0

Giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật hướng tới phát triển bền vững

11 4 0
  • Giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật hướng tới phát triển bền vững

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:39

Bài viết trình bày mối quan hệ tác động qua lại giữa biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, qua đó chỉ rõ tầm quan trọng của giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ em bao gồm trẻ khuyết tật đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia nói riêng và toàn cầu. HNUE JOURNAL OF SCIENCE Educational Sciences, 2021, Volume 66, Issue 4AB, pp 180-190 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0072 GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO TRẺ KHUYẾT TẬT HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Hoàng Thị Nga Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh Tóm tắt Bài báo trình bày mối quan hệ tác động qua lại biến đổi khí hậu phát triển bền vững, qua rõ tầm quan trọng giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ em bao gồm trẻ khuyết tật phát triển bền vững quốc gia nói riêng tồn cầu Đồng thời, thơng qua việc nghiên cứu định hướng giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ em nói chung đặc điểm, khả năng, nhu cầu đặc biệt trẻ khuyết tật, báo đề xuất định hướng điều chỉnh giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật Từ khóa: Biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, giáo dục biến đổi khí hậu, trẻ khuyết tật Mở đầu Thuật ngữ phát triển bền vững sử dụng lần vào thập niên 80 kỉ XX chiến lược bảo tồn giới Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế, Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới Chương trình Mơi trường Liên Hiệp quốc đề xuất với hỗ trợ Tổ chức Văn hóa Giáo dục Nhi đồng Liên Hiệp quốc Tổ chức Lương thực Thế giới (Food and Argriculture Organization – FAO) [1] Từ đến nay, nhiều nghiên cứu phát triển bền vững thực nhằm làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, đó, biến đổi khí hậu cho vấn đề chính, có mối liên hệ tồn diện, bao trùm đến phát triển bền vững [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] Tất nghiên cứu nhấn mạnh quan hệ qua lại biến đổi khí hậu phát triển bền vững, từ kêu gọi tất nước giới đặt tầm quan trọng hai vấn đề ngang cảnh báo trước hậu việc cân thiếu coi trọng biến đổi khí hậu q trình phát triển Các nhà khoa học cho rằng, để vấn đề biến đổi khí hậu khơng bị tuột khỏi ý cần thiết, quốc gia cần lồng ghép biện pháp giảm thiểu thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiến lược quốc gia phát triển bền vững Trên tảng hiểu biết sâu sắc mối quan hệ biến đổi khí hậu phát triển bền vững, nhà khoa học tầm quan trọng giáo dục biến đổi khí hậu khẳng định: “Giáo dục quan trọng giống sức khỏe, dân số có giáo dục tốt trang bị tốt để nhận thấy rõ mối đe dọa tạo biến đổi khí hậu có chuẩn bị cần thiết [9] Trẻ em cho nhóm dân số chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu, đó, giáo dục biến đổi khí hậu cần phải phần giáo dục khóa nhà trường nhằm chuẩn bị cho hệ tương lai tinh thần trách nhiệm người công dân xã hội tồn cầu, có lực ứng phó với biến đối khí hậu lối sống bền vững [10, 11] Tại Việt Nam, giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu quan tâm từ lâu Gần nhất, Bộ Giáo dục Đào tạo định số 329/QĐ-BGDĐT phê duyệt Đề án “Thông tin, Ngày nhận bài: 22/7/2021 Ngày sửa bài: 20/8/2021 Ngày nhận đăng: 2/9/2021 Tác giả liên hệ: Hoàng Thị Nga Địa e-mail: ngahth@hcmue.edu.vn 180 Giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật hướng tới phát triển bền vững tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu phịng, chống thiên tai trường học giai đoạn 2013 - 2020” nhằm nâng cao ý thức hình thành kĩ ứng phó với biến đổi khí hậu lực lượng tham gia giáo dục nhà trường, bao gồm người học [12] Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng, muốn hình thành lối sống bền vững lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho hệ người dân Việt Nam, quốc gia đứng thứ năm giới hứng chịu rủi ro biến đổi khí hậu [13] cần phải thường xuyên giáo dục biến đổi khí hậu cho học sinh xem nội dung nội dung bắt buộc chương trình giáo dục cấp học, bậc học [14] Trẻ khuyết tật đối tượng dễ bị tổn thương đối tượng dễ bị tổn thương biến đổi khí hậu nên nhận nhiều ý từ nhà khoa học Nhiều nghiên cứu rằng, người khuyết tật cần tham gia vào trình định liên quan tới chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu dẫn chứng thành cơng theo mơ hình nhiều nước Banglades, Philiipine, Vietnam, Myanmar [15] Hơn nữa, người khuyết tật chiếm tỉ trọng đáng kể cộng đồng nghèo nước có thu thập cao thấp, tới 80% sống nước nghèo, thường chịu nhiều thảm họa phải chống chụi với nhiều rủi ro [16] Tình trạng dễ bị tổn thương biến đổi khí hậu người khuyết tật toàn cầu, nước phát triển cản trở mục tiêu phát triển bền vững quốc gia Giáo dục biến đổi khí hậu cho tảng quan trọng để nâng cao khả ứng phó người khuyết tật lại nhắc đến nghiên cứu khoa học Do đó, việc khởi xướng, bàn luận tiến hành nghiên cứu vấn đề vô cần thiết giới Việt Nam Nội dung nghiên cứu 2.1 Khái niệm 2.1.1 Biến đổi khí hậu Theo Riedy (2016), “biến đổi khí hậu” thay đổi khí hậu trung bình biến đổi khí hậu xảy thời gian dài Sự thay đổi khí hậu thể thay đổi quỹ đạo trái đất, lượng tỏa mặt trời, hoạt động núi lửa, phân rải địa lí mảng khối trái đất trình tự nhiên bên bên ngồi khác ảnh hưởng tới khí hậu Cũng theo Riedy (2016), nguyên nhân biến đổi khí hậu cho thay đổi tự nhiên hoạt động người [17] Hội đồng quốc tế Biến đổi Khí hậu (International Panel of Climate Change, IPCC, 2018) cho biến đổi khí hậu liên quan đến thay đổi trạng thái khí hậu xác định (ví dụ, cách sử dụng thử nghiệm thống kê) thay đổi giá trị trung bình và/ biến đổi đặc tính tồn thời gian dài, thường nhiều thập kỉ lâu Biến đổi khí hậu trình tự nhiên bên tác động bên ngồi điều chỉnh chu kì mặt trời, phun trào núi lửa cải tạo liên tục người thành phần khí việc sử dụng đất [18] Mặc dù nay, nhà khoa học tìm cách định nghĩa xác biến đổi khí hậu nhìn chung họ thống cách hiểu biến đổi khí hậu nguyên nhân biến đổi khí hậu Có thể tóm lược cách hiểu bàng cách diễn đạt sau: Biến đổi khí hậu thay đổi trạng thái bình thường đặc tính khí hậu liên tục thời gian dài Nguyên nhân biến đổi cho trình biến đổi tự nhiên từ bên yếu tố bên bao gồm hoạt động người 2.1.2 Phát triển bền vững Thuật ngữ “phát triển bền vững” lần nguyên Ủy Ban Môi trường Phát triển Thế giới (World Commission on Environment and Development) sau Brundland định nghĩa cách tương đối đầy đủ “Sự phát triển đáp ứng nhu cầu mà 181 Hồng Thị Nga khơng làm tổn thương khả hệ tương lai việc thỏa mãn nhu cầu họ” Sau nhiều lần sửa đổi, cập nhật, định nghĩa “phát triển bền vững” bổ sung, hoàn thiện Hội nghị Thượng Đỉnh Trái Đất năm 2002 “Quá trình phát triển có kết hợp chặt chẽ, hợp lí hài hòa ba mặt phát triển Đó là: phát triển kinh tế, cơng xã hội bảo vệ môi trường” [19] Định nghĩa nêu rõ nhấn mạnh: muốn có có phát triển bền vững, cần phải đề cao kết hợp hài hịa, chặt chẽ 03 trụ cột gồm kinh tế, xã hội mơi trường q trình định vấn đề liên quan đến phát triển quốc gia toàn cầu Như vậy, hiểu, phát triển bền vững trình phát triển ln đặt tảng phát triển tổng thể trụ cột kinh tế, xã hội bảo vệ môi trường Các quốc gia hướng tới phát triển bền vững cần đặt đạt tiêu bền vững phát triển kinh tế, đảm bảo công xã hội bảo vệ môi trường lúc 2.2 Mối quan hệ biến đổi khí hậu phát triển bền vững Căng thẳng biến đổi khí hậu Phản hồi Năng lực thích ứng Các hệ thống tự nhiên người Phản hồi KT XH MT Khơng căng thẳng khí hậu Cưỡng bức xạ Phản hồi Hệ thống khí hậu Thích ứng Biến đổi khí hậu có tác động lan tỏa nhiều vấn đề khác cần giải liên quan tới phát triển bền vững Cụ thể, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến việc đạt mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến thể chất vật chất chẳng hạn thịnh vượng phúc lợi, xóa đói giảm nghèo, việc làm, thức ăn, lượng, nguồn nước sức khỏe Biến đổi khí hậu cản trở nỗ lực đạt cơng bình đẳng tồn giới làm tổn thương người nghèo nhiều nước nước, làm gia tăng bất bình đẳng cản trở xóa đói giảm nghèo Các áp lực tài nguyên khí hậu gây bao gồm nước, nông nghiệp nguồn tài nguyên sinh vật khác - làm trầm trọng thêm cạnh tranh xung đột, đe dọa hịa bình hịa nhập xã hội, phá hoại công xã hội Các tác động thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu động lực dẫn đến di dời người khối lượng di cư Các thảm họa liên quan đến khí hậu làm tăng tính dễ bị tổn thương phụ nữ trẻ em gái trước bạo lực, ví dụ chúng gây thay đổi mối quan hệ quyền lực gia đình, dẫn đến việc phụ nữ trẻ em gái bị tổn thương nhà Khả tiếp cận khơng bình đẳng phụ nữ nguồn lực kinh tế làm tăng tính dễ bị tổn thương họ trước tác động khí hậu Trong người khuyết tật hồn cảnh ln đối tượng dễ bị tổn thương [20] Biến đổi khí hậu Phát triển bền vững Phản hồi Phản hồi Hành động người gây khí thải nhà kinh Giảm thiểu Khí thải nhà kính viễn tưởng quan ngại Năng lực giảm thiểu Các đường phát triển kinh tế xã hội khác Sơ đồ Mối liên kết biến đổi khí hậu phát triển bền vững 182 Giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật hướng tới phát triển bền vững Ngược lại, hiểu biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới hầu hết khía cạnh phát triển bền vững tạo nhu cầu tất yếu việc tìm kiếm phương cách hành động nhằm củng cố ngăn cản tất mục tiêu phát triển bền vững khác ngược lại Do hiểu biết đắn vấn đề vô quan trọng nhằm nâng cao ý thức hỗ trợ sách cho hành động khí hậu cho việc lập kế hoạch chương trình thích ứng nhằm giảm thiểu ảnh hưởng biến đổi khí hậu tối ưu hóa tiến triển tất mục tiêu phát triển bền vững [20] Sơ đồ rõ mối quan hệ tương hỗ biến đổi khí hậu phát triển bền vững [5] Qua sơ đồ Munasinghe (2002) rằng, biến đổi khí hậu phát triển bền vững tương tác theo chu trình động Khả thích ứng làm giảm ảnh hưởng căng thẳng khí hậu lên người hệ thống tự nhiên khả giảm thiểu hạ thấp khí thải nhà kính tiềm Các đường phát triển ảnh hưởng mạnh mẽ tới lực thích ứng giảm thiểu biến đổi khí hậu nơi đâu Bằng đường này, chiến lược thích ứng giảm thiểu kết nối động với thay đổi hệ thống khí hậu triển vọng cho thích ứng hệ sinh thái, sản xuất lương thực phát triển kinh tế lâu dài Do đó, ảnh hưởng biến đổi khí hậu phần câu hỏi lớn hơn, cách hệ thống phụ môi trường, kinh tế, xã hội phức tạp tương tác định hình triển vọng phát triển bền vững câu trả lời đa liên kết Phát triển kinh tế tác động vào cân hệ sinh thái ngược lại chịu ảnh hưởng trạng thái hệ sinh thái Sự nghèo đói vừa kết vừa nguyên nhân thối hóa mơi trường Lối sống thiên vật chất lượng mức độ tiêu thụ cao không ngừng mà không tạo nguồn tài nguyên cộng với gia tăng dân số khơng thích hợp với đường phát triển bền vững Tương tự, bất bình đẳng kinh tế xã hội cực đoan cộng đồng quốc gia làm suy yếu gắn kết xã hội, yếu tố thúc đẩy bền vững hiệu lực phản ứng sách Đồng thời, định sách kinh tế - xã hội công nghệ đưa cho vấn đề khơng liên quan đến khí hậu có ảnh hưởng quan trọng sách khí hậu tác động biến đổi khí hậu vấn đề mơi trường Thêm vào đó, ngưỡng ảnh hưởng quan trọng mức độ dễ bị tổn thương trước tác động biến đổi khí hậu có liên quan trực tiếp đến điều kiện kinh tế, xã hội môi trường lực thể chế [5] Tóm lại, biến đổi khí hậu phát triển bền vững có mối liên kết chặt chẽ tác động lẫn Thích ứng giảm thiếu biến đổi khí hậu giúp trì trạng thái cân hệ sinh thái, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xây dựng công xã hội bảo vệ mơi trường Năng lực thích ứng giảm thiểu biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng tới triển vọng phát triển kinh tế, bất ổn xã hội hủy hoại môi trường Ngược lại, trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường bền vững tạo tảng tốt để trì trạng thái cân hệ sinh thái, giảm thiểu biến đổi khí hậu quay trở lại tác động tích cực tới phát triển bền vững 2.3 Giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ em hướng tới phát triển bền vững 2.3.1 Tầm quan trọng giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ em Trẻ em đối tượng dễ bị tổn thương biến đổi khí hậu [21] Theo ước tính Tổ chức y tế Thế giới, phần ba bệnh bùng phát trẻ em toàn cầu biến đổi yếu tố khơng khí, nước, đất thực phẩm; 34% trẻ em bị bệnh 36% trẻ em 14 tuổi bị chết giới biến đổi yếu tố môi trường [22] Mơi trường bị biến đổi khí nhà kính làm nhiễm khơng khí, làm tiến triển bệnh hô hấp, hen, cháy nắng, u hắc sắc tố suy giảm miễn dịch Thay đổi thời tiết, nhiệt độ tăng, nhiều thảm hoạ thiên nhiên, trực tiếp gây cảm nhiệt, đuối nước, bệnh tiêu hoá, sang chấn tâm thần Thay đổi sinh thái làm tăng tỉ lệ suy dinh dưỡng, chậm tăng trưởng phát triển, dị ứng, ung thư, dị tật, tăng bệnh qua trung gian truyền bệnh (sốt rét, dengue, viêm não, bệnh Lyme) phát sinh bệnh nhiễm khuẩn (bệnh West Nile, hantavirus) [22] Thêm vào đó, trải nghiệm trực tiếp trẻ với biến đổi khí hậu gây trạng thái lo lắng, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tâm thần, gây cản trở cho 183 Hồng Thị Nga q trình học tập [23] Theo đó, ứng phó với biến đổi khí hậu cần giải pháp liên ngành, giáo dục đường hoàn hảo Giáo dục đặc biệt giáo dục nhà trường giúp cá nhân cộng đồng xã hội đạt tới tiềm tối đa bao gồm việc cải thiện lực giải vấn đề môi trường phát triển [10] Nhà trường khơng có sức mạnh giúp trẻ ngày có hiểu biết biến đổi khí hậu mà hỗ trợ trẻ nâng cao ý thức họ biến đổi khí hậu, tham gia vào hệ thống trị liên quan đến biến đổi khí hậu phát triển hành vi đáp ứng phù hợp Cũng nhà trường nơi phù hợp để giúp trẻ tham gia vào sáng kiến ứng phó biến đổi khí hậu, qua đó, trẻ thấy rõ trách nhiệm hình thành hành động, thái độ với biến đổi khí hậu [23, 24] Nghiên cứu tồn hiểu biết sai lầm mối quan hệ biến đổi khí hậu bùng phát dịch bệnh điều dẫn đến hành vi ứng phó sai lầm, làm gia tăng lây lan dịch bệnh [6] Do đó, cổ vũ cho chia sẻ hiểu biết chất biến đổi khí hậu hệ nhằm thay đổi hành vi hành động quốc tế, quốc gia nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu vô cần thiết thông qua đường giáo dục nhà trường [11] Giáo dục biến đổi khí hậu phần giáo dục phát triển bền vững giáo dục mơi trường nói riêng giáo dục biến đổi khí hậu nói chung trình học tập suốt đời nhằm tạo cơng dân tích cực, có hiểu biết, người có khả giải vấn đề cách sáng tạo tảng giáo dục khoa học, xã hội cam kết tham gia vào hành động cá nhân và/hoặc tập thể có trách nhiệm Những hành động cho thúc đẩy tương lai thịnh vượng môi trường kinh tế [25] Thêm vào đó, trách nhiệm người cơng dân xã hội toàn cầu phát triển lối sống mang tính cá nhân ngày ưa chuộng giới đòi hỏi người cơng dân trẻ cần có hiểu biết kĩ ứng xử với biến đổi khí hậu Do đó, biến đổi khí hậu phải nội dung học tập chương trình khóa nhà trường [11] Ngày nhiều quốc gia xem giáo dục biến đổi khí hậu chìa khóa phát triển bền vững nên xây dựng kế hoạch hành động chiến lược quốc gia giáo dục đề nghị đưa giáo dục biến đổi khí hậu thành nội dung khóa chương trình [26] Giáo dục phát triển bền vững trình trang bị cho người học tri thức hiểu biết, kĩ năng, lực, phẩm chất cần thiết để làm việc sống theo cách mà mơi trường bảo vệ, xã hội hạnh phúc kinh tế phồn thịnh tương lai [27] Chương trình hành động toàn cầu Liên Hiệp Quốc đỏi hỏi bên trí thúc đẩy tạo điều kiện cho ban bố luật qui định quốc gia lực tương xứng mình, phát triển thực chương trình ý thức cộng đồng giáo dục biến đổi khí hậu ảnh hưởng biến đổi khí hậu, nhằm đưa đáp ứng thỏa đáng việc đương đầu với biến đổi khí hậu có đào tạo nguồn nhân lực khoa học vả quản lí phát triển bền vững [19] Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tồn q trình tiến tới phát triển bền vững đó, giáo dục biến đổi khí hậu phần quan trọng giáo dục bền vững nhằm đương đầu với tương lai Giáo dục biến đổi khí hậu địi hỏi tư tồn diện, đầy đủ vấn đề tại, cộm tương lai theo đó, giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ em đường tất yếu vô quan trọng tương lai [26] 2.3.2 Nội dung giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ em Hội đồng quốc tế biến đổi khí hậu quốc tế (International Council on Climate Change – ICCP, 2001) báo cáo tổng hợp biến đổi khí hậu tồn cầu mơ tả phân tích cụ thể nhiều vấn đề cần hiểu biết hành động biến đổi khí hậu, qua đó, tổng hợp 03 nhóm nội dung bao gồm (1)- Cơ sở khoa học vật lí biến đổi khí hậu – sở biến đổi khí hậu khứ, tương lai; (2)- Ảnh hưởng biến đổi khí hậu - thích ứng khả dễ bị tổn thương, đánh giá khả dễ bị tổn thương hệ thống tự nhiên, 184 Giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật hướng tới phát triển bền vững kinh tế xã hội (3)- Giảm thiểu biến đổi khí hậu – tập trung vào giải pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu, đánh giá phương pháp làm giảm khí thải nhà kính vào bầu khí [28] Các tác giả Bangay Blum (2010) báo Những đáp ứng giáo dục Biến đổi khí hậu Chất lượng – Hai thành phần lịch trình nêu 03 nội dung cần đề cập chương trình giáo dục biến đổi khí hậu, (1)- Kiến thức biến đổi khí hậu q trình liên quan tới mơi trường bao gồm kiến thức chung chất nguyên nhân biến đổi khí hậu (ví dụ: khí hậu, phá rừng, mơi trường sống, chu trình nước, xói mịn đất, nhiễm khơng khí) ý thức chiến lược giải lo ngại mơi trường (giảm tiêu thụ các-bon, khuyến khích phát triển các-bon thấp, giảm phá rừng quản lí rừng bền vững, cải thiện quản lí nước chất thải); (2)- Kiến thức điều kiện môi trường, rủi ro liên đới chiến lược quản lí rủi ro Nội dung thay đổi tùy theo địa phương, quốc gia, tùy thuộc vào mối quan tâm hoàn cảnh địa phương, quốc gia Các nội dung bao gồm: chu trình thức ăn cách quản lí, phương pháp làm nơng nghiệp bền vững, vấn đề ô nhiễm, chiến lược cải thiện nguồn nước, quản lí đất chất thải, quản lí rừng bền vững ý thức bảo vệ thảm động vật thực vật (3)- Kiến thức giảm nguy thảm họa bao gồm kiến thức nhận biết lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp thảm họa thiên nhiên rủi ro môi trường ô nhiễm nước, bào mòn đất, phá rừng (dẫn đến sạt lở đất), bệnh gây việc thải nước bất hợp lí, ý thức nguyên nhân tượng tiêu cực cách bảo vệ người [10] Tại Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo, Live&Learn Plan Vietnam (2012), tài liệu hướng dẫn dạy học Biến đổi khí hậu đưa 04 nội dung gồm: (1)- Thời tiết, khí hậu biến đổi khí hậu; (2)- Nguyên nhân biến đổi khí hậu; (3)- Tác động biến đổi khí hậu; (4)- Ứng phó với biến đổi khí hậu (5)- Các hoạt động thực hành ứng phó với biến đổi khí hậu [29] Có thể thấy, có cách tiếp cận khác việc đề xuất nội dung giáo dục biến đổi khí hậu, nhà khoa học, tổ chức giáo dục học thuật thống nội dung giáo dục biến đổi khí hậu bao gồm Bản chất vả nguyên nhân biến đổi khí hậu; Tác động biến đổi khí hậu Ứng phó với biến đổi khí hậu Ngồi ra, tùy vào hoản cảnh địa phương mà bổ sung, cập nhật thêm nội dung liên quan đến giải pháp thực tế ứng phó với biến đổi khí hậu Theo đó, nội dung giáo dục biến đổi khí hậu Bộ Giáo dục Đào tạo, Live&Learn Plan Vietnam (2012) đầy đủ, hợp lí khoa học Vấn đề hệ thống giáo dục giới quan tâm chưa có đủ sở khoa học để thực làm phân phối nội dung chi tiết chương trình giáo dục biến đổi khí hậu cho hợp lí bậc học, cấp học Theo Phan Thị Trang (2021), bậc mầm non, đặc thù lứa tuổi nên cần hình thành cho em nhận thức ban đầu sống, mơi trường xung quanh từ khơi gợi tình u thiên nhiên, góp phần hình thành thói quen kỹ sống thân thiện với môi trường [14] Ở bậc tiểu học, nên giới thiệu kiến thức chung biến đổi khí hậu kĩ ứng phó phù hợp độ tuổi Ở bậc trung