0

kiem tra 1 tiet toan 9

6 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:06

Đáp án đề B tương tự D.KẾT QUẢ CHẤM BÀI.[r] (1)Trường THCS Thọ Diên Năm học 2013-2014 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Hình học Họ và tên : Điểm Lớp: Lời phê cô giáo Đề A Bài 1: Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH, AC = 4cm, BC = 8cm Tính sinB , cosB, tanB, cotB ?AH Bài 2: Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH, AB = 3cm, BC = 6cm 1/ Giải tam giác vuông ABC 2/ Gọi E, F là hình chiếu H trên cạnh AB và AC: a/ Tính độ dài AH và chứng minh: EF = AH b/ Tính: EA EB + AF FC Bài 3: Cho sin  = 0,8 Hãy tính tan  Bài làm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (2) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (3) Trường THCS Thọ Diên Năm học 2013-2014 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Hình học Họ và tên : Điểm Lớp: Lời phê cô giáo Đề B Bài 1: Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH, AB = 5cm, BC =10cm Tính sinC , cosC, tanC, cotC ?AH Bài 2: Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH, AB = 4cm, BC = 8cm 1/ Giải tam giác vuông ABC 2/ Gọi E, F là hình chiếu H trên cạnh AB và AC: a/ Tính độ dài AH và chứng minh: EF = AH b/ Tính: EA EB + AF FC Bài 3: Cho sin  = 0,6 Hãy tính tan  Bài làm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… (4) ĐÁP ÁN, BIỂU CHẤM Bài Nội dung Điểm Tính cạnh BC 0.5 sinB = 0.5 cosB = 0.5 0.5 tanB = 0.5 cotB = 0.5 AH =2 + Hình vẽ đúng 0.5 +  ABC vuông A, nên: AB    cosB = BC  B 60 C 0.5 0  Do đó: C 90  60 30 AC = BC sinB = sin600 = 3 cm F A H E B Gọi E, F là hình chiếu H trên cạnh AB và AC: a/ Tính độ dài AH và chứng minh EF = AH  AHB vuông H nên: 3 AH = AB.sinB = 3.sin60 = cm    Tứ giác AEHF có: A AEH AFH 90 (gt) Nên tứ giá AEHF là hình chữ nhật 0.5 0.5 (5)  EF = AH 0.5 b/ Tính: EA EB + AF FC Ta có: EA EB = HE2 ; AF FC = FH2 Nên EA EB + AF FC = HE2 + FH2 = EF2 0.5 Mà EF = AH (cmt) 0.5 Do đó: EA EB + AF FC =AH2 = 3 3 27    6, 75   cm 0.5 Cho sin  = Hãy tính tan  0,25 sin2  + cos2  = Ta có: 0,25  4   cos2  = 1- sin2  = 1-   = 25 0,25  cos  = 0,25 sin  4  :  Do đó: tan  = cos  5 Đáp án đề B tương tự D.KẾT QUẢ CHẤM BÀI Lớp Số bài 9C E NHẬN XÉT: Ưu điểm: Nhược điểm: Giỏi SL % Khá SL % TB SL Yếu % SL Kém % SL % (6) (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra 1 tiet toan 9, kiem tra 1 tiet toan 9