0

Giao an Dai so 9 HKI

94 0 0
  • Giao an Dai so 9 HKI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2021, 05:08

2.kĩ năng Vận dụng các kiến thức về căn bậc hai dã học để giải một số dạng toán liên quan như: Tìm x, rút gọn, chứng minh… 3.Thái độ: Rèn luyện biến đổi toán học, tính cẩn thận chắc chắn[r] (1)Ngày soạn: 15/8/2014 Tuần :Tiết Ngày dạy : 18/08/2014 CHƯƠNG I - CĂN BẬC HAI CĂN BẬC BA Bài 1: CĂN BẬC HAI I Mục tiêu: Kiến thức :HS nắm định nghĩa và kí hiệu bậc hai số học số không âm - Biết quan hệ phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh hai số Kỹ năng: Rèn kĩ tính toán, tìm x 3.Thái độ: Bồi dưỡng lòng ham thích học môn toán II Phương tiện: GV: Bảng phụ ghi bài tập - SGK HS: Ôn tập kiến thức bậc hai học lớp III Phương pháp: PP vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,… IV Hoạt động trên lớp: ổn định tổ chức lớp : Sĩ số Kiểm tra bài cũ: Tìm √ = ; √ = ; √ 25 = ; √ = ? Bài mới: Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Căn bâc hai sô học 1- Căn bậc hai số học GV: Căn bậc hai số dương là + Căn bậc hai số không âm gì? là số x cho x2= a GV: Với a > có bậc hai ? + Với a > thì có a và - a HS: bậc hai * Ví dụ : √ 4=2 ; - √ 4=−2 GV: số âm không có bậc + Với sô a = thì 0 hai? HS:Vì bình phương số không âm GV : y/c làm ?1 HS: Đứng chỗ trả lời Gv : đưa định nghĩa ( sgk) Gv: đưa VD1 GV : Đưa chú ý ( Sgk) ? : Tìm các bậc hai số a bậc hai là và -3 b bậc hai là và c bậc hai 0,25 là 0,5 và -0,5 d bâc hai là √ và - √ a Định nghĩa: (SGK) +, Ví dụ : (2) HS: Đọc chú ý Gv : Hãy làm ?2 - SGK ? HS: bậc hai Gv : Hãycho biết phép khai phương là phép toán ngược phép toán nào HS: Phép bình phương Gv : Phép toán tìm CBHSH số không âm gọi là là phếp khai phương GV : để khai phương người ta dùng dụng cụ gì? HS:Máy tính ,bảng số Gv : Y/ C làm ? HS: Thực theo yêu cầu Hoạt động 2: So sánh bậc hai số học: GV: Giới thiệu cho a ; b 0 Nếu a < b thì a nth với b? GV: Đó là nội dung định lí SGK Gv: Đưa ví dụ - SGK? Gv: Hãy làm ?4 - SGK ? HS: Lên bảng làm ?4 HS: N/ xét KQ ? GV : Đưa VD - SGK? GV; Chú ý : x 0 thì bình phương vế để tìm x GV: Y/C Làm ?5 - SGK ? - CBHSH 16 là √ 16 = - CBHSH là √ * Chú ý: (SGK) ?2 Tìm bậc hai số học số sau: a) 49 7, vì 0 và 72 = 49 b) 64 = 8, vì 0 và 82 = 64 c) 81 = 9, vì 0 và 92 = 81 d) 1, 21 =1,1 vì 1,1 0 và 1,12 = 1,21 *Để khai phường ta dùngd : Máy tính, bảng số ?3: Tìm các bậc số sau: a) Căn bậc hai 64 là và -8 b) Căn bậc hai 81 là và - c) Căn bậc hai 1,21 là 1,1 và -1,1 So sánh các bậc hai số học - Cho a ; b 0 Nếu : a < b Thì a < b * Định lí: (SGK) Với a ; b 0 có: a < b  a < b *Ví dụ 2: So sánh a) và Vì < nên  Vậy < b) và Vì < nên  Vậy < ?4 So sánh a) và √ 15 ta có 16 > 15 16  15   15 b.) √ 11 và ta có 11 > 11   11  Vị dụ : Tìm x không âm biết x > a) Vì = nên x > Do x 0 nên x > (3) HS : Thực ?5 HS : N/x kết b) x < Vì = Do x 0 nên x <  x < Vậy x  ? : Tìm x không âm biết a.) √ x > ⇔ √ x > √ x nên x > b) √ x < ⇔ ❑√ x < x 0 nên x<9 Kiểm tra – Đánh giá +Khẳng định sau đây đúng hay sai a CBH 144 là 12 ( S) b CBH 400 là -20 (S) c CBH 0,36 là 0,6 và - 0,6 (Đ) d √ ,36 = 0,6 (Đ) e √ −64 = -8 (S) Bài tập 2: so sánh a) và √ ta có : = √ 4> √ ⇒2> √3 c) và √ 47 ta có : = √ 49> √ 47 ⇒ 7> √ 47 Dặn dò : Bài tập nhà : ,5 ( tr 5- 6) V Rút kinh nghiệm: (4) Soạn ngày: 15/8/2014 Tuần 1: Tiết ngày giảng: 20/08/2014 Bài 2: CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNGĐẲNG THỨC A2 = A I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : HS biết tìm ĐKXĐ ( hay điều kiện có nghĩa) điều đó biểu thức A không phức tạp a2  a A và có kĩ thực A2  A - Biết cách chứng minh định lí và biết vận đẳng để rút gọn biểu 2.Kĩ năng: Rèn kĩ tính toán, rút gọn, tìm x 3.Thái độ : Giáo dục ý thức học môn toán II.Phương tiện: GV: Thước , Bảng phụ: vẽ hình HS: SGK,Vở ghi III Phương pháp: PP vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,… IV.Hoạt động trên lớp: ổn định tổ chức lớp: Sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ HS1: Tìm √ 16 , √ 25 , √ 64 HS2: So sánh và 53 3.Bài Hoạt động GV- HS Hoạt động 1: Căn thức bậc hai GV: Y/C làm ?1 Nội dung - Căn thức bậc hai ?1: ? Vì AB = 25  x ? HS : áp dụng pi ta go GV: giới thiệu: 25  x Là thức bậc hai 25 - x2 GV: 25-x2 là BT lấy GV: Đưa tổng Quát (SGK) GV : Đưa VD1 (SGK - áp dụng pi ta go AB = 25  x + A là thức bậc hai A + A gọi là biểu thức lấy hay biểu thức dấu + A xác định  A 0 * Ví dụ 1: 3x 3x xđ 3x ⇔ x (5) GV : Hãy làm ?2 HS : Đứng chỗ làm ?2 GV : ĐKXĐ  2x HS : là - 2x  ⇔ ? Hoạt động : Hằng đẳng thức A2  A GV: Y/c làm ?3 HS : Điền vào bảng ?2 với giá trị nào x thì √ 5− x xđ? √ 5− x xđ - 2x  ⇔ x2 A2  A - Hằng đẳng thức: ?3 Hướng dẫn Điền số thích hợp vào chỗ trống a a2 -2 a2 GV: Đưa định lí SGK HS :Đọc chứng minh.SGK -1 1 0 Định lý: Với a, ta có CM : sgk *Ví dụ Tính: GV :Hãy làm ví dụ - SGK ? HS : Đứng chỗ làm a/ a2  a 122  12 12 ( 7)   7 b/ *Ví dụ Rút gọn: GV : Hãy làm ví dụ - SGK ? HS : Đứng chỗ làm, a/ (  1)     (vì >1) (2  5)     2( b/ vì >2) * Chú ý: Với A là biểu thức GV Đưa chú ý A2  A GV:Hãy làm ví dụ - SGK ? HS : Đứng chỗ làm = A A A A = -A A < *Ví dụ : Rút gọn: a/ ( x  2) với x GV: Với x thì (x -2 ) ? HS: x -2 x Ta có ( x  2) = = x - (vì x GV: Với a < thì a ? HS: a3< b/ a với a < a6  (a3 )  a3 Kiểm tra – Đánh giá : + A có nghĩa nào ? Áp dụng: Tìm ĐKXĐ của:  7x - A = ? Áp dụng: Rút gọn 2) Ta có 2 a −2 ¿2 − √ 11 ¿2 ¿ ¿ =?3 với a < √¿ √¿ Dặn dò : Học bài theo SGK và ghi .=- a3 Vì a < (6) - Làm bài tập : 6, 7, 8, 9, 10 + 12, 13, 14 ,15 tr11- SGK - Giờ sau luyện tập V Rút kinh nghiệm: Soạn ngày: 15/8/2014 Tuần:1Tiết 3: Giảng ngày: 23/08/2014 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: A và có kĩ thực 1.Kiến thức : HS biết tìm ĐKXĐ ( hay điều kiện có nghĩa) điều đó biểu thức A không phức tạp a2  a A2  A - Biết cách chứng minh định lí và biết vận đẳng để rút gọn biểu 2.Kĩ năng: Rèn kĩ tính toán, rút gọn, tìm x 3.Thái độ : Giáo dục ý thức học môn toán II.Phương tiên: GV: Giáo án, SGK, phấn  Bảng phụ HS:Vở ghi , dụng cụ học tập, chuẩn bị bài tập phần luyện tập III Phương pháp: PP vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,… IV Hoạt động trên lớp: 1.ổn định tổ chức : Sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ x 1 HS1: Tìm x để thức sau có nghĩa: ; ; HS2: Rút gọn Bài x  x  với x < Hoạt động GV - HS Hoạt động1: Luyện tập GV: Y/C làm bài tập 11- (SGK) HS :Lên bảng làm ý a, d, GV : Cho nhận xét KQ HS : Theo dõi và nhận xét GV : Y/c làm bài12- SGK( tr11) HS: Lên bảng làm ý làm a, c GV : Cho nhận xét KQ Nội dung Tính Bài tập 11: a) 16 25  196 : 49 2 2 =  14 : = + 14 : = 20 + =22 2 d)  =  16  25  5 Bài tập 12: a) x  Ta có x  có nghĩa  2x +  (7) HS : Theo dõi và nhận xét GV: Gợi ý : A xác định nào ? HS: A GV : y /c Bài 13 SGK HS : Làm ý a,b, c HS:Nhận xết KQ  2x  -7  x  - x  là x  - Vậy ĐKXĐ c)   x có nghĩa   x 0  x 1     x    x       x Bài tập 13 : Rút gọn BT sau a) a - 5a với a < a Ta có a - 5a = - 5a = -2a - 5a (vì a < 0) = - 7a 25a +3a với a  b  5a  + 3a = |5a| + 3a = 5a + 3a = 8a = với a  GV :Y/C làm bài 14 SGK HS: lên bảng làm ý a,b, c,d GV: cho biết a2 - b2 = ? HS: (a + b) ( a - b ) GV: = ( )2 GV: Y/C Nhận xét HS: Nhận xét c) 9a + 3a2 = (3a) + 3a2 = 3a2 + 3a2 (vì 3a2  0) = 6a2 Bài tập 14 : a) x2 - = x2 - ( )2 = (x + ).( x - √ ) b x2 – = x2  6 – = (x + = )(x – 6) c) x2 + x + = x2 + x +( )2 = ( x + )2 d x2 – x + = = x – x + ( )2 GV: Y/C làm bài 15 SGK HS: Lên bảng làm GV: Em hãy đưa cáh làm bài tập HS:Đưa phương trình tích = ( x – )2 Bài tập 15 : Giải phương trình a/ x2 - = ⇔ ( x+ √ ) ( x- ❑√ ) = ⇔ x= - √ x = √ b/ x2 – 11 x + 11 = (8) GV: Chú ý dùng HĐT  (x – 11 )2 =  x – 11 =  x = 11 4.Kiểm tra – Đánh giá: +/ Nhắc lại ĐKXĐ A ? 5.Củng cố : Xem kĩ các bài tập đã chữa Xem trước bài : Liên hệ phép nhân và phép khai phương V.Rút kinh nghiệm: Ngày ……tháng……năm 2014 KÍ DUYỆT (9) Soạn ngày: 18/8/2014 Tuần 2, Tiết Giảng ngày: 25/08/2014 Bài : LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG I.Mục tiêu: Kiến thức : Hiểu nội dung , cách chứng minh định lí liên hệ phép nhân và phép khai phương 2.Kĩ : Vận dụng quy tắc khai phương tích và nhân các thức bậc Hai tính toán và biến đổi biẻu thức 3.Thái độ: Có ý thức yêu thích môn II.Phương tiện: GV: Giáo án, SGK, phấn  Bảng phụ HS:Vở ghi , dụng cụ học tập III Phương pháp: PP vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,… IV.Hoạt động trên lớp: 1.ổn định tổ chức : Sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ : Giải phương trình x2 - = 3.Bài mới: Hoạt động GV- HS Hoạt động 1: Định lý GV: y/c làm ?1 - SGK ? HS : làm ?1 HS : Nhận xét Nội dung 1- Định lí ?1: Tính và so sánh 16.25 = 400  202 20 16 25  42 52 4.5 20 (10) GV : Đưa lý định lí SGK HS : Đọc định lí a b xác định GV: Vì a  0, b  nên và không âm Ta có: ( a b )2 = ( a )2 ( b )2 = a.b Vậy a b là bậc hai số học a.b tức là a.b  a b GV: Đưa chú ý Hoạt động 2: áp dụng: Gv : Đưa ví dụ - SGK ? HS: Đứng chỗ làm GV : Y/c làm ?2 - SGK ? HS : làm ?2 Gv Đưa qui tắc (SGK) HS : Đọc qui tắc Gv : Đưa ví dụ - SGK ? GV :y/c làm ?3 HS: làm ?3 ý a,b, GV: Đưa chú ý Gv: Đưa ví dụ SGK ? Vậy 16.25 = 16 25 * Định lý: Với a, b  0, ta có: a.b  a b Chứng minh (SGK) * Chú ý: Với a, b, c, d  có: abcd  a b c d 2- Áp dụng: a)Quy tắc khai phương tích: SGK * a b  a.b * Ví dụ 1.Tính a) 49.1, 44.25  49 1, 44 25 7.1, 2.5 42 b) 810.40  81.400  81 400 9.20 180 ?2 Tính a/ √ ,16 , 64 225 = √ ,16 √ ,64 √ 225 = 0,4 0,8 15 =4,8 b/ √ 250 360 = √ 25 100 36 = 5.10.6 =300 b) Qui tắc : * a.b  a b * Ví dụ Tính a) 20  5.20  100 10 b) 1,3 52 10  1,3.52.10  13.13.4 = 13 = 26 ?3 Tính a/ ❑√ √ 75 = √ 75 = ❑√ 225 = 15 ❑ b/ 20 √ 72 √ 4,9 √ 49 36 = 2.7.6= 84 * Chú ý: + Với biểu thức A,B  0, ta có: A.B  A B GV: y/c làm ?4 - SGK ? + Đặc biệt: Với A  , ta có: ( A )2 = A * Ví dụ Rút gọn biểu thức sau: a) 3a 27a với a  = 3a.27a  81a  9a = 9a (11) HS: Lên bảng làm ?4 vì a  0) HS: Nhận xét b) ?4 Rút gọn biểu thức 9a 2b  a b 3 a (b ) 3 a b 3 2 a/ 3a 12a  3a 12a  (6a ) 6a 2 2 b/ 2a.32ab  64a b  64 a b = a b 8 ab 4.Củng cố: - áp dụng: Tính a) 0, 09.64 ? b) 2,5 30 48 ? Dặn dò: BTVN Làm các bài tập: 17,18,19,20,21 - SGK(15) V Rút kinh nghiệm: Soạn ngày : 20/8/2014 Tuần:2,Tiết Giảng ngày: 27/08/2014 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Kiến thức : Củng cố quy tắc khai phương tích, quy tắc nhân các thức bậc hai -Vận dụng thành thạo quy tắc trên với A, B là các biểu thức không âm Kĩ : Tiếp tục rèn luyện kĩ giải các dạng toán: so sánh, rút gọn, tìm x… Thái độ: Giáo dục ý thức học môn toán II.Phương tiện: GV: Giáo án, SGK, phấn  Bảng phụ HS:Vở ghi , dụng cụ học tập, chuẩn bị bài tập phần luyện tập III Phương pháp: PP vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,… IV.Hoạt động trên lớp: 1.ổn định tổ chức : Sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ : tính 12.30.40 = ? 