0

Dai so 7 tuan 14 tiet 27

2 6 0
  • Dai so 7 tuan 14 tiet 27

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:19

Kỹ năng: - Vận dụng các tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịc và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán chia theo tỉ lệ nghịch.. Thái độ: - HS có thái độ tích cực, nghiêm túc, [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Dai so 7 tuan 14 tiet 27