0

Tiet 68 sinh9

3 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 02:25

-GV để các nhóm lần lượt trình bày nhưng lưu ý sau mỗi nội dung của nhóm GV cần phải đưa ra đánh giá và yêu cầu HS liên hệ thực tế Lấy các ví dụ cho bài học sinh động. -Đại[r] (1)Ngày tháng năm TIẾT 68: TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TỒN CẤP I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -HS hệ thống kiến thức sinh học nhóm sinh vật, đặc điểm nhóm thực vật nhóm động vật -HS nắm dược tiến hoá giới động vật, phát sinh, phát triển thực vật 2.Kĩ năng: -Rèn kĩ vận dụng lí thuyết vào thực tiễn -Kĩ tư duy, so sánh, kĩ khái quát hoá kiến thức II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.Chuẩn bị GV: -Máy chiếu, bút -Phim có in sẵn nội dung bảng 64 đến 64 2.Chuẩn bị HS: -Tờ giấy khổ to có in sẵn bảng 64 II.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: A/ Giới thiệu bài: 1.Kiểm tra 2.Giới thiệu mới: B/ Các hoạt động: Hoạt động 1: Đa dạng sinh học Mục tiêu: HS hệ thống kiến thức đặc điiểm nhóm động vật, thực vật Cách tiến hành: HĐ GV HĐ HS -GV chia lớp thành nhóm: + Giao việc cho nhóm + u cầu: Hồn thành nội dung cơng việc 10’ -Các nhóm tiến hành thảo luận nội dung phân công (2)-GV chữa -GV để nhóm trình bày lưu ý sau nội dung nhóm GV cần phải đưa đánh giá yêu cầu HS liên hệ thực tế Lấy ví dụ cho học sinh động -Đại diện nhóm trình bày -Các nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung Kết luận 1: Nội dung bảng kiến thức SGK Hoạt động 2: Sự tiến hoá động vật thực vật Mục tiêu: HS tiến hoá giới động vật phát triển thực vật Cách tiến hành: HĐ GV HĐ HS -Hoàn thành tập mục  SGK ( Tr192 + 193) -Gọi đại diện nhóm lên bảng viết -Sau nhóm thảo luận GV thơng báo đáp án -Yêu cầu HS lấy ví dụ động vật thực vật đại diện cho ngành động vật thực vật -Các nhóm tiếp tục thảo luận để hoàn thành tập SGK Tr192 + 193 -Đại diện nhóm lên viết kết lên bảng để lớp theo dõi bổ sung ý kiến -Các nhóm so sánh với SGK đưa -HS nêu nội dung: + Thực vật tảo xanh, tảo vịng, thơng, cải, bưởi, bàng + Động vâtj trùng roi, trùng biến hình, sán dây, thuỷ tức, sứa, giun đất, trai sơng, châu chấu sâu bọ, cá, ếch Kết luận 2: -Sự phát sinh phát triển thực vật( SGK sinh 6) -Tiến hoá giới động vật 1d; 2b; 3a; 4e; 5c; 6i; 7g; 8h IV.TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ: (3)V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 68 sinh9, Tiet 68 sinh9