3.Bài Hoạt động GV - HS HOẠT ĐỘNG 1: Luyện tập Gv: Y/c: làm bài 23- tr 15 HS : lên bảng làm ý a, b, Nội dung Bài 23 ( SGK - 15 ): Chứng minh a) ( - ) ( + ) = Ta có: ( - ).(2 + ) = 22- ( )2 (12) = - = (đpcm) GV: Tích số nghịch đảo = ? HS : HS : Nhận xét KQ b) ( 2006  2005).( 2006  2005) = GV: Y/c làm bài 24- SGK.-tr 15 HS : lên bảng làm ý a, Ta có( 2006  2005).( 2006  2005) = ( 2006 )2 - ( 2005 )2 = 2006 - 2005 = (đpcm ) Bài 24 (SGK - 15): 2 Gv: Có thể làm 4(1  x  x ) = 2 a) 4(1  x  x ) x = -  6x  x2 = (1  x) 2.(1  x) HS : lên bảng làm ý b GV: Nêu cách làm ? HS: Thực gọn tahy giá trị 2 Ta có: 4(1  x  x ) 22  (1  3x )2  2(1  x)2 = Tại x = - , ta có:   3.( 2)   = (1 - + 18)  = (19 - ) = 38 - 12 ≃ 21,029 9a  b   4b  b = a = –2; b = –  3a   b   = 3|a| | b – 2| = – 3a( – b) Thay a = –2; b = – vào ta có: –3(–2)(2 + ) = 6.( + ) GV: y/c làm bài 25 – SGK-tr16 HS: lên làm ý a,c,d GV: Nếu cách làm? HS: Dùng côgn thức √ A B= √ A √ B = 12 + ≃ 22,392 Bài 25 (SGK-16) Tìm x, biết: a) 16 x 8 ĐKXĐ: 16x   x 0 Ta có: 16 x 8  16x = 82  16x = 64  x = (t\m ) Vậy x =  x  1 21 c)  x =  x  = 49  x – = 49  x = 50 d) 4(1  x)  0 GV: y/c làm bài 26 - SGK ? HS : lên bảng làm 26 - SGK   x 6   x 3   x 3      x   x   x 4  (13) GV: Nêu cách làm? HS: Bình phương biểu thức ? Vậy x = -2 x = Bài 26 (SGK-16) a) So sánh 25  và 25  Ta có: ( 25  )2 = 25 + = 34 ( 25  )2 = ( √ 25 )2 + √ 25 +( √ )2 = 25 + + 5.3 = 34 + 30 = 64 Vậy 25  < 25  4.Củng cố: - Nêu cách làm bài tập dạng so sánh và tìm x bâc hai Dặn dò: Làm các bài tạp còn lại SGK + 25,26,27,28,32,34 -SBT(7) V Rút kinh nghiệm: Soạn: ngày: 20/8/2014 Tuần 2, Tiết Giảng ngày: 30/08/2014 Bài 4: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Nắm nội dung và cách chứnh minh địmh lí liên hệ phép chia và phép khai phương Kĩ : dùng các quy tắc khai phương thương và chia hai thức bậc hai tính toán và biến đổi biểu thức Thái độ: Có ý thức yêu thích môn học, thái độ học tập nghiêm túc II.Phương tiện: GV :Giáo án , thước,phấn màu ,bảng phụ HS: SGK + ghi bài III Phương pháp: PP vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,… IV.Hoạt động trên lớp: 1.ổn định tổ chức : Sĩ số: 2.Kiểm tra bài cũ So sánh : và (14) 3.Bài Hoạt động GV - HS Hoat động 1: Định lý GV: y/c làm ?1 HS : Thực Nội dung 1- Định lí √ 16 = 25 = √16 (= ) √25 a a  b b a b xác địmh và không âm 42 */ Định lý : (SGK) Với hai số a  0, b > ta có: GV : Gợi ý : CM Vì a  0, b > nên √ 16 √ 25  4    5 = 16 25 = Vậy 16 và 25 16 25 = Ta có: GV: Đưa định lí SGK HS : Đọc định lí √ ?1 tính và so sánh Chứng minh Xem – SGK ( a) a a  Tacó ( b )2 = ( b ) b ( a )2 a a  b ( b ) b Tacó ( ) = a a  b b tức là Hoạt động 2: áp đụng GV : Gọi HS đọc qui tắc HS : Đọc qui tắc GV : Đưa ví dụ SGK HS: Làm h/dẫn GV GV:Y/c làm ?2- SGK ? HS: Lên bảng làm 2/ Áp dụng: a)Quy tắc khăi phương thương (SGK) a a  b b với a  0, b > * Ví dụ Tính: 25 25   a) 121 121 11 25 36 9.36 :   16 36 16 25 16.25 = b) ?2 Tính a/ GV: Đưa qui tắc HS : Đọc qui tắc b/, 4.5 = 225 225 15   256 256 16 0, 0196  196 196 14   10000 10000 100 = 0,14 10 (15) b) Quy tắc chia hai bậc hai.: (SGK) GV: Đưa ví dụ 2- SGK ? HS : Thực hiên theo yêu cầu GV: y/c làm ?3 - SGK ? HS : Làm a, b, a a  b với a  0, b > b * Ví dụ Tính: a) 80 80   16 4 5 b) 49 49 25 49 :  :  8 8 25 49 49   25 25 = GV : Cho nhận xét kq? ?3 Tính GV: Đưa chú ý SGK : a) GV: Đưa ví dụ - SGK ? HS : Thực hiên theo yêu cầu 52 52 4     117 9 b) 117 * Chú ý: Với biẻu thức A  0, B > A A  B B ta có: * Ví dụ Rút gọn: 4a 4a 2 a    a 25 5 25 a) GV: y/c làm ?4 - SGK ? HS : Hoạt động nhóm GV : Gọi HS lên trình bày HS: Nhận xét KQ làm 999 999   3 111 111 27 a b) 3a với a > 27a 27a   3 3a Ta có: 3a (với a>0) ?4 Rút gọn a/ a b2 2a b a 2b   50 25 b) 2ab 162 với a  2ab 2ab ab a b2    162 81 162 81 b a = (16) 4.Củng cố: - Phát biểu quy tắc khai phương tích và quy tắc chia hai thức bậc hai? Dặn dò: Học bài SGK và ghi - Làm các bài tập: 28 ;29 ;30 ;31- SGK + 36 ; 37 ; 40 - SBT – Chuẩn bị bài tập phần luyện tập V Rút kinh nghiệm: Ngày … tháng……năm 2014 Ký duyệt Ngày soạn: 25/8/2014 Tuần 3, Tiết Ngày dạy : 05/09/2014 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố, khắc sâu quy tắc khai phương thương, quy tắc chia hai thức bậc hai Kĩ năng: giải số dạng toán tính toán, rút gọn, giải phương trình,tìm x, toán trắc nghiệm 3.thái độ : học tập đúng đắn, yêu thích môn học II.Phương tiện: GV: Giáo án, SGK, phấn  Bảng phụ HS:Vở ghi , dụng cụ học tập, chuẩn bị bài tập phần luyện tập III Phương pháp: PP vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,… IV.Hoạt động trên lớp: (17) 1.ổn định tổ chức lớp Sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ Tính : 3.Bài √ 8,1 1,6 Hoạt động GV - HS Hoạt động 1: Luyện tập GV: y/c làm bài 32-SGK phần a, c GV: Hãy nêu cách thực HS: Đổi hỗn số phân số và số thập phân phân số áp dụng quy tắc khai phương thương để tính GV: Nx KQ Nội dung Bài 32-SGK(19): Tính a) 25 49 0, 01  0, 01 16 16 7  = 10 24 1, 44.(1, 21  0, 4) b  1, 44.0,81  c) GV: y/c làm bài 33-SGK phần a, d GV: Phương trình đã cho có dạng gì ? Nêu cách giải ?  x  HS: Có dạng ax + b = GV: Hãy lên bảng thực GV: gọi HS nhận xét b a 144 81 12  1, 08 100 100 10 10 (165  124)(165  124) 1652  1242 164 164 = 41.289 298 17   8 2 = 4.41 Bài 33-SGK: Giải PT 2.x  50 0 a)  2.x  50  x   x b 50 50  x  25  x = x   12  27 bn GV: chú ý cho HS x2 = a thì x = a x2 x2  20 0   20 5 d)  x  20  x  100  x  10    x  10  x2 = 10 Vậy x = 10 x = - 10 Bài 34 - SGK(19): Rút gọn (18) GV: y/c làm bài 34-SGK GV: Căn vào đâu để rút gọn biểu thức dấu HS: Quy tắc khai phương thương GV: Hãy rút gọn HS: Thực nội dung ghi bảng GV : gọi HS nhận xét a) ab2 ab với a < 0, b  = ab2 = ab2 =  b ab ab = ab2  ab ( vì a < 0)  12a  4a b2 Với a  1,5 ; b <   2a  b  12a  4a b = =  2a  b vì a  1,5 ; b < GV: y/c làm bài 35a) - SGK GV: Vế trái phương trình có dạng gì HS: Hằng đẳng thức thức GV: Hãy khai triển đẳng thức giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối HS: Thực nội dung ghi bảng HS: lớp làm bài hướng dẫn GV Hai HS lên bảng thực Một vài HS nhận xét GV: Chốt lại GV: y/c làm bài 36-SGK Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? a) 0.01 = 0.0001 ; b) - 0,5 =  0.25 ; c) 39  và 39  ;   2a b Bài 35- SGK(20) Tìm x, biết: a) ( x  3) 9  x  9  x  9    x    x 12  x   Vậy x = 12 x = -6 b) x  x  6  (2 x  1) 6  x  6  x  x       x    x   Bài 36-SGK(20) a/ Đ b/ S c/ Đ d/ Đ chia cho số dương chiều không đổi (19) d) ( 4- 13 ) 2x < 3(4  13)  2x  GV: gọi HS trả lời 4.Củng cố: - so sánh : √ 14 và ; - và √ 25 Dặn dò: - Xem kĩ các bài tập đã giải - Làm các bài tập còn lại tr19 – 20 sgk - Hướng dẫn làm bài tậo 37/tr20sgk MN là cạnh huyền tam giác vuông có độ dài là bao nhiêu? (Hai cạnh góc vuông là và 2) MN tính nào? (áp dụng định lí Pytago MN = ) Tương tự hãy tính NP, PQ, QM? (NP = PQ = QM = ) Tứ giác MNPQ có bốn cạnh là hình gi? ( Hình thoi) MP là cạnh huyền tam giác vuông có độ dài là bao nhiêu? (Hai cạnh góc vuông là và 3) 3 Hãy tính MP ( MP =   10 ) Tương tự hãy tính NQ ( NQ =   10 ) Hình thoi có hai đường chéo là hình gì? ( Hình vuông) Hãy tính diện tích hình vuông có cạnh ( Svuông = ( )2 = V Rút kinh ngiệm : Ngày ……tháng…….năm 2014 Kí duyệt Ngày soạn: 12/09/2014 Tuần : Bài : Ngày dạy :15/09/2014 Tiết BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI I Mục tiêu: 1.Kiến thức : Biết sở việc đưa thừa số ngoài dấu và đưa thừa số vào dấu 2.Kĩ năng: Rèn luyện kn, đưa thừa số vào dấu hay ngoài dấu - Biết vận dụng các phép biến đổi trên để só sánh hai số hay rút gọn biểu thức 3.Thái độ: Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích môn học II.Phương tiện : GV: Giáo án , phấn ,Bảng phụ phần tổng quát HS: Dụng cụ HT , ghi (20) III Phương pháp: PP vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,… IV.Hoạt động trên lớp: 1.ổn định tổ chức lớp Sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ : Tính a) 4.3 = ? ; b) 50 ? 3.Bài Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Đưa thừa số ngoài 1.Đưa thừa số ngoài dấu GV: y/c làm ?1 ?1 với a  ; b  0.hãy chứng tỏ a b a b Gv: Phép biến đổi này gọi là Ta có: a2 b = √ a2 √ b = |a| √ b = √ phép đưa thừa số ngoài dấu a √b Gv: Cho biết thừa số nào đưa với a  ; b  ngoài dấu *Phép biến đổi ?1 gọi là đưa thừa số ngoài HS: Thừa số a dấu GV: Đưa VD1 (SGK) GV: Đưa ví dụ - SGK ? -Muốn rút gọn biểu thức ta phải làm gì? GV: giới thiệu thức đồng dạng GV: y/c làm ?2 - SGK ? GV gọi HS lên trình bày a,b Hs: Thực nội dung ghi bảng -Nhận xét.KQ GV:Tính chất trên còn đúng với biểu thức A, B ? GV: đưa tổng quát SGK GV:Hãy làm ví dụ SGK ? -Hướng dẫn HS làm a, b Ví dụ 1: a) 3 b) 20  4.5  2 Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức  20  3  4.5  =   (3  1) 6 * Căn thức đồng dạng: 5; 5; ?2: Rút gọn biểu thức a)   50   4.2  25.2 =  2  (1   5) 8 b)  27  45  =  9.3  9.5  = 3   = 3 * Tổng quát : (SGK) Với A, B mà B  0, ta có :  A B , A 0 A B  A B    A B , A  Ví dụ Đưa thừa số ngoài dấu a) 4x y với x 0, y 0 Ta có: x y  (2 x) y  x y (21) = 2x y (vì x 0, y 0 ) Gv: Hãy thực ?3 Hs: Thực nội dung ghi bảng N/xét KQ - b) 18xy với x 0, y  Ta có: 18xy = (3 y ) 2 x  y 2x =  y x (Vì x 0, y  ) ?3 Đưa thừa số ngoài dấu a) 28a b với b 0 Hoạt động 2: Đưa thừa số vào dấu GV:Hãy làm ví dụ - SGK ? 2 2a b (2 a b ) 28a b Ta có: = =  = 2a b √ b b) 72a b với a < 2 Ta có: 72a b = (6ab ) = 6ab GV : H/d HS làm a,b,c,d HS: Thực  6ab2 với a < 2- Đưa thừa số vào dấu */ Tổng quát: +/ Với A  0, B  thì A B  A B +/ Với A < 0, B  thì A B  A B Ví dụ Đưa thừa số vào dấu a)   63 GV: Gọi làm ?4 HS : Thực ?4 GV: Phép toán trên có ứng dụng gì? HS: Để so sánh các bậc hai? GV: đưa ví dụ - SGK ? +/ Nêu cách làm ? HS: Cách Cách 2 b)    12 2 c) 5a 2a  (5a ) 2a  25a 2a = 50a ( Với a  0) d)  3a 2ab với ab  Ta có:  3a 2ab  (3a ) 2ab =  9a 2ab  18a 5b ?4 đưa thừa số vào dấu a)   45 b) 1,  1,  7, c) ab a với a  Ta có: ab a = (ab ) a  a b d)  2ab 5a với a  2  2ab 5a =  (2ab ) 5a  20a b Ví dụ 5: So sánh với 28 +/ cách 1:   63 > 28 (22) Vậy > 28 - Cách 2: 28  4.7 2  Vậy > 28 4.Kiểm tra – Đánh giá: - Khi đưa môt số ngoài vào dấu ta cần chú ý điều gì? - Chú ý sai lầm :    và ngược lại Dặn dò: Học bài theo SGK và ghi - Xem kĩ các ví dụ đã làm - Làm các bài tập: 43; 44; 45; 46; 47 -SGK(27) + 56; 57; 58;59;60-SBT V Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: 12/09/2014 Ngày dạy : 19/09/2014 Tuân : Tiết 10 LUYỆN TẬP I Mục tiêu: (23) 1.Kiến thức: Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học đưa số ngoài hay vào dấu 2.kĩ năng: thực hành tính chất trên - Có kĩ vận dụng kiến thức đã học vào giải số dạng bài tập rút gọn , so sánh, tìm x… 3.Thái độ : Có ý thức yêu thích môn học II.Phương tiện: Bảng phụ GV:Giáo án , bảng phụ , phấn màu, thước, máy tính bỏ túi HS: SGK, chuẩn bị kiến thức bài học nhà, dụng cụ hợc tập III Phương pháp: PP vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,… IV.Hoạt động trên lớp: ổn định tổ chức lớp Sĩ số Kiểm tra bài cũ : Thực phép tính √ 2+ √18 − √ 50+ √ 200 Bài Hoạt động GV- HS Hoạt động 1: Luyện tập GV: Y/c làm bài tập 45 - tr 27 HS: Lên bảng trình bày cách thực GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm GV: Y/c làm bài tập 44 - tr 27 HS: Lên bảng trình bày cách thực GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm GV: Y/c làm bài tập 45 - tr 27 C1: Đưa số vào dấu C2: Đưa số ngoài dấu HS: Lên bảng làm - Nhận xét.KQ GV: Có cách làm nào khác không? HS: Bình phương hai vế so sánh Nội dung Bài 43 –SGK: Viết các số biểu thức dấu thành dạng tích đưa thừa số ngoài dấu a √ 54= √9 6=3 √ e √ 63 a2= √ a2=7 |a|=21.|a| Bài 44 –SGK:Đưa thừa số vào dấu +/   45 √ xy +/ − = xy √ với x.y Bài 45 -SGKSo sánh: a) 3 và 12 Ta có: 3  3  27  Vậy 3 > 12 12 1 51 150 c) và 51 17 ( ) 51   51 +/ = 1 150 150  ( ) 150   5 25 +/ = 17 18 1  51 150 nên Vì < 18 (24) GV : y/c làm bài 46 – tr 47 HS : Lên trình bày - Nhận xét.KQ GV: y/c làm bài 47 – tr 27 GV: Gọi hs làm ý a GV: Cho sửa chữa và chốt lại GV: gợi ý phần b nhà 5a (1  4a  4a ) b/ 2a  ( vì a > 0,5 ) a (1  a) a  = a(1  2a) = 2a  a(2a  1) = 2a  = 2a .GV: Cho hs làm bài tập tìm x HS: lên bảng Bài 46 – tr27 : Rút gọn biểu thức a/ √ x - √ x + 27 - √ x = - √ x + 27 b/ x  x  18 x  28 = √ x - √ x + √ x + 28 = x  10 x  21 x  28 = 14 2x + 28 Bài 47 – tr27 : Rút gọn x+ y ¿ ¿ ¿2 3¿ a/ ¿ ¿ √¿ x2 − y2 với x ≥ ; y≥0 ;x y = |x+ y| x2 − y √ 22 x+ y = √6 ( x + y )(x − y) √6 x− y * Bài tập : Tìm x biết ¿ √ x −1+ √ 64 x −64 − √ 49 x − 49=2 ĐK : x ¿ ⇔ √ x −1+ √ 64 (x −1) − √ 49(x −1)=2 ⇔ √ x −1+8 √ x − 1− √ x −1=2 ⇔ √ x −1=2 ⇔ √ x −1=1 ⇔ x-1=1 ⇔ x = ( TMĐK) Kiểm tra – Đánh giá: - Khi đưa số vào hay ngoài thức ta cần chú ý gì? TL: Chú ý dấu biểu thức Dặn dò: Về nhà bài học làm bài tập V Rút kinh nghiệm: Ngày …tháng……năm 2014 Kí duyệt: Ngày soạn: 16/09/2014 Tuần Ngày dạy : 22/09/2014 Tiết 11 (25) Bài BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI I Mục tiêu: 1.Kiến thức : Biết cách khử mẫu biẻu thức lấy và trục thức mẫu - Bước đầu biết cách phối hợp và sử dụng các phép bién đổi trên vào giải toán kĩ năng: rèn luyện biến đổi thức 3.Thái độ : Có ý thức học tập nghiêm túc II Phương tiện : GV:Giáo án , bảng phụ , phấn màu, thước, máy tính bỏ túi HS: SGK, chuẩn bị kiến thức bài học nhà, dụng cụ hợc tập III Phương pháp: PP vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,… IV Hoạt động trên lớp: ổn định tổ chức lớp Kiểm tra bài cũ Điền (Đ) hay (S) cho khẳng định A B √ = √ 20 C √ 54 = √ D ( √ )2 = 25 √ 50 A s B đ C đ Đ s Bài Hoạt động GV HOẠT ĐỘNG 1: Khử mẫu biểu thức lấy GV: Đưa VD (SGK) +/ Gợi ý: làm nào để mẫu xuất bình phương? HS : nhân tử và mẫu với mẫu GV: Treo bảng phụ tổng quát lên bảng GV: y/c làm ?1- SGK ? GV gọi HS lên bảng làm và yêu cầu HS lớp làm cá nhân Nhận xét +/ Vậy muốn khử mẫu biểu thức lấy ta làm ntn ? GV: : Đưa mẫu dạng bìmh phương khai căn.ở mẫu Hoạt động HS 1- Khử mẫu biểu thức lấy VD1: khử mẫu biểu thức lấy √6 a/ = = = √ 3 3.3 √9 b/ = √ √ √ √ 5a 7b với a.b > 5a7b = 7b.7b 7b¿ ¿ ¿ = √¿ √35 ab ¿ √ 35 ab |7 b| * TỔNG QUÁT: Với các biểu thức A, B mà A B  0và B  0, ta có A AB  B B ?1- Khử mẫu biểu thức lấy a) b) 4.5 22.5    5.5 52 3.5 15 15    125 125.5 25 25 (26) HOẠT ĐỘNG 2: Trục thức mẫu 3.2.a 6a 6a    3 2 2a 2a 2a (2a ) 2a c) 6a = 2a ( với a > 0.) GV: đưa raVD2 - SGK ? +/ Hướng dẫn.HS làm +/ Nhận xét GV: phần b) ta nhân tử và mẫu với (  1) để làm gì? GV: : Đưa mẫu dạng a2-b2 2- Trục thức mẫu VÍ DỤ 2: Trục thức mẫu a)  10 10.(  1)   (  1).(  1) b) 10(  1) 10(  1)  3 = (  1).(  1) 10(  1) 5(  1) = -GV: giới thiệu biểu thức liên hợp +) (  1) và (  1) là haibiểu thức liên hợp GV: Đưa Tổng quát với biểu thức A, B GV: Hãy làm ?2 - SGK ? GV: cho HS hoạt động nhóm (3 phút) +/ Y/c HS nhận xét.KQ - GV: chốt.lại 5   3 2.3 6 6.(  3)   (  3).(  3) c) 6(  3) 6(  3)  3(  3) 5 = * TỔNG QUÁT: (SGK) ?2 Trục thức mẫu a  5   12 16 3.4 2 b  b b b >  b      3 5  3   52   52 52    4.3 5 5 52 25  12 = 13    2a  a 2a  a 2a   1 a 1 a 1 a 1 a     a ≥ 0, a  c  7   7 7   7    7 7 5  = (27) =2  7     6a a  b 6a a  b 6a   4a  b a b a b a b     ( a > 0, b > 0) Kiểm tra – Đánh giá: - Muốn khử mẫu biểu thức lấy ta làm ntn? - Muốn trục thức mẫu làm ntn? Dặn dò : Làm bài tập: 48; 49; 50; 51; 52-SGK + 68; 69; 70 - SBT (14) V Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: 16/09/2014 Tuần Ngày dạy : 26/09/2014 Tiết 12 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Củng cố và khắc sâu các phép biến đổi đơn giản thức bậc hai, áp dụng vào việc đơn giản biểu thức và phân tích đa thức thành nhân tử 2.Kĩ :Rèn biến đổi các biểu thức toán học và ngoài 3.Thái độ: Có ý thức yêu thích môn học và học tập tự giác II CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ ,bút HS: thước kẻ, bút dạ, III Phương pháp: PP vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,… IV HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: ổn định tổ chức lớp Kiểm tra bài cũ: Trục thức mẫu: Bài x  y = ?(gt các biểu thức có nghĩa) Hoạt động GV- HS HOẠT ĐỘNG 1: LUYỆN TẬP Nội dung Dạng 1: Rút gọn các biểu thức sau: (28) GV: y/c làm bài 53 b – sgk Gọi HS lên bảng Bài tập 53: √ 2− √3 ¿ a) 18 ¿ = |√ 2− √3| √¿ = 3( √ 3− √ 2¿ √ b.) ab  GV: y/c làm bài 54- sgk +/ gọi HS lên bảng +/ Nhận xét KQ √2 vì √ 2− √ 3< a 2b  a 2b   ab  ab a 2b a 2b ab  a 2b  ; ab 0    a 2b  ; ab  = a a ab a ab  a   4   b b b4 b c) b b  a  b  1  a a b a  ab   a a  b a  b d.) Dạng 2: Trục thức mẫu Bài tập 54 - trang 30 SGK +/ 2+ √ √ 2( √ 2+1) = =√ 1+ √ √ 2+1  +/ GV: y/c làm bài 55 - (SgK) +/ Gọi HS lên bảng +/ Nhận xét KQ      1 15     1 1 1 −1 √¿ ¿ +/ 2¿ √ − √ √ 12 − √ √ 6( √ −1) = = ¿ √2 −2 √ −2 a a a ( a  1)   a  a  ( a  1) +/ (với a 0, a 1 ) Dạng 3: Phân tích thành nhân tử Bài tập 55 : a)ab + b a  a  = (ab + b a ) + ( a +1) = b a ( a  1)  ( a  1) = ( a  1)(b a  1) b x3  y3  x2 y  GV: Hãy làm bài56 -SGK ? +/ Muốn xếp ta phải làm xy = (29) gì? +/ Đưa thừa số vào dấu - GV: gọi HS lên làm +/ Nhận xét.KQ     x2      x3  x y    x y  y2   x y   x  y   y   x  y   x  y     y  x  y x y x xy  y  2 GV: y/c lầm bài 57-SGK x +/ Muốn chọn đáp án đúng làm Bài tập 56 - SGK(30): ntn ? Sắp xếp theo tự tăng dần : + / Tìm x a) 5, 6, 29, - Gọi HS trả lời Ta có:   45 +/ Nhận xét  22.6  24 =>  42.2  32 24  29  32  45 Vậy 6, 29, 2,3 Dạng 4: Lựa chọn giá trị đúng Bài tập 57-SGK: Chọn (D) Kỉêm tra - Đánh giá: - Nêu cách rút gọn biểu thức ? Khi rút gọn cần chú ý gì ? 5.Dặn dò: - Xem kĩ các bài tập đã chữa Làm các bài tập còn lại SGK + 74; 75; 76; 77; 78 V Rút kinh nghiệm: (30) Ngày soạn: 22/09/2014 Ngày dạy :29/09/2014 Tiết 13 Tuần:7 Bài RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Biết phối hợp các kĩ biến đổi biểu thức chứa thức bậc hai 2.Kỹ :Rèn luyện biến đổi biểu thức chứa thức bậc hai để giải các bài toán liên quan 3.Thái độ: Có ý thức học tập đúng đắn, yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ ,bút HS: thước kẻ, bút dạ, III Phương pháp: PP vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,… IV HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: ổn định tổ chức lớp 5 5  ? Kiểm tra bài cũ:Rút gọn  5  ( ĐS: ) Bài Hoạt động GV - HS Nội dung HOẠT ĐỘNG 1: Ví dụ 1- Ví dụ GV: Đưa ví dụ - Gợi ý: a 6 +/ Khử mẫu biểu thức lấy , đưa thức đồng dạng - GV: gọi HS lên làm, - a a  a với a > 4a a a a  a = = a 3 a  a  = a  ?1-SGK: Rút gọn (31) +/ Nhận xét.KQ √ a - √ 20 a + √ 45 a + √ a với a 0 = 5a  4.5a  9.5a  a GV:Y/c làm ?1-SGK = 5a  5a  12 5a  a = 13 5a  a +/ Hãy nêu cách làm? +/ Gợi ý : Đưa thừa số ngoài dấu */ VÍ ĐỤ 2: CM đẳng thức ( 1+ √ + √ ) ( + √ - √ ) = căn, đưa thức đồng dạng √2 - GV: gọi HS làm BĐVT +/ nhận xét.cách làm = (1 + √ )2- ( √ )2 = 1+ √ +2 -3 = √2 GV: đưa ví dụ 2- SGK ? +/ Gợi ý : Biến đổi vế này vế ?2-SGK: Chứng minh đẳng thức a a b b +/ Thường Biến đổi vế phức tạp  ab ( a  b ) a b đơn giản (với a, b > 0) GV; y/c làm ?2 SGK ? Giải Biến đổi vế trái, ta có GV: Gọi HS làm a a b b ( a )  ( b )3  ab   ab +/ Hãy nhận xét KQ a b a b ( a  b )  ( a )  ab  ( b )   a b = ab 2 = ( a )  ab  ( b ) ( a  b ) 3- Ví dụ 3: GV : đưa ví dụ 3- SGK +/ Gợi ý: rút gọn ngoặc cách quy đồng - GV: gọi HS lên bảng làm +/ Hãy Nhận xét.KQ GV: chú ý HS rút gọn triệt để  a   a1      2 a   a   P= với a > và a 1 a) Rút gọn biểu thức P; =  a a     a   - GV: y/c làm ?3 theo nhóm +/Gợi ý : Phân tích tử và mẫu   a 1  a 1  a  1 a1  2 = 1 a 0 a GV: cho giải BPT   a   a  a 1  a  a    a a   =  a  1   .+/ Muốn tìm a để P < ta làm ntn ? a 1   a   2 a a    a  4a a 1 a  a 1 a Vậy P = a với a > và a 1 b) Tìm giá trị a để P < : Do a > và a 1 nên P<0  1 a    a   a  a (32) thành nhân tử rút gọn ?3-SGK: Rút gọn   x x x2   x a) x  3  x  + Một nửa làm phần a) + Một nửa làm phần b) 1 a a 1 a (1  a )(1  a  a ) GV: cho nhận xét KQ nhóm    - GV: chốt tử và mẫu dạng 1 a 1 a 1 a tích rút gọn b) 1  a  a ( với a 0 và a 1 ) Kiểm tra – Đánh giá : - Nhắc lại kt bài Dặn dò : - BTVN các bài tập sgk 58,59,60,61,62,63,64,65 – Chuẩn bị bài tập phần luyện tập Soạn ngày: 27/09/2014 Giảng ngày: 03/10/2014 Tiết 14 Tuần Tiết LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Rèn luyện kĩ rút gọn biểu thức có chứa thức bậc hai 2.Kỹ năng: Vận dụng việc rút gọn biểu thức để giải số dạng toán có liên quan 3.Thái độ: Giáo dục ý thức tự học, tự làm toán II CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ ,bút HS: thước kẻ, bút dạ, III Phương pháp: PP vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,… IV HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: ổn định tổ chức lớp Kiểm tra bài cũ.: Làm bài 59c - SGK trang 32 Dạy Bài Hoạt động GV-Hs HOẠT ĐỘNG 1: LUYỆN TẬP GV :y/c làm bài 62 a,c SGK +/ Gọi HS lên bảng GV: Gợi ý -Đưa thừa số ngoài Nội dung Dạng 1: Rút gọn biểu thức Bài tập 62: 33 48  75  5 11 a) 33 4.3 16.3  25.3  5 11 = (33) - Khai triển tích √ 28 = √ =2 √ √ 84 = √ 21 = √ 21 -Nhận xét KQ :  10  = 3 10 3 150  1, 60  4,5 b  150  1, 6.60  4,5   4,5.2 6 (5    1) 11 5   =  17 3 6 6 c/ ( √ 28 - √ + √ ) √ + √ 84 GV: y/c làm bài 63 b- SGK +/ Gọi HS làm Gợi ý : - Đưa đẳng thức (A-B)2 - Dùng HĐT √ A = A +/ Hãy n/xét KQ GV: Y/c làm bài tập 64-SGK = ( ❑√ - ❑√ + √ ) √ + √ 21 = 14- √ 21 + 7+2 √ 21 Bài tập 63: = 21 m 4m  8mx  4mx  x  x2 81 b)B = m 1 x =  m 4m  x  x   81 2m m   x   9 +/ Gợi ý +/ Thường biến đổi vế nào biểu thức +/ Vế phức tạp =  +/ Cho biết  ? 3 2 Có dạng A - B và A - B  1 a a   1 a   a     1  a  1 a    a) ( với a 0 và a 1 ) GV:  1 a a   1 a   a       1 a  VT =   a 1 a a ;1 a +/ Có cách nào khác không? GV: Có thể quy đồng, nhóm, phân tích thành tích rút gọn 1 x vì m > Dạng 2: Chứng minh đẳng thức Bài tập 64: 2    ( a )3  1 a    a     a     a  a  =  1 a 1 a  a       a      a  1 a   =        1 a  a    1 a  =    (34) = 1 a      1  1 a  = VP => đpcm a b a 2b a a  2ab  b b b biến đổi vế trái ta có: GV : y/c làm bài 65-SGK + Gợi ý?   +/ +/ a- √ a +1= ( √ a - )2 -gọi HS lên bảng làm +/ Nhận xét.KQ a a a a1  a 2b a b b2  a  b GV : làm bài 66-SGK - GV: cho HS làm cá nhân - Gọi: HS trả lời 2 a b a b  b2  a  b  a Vậy VT = VP (đpcm) Bài tập65: a) Rút gọn  a 1    : a   a  a 1 M =  a a 1 a GV: Hãy so sánh M với ? - GV: gọi HS lên làm +/ Nhận xét.KQ  = a   a1   a1 a 1 = a1 a a1 a ( với a > 0, a 1 ) Vậy M = b) So sánh M với Ta có: M = Do a > => nên 1 a1 a = a 1  1  a a a 0 a > => a  a Vậy M < Củng cố 5.HDVN - Xem kĩ các bài tập đã chữa - Làm các bài tập còn lại SGK + 83; 84; 85; 86; 87 - SBT (26) V Rút kinh nghiệm: (35) (36) Ngày soạn: 04/10/2014 Ngày dạy : 06/10/2014 Tiết 15 Ngày ……tháng……năm Tuần 82014 Kí duyệt Bài CĂN BẬC BA I MỤC TIÊU: 1.Kến thức: Nắm định nghĩa bậc ba và kiểm tra số có phải là bậc ba số khác hay không - Biết số tính chất bậc ba 2.kĩ : Biết số tính chất bậc ba Thái độ: GD ý thức tự học, tự tính toán nghiêm túc II CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ ,bút HS: thước kẻ, bút dạ, III Phương pháp: PP vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,… IV HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: ổn định tổ chức lớp Kiểm tra bài cũ : Căn bậc hai có tính chất gì? *ĐVĐ: Căn bậc ba có gì khác bậc hai không? Dạy Bài mới: Hoạt động GV-Hs -HOẠT ĐỘNG 1: Khái niệm bậc ba *Bài toán: (SGK- 34) Nội dung 1- Khái niệm bậc ba *Bài toán: (SGK- 34) x +/ Thùng hình lập phương +/ Cho V = 64 (l) +/ Tính độ dài cạnh thùng? GV: h/ dẫn xem Sgk GV: bậc ba số a là gì? GV: đ/nghĩa (sgk) GV: đưa VD1 +/ Căn bậc ba ; -125 là bao nhiêu ? GV: giới thiệu kí hiệu bậc ba +/ Mỗi số a có bậc ba? a ?  3 ? - GV: chốt chú ý SGK Giải - Gọi cạnh hình lập phương là x ( dm) - Theo bài ta có : x3 = 64  x = vì 43 = 64 Vậy độ dài cạnh hình lập phương là 4(dm) * Ta có là bậc ba 64 vì 64 = 43 Định nghĩa: (SGK) Ví dụ là bậc ba vì 23 = -5 là bậc ba -125 vì (-5)3 = -125 + Kí hiệu: a + CHÚ Ý: Mỗi số a có bậc ba (37) GV: y/c Hãy làm ?1- SGK ? - GV: gọi HS lên làm, làmvào +/ Nhận xét.KQ  a 3  a a ?1-SGK: 3 b)  64  (  4)  3 a) 27  3 3 GV: nhận xét gì bậc ba số dương, số âm, số 0? HOẠT ĐỘNG 2:: TÍNH CHẤT GV: t/c tương tự t/c bậc GV: làm ví dụ - SGK ? +/ Nhận xét GV: làm ví dụ 3- SGK ? GV: y/c làm ?2 - SGK +/ Có cách làm nào ? TL: +C1: Khai tính +C2: áp dụng quy tắc chia hai thức 1 1 3    125  5 c) 0 d) * NHẬN XÉT: (SGK) +/ bậc3 số dương là số dương +/ bậc số âm là số âm +/ bậc là 2- Tính chất 3 a) a < b  a  b 3 b) ab  a b a 3a  b 3b c) Với b 0 , ta có * Ví dụ So sánh và 3 Giải Ta có = ; mà > nên  Vậy > Ví dụ Rút gọn 3 8a  5a  (2a)  5a 2a  5a  3a  ?2- SGK: 3 +/ cách 1: 1728 : 64 = 12 : = 3 3 1728 64 +/ cách 2: 1728 : 64 = = 27 = 4.Củng cố - Học bài theo SGK và ghi - Đọc phần bài đọc thêm- sgk Bài 67 (SGK/36) 3 √3 512=√ 83=8 ; √3 −792=√ ( − )3=− ; √3 , 064= √( 0,4 )3=0,4 Bài 68 (SGK/36) a) √3 27 − √3 −8 − √3 125 = √3 33 − √3 (− )3 − √3 = + – = b, = Bài 69 (SGK/36) (38) 3 3 a) và 123 Ta có:  125 , mà 125  123   123 3 b) và Hướng dẫn nhà: Xem lại bài học Trả lời câu hỏi ôn tập chương, nắm kỹ lại công thức V Rút kinh ngiệm: Ngày soạn: 4/10/2014 Ngày dạy : 10/10/2014 Tiết 16 Tuần Tiết 15 : ÔN TẬP CHƯƠNG I I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nắm kiến thức bậc hai - Biết tổng hợp các kĩ đã có tính toán, biến đổi biểu thức số và biểu thức chữ có chứa thức bậc hai 2.Kĩ năng: Phát triển tư tổng hợp cho HS 3.Thái độ: GD ý thức tự học, tự tính toán nghiêm túc II CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ ,bút HS: thước kẻ, bút dạ, III Phương pháp: PP vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,… IV HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: ổn định tổ chức lớp Kiểm tra bài cũ : Xen lẫn vào bài Dạy Bài Hoạt động GV-Hs HOẠT ĐỘNG 1: LÝ THUYẾT GV: Nêu câu hỏi 1) Nêu ĐK để x là CBHSH a không âm ? Lấy ví dụ ? 2) chứng minh : √ a2=|a| với số a 3)Biểu thức A phải thoả mãn ĐK gì Nội dung I- LÝ THUYẾT 1) x là bậc hai số học số a không âm : x2 = a (a VD: vì và 42=16 ) (39) để 2) ( SGK – trang 9) A xác định : GV: Treo bảng phụ ( dạng điền khuyết ) Các công thức biến đổi thức HOẠT ĐỘNG 2: BÀI TẬP GV : y/c làm bài 70a, c +/ Gọi hs đứng chỗ thực hiện: a) HD: áp dụng √ A B C=√ A √ B √ C c) √ 64 343 + ) HD : = 64 49 81 √ 567 GV: chốt kiến thức đã sử dụng √ Gv : y/c làm bài 71 a, c A2  A * Với A là biểu thức có 3) A xác định  A 0 *Các công thức biến đổi thức ( SGK – trang 39 ) II- BÀI TẬP Bài tập 70- SGK: Tính giá trị biểu thức sau cách biến đổi , rút gọn thích hợp 25 16 196 81 49 14 40 = 27 25 16 196 = 81 49 a) √ c, √ 640 √ 34 , √ 64 343 = = √ 567 √ 567 √ = = √ √ √ 64 49 = 81 = = HD: Khai triển tích và đưa thừa số = ngoài , thu gọn Bài tập 71- SGK: Rút gọn biểu thức  Chốt: có thể làm cách khác  a)  = √ 16 - √ + √ - = – + 5- = -   10 GV: Gợi ý : ( c) - Khử mẫu , phân tích đưa ngoài - Thực phép chia nhân nghịch đảo - Thu gọn GV: y/c làm bài 72 - SGK GV: gọi HS đứng chỗ thực GV: Gợi ý a) hạng tử đầu đặt TC số chung là y √x - Nhóm hạng tử sau d) - tách - x = - √ x + √ x Đặt TC số chung là Đặt TC số chung là √ x 2 c) ( 1 − √ 2+ √ 200 ) : ( =( √ 2 1 − √ 2+ √ 100 ) : 2 √2 - √ + √ ) √ - 12 √ + 64 √ = 54 √ =2 √2 3- Phân tích đa thức thành nhân tử Bài tập 72- sgk : a) xy - y x  x  với x = = y x      x1   x1  x  y x 1 (40) GV: Chốt lại có thể tách 12 = + = ( - √x ) + ( – x ) Dùng HĐT : A2 – B2 = (A+B)(A-B) d) 12  x  x 12  x  x  ( x ) = = GV: y/c làm bài 74 a , b +/ Gọi hs làm GV: Gợi ý - Dùng HĐT √ A 2=| A|  3 3   x4 x x  x 3 x  Bài 74 Tìm x biết  x  1 a) 3  x  3  x  3    x    x 4  x 2    x   x  Vậy : x1 = ; x2 = - GV: Tìm ĐK ? 15 x  15 x   15 x b) (ĐK x 0 ⇔ √ 15 x - √ 15 x - √ 15 x +/ Nhận xét KQ? =2 ⇔ ⇔ ⇔ √ 15 x - √ 15 x - √ 15 x = √ 15 x = ⇔ x = 2,4 ( t/m đk) 15x = 36 Củng cố 5.HDVN +/ Nêu các dạng toán thường gặp phần này? Cách giải? - GV chốt lại kiến thức - Ôn tập các kiến thức đã học - Xem kĩ các bài tập đã chữa - Làm các bài tập còn lại SGK 73 ; 75; 76 Hướng dẫn bài 73 a)  9a   12a  4a = 9.( a)  (3  2a) =  a   2a ; Với a = -9, ta có:  ( 9)   2.(  9) 3.3  15  d/ 4x- √ x2 +6 x +1 x= - √ 3 x+1 ¿2 = 4x = 4x - |3 x+ 1| ¿ √¿ Ta có : - √ - |−3 √ 3+1| =- √ - ❑√ +1 = 1-7 √ ❑ (41) 2- Bài 75: Chứng minh đẳng thức   216     2   a) VT =     36.6     21   =           = 0.5 - = 1,5 = V Rút kinh nghiệm: Ngày ….tháng… năm 2014 Kí duyệt (42) Ngày soạn: 15/10/2013 Ngày dạy : Tiết 16 : ÔN TẬP CHƯƠNG 1(tiếp) A- MỤC TIÊU: 1.Kiến thức :Củng cố, khắc sâu các phép biến đổi đơn giản thức bậc hai 2.kĩ Vận dụng các kiến thức bậc hai dã học để giải số dạng toán liên quan như: Tìm x, rút gọn, chứng minh… 3.Thái độ: Rèn luyện biến đổi toán học, tính cẩn thận chắn B- CHUẨN BỊ: Bảng phụ , bút C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: I ổn định tổ chức lớp II Kiểm tra bài cũ.: Nêu các phép biến đổi đơn giản thức III.Dạy Bài Hoạt động GV HOẠT ĐỘNG 1: LÝ THUYẾT +/ Đọc: SGK HOẠT ĐỘNG 2: BÀI TẬP GV : y/c làm bài 74a, b +/ Gọi : HS lên bảng Hoạt động HS A/ LÝ THUYẾT (SGK) B/ BÀI TÂP *Rút gọn tính giá trị biểu thức ( Bài tập 73 - SGK : a)  9a  12a  4a = 9.( a)  (3  2a) +/ Nhận xét.KQ =  a   2a Với a = -9, ta có:  ( 9)   2.( 9) 3.3  15  * GV chốt bậc hai A2  A và ĐKXĐ - GV : y/c làm bài 75a, c : GV: Ở bài này làm ntn? +/ Biến đổi VT = VP d/ 4x- √ x2 +62 x +1 x= - √ 3 x+1 ¿ = 4x - |3 x+ 1| ¿ √¿ Ta có : - √ - |−3 √ 3+1| =- ❑ √ +1 = 1-7 √ = 4x - Bài 75: Chứng minh đẳng thức     2  a) VT =  216    √3 - ❑ (43) +/ gọi HS làm        21 =       =  +/ Nhận xét KQ  36.6     = 0.5 - = -1,5 = VP a b b a : ab a b b) VT= ab GV: y/c làm bài 76 -sgk  a b ab =   a  b2  a a  a  b2 ?  ; a2- b2 =? HD: a - b =  ?Khi a = 3b thì tính Q ntn ? a b a b  a b a  b VP a Q   a  1 : 2 a b  a  b  a 2 a - GV: gọi HS làm tiếp    = Bài 76 - SGK: a) Rút gọn Với a > b > a b - GV: hướng dẫn HS làm +/ Có nhận xét gì  = a  b2 a = a  b2 a = a  b2 a  b2  a a  a  b2    a  a  b2  a2  b2 ( a  b )2 a b a  b   =  b) Khi a = 3b có Q=    a b a  b2 a b a b 3b  b 2b    4b 2 3b  b Hoạt động 3: Củng cố-HDVN - Xem kĩ các bài tập đã chữa – tiết sau kiểm tra a  b2 a2  b2 b b a  b b b (44) Ngày soạn: 21/10/2013 Ngày dạy : Tiết 17 : KIỂM TRA A- MỤC TIÊU: * Kiến thức : Giúp GV nhận xét đánh giá mức độ tiếp thu bài HS - Giúp HS tự đánh giá kết học tập mình * Kĩ năng: Rèn luyện kĩ trình bày bài kt cho HS MĐ Vận Dụng Nhận Biết Thông Hiểu CĐ Cấp độ thấp Cấp độ cao - Xác định - Vận dụng điều kiện có đẳng thức Khái niệm bậc nghĩa A = A để bậc hai hai rút gọn biểu thức Số câu: Số câu: Số câu: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Tỉ lệ: - Nhân, chia - Biến đổi đơn Thực Vận dụng Các phép thức bậc giản biểu thức các trục thức tính và các hai Khai chứa bậc phép tính, mẫu, biến phép biến phương hai Vận dụng phép biến đổi đổi biểu thức đổi đơn giản tích, tìm x các biểu để tính bậc thương thức có chứa hai bậc hai Số câu: Số câu: 2Số câu: Số câu : Số câu : Số điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm : Số điểm : Tỉ lệ: TS câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: TS điểm: Số điểm: Số điểm: Số điểm: 2.0 Số điểm: Tỉ lệ: Tỉ lệ: 40% Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 10% * Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, trung thực học tập và kt MA TRẬN ĐỀ Tổng Số câu: 2 Điểm 20 % Số câu: 8.0 Điểm 80% Số câu: Số điểm: 10.0 Tỉ lệ: 100% (45) Đề bài :Câu (1,0 đ): Tìm x để 50 12 Câu (1,0 đ): Tính a) Câu ( đ) : 2 Rút gọn (3  5)  (3  5) b) x  có nghĩa? Câu (1 đ): Giải phương trình √ x −2=√ Câu (2 đ): Rút gọn các biểu thức a)  20  45 √ 49 a − √ 16 a+ √9 a Với a Câu ( đ): So sánh b) và 64 a) √ 12 và √ Câu (2 đ): Cho biểu thức: A = a 1 a 2 a   a a 2 a ( a ;a 4) a, Rút gọn biểu thức A b, Tìm giá trị a để giá trị biểu thức A = Câu ( đ) : Cho P = √ y+ Tìm tất các giá trị y √ y −2 Z để P Z ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Câu (1,0 đ): Câu (1,0 đ): b) Tìm x để x  có nghĩa x –  Tính a) 12 12  = 2 50  50.2 = 100 10 ⇔ x 4 ( 0,5 đ) ( 0,5 đ) 2 3  3 3 3 Câu ( đ) : Rút gọn (3  5)  (3  5) = = =6 Câu (1 đ) √ x −2=√ (ĐK: x 2) (46) ⇔ x–2=6 ⇔ x = (TMĐK) Câu ( đ): Mỗi câu đúng đ a)  20  45 =   =  b/ √ 49 a − √ 16 a+ √9 a Với a = √a - √a + √a = √a Câu (1đ): So sánh b) = a) √ 12 < √ √ 32 , 7=√ 63 √ 63 < 64 nên < 64 a 1 a 2 a   a a 2 a  ( a Câu ( đ): A = ;a 4) a) Rút gọn biểu thức a 1 a 2 a ( a  1)( a  2) a ( a  2)  a     a a a A = a  a 2 a = ( a  a  a  2)  (2a  a )  (2  a ) 3a  a = = a 3a  ⇔ ⇔ b) Để A = thì a  = 3a + = 2a – a = -12 Câu ( đ) : y 6 y  8 P = y  ĐKXĐ y 0; y 4 Q = Để P  Z <=> y = -1 => y = -2 => y y Vậy Z y <=> y y y =1+ y 1; 2; 4; 8 Ước ; Ư(8)=  => = => x = 1; y = => y = => y = y = => x = 0; y = => y = => y = 16 = -4 => y = -2 ( Loại) ; y = => y = => y = 36 = -8 => y = - ( Loại) ; y = => y   0;1;9;16;36;100 Phần ký duyệt: y = 10 => y = 100 (47) Soạn ngày: 22/10/2013 Giảng ngày : CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT Tiết 18: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ A MỤC TIÊU Kiến thức: Ôn lại các khái niệm hàm số, biến số +/ Nắm các khái niệm giá trị hàm số, đồ thị hàm số, hàm số đồng biến, nghịch biến Kỹ năng: Rèn tính nhanh và thành thạo các giá trị hàm số cho trước biến số, biết biểu diễn các cặp số (x,y) trên mặt phẳng toạ độ, vẽ thành thạo đồ thị hàm số y = ax Thái độ: GD ý thức tự giác học tập B CHUẨN BỊ:Thước thẳng, phiếu học tập, máy chiếu C TẾN TRÌNH DẠY HỌC I ổn định lớp: II Kiểm tra bài cũ III Dạy học bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG 1: KHÁI NIỆM HÀM 1.Khái niệm hàm số SỐ */ đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay GV: Khi nào thì y gọi là đổi x, cho với giá trị x ta luôn xđ hàm số x ? giá trị t/ ứng y + y gọi là h/số x + x gọi là biến số GV: Hàm số có thể cho +/ Hàm số có thể cho bảng công thức dạng nào? ( SGK ) b) y là hàm số x cho công thức: GV: Nêu chú ý y = 2x; y = 2x + 3; y = x (48) GV : Đưa VD: y= 2x+3 CHÚ Ý: +/ Khi h/số cho công thức y= f(x) hiểu x lấy Khi x=3 giá trị t/ư y= ta viết giá trị mà đó f(x) xđ +/ Khi y là h/s x ,ta viết y=f(x), y= g(x) +/ Hàm hằng? VÍ DỤ : y=f(x) =2x+3 f(3)= GV: Cho hs làm ?1 +/ Khi x thay đổi mà y luôn nhận giá trị không đổi Thì y gọi là hàm x 5 -Nhận xét? ?1 Hàm số y = Ta có: 1 11  5   f(0) = , f(1) = 1 13  6   f(2) = , f(3) = ( 2)  4 f(-2)= , HOẠT ĐỘNG 2: ĐỒ THỊ HÀM SỐ ( 10)  0 GV: y/c làm ?2 f(-10) = 2.Đồ thị hàm số -Gọi hs lên bảng biểu diễn các ?2 điểm trên mptđ a)Biểu diễn các điểm trên mặt phẳng toạ độ Oxy: -Kiểm tra các em lớp -Nhận xét? -GV nhận xét, bổ sung cần b) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x -GV: Gọi hs lên bảng vẽ đồ thị hàm số y = 2x -GV: nhận xét, bổ sung cần (49) HOẠT ĐỘNG 3: HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN GV: Cho hs làm ?3 sgk GV: treo bảng phụ : y/c HS điền GV: nhìn bảng em có nhận xét gì? GV -Nêu khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến -Rút tổng quát.-sgk 3.Hàm số đồng biến, nghịch biến ?3 HS lên điền vào bảng */ Nhận xét: +/ y= 2x+1 xđ x R ; x tuỳ ý tăng; y t/ư tăng Ta nói h/sđồng biến trên R +/ -2x+1 xđ x R, x tuỳ ý tăng, y t/ư giảm Ta nói h/s nghịch biến trên R Tổng quát : sgk tr 44 +/ HS đọc tổng quát- sgk +/ Với x1 ; x2 bất kì x R ¿ ¿ ¿ ¿ - Nếu x1 ¿ x2 mà f(x1) ¿ f(x2) thì h/số y= f(x) đồng biến trên R ¿ - Nếu x1 ¿ x2 mà f(x1) ¿ nghịch biến trên R Hoạt động 3: Củng cố-HDVN -Gv nêu lại các khái niệm dã học tiết -Xem lại các VD và BT Làm các bài 1,2,3 sgk f(x2) thì h/số y= f(x) (50) Soạn ngày: 28/10/2013 Ngày dạy: TIẾT 19 : LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU: Kiến thức: củng cố các khái niệm Hàm số, biến số, đồ thị hàm số, hàm số đồng biến trên R, nghịch biến trên R Kỹ năng: Rèn kĩ giải BT Thái độ : Rèn tính cẩn thận , rõ ràng B CHUẨN BỊ: Thước thẳng, phiếu học tập C HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I ổn định lớp II Kiểm tra: Nêu khái niệm hàm số? Cho ví dụ H/số cho công thức III Đặt vấn đề : IV Dạy học bài Hoạt động GV Hoạt động HS HOẠT ĐỘNG 1: LUYỆN TẬP Dạng 1: Vẽ đồ thị hàm số -GV : y/c làm bài tập 4- sgk Bài tr 45 SGK GV: H/d học sinh làm (51) - - Vẽ hình vuông cạnh đơn vị; đỉnh O ⇒ đường chéo OB = - Trên tia Ox xác định C cho: OC = OB = - Vẽ hình chữ nhật có đỉnh O, cạnh OC = , CD = ⇒ OD = - Trên tia Oy đặt điểm E cho OE = OD = - Xác định điểm A (1; ) - Vẽ đường thẳng OA đó là đồ thị hàm số y = 3x Dạng 2: Tính chu vi – diện tích GV: y/c làm bài – SGK GV :Treo bảng phụ +/ vẽ đồ thị Bài 5tr 45 SGK a/ vẽ đồ thị y = x và y = 2x trên cùng mp toạ độ Đồ thị hàm số y = x qua B(1; 1) hai đồ thi qua O(0; 0) +/ Hãy tính : A ( x; y ) ; B(x; y) ? +/ Hãy nêu cách tính chu vi  OAB? b/ +/ A(2;4) ; B(4;4) (52) -GV: Gọi h/s lên tính diện tích  OAB +/Nhận xét ? +/ P  OAB= AB+OA+ OB AB= 2cm OB= √ 2+ = √ 32 = √ OA= √ 22+ 42 = √ 20 = √ P  OAB=2+2 √ +4 √ = 12,13 (cm) +/ S1(  O4B)= 4.4 = + /S2 (  O4A) = 2.4= GV: y/c làm bài 7-SGK Vậy: S  OAB = S1-S2=8-4=4(đvdt) GV: Gợi ý Bài tr 46 sgk Hàm số y = f(x) = 3x -xét f (x1) –f (x2) = … Với x1, , x2 So sánh f(x1) và f(x2) f(x1) – f(x2) = 3x1 – 3x2 R và x1< x2 Ta có : = 3( x1 – x2) < ( vì x1 < x2 ) Em có nhận xét gì h/s y= 3x - ¿ Nên: f(x1) ¿ f(x2) ¿ Vậy hàm số y = 3x đồng biến trên R Hoạt động 3: Củng cố-HDVN - Ôn tập lại các kiến thức đã học - Xem lại các VD và BT Làm các bài 6, tr 45 sbt - Đọc trước bài “Hàm số bậc nhất” (53) Soạn ngày: 29/10/2013 Giảng ngày: Tiết 20: HÀM SỐ BẬC NHẤT A MỤC TIÊU 1.Kiến thức:- Nắm vững các kiến thức ĐN hàm số bậc nhất, Tính chất hàm số bậc - Hiểu và chứng minh hàm số y = - 3x + nghịch biến trên R và hàm số y = 3x + đồng bién trên R Từ đó thừa nhận trường hợp tổng quát : hàm số y = ax + b đồng biến trên R a > 0, nghịch biến trên R a < 2.Kỹ năng: Rèn luyện tính toán, đúng ,ngắn 3.Thái độ : Rèn tính cẩn thận , rõ ràng B CHUẨN BỊ : Thước thẳng, , bảng phụ, C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I ổn định lớp II Kiểm tra : III Đặt vấn đề : (SGK) IV Dạy học bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Khái niệm hàm số 1.Khái niệm hàm số bậc bậc Bài toán: sgk tr 46 GV: Vẽ sơ đồ chuyển động (54) GV: y/c làm ?1 GV: treo bảng phụ cho hs lên làm Trung t©m Hµ Néi BÕn xe HuÕ 8km GV: y/c làm ?2 -Treo bảng phụ, cho hs điền khuyết GV: Vì s lại là hàm số t? GV: Từ S= 50t + Nếu thay s y ……….t x ……… 50 a ……… b GV: H/số có dạng nào? GV: đưa định nghĩa-sgk ?1 Sau giờ, ô tô là 50 km Sau t ô tô là 50t km Sau t giờ, ô tô cách trung tâm HN là: s = + 50t (km) ?2.Tính các gtrị t/ứ s cho t các gtrị 1giờ ; 2giờ ; … Giải thích đại lượng s là h/số t? t(giờ) S=50t +8 58 108 158 208 (km) +/ Đưa vd: y= 2x + ; y= x + S là hà số t, vì: + S phụ thuộc vào t; y= 3- x ; y= 4x + Ứng với giá trị t có giá trị GV: Hãy cho biết các h/số trên H/số tương ứng S là hàm số bậc nhất, hãy rõ các hệ +/ Định nghĩa: SGK- tr 47 số a, b? H/số có dạng: y= a x + b ( a b R; a Hoạt động 2: Tính chất 0) GV: Đưa VD xét y= -3x +1 * Chú ý: +/ cho biết a=? b=? Khi b = 0, ta có hàm số y = ax đã học lớp +/ Hướng dẫn CM 2.Tính chất - Nhận xét? VD : Xét hàm số y = - 3x + -Hàm số xác định với giá trị x  R - Lấy x1, x2 R cho: x1 < x2 hay x2- x1 GV: Cho hs làm ?3 +/ Gọi HS làm f(x1) = -3x1+ f(x2) = - 3x2 + ¿ GV: em có nhận xét gì hệ số a, b f(x2) – f(x1) = - ( x2 – x1 ) ¿ h/s ¿ ⇒ Hay f(x1) f(x2) hàm số nghịch biến Vậy : h/số y= - 3x + nghịch biến trên R GV: Đưa tổng quát – sgk ?3 - Lấy x1, x2 R cho: x1 < x2 hay x2- x1 GV: y/c làm ?4 - sgk -Bài tập: xét xem các hàm số sau, h/s f(x1) = 3x1+ nào đồng biến, h/s nào nghịch biến? f(x2) = 3x2 + f(x2) – f(x1) =3 ( x2 – x1 ) Vì sao? (55) x a)y=1 – 5x, b)y = , c)y=2x+3, d)y= - x+7, y = e)y=1- x Hay f(x1) ¿ ¿ f(x2) ¿ ⇒ hàm số y= 3x + đồng biến trên R x + *Tổng quát: SGK- tr 47 ?4 a) Hàm số bậc đồng biến là: y = 5x - b) Hàm số bậc nghịch biến là: y = -5x - Ví Dụ: + Các hàm số y =1– 5x, y= - x+7, y =1- x nghịch biến trên R vì có hệ số a < x + Các hàm số y = , y =2x+3, x + đồng biến trên R vì có hệ số a > Hoạt động 3: Củng cố-HDVN - Nhắc lại kt - Gợi ý bài tập nhà: 9,10,11,12,13,14 – Tr 48 Soạn ngày: 4/11/2013 Giảng ngày : TIẾT 21 : LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Củng cố dịnh nghĩa hàm số bậc nhất, tính chất hàm số bậc 2.Kỹ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ “nhận dạng” h/s bậc nhất, kĩ áp dụng các tính chất h/s bậc để xét xem hàm số đó đồngg biến hay nghịch biến trên R Biểu diễn điểm trên mptđ - Rèn kĩ giải BT Thái độ: Rèn tính cẩn thận , tỉ mỉ , chính xác B CHUẨN BỊ : Thước thẳng, C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I ổn định lớp: Sĩ số II Kiểm tra bài cũ: : III Đặt vấn đề: IV DẠY HỌC BÀI MỚI (56) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG 1: LUYỆN TẬP GV: y/c làm bài 11 - sgk GV: gọi hs lên bảng, +/ em biểu diễn các điểm A, B, C, D, +/ em biểu diễn các diểm E, F, G, H HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài 11 tr 48 SGK Biểu diễn các điểm trên mptđ: A(- ; 0), B(-1;1), C(0;3), D(1;1), E(3;0), F(1,-1), G(0;-3), H(-1;-1) -Kiểm tra các em lớp -Nhận xét? GV: y/c làm bài 12 - sgk -GV: Gọi hs lên bảng làm bài, -Nhận xét? GV: y/c lam bài 13- sgk + / gọi h/s lên bảng a , -+/ Gọi hs làm phần b -Nhận xét -GV : nhận xét, bổ sung cần Bài 12 tr 48 SGK Cho h/s y = ax + 3, tìm a biết x = thì y = 2,5 Giải: Ta có x = thì y = 2,5  2,5 = a.1 +  a = 2,5 –  a = - 0,5 Vậy với a = - 0,5 x = 1, y = 2,5 Bài 13 tr 48 sgk Tìm m để h/s sau là bậc nhất: a) y =  m(x  1) là h/s bậc  y = √ 5− m x - ❑√ 5− m có a   √ 5− m ⇔ 5–m  m Vậy với m thì h/s đã cho là bậc m 1 y x  3,5 m b) là h/s bậc m 1  m 10  m +  và m –   m  -1 và m  Bài 14 sgk tr 48 Cho h/s y = (1  5)x  (57) a) h/s trên nghịch biến trên R vì a =  b ) Khi x =  ta có GV: y/c làm bài 14- sgk GV: Gọi hs lên bảng lam a, b ,c GV: nhận xét kq? < y = (1  5)(1  5)  y=1–5–1=-5 (1  5)x  c) Khi y = ta có  (  1) x  1 1  5  1 √¿ 3+ +2 √  x= 4 = = ¿ −4 2¿ ¿ GV: chốt lại 3  x= Hoạt động 3: Củng cố-HDVN  +/Nhăc lại kt - Ôn tập lại các kiến thức đã học - Làm các bài 11, 12, 13 tr 54 sbt -Đọc trước bài “Đồ thị hàm số y = ax + b.” Soạn ngày: 5/11/2013 Giảng ngày: TIẾT 22 :ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax + b ( a 0) A MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Hiểu đồ thị hàm số y = ax + b ( a  0) là đường thẳng luôn cắt trục tung điểm có tung độ là b, song song với đường thẳng y = ax a  và trùng với đt y = ax với b = +/ Biết vẽ đồ thị hàm số y = ax + b cách xác định hai điểm phân biệt thuộc đồ thị 2.Kỹ năng: , rèn kĩ vẽ đồ thị 3.Thái độ : Rèn tính cẩn thận , rõ ràng , tỉ mỉ B CHUẨN BỊ : Thước thẳng, , bảng phụ, C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I ổn định lớp : II Kiểm tra bài cũ :Nêu cách vẽ đồ thị h/s y = ax? III Đặt vấn đề: SGK IV Dạy học bài (58) Hoạt động GV Hoạt động HS HOẠT ĐỘNG 1: Đồ thị hàm 1.Đồ thị hàm số y = ax + b (a 0) số y = ax + b (a 0) ?1 Biểu diễn các điểm trên mptđ GV: h/d làm ?1 +/ Nối A,B,C; nối A’, B’, C’ A(1;2), B(2;4), C(3;6), A’(1;2+3), B’(2;4+3), C’(3;6+3) +/ Nhận xét các điểm A, B, C và A’, B’, C’? +/ Nhận xét hai đường thẳng AC và A’C’? GV: Cho hs làm ?2 -GV nhận xét ?2 x -3 y = 2x -6 y =2x+3 -3 -2 -4 -1 -1 -2 0 -Với cùng giá trị biến x, nhận xét các giá trị hai hàm số? -GV hướng dẫn cách xác định đồ thị hàm số y = 2x + GV: Đưa tổng quát *TỔNG QUÁT: sgk- tr 50 Chú ý :Đồ thị h/s y = ax + b (a  0) còn +/ Đưa chú ý gọi là đường thẳng; b gọi là tung độ gốc đường thẳng HOẠT ĐỘNG 2: Cách vẽ đồ thị 2.Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b hàm số y = ax + b (a 0) (a 0) (59) GV: Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax +/ Cần xđ điểm? GV: Đưa cách vẽ đồ thị Y= a x + b ( a 0) GV: y/c làm ?3 +/ H/d : cho x- ⇒ y = - 3 Cho y = ⇒ x = *Khi b = thì Đồ thị hàm số y = ax là đường thẳng qua gốc toạ độ O(0;0) và điểm A(1 ; a) * Khi b  Đồ thị hàm số là đường thẳng b  qua hai điểm P(0 ; b) và Q( a ; 0) ?3 Vẽ đồ thị hàm số y = 2x – +/ đồ thị hàm số y = 2x – là đường thẳng qua hai điểm P(0 ; -3); Q( ; 0) -GV: nhận xét, bổ sung Hoạt động 3: Củng cố-HDVN +/ Hình dạng đồ thị hàm số bậc nhất? +/ Nêu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất? - Học thuộc lí thuyết Soạn ngày: 11/11/2013 Giảng ngày: TIẾT 23 : LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU 1.Kiến thức : Củng cố : Đồ thị h/s y = ax + b (a  0) là đường thẳng luôn cắt trục tung điểm có tung độ là b, song song với đường thẳng y = ax a  và trùng với đt y = ax với b = +/ Biết vẽ thành thạo đồ thị hàm số y = ax + b cách xác định hai điểm phân biệt thuộc đồ thị Kỹ năng: Vận dụng vào bài tập, rèn kĩ vẽ đồ thị Thái độ : Rèn tính cẩn thận , tỉ mỉ ,rõ ràng B CHUẨN BỊ : Thước thẳng, bảng phụ, C TIẾN TÌNH DẠY HỌC I ổn định lớp II.Kiểm tra : Vẽ đồ thị h/s y = x + III Đặt vấn đề : ( SGK) IV Dạy học bài Hoạt động GV Hoạt động HS (60) Hoạt động 1: Luyện tập GV: y/c làm bài 17- sgk Bài 17: tr 51- sgk Vẽ đồ thị h/s y = x + và y = -x + trên cùng hệ trục toạ độ *Vẽ đt h/s y = x + y *Vẽ đt h/s y = - x + C y = -x + 3 -1 O A1 x B y = x+ GV: Hay Tính chu vi? Diện tích? GV nhận xét GV: y/c hs làm bài 18 – sgk +/ Gọi hs lên bảng +/ Nhận xét QK GV: y/c làm bài 19 - sgk b) Dựa vào đồ thị ta thấy A(-1; 0), B(3; 0), C(1; 2) c) Chu vi  ABC = AB + AC + BC = + √8 + √8 = + √2 + √2 = + √2 ( cm ) 1 S  ABC = AB.CA1 = 4.2 = 4( cm2.) 2 Bài 18 : tr 52 - sgk a) Thay x = 4, y = 11 ta có : 11 = 3.4 + b  b = -1 Vậy h/s đã cho là y = 3x – +/ (Vẽ đồ thị h/s : hs tự vẽ ) b) Vì đt hs y = ax + qua điểm A( -1;3) nên ta có : 3= - a +5  a = Vậy h/s đã cho là y = 2x + (Vẽ đồ thị h/s : hs tự vẽ ) Bài 19 tr 52 sgk Cách vẽ : - Dựng điểm A(1; 1) ⇒ OA= √ ( pi ta go ) -vẽ cung tròn (O, OA = √ ) cắt Ox điểm - Dựng điểm B( ; 1) ⇒ OB = √ -Vẽ cung tròn (O, OB = √ ) cắt Oy điểm (61) -Vẽ (O ; ) cắt o x -1 Đồ thị y = x + Qua điểm (O; √ ) và ( -1 ; O ) Hoạt động 3: Củng cố-HDVN - Nêu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất? - Vẽ điểm B(0; ) , Qua B vẽ đt // Ox , cắt đt y = x C Tìm toạ độ C và S  ABC - BTVN : 14 , 15 , 16 ( sbt) Soạn ngày : 12/11/2013 Giảng ngày: Tiết 24: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU A MỤC TIÊU 1.Kiến thức : Nắm vững điều kiện hai đường thẳng song song nhau, cắt nhau, trùng +/ Biết nhận các cặp đường thẳng song song nhau, cắt +/ Biết vận dụng lí thuyết vào việc tìm các giá trị tham số các hàm số bậc cho đồ thị chúng là các đường thẳng song song, cắt nhau, trùng 2.Kỹ : Rèn luyện vẽ đồ thị cẩn thận, chính xác 3.Thái độ : Rèn tính cận , rõ ràng , tỉ mỉ B CHUẨN BỊ : Thước thẳng, , bảng phụ C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC ; I ổn định: Sĩ số II kiểm tra : Vẽ trên cùng hệ trục toạ độ đồ thị hai hàm số y = 2x và y = 2x + III Đặt vấn đề : (SGK) IV Dạy học bài (62) Hoạt động GV Hoạt động HS HOẠT ĐỘNG 1: Đường thẳng song 1.Đường thẳng song song song ?1 SGK GV: y/c làm ?1 +/ Gọi hs lên bảng vẽ +/ Cả lớp cùng vẽ vào GV: Vì đt y= 2x +3 song song với đt y = 2x – GV: vì cùng song song với đt y = 2x GV: Vậy hai đường thẳng y = ax + b và y=a’x+b’ nào, trùng nhau, song song */ Tổng quát : y = ax + b (a 0) và y = a’x + b’ (a’  0) GV: Đưa TQ + Song song và : a = a’, b  b’ và + Trùng và a = a’, b  b’ Hoat động 2:Đường thẳng cắt Đường thẳng cắt nhau ?2 Tìm các đường thẳng cắt các GV” y/c làm ?2 đường thẳng sau: GV: y/c lớp cùng làm y = 0,5x + 2, y = 0,5x – , y = 1,5x + GV : Gọi hs trả lời Giải -Các đường thẳng cắt y = 0,5x + và GV:Vậy hai đt y = ax + b và y = a’x y = 1,5x + ; y = 0,5x – 1và y = 1,5x + + b’ cắt nào? +/ Tổng quát GV: Đưa TQ -Hai đường thẳng y = ax + b ( a  0) và y = a’x + b’ (a’  0) GV: Hai đt cắt điểm điểm cắt và a  a’ trên trục tung? *Chú ý Khi a  a’ và b = b’ thì hai đường GV: Đưa chú ý thẳng có cùng tung độ gốc đó chúng cắt điểm trên trục tung có tung độ là b Hoạt động 3: Bài toán áp dụng Bài toán áp dụng Cho hai hàm số bậc y = 2mx + và y GV: Đưa bài toán – sgk = (m + 1)x + Tìm m để đt h/s đã cho là a/ đường thẳng cắt GV: Cho biết hệ số a, b và á , b’ b/ đường thẳng song song với Giải GV: đk dể hai hs đã cho là hs bậc */ Để hai h/s trên là bậc  2m 0 và nhất? m +   m  và m  -1 ( * ) (63) GV: a và á .GV: Hai đt cắt nào? GV: Hai đt song song nào ? a/ Để hai đường thẳng trên cắt  a á ⇔ 2m m +  m  Kết hợp với đk ( * ) Hai đt cắt m  và m   b/Hai đường thẳng trên song song  a = á ; b b’ hay 2m = m +  m = Và b b’ ( ) Hoạt động 3: Củng cố-HDVN - Hai đt y = ax + b (a  ) và y = a’x + b’ ( a’  0) nào cắt nhau, song song nhau, trùng nhau? Bàitập cho các đt y = 1,5x + ; y = x + ; y = y = 0,5 x ; y = 2x – ; y = 2x + Tìm các cặp đt cắt ; song song ? Các đt cắt là y = 1,5x + và y = x + 2; là y = 1,5x + và y = 0,5x Các đường thẳng song song là y = 2x + và y = 2x – - Học thuộc lí thuyết -Xem lại các VD và BT -Làm các bài 22,23,24 tr 55 sgk, bài 18,19 tr 59 sbt Soạn ngày: 18/11/2013 Giảng ngày: TIẾT 25 : LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU 1.Kiến thức : +/ Củng cố điều kiện để hai đường thẳng y = ax + b (a  0) và y = a’x + b’ (a’  0) cắt nhau, song song nhau, trùng +/ Biết xác định các hệ số a, b các bài toán cụ thể +/ Xác định các giá trị tham số để các đường thẳng song song nhau, cắt nhau, trùng 2.Kĩ năng: Vận dụng làm bài tập thành thạo Thái độ: Rèn tính cẩn thận , tỉ mỉ , rõ ràng B CHUẨN BỊ : Thước thẳng, C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I Ôđtc: II Kiểm tra :1.Cho hai đường thẳng y = ax + b (a  0) (D) và y = a’x + b’ (a’  0) (D’) Nêu đk để (D) và (D’) cắt nhau? Trùng nhau? Song song nhau? III Đặt vấn đề: IV Dạy học bài (64) Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Luyện tập GV: y/c làm bài 23 - sgk GV: Hãy tìm b? -Gọi hs lên bảng làm phần làm a, b GV: Cho n / x kết Bài 23: tr55 - sgk Cho hs y = 2x + b Xđ hệ số b a) Đồ thị hs cắt trục tung điểm có tung độ -3 Nên đồ thị hs qua điểm (0, -3)  - = +b  b = -3 b) Vì đồ thị hs đã cho qua điểm A(1;5)  = 2.1 +b  b = GV: y/c làm bài 24 – sgk Bài 24: tr 55- sgk -Gọi hs lên bảng làm bài phần a, b, c Cho hai hàm số bậc y = 2x + 3k và y = (2m + 1)x + 2k – */ Để hai hs trên là bậc  2m +   -GV nhận xét, bổ sung cần  m  2.(*) a) Để hai đt trên cắt : Khi a á  2m +   2m   m  Kết hợp điều kiện ( * ) ta có hai đường thẳng trên cắt  m   b/Để hai đường thẳng trên song song : a = á và b b’  2m + = và 2k – 3k  m = và k  -3.( Thoả GV: y/c làm bài 26 – sgk mãn đk) c/Để hai đt trên trùng a= á và b : = b’  2m + = và 2k – = 3k - / thay vế phải  m = và k = -3 .GV: đồ thị y = - 3x + qua điểm có Bài 26: tr 55- sgk tung độ Nên hoành độ điểm này Cho hs bậc y = ax – (1) Xđ hệ số a là nghiệm pt a)Đt hs (1) cắt đường thẳng y = 2x – điểm có hoành độ GV: Hãy tìm x ? Ta có : a.2 – = 2.2 –  2a = GV: Thay N ( -1; ) Tìm a ?  a = 3,5 b) Đt hs (1) cắt đt y = -3x + điểm có -GV nhận xét, bổ sung cần tung độ  = -3x +  x = -1 Vậy đt hs qua N (-1;5) H (65) Do đó = a.(-1) –  a = - ( t/m đk) Vậy với a = -9 thì đt hs (1) cắt đt y = -3x + điểm có tung độ Hoạt động 3: Củng cố-HDVN - Nhắc lại kiến thức - Xem lại cách giải các bt.- làm bài tập: 20,21,22,- tr 60 sbt Phần ký duyệt Soan ngày : 21/12/2013 Giảng ngày: TIẾT 26 : HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG Y = AX + B ( A  0) A MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Nắm vững khái niệm góc tạo đường thẳng y = ax + b và trục Ox, khái niệm hệ số góc đường thẳng y = ax + b và hiểu hệ số góc đường thẳng có liên quan mật thiết với góc tạo đường thẳng đó và trục Ox Kỹ năng: Biết vận dụng lí thuyết vào giải các bài tập 3.Thái độ: Rèn tính cẩn thận , tỉ mỉ , rõ ràng B CHUẨN BỊ : Thước thẳng, , bảng phụ, C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I ÔĐTC: II Kiểm tra bài cũ :Vẽ trên cùng hệ trục toạ độ đồ thị hai hàm số y = 0,5x + và y = 0,5x -1 III Đặt vấn đề : sgk IV.Dạy học bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS (66) HOẠT ĐỘNG 1: Khái niệm hệ số góc đường thẳng y = a x + b( a ) -Đưa hình 10a sgk +/ Cho biết góc tạo đường thẳng y = ax + b và trục Ox.là góc nào? 1.Khái niệm hệ số góc đường thẳng y = ax + b (a  0) a) Góc tạo đường thẳng y = ax + b và trục Ox GV: Góc này có phụ thuộc vào hệ số a không? -Khi a > thì góc  có độ lớn nào? -Khi a < thì độ lớn góc  nào? GV: Đưa hệ số góc * Hệ số góc Các đường thẳng có cùng hệ số a thì tạo với trục Ox các góc ?1 SGK tr 56 ¿ ¿ ¿ a/ ¿ a1 ¿ a2 ¿ a3 GV: y/c làm ?1 GV: Đưa bảng phụ hình 11 – sgk +/ Hãy so sánh hệ số a ? So sánh quan hệ a b/ và α ; a và β GV: Hãy cho biết ? +/ a góc tạo là góc gì ? ¿ +/ a ¿ góc tạo bỏi là góc gì ? ¿ GV: Đưa Nhận xét? GV: Đưa chú ý Hoạt động : Ví dụ GV: Đưa VD1 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ α ¿ a ¿ a2 β❑ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 900 ¿ ¿ ¿ a3 ¿ ⇒ ⇒ α ¿ 900 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ α β1  β3 Nhận xét.: SGK Vì a gọi là hệ số góc đt y = ax + b Chú ý Khi b = ta có hàm số y = ax Trong trường hợp này ta nói a là hệ số góc đường thẳng y = ax 2.Ví dụ VD1 Cho hàm số y = 3x + a) Vẽ đồ thị hàm số -Gọi hs lên bảng vẽ đồ thị hàm số y = 3x Đồ thị hs là đg thẳng qua B(- ; 0), + A(0; 2) -GV nhận xét (67) -Góc tạo đt và trục Ox là góc nào? -Tính độ lớn góc  ? b) Tính góc   OAB vuông O có tan α = OA = =3    71034’ OB Hoạt động 3: Củng cố-HDVN - Học thuộc lí thuyết - bài tập nhà : 27,28,29 tr58,59(sgk) Soạn ngày :25/11/2013 Giảng ngày : Tiết 27: LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU Kiến thức: Củng cố mối quan hệ hệ số a và góc  (Góc tạo đường thẳng y = ax + b với trục Ox +/ Rèn kĩ xác định hệ số góc a, hàm số y = ax + b, vẽ đồ thị hàm số y = ax + b, tính góc  , tính chu vi và diện tích tam giác trên mptđ 2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ trình bày 3.Thái độ: Rèn tính cẩn thận , tỉ mỉ , rõ ràng B CHUẨN BỊ: Thước thẳng, C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : I ổn định lớp II Kiểm tra bài cũ:Nêu mối liên hệ hệ số góc a đường thẳng y=ax+b (a 0) và góc tạo đường thẳng đo với trục Ox III Dạy học bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Luyện tập Bài 29: tr59- sgk GV:: y/c làm bài 29 – sgk Xác định hs bậc y = ax + b (68) a/ a = ta có hàm số y = 2x + b GV: :Gọi HS lên bảng - Đồ thị hs cắt trục hoành điểm có Gợi ý: hoành độ 1,5  đồ thị hàm số */ a = ta có hs nào? qua điểm (1,5 ; 0) nên có = 2.1,5 + b Đồ thị hs cắt trục hoành điểm có hoành ⇒ b = -3 độ 1,5 nghĩa là gì? Vậy hàm số cần tìm là y = 2x –  tìm b? b) a = ta có hàm số y = 3x + b - Vì đồ thị hs đã cho qua điểm b) a = ta có h/s nào ? A(2 ; 2) nên có: = 3.2 + b ⇒ b = đồ thị qua A(2; ) Tìm b ? Vậy hàm số cần tìm là y = 3x – c) c) Vì đồ thị hàm số song song với đường Đồ thị hs song song với đt thẳng y = 3x y = 3x cho ta biết điều gì? nên có dạng y = 3x + b đt hs qua B(1 ;  ) Tìm b ? - Vì đt hs qua B(1 ;  ) GV: -Nhận xét HS làm ? nên ta có: + b =  ⇒ b = GV: y/c làm bài 30 – sgk Vậy hàm số cần tìm là y = x + Bài 30 tr 59sgk - Gọi hs lên bảng vẽ đồ thị hàm số a) Vẽ trên cùng mặt phẳng toạ độ các x 2 -Kiểm tra hs lớp hàm số y = và y = - x + -Nhận xét? y y = -x + y = 1/2 x + C A O -4 B x Quan sát độ tích cực hs -Nhận xét -GV nhận xét, bổ sung cầ b) OC tanA = OA 270 = = 0,5  ^ A  OC tan B = OB = =  B^ = 450 ^ = 1800 – (270 + 450) = 1080 Vậy C c) P = AB + BC + AC (69) AB = AO +OB = +2 =6 2 2 AC = OA + OC = + = 20 OC + OB = 22 + 22 = 8(cm) BC = Vậy P = + SABC = 20 + √  13,3 (cm) AB OC = 6.2=6 ( cm2) Hoạt động 3: Củng cố-HDVN GV nêu lại các dạng toán tiết học - Xem lại cách giải các bt -Làm các bài 20,21,22 tr60 sbt -Ôn lại khái niệm tg  , cách tính góc  biết tg  Sọan ngày: 26/11/2013 Giảng ngày: Tiết 28 :ÔN TẬP CHƯƠNG II A MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Hệ thống hoá các kiến thức chương khái niệm hàm số, biến số, đồ thị hàm số, khái niệm hmf số bậc nhất, tính đồng biến, nghịch biến, các điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau, vuông góc 2.Kỹ năng:Vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc nhất, xác định hàm số y = ax + b các trường hợp cụ thể Thái độ : Rèn luyện cách trình bày B CHUẨN BỊ: Thước thẳng, phiếu học tập, máy chiếu, mtđt C TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: I ổn định lớp: II Kiểm tra : Ôn tập kết hợp kiểm tra (70) III.Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG : LÝ THUYẾT GV: Cho hs trả lời câu hỏi ôn tập 1./ Nêu định nghĩa hàm số? HOẠT ĐỘNG CỦA HS A ÔN TẬP LÍ THUYẾT +/ HS : trả lời 2/ Hàm số bậc y = ax + b (a 0) có tính chất gì? -Hàm số y = 2x, y = -3x + đồng biến hay nghịch biến? Vì sao? 3/ Góc α hợp đường thẳng đồng biến hay nghịch biến? Vì sao? y = ax + b và trục Ox xác định nào? +/ HS : trả lời 4/ Khi nào hai đường y = ax + b và y = a’x + b’ nào cắt nhau? trùng nhau? song song nhau? 5/ Nêu cách vẽ đồ thị h/s y = a x + b ( a ) +/ HS : trả lời B PHẦN BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG : BÀI TẬP Bài 32 : tr 61- sgk a) HS y = (m - 1)x + đồng biến ⇔ m - 1> ⇔ m > GV: y/c làm bài 32 – sgk b) HS y = (5 - k)x + nghịch biến ⇔ - k < GV: Gọi HS làm ý a, b ⇔ k > Bài 33 : tr 61 - sgk HS y = 2x + + m và hs y = 3x + - m là GV: y/c làm bài 33 – sgk hs bậc và có a a’ nên đồ thị chúng cắt điểm trên trục tung b = b’ ⇔ GV: Gọi h/s làm +m =5 -m ⇔ 2m = ⇔ m=1 +/ Nhận xét KQ Bài 34:tr 61 - sgk GV: y/c làm bài 34 – sgk Hai đt y = (a-1)x + ( a ) và y = (3 - a)x + (a ) đã có tung độ gốc là b b’ nên +/ Gọi h/s làm hai đt trên song song ⇔ a = á ⇔ a - =3 -a ⇔ a = Bài 35: tr 61- sgk GV: y/c làm bài 35 – sgk Hai đt y = kx + m - và y = (5 - k)x + - m với k 0, k trùng (71) +/ Gọi h/s làm ⇔ GV: y/c làm bài 36 – sgk ⇔ ¿ k=5− k m− 2=4 −m ¿{ ¿ ¿ k =2,5 m=3 TMĐK ¿{ ¿ Bài 36: tr 61- sgk a) ĐT hai hs y = (k + 1)x + và y = (3 2k)x + song song ⇔ k + = - 2k GV: Gọi hs làm k= b) ĐT hai hs trên cắt ⇔ ⇔ ¿ k +1 ≠ − 2k ≠ k +1 ≠ 3− k ¿{{ ¿ ¿ k ≠ −1 k ≠ 1,5 ⇔ k≠ ¿{{ ¿ Hoạt động 3: Củng cố-HDVN - Nêu lại các kt trọng tâm chương và các dạng toán trọng tâm chương - Học kĩ lí thuyết., -Xem lại các VD và BT, Làm các bài 37, 38 sgk Soạn ngày :2/12/2013 Giảng ngày : CHƯƠNG III HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN TIẾT 29: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN A MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Nắm khái niệm phương trình bậc hai ẩn và nghiệm nó - Hiểu tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn và biểu diễn hình học nó 2.Kĩ năng; Biết cách tìm công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn Thái độ : Rèn luyện cách trình bày B CHUẨN BỊ: Thước thẳng, phiếu học tập, máy chiếu C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP (72) I ổn định lớp: II Kiểm tra bài cũ III Dạy học bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động1: Khái niệm phương trình 1.Khái niệm phương trình bậc bậc hai ẩn hai ẩn GV: Đưa dạng pt * Dạng pt : a x + by = c ( ) Trong đó : a , b , c là các số cho trước a b GV: Y/c hs lấy VD * Ví dụ : 2x – y = - 3x + 4y = x + 0y = 0x + 2y = GV: Cách viết nghiệm Là pt bậc nhât hai ẩn * Nếu a x0 + by0 = c Thì ( x0 ; y0 ) là nghiệm pt a x + by = c GV: Đưa chú ý Ta viết : ( x ; y ) = ( x0 ; y0 ) *Chú ý : Mỗi nghiệm ( x0 ; y0 ) là GV: Y/c làm ? điểm trên mp toạ độ Gọi hs làm ?1 ?1 - Vì 2.1 – = a/(1;1) và (0,5;0) là N pt: 2x – y = - 2.0,5 – = b) Tự tìm thêm N ?2 GV: Y/c làm ?2 Có vô số nghiệm - Gọi hs làm Tập hợp nghiệm phương trình Hoạt động : Tập hợp nghiệm bậc hai ẩn phương trình bậc hai ẩn Xét pt: 2x – y = ⇔ y = 2x – ( ) GV : Dùng qui tắc chuyển vế ?3 Học sinh tự là trên bảng phụ GV: y/c làm ?3 * Tổng quát: Tập hợp N pt (2) - treo bảng phụ y/c hs điền GV: Đưa tổng quát S = ( x ; 2x – ) / x R Hoặc GV: Hướng dẫn biểu diễn N trên mp toạ x R độ y = 2x – - Là đường thẳng : y = 2x - * Biểu diễn N trên mp toạ độ là đường thẳng y = 2x - GV: Đưa VD1 – sgk * Ví dụ 1: Pt 0x + 2y = ⇔ y=2 (73) - Nghiệm TQ -Biểu diễn nghiệm - Nghiệm tổng quát : ( x R ; y = ) * Biểu diễn nghiệm trên mp toạ độ là đường thẳng // 0x cắt 0y Đồ thị * Ví dụ : GV: Đưa VD2 – sgk - Cho biết nghiệm tổng quát y y=2 O x pt 4x + 0y = ⇔ x = 1,5 - Nghiêm tổng quát : ( x = 1,5 ; y R) * Biểu diễn nghiệm trên mp toạ độ là đường thẳng // 0y cắt 0x 1,5 Đồ thị: GV: Hướng dẫn biểu diễn nghiệm trên mp toạ độ x=1,5 O GV: Đưa tổng quát GV: Pt : a x + by = c Chuyển sang đường thẳng y = a x + b 1,5 x * Tổng quát : 1) Phương trình : a x + by = c + Có vô số N + Tập hợp N biểu diễn đường thẳng 2) Nếu a ; b pt có dạng đường thẳng : b c y=(- a )x+ b ⇒ đường - Nếu a ; b = thẳng // trùng 0y - Nếu a = ; b ⇒ đường thẳng // trùng 0x (74) Hoạt động 3: Củng cố-HDVN - Nhắc lại kiến thức - H/d bài tập nhà : 1,2,3,4 Soạn ngày :3/12/2013 Giảng ngày: Tiết 30: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN A MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Nắm khái niệm nghiệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn - Nắm phương pháp minh hoạ hình học tập nghiệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn, nắm khái niệm hai phương trình tương đương 2.Kĩ năng:Rèn kĩ giải bài tập Thái độ : Rèn luyện cách trình bày B CHUẨN BỊ: Thước thẳng, phiếu học tập,máy chiếu C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP I ổn định lớp: II Kiểm tra bài cũ: Định nghĩa phương trình bậcn hai ẩn? Cho vd? III Dạy học bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS (75) Hoạt động : Khái niệm hệ pt bậc 1.Khái niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn hai ẩn GV : Y/c làm ? Xét hai pt 2x + y = (1) và x – 2y = (2) ?1 Kiểm tra (2; -1) là nghiệm hai pt - Thay x = ; y = vào pt và pt2 trên .- Vậy (2; -1) là nghiệm hai pt GV : Qua ?1, đưa Tổng quát đã cho Tổng quát: Hệ pt có dạng ¿ ax+ by=c a ' x +b ' y=c ' ¿{ ¿ GV: Nghiệm hệ pt là gì ? - Nếu pt có N chung ( x ; y0) thì hệ pt có Hoạt động : Minh hoạ hình học tập N - Nếu pt không có N chung → hệ pt nghiệm hệ pt bậc hai ẩn vô nghiệm - Giải hệ pt là tìm tất các N nó GV: Y/c làm ?2 Minh hoạ hình học tập nghiệm hệ - Trên mp toạ độ gọi phương trình bậc hai ẩn - (d) là đt a x+ by = c ?2 - (d’) là đt a’ x + b’y = c’ đt y = a x + b GV: Điểm chung (d) và (d’) là N Nếu M Thì toạ độ ( x0 ; y0 ) M là nghiệm hệ pt : a x + by = c GV: Đưa VD1 – sgk *Tập N hệ ( I ) biểu diễn tập - H/dẫn +) Viết pt hệ dạng đt : y = a hợp các điểm chung (d) và (d’) x +b Bằng cách: Y=(- c b a )x+ b *Ví Dụ Xét hệ pt: ¿ x + y=3 (1) x − y =0(2) ¿{ ¿ +) Vẽ đồ thị - Từ (1) ⇒ y = - x + (d) +) Xét số điểm chung đường ⇒ y= Từ (2) x (d’) thẳng để kết luận N hệ - Vẽ đồ thị GV: Đưa VD2 – sgk (76) - Gọi Hs làm Vậy : (d) cắt (d’) Nên N hệ ( x; y) = ( 2; 1) *Ví Dụ 2: Xét hệ pt: ¿ x − y=6(1) x −2 y=− 3(2) ¿{ ¿ - kl nghiệm hệ pt ? -GV nhận xét - Từ (1) ⇒ y = x + 3 (d) - Từ (2’) ⇒ y = x - ( d’) f(x) -3 -2 -1 x -1 -2 GV: Đưa VD3 – sgk - Hãy nhận xét đt pt hệ ? - Hãy kết luận N ? GV: Y/c làm ?3 - Gọi hs làm GV: Đưa tổng quát (d) // (d’) -Vậy hệ pt vô N  x  y 3  VD3 Xét hệ pt:  x  y  - Cả pt hệ là đường thẳng : y = 2x - - Đồ thị đt trùng ?3 Hệ phương trình VD3 có vô số N Vì đường thẳng trùng GV: Đưa chú ý - Có thể xét số N hệ pt cách * Tổng quát : Hệ pt ( I ) - Nếu (d) cắt (d’) thì hệ có N xét vị trí tương đối đt - Nếu (d) // (d’) thì hệ vô nghiệm - Nếu (d) (d’) thì hệ có vô số nghiệm Hoạt động 3: Hệ phương trình tương * Chú ý : ( sgk) đương GV: (77) - Thế nào là pt tương đương ? -Thế nào là hệ pt tương đương? GV: Cho đọc đ/nghĩa – sgk - Kí hiệu - Cách viết Hệ phương trình tương đương * Định nghĩa: (sgk – tr 11) * kí hiệu  * Cách viết : ¿ x − y =1 x − y =−1 ⇔ ¿ x − y=1 x − y =0 ¿{ ¿ Hoạt động 3: Củng cố-HDVN - Nhắc lại kt - h/d bài tập : 4,5,6,( tr – 11 ) Phần ký duyệt Soạn ngày : 9/12/2013 Giảng ngày : Tiết 31 : GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ A MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Hiểu cách biến đổi hệ pt phương pháp - Nắm vững cách giải hệ phương trình bậc hai ẩn phương pháp 2.Kĩ năng:Vận dụng vào giải các bài tập (78) Thái độ : Rèn luyện cách trình bày B CHUẨN BỊ Giáo viên: Thước thẳng, phiếu học tập,máy chiếu Học sinh: Thước thẳng, giấy C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP I ổn định lớp II Kiểm tra bài cũIII Đặt vấn đề : ( sgk ) IV Dạy bài Hoạt động GV Hoạt động 1: Qui tắc GV: Gọi hs đọc qui tắc – sgk GV: Đưa VD – sgk - H/dẫn hs + Rút ẩn x từ pt (1) → x vào pt(2) + Giải pt ẩn + Thay N vào pt còn lại tìm N Hoạt động HS 1.Quy tắc *) Quy tắc Gồm hai bước: Bước 1: Từ pt hệ đã cho, ta biểu diễn ẩn theo ẩn vào phương trình còn lại để pt còn ẩn Bước 2: Dùng phương trình để thay cho pt thứ hai hệ VD1 Giải hệ pt:  x  y 2    x  y 1  x 3 y     y   y 1  x 3.( 5)     y   x 3 y     2(3 y  2)  y 1  x 3 y     y   x  13    y   x  13  Vậy hệ pt có nghiệm  y  Hoạt động : áp dụng GV: Đưa VD2 – sgk - Y/c hs áp dụng qui tắc để giải ? GV: Theo dõi hs làm GV: nhận xét, bổ sung cần GV: Y/c làm ?1 - Hoặc Hệ pt có nghiệm: ( -13 ; -5 ) 2.áp dụng * Ví Dụ 2: Giải hệ phương trình: 2 x  y 3   x  y 4 Giải  x  y 3  Ta có  x  y 4   y 2 x     x  x  4   y 2.2    x 2  y 2 x    x  2(2 x  3) 4  y 2 x   5 x 10  (79) - Gọi hs làm ? GV : nhận xét  y 1    x 2  x 2  Vậy hệ phương trình có nghiệm  y 1 ?1 GV: Đưa chú ý – sgk GV: Đưa VD3 – sgk GV: Gợi ý rút y từ (2) -Nhận xét pt 0x =0? x −5 y =3 ¿ x − y=16 ⇔ ¿ x −5(3 x −1)=3 y =3 x −16 ¿ ⇔ x −15 x +80=3 y =3 x −16 ⇔ ¿ x=7 y=3 −16 ¿ ⇔ x=7 y=5 ¿ { ¿ ¿ ¿¿ -  số nghiệm hệ pt đã cho? Vậy hệ pt có nghiệm : ( ; ) * Chú ý: ( sgk – tr 14 ) GV: Y/c làm ?2 *Ví Dụ3: Giải hệ phương trình: - Cho hs thảo luận GV nhận xét 4 x  y    x  y 3 Giải GV: Y/c làm ? 