0

Giao an lop 3Tuan 14

27 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:11

Mục tiêu: + Nghe và viết đủ một đoạn trong bài “ Người liên lạc nhỏ” + Làm bài tập phân biệt ay/ây; l/n + HS viết đúng: lên đường, Nùng, lững thững,…Viết hoa các chữ đầu câu, đầu đoạn, t[r] (1)TUẦN 14 Soạn : Thứ 6Ngày 5/12/2008 Dạy : Thứ ngày8/12/2008 Tập đọc - Kể chuyện: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ A Mục tiêu: I Tập đọc: +Rèn HS đọc to, rõ ràng, đọc đúng từ dễ lẫn phương ngữ như: lững thững, lù lù, bọn lính, nắng sớm, + HS biết đọc phân biệt lời nhân vật với lời dẫn chuyện + HS hiểu nghĩa các từ: Ông Ké, Nùng, tây đồn, thầy mo, thong manh + Qua câu chuyện, HS thấy Kim Đồng là liên lạc thông minh, nhanh trí, dũng cảm làm nhiệm vụ bảo vệ cán cách mạng - Học sinh biết kính trọng và nhớ ơn người có công với nước II Kể chuyện: - HS dựa vào trí nhớ và tranh minh họa, kể lại đoạn câu chuyện - Rèn HS kể rõ ràng, rành mạch, biết lắng nghe và nhận xét lời kể bạn - Học sinh biết kính trọng và nhớ ơn người có công với nước B Đồ dùng dạy - học: - GV: SGK - Giáo án - bảng phụ viết câu văn cần luyện đọc - HS: SGK - Vở - bút C Các hoạt động dạy - học: (2) Hoạt động thầy Hoạt động trò Tiết I Ổn định tổ chức: ( 1-2' ): II Kiểm tra bài cũ: ( 3-4'): - Gọi HS đọc bài “ Cửa Tùng”; Nêu nội dung bài ? - Nhận xét, ghi điểm III Bài :(29') Giới thiệu bài: (1') - GT chủ điểm: Tiếp sau chủ điểm Bắc -Trung - Nam là chủ điểm Anh em nhà, nói tình đoàn kết gắn bó, yêu thương nhà 54 dân tộc anh em sống trên đất nước ta - Cho HS quan sát tranh - Trang 111, các bạn HS mặc quần áo DT khác nhau, vui đến trường - Truyện Người liên lạc nhỏ mở đầu chủ điểm, kể chuyến công tác quan trọng Kim Đồng Chúng ta cùng đọc truyện để biết Kim Đồng là liên lạc tài giỏi và dũng cảm nào? Nội dung: -HS hát - Đọc bài, nêu ND - Nhận xét - Theo dõi (3) Toán: LUYỆN TẬP A Mục tiêu: - Giúp học sinh: + Củng cố cách so sánh các khối lượng + Củng cố các phép tính với số đo khối lượng, vận dụng để so sánh khối lượng và giải toán có lời văn - Rèn HS tính và giải toán - HS có ý thức học tập tốt B Đồ dùng dạy - học: - GV: Sách giáo khoa, giáo án, cân đồng hồ - HS: Sách giáo khoa, ghi C Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I Ổn định tổ chức :( 1-2' ) II Kiểm tra bài cũ: ( 4') - Gọi HS lên bảng thực hành cân ( cân đĩa, em cân cân đồng hồ) - Nhận xét, ghi điểm III Bài : (29 phút ) Giới thiệu bài: Luyện tập Nội dung: * Bài tập 1( 67): - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Hướng dẫn HS làm miệng Hoạt động trò - Hát - Lên bảng cân và đọc - Nhận xét - Đọc yêu cầu - Làm miệng: > < = 744g > 474g 305g < 350g ? 400g + 8g < 480g 450g < 500g - 40g 1kg > 900g +5g 760g + 240g = 1kg - Nhận xét - Nhận xét * Bài tập 2( 67): - Gọi HS đọc bài toán ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? - Hướng dẫn và gọi HS lên bảng giải, lớp làm vào Tóm tắt gói kẹo : gói 130g ?g - Đọc bài toán - HS nêu - HS lên bảng giải, lớp làm vào vở: Bài giải: gói kẹo nặng là: x 130 = 520 (g) Mẹ Hà mua tất kẹo và bánh là: 520 + 175 = 695 (g) (4) gói bánh: Đáp số: 695g bánh kẹo 175g - Nhận xét - Nhận xét * Bài tập 3( 67): - Gọi HS đọc bài toán ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? - Hướng dẫn và chia lớp thành nhóm, yêu cầu thảo luận làm bài Tóm tắt Có : kg đường Đã dùng : 400g Còn : Chia túi Hỏi : túi g? - Nhận xét * Bài tập 4( 67): - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Tổ chức cho HS thực hành cân theo tổ, GV quan sát giúp đỡ - Cử thư kí ghi lại kết cân ? Hai vật cân , vật nào nặng vật nào nhẹ IV.Củng cố, dặn dò: (1 phút): ? 1kg = ? g - Dặn HS xem lại bài và tập cân - Nhận xét học - Đọc bài toán - HS nêu - Thảo luận làm bài + báo cáo: Bài giải: kg = 1000 g Số đường còn lại là: 1000 - 400 = 600 (g) Số đường đựng túi là: 600 : = 200 (g) Đáp số: 200g - Nhận xét - Đọc yêu cầu - Thực hành cân: Cân hộp bút, cân hộp đồ dùng học toán, - HS trả lời - 1kg = 1000 g Soạn : Thứ ngày 5/12/2008 Dạy : Thứ ngày 9/12/2008 Toán: BẢNG CHIA A Mục tiêu: - Giúp học sinh + Dựa vào bảng nhân để lập bảng chia và học thuộc bảng chia + Thực hành chia phạm vi và giải bài toán có liên quan - Rèn HS kĩ tính và giải toán - HS có ý thức học tập tốt B Đồ dùng dạy - học: - GV: Sách giáo khoa, giáo án, các bìa, bìa có chấm tròn - HS: Sách giáo khoa, ghi C Các hoạt động dạy học: (5) Hoạt động thầy I Ổn định tổ chức :(1 - 2') II Kiểm tra bài cũ : ( 3-4') - Gọi HS lên bảng thực hành cân sách, vở, hộp bút, - Nhận xét, ghi điểm III Bài ( 29 phút): Giới thiệu bài: Bảng chia Nội dung: (14') * Gắn trên bảng bìa có chấm tròn ? lấy lần mấy? ?9x1=? ( Viết bảng: x = ) ? Lấy (chấm tròn) chia thành các nhóm, nhóm có (chấm tròn) thì có nhóm? - Vậy chia mấy? ( Viết bảng: : = 1) - Gọi HS đọc phép tính vừa lập * Gắn lên bảng bìa bìa có chấm tròn? ? lấy lần mấy? ?9x2=? ( Viết bảng: x = 18) ? Lấy 18 (chấm tròn) chia thành các nhóm, nhóm có (chấm tròn) thì có nhóm? ? Vậy 18 chia mấy? ( Viết bảng: 18 : = 2) - Gọi HS đọc phép tính vừa lập * Hướng dẫn tương tự và ghi bảng: x = 27 27 : = ? Em có nhận xét gì phép tính nhân và phép tính chia vừa lập? - Yêu cầu HS dựa vào bảng nhân để lập bảng chia Hoạt động trò - Hát - HS lên bảng thực hành cân - Nhận xét - lấy lần - "9 x = 9" - Có nhóm - "9 chia 1" - Đọc phép tính - lấy lần 18 - " x = 18 " - Có nhóm - "18 : = 2" - Đọc phép tính - Phép nhân và phép chia là phép tính ngược : Ta lấy tích chia cho thừa số thì thừa số - Lập bảng : (6) - Hướng dẫn HS học thuộc lòng bảng chia Luyện tập (15') * Bài tập 1(68): Tính nhẩm - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu HS nhẩm và nêu kết 9:9=1 54 : = 18 : = 63 : = 27 : = 72: = 36 : = 81 : = 45 : = 90 : = 10 - Học thuộc lòng bảng chia - Đọc yêu cầu - Nhẩm và nêu kết quả: 18:9=2 - Nhận xét 27:9 =3 54:9 =6 63:9= 45:9=5 72:9Tính =8 nhẩm 36:9= 63:7= - Đọc yêu cầu tập 2(68): * Bài : HS 9=1đọc90:9=10 81:9= - Gọi yêu cầu BT 72:8= - Làm bảng - Yêu cầu HS làm bảng theo cột x =45 45 : = 45 : = - Em hãy nhận xét quan hệ các phép tính cùng cột ? * Bài tập 3( 68): - Gọi HS đọc bài toán ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? - Gọi HS lên bảng, lớp làm và Tóm tắt túi : 45 kg túi : kg ? - Nhận xét ? Bài thuộc dạng toán nào * Bài tập 4( 68): - Gọi HS đọc bài toán ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? - HS lên bảng giải, lớp làm bài vào Tóm tắt kg : túi 45 kg : túi ? - Nhận xét - HS lớp đổi chéo kiểm tra, nhận xét x =54 54 : = 54 : = 9 x = 63 x =72 63 : = 72 : = 63 : = 72 : = * Khi đã biết tích hai thừa số, lấy tích chia cho thừa số này thì thừa số - Đọc bài toán - HS nêu - HS lên bảng, lớp làm vở: Bài giải: Mỗi túi đựng số kg gạo là: 45 : = (kg ) Đáp số: 5kg gạo - Chia thành các phần - Đọc bài toán - HS nêu - HS lên bảng làm, lớp làm vào Bài giải: 45kg gạo đựng số túi là: 45 : = (túi ) Đáp số: túi - đổi chéo kiểm tra, nhận xét (7) ? Bài thuộc dạng toán gì IV Củng cố - dặn dò :( phút) - Gọi HS đọc lại bảng chia - Dặn HS học thuộc bảng chia và xem lại bài - Nhận xét học - Chia theo nhóm - Đọc bảng chia Đạo đức : QUAN TÂM GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG (Tiết 1) A Mục tiêu: - Học sinh hiểu: + Thế nào là quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng + Sự cần thiết phải quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng - Học sinh biết Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng sống hàng ngày - Học sinh có thái độ tôn trọng, quan tâm tới hàng xóm láng giềng B Đồ dùng dạy - học: -GV: Giáo án, bài tập Đạo đức - HS: Vở bài tập Đạo đức , ghi, các thẻ xanh, đỏ, vàng C Các hoạt động dạy - học Hoạt động thầy I Ổn định tổ chức :( 1') II Kiểm tra bài cũ: ( - phút) - Gọi HS đọc ghi nhớ bài trước - Nhận xét, đánh giá III Bài :(29 phút ) Giới thiệu bài: Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng (Tiết 1) Nội dung: a) Hoạt động 1: Phân tích chuyện: “ Chị Thủy em ” - GV kể chuyện lần - Học sinh đàm thoại theo các câu hỏi: ? Trong câu chuyện có nhân vật nào ? ? Vì bé Viên lại cần quan tâm Thủy ? ? Thủy đã làm gì để bé Viên chơi nhà mình ? Hoạt động trò - Hát - Đọc ghi nhớ Học sinh lắng nghe - Bé Viên, mẹ bé Viên, Thủy - Vì mẹ Viên làm ngoài đồng, không có trông em - Thủy làm chong chóng cho em chơi Thủy giả làm cô giáo dạy cho bé Viên học (8) - Vì Thủy đã biết giúp đỡ, trông bé Viên ? Vì mẹ bé Viên lại thầm cảm giúp đỡ cô ơn Thủy ? - Không người lớn mà trẻ em ? Em hiểu điều gì qua câu cần quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng chuyện trên ? giềng việc làm vừa sức - Vì có lúc gặp khó khăn, hoạn ? Vì phải quan tâm giúp đỡ hàng nạn, lúc đó cần giúp đỡ người xóm láng giềng ? xung quanh - Nhận xét, Kết luận: Ai có lúc gặp khó khăn, hoạn nạn, lúc đó cần giúp đỡ người xung quanh.Vì cần quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng b) Hoạt động 2: Đặt tên tranh - Giáo viên chia lớp thành nhóm giao cho nhóm thảo luận nội dung và đặt tên cho tranh kết luận nội dung tranh - Nhận xét, kết luận: Việc làm tranh 1, 3, là quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng Còn các bạn đá bóng tranh là làm ồn ảnh hưởng đến làng xóm b) Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến - Gọi HS đọc các ý kiến - Lần lượt đưa ý kiến, yêu cầu HS bày tỏ thái độ mình qua việc giơ thẻ ( Nội dung các ý kiến là BT VBT Đạo đức trang) - Yêu cầu HS nêu lý mình lại có thái độ với ý kiến - Nhận xét, kết luận: các ý a, c, d là đúng, ý b là sai - Rút ghi nhớ IV Củng cố - dặn dò : (1 phút): - Cho học sinh nhắc lại câu ghi nhớ cuối bài - Dặn dò học sinh thực quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng Sưu tầm các chuyện, thơ, ca dao, tục ngữ… chủ đề này - Nhận xét tiết học - Học sinh thảo luận nhóm - Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý kiến - HS đọc - HS bày tỏ thái độ - HS nêu - HS đọc ( CN - ĐT) - HS nhắc lại (9) ……………………………… Chính tả (Nghe - viết): NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ A Mục tiêu: + Nghe và viết đủ đoạn bài “ Người liên lạc nhỏ” + Làm bài tập phân biệt ay/ây; l/n + HS viết đúng: lên đường, Nùng, lững thững,…Viết hoa các chữ đầu câu, đầu đoạn, tên riêng, trình bày sạch, đẹp + Làm đúng bài tập phân biệt ay/ây; l/n - HS có ý thức luyện viết chữ đúng và đẹp B Đồ dùng dạy - học - GV: SGK - giáo án - bảng phụ - HS: SGK - chính tả - bút C Các hoạt động dạy - học Hoạt động thầy Hoạt động trò I Ổn định tổ chức : ( -2') - HS hát II Kiểm tra bài cũ : ( 3-4') - Gọi HS lên bảng viết các từ: - HS lên bảng viết, lớp viết vào nháp huýt sáo, hít thở - Nhận xét, ghi điểm - Nhận xét III Bài : ( 29 phút): Giới thiệu bài: (Nghe-viết): Người liên lạc nhỏ Nội dung: a) Hướng dẫn chuẩn bị: - GV đọc bài chính tả lần - HS theo dõi - Gọi HS đọc - HS đọc ? Những chữ nào cần viết hoa? - Viết hoa chữ đầu câu, đầu đoạn, tên riêng ? Chữ đầu đoạn viết - Viết lùi vào ô so với lề nào? - Hướng dẫn HS viết từ dễ lẫn vào - HS viết : lững thững, Nùng, gậy trúc bảng - GV sửa sai b) Viết bài: - GV đọc bài chính tả lần - HS theo dõi - Hướng dẫn HS cách trình bày bài - GV đọc bài chính tả cho HS viết - HS viết bài vào vào - GV uốn nắn, nhắc nhở tư ngồi, cầm bút, c) Chấm, chữa bài: - GV đọc bài cho HS soát lỗi - HS soát bài - GV chấm điểm số vở, nhận xét, (10) chữa lỗi Luyện tập: * Bài tập - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS làm bài vào vở, GV nhắc nhở - Gọi HS lên bảng thi làm bài, HS làm phần - HS đọc - Làm bài vào - HS lên bảng thi làm bài: + cây sậy, chày giã gạo + dạy học, ngủ dậy + số bảy, đòn bẩy - Nhận xét - Nhận xét, tuyên dương * Bài tập (3) - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - HS đọc (3)a - Chia thành nhóm, yêu cầu các - Các nhóm thảo luận làm bài + báo cáo: nhóm thảo luận làm bài Trưa bà mệt phải nằm Thương bà, cháu đã giành phần nấu cơm Bà cười: vừa nát vừa thơm Sao bà ăn nhiều lần - Nhận xét - Nhận xét IV Củng cố - dặn dò : (1 phút) ? Bài chính tả hôm học - - HS nêu nội dung gì? - Dặn HS tập viết từ dễ lẫn - Nhận xét học Soạn:Thứ hai ngày / 12 / 2008 Ngày giảng: Thứ ngày 10 / 12 / 2008 Tập đọc: NHỚ VIỆT BẮC A Mục tiêu: + Rèn HS đọc to, rõ ràng, đọc đúng từ dễ lẫn phương ngữ như: thắt lưng, nắng ánh, núi giăng,… + HS ngắt nghỉ đúng, linh hoạt các dòng thơ, câu thơ lục bát Bước đầu biết nhấn giọng các từ gợi tả, gợi cảm + Hiểu nghĩa từ: Việt Bắc, đèo, dang, phách, ân tình, thuỷ chung + Hiểu nội dung bài thơ: Bài thơ ca ngợi đất và người Việt Bắc đẹp và đánh giặc giỏi - HS yêu quý đất nước và người Việt Nam B Đồ dùng dạy - học: (11) - GV: SGK - Giáo án - bảng phụ viết khổ thơ cần luyện đọc - HS: SGK - Vở - bút C Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy I Ổn định tổ chức : (1') II Kiểm tra bài cũ :( 3-4') - Gọi HS kể lại đoạn câu chuyện "Người liên lạc nhỏ "và nêu nội dung bài - Nhận xét, ghi điểm III Bài : ( 29 phút): Giới thiệu bài: (1') tiếp tục chủ điểm Anh em nhà, hôm các em học bài thơ Việt Bắc nói tình cảm gắn bó người miền xuôi với người miền núi GV nói VB: là chiến khu ta KC chống TDP( GV vào đồ tỉnh thuộc chiến khu VB: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang Nội dung: a) Luyện đọc: (12') * GV đọc mẫu lần - Hướng dẫn HS cách đọc bài * Hướng dẫn luyện đọc: - Đọc dòng thơ: + Hướng dẫn và gọi HS đọc bài - GV sửa sai - Hướng dẫn HS ngắt nghỉ đúng các dòng khổ thơ : “ Ta về/ mình có nhớ ta/ Ta ta nhớ/ hoa cùng người/ Rừng xuân/ hoa chuối đỏ tươi/ Đèo cao nắng ánh/ dao gài thắt lưng.// - Nhận xét ? bài thơ có khổ + Gọi HS đọc bài, HS đọc khổ thơ - Giảng từ : Việt Bắc,đèo, dang, phách,ân tình, thủy chung - Đọc khổ thơ nhóm : + Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm đôi, GV nhắc nhở Hoạt động trò - HS hát - HS kể - Nhận xét - HS theo dõi - HS theo dõi - HS nối tiếp đọc bài - HS đọc dòng thơ - HS luyện đọc - khổ thơ - HS đọc bài, lớp theo dõi - HS luyện đọc (12) + Gọi nhóm đọc bài trước lớp + Nhận xét, tuyên dương - Lớp đọc đồng toàn bài thơ b) Tìm hiểu bài: (10') - Gọi HS đọc bài ? Người cán xuôi nhớ gì Việt Bắc? ? Tìm câu thơ cho thấy: + Việt Bắc đẹp + Việt Bắc đánh giặc giỏi ? Tìm câu thơ tả vẻ đẹp người Việt Bắc ? Bài thơ ca ngợi điêu gì c) Luyện đọc lại: - GV đọc bài lần - Hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ theo cách xoá bảng dần - Gọi HS thi đọc thuộc lòng bài thơ - Nhận xét, ghi điểm IV Củng cố - dặn dò :( phút) - Giảng: Qua bài thơ ta thấy nỗi nhớ người miền xuôi Việt Bắc, ca ngợi đất và người Việt Bắc đẹp và đánh giặc giỏi - Dặn HS học thuộc lòng bài thơ và đọc trước bài “ Hũ bạc người cha” - Nhận xét học - HS đọc - Nhận xét - Cả lớp đọc bài thơ - HS đọc, lớp đọc thầm - Khi xuôi, người cán nhớ hoa, nhớ người Việt bắc Hiểu rộng: Nhớ núi rừng Việt Bắc, nhớ người Việt Bắc với cảnh sinh hoạt - “Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi” “ Ngày xuân mơ nở trắng rừng” “ Ve kêu rừng phách đổ vàng” “ Rừng thu trăng rọi hòa bình “ Rừng cây núi đá ta cùng đánh tây” “ Núi giăng thành lũy sắt dày Rừng che đội, rừng vây quân thù.” -“ Đèo cao ánh nắng dao gài thắt lưng” “Nhớ người đan nón chuốt sợi giang” “Nhớ cô em gái hái măng mình” “Nhớ tiếng hát ân tình thủy chung.” * Nội dung: Bài thơ ca ngợi đất và người Việt Bắc đẹp và đánh giặc giỏi Tình cảm nhớ thương tác giả cảnh và người Việt Bắc - Theo dõi - HS đọc - HS thi đọc - Nhận xét - Trả lời (13) Toán: LUYỆN TẬP A Mục tiêu: - Giúp HS củng cố bảng chia qua việc làm tính và giải toán có lời văn - Rèn kỹ làm tính và giải toán - HS có ý thức học tập tốt B Đồ dùng dạy - học: - GV: Sách giáo khoa, giáo án, - HS: Sách giáo khoa, ghi, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I Ổn định tổ chức : (1-2') II Kiểm tra bài cũ :(3-4') - Gọi HS lên bảng thực - Nhận xét, ghi điểm III Bài ( 29 phút): 1.Giới thiệu bài: Luyện tập Nội dung: * Bài tập 1(69): Tính nhẩm - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu HS nhẩm và nêu kết Hoạt động trò - Hát - Lên bảng thực hiện, HS cột: 18 : = 27 : = 36 : = 72: = 54 : = 90 : = 10 - Nhận xét - Đọc yêu cầu - Nhẩm và nêu kết quả: a) 9x6=54 9x7=63 9x8=72 9x9=81 54:9=6 63:9= 72:8= 81:9=9 b) 18:9=2 27:9=3 36:9=4 45:9=5 - Nhận xét 18:2=9 27:3=9 36:4=9 45:5=9 ? Em có nhận xét gì các phép tính - Nhận xét cùng cột? - Phép chia là phép tính ngược lại phép nhân và ta lấy tích chia cho * Bài tập 2(69): Số? - Gọi HS đọc yêu cầu BT thừa số này thì kết là thừa số - Chia lớp thành nhóm, yêu cầu HS thảo luận làm bài - Đọc yêu cầu - HS thảo luận làm bài + báo cáo: Số bị chia 27 27 27 63 63 63 số chia 9 9 9 Thương 3 7 (14) - Nhận xét - Nhận xét * Bài tập 3(69): - Gọi HS đọc bài toán - Đọc bài toán ? Bài toán cho biết gì? - HS nêu ? Bài toán hỏi gì? - Hướng dẫn và gọi HS lên bảng - HS lên bảng giải, lớp làm vở: giải, lớp làm Tóm tắt Bài giải: Dự định : 36 ngôi nhà Số ngôi nhà đã xây là: Đã xây : 1/9 số nhà đó 36 : = 4( ngôi nhà) Còn phải xây : ngôi nhà ? Số ngôi nhà còn phải xây tiếp là: 36 - = 32 ( ngôi nhà) Đáp số: 32 ngôi nhà - Nhận xét - Nhận xét * Bài tập 4(69): Tìm 1/9 số ô vuông hình : - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS làm miệng - Làm miệng: a 18 : = (ô vuông) 1/9 số ô vuông hình a ô vuông b 18 : = (ô vuông) 1/9 số ô vuông hình b ô vuông IV Củng cố - dặn dò : ( phút) - Gọi HS đọc lại bảng chia - Đọc bảng chia - Dặn HS xem lại bài và học thuộc bảng chia - Nhận xét học Tập viết: ÔN CHỮ HOA: K A Mục tiêu: - Củng cố cách viết chữ hoa K thông qua bài tập ứng dụng: + Viết từ ứng dụng: “Yết Kiêu” cỡ chữ nhỏ + Viết câu ứng dụng “Khi đói cùng chung dạ, rét cùng chung lòng” cỡ chữ nhỏ - Rèn HS viết đúng mẫu, đủ nét, đúng độ cao, trình bày đẹp - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp B Đồ dùng dạy - học: - GV: Chữ mẫu – giáo án - HS: Vở Tập viết – bút - bảng C Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy I Ổn định tổ chức :( 1-2') Hoạt động trò - HS hát (15) II Kiểm tra bài cũ :( 3-4') - GV kiểm tra phần chuẩn bị HS - GV nhận xét III Bài :( 29') Giới thiệu bài: Ôn chữ hoa k Nội dung: (14') a) Luyện viết chữ hoa: - GV yêu cầu HS đọc thầm bài TV ? Trong bài có chữ cái nào viết hoa? ? Con chữ K hoa gồm cao li? ? Con chữ K hoa gồm nét? là nét nào? - GV viết mẫu lên bảng kết hợp nêu quy trình viết - Đọc thầm bài Tập viết - K, Y - Cao li rưỡi - HS nêu - HS quan sát - Viết bảng - Hướng dẫn HS viết vào bảng - GV sửa sai b Luyện viết từ ứng dụng: - GV gọi HS đọc từ ứng dụng - GV: Yết Kiêu là vị tướng tài Trần Hưng Đạo Ông có tài bơi lội rái cá nước nên đã đục thủng nhiều thuyền giặc, lập nhiều chiến công kháng chiến chống quân Nguyên Mông thời nhà Trần + Các chữ có độ cao nào? - GV viết mẫu tên riêng kết hợp nêu cách viết: - HS đọc - Con chữ Y hoa cao li, chữ K cao li rưỡi, chữ t cao li rưỡi Các chữ còn lại cao li - HS quan sát - HS viết bảng -Hướng dẫn HS viết tên riêng vào bảng - GV sửa sai - HS đọc c Luyện viết câu ứng dụng: - Gọi HS đọc câu ứng dụng - GV: Câu tục ngữ khuyên ta phải biết đoàn kết, giúp gian khổ, khó khăn; càng gian khổ, khó khăn càng (16) giúp đỡ + CH: Các chữ có độ cao nào? -Yêu cầu HS viết chữ “Khi” vào bảng - GV sửa sai Luyện tập: (15') - Nêu yêu cầu: + Viết chữ hoa K: dòng + Viết chữ hoa Kh, Y: dòng + Viết tên riêng "Yết Kiêu ": dòng + Viết câu ứng dụng: lần - Yêu cầu HS viết bài vào GV uốn nắn, nhắc nhở - Chấm điểm số bài, nhận xét IV Củng cố - dặn dò : ( 1') - Gọi HS đọc nội dung bài Tập viết - Dặn HS luyện viết phần nhà - Nhận xét học - HS nêu - HS viết bảng - Viết bài vào - HS đọc ………………………………………………………………………… Ngày soạn:Thứ ngày / 12/ 2008 Ngày giảng: Thứ năm / 11 / 12 / 2008 Luyện từ và câu: ÔN VỀ TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM ÔN TẬP CÂU: AI THẾ NÀO ? A Mục tiêu: + Ôn tập từ đặc điểm đoạn thơ cho trước, tìm đúng các đặc điểm các vật so sánh với + Ôn tập mẫu câu: Ai, cái gì, gì, nào - Rèn HS kĩ đặt câu hỏi và sử dụng từ ngữ - HS có ý thức học tập tốt B Đồ dùng dạy - học: - GV: SGK - giáo án - bảng phụ viết nội dung Bài tập 1, BT3 - HS: SGK - - bút C Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy Hoạt động trò I Ổn định tổ chức :( - - Hát 2') II Kiểm tra bài cũ: ( - HS đọc, HS khác theo dõi - 4') - Gọi HS : em đọc bài 1, 1em đọc bài tiết (17) LTVC tuần 13 III Bài mới: (29 phút): Giới thiệu bài: Ôn từ đặc điểm, ôn tập câu Ai nào? Nội dung: * Bài tập 1: - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Gọi HS đọc câu thơ bài “Vẽ quê hương” ? Tre và lúa dòng thơ thứ hai có đặc điểm gì? ( GV gạch chân chữ xanh) ? Sông máng dòng thơ 3,4 có đặc điểm gì?(GV gạch chân từ: xanh mát) ? Trời thu dòng thơ 5,6 có đặc điểm gì?(GV gạch chân từ: xanh ngắt, bát ngát) - Giảng: Các từ: xanh, xanh mát, xanh ngắt là các từ đặc điểm tre, lúa, trời thu - Gọi HS đọc lại các từ gạch chân * Bài tập 2: - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Hướng dẫn HS làm phần a, yêu cầu HS đọc thầm các phần còn lại và làm các phần còn lại vào vở: Sự vật A - Đọc yêu cầu - HS đọc - xanh - xanh mát - xanh ngắt, bát ngát - HS đọc - Đọc yêu cầu - HS đọc thầm các phần còn lại và làm các phần còn lại vào vở: So sánh đặc điểm Sự vật A gì? a) Tiếng suối tiếng hát b) Ông hiền hiền hạt gạo suối Bà (18) c) Giọt nước ( cam xã vàng mật ong Đoài) - Nhận xét - Nhận xét * Bài tập 3: - Gọi HS đọc yêu cầu - Đọc yêu cầu, nêu yêu cầu bài BT, nêu yc bài ? - Các nhóm thảo luận làm bài + báo cáo: - Chia lớp thành nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận làm bài Câu Ai ( gì, cái gì) nào? Anh Kim Đồng nhanh Anh Kim Đồng trí và dũng cảm nhanh trí và dũng cảm Những giọt sương sớm Những hạt sương sớm đọng trên lá long lanh bóng đèn pha lê long lanh bóng đèn pha lê Chợ hoa trên đường Chợ hoa Nguyễn Huệ đông nghịt người đông nghịt người IV Củng cố - dặn dò : ( phút) - HS nêu ? Tiết LTVC hôm học bài gì? - Dặn HS nhà HTL các câu thơ, câu văn có hình ảnh đẹp - Nhận xét học Toán: CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ A Mục tiêu: Giúp học sinh: - Biết thực phép chia số có hai chữ số cho số có chữ số, chia hết và chia có dư - Củng cố tìm các phần số - Rèn HS kĩ tính và giải toán (19) - HS có ý thức học tập tốt B Đồ dùng dạy - học: - GV: Sách giáo khoa, giáo án, - HS: Sách giáo khoa, ghi C Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I Ổn định tổ chức :(1 - 2') II Kiểm tra bài cũ :( 3-4') - Gọi HS lên bảng : Đặt tính tính: 84 : = ? Hoạt động trò - Hát - Lên bảng làm bài: 84 21 04 - Nhận xét - Nhận xét III Bài :( 29 phút) Giới thiệu bài: Chia số có hai chữ số cho số có chữ số Nội dung: (14') a) Phép tính 72 : - Nêu phép tính 72 : = ? ? Số bị chia có chữ số? - chữ số ? Số chia có chữ số? - chữ số - Gọi HS nêu cách đặt tính và quy trình thực - Thực phép tính kết hợp nêu: 72 12 12 24 + chia 2, viết + nhân 6, trừ + Hạ 2được 12, 12 chia 4, viết 4, nhân 12, 12 trừ 12 - HS nhắc lại Vậy 72 : = 24 - Gọi - HS nhắc lại cách thực phép chia 72 : b) Phép tính 65 : - Nêu phép tính 65 : = ? - Gọi HS đặt tính và thực miệng, GV ghi bảng: 65 + chia 3, viết 32 + nhân 6, trừ (20) 05 + Hạ 5, chia 2, viết 2, nhân 4, trừ Vậy 65 : = 32 ( dư 1) - Gọi - HS nhắc lại cách thực phép chia 65 : ? So sánh phép tính a và b? Luyện tập: (15') * Bài tập 1(70):Tính ( Bỏ cột cuối phần a và phần b) - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Hướng dẫn HS làm miệng phần a - Phần b, HS làm bảng : - Nhận xét * Bài tập 2(70): - Gọi HS đọc bài toán ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? - HS tóm tắt bài toán, hướng dẫn và gọi HS lên bảng giải, lớp làm Tóm tắt: : 60 phút 1/5 : phút? - Cho HS đổi chéo kiểm tra - Nhận xét * Bài tập 3(70): - Gọi HS đọc bài toán ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? Tóm tắt và hướng dẫn HS giải miệng Tóm tắt: - Phép tính a là phép tính chia hết Phép tính b là phép tính chia có dư - Đọc yêu cầu - Làm miệng: a) 84 96 28 24 36 24 36 0 b) 68 97 11 08 07 36 - Nhận xét 16 90 45 45 19 32 59 09 5 11 - Đọc bài toán - HS nêu - HS lên bảng tóm tắt, HS lên bảng giải, lớp làm vở: Bài giải: 1/5 có số phút là: 60 : = 12 ( phút ) Đáp số: 12 phút - Đổi KT - Nhận xét - Đọc bài toán - HS nêu - Giải miệng: Bài giải: (21) 3m : 31m: và thừa: m? 31m vải có thể may số quần áo và dư số mét vải là : 31 : = 10 (bộ) dư 1m Đáp số: 10 dư m IV Củng cố - dặn dò :( phút) - Gọi HS nêu lại quy trình thực - HS nêu phép chia - Dặn HS xem lại bài ……………………………… Chính tả(Nghe - viết): NHỚ VIỆT BẮC A Mục tiêu: + Nghe và viết đủ 10 dòng đầu bài “ Nhớ Việt Bắc ” + Làm bài tập phân biệt au/ âu; l/n + HS viết đúng: ta về, đỏ tươi, thắt lưng, Việt Bắc, Viết hoa các chữ đầu dòng thơ, tên riêng; trình bày đúng, sạch, đẹp + Làm đúng bài tập phân biệt au/ âu; l/n - HS có ý thức luyện viết chữ đúng và đẹp B Đồ dùng dạy - học - GV: SGK - giáo án - bảng phụ - HS: SGK - chính tả - bút C Các hoạt động dạy - học Hoạt động thầy I Ổn định tổ chức :( 1') II Kiểm tra bài cũ :( 3-4') - Gọi HS lên bảng viết các từ: thứ bảy, giày dép; no nê, lo lắng - Nhận xét, ghi điểm III Bài :( 29 phút): Giới thiệu bài: (Nghe - viết): Nhớ Việt Bắc Nội dung: ( 19') a) Hướng dẫn chuẩn bị: - GV đọc bài chính tả lần - Gọi HS đọc ? Đoạn thơ viết theo thể thơ nào? ? Những chữ nào cần viết hoa? Hoạt động trò - HS hát - HS lên bảng viết, lớp viết vào nháp - Nhận xét - HS theo dõi - HS đọc - Thể thơ lục bát - Viết hoa các chữ đầu dòng thơ, tên riêng “ Việt Bắc” - Hướng dẫn HS viết từ dễ lẫn vào - HS viết : thủy chung, dang, thắt lưng, bảng - GV sửa sai đan nón b) Viết bài: (22) - GV đọc bài chính tả lần - Hướng dẫn HS cách trình bày bài - GV đọc bài chính tả cho HS viết vào - GV uốn nắn, nhắc nhở c) Chấm, chữa bài: - GV đọc bài cho HS soát lỗi - GV chấm điểm số vở, nhận xét Luyện tập: (10') * Bài tập - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - Gọi HS lên bảng, HS làm phần - HS theo dõi - HS viết bài vào -HS soát bài - HS đọc - HS lên bảng làm bài: - hoa mẫu đơn - mưa mau hạt - lá trầu - đàn trâu - sáu điểm - sấu - Nhận xét - Nhận xét * Bài tập (3) - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 3a - HS đọc - Yêu cầu HS làm miệng - Làm miệng: + “ Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ” - Nhận xét + “ ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa” IV Củng cố - dặn dò :(1 phút): - Nhận xét ? Bài chính tả hôm học nội dung gì? - HS nêu - Dặn HS tập viết từ dễ lẫn - Nhận xét học ………………………………………………………………………… Soạn Thứ ngày 9/12/2008 Dạy: Thứ ngày12/12/2008 Toán: CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (Tiếp theo) A Mục tiêu: Giúp học sinh: + Thực phép chia số có hai chữ số cho số có chữ số (có dư các lượt chia ) + Củng cố giải bài toán có lời văn - Rèn HS kĩ tính và giải toán - HS có ý thức học tập tốt (23) B Đồ dùng dạy - học: - GV: Sách giáo khoa, giáo án, hộp đồ dùng - HS: Sách giáo khoa, ghi, hộp đồ dùng C Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I Ổn định tổ chức : (1 - phút) II Kiểm tra bài cũ :( 3-4 phút) - Gọi HS lên bảng, yêu cầu HS em làm phép tính Hoạt động trò - Hát - Lên bảng làm BT: 54 79 18 24 09 24 - Nhận xét 11 - Nhận xét III Bài : ( 29') Giới thiệu bài: Chia số có hai chữ số cho số có chữ số (Tiếp theo) Nội dung: (14') - Nêu phép tính 78 : = ? - Gọi HS nêu cách đặt tính và quy - HS nêu trình thực - Gọi HS thực hiện, GV ghi bảng: - HS thực 78 + chia 1, viết 19 + nhân 4, trừ 38 36 + Hạ 38, 38 chia 9, viết 9, nhân 36, 38 trừ 36 Vậy 78 : = 19 (dư 2) - Gọi - HS nhắc lại cách thực phép chia 78 : Luyện tập: (15') * Bài tập 1(71):Tính - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Hướng dẫn HS làm miệng + bảng - Đọc yêu cầu - Làm miệng + bảng con: a) 77 87 86 6 28 19 14 17 27 26 16 27 24 0 b) 99 24 19 16 (24) 69 23 09 85 21 05 97 7 13 27 21 78 6 13 18 18 - Nhận xét * Bài tập 2(71): - Gọi HS đọc bài toán ? Bài toán cho biết gì? - Đọc bài toán ? Bài toán hỏi gì? - HS nêu - Hướng dẫn và chia lớp thành nhóm, yêu cầu HS thảo luận làm bài - Thảo luận làm bài + báo cáo: Bài giải: Ta có: 33 :2 = 16 (dư 1) Số bàn có HS ngồi là 16 bàn, còn HS nên cần thêm bàn Vậy số bàn cần có ít là: 16 + = 17 (bàn) - Nhận xét Đáp số: 17 bàn * Bài tập 3(71): HS vẽ vào vở, đổi - Nhận xét chéo kiểm tra - HS vẽ : * Bài tập 4(71): - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu HS quan sát hình SGK - Gọi HS lên bảng ghép hình, lớp ghép cá nhân - Đọc yêu cầu - quan sát - HS lên bảng ghép hình, lớp ghép cá nhân: - Nhận xét IV Củng cố - dặn dò ( phút) - Gọi HS nêu lại quy trình thực - Nhận xét phép chia - HS nêu - Dặn HS xem lại bài - Nhận xét học Tập làm văn: (25) NGHE- KỂ: “TÔI CŨNG NHƯ BÁC” GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG A Mục tiêu: + HS nghe - kể lại câu chuyện vui “ Tôi bác ” + Giới thiệu tổ và hoạt động tổ tháng vừa qua với đoàn khách đến thăm lớp + Rèn HS kể đúng, tự nhiên, lời kể mạch lạc, rõ ràng + HS biết giới thiêu cách bạo dạn tổ mình - Học sinh yêu quý trường, lớp mình B Đồ dùng dạy - học: - GV: Giáo án, sách giáo khoa, bảng phụ viết các gợi ýở BT1, BT2 - HS: Sách giáo khoa, C Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy I Ổn định tổ chức :( -2') II Kiểm tra bài cũ :( 3-4') - Gọi HS đọc lại thư gửi bạn miền khác - Nhận xét, ghi điểm III Bài :( 29') Giới thiệu bài: Nghe - kể: Tôi bác Giới thiệu hoạt động Nội dung: * Bài tập 1: - Gọi HS đọc yêu cầu BT1 - Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ và đọc gợi ý - Kể chuyện lần ? Vì nhà văn không đọc bảng thông báo? ? Ông nói gì với người đứng cạnh? ? Người đó trả lời sao? ? Câu trả lời có gì đáng buồn cười? Hoạt động trò - Hát - HS đọc - Nhận xét - HS đọc - Quan sát và đọc gợi ý - Theo dõi - Vì nhà văn quên không mang kính - “ Phiền bác đọc giúp tôi tờ thông báo này với.” “ Xin lỗi tôi bác thôi, vì lúc bé không học nên bây đành chịu mù chữ.” - Người đó thấy nhà văn không đọc thông báo thì nghĩ nhà văn mù chữ mình - Theo dõi - Kể chuyện lần - Treo bảng phụ viết gợi ý, yêu cầu HS dựa vào gợi ý luyện kể theo nhóm - Luyện kể theo nhóm đôi (26) - Gọi HS thi kể trước lớp - Nhận xét, tuyên dương * Bài tập 2: - Gọi 1HS đọc yêu cầu bài - Treo bảng phụ viết gợi ý - Giảng: + Đoàn khách đến thăm lớp có thể là các thầy,các cô trường, Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo trường khác, hội phụ huynh trường… vì tiếp đón họ các em phải thể lễ phép Trước giới thiệu các em cần có lời chào hỏi ban đầu Khi giới thiệu các em phải dựa vào gợi ý SGK có thể bổ sung nội dung + Các em cần giới thiệu cách mạnh dan, tự tin, nói điểm tốt, điểm riêng tính nết bạn - Mời HS khá giỏi lên làm mẫu - Nhận xét - Yêu cầu HS làm việc theo tổ, em đóng vai người giới thiệu - GV nhắc nhở, giúp đỡ HS yếu - Gọi HS thi giới thiệu tổ mình - Nhận xét, tuyên dương IV Củng cố - dặn dò :( 1') - Gọi HS nhắc lại tên bài - Dặn HS học bài - Nhận xét học - HS thi kể - Nhận xét - HS đọc - HS đọc - HS nói - Nhận xét - HS thi - Nhận xét, bình chọn bạn giới thiệu tốt - HS nhắc lại (27) Sinh hoạt: TUẦN 14 I.Yêu cầu - HS nắm ưu nhược điểm thân, lớp tuần qua - Rèn HS tính trật tự, kỉ luật - HS có ý thức tu dưỡng đạo đức và vươn lên học tập II Lên lớp Ổn định tổ chức : Hát Nhận xét tuần qua * Đạo đức : - Các em ngoan, lễ phép hoà nhã, đoàn kết với bạn bè - Thực tốt nề nếp học đúng giờ, đầu đến sớm - Trong tuần không có trường hợp đánh, cãi xảy * Học tập : - Duy trì nề nếp học tập tương đối tốt - Đầu trật tự truy bài - Mang đầy đủ đồ dùng học tập - Trong lớp trật tự chú ý lắng nghe giảng , sôi học tập - Học và làm bài tương đối đầy đủ trước đến lớp - Còn số em đọc yếu, chữ viết xấu như: Thuận, Trọng Nam, Hoài Nam, đã có tiến + Tuyên dương : Lê Tuấn, Minh, Uyên, Cao Hiếu, Nguyễn Hạnh, Tài Anh +Phê bình : Giang * Hoạt động khác : - Đầu các em đến lớp sớm vệ sinh lớp học, sân trường - Ăn mặc tương đối gọn gàng, đủ ấm mùa đông - Duy trì hát đầu giờ, chuyển tiết, cuối Phương hướng tuần sau: - Thực tốt đợt phát động thi đua chào mừng ngày 22- 12 - Khắc phục nhược điểm còn tồn : số em viết bài cẩu thả, - Phát huy ưu điểm đã đạt tuần vừa qua - Tích cực luyện chữ đẹp (28)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lop 3Tuan 14, Giao an lop 3Tuan 14