0

Nguyên nhân gây khò khè ở trẻ dưới 5 tuổi tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

4 0 0
  • Nguyên nhân gây khò khè ở trẻ dưới 5 tuổi tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:43

Khò khè là một trong các triệu chứng về hô hấp thường gặp nhất ở trẻ em. Mục tiêu của nghiên cứu là Xác định một số nguyên nhân gây khò khè ở trẻ dưới 5 tuổi điều trị nội trú tại khoa Nhi - bệnh viện đa khoa Tâm Anh. vietnam medical journal n02 - AUGUST - 2021 NGUYÊN NHÂN GÂY KHÒ KHÈ Ở TRẺ DƯỚI TUỔI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH Phạm Đức Tuấn*, Nguyễn Thị Diệu Thúy* TĨM TẮT Khị khè triệu chứng hô hấp thường gặp trẻ em Mục tiêu nghiên cứu " Xác định số nguyên nhân gây khò khè trẻ tuổi điều trị nội trú khoa Nhi - bệnh viện đa khoa Tâm Anh" Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 83 trẻ tuổi có triệu chứng khị khè khoa Nhi bệnh viện đa khoa Tâm Anh từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021 Kết quả: Viêm tiểu phế quản hen phế quản nguyên nhân thường gặp gây khị khè, viêm tiểu phế quản chủ yếu gặp trẻ tuổi triệu chứng khò khè thường xuất lần đầu trước 12 tháng tuổi Kiểu hình khị khè khởi phát muộn đa số chẩn đoán hen phế quản thường khò khè tái tái lại Kết luận: Viêm tiểu phế quản hen phế quản nguyên nhân thường gặp gây khò khè trẻ tuổi, kiểu hình khởi phát khị khè có giá trị định hướng nguyên nhân gây khò khè Từ khóa: Khị khè, trẻ tuổi, ngun nhân SUMMARY CAUSES OF WHEEZING IN CHILDREN UNDER YEARS OLD AT THE PEDIATRIC DEPARTMENT - TAM ANH GENERAL HOSPITAL Wheezing is one of most common respiratory symptom in children Objectives: To determine the causes of wheezing in children under years old hospitalised at the Pediatric department - Tam Anh general hospital Subjects and methods: A crosssectional study in 83 patients under years old had wheezing symptoms admitted at the Pediatric department - Tam Anh hospital from July 2020 to June 2021 Results: Bronchiolitis and Asthma are the most common causes of wheezing in children under years old, bronchiolitis mostly occur in children under years old and wheezing symptom usually appear for the first time before 12 months old Patients with wheezing occured lately (after 12months) and recurrent wheezing were diagnosis with asthma Conclusion: Bronchiolitis and Asthma are the most common causes of wheezing in children under years old, the phenotype of the first wheezing episode has value to determine the cause of wheezing Keywords: Wheezing, children under years old, causes I ĐẶT VẤN ĐỀ Khò khè triệu chứng thường gặp *Trường Đại học Y Hà Nội Chịu trách nhiệm chính: Phạm Đức Tuấn Email: tuantk21ntt@gmail.com Ngày nhận bài: 28.5.2021 Ngày phản biện khoa học: 28.7.2021 Ngày duyệt bài: 2.8.2021 trẻ nhỏ, nhiều nguyên nhân gây Theo Martinez cộng sự, khoảng 25-30% trẻ tuổi có lần khò khè, 40% trẻ tuổi có khị khè lần đến tuổi khoảng 50% trẻ em bị khò khè [1] Ở trẻ nhỏ, khò khè dù thống qua hay dai dẳng nặng, nguy hiểm địi hỏi chẩn đốn điều trị kịp thời Tuy nhiên, khò khè triệu chứng nhiều nguyên nhân khác gây ra, nguyên nhân có đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng khác Những nguyên nhân thường gặp bao gồm: viêm tiểu phế quản, hen phế quản, trào ngược dày thực quản Nguyên nhân phổ biến bao gồm bất thường bẩm sinh đường thở, dị vật đường thở, số bệnh lý gặp khác [2] Mỗi ngun nhân có kiểu hình, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng khác Viêm tiểu phế quản nguyên nhân gây khò khè thường gặp trẻ < tuổi Hen phế quản vấn đề sức khỏe toàn cầu ảnh hưởng đến lứa tuổi, khò khè bệnh hen phế quản thường khò khè dai dẳng khò khè khởi phát muộn Ngược lại, bệnh lý bẩm sinh khò khè thường xuất sớm sau sinh Vì nghiên cứu tiến hành với mục tiêu xác định số nguyên nhân gây khò khè trẻ tuổi điều trị nội trú khoa Nhi - bệnh viện đa khoa Tâm Anh II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Tiêu chuẩn lựa chọn Tất bệnh nhân 60 tháng tuổi có triệu chứng khò khè điều trị nội trú khoa Nhi bệnh viện đa khoa Tâm Anh từ 01/07/2020 đến 30/06/2021 Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân khị khè có kèm di chứng bệnh lý thần kinh bại não, di chứng sau viêm não Gia đình bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021 Địa điểm nghiên cứu: Khoa Nhi, bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang Cỡ mẫu: mẫu thuận tiện, gồm tất bệnh nhân đáp ứng tiêu chuẩn TẠP CHÍ Y häc viƯt nam tẬP 505 - th¸ng - sè - 2021 Quy trình nghiên cứu: Trê khai thác thông tin chung, hỏi tiền sử, bệnh sử, khám lâm sàng định số xét nghiệm cận lâm sàng phù hợp theo nguyên nhân bác sĩ lâm sàng xác định khò khè sau hỏi bệnh khám lâm sàng Chẩn đoán xác định nguyên nhân gây khò khè dựa vào hỏi bệnh, khám lâm sàng cận lâm sàng Xử lí số liệu Số liệu xử lí theo thuật tốn thống kê máy tính sử dụng phần mềm thống kê y học Stata 14.0 Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p 24 tháng Nam Giới Nữ Có Tiền sử dị ứng gia đình Khơng Có Tiền sử dị ứng thân Khơng Sống Có n 50 23 10 54 29 30 53 21 62 22 % 60,2 27,7 12,1 65,1 34,9 36,1 63,9 25,3 74,7 26,5 môi trường có người hút thuốc Vật ni nhà Khơng 61 73,5 Có 17 20,5 Khơng 66 79,5 Có 8,4 Tiền sử đẻ non Khơng 76 91,6 Có 8,4 Nhẹ cân sinh Không 76 91,6 Nhận xét: Tuổi trung bình bệnh nhân nghiên cứu 12,7 tháng, trẻ nhỏ tháng trẻ lớn 54 tháng tuổi Nhóm 12 tháng chiếm tỷ lệ cao 60,2%, nhóm 24 tháng gặp 12,1% Trẻ nam nhiều trẻ nữ tất nhóm tuổi, tỷ lệ nam/nữ 1,9:1 Tỷ lệ trẻ có tiền sử gia đình mắc bệnh dị ứng 36,1% Tại thời điểm nghiên cứu, 25,3% trẻ có tiền sử mắc bệnh dị ứng Tỷ lệ trẻ sống gia đình có người hút thuốc 26,5% Bảng Phân loại khò khè theo nhóm tuổi khởi phát Thời điểm khị khè n % Khò khè khởi phát sớm69 83,1 KKKPS (< 12 tháng) Khò khè khởi phát trung gian -KKKPTG(12 – 24 10 12,1 tháng) Khò khè khởi phát muộn4 4,8 KKKPM (> 24 tháng) Tổng 83 100,0 Nhận xét: Trong nghiên cứu chúng tơi, kiểu hình khị khè khởi phát sớm chiếm tỷ lệ cao 83,1%, tiếp đến khò khè khởi phát trung gian chiếm 12,1%, kiểu hình khị khè khởi phát muộn chiếm tỷ lệ thấp 4,8% Bảng Nguyên nhân khò khè theo tuổi