0

Cac bai Luyen tap

7 3 0
  • Cac bai Luyen tap

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 19:27

KIỂM TRA BÀI CŨ HS1: Phát biểu và viết các hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông... KIỂM TRA BÀI CŨ HS1: Phát biểu và viết các hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam [r] (1)KIỂM TRA BÀI CŨ HS1: Phát biểu và viết các hệ thức liên hệ cạnh và góc tam giác vuông  400 HS2: Giải tam giác ABC vuông A biết a = 20cm,B (2) Tiết 12: LUYỆN TẬP (3) KIỂM TRA BÀI CŨ HS1: Phát biểu và viết các hệ thức liên hệ cạnh và góc tam giác vuông  HS2: Giải tam giác ABC vuông A biết a = 20cm,B 40 Bài tập Giải tam giác ABC vuông A biết:  a = 20cm, B 40 (4) Bài tập Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài 4m, góc mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất khoảng 600 (góc α hình 31) Tính chiều cao cột đèn B 600 Gọi AB là chiều cao cột đèn AC là bóng cột đèn trên mặt đất C 4m A (5) Bài 30 (SGK/89)  Cho tam giác ABC, đó BC = 11cm, ABC = 380 ,  ACB = 300 Gọi điểm N là chân đường vuông góc kẻ từ A đến cạnh BC Hãy tính: a) Đoạn thẳng AN b) Cạnh AC - Tính BK - Tính góc ABK tính AB - Tính AN, AC 5,5 cm Gợi ý: 22 (6) Giữ nguyên GT thay đổi KL ta có bài toán GT KL A  380 ; C  300 ; BC 11cm ABC ; B Tính diện tích ΔABC ? 380 B 300 N 11 Tính diện tích tam giác biết độ dài cạnh và số đo góc kề C (7) Bài 29 (SGK/89) Một khúc sông rộng 250m ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ Một đò chèo qua sông bị ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ dòng nước đẩy xiên nên phải ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ (Hình 32) chèo khoảng 320m sang bờ Hỏi dòng nước đã đẩy đò lệch góc bên bao nhiêu độ ? (góc α hình 32) Giải Áp dụng tỉ số lượng giác vào tam giác vuông ABC AB 250 25   Ta có: cos α = BC 320 32 α ≈ 390 2đ 3đ 3đ Vậy dòng nước đẩy đò lệch góc khoảng 390 2đ (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac bai Luyen tap, Cac bai Luyen tap