0

Giáo án Địa 9 tuần 14

10 0 0
  • Giáo án Địa 9 tuần 14

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 06:14

Về kỹ năng - Biết đọc lược đồ, biểu đồ, và khai thác kiến thức trả lời các câu hỏi - Biết vận dụng tính tương phản không gian lãnh thổ theo hướng B-> N, Đ -> T trong phân tích 1 số vấn đ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa 9 tuần 14