0

Bài giảng Vi sinh vật phần 2 Vi khuẩn

43 2 0
  • Bài giảng Vi sinh vật phần 2 Vi khuẩn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:07

CẤU TẠO TẾ BÀO VI KHUẨN Nội dung • Các cấu trúc bên ngồi tế bào vi khuẩn • Lớp vỏ tế bào tế bào vi khuẩn • Các cấu trúc bên tế bào Cấu trúc bên ngồi • Tiên mao • Khuẩn mao khuẩn mao giới tính • Bao nhầy (Glycocalyx) Tiên mao • Tiên mao hay lông roi (flagellum) – Được cấu tạo đơn vị protein, flagelin – Quyết định khả phương thức di động tế bào (chemotaxis) – Gồm loại: • Đơn mao – Tiên mao cực • Chùm mao – Có chùm tiên mao cực • Song chùm mao – Có hai chùm tiên mao cực • Chu mao – Có nhiều tiên mao khắp quanh tế bào Cấu trúc tiên mao Bao hình móc Thể gốc Trụ nhỏ Sợi tiên mao Màng TB Các đĩa Thành tế bào Màng TB Tiên mao VK G+ G- Tiên mao VK G- Tiên mao VK G+ Hóa động học Thu hút Xua đuổi Chiều tăng nồng độ Nhào Chuyển lộn động Proteus vulgaris di chuyển đĩa thạch Gram Positive and Negative Cell Walls Màng tế bào chất • Cấu tạo – lớp Phospholipid – Protein (nằm trong, ngồi, hay xen màng) – Glucid (lượng ít) Màng tế bào chất Vai trò màng tế bào chất  Điều khiển trình vận chuyển chất dinh dưỡng  Duy trì áp suất thấp thấu bình thường  Nơi tổng hợp thành phần thành tế bào bao nhày  Là nơi tổng hợp nhiều enzym, protein chuỗi hô hấp  Cung cấp lượng cho hoạt động tiên mao Các chế vận chuyển qua màng tế bào chất Ngoài Màng TB Trong Khuếch tán đơn giản Dịch chuyển thụ động với tham gia chất vận chuyển Vận chuyển chủ động với tham gia chất vận chuyển Thẩm thấu qua màng tế bào Tế bào chất • 80 % nước trạng thái tự • protein, acid nucleic, hydrat carbon, lipid, ion vô nhiều nhiều chất khác có khối lượng phân tử thấp • Các bào quan: ribosome, lysosome, DNA, khơng bào… • pH = 7-7,2 Ribosome • Được cấu tạo từ rRNA ribosome protein • Gồm tiểu phần: tiểu phần nhỏ 30S tiểu phần lớn 50S Ribosome Ribosome chiếm 70% trọng lượng khô TBC Đây cỗ máy tổng hợp protein cho tế bào vi sinh vật Thể nhân • Chiếm khống 1-2% trọng lượng khơ tế bào • Chứa thơng tin di truyền chủ yếu tế bào Thể nhân Thể nhân  Phân tử DNA mạch kép, xoắn khép kín, cuộn lại thành hình trịn, gắn với màng tế bào chất vị trí xác định  Chưa có màng nhân  Plasmid sợi AND mạch kép, dạng vòng kín, có kích thước bé, có khả chép độc lập Các chất dự trữ • Các hạt glycogen, hạt PHB (Poly-ßhydroxybutyrat), Cyanophycin, Phycocyanin, hạt dị nhiễm sắc (metachromatic body), giọt lưu huỳnh, hạt tinh thể độc, … Bào tử (spore) Tinh thể độc (Crystal) Bacillus thuringiensis (trái) Bacillus sphaericus (phải) Nội bào tử (endospore) Sao chép chuỗi DNA tách phần TBC Màng TB bao quanh phần DNA, TBC tạo thành Vách ngăn bào tử bao quanh phần mới, tạo vỏ Lớp peptidoglycan tạo hai lớp màng Áo bào tử tạo thành phía ngồi Giải phóng khỏi tế bào Câu hỏi ơn tập • Liệt kê phận vi khuẩn • Phân biệt cấu tạo thành tế bào vi khuẩn G+ G-, lý giải nguyên lý nhuộm Gram? • Sự khác biệt ribosome vi khuẩn ribosome động vật, thực vật • Điều xảy thành tế bào vi khuẩn bị phá vỡ? Khi màng tế bào bị phá vỡ? Tiết học • Cấu tạo vi sinh vật nhân thật (Eukaryotes) ... Peptidoglycan 3 0-9 5 5 -2 0 Acid teicoic (Teichoic acid) Cao Lipid Hầu khơng có 20 Protein Khơng có có Cao Peptidoglycan (PG) Là polymer xốp, bền vững chứa: – N-acetylglucosamine (NAG) – N-acetylmuramic... trọng lượng khô TBC Đây cỗ máy tổng hợp protein cho tế bào vi sinh vật Thể nhân • Chiếm khống 1 -2 % trọng lượng khơ tế bào • Chứa thông tin di truyền chủ yếu tế bào Thể nhân Thể nhân  Phân tử... chất khác có khối lượng phân tử thấp • Các bào quan: ribosome, lysosome, DNA, khơng bào… • pH = 7-7 ,2 Ribosome • Được cấu tạo từ rRNA ribosome protein • Gồm tiểu phần: tiểu phần nhỏ 30S tiểu phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vi sinh vật phần 2 Vi khuẩn, Bài giảng Vi sinh vật phần 2 Vi khuẩn