0

Bai mo dauhome

17 1 0
  • Bai mo dauhome

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:50

PHẦN II: HƯỚNG DẪN CÁC BÀI CỤ THỂ PHẦN 1: HỌC TÍCH CỰC Bài 1: Học tích cực - Các hình thức/kiểu học tích cực Bài 2: Một số kỹ thuật học tích cực Bài 3: Tổ chức dạy học phân hoá PHẦN 2: Đ[r] (1)BÔ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Dự án GD THCS vùng khó khăn TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN NÒNG CỐT MÔ ĐUN I HỌC TÍCH CỰC – ĐÁNH KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HS THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT DẠY SÓC TRĂNG Từ 28/11/2011 – 03/12/2011 11 (2) GiỚI THIỆU MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN (3) Bạn mong đợi gì lớp tập huấn này? (4) XD nội qui lớp tập huấn “Để khoá tập huấn thành công, chúng ta nên làm gì ? không nên làm gì? Nên: Không nên: (5) Học viên    Tham gia đầy đủ, nhiệt tình và sẵn sàng tiếp thu những kinh nghiệm Suy ngẫm và nhìn nhận các kinh nghiệm từ nhiều góc độ khác nhau, nhằm phát hiện những đặc điểm, ý nghĩa của các kinh nghiệm đó Áp dụng những điều học được vào thực tế thay đổi cách làm cũ, thử nghiệm cách làm (6) Tổ chức lớp   - - - Bầu lớp trưởng, lớp phó Đăng kí vào các nhóm Nhóm khởi động: tổ chức khởi động đầu giờ, giữa bằng trò chơi, văn nghệ, … Nhóm trực nhật: có nhiệm vụ xếp bàn ghế, bố trí lớp hợp lý, theo dõi thời gian, quản lý VPP… Nhóm ôn bài: tổ chức cho lớp ôn lại những ND đã học vào đầu ngày học bằng các hình thức khác Nhóm phản hồi, đánh giá: Tổ chức cho lớp đánh giá ngày học vào 10p cuối ngày (7) THỜI GIAN HỌC TẬP   SÁNG: 7g.30’ – 11g.00 CHIỀU: 13g.30’ – 17g.00 (8) MỤC TIÊU CỦA KHOÁ TẬP HUẤN Sau bài này, NTG có khả năng:     Xây dựng được bầu không khí thân mật và cởi mở Chia sẻ suy nghĩ, nhu cầu và mong đợi về khoá tập huấn Thống nội quy khoá học Xác định được mục tiêu, nội dung và phương pháp tập huấn (9) NỘI DUNG TẬP HUẤN PHẦN I: Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháp của khóa tập huấn PHẦN II: Hướng dẫn các bài cụ thể (10) PHẦN II: HƯỚNG DẪN CÁC BÀI CỤ THỂ PHẦN 1: HỌC TÍCH CỰC Bài 1: Học tích cực - Các hình thức/kiểu học tích cực Bài 2: Một số kỹ thuật học tích cực Bài 3: Tổ chức dạy học phân hoá PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ KQ HT CỦA HS THCS Bài 1: Tổng quan đánh giá kết học tập học sinh THCS vùng khó khăn Bài 2: Phương pháp đánh giá Bài 3: Quy trình đánh giá, quy trình biên soạn đề 10 (11) PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN phương pháp cùng tham gia 11 (12) PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN  Lớp tập huấn tiến hành theo phương pháp cùng tham gia Có nghĩa là quá trình tập huấn, HV tạo hội tham gia tích cực vào các HĐ học tập, cùng chia sẻ suy nghĩ, quan điểm, kinh nghiệm thân, để cùng xây dựng và lĩnh hội các ND học tập 12 (13)  - - - - - Phương pháp cùng tham gia: HDV không phải là người biết tất kiến thức hay phương pháp HDV là người hướng dẫn các hoạt động để HV tìm đến tri thức Mọi người cùng xây dựng nên bài học và tự rút kết luận cho mình Sự thông thái chia sẻ  tất cùng trở nên thông thái Mọi ý kiến (kể trái chiều) có điểm đáng suy ngẫm 13 (14)  Chúng ta cùng tham gia bằng những cách nào? 14 (15) Để tham gia hiệu quả:          Lắng nghe tích cực; nghe kỹ ý người khác trước phát biểu; Tôn trọng tất các ý kiến, kể ý kiến trái chiều Tranh luận có văn hóa (từ ngữ, thái độ, cử phù hợp…) Mạnh dạn trao đổi, bày tỏ quan điểm Chủ động chia sẻ kinh nghiệm, suy nghĩ Không ngắt lời người khác phát biểu Đánh giá về ý kiến được nói ra/hành động được thực hiện, không đánh giá tư cách người phát biểu/người thực hiện hành động Có thể bảo lưu ý kiến cá nhân không hạ thấp ý kiến người khác Tạo hội cho người khác cùng tham gia 15 (16)      Lợi ích phương pháp tập huấn cùng tham gia : HV tích cực, tự giác, hứng thú học tập Tăng cường tương tác HV với HV, HV với GV HV dễ tiếp thu, dễ nhớ và nhớ lâu các ND đã tập huấn HDV học hỏi thêm từ HV Tạo mối quan hệ tích cực HV-HVHDV 16 (17) Làm bài trắc nghiệm đầu vào 17 (18)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai mo dauhome, Bai mo dauhome