Chơng II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Bu PHBC Hà nội từ năm 1998-2000 chiến lợc phát triển công ty đến năm 2010 Chơng III: Một số giải pháp nhằm thực. .. báo chí Hà nội từ năm 1996-2000 ...
 • 72
 • 895
 • 3
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và xây lắp điện nước số 3.DOC

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và xây lắp điện nước số 3.DOC

Quản trị kinh doanh

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và xây lắp điện nước số 3 . Mã số thuế: 0101018881Tiền thân của Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nớc số 3 là Công ty xây dựng và lắp máy điện nớc số 3 thuộc Tổng Công ty cơ. trạng hiệu quả kinh doanh Công ty xây lắp đIện nớc số 3. I. Tổng quan về Công ty. 1. Quá trình thành lập Công ty xây lắp số 3. a) Tổng ...
 • 40
 • 677
 • 6
Thực trạng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam sau khi gia nhập WTO.docx

Thực trạng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam sau khi gia nhập WTO.docx

Quản trị kinh doanh

Thực trạng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam sau khi gia nhập WTO ... hướng giải pháp nâng cao sức cạnh tranh sản xuất ngành công nghiệp điện tử sau Việt Nam gia nhập WTO Chương Cơ sở lí luận sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử kinh nghiệm nâng cao sức cạnh tranh. .. sở lý luận sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử kinh nghiệm nâng cao sức cạnh tranh ...
 • 112
 • 2,058
 • 11
Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ - FPT.DOC

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ - FPT.DOC

Quản trị kinh doanh

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ - FPT ... VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY FPT Quá trình thành phát triển cơng ty FPT chia hai giai đoạn Giai đoạn 1: Công ty lấy tên công nghệ chế biến thực phẩm FPT (198 8-1 990) Giai đoạn 2: 1990 – nay: Công ty. .. cơng ty chín muồi ngày 13/9/1988, viện trưởng viện nghiên cứu công nghệ quốc gia ký định số 8 0-8 8 QĐ/VCN thành lập công ...
 • 26
 • 1,404
 • 9
Mẫu Thủ tục kiểm soát hồ sơ của UBND tỉnh

Mẫu Thủ tục kiểm soát hồ sơ của UBND tỉnh

Biểu mẫu

Thủ tục kiểm soát hồ sơ của ủy ban nhân đân tỉnh . nhân dânTỉnh XTrung tâm lưu trữCộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTHỦ TỤC KIỂM SỐT HỒ SƠ1. Mục đích:Lập hồ sơ, lưu giữ hồ sơ, kiểm. đốcTTLT/CVNC02 Các hồ sơ việc, hồ sơ trình ký, hồ sơ ngun tắc do chun viên lập dựa trên cơ sở sự phân cơng trách nhiệm của lãnh đạo Văn phòng. Từng loại hồ sơ phải
 • 2
 • 1,029
 • 0
Phiếu đánh giá đào tạo

Phiếu đánh giá đào tạo

Biểu mẫu

chất lượng đào tạo . thức…)Nội dung khóa đào tạo: Nơi đào tạo: (Tên cơ quan đào tạo bên ngoài hoặc họ tên cán bộ đào tạo bên trong)Thời gian đào tạo: Có nhận chứng chỉ đào tạo: . Email: contact@cpoclub.net--PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠOI. TỔNG QUÁT.Họ và tên học viên:Chức vụ:Phòng, ban:Lý do tham dự khóa đào tạo: (theo yêu cầu công việc,
 • 1
 • 984
 • 4
Phiếu ghi chép đánh giá

Phiếu ghi chép đánh giá

Biểu mẫu

ghi chép lại hoạt động và đánh giá . Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net--PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁBộ phận được đánh giá: ........................................................................................................................................................................... .Đánh. ................................................................................. ...
 • 1
 • 866
 • 1
Phieu thong bao thay doi tai liệu

Phieu thong bao thay doi tai liệu

Đơn từ

thông báo thay đổi tài liệu . - Hạnh phúcTỉnh X, ngày tháng năm 2002PHIẾU THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI LIỆUTên tài liệu: Số hiệu:Ngày. hành: Lần soát xét:TT Nội dung thay đổiLần soát xétPhê duyệt Ghi chúLãnh đạo phê duyệt
 • 1
 • 1,783
 • 1
1 2 3 >