học, nên kết hợp nội dung chương trình bắt buộc kiến thức lựa chọn phù hợp với địa phương Sự lựa chọn kiến thức phù hợp cần kết hợp đặc điểm địa phương với quốc gia với quốc tế, phù hợp với hoàn cảnh trị, xã hội mơi trường địa phương [10] Tuy nhiên, ý tưởng hầu hết nhà khoa học tán đồng, biến đổi khí hậu liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học nên vấn đề cần lồng ghép vào môn khoa học trường phổ thông [10, 11, 7] Tại Hoa Kì, biến đổi khí hậu tồn cầu thành phần khí đưa vào chương trình học khóa mơn Khoa học Vũ trụ trái đất từ lớp đến lớp 12 Riêng chương trình lớp 12, học sâu hệ sinh thái cân sinh thái nhằm làm rõ quan hệ biến đổi khí hậu biến đổi hệ sinh thái [11] Theo Bangay and Blum (2010), môn khoa học cấp tiểu học trung học phù hợp để lồng ghép 185 Hồng Thị Nga nội dung giáo dục biến đổi khí hậu chẳng hạn Khoa học sinh học/đời sống,,Hóa học,Vật lí, Khoa học vũ trụ/trái đất Khoa học mơi trường [10] Theo Phan Thị Trang (2021), nên tích hợp nội dung giáo dục biến đổi khí hậu vào mơn học khóa chương trình giáo dục phổ thơng Việt nam Địa lí, Vật lí, Cơng nghệ, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân… chương trình giáo dục ngoại khóa [14] 2.3.3 Phương thức thực Theo Bangay Blum (2010), chất biến đổi khí hậu vượt khỏi chương trình học đơn giản tập trung vào nội dung mà quan trọng trang bị cho người học sức mạnh để đối phó với biến đổi khí hậu Do vậy, phương pháp giáo dục tạo hội cho học sinh trải nghiệm, tăng cường hoạt động để phát triển tư phản biện kĩ giải vấn đề cần ưu tiên Ngoài cần kết hợp giáo dục thức (trong nhà trường) khơng thức (ngồi trường) kết hợp với chương trình giáo dục biến đổi khí hậu thực tế địa phương [10, 14] Theo đó, nhà trường cần xây dựng hệ thống học liệu sẵn có kết hợp với việc dạy học theo dự án trải nghiệm sáng tạo để người học tham gia làm đồ dùng dạy học, mơ hình phịng chống biến đổi khí hậu [10] Theo số nhà khoa học, cần đầu tư xây dựng website giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ cho giáo dục; xây dựng thư viện giảng điện tử phóng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu cho cấp học Một nguồn tài liệu phong phú, thường xuyên cập nhật điều kiện thuận lợi cho cơng tác tăng cường giáo dục thích với BĐKH [14, 26] Song song với hoạt động khóa, cần tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục ngoại khóa có ưu điểm sinh động, gắn liền thực tế, vừa cung cấp kiến thức, kỹ vừa có tác dụng rèn luyện nhận thức, thái độ Ngồi ra, hoạt động ngoại khóa cịn cho phép sử dụng hình thức tổ chức đa dạng phù hợp với lứa tuổi điều kiện vùng miền Các hoạt động bao gồm dã ngoại, thực dự án bảo vệ môi trường, tham gia câu lạc u mơi trường, hội thi, trị chơi liên quan tới bảo vệ môi trường [14] Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, Live&Learn Plan Vietnam (2012), phương thức giáo dục biến đổi khí hậu cần đa dạng, phong phú hướng tới việc khơi gợi chủ động, tích cực người học, ưu tiên vào trải nghiệm thực hành lí thuyết khơ khan, khuyến khích kĩ làm việc theo nhóm phát huy tối đa lực kinh nghiệm cá nhân, cho phép trẻ tham gia vào trình lập kế hoạch, tổ chức thực đánh giá kết bên cạnh việc cung cấp cho người học đầy đủ với nhiều lựa chọn vật dụng đơn giản sử dụng vật liệu sẵn có kết hợp tảng công nghệ thông tin để lưu trữ, khai thác học liệu cách dễ dàng Song song với hoạt động khóa, nhà trường tổ chức thêm hoạt động ngoại khóa hoạt động kết hợp với hoạt động hướng tới phát triển bền vững cộng đồng địa phương [29] Tóm lại, biến đổi khí hậu vấn đề gắn liền với tất khía cạnh đời sống nên phương thức tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu cần đa dạng, phong phú, tăng cường trải nghiệm, thực hành, thúc đẩy tương tác, hợp tác giải vấn đề thực tiễn gắn liền với phát triển bền vững Muốn vậy, nhà trường cần xây dựng ngân hàng liệu, nguồn lực với chất liệu sẵn có, phù hợp với điều kiện địa phương kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho việc dạy học biến đổi khí hậu giáo viên học sinh Ngồi ra, q trình giáo dục cần kết hợp hài hịa hoạt động khóa ngoại khóa Đặc biệt, cần kết hợp với hoạt động hướng tới phát triển bền vững địa phương 2.4 Giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật hướng tới phát triển bền vững 2.4.1 Tại cần giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật hướng tới phát triển bền vững Trẻ khuyết tật nhóm trẻ chịu ảnh hưởng nặng nề biến đổi khí hậu Họ người chiếm tỉ trọng đáng kể cộng động người nghèo nước có thu nhập cao thu nhập thấp, có tới 80% nước nghèo thường chịu thảm họa 186 Giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật hướng tới phát triển bền vững vùng phải phơi nhiễm với mâu thuẫn sống [16] Các rủi ro mà trẻ khuyết tật phải đối mặt thường bao gồm sức khỏe, dinh dưỡng, thiếu chuẩn bị, khó khăn sơ tán, bệnh truyền nhiễm tử vong Đặc biệt, trẻ khuyết tật có nguy giảm hội