khởi phát khò khè KKKPS KKKPTG KKKPM n % n % n % Viêm tiểu phế quản 61 88,4 60 0 Hen phế quản 8,7 40 75 Nguyên nhân khác 2,9 0 25 Nhận xét: Viêm tiểu phế quản nguyên nhân thường gặp kiểu hình khị khè khởi phát sớm chiếm 88,4% Trong nhóm khị khè khởi phát muộn 75% trẻ đủ tiêu chuẩn chẩn đoán hen phế quản, khơng có trẻ chẩn đốn viêm tiểu phế quản Bảng Đặc điểm lâm sàng theo nhóm tuổi khởi phát Triệu chứng Ho Viêm long Rút lõm lồng ngực Sốt Nơn Số đợt khị khè Khị khè khởi phát sớm 94,2 72,5 36,2 52,2 11,6 2,26 ± 2,03 Khò khè khởi phát trung gian 100 80 50 60 3,40 ± 3,13 Khò khè khởi phát muộn 100 25 50 75 4,75 ± 2,75 vietnam medical journal n02 - AUGUST - 2021 Nhận xét: Tại thời điểm vào viện, ngồi triệu chứng khị khè, hầu hết bệnh nhân có triệu chứng ho, tất bệnh nhân khò khè khởi phát trung gian khị khè khởi phát muộn có triệu chứng ho vào viện Triệu chứng thường gặp khác hội chứng viêm long đường hô hấp với tỷ lệ 72% Số đợt khị khè trung bình kiểu hình khị khè khởi phát sớm 2,26 đợt, kiểu hình khò khè khởi phát trung gian 3,4 đợt kiểu hình khị khè khởi phát muộn 4,75 đợt Số đợt khị khè kiểu hình khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,0299 Bảng Đặc điểm cận lâm sàng theo nhóm tuổi khởi phát n Bạch cầu ưa acid Xquang RSV Cấy dịch tỵ hầu Khò khè khởi phát sớm 69 0,22 ± 0,25 11/46 16/59 18/43 Nhận xét: Số lượng bạch cầu ưa acid trung bình kiểu hình khị khè khởi phát muộn cao so với kiểu hình khò khè khởi phát sớm (0,33 so với 0,22), nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với p = 0,7416 Về xét nghiệm vi sinh, RSV test nhanh thực 68 bệnh nhân, kiểu hình khị khè khởi phát sớm có tỷ lệ RSV dương tính cao 27,1%, kiểu hình khị khè khởi phát trung gian có tỷ lệ RSV dương tính 12,5% Cấy dịch tỵ hầu thực 51 bệnh nhân với tỷ lệ dương tính 41,1% IV BÀN LUẬN Từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021, có 83 trẻ có triệu chứng khị khè đủ tiêu chuẩn mời tham gia nghiên cứu Tuổi trung bình bệnh nhân 12,7 tháng, trẻ nhỏ tuổi tháng trẻ lớn tuổi 54 tháng Kết nghiên cứu tương tự kết nghiên cứu Patra cộng (2011) [3] tuổi khởi phát khị khè trung bình 10,8 ± 5,24 tháng Nhóm 12 tháng chiếm tỷ lệ cao chiếm tỷ lệ 60,2%, nhóm 24 tháng gặp chiếm tỷ lệ 12,1%, Trong nghiên cứu Antonia Maria Rosa cộng [4] cho thấy tỷ lệ khị khè nhóm 12 tháng tuổi 43,2% Một nghiên cứu khác Martinez cộng (2004) [5] 6265 trẻ cho thấy 50% trẻ biểu triệu chứng khò khè năm đầu đời Trong nghiên cứu chúng tơi, khị khè thường gặp trẻ nam so với trẻ nữ với tỷ lệ nam/nữ 1,9/1, kết tương tự với nghiên cứu Nguyễn Thị Hà (2013) [6] cho thấy số trẻ trai bị khò khè nhiều gấp lần số trẻ gái Nhiều nghiên cứu khác cho thấy tần suất khò khè trai cao trẻ gái Guilbert (2004) [7] giả định trẻ trai có mẫn cảm với dị nguyên đường hô hấp nhiều so với trẻ gái (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên nhân gây khò khè ở trẻ dưới 5 tuổi tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Nguyên nhân gây khò khè ở trẻ dưới 5 tuổi tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh