0

Bài giảng Vi sinh vật phần 2

25 3 0
  • Bài giảng Vi sinh vật phần 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:08

HÌNH THÁI HỌC VI SINH VẬT Nội dung • • • • Kính hiển vi Các phương pháp nhuộm Phương pháp nhuộm Gram Hình thái, kích thước vi khuẩn PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU Thị kính Vật kính Thấu kính tụ sáng Thấu kính Trường + đèn Kính hiển vi quang học phịng thí nghiệm Khay kính Các vít điều chỉnh Chân kính KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ Hai loại kính hiển vi điện tử hình ảnh thu động vật nguyên sinh Paramecium: - TEM(trái) - SEM(phải) TEM Transmission electron microscopy (Kính hiển vi điện tử truyền qua) SEM Scanning electron microscope (Kính hiển vi điện tử quét) PHƯƠNG PHÁP LÀM TIÊU BẢN SOI TƯƠI Tiêu giọt ép: Dùng phiến kính tẩy mỡ, giỏ lên phiến kính giọt canh khuẩn hay dung dịch bệnh phẩm, sau đậy la men (lá kính) lên, quan sát kính hiển vi quang học Tiêu giọt treo: dùng phiến kính có hốc lõm giữa, cho lên lamen giọt canh khuẩn hay dung dịch bệnh phẩm, đậy phiến kính lên, sau lật ngược phiến kính cho giọt dung dịch treo lơ lửng hốc lõm, cho vaselin lên cạnh lamen để chống nước Quan sát kính hiển vi quang học biết hình thái, kích thước, tính chất di động vi khuẩn, cho phép bước đầu phân biệt, nhận dạng hình thái vi khuẩn Quan sát tiêu kính hiển vi a b a Quan sát tiêu kính hiển vi b Phiến kính làm tiêu c Kính lamen c PHƯƠNG PHÁP LÀM TIÊU BẢN NHUỘM Nhuộm đơn: phương pháp nhuộm màu sử dụng loại thuốc nhuộm, loại thuốc nhuộm thường dùng methylene blue, crystal violet, fuchsin, với nấm thường dùng dung dịch Lactophenol cotton blue (nấm bắt màu xanh) Nhuộm tiêu âm Nhuộm tiêu dương PHƯƠNG PHÁP LÀM TIÊU BẢN NHUỘM Các bước thực nhuộm tiêu theo phương pháp Gram Sau cố định Nhuộm tiếp tiêu đèn dung dịch cồn, nhuộm lugol dung dịch tím tinh phút, rửa lại thể phút nước cất rửa nước cất Phủ lên lớp bôi Nhuộm tiếp dung dịch tẩy safranin màu hay fuchsin, để metanol:aceton phút rửa nước 1:1), rửa để khơ tự nhiên nước quan sát kính hiển vi 10 PHƯƠNG PHÁP NHUỘM GRAM Kết quan sát: vi khuẩn hình que hình cầu gram dương Cịn vi khuẩn hình dấu phẩy gram âm 11 PHƯƠNG PHÁP NHUỘM GRAM Phương pháp Hans Christian J Gram (1853-1938) phương pháp nhuộm màu kép phổ biến nghiên cứu vi khuẩn Phương pháp nhuộm màu cho phép chia vi khuẩn làm hai nhóm chính: Gram âm Gram dương 12 HÌNH THÁI, KÍCH THƯỚC CỦA VI KHUẨN (BACTERIA) 13 VSV NHÂN NGUN THỦY (Procaryotes) Procaryotes 14 HÌNH THÁI, KÍCH THƯỚC CỦA VI KHUẨN (BACTERIA) Vi khuẩn có đường kính từ 0.2 – 2m Chiều dài khoảng từ - m Hình dạng vi khuẩn 15 CẦU KHUẨN Cầu khuẩn (Coccus – nghĩa mọng) Dựa vào cách xếp tế bào sau phân chia cầu khuẩn