tiếp cận với kiến thức, nguồn lực dịch vụ để ứng phó với thay đổi mơi trường [30] Trên giới có tỉ người cho mang tình trạng khuyết tật, khoảng 200 triệu người chịu thách thức thường xuyên hoạt động hàng ngày [31] Tình trạng dễ bị tổn thương cao biến đổi khí hậu trẻ khuyết tật làm gia tăng tình trạng nghèo đói, câng xã hội yếu tố cản trở việc đạt mục tiêu phát triển bền vững Ở khía cạnh khác, người khuyết tật nhóm người dễ bị tổn thương ảnh hưởng biến đổi khí hậu họ lại thường bị gạt ngồi lề chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu Theo Hội phát triển người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (2013), riêng tỉnh Quảng Bình có 45,000 người khuyết tật, có tới 90% sống khu vực nông thôn chủ yếu làm nông nghiệp tham gia họ vào cơng tác phịng chống thiên tai chưa nhận quan tâm đầy đủ, gây tổn thất nặng nề người tài sản họ Theo tổ chức này, việc tham gia người khuyết tật vào việc lập chương trình hành động ứng phó biến đổi khí hậu thu hút quan tâm ý cộng đồng người khuyết tật vào chương trình qua đó, giúp họ chủ động giảm nhẹ thiệt hại, đặc biệt gia tăng sức mạnh cộng đồng cách bền vững Tuy nhiên, để người khuyết tật tham gia tích cực hiểu vào chương trình liên quan đến phát triển bền vững biến đổi khí hậu họ cần phải giáo dục phù hợp biến đối khí hậu [32] Do vậy, hết thảy, trẻ khuyết tật từ ngồi ghế nhà trường cần giáo dục biến đổi khí hậu Ngồi lí mang tính sống cịn đây, cịn lí quan trọng khác để cung cấp giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật là, học sinh ngồi ghế nhà trường, chương trình giáo dục biến đổi khí hậu thường thể nhiều chương trình giáo dục mơi trường hội tốt để phát triển khả hòa nhập trẻ khuyết tật Nhiều nghiên cứu rằng, giáo dục môi trường thú thúc đẩy phát triển lòng tự trọng, tương tác bạn bè, mối quan hệ tích cực học sinh giáo viên thái độ tích cực trường học Thơng qua trải nghiệm ngồi lớp học, đặc biệt gắn với thiên nhiên, người học không phát triển lực trí tuệ mà lực tình cảm hội nhập xã hội thúc đẩy [25] 2.4.2 Định hướng điều chỉnh giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật hướng tới giáo dục bền vững a Điều chỉnh mục tiêu giáo dục biến đổi khí hậu Cũng giống với lĩnh vực giáo dục khác, mục tiêu giáo dục biến đổi khí hậu cần phải điều chỉnh cho phù hợp với khả người khuyết tật sở phát huy tối đa mạnh họ Chẳng hạn, mục tiêu giáo dục biến đổi khí hậu trẻ khiếm thị không mắc khuyết tật khác giống mục tiêu dành cho trẻ điển hình sáng mắt bổ sung thêm mục tiêu khác tư vấn cho người xung quanh, nhà trường cộng đồng địa phương cách hỗ trợ người khuyết tật ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu Mục tiêu giáo dục đặt giống với trẻ khiếm thính khuyết tật vận động em có đủ khả để thực thêm mục tiêu quan trọng phù hợp khác Như vậy, việc điều chỉnh mục tiêu giáo dục dành cho trẻ không bị khuyết tật trí tuệ việc đặt thêm mục tiêu nhằm khai thác tối đa khả trẻ tư vấn, hướng dẫn người xung quanh nói riêng cộng đồng nói chung cách hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật ứng phó với biến đổi khí hậu, sở giúp trẻ trở thành cơng dân tương lai có trách nhiệm có lực tham gia vào việc giải vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu tồn xã hội Ngược lại, với trẻ khuyết tật trí tuệ, tùy vào mức độ nặng nhẹ khuyết tật mà điều chỉnh mục tiêu theo hướng thấp so với trẻ điển hình 187 Hoàng Thị Nga Chẳng hạn như, trẻ khuyết tật trí tuệ mức độ trung bình trường tiểu học cần nhận biết dấu hiệu cần xơ tán thu dọn đồ đạc mục tiêu dành cho trẻ tiểu học điển hình tham gia với gia đình lập kế hoạch sơ tán, giúp đỡ anh chị em người yếu sơ tán an toàn Các mục tiêu giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật thể mục tiêu chương trình/kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ b Điều chỉnh nội dung giáo dục biến đổi khí hậu Việc điều chỉnh nội dung giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật phụ thuộc vào mục tiêu giáo dục biến đổi khí hậu điều chỉnh Căn vào mục tiêu giáo dục biến đổi khí hậu trẻ khuyết tật nội dung giáo dục biến đổi khí hậu bậc học, cấp học, giáo viên lực lượng giáo dục liên quan lựa chọn nội dung nhằm giúp trẻ đạt mục tiêu xác định Ví dụ, với mục tiêu nhận biết dấu hiệu cần sơ tán thu dọn đồ đạc nội dung giáo dục bao gồm: tìm hiểu dấu hiệu nhận biết cần sơ tán thực hành kĩ thu dọn đồ đạc cá nhân tình cần sơ tán Tóm lại, nội dung giáo dục biến đổi khí hậu trẻ khuyết tật điều chỉnh dựa mục tiêu giáo dục xác định chương trình/kế hoạch giáo dục cá nhân c Điều chỉnh phương thức giáo dục biến đổi khí hậu Tất phương thức giáo dục biến đổi khí hậu đề nghị áp dụng cho trẻ điển hình phù hợp với trẻ khuyết tật Tuy nhiên, khiếm khuyết chức sinh lí tâm lí, học sinh khuyết tật đòi hỏi cách thức tổ chức hoạt động nhằm tạo điều kiện cho khả bù trừ não nhu cầu điều hòa cảm giác phát triển kĩ cần thiết phù hợp với