0

Bài giảng rối loạn tư duy môn tâm thần

18 3 0
  • Bài giảng rối loạn tư duy môn tâm thần

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:48

RỐI LOẠN TƯ DUY Mục tiêu giảng : Sau học xong học viên : Trình bày khái niệm tâm lý học tư Nhận biết triệu chứng rối loạn tư Phân biệt đươc rối loạn nội dung tư duy( Định kiến ,Ám ảnh, Hoang tưởng) I.Khái niệm tâm lý học Tư trình hoạt động tâm thần phức tạp,là hình thức cao q trình nhận thức ,có đặc tính phản ánh thực khách quan cách gián tiếp khái quát, từ ta nắm bắt chất quy luật phát triển vật tượng Quá trình tư xây dựng sở cảm giác ,tri giác,kiến thức, trí nhớ ,sự tưởng tượng,phân tích,phán đốn, suy luận Tư biểu lộ lời nói chữ viết II.Các rối loạn tư 1.Rối loạn ngôn ngữ 1.1.Rối loạn nhịp độ ngôn ngữ : * Nói nhanh Bệnh nhân nói nhanh ,các ý tưởng xuất khơng ngừng làm bệnh nhân nói nhanh có hỗn độn Có loại hình thức nhịp nhanh sau : -Tư phi tán : bệnh nhân liên tưởng mau lẹ từ việc sang việc khác ,chủ đề thay đổi ,làm dòng tư mạch lạc -Tư dồn dập:Có nhiều ý tưởng xuất dồn dập đầu làm bệnh nhân không cưỡng lại được, ý tưởng hình ảnh lướt nhanh óc làm bệnh nhân tập trung ý đến ý tưởng hình ảnh riêng lẻ -Nói hổ lốn:là nói liên tục,nhanh khơng cưỡng lại đươc, nhiều chủ đề khác *Nói chậm: nhịp tư chậm lại trình liên tưởng khó khăn ,ý tưởn đơn điệu gặp trạng thái ức chế trầm cảm 1.2 Rối loạn liên tục dòng tư : Là biểu rối loạn hình thức tư thường gặp bệnh tâm thần phân liệt -Tư ngắt quãng: Khi nói chuyện ,dịng tư đột ngột bị cắt đứt dừng lại , bệnh nhân khơng nói tiếp ,lát sau lại nói tiếp với chủ đề khác, có ý tưởng ký sinh ,định hình -Tư lịm dần : Đặc trưng giảm nhanh lượng từ Lẫn súc tích lời nói ,bệnh nhân nói chậm thưa nhỏ dần rơi gián đoạn hồn tồn ,sau lại nói lại -Đáp lặp lại : Mặc dù hỏi câu hỏi sau bệnh nhân trả lời cho câu hỏi trước -Xung động lời nói : bệnh nhân nói tràng dài im bặt ,bệnh nhân khơng cưỡng lại khơng kích thích thích hợp ,thường có nội dung thơ lỗ, tục tỉu 1.3 Rối loạn hình thức ngơn ngữ : -Nói mình(độc thoại): bệnh nhân nói lẩm bẩm ,khơng có nội dung rõ ràng Gặp bệnh TTPL -Nói tay đơi tưởng tượng(đối thoại tưởng tượng): bệnh nhân nói chuyện với ảo hay nói chuyện với người tưởng tượng nội dung -Trả lời bên cạnh: ta hỏi đàng bệnh nhân trả lời nẻo -Khơng nói : Bệnh nhân khơng nói hồn tồn mà khơng có ngun nhân thực thể ,có thể hoang tưởng ảo giác chi phối -Nói lặp lại : bệnh nhân lặp lại từ âm có tính chất máy móc ,khơng có chủ ý -Nhại lời : lặp lại cách tự động từ cuối câu cuối người hỏi chuyện 1.4 Những biến đổi ngữ nghĩa : -Bệnh nhân dùng từ thông thường hồn tồn theo nghĩa riêng ,khác với qui ước người không theo ý nghĩa thơng thường, thường có ý nghĩa tượng trưng - Bịa từ : bệnh nhân tạo từ với ý nghĩa riêng mà có bệnh nhân biết ,không liên quan đến ngữ nghĩa thông thường -Ngôn ngữ hỗn độn : bệnh nhân dùng từ câu tối nghĩa, không kế tục nhau, hỗn độn, không diễn đạt nội dung -Loạn ngữ pháp : bệnh nhân nói khơng theo ngữ pháp thông thường mà tạo cú pháp riêng, hình thành loại ngơn ngữ riêng làm người khác không hiểu -Ngôn ngữ phân liệt : bao gồm tất rối loạn từ ngữ, biến đổi ngữ nghĩa rối loạn kể trên.Các rối loạn thường gặp bệnh TTPL nên gọi ngôn ngữ PL -Ngôn ngữ phân liệt : bao gồm tất rối loạn từ ngữ, biến đổi ngữ nghĩa rối loạn kể trên.Các rối loạn thường gặp bệnh TTPL nên gọi ngôn ngữ PL Rối loạn nội dung tư 2.1 Định kiến :là ý tưởng mức chiếm ưu ỷ thức bệnh nhân trì cảm xúc mãnh liệt làm bệnh nhân không nghĩ đến điều khác bệnh nhân không thấy sai không tư đấu tranh với định kiến 2.2 Ám ảnh:là ý tưởng không phù hợp với thực tế bênh nhân biết sai không tự đấu tranh xuất có tính chất cưỡng 2.2.1)Hội chứng ám ảnh : *Ý tưởng ám ảnh - Suy luận ám ảnh:bệnh nhân phải suy luận vấn đề mà không giải (vd.tại trái đất trịn? ) - Đếm:ln đếm không cần thiết (vd.ra đường đếm cửa sổ nhà) - Nhớ ám ảnh :nhớ lại khuyết điểm dù qua làm bệnh nhân đau khổ - Ý tưởng xúc phạm:bệnh nhân có ý tưởng muốn xúc phạm người kính trọng - Hồi nghi ám ảnh:ln nghi ngờ việc làm vd khỏi nhà khóa cửa cư nghĩ chưa khóa nên quay lại kiểm tra nhiều lần 2.2.2.Lo sợ ám ảnh -Ám ảnh sợ chổ rộng :sợ công viên…… -Sợ độ cao ,sợ ánh sáng,… -Hành vi ám ảnh:xu hướng ám ảnh xu hướng nhảy qua cửa sổ làm cho bệnh phải đấu tranh căng thẳng 2.2.3.Nghi thức ám ảnh: hành vi,những động tác để đấu tranh ám ảnh -Thói quen ám ảnh :bệnh nhân biết không không sửa chữa được,gặp tâm ám ảnh 2.2.3.Hoang tưởng : Là ý tưởng ,những phán đốn sai lầm khơng phù hợp với thực tế bệnh tâm thần sinh ra,bệnh nhân cho hồn tồn xác ta khơng thể giải thích đả thông Hoang tưởng triệu chứng chủ yếu bệnh lọan thần, hoang tưởng bệnh tâm thần thuyên giảm PHÂN LOẠI HOANG TƯỞNG 3.1.Hoang tưởng suy đoán:xuất theo logic lệch lạc _Hoang tưởng liên hệ;bệnh nhân cho vật chung quanh có mối liên hệ đặc biệt với _Hoang tưởng bị hại:bệnh nhân cho có người theo dõi,đầu độc,cố ý hại _Hoang tưởng ghen tng:ghen ko có chứng cụ thể _Hoang tưởng tự cao:tự xưng lãnh tụ với đề cương lãnh đạo tổng thống _Hoang tưởng yêu 3.2 Hoang tưởng cảm thụ:xuất sau rối loạn tri giác cảm xúc: - Hoang tưởng nhận nhầm họ hàng - Hoang tưởng biến hình thân: tự thấy bay - Hoang tưởng kỳ quái:là nội dung đa dạng cho chúa tễ vũ trụ ,cho làm mưa… III.Các hội chứng rối loạn tư 1)Hội chứng paranoide : bao gồm triệu chứng sau - Hoang tưởng không hệ thống - Ảo giác giả,ảo giác thật - Có tượng tâm thần tự động (automattisme mental) gồm có tư tự động tư bị đánh cắp tư bị áp đặt ,tư vang thành tiếng ,tư bị bộc lộ Ngoài kết hợp với cảm giác vận động tự động 2) Hội chứng paranoia : - Hoang tưởng có hệ thống - Rối loạn cảm xúc phù hợp với hoang tưởng - Không kèm theo tan rã nhân cách - Khơng có ảo giác ,khơng có hội chứng tâm thần tự động 3) Hội chứng paraphrenia : Trên sở hội chứng Paranoia xuất biểu hoang tưởng tự cao kỳ quái thường có hội chứng hưng cảm kèm theo.Hay gặp loạn thần tuổi già ,tâm thần phân liệt toàn thể tiến triển 4) Hội chứng nghi bệnh : Là trạng thái lo lắng ,quá ý đến trạng thái sức khỏe nghi ngờ bệnh nặng xuất sở bệnh nhẹ.Gặp tâm thần phân liệt ,trong trạng thái trầm cảm ... tiêu giảng : Sau học xong học viên : Trình bày khái niệm tâm lý học tư Nhận biết triệu chứng rối loạn tư Phân biệt đươc rối loạn nội dung tư duy( Định kiến ,Ám ảnh, Hoang tư? ??ng) I.Khái niệm tâm. .. nhịp tư chậm lại q trình liên tư? ??ng khó khăn ,ý tư? ??n đơn điệu gặp trạng thái ức chế trầm cảm 1.2 Rối loạn liên tục dòng tư : Là biểu rối loạn hình thức tư thường gặp bệnh tâm thần phân liệt -Tư. .. trình tư xây dựng sở cảm giác ,tri giác,kiến thức, trí nhớ ,sự tư? ??ng tư? ??ng,phân tích,phán đốn, suy luận Tư biểu lộ ngồi lời nói chữ viết II.Các rối loạn tư 1 .Rối loạn ngôn ngữ 1.1 .Rối loạn nhịp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng rối loạn tư duy môn tâm thần , Bài giảng rối loạn tư duy môn tâm thần