chia thành loại: - Đơn cầu khuẩn (Micrococcus) - Song cầu khuẩn (Diplococci) - Liên cầu khuẩn (Streptococci) - Tứ cầu khuẩn (Tetrad) - Bát cầu khuẩn (Sarcinae) - Tụ cầu khuẩn (Staphylococci) 16 Một số ví dụ cầu khuẩn Tụ cầu vàng Staphylococcus aureus 17 Một số ví dụ cầu khuẩn Liên cầu khuẩn lợn Streptococcus suis (S suis) Hậu liên cầu khuẩn lợn gây 18 TRỰC KHUẨN Trực khuẩn (Bacillus): vi khuẩn G+ hình que ngắn có kích thước 0,51m x 1-4m 19 Một số ví dụ trực khuẩn Lactobacillus bulgaricus Lactobacillus casei 20 MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ TRỰC KHUẨN Bacillus subtilis Bacillus anthracis 21 MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ TRỰC KHUẨN Escherichia coli Clostridium botulinum 22 PHẨY KHUẨN, XOẮN KHUẨN, XOẮN THỂ Phẩy khuẩn (Vibrio): vi khuẩn có hình xoắn, có kích thước (0,5 x 2) m Xoắn khuẩn xoắn thể có số vịng xoắn kích thước lớn ( 0,5 -3) x (5-40) m Phẩy khuẩn Vibrio cholerae Xoắn khuẩn (Spirochaeta) Xoắn thể (Spirillium) Treponema pallidum Spirillium minus 23 SO SÁNH XOẮN KHUẨN VÀ XOẮN THỂ Điểm so sánh Xoắn thể Xoắn khuẩn Số vòng xoắn Đặc điểm vòng xoắn Nhuộm Gram Số vịng xoắn Khơng làm cho đường kính thể tăng lên Âm Lơng roi Ở cực hai cực Nhờ lông roi cực tế bào Khơng có cấu trúc sợi trục chu chất lớp bao ngồi Số vịng xoắn lớn Làm cho đường kính thể tăng lên Gram âm, khó bắt màu, nhuộm nhiễm bạc Xuất phát từ hai cực tế bào hướng vào Di động uốn khúc, vặn xoắn, uốn lượn Có cấu trúc sợi trục chu chất lớp bao ngoài, màng tế bào chất kéo dài Di động Cấu trúc Có vách tế bào cứng Khơng có vách cứng, lớp màng hay bao nhầy 24 CÂU HỎI Quan sát hình thái kích thước vi sinh vật dụng cụ gì? Vì phương pháp nhuộm Gram thường xuyên sử dụng để nghiên cứu VSV? Tại trực khuẩn khơng có dạng xếp tế bào giống cầu khuẩn? Người ta dùng SEM TEM trường hợp nào? Sự khác biệt bacillus Bacillus? Làm nhận biết liên cầu khuẩn kính hiển vi? 25 ... cầu khuẩn chia thành loại: - Đơn cầu khuẩn (Micrococcus) - Song cầu khuẩn (Diplococci) - Liên cầu khuẩn (Streptococci) - Tứ cầu khuẩn (Tetrad) - Bát cầu khuẩn (Sarcinae) - Tụ cầu khuẩn (Staphylococci)... botulinum 22 PHẨY KHUẨN, XOẮN KHUẨN, XOẮN THỂ Phẩy khuẩn (Vibrio): vi khuẩn có hình xoắn, có kích thước (0,5 x 2) m Xoắn khuẩn xoắn thể có số vịng xoắn kích thước lớn ( 0,5 -3 ) x ( 5 -4 0) m Phẩy... có kích thước 0,51m x 1 -4 m 19 Một số ví dụ trực khuẩn Lactobacillus bulgaricus Lactobacillus casei 20 MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ TRỰC KHUẨN Bacillus subtilis Bacillus anthracis 21 MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ TRỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vi sinh vật phần 2, Bài giảng Vi sinh vật phần 2