4 x  y   Ta có  x  y 3   x  x      y 2 x   4 x  2(2 x  3)    y 2 x  - Y/c giải phương pháp hình học pt có vô số nghiệm Nghiệm tổng quát là: 0 x 0(*)   y 2 x  Vì pt (*) có nghiệm với x  R nên hệ x  R   y 2 x  ?2 Phương trình (1) và (2) hệ đưa : y = 2x + (80) - Hai đường thẳng trùng Nên hệ vô nghiệm ?3 Cho ¿ x+ y=2(1) x+ y =1(2) ¿{ ¿ GV: - Hãy giả hệ pt phương pháp - Từ (1) ⇒ y = - 4x + (d) - Từ (2) ⇒ y = - 4x + (d’) - (d) // ( d’) - Vậy hệ pt vô N * Giải hệ pt phương pháp - Gọi hs làm GV: Nhận xét , chốt lại GV: Gọi hs đọc tóm tắt cách giải hệ pt phương pháp ¿ x + y=2 x +2 y =1 ⇔ ¿ y=2− x x+ 2(2− x )=1 ¿{ ¿ ⇔ y=2 − x x+ − x =1 ⇔ ¿ y =2− x x=−3 ¿{ Vậy hệ phương trình đã cho vô nghiệm Tóm tắt cách giải hệ phương trình phương pháp thế: 1) Dùng quy tắc biến đổi hệ pt đã cho để hệ pt , đó có pt ẩn 2) Giải pt ẩn vừa có, suy nghiệm hệ pt đã cho Hoạt động 3: Củng cố-HDVN - Nhắc lại kt - h/d bài tập : Soạn ngày: 10/12/2013 Giảng ngày: Tiết 32: LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU : (81) Kiến thức: Hs vận dụng thuật toán giải hệ phương trình phương pháp , để làm bài tập Kĩ năng: Rèn luyện kĩ tính toán đúng , ngắn gọn Thái độ: Rèn tính cẩn thận , trung thực , tỉ mỉ tính tóan B CHUẨN BỊ : C TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: I Ôđtc : Sĩ số II Kiểm tra : Giaỉ hệ pt sau : III Đặt vấn đề: IV Dạy bài : Hoạt động GV Hoạt động 1: Giải hệ phương trình phương pháp GV: Y/c làm bà tập 15 - Gọi Hs làm ý a , b - Nhận xét KQ ¿ x + y=3 x − y =7 ¿{ ¿ Hoạt động -HS ¿ Bài tập 15: Giải hệ pt x+ 32 y =1 +6 y=2 a ¿ ¿ { ¿ ¿ a +1 Trong trường hợp sau * a = -1 ta có : x  y 1   x  y 1   (( 1)  1) x  y 2.( 1) 2 x  y  x =1-3y  x 1  y   x 1  y (3)    2(1- 3y) + 6y = -2 2  y  y   y  (4) (4) Vô nghiệm  Hệ PT vô nghiệm b) a = ta có :  x 1  y  x  y 1  x 1  y     x  y 0  y  1  y  y 0   x 1  3  x      y 1 y    Hệ PT có nghiệm (x; y) = ( -2 ; 1/3) GV: Y/c làm bà tập 16 - Gọi Hs làm ý a , c * Bài tập 16: Giải hệ pt p2 ¿ x − y=5 x − y =23 ⇔ a) ¿ y=3 x −5 x+2(3 x −5)=23 ¿{ ¿ - Nhận xét KQ (82) ⇔ GV: Y/c làm bà tập 17 - Gọi Hs làm ¿ y=3 x − 5 x+6 x −10=23 ⇔ ¿ y =3 x −5 11 x=33 ⇔ ¿ y=4 x=3 ¿{ ¿ Hệ pt có nghiệm (3;4) - Nhận xét KQ GV: Y/c làm bà tập 18 - Gọi Hs làm - Nhận xét KQ GV: Y/c làm bà tập 19 - Gọi Hs làm - Nhận xét KQ ¿ x = y x + y −10=0 ⇔ c/ ¿ x −2 y=0 x+ y =10 ¿{ ¿ ⇔ 3(10 − y )− y=0 x=10 − y ⇔ ¿ y=30 x=10 − y ¿{ ⇔ y=6 x=4 hệ pt có nghiệm (4;6) ¿{ * Bài tập 17: b) ¿ x −2 √ y =√5 x √ 2+ y=1 − √10 ¿{ ¿ ⇔ √ −3 √ x= −2 √10 y= ¿{ −2 √ 10 ) ⇔ x=2 √ y + √ √ 2(2 √2 y +√ 5)+ y =1− √10 ¿{ ⇔ hệ có N :( √ 2− √ ; Bài tập 18:  x  by   a) Xác định hệ số a và b , biết hệ pt  bx  ay  (I) (83) có nghiệm là (1 ; -2) thay vào ta có (I)    b.( 2)    b.1  a.( 2)    2b   b  2a   b 3  a     b 3 2a  b) Nếu hệ pt có nghiệm là ( √ 2− 1; √ ) thì  x  by    bx  ay  có a = − 2+5 √ 2 ;b=-(2+ √2 ) * Bài tập 19: P(x) chia hết cho x + ⇔ P(-1) = - m + (m – 2) + ( 3n – 5) – 4n = ⇔ - – n = (1) P(x) chia hết cho x – ⇔ P(3) = 27m + 9(m-2) -3(3n-5) – 4n = ⇔ 36m – 13n = (2) ¿ −7+ n=0 36 m− 13 n=3 ⇔ ¿ n=7 Từ (1) và (2) có hệ pt: 22 m=− ¿{ ¿ 13 y = - hệ pt có N là : ( - ; - 13 ) Soạn ngày: 16/12/2013 Giảng ngày: Tiết 33: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ A MỤC TIÊU : Kiến thức: Giúp hs cách biến đổi hệ pt qui tắc cộng đại số - Hs cần nắm vững cách giải hệ pt p2 cộng đại số Kĩ năng: Có kĩ giải hệ pt thành thạo Thái độ: Rèn tính cẩn thận , trung thực , tỉ mỉ tính tóan B CHUẨN BỊ : Bảng phụ C TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG : I Ôđtc: Sĩ số II Kiểm tra : Nêu qui tắc giải hệ pt phương pháp III Đặt vấn đề : ( SGK) IV Dạy bài : (84) Hoạt động GV Hoạt động 1: Qui tắc cộng đại số GV: Y/c hs đọc qui tắc (SGK) GV: Đưa VD1 - Cộng vế hệ pt - Dùng pt thay pt(1) (2) \GV: Y/c làm ?1 GV: Chốt lại Hệ số ẩn x ẩn y phải Hoạt động 2: áp dụng GV: Đưa trường hợp GV: Y/c làm ? GV: Cộng vế GV: Đưa ví dụ Hoạt động -HS Qui tắc cộng đại số - Bước 1: - Bước 2: ( sgk) - Bước 3: * Ví dụ 1: ¿ x − y =1 x + y=2 ¿+ { ¿ Hoặc ¿ x=3 x+ y=2 ¿{ ¿ ⇔ ⇔ x =3 x − y =1 ¿{ ?1 ¿ x − y=1 z + y =2 x − y=1 x +2 y=4 ¿⇔−{ { ¿ ⇔ −3 y=− x + y=2 ¿{ ⇔ ¿ −3 x=− x − y=1 ¿{ ¿ áp dụng a) Trường hợp : Hệ số ẩn * Ví dụ 2: ¿ x + y =3 x + y =6 ¿{ ¿ ?2 Hệ số y đối dấu GV: Đưa ?3 - Trừ vế hệ pt (85) GV: Y/c làm ?4 ¿ x + y =3 x − y=6 ⇔ ¿ x =9 x − y=6 ⇔ ¿ x=3 − y=6 ¿+{ ¿ - Gọi Hs làm - Hs cùng làm GV: Y/c nhận xét KQ ⇔ x=3 y=− ¿{ GV: Đưa trường hợp GV: Đưa VD4 GV: Đưa ?5 - Y/c Hs tự làm GV: Gọi Hs đọc ( sgk) Vậy hệ pt có N ( ; - 3) *Ví dụ3 : Hệ số ẩn x cùng dấu ¿ x +2 y=9 x −3 y=4 ¿{ ¿ ?3 Giải hệ pt ¿ x+ y =9 x +3 y=4 ⇔ ¿5 y =5 - x+ y =9 ⇔ ¿ y=1 x =3,5 ¿{ ¿ Hệ pt có N ( 3,5 ; 1) b) Trường hợp 2: Các hệ số cùng ẩn không * Ví dụ (86) ¿ x+ y =7 x+3 y =3 ⇔ ¿ x+ y =14 x+ y=9 ¿{ ¿ ?4 ¿ x+ y =14 x +9 y=9 ⇔ ¿ −5 y=5 x +3 y=3 ⇔ ¿ y=−1 x=3 ¿{ ¿ Hệ pt có N ( -1 ; 3) ?5 : Hs tự làm Nghiệm là : ( ; - 1) * Tóm tắt cách giải hệ : ( SGK) Hoạt động : Củng cố - Hướng dẫn nhà - Nhắc lại thuật toán giải hệ pt phương pháp cộng đại số - Hd bài tập nhà : 20 ; 21 Soạn ngày: 18/12/2013 Giảng ngày: Tiết 34 : LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU : Kiến thức: Hs vận dụng thuật toán giải hệ phương trình phương pháp cộng để làm bài tập Kĩ năng: Rèn luyện kĩ tính toán đúng , ngắn gọn Thái độ: Rèn tính cẩn thận , trung thực , tỉ mỉ tính tóan B CHUẨN BỊ : C TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: I Ôđtc : Sĩ số (87) II Kiểm tra : Giaỉ hệ pt sau III Đặt vấn đề: IV Dạy bài : ¿ x + y=3 x − y =7 : ¿{ ¿ Hoạt động GV Hoạt động -HS Hoạt động 1: Hoạt động 1: Giả hệ phương trình phương pháp cộng đại số GV: y/c làm bài tập 22 ( a ; c) - Gọi Hs lên bảng - Nhận xét KQ ? GV: Chốt lại GV: Đưa bài tập 23 Gợi ý: (1- √ -1 - √ )y = 2 - √2 y = ⇒ y = √2 √ ==2 √2 GV: Tính x (1+ √ )x – (1+ √ ) √ = ⇔ (1+ √ )x - √ - = x = √ 2¿ = ¿ −5 x+ y=4 x −3 y=− −15 x +6 y=12 a) 12 x +6 y=− 14 ¿ ⇔+{ { ¿ ⇔ −3 x=−2 −5 x +2 y=4 ⇔ ¿ x= −5 +2 y=4 ¿{ ⇔ x= hệ pt có N là ( 11 y= ¿{ −¿ 2¿ (8+ √ 2)(1− √ 2) ¿ ; 11 ) c) 2(1+ √ )x = √ + 1+ √ ¿ ¿ 2¿ 8+ √ ¿ Bài tập 22: Giải hệ pt p2 cộng đại số ¿ x −2 y=10 x − y =3 3 x −2 y=10 x −2 y=10 ¿⇔−{ { ¿ ⇔ 0x + 0y = Hệ pt có vô số N * Bài tập 23 : Giải hệ pt (88) = − 6+ √ GV: Y/c làm bài tập 24 - Dùng p2 đặt ẩn phụ - Giải hệ pt với ẩn vừa đặt - Giải hệ pt với ẩn x , y GV: Y/c làm bài tập 25 f (x) = thừa số không - Gọi Hs giải hệ pt ? ¿ (1+ √ 2) x+(1 − √ 2) y=5 (1+ √ 2) x +(1+ √2) y=3 ¿ −{ ¿ ⇔ −2 √ y =2 (1+2 √2)x +(1+ √ 2) y=3 ¿{ ⇔ y=− √2 −6+7 √ x= ¿{ Hệ pt có N là : ( − 6+7 √ 2 ; - √ ) Bài tập 24: Giải hệ pt trình GV: Y/c làm bài tập 26 Gợi ý : - Đưa điểm pt , lập hệ pt - Giải hệ pt GV: Đưa bài tập 27 - Dùng p2 đặt ẩn phụ ¿ 2(x + y)+3 ( x − y )=4 (x+ y)+2(x − y )=5 ¿{ ¿ Đặt : x + y = u 2u+ v=4 ¿ u+2 v=5 2u+ v=4 2u+ v=10 ¿ ⇔ v=6 u+2 v=5 ⇔ ¿ v =6 u=−7 ¿ ⇔ −{ { ¿ ¿¿ ¿ ; x – y = v ta có hệ pt mà theo cách đặt nên có - Giải hệ pt với ẩn là u và v ? (89) Giải pt tìm x ; y ? ¿ x + y =6 x − y=−7 ⇔ ¿ x=− x + y =6 ⇔ ¿ x=− 13 y=− ¿+{ ¿ hệ pt có N là : ( - ; - 13 ) Bài tập 25 : Tìm m ; n để da thức sau bằngăng f (x) = ( 3m – 5n +1) x + ( 4m – n – 10) m−5 n=−1 ¿ m− n=10 m−5 n=−1 20 m−5 n=50 ¿ ⇔ −17 m=−51 m− n=10 ⇔ ¿ m=3 n=2 ¿ ⇔ −{ { ¿ ¿¿ ¿ ⇔ Vậy : Với m = ; n = thì f (x) = * Bài tập 26 ; Xđ a; b để đồ thị y = a x + b qua điểm A và B a) A ( 2; 2) ; B ( -1 ; ) ta có hệ pt (90) a+b=−2 ¿ −a+ b=3 ⇔ ¿ a=−5 −a+ b=3 ¿ ⇔ a=− b= ¿ −{ ¿ ¿ ¿¿ Bài tập 27: Giải hệ pt cách đặt ẩn phụ ¿ 1 − =1 x y + =5 x y ¿{ ¿ x Đặt =u ; y =v Ta có hệ pt: u − v=1 ¿ u+ v =5 u − v=4 u+ v =5 ¿ ⇔ u=9 u − v=1 ⇔ ¿ u= v= ¿ ⇔+{ { ¿ ¿ ¿¿ Mà : x = u ; ⇔ = x y =v ⇔ 9x = ⇔ x= (91) y = ⇔ 2y = 7 ⇔ y= Vậy hệ pt có N là : ( ; ) Hoạt động : Củng cố - Hướng dẫn nhà - Nhắc lại thuật toán giải hệ pt phương pháp cộng đại số ; phương pháp - Bài tập nhà 23 ; 26 ( b , c , Soạn ngày: 18/12/2013 Giảng ngày : Tiết 35-36 : ÔN TẬP HỌC KÌ A MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Ôn tập cho hs các kiến thức bậc hai, các kiến thức hàm số bậc 2.Kĩ năng: Rèn kĩ tính giá trị biểu thức, biến đổi biểu thức, tìm x - Rèn kĩ vẽ đồ thị, xác định đường thẳng Thái độ : Rèn luyện cách trình bày B CHUẨN BỊ: Thước thẳng, phiếu học tập, C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP I ổn định lớp: II Kiểm tra bài cũ :Ôn tập kết hợp kiểm tra III Đặt vấn đề : IV.Dạy học bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động : PHẦN LÍ THUYẾT - GV: Y/c hs tự ôn các câu hỏi GV đưa Hoạt động 2: PHẦN BÀI TẬP GV: Y/c làm bài tập Tính: HOẠT ĐỘNG CỦA HS A PHẦN LÍ THUYẾT: - Hs tự ôn tập B PHẦN BÀI TẬP : Bài 1: Tính a) √ 12, 250 √ 121 25 = 11.5 = 55 (92) a) √ 12, 250 =? b) √ 490 √ 10 = ? GV: Gọi hs làm - Nhận xét và chốt lại GV: Y/c làm bài tập Trục thức mẫu : - Gọi hs làm b) √ 490 √ 10 = √ 49 100 = 10 = 70 Bài 2: trục thức mẫu 26 =? √ 3+5 - Nhận xét kq ? GV: y/c làm bài tập √ 7− ¿2 Rút gọn: - ❑√ 28 = ? ¿ √¿ GV: Gọi hs lên bảng làm - Hs tự làm - Nhận xét kq ? GV: Đưa bài tập 4: Rút gọn biểu thức x −1 √x √x M=( + ) √4 x √x− √ x +1 Với : x ; x a) Rút gọn M b) Tìm x để M - Gọi hs nêu cách làm GV: H/d rút gọn : ý a, b GV: Y/c làm bài tập Cho biểu thức − √x √x √x G=( + ) + x −1 − √x 1+ √ x Với : x 0;x a) Rút gọn Q b) Tìm x để Q = -1 GV: Gợi ý hs làm √ ¿2 − 52 ¿ = 26 (2 √ −5) ¿ 26 = √ 3+5 26(2 √ −5) 12− 25 26(2 √ −5) = −13 √3 = - (2 √ - ) = 10 - Bài tập : Rút gọn √ 7− ¿2 - √ 28 = |√ −4| - √ ¿ √¿ = - √7 - √7 = - √7 Bài tập 4: Rút gọn biểu thức x −1 √x √x M=( + ) √4 x √x− √ x +1 Với : x ; x Giải: a) √ x (√ x +1)+ √ x (√ x −1) x −1 = √x x −1 x −1 2x x + √ x+ x − √ x = = = x −1 √x 2√x √x b) M ⇔ ⇔ x √x Bài tập 5: Cho biểu thức − √x √x √x G=( + )+ x −1 − √x 1+ √ x Với : x 0;x Giải: a) − √x √ x (1+ √ x )+ √ x (1 − √ x) = + 1−x x + x+ √ x − x = √ 1−x √ x − 3+ √ x = 1− x ( √ x −1) 1− x x −1 − √x 1−x = 3√x−3 1−x = (93) −3 1+ √ x - Qui đồng ngoặc - Phá ngoặc … = GV: Giải pt vô tỉ b) Q = -1 −3 1+ √ x -3 = - - √ x = -1 ⇔ ⇔ ⇔ x=4 ⇔ √x = Bài tập 6: a) Vẽ đồ thị: GV: Y/c làm bài tập a) Vẽ đồ thị : y = x – y=- x+2 trên cùng mp toạ độ b) Gọi M là giao điểm đt Tìm toạ độ M Hs ve b) x–2=2 - Hoành độ M : ⇔ x+ x=2+2 x+2 2x = ⇔ x=2 - Tung độ M: Thay x = vào h/s ⇔ GV: Nhắc lại cách vẽ đt: y = a x + b (a 0) GV: H/d tìm hoành độ ? Tìm tung độ ? , y = 2 – = Vậy toạ độ M ( ; ) * Bài tập : a) (d) cắt (d’) - Hãy thay x = ; y = vào h/s : y= x–2 m- ⇔ ⇔ 2m 2+ ⇔ m a) (d) // (d') ⇔ m- =2–m ⇔ 2m ⇔ GV: Đưa bài tập Cho : y = ( m - ) x + Y=(2–m)x–3 Với giá trị nào m thì a) đường thẳng (d) Cắt (d’) b) ,, ,, ,, (d) // (d’) c) (d) và (d’) cắt điểm có x= 2–m m= = 2+ c) (d) và (d’) cắt điểm có hoành độ nên giá trị h/s x = phải ta có : (m- ).4+1=(2–m).4–3 4m - + = – 4m – ⇔ ⇔ GV: Hướng dẫn hs làm 8m = 20 ⇔ m= (94) Hoạt động 3: Củng cố-HDVN - Về xem lại toàn kt đã học và đã ôn - Giờ sau kt : học kì I ( 90 phút) PHẦN KÝ DUYỆT: (95)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Dai so 9 HKI, Giao an Dai so 9 HKI