nhu cầu trẻ Theo đó, thiết kế hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu cho học sinh khuyết tật cần tạo hội để trẻ sử dụng tất giác quan bao gồm thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, khứu giác, đồng thời, giúp học sinh phát triển kĩ sống làm việc nhóm, khả tự nhận thức, kích thích cảm giác, sức khỏe, trí tuệ cải thiện cảm xúc Sân chơi vườn trường có đủ kích thích cảm giác khuyến khích phát triển nhận thức, trưởng thành cảm xúc hội nhập xã hội Thậm chí, với nhiều trẻ tự kỉ, mơi trường hoạt động khuyến khích trẻ tìm kiếm kích thích từ mơi trường để trấn tĩnh tự điều tiết hệ thần kinh [15] Ngồi ra, trẻ khuyết tật có đặc điểm, sở thích, khả nhu cầu riêng biệt nên việc lựa chọn xác định phương thức giáo dục cần phải tính tốn, cân nhắc sở tận dụng mạnh, sở thích, phát huy khả đáp ứng nhu cầu Chương trình/kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ cần thể đầy đủ nội dung Kết luận Biến đổi khí hậu phát triển bền vững hai phạm trù có mối liên hệ chặt chẽ với theo đó, giáo dục biến đổi khí hậu phần vơ quan trọng giáo dục phát triển bền vững Nhiều nước giới có Việt Nam đưa nội dung giáo dục biến đổi khí hậu vào chương trình giáo dục chung nhà trường Tại Việt Nam, Bộ giáo dục Đào tạo xây dựng phổ biến tài liệu hướng dẫn dạy học ứng phó với biến đổi khí hậu Tuy nội dung chi tiết cho bậc học cấp học chưa làm rõ giới Việt Nam nhìn chung học giả cho giáo dục biến đổi khí hậu cần xem nội dung giáo dục bắt buộc nhà trường lồng ghép vào môn khoa học trường phổ thơng Trẻ khuyết tật nhóm dân số chịu nhiều rủi ro tổn thương tác động biến đổi khí hậu khiến phát triển kinh tế xã hội quốc gia đứng trước nguy thiếu bền vững Giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật tạo tảng vững cho chiến lâu dài với biến đổi khí hậu nhóm dân số này, theo góp phần quan trọng vào q trình phát triển bền vững quốc gia toàn cầu Tuy nhiên, trẻ khuyết tật có khả năng, đặc điểm nhu cầu riêng biệt nên việc giáo dục biến đổi khí hậu cho nhóm trẻ cần có điều chỉnh cần thiết mục tiêu, nội dung phương thức thực 188 Giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật hướng tới phát triển bền vững TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Xuân Hải, 2019 Phát triển bền vững mơ hình phát triển bền vững giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật Việt Nam Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Volumn 64, Isssue 9AB [2] Cohen, S., Demeritt, D., Robinson ,J & Rothman, D., 1998 Climate change and sustainable development: towards dialogue Elsevier Science, Global Environmental Change, Vol 8, No 4, pp 341Ð371 [3] Banuri, T., 1999 Sustainable development and climate change Policy Maters Issue No Spring [4] Beg, N., at el., 2002 Linkages between climate change and sustainable development Climate Policy (2002) 129–144 [5] Munasinghe, M., 2002 Analysing the nexus of sustainable development and climate change: an overview Head of Publications Service, OECD [6] Munasinghe, M., 2010 Addressing the Sustainable Development and Climate Change Challenges Together: Applying the Sustainomics Framework Procedia Social and Behavioral Sciences 41 (2010) 6634–6640 [7] Reckien, D et al., 2017 Climate change, equity and the Sustainable Development Goals: anurban perspective International Institute for Environment and Development (IIED) Vol 29(1): 159–182 DOI: 10.1177/0956247816677778 www.sagepublications.com [8] Singh GG, Hilmi N, Bernhardt J, et al., 2019 Climate impacts on the ocean are making the Sustainable Development Goals a moving target travelling away from us People Nat 2019;1:317–330 https ://doi.org/10.1002/pan3.26 [9] International Council on Human Rights Policy, 2008 Climate Change and Human Rights: A Rough Guide International Council on Human Rights Policy, Versoix, Switzerland [10] Bangay, C., and Blum, N., 2010 Education Responses to Climate Change and Quality: Two Parts of the Same Agenda? International Journal of Educational Development 30(4): 335-450 [11] Fortner, W R., 2001 Climate Change in School: Where Does It Fit and How Ready Are We? Canadian Journal of Environmental Education, 6, Spring 2001 [12] Bộ Giáo dục Đào tạo, 2014 Quyết định Về việc phê duyệt Đề án”Thông tin, tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu phòng, chống thiên tai trường học giai đoạn 2013-2020” [13] Eckstein, D., Künzel, V & Schäfer, L., 2018 Global Climate Risk Index 2018: Who Suffers Most From Extreme Weather Events? Weather-related Loss Events in 2016 and 1997 to 2016 GermanWatch [14] Phan Thị Trang, 2021 Phát huy vai trò giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu Tạp Chí Mơi Trường Cơ Quan Của Tổng Cục Môi Trường, Chuyên đề Tiếng Việt I/2021 [15] Theodorou, Paraskevi & Pappa, Efstathia & Genitsaridi, Aspasia & Skanavis, Constantina., 2018 “Smart” Environmental Education for Special Needs Learners ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/323772066_Smart_ [16] Hemingway, L & Priestley, M., 2014 Natural Hazards, Human Vulnerability and Disabling Societies: A Disaster for Disabled People? Review of Disabilities Studies – An International Journal Vol 2, No Retrieved from https://www.rdsjournal.org/index php/journal/article/view/337 on June 20th, 2021 [17] Riedy, C., 2016 Climate Change (In book Blackwell Encyclopedia of Sociology) Blackwell [18] IPCC, 2018 Annex I: Glossary In: Global Warming of 1.5°C An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to 189 Hoàng Thị Nga [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty In Press https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_AnnexI_Glossary.pdf UNFCCC, 2015 Adoption of the Paris Agreement United Nations conference on environment and development (1992) The Regency Press Corporation, London Fuso et al., 2019 Connecting climate action with other sustainable development goals Nature Sustainability ISSN 2398-9629 This version is available from Sussex Research Online: http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/85008/ Unicept VietNam, 2018 Chương trình trẻ em biến đổi khí hậu https://www.unicef org/vietnam/vi/tr%E1%BA%BB-em-v%C3%A0-bi%E1%BA%BFn-%C4%91%E1%BB% Nguyễn Cơng Khanh, 2010 Biến đổi khí hậu tồn cầu với sức khỏe trẻ em Tạp chí Thơng tin Y dược http://hoithankinhhocvietnam.com.vn/bien-doi-khi-hau-toan-cau-voi-suc-khoeBaker, C., Clayton, S., and Bragg, E, 2020 Educating for resilience: parent and teacher perceptions of children’s emotional needs in response to climate change Environmental Education Research https://doi.org/10.1080/13504622.2020.1828288 Nguyễn Minh Quang, 2021 Biến đổi khí hậu dịch bệnh: Mối liên hệ, tác động giải pháp tiếp cận Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam Retrieved on July, 1st from https://vjst.vn/vn/tin-tuc/4392/bien-doi-khi-hau-va-dich-benh moi-lien-he tac-dong-vaStavrianos, A., 2017 Green inclusion: biophilia as a necessity British Journal of Special Education, Volume 43, Number 4, 417 Http://dx.doi.org/10.1111/1467-8578 12155 Mailumo D., Igbe S., Mailumo P., 2018 Climate Change Education for Sustainable Development: Lessons for Nigeria In: Leal Filho W (eds) Handbook of Climate Change Resilience Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-319-71025-9_170-1 National Academy of Sciences, 2003 Our common journey – a transition toward sustainability National Academy Press, Washington, DC IPCC, 2001 Climate Change 2001: Synthesis Report Cambridge University Press Bộ Giáo dục Đào tạo, Live&Learn Plan Vietnam, 2012 Tài liệu hướng dẫn dạy học ứng phó với biến đổi khí hậu Cơng ty cổ phần in La Bàn Kosanic, A., et al., 2019 Climate concerns and the disabled community American Association for the Advancement of Science Volumn 366 Issue 6466 Hội phát triển người khuyết tật tỉnh Quảng Bình, 2013 Quản lí rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu hướng tới người khuyết tật http://aepd-vn.org/Library/Documents/An_pham/QLRRTT%20DVCD%20Tap-huan-vien World Health Organization, 2011 Summary World Report on disability ABSTRACT Climate change education for children with disabilities toward sustainable develoment Hoang Thi Nga, Department of Special Education, Ho Chi Minh City University of Education The article presents the interrelationship between climate change and sustainable development, thereby showing the importance of climate change education for children including children with disabilities to the sustainable development of each country in particular and globally At the same time, through studying the orientation of climate change education for children in general and the characteristics, abilities and special needs of children with disabilities, the article proposes basic adjustment orientations in climate change education for children with disabilities Keywords: Climate change, sustainable development, climate change education, children with disability 190 ... 2.4 Giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật hướng tới phát triển bền vững 2.4.1 Tại cần giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật hướng tới phát triển bền vững Trẻ khuyết tật nhóm trẻ chịu... kết biến đổi khí hậu phát triển bền vững 182 Giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật hướng tới phát triển bền vững Ngược lại, hiểu biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới hầu hết khía cạnh phát triển. .. đổi khí hậu quay trở lại tác động tích cực tới phát triển bền vững 2.3 Giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ em hướng tới phát triển bền vững 2.3.1 Tầm quan trọng giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật hướng tới phát triển bền vững, Giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ khuyết tật hướng tới phát triển bền vững