0

Bài giảng Vi sinh vật phần 1

55 2 0
  • Bài giảng Vi sinh vật phần 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:07

  Môn khoa học nghiên cứu hoạt động sống vi sinh vật Vi sinh vật (VSV): sinh vật có kích thước nhỏ bé, quan sát mắt thường       Vi khuẩn (bacteria) Virus Xạ khuẩn (actinomycetes) Nấm (fungi) Động vật nguyên sinh (protozoa) Tảo (algea) 2 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, cấu tạo, di truyền, hoạt động sinh lý hóa học, nhóm vi sinh vật Sự phân bố vi sinh vật tự nhiên mối quan hệ chúng với môi trường sinh vật khác Nghiên cứu biện pháp thích hợp để sử dụng cách có hiệu vi sinh vật có lợi biện pháp tích cực nhằm ngăn ngừa vi sinh vật có hại hoạt động đời sống người Chuyên sâu nhóm VSV: Vi khuẩn học (Bacteriology) Nấm học (Mycology) Tảo học (Phycology) Nguyễn sinh động vật học (Protology) Virus học (Virology) Chuyên sâu nghiên cứu ứng dụng: Vi sinh học môi trường (Enrovimental M.) Vi sinh vật học thực phẩm (Food M.) Vi sinh vật y học (Medical M.) Vi sinh vật học nông nghiệp (Agriculture M.) Vi sinh vật học công nghiệp (Industrial M.) 5 Miễn dịch học (immunology) Sức khỏe cộng đồng (công nghiệp dược sản xuất vaccine) Công nghệ thực phẩm Công nghệ sinh học Công nghệ gen tái tổ hợp DNA Đất: nơi cư trú rộng rãi VSV thành phần số lượng Các yếu tố ảnh hưởng g đất • Chiều sâu đất: tập trung tầng canh tác • Loại đất Nước: VSV có mặt khắp nơi nguồn nước Các yếu tố ảnh hưởng • Hàm lượng chất hịa tan (hữu vơ cơ) • pH • Nhiệt độ • Ánh sáng Khơng khí:  Đây môi trường sống VSV mà môi trường phát tán chúng  Hàm lượng VSV khơng khí thấp nhiều so với đất nước (trung bình 20 nghìn/1m3 khơng khí) Các yếu tố ảnh hưởng:  Khí hậu năm  Vùng địa lý  Hoạt động sống người Trên thể sống : thực vật, động vật người  Có hại: Các lồi ký sinh gây bệnh, gây thiệt hại người kinh tế quốc dân  Có lợi: Các lồi cộng sinh có lợi cho sức khỏe người, giúp chuyển hóa thức ăn, nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết 10 Quãng thời gian từ 1860 – 1900 coi thời kỳ vàng Vi sinh vật học Trong thời gian với thành tựu to lớn Luis Pasteur Robert Koch đưa vi sinh vật học trở thành ngành khoa học 41 Vào năm 1864 Pasteur khẳng định mối liên hệ VSV bệnh ngăn chặn hư hỏng rượu vang trình trùng Quá trình giết chết vi khuẩn rượu nhiệt độ, cản trở tạo thành axit acetic 43 Phát ông phương pháp trùng giúp ông đưa “Học thuyết mầm bệnh” vào năm 1864 Pasteur mở đầu bệnh tật gây nên phát triển vi sinh vật thể tội lỗi, xấu xí hay nghèo đói,… 44 Vào năm 1867 John Lister ứng dụng Học thuyết mầm bệnh vào thao tác y học Công việc Pasteur gắn kết VSV với bệnh động vật Lister thử nghiệm ngâm quần áo dụng cụ vào phenol để tiêu diệt vi khuẩn Từ kết ông phát triển thành phương pháp vô trùng phẫu thuật 45 Vào năm 1876 Robert Koch phát triển học thuyết mầm bệnh cách vi khuẩn thực gây bệnh Koch thiết lập dãy bước thí nghiệm thực tế cho việc liên hệ lồi vsv với bệnh định gọi NGUYÊN TẮC CỦA KOCH nguyên tắc là: Các tác nhân gây bệnh cần ln tìm thấy sinh vật bị nhiễm bệnh khơng có sinh vật khỏe Tác nhân gây bệnh phải nuôi điều kiện thực nghiệm bên thể sinh vật Tác nhân gây bệnh cần phải có khả gây bệnh gây nhiễm vào vật mẫn cảm Tác nhân gây bệnh cần phải xác định từ kết tái phân lập 47   Phát triển phương pháp phân lập khiết vsv môi trường đặc Xác định nguyên nhân gây bệnh than, viêm phổi bệnh tả 48 49 Vào năm 1928 Fleming phát phát triển vi khuẩn Staphylococcus aureus bị ức chế xung quanh khuẩn lạc nấm mốc đĩa Petri Nấm mốc xác định Penicillium notatum, thành phần hoạt tính đặt tên penicilin 50 Vào năm 1953 Watson Crick phát minh cấu trúc AND Họ sử dụng công trình nghiên cứu Franklin Wilkins để xây dựng lên cấu trúc phân tử AND Watson Crick 51 52 Năm 1970, Ông cộng lần tách enzyme có khả cắt DNA vị trí xác định (restriction endonuclease) 53 Năm 1972, lần tổ hợp ADN theo ý muốn, người ta gọi ADN tái tổ hợp (recombinat DNA) 54  Năm 2005, hai nhà khoa học trao giải Nobel y học nhờ phát vi khuẩn Helicobacter pylori gây viêm loét dày 55 ... khuẩn lam - 1, 5 nghìn lồi vi khuẩn - 1, 2 nghìn lồi virus ricketxia 20 Trần Thế Tương (19 79) đưa hệ thống phân loại giới nhóm giới sinh vật: I- Nhóm giới sinh vật phi bào: 1- Giới virut II- Nhóm... tính cần thiết - Tạo loại VSV có hại cho nhân loại 19 Phân bố rộng khắp nơi trái đất với 12 0 nghìn lồi: - 30 nghìn lồi động vật ngun sinh - 69 nghìn lồi nấm - 23 nghìn lồi vi tảo - 2,5 nghìn lồi... giới sinh vật nhân nguyên thuỷ: 2- Giới vi khuẩn 3- Giới vi khuẩn lam (hay tảo lam) III- Nhóm giới sinh vật nhân thật: 4- Giới thực vật 5- Giới nấm 6- Giới động vật 21  Tên khoa học gồm phần: 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vi sinh vật phần 1, Bài giảng Vi sinh vật phần 1

Mục lục

Xem thêm