0

Bài giảng các rối loạn phân ly môn tâm thần

12 2 0
  • Bài giảng các rối loạn phân ly môn tâm thần

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:47

CÁC RỐI LOẠN PHÂN LY (F44.) Dịch tễ học • 11 – 300/100.000 dân • Nữ chiếm đa số • Hiếm phát bệnh trước 10 tuổi sau 35 tuổi • Tiền sử gia đình có người bị RLPL, dễ mắc bệnh Đặc điểm chung • Là nhóm hội chứng tâm thần xảy đột ngột, tạm thời (trí nhớ, cảm xúc, giác quan, hành vi, vận động,…) • Trước gọi “hysteria chuyển di” • Căn nguyên tâm lý • Khởi đầu kết thúc đột ngột • Phân ly mạn tính (liệt, cảm giác) kết thúc chậm Nguyên tắc đạo chẩn đốn • Các biểu lâm sàng biệt định cho rối loạn cá nhân F44 • Khơng có chứng bệnh thể giải thích triệu chứng • Có chứng ngun tâm lý, có liên hệ rõ rệt thời gian với rối loạn Quên phân ly (F44.0) • Quên việc quan trọng thân xảy gần • Xảy đột ngột, bệnh nhân biết bị trí nhớ • Là thể hay gặp RLPL Hay gặp chiến tranh, thiên tai Thanh thiếu niên nữ bị nhiều • Quên khu trú: trí nhớ việc xảy thời gian ngắn từ vài đến vài ngày • Qn tồn thể: trí nhớ tồn thời gian • Qn chọn lọc: khơng nhớ số việc thời gian ngắn • Quên liên tục: quên việc liên tiếp xảy bệnh nhân nhận biết đầy đủ xảy xung quanh vào lúc Bỏ phân ly (F44.1) • Là bỏ đột ngột Trong người bệnh khơng nhớ thân lẫn sống trước • Cơn kéo dài nhiều đến nhiều ngày, kéo dài hàng tháng • Khi tỉnh lại bệnh nhân nhớ khứ trước xảy không nhớ việc xảy Sững sờ phân ly (F44.2) • Có biểu sững sờ (mất vận động tự ý, đáp ứng với kích thích bên ngồi, nằm ngồi bất động khoảng thời gian dài, khơng nói khơng có cử động) • Tiền sử sang chấn tâm lý Các rối loạn lên đồng bị xâm nhập (F44.3) • Mất ý thức tạm thời ý thức thân lẫn nhận thức đầy đủ môi trường xung quanh • Bệnh nhân dường bị điều khiển nhân cách khác, thần linh sức mạnh • Loại trừ: lên đồng tiến triển cấp TTPL, LTC có HT AG, RL đa nhân cách, ĐK thùy thái dương Các rối loạn vận động cảm giác phân ly (F44.4-F44.7) • • • • • F44.4-Rối loạn vận động phân ly F44.5-Co giật phân ly F44.6-Tê giác quan phân ly F44.7-Rối loạn phân ly hỗn hợp (F44.0-F44.6) F44.8-Các rối loạn phân ly khác – F44.80-Hội chứng ganser – F44.81-Rối loạn đa nhân cách Điều trị • Tâm lý liệu pháp, khơng đối chất với bệnh nhân tính xác thực triệu chứng • Ám thị • Liệu pháp hóa dược • Khám nội khoa thần kinh tồn diện ... cách, ĐK thùy thái dương Các rối loạn vận động cảm giác phân ly (F44.4-F44.7) • • • • • F44.4 -Rối loạn vận động phân ly F44.5-Co giật phân ly F44.6-Tê giác quan phân ly F44.7 -Rối loạn phân ly. .. F44.7 -Rối loạn phân ly hỗn hợp (F44.0-F44.6) F44.8 -Các rối loạn phân ly khác – F44.80-Hội chứng ganser – F44.81 -Rối loạn đa nhân cách Điều trị • Tâm lý liệu pháp, không đối chất với bệnh nhân tính... đốn • Các biểu lâm sàng biệt định cho rối loạn cá nhân F44 • Khơng có chứng bệnh thể giải thích triệu chứng • Có chứng nguyên tâm lý, có liên hệ rõ rệt thời gian với rối loạn Quên phân ly (F44.0)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng các rối loạn phân ly môn tâm thần , Bài giảng các rối loạn phân ly môn tâm thần