0

Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 1 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm

19 2 0
  • Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 1 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:09

Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 1 Các vấn đề tổng quan cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản; Cấu trúc hệ thống văn hóa; Phân loại văn hóa; Văn hóa doanh nghiệp; Văn hóa doanh nhân; Văn hóa kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo! TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA KINH DOANH VÀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP Giảng viên: TS.GVCC Vũ Quang TS Nguyễn Văn Lâm Viện Kinh tế Quản lý- ĐHBK Hà Nội Email: lam.nguyenvan@hust.edu.vn Điện thoại: 0988 614 612 Xin bạn vui lòng trả lời số câu hỏi sau: Bạn kỳ vọng thu nhận kiến thức từ học phần này? Bạn tự tìm hiểu nội dung học phần này? VHKD Một số vấn đề gợi ý từ thực tiễn Tình trạng sử dụng tràn lan chất cấm sản xuất nông nghiệp Việt Nam Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc ảnh hưởng đến sản phẩm Huawai, Apple, Samsung Vấn đề phát triển kinh tế mối quan hệ với vấn đề xã hội, môi trường Vụ Khaisilk, Asanzo bán hàng không rxo nguồn gốc xuất sứ… Sự việc khan trang xảy dịch cúm Corona Sự kiện Vinfast giới thiệu xe máy chạy điện, ô tô Cơ hội khởi nghiệp, thách thức môi trường kinh tế hội nhập chia sẻ VHKD Nội dung học phần Chương Các vấn đề tổng quan Chương Triết lý kinh doanh Chương Đạo đức kinh doanh trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Chương Văn hóa doanh nhân Chương Văn hóa doanh nghiệp Chương Tinh thần khởi nghiệp VHKD Quy định học tập tài liệu tham khảo Lên lớp học chuẩn bị trước lên lớp Tài liệu học tập: - Văn hóa kinh doanh, PGS Dương Thị Liễu, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân - Slide giảng Tài liệu tham khảo: - Văn hóa triết lý kinh doanh, Đỗ Minh Cương, NXB Chính trị Quốc gia - Organizational Culture anh Leadership, Schein E, Jossey- Bass VHKD Một số khái niệm 1.1 Văn hóa 1.2 Văn hóa doanh nghiệp 1.3 Văn hóa doanh nhân 1.4 Văn hóa kinh doanh VHKD 1.1 Văn hóa ● Nhà nhân học người Anh, Edward Tylor (1871) cho rằng: “Văn hóa tổng thể phức tạp bao gồm tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, tập quán, khả thói quen khác mà người tuân thủ với tư cách thành viên xã hội” ● Văn hóa làm cho người xã hội có giống làm cho xã hội khác biệt VHKD 1.1 Một số khái niệm Văn hóa Theo Edward Burrwett Tylor Văn hóa bao gồm lực thói quen,tập quán người với tư cách thành viên xã hội Theo triết học Mác - Lênin Văn hóa tổng hịa giá trị vật chất tinh thần phương thức tạo chúng,kỹ sử dụng giá trị tiến lồi người truyền thụ giá trị từ hệ sang hệ khác Vănkhác hóa Kết luận Theo E.Heriơt Như vậy,dù theo cách hay cách khác thừa nhận Văn hóa lại sau thứ khẳng định mối liên hệ mật thiết văn hóa với người.Con người sáng tạo văn hóa, đồng thời người sản phẩm văn hóa VHKD Văn hóa ● Khái niệm: Văn hóa hệ thống hữu giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo tích lũy q trình hoạt động thực tiễn, tương tác người với môi trường tự nhiên, xã hội VHKD Chức văn hóa • Chức tổ chức xã hội • Chức điều chỉnh xã hội • Chức giao tiếp • Chức giáo dục 10 VHKD Phân loại văn hóa ● Văn hóa tinh thần ● Văn hóa vật chất 11 VHKD Cấu trúc hệ thống văn hóa • Văn hóa nhận thức • Văn hóa tổ chức cộng đồng • Văn hóa ứng xử với mơi trường tự nhiên • Văn hóa ứng xử với mơi trường xã hội 12 VHKD 1.2 Văn hóa doanh nghiệp ● N.Demetr - nhà xã hội học người Pháp cho rằng, VHDN - hệ thống quan niệm, biểu tượng, giá trị, khuôn mẫu hành vi tất thành viên DN nhận thức thực theo ● VHDN đảm bảo hài hịa lợi ích tập thể với lợi ích cá nhân giúp cho cá nhân thực vai trị theo định hướng chung DN 13 VHKD 1.2 Văn hóa doanh nghiệp ● Khái niệm 1: VHDN đặc trưng (bản sắc, cá tính, nét riêng) để phân biệt DN với DN khác ● Khái niệm 2: VHDN chuẩn mực hành vi (giá trị cốt lõi, chuẩn hành xử, tính) mà tất người DN phải tuân theo bị chi phối 14 VHKD Hiểu cho VHDN Hệ thống giá Các giá trị VHDN phải trị văn hố phải hệ thống có quan hệ kết chặt chẽ với nhau,được trình lựa chọn chấp nhận phổ biến rộng sáng tạo rãi thành viên thành viên bên trong doanh nghiệp doanh nghiệp 15 Văn hóa doanh nghiệp Các giá trị VHDN phải có sức mạnh đủ để tác động đến nhận thức,tư cảm nhận thành viên doanh nghiệp vấn đề quan hệ doanh nghiệp VHKD Cấu trúc hệ thống VHDN Đó người từ bên ngồi DN nhìn thấy, nghe thấy cảm nhận tiếp xúc với DN - yếu tố hữu hình Những giá trị chấp nhận, bao gồm chiến lược, mục tiêu triết lý kinh doanh DN Hệ thống VHDN Khi giá trị thừa nhận phổ biến đến mức gần khơng có thay đổi, chúng trở thành giá trị tảng 16 VHKD Đặc thù VHDN ● VHDN khơng có sai khơng có đúng, khơng có DN mà khơng có VHDN “Nó việc phù hợp hay khơng phù hợp, hồn tồn phụ thuộc vào người chủ cơng ty” ● VHDN nhìn từ góc độ vốn XH (bên cạnh: lao động, tài chính, vật chất…)một nhân tố quan trọng cho phát triển bền vững DN 17 VHKD 1.3 VĂN HÓA DOANH NHÂN Văn hóa doanh nhân hệ thống giá trị, chuẩn mực, quan niệm hành vi doanh nhân trình lãnh đạo quản lý doanh nghiệp - Lãnh đạo - Quản lý 18 VHKD 1.4 VĂN HĨA KINH DOANH Văn hóa kinh doanh hệ thống giá trị, chuẩn mực, quan niệm hành vi chủ thể kinh doanh tạo trình kinh doanh, thể cách ứng xử họ với xã hội, tự nhiên cộng đồng hay khu vực Kinh doanh: Là việc thực liên tục một, số tất cơng đoạn q trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ thị trường nhằm mục đích sinh lợi 19 VHKD ... Jossey- Bass VHKD Một số khái niệm 1. 1 Văn hóa 1. 2 Văn hóa doanh nghiệp 1. 3 Văn hóa doanh nhân 1. 4 Văn hóa kinh doanh VHKD 1. 1 Văn hóa ● Nhà nhân học người Anh, Edward Tylor (18 71) cho rằng: ? ?Văn hóa. .. 10 VHKD Phân loại văn hóa ● Văn hóa tinh thần ● Văn hóa vật chất 11 VHKD Cấu trúc hệ thống văn hóa • Văn hóa nhận thức • Văn hóa tổ chức cộng đồng • Văn hóa ứng xử với mơi trường tự nhiên • Văn. .. 17 VHKD 1. 3 VĂN HÓA DOANH NHÂN Văn hóa doanh nhân hệ thống giá trị, chuẩn mực, quan niệm hành vi doanh nhân trình lãnh đạo quản lý doanh nghiệp - Lãnh đạo - Quản lý 18 VHKD 1. 4 VĂN HĨA KINH DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 1 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm, Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 1 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm