0

giao an 5 t24

29 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:57

Bài tập 1: Đọc bài văn SGK và trả lời các - 1 học sinh nêu yêu cầu câu hỏi - Gọi học sinh đọc bài văn và đọc chú giải - Đọc bài văn và mục chú giải - Lắng nghe - Nói về nội dung bài văn [r] (1)TUẦN 24 Thứ hai ngày 25 tháng năm 2013 Tập đọc LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ I) Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu nội dung bài đọc Kỹ năng: Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài Thái độ: Sống và làm việc theo pháp luật II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Tranh SGK Học sinh: III) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên 1) Ổn định lớp 2) Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc lòng câu thơ yêu thích bài “chú tuần” và trả lời câu hỏi nội dung bài đọc 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Luyện đọc: - HS khá đọc bài - Hướng dẫn HS chia đoạn - Hướng dẫn đọc chung - Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần kết hợp sửa lỗi phát âm, ngắt nghỉ hơi… cho HS - Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần kết hợp giải nghĩa từ - HS đọc nhóm - Tổ chức thi đọc các nhóm 3.3 Tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm toàn bài - Người xưa đặt luật tục để làm gì? Hoạt động học sinh - Hát - học sinh - HS đọc - HS chia đoạn - HS đọc bài - HS giải nghĩa từ - HS đọc - HS thi đọc - Đọc thầm bài - Trả lời câu hỏi - Để bảo vệ sống bình yên cho buôn làng Giáo dục người phong mĩ tục Bảo vệ phát huy truyền thống văn hoá buôn làng, tộc, dân tộc - Kể việc mà người Ê-đê xem là có - Trả lời câu hỏi tội - Tội không hỏi mẹ, cha, tội ăn cắp, tội giúp kẻ có tội, tội dẫn đường cho địch đến đánh buôn làng - Tìm chi tiết bài cho thấy đồng - học sinh đọc đoạn – bào Ê-đê qui định xử phạt công bằng? - Trả lời câu hỏi - Chuyện nhỏ thì xử nhẹ, chuyện lớn thì xử nặng, người phạm tội là người bà con, anh em xử Tang chứng phải chắn - Hãy kể tên số luật tục nước ta mà - Kể theo hiểu biết em biết? (2) - Cung cấp thêm cho học sinh tên số - Lắng nghe, ghi nhớ luật nước ta - Bài văn muốn nói với chúng ta điều gì? - Nêu nội dung, ý nghĩa bài văn - Bài nói lên xã hội nào có luật pháp và người phải sống và làm việc có luật pháp 3.4 Đọc diễn cảm bài văn, đoạn văn: - GV hướng dẫn HS cách đọc diễn cảm - GV đọc mẫu - Cho HS đọc - HS đọc - Cho HS thi đọc diễn cảm - HS thi đọc diễn cảm - Cho HS thi đọc thuộc lòng - HS thi đọc thuộc lòng - GV và HS nhận xét, tuyên dương HS đọc - HS nhận xét tốt Củng cố: - học sinh nêu ý chính - học sinh nêu - Nhận xét học, liên hệ giáo dục học - Lắng nghe sinh Dặn dò: Dặn học sinh luyện đọc lại bài - Về luyện đọc Toán: LUYỆN TẬP CHUNG I) Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố các kiến thức diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương Kỹ năng: Giải các bài tập có liên quan đến kiến thức trên Thái độ: Tích cực, tự giác học tập II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: Làm bài tập (trang - học sinh 123) 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Hướng dẫn học sinh làm bài tập - học sinh nêu yêu cầu Bài 1: Nêu cách làm sau đó làm bài vào và - Yêu cầu học sinh nêu cách tính sau đó tự chữa bài làm bài và chữa bài - Diện tích mặt hình lập phương đó là: 2,5 × 2,5 = 6,25 (cm2) Diện tích toàn phần hình lập phương đó là: 6,25 × = 37,5 (cm2) Thể tích hình lập phương đó là: (3) 2,5 × 2,5 × 2,5 = 15,625 (cm3) Đáp số: 6,25cm2, 37,5cm2, 15,625cm3 Bài 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống - học sinh nêu yêu cầu - Yêu cầu học sinh tự làm bài sau đó nêu kết - Làm bài, nêu kết quả - Theo dõi Hình hộp CN Chiều dài (1) (2) (3) 11 cm 0,4 m dm Chiều rộng 10cm 0,25m dm Chiều cao 6cm 0,9m dm S mặt đáy 110cm2 0,1m2 dm Sxq 252cm2 1,17m dm V 660cm2 0,09m dm 15 - Nhận xét, chốt kết đúng Bài 3: - Yêu cầu học sinh quan sát hình SGK, nêu hướng giải bài toán sau đó giải bài - học sinh nêu yêu cầu - Quan sát hình, nêu cách giải, làm bài vào vở, học sinh chữa bài trên bảng lớp Bài giải Thể tích khối gỗ hình hộp chữ nhật là: × × = 270 (cm3) Thể tích khối gỗ hình lập phương cắt là: × × = 64 (cm3) Thể tích phần gỗ còn lại là: 270 – 64 = 206 (cm3) Đáp số: 206 cm3 - Lắng nghe - Về học bài - Nhận xét, chốt lời giải đúng Củng cố: Củng cố bài, nhận xét học Dặn dò: Dặn học sinh ôn lại kiến thức bài Kỹ thuật LẮP XE BEN (Tiết 1) I) Mục tiêu: (4) Kiến thức: Nắm cách lắp xe ben Kỹ năng: Lắp xe ben đúng kỹ thuật, đúng qui trình Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, gọn gàng II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra chuẩn bị - học sinh 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Nội dung * Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu - Cho học sinh quan sát mẫu xe ben đã lắp - Quan sát mẫu sẵn - Cho học sinh nêu tác dụng xe ben - Nêu tác dụng thực tế thực tế - Hướng dẫn học sinh quan sát toàn và - Quan sát toàn xe ben và quan sát kĩ phận phận - Hỏi: Để lắp xe ben cần lắp - Trả lời câu hỏi phận Hãy kể tên các phận đó (cần lắp phận: khung sàn xe và các giá đỡ, sàn ca bin và các đỡ, hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau, trục bánh xe trước, ca bin) * Hoạt động 2: Hướng dẫn các thao tác kĩ - Chọn chi tiết theo hướng dẫn thuật - Thực theo hướng dẫn - Hướng dẫn học sinh chọn các chi tiết theo - Quan sát, nêu các chi tiết bảng (SGK), bỏ vào nắp hộp - Hướng dẫn học sinh lắp phận: - Quan sát, lắng nghe + Yêu cầu học sinh quan sát các hình SGK, nêu các chi tiết để lắp các phận đó + Vừa thao tác lắp các phận để học sinh - Thực hành quan sát vừa hướng dẫn lắp kết hợp gọi số học sinh lên lắp số phận - Tiến hành lắp ráp xe ben theo các bước - Thực theo hướng dẫn SGK sau đó kiểm tra sản phẩm hoàn chỉnh để học sinh quan sát - Hướng dẫn học sinh tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp - Cuối T1, còn thời gian cho học sinh thực hành lắp ráp xe ben Củng cố: Củng cố bài, nhận xét học - Lắng nghe Dặn dò: Dặn học sinh để riêng các chi - Thực tiết, phận để lắp ráp xe ben vào túi để thực hành vào T2 (5) Đạo đức: EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM (T2) I) Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố hiểu biết Tổ quốc Việt Nam Kỹ năng: Đóng vai, giới thiệu tranh vẽ Tổ quốc Việt Nam Thái độ: Tích cực học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Tranh SGK Học sinh:Tranh SGK III) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: Nêu hiểu biết - học sinh văn hóa, truyền thống và người Việt Nam 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Nội dung: * Hoạt động 1: Làm bài tập (SGK) - Nêu yêu cầu bài tập - Lắng nghe - Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân sau đó - Làm việc cá nhân, trao đổi với bạn trao đổi cùng bạn bên cạnh - Gọi số học sinh trình bày trước lớp - Trình bày trước lớp - Kết luận HĐ1 (Bác Hồ, cờ Tổ quốc, áo - Lắng nghe dài, đồ Việt Nam, Văn Miếu Quốc Tử Giám) * Hoạt động 2: Làm bài tập (SGK) - Chia nhóm và phân công các nhóm thảo - Thảo luận, đóng vai luận, đóng vai hướng dẫn viên du lịch để - Một số nhóm lên đóng vai, các nhóm giới thiệu các chủ đề: văn hóa, kinh tế, khác theo dõi, nhận xét lịch sử, danh lam thắng cảnh, người Việt Nam - Nhận xét, khen các nhóm thực tốt * Hoạt động 3: Triển lãm nhỏ (Bài 4) - Yêu cầu học sinh trưng bày tranh vẽ theo - Trưng bày tranh vẽ nhóm - Nhận xét tranh vẽ học sinh - Xem tranh, trao đổi - Yêu cầu học sinh hát, đọc thơ, … chủ - Đọc thơ, hát … theo yêu cầu đề: Em yêu Tổ quốc Việt Nam Củng cố: Củng cố bài, nhận xét học - Lắng nghe Dặn dò: Dặn học sinh ghi nhớ kiến thức - Về học bài bài ********************************************************************** Thứ ba ngày 26 tháng năm 2012 Toán LUYỆN TẬP CHUNG (6) I) Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố dạng toán tính tỉ số phần trăm, tính thể tích hình lập phương Kỹ năng: Giải các bài toán tính tỉ số phần trăm, tính thể tích hình lập Thái độ: Tích cực, tự giác học tập II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: - học sinh - Nêu cách tính số phần trăm số - Nêu cách tính Sxq, Stp hình lập phương 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Hướng dẫn học sinh làm bài tập: Bài 1: - Nêu yêu cầu - Lắng nghe - Hướng dẫn học sinh tự tính nhẩm 15% - Thực theo hướng dẫn 120 theo cách tính nhẩm bạn Dung (SGK) - Tự làm bài, nêu kết a) Yêu cầu học sinh tự làm bài nêu kết bài làm 17,5% = 10% + 5% + 2,5% 10% 240 là 24 5% 240 là 12 b) Tính 35% 520 2,5% 240 là - Tương tự ý a Vậy 17,5% 240 là 42 - Làm tương tự ý a 35% = 30% + 5% 10% 520 là 52 30% 520 là 156 5% 520 là 26 Bài 2: Vậy 35% 520 là 182 - Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ (SGK) - Quan sát SGK - Yêu cầu học sinh tự làm bài chữa bài - Tự làm bài, chữa bài - Theo dõi Bài giải a) Tỉ số thể tích hình lập phương lớn - Nhận xét, chốt lời giải đúng b) Thể tích hình lập phương lớn là: và hình lập phương bé là: Vậy tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương lớn và hình lập phương bé là: 3: = 1,5 1,5 = 150% 64 × = 96 (cm3) (7) Đáp số: a) 150% b) 96cm3 Bài 3: - Nêu bài toán, quan sát hình SGK - Cho học sinh nêu bài toán quan sát hình - Nêu cách giải bài toán, làm bài, chữa vẽ bài a) Coi hình đã cho gồm hình lập - Yêu cầu học sinh nêu hướng giải bài toán phương, hình lập phương đó - Yêu cầu học sinh tự làm bài, nêu kết xếp hình lập phương nhỏ bài làm và giải thích cách làm Như hình vẽ SGK có tất cả: × = 24 (hình lập phương nhỏ) Hoặc: Coi hình đã cho là hình hộp chữ nhật có các cạnh là: 4cm, cm, cm, tức là gồm: × × = 32 (hình lập phương nhỏ) tạo thành, sau đó loại bỏ hình lập phương gồm hình lập phương nhỏ Do đó hình vẽ SGK có tất cả: 32 – = 24 (hình lập phương nhỏ) b) Đặt tên cho hình lập phương là A, B, C - Diện tích toàn phần hình lập phương là: × × = 24 (cm2) - Diện tích toàn phần hình lập phương A, B, C là: 24 × = 72 (cm2) Theo hình vẽ số mặt khung cần sơn hình lập phương là: mặt Diện tích không cần sơn hình đã cho là: × × = 16 (cm2) Diện tích cần sơn hình đã cho là: 72 – 16 = 56 (cm2) Đáp số: 24 hình lập phương nhỏ; b) 56cm2 - Lắng nghe - Về học bài Củng cố: Củng cố bài, nhận xét học Dặn dò: Dặn học sinh ôn lại kiến thức bài Khoa học: LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN (Tiết 2) I) Mục tiêu: Kiến thức: - Hiểu vật dẫn điện, vật cách điện - HIểu nào là mạch kín, mạch hở, vai trò cái ngắt điện (8) Kỹ năng: Làm thí nghiệm để phát vật dẫn điện, vật cách điện Thái độ: An toàn sử dụng điện II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: Sự chuẩn bị học - học sinh sinh 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Nội dung * Hoạt động 2: Làm thí nghiệm - Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm - Làm thí nghiệm theo nhóm, ghi kết hướng dẫn mục: Thực hành (trang 96), ghi kết vào bảng - Gọi các nhóm trình bày kết - Từng nhóm trình bày kết thí nghiệm - Đặt câu hỏi chung cho lớp - Trả lời câu hỏi + Vật cho dòng điện chạy qua gọi là gì? (vật dẫn điện) + Vật không cho dòng điện chạy qua gọi là gì? (Vật cách điện) + Kể tên số vật liệu cho dòng điện chạy qua (VD: đồng, nhôm, sắt,…) + Kể tên số vật liệu không cho dòng điện chạy qua (VD: nhựa, cao su, sứ, …) - Lắng nghe - Kết luận: HĐ2 * Hoạt động 3: Quan sát và thảo luận - Quan sát, thảo luận - Cho học sinh quan sát cái ngắt điện SGK và thảo luận vai trò cái ngắt - Trình bày điện - Theo dõi - Nhận xét, kết luận - Yêu cầu học sinh làm cái ngắt điện cho - Làm cái ngắt điện mạch điện lắp Củng cố: - Đọc mục: Bạn cần biết (SGK) - học sinh đọc - Củng cố bài, nhận xét học - Lắng nghe Dặn dò: Dặn học sinh ghi nhớ kiến thức - Về học bài bài Thể dục PHỐI HỢP CHẠY MANG VÁC VÀ BẬT CAO, BẬT NHẢY TRÒ CHƠI :QUA CẦU TIẾP SỨC (9) I/ Mục tiêu: Kiến thức:Tiếp tục ôn phối hợp chạy-bật nhảy, bật cao(chạy chậm sau đó kết hợp với bật nhảy nhẹ nhàng lên cao xa) 2.Kỹ năng: Biết cách chơi và tham gia chơi 3.Thái độ:Thường xuyên tập thể dục thể thao II/ Địa điểm-Phương tiện -Trên sân trường vệ sinh nơi tập -Chuẩn bị dụng cụ để tổ chức chơi trò chơi III/ Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy 1.Phần mở đầu - GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu học Hoạt động trũ - HS thực -ĐHNL GV @ * * * * * * * * * * * * * * -Chạy chậm thành vòng tròn quanh sân tập -ĐHTL -Ôn bài thể dục lần *Chơi trò chơi khởi động 2.Phần *Ôn phối hợp chạy mang vác - Chia tổ tập luyện -Ôn bật cao -Học phối hợp chạy và bật nhảy -Chơi trò chơi qua cầu tiếp sức -GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cho học sinh chơi -GV tổ chức cho HS chơi thử sau đó chơi thật Phần kết thúc -Đứng theo hàng ngang vỗ tay và hát -GV cùng học sinh hệ thống bài -GV nhận xét đánh giá giao bài tập nhà ĐHTL: GV Tổ ******* ******* -ĐHTL: Tổ ******* ******* GV * * * * * * * * -ĐHKT: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * Chính tả: (Nghe – viết) NÚI NON HÙNG VĨ I) Mục tiêu: (10) Kiến thức: Củng cố cách viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam Kỹ năng: Nghe – Viết chính tả bài: Núi non hùng vĩ Thái độ: Giữ gìn, sáng Tiếng Việt II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: Đọc cho học sinh - học sinh viết bảng lớp; học sinh lớp viết vào nháp tên riêng bài thơ: Cửa gió Tùng Chinh 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Hướng dẫn học sinh nghe – viết chính tả: - Yêu cầu học sinh nêu nội dung bài viết - học sinh đọc bài, lớp đọc thầm (đoạn văn miêu tả vùng biên cương Tây - Nêu nội dung bài viết Bắc tổ quốc ta) - Lưu ý học sinh từ khó viết chính - Lắng nghe tả, các tên địa lí bài ( Tây Nguyên, Đăm Săn, Y Sun, Mơ – nông, Nơ Trang Lơn, A -ma Dơ –hao, sông Ba ,) - Đọc cho học sinh viết chính tả - Viết chính tả - Đọc soát lỗi - Đổi chéo bài soát lỗi chính tả - Chấm, chữa số lỗi chính tả thường viết sai 3.3 Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả: Bài tập 2: Tìm các tên riêng đoạn thơ - học sinh nêu yêu cầu (SGK) - học sinh đọc đoạn thơ (SGK) - Yêu cầu học sinh tìm các tên riêng sau đó - Quan sát phát biểu ý kiến tên dân tộc Tên người, Tên địa - Nhận xét, viết lại các tên riêng bảng Đăm Săn, Y Sun, Nơ lý lớp - học sinh nêu yêu cầu bài tập Trang Lơng, A – ma Dơ – Tây - Làm bài theo nhóm hao, Mơ - nông nguyên - Đại diện các nhóm trình bày (sông) 1- Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hưng Ba Đạo – Vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) Bài tập 3: Giải câu đố và viết đúng tên các – Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh) nhân vật lịch sử các câu đố SGK – Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) - Chia nhóm, phát bảng nhóm để học sinh – Lê Thánh Tông (Lê Tư Thành) làm bài - Lắng nghe, ghi nhớ (11) - Lắng nghe - Về học bài - Nhận xét, chốt lại bài làm đúng, tuyên dương nhóm thắng - Giới thiệu công lao số nhân vật lịch sử nói trên Củng cố: Củng cố bài, nhận xét học Dặn dò: Dặn học sinh ghi nhớ kiến thức bài Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRẬT TỰ - AN NINH I) Mục tiêu: Kiến thức: Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ trật tự, an ninh Kỹ năng: Tìm từ, đặt câu, sử dụng đúng Thái độ: Có ý thức giữ gìn, bảo vệ trật tự, an ninh nơi cư trú II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: - học sinh - Làm bài tập (tiết LTVC trước) - Nêu mục ghi nhớ (SGK) 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Hướng dẫn học sinh làm bài tập: Bài tập 1: Dòng nào nêu đúng nghĩa từ: - học sinh nêu yêu cầu an ninh - Thảo luận nhóm, phát biểu - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2, phát - Theo dõi biểu - Nhận xét, chốt đáp án đúng: b) Yên ổn chính trị và trật tự xã hội Bài tập 4: - học sinh nêu yêu cầu - Gọi học sinh nối tiếp đọc các nội dung - Đọc nội dung bài tập BT4 - Đọc: chú giải - Yêu cầu học sinh đọc: chú giải - Làm bài, phát biểu ý kiến - Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân sau đó phát biểu ý kiến - Cùng học sinh nhận xét, chốt lại các từ tìm - Nhận xét, ghi nhớ đúng * Đáp án: - Từ ngữ việc làm: nhớ số điện thoại, nhớ địa chỉ, gọi số điện thoại 113, 114, 115; kêu lớn để người xung quanh biết, chạy đến (12) nhà người quen, … - Từ ngữ quan, tổ chức: nhà hàng, hiệu, trường học, đồn công an, … - Từ ngữ người có thể giúp đỡ: ông bà, chú bác, người thân, hàng xóm, bạn bè - Liên hệ, giáo dục học sinh Củng cố: Củng cố bài, nhận xét học - Lắng nghe Dặn dò: Dặn học sinh ghi nhớ kiến thức - Về học bài bài ********************************************************************** Thứ tư ngày 27 tháng năm 2013 Toán LUYỆN TẬP CHUNG I) Mục tiêu Kiến thức - Củng cố cho học sinh số kiến thức cách tính diện tích Kĩ - HS giải số bài toán diện tích Thái độ - Học tập nghiêm túc II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III) Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài tập nhà HS 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Hướng dẫn học sinh luyện tập - Gọi HS nêu quy tắc và viêt công thức - HS nêu và viết tính diện tích số hình đã học - Yêu cầu HS áp dụng các công thức đó vào làm bài tập Bài Tính diện tích hình chữ nhật có chiều - HS làm bài dài 6cm chiều rộng 4cm Diện tích hình chữ nhật là B A Bài 6x4=24(cm2) Đáp số : 24cm2 5cm D C Tính diện tích hình vuông ABCD và diện - HS làm bài, chữ bài (13) tích hình tam giác ABC và ACD (hình trên) Bài 5cm 4cm 6cm Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật Củng cố - Gọi HS nhắc lại các quy tắc tính diện tích các hình đã học Dặn dò - Yêu cầu HS nhà chuẩn bị trước bài - HS làm bài, chữa bài Kể chuyện LUYỆN TẬP KỂ LẠI CÁC CÂU CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC I) Mục tiêu Kiến thức - Hệ thống số chuyện đã học, hiểu nội dung các câu chuyện đó Kĩ - Kể lại câu chuyện đã học và nêu nội dung Thái độ - Yêu quý thiên nhiên, loài vật, biết bảo vệ mội trường II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III) Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: kiểm tra chuẩn bị HS 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Nội dung - Gọi HS hệ thống lại toàn câu - HS nêu chuyện đã học từ đầu năm học - Yêu cầu HS kể lại câu truyệnh mà em - HS chọn câu chuyên ưa thích để kể kể thích - Yêu cầu HS nêu nội dung chính câu - HS nêu truyện đó - Yêu cầu HS rút ý nghĩa, bài học từ câu - HS nêu truyện đó - GV cùng HS nhận xét, kết luận (14) Củng cố - Củng cố bài, nhận xét tiết học 5.dặn dò -Yêu cầu HS nhà chuẩn bị bài Lịch sử ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN I) Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh biết nét chính đường Trường Sơn; ý nghĩa tuyến đường Trường Sơn kháng chiến chống Mĩ cứu nước dân tộc ta Kỹ năng: Chỉ đồ Thái độ: Tự hào truyền thống anh hùng dân tộc II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Bản đồ Hành chính Việt Nam Học sinh: III) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: - học sinh - Nhà máy Cơ khí Hà Nội đời hoàn cảnh nào? - Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã đóng góp gì vào công xây dựng và bảo vệ đất nước? 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Nội dung * Hoạt động 1: Làm việc lớp - Yêu cầu học sinh đọc thông tin SGK và - Đọc SGK, trả lời câu hỏi trả lời câu hỏi: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì? (để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam sức người, vũ khí, lương thực, …) - Yêu cầu học sinh xác định vị trí đường - Xác định trên đồ Trường Sơn trên đồ - Yêu cầu học sinh quan sát ảnh chụp đường - Quan sát Trường Sơn (SGK) * Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm - Yêu cầu học sinh đọc thông tin SGK, - Đọc SGK, thảo luận, phát biểu thảo luận nêu nét chính đường Trường Sơn - Yêu cầu học sinh trao đổi thông tin - Trao đổi thông tin gương tiêu biểu anh Nguyễn Viết Sinh và đội, niên xung phong trên đường Trường Sơn - Yêu cầu học sinh quan sát H2 (SGK) - Quan sát hình SGK - Yêu cầu học sinh thảo luận, nêu ý nghĩa - Thảo luận, nêu ý nghĩa tuyến (15) tuyến đường Trường Sơn kháng chiến chống Mĩ, cứu nước dân tộc ta (Đường Trường Sơn đã góp phần to lớn vào nghiệp giải phóng miền Nam) - Yêu cầu học sinh đọc thông tin và quan sát H3 (SGK) để thấy mở rộng, nâng cấp đường Trường Sơn ngày - Yêu cầu học sinh đọc mục: Bài học Củng cố: Củng cố bài, nhận xét học Dặn dò: Dặn học sinh học bài đường - Đọc SGK, quan sát ảnh (SGK) - học sinh đọc - Lắng nghe - Về học bài Địa lý ÔN TẬP I) Mục tiêu: Kiến thức: Hệ thống kiến thức đã học châu Á, châu Âu - Nhận thấy khác biệt hai châu lục Kỹ năng: Chỉ đồ Thái độ: Tích cự, tự giác học tập II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: Nêu điều kiện - học sinh thuận lợi để phát triển du lịch nước ta? 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Nội dung * Hoạt động 1: Làm việc lớp - Yêu cầu học sinh đồ và mô tả vị - Chỉ đồ, thực yêu cầu trí địa lí, giới hạn châu Á, châu Âu - Yêu cầu học sinh số dãy núi lớn hai châu lục trên.( Hi-ma-lay-a, Trường Sơn, U-ran, An- pơ) * Hoạt động 2: Tổ chức trò chơi “Ai nhanh, đúng” - Phát phiếu cho học sinh làm bài cá nhân - Làm bài theo nội dung câu hỏi SGK 101 - Gọi số học sinh thi đua làm bài bảng - Thi đua làm bài lớp - Theo dõi - Nhận xét, tuyên dương học sinh làm bài nhanh, đúng - Kết luận số điểm khác biệt hai châu - Lắng nghe, ghi nhớ lục Củng cố: Củng cố bài, nhận xét học - Lắng nghe (16) Dặn dò: Dặn học sinh ôn lại kiến thức - Về ôn bài bài Mĩ thuật Vẽ theo mẫu TẬP VẼ MẪU CÓ HAI VẬT MẪU I/Mục tiêu: Kiến thức - HS hiểu đặc điểm mẫu, so sánh và nhận xét đúng tỉ lệ, độ đậm nhạt, đặc điểm mẫu Kĩ - HS biết cách vẽ và vẽ hình gần giống mẫu.có bố cục cân tờ giấy Thái độ - HS thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh.cảm nhận vẻ đẹp hình và độ đậm nhạt mẫu vẽ, bài vẽ II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III/ Các hoạt động dạy và học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức : - Hát 2.Kiểm tra bài cũ : 3.Bài : 3.1 Giới thiệu bài 3.2 Nội dung Hoạt đông quan sát , nhận xét: -GV cho HS bày mẫu đã chuẩn bị sẵn - HS bày mẫu theo nhiều cách khác +Xem hình bày mẫu cách gợi ý sách giáo khoa + Hình tr 100 sgk -GV: nêu câu hỏi để HS quan sát và nhận -HS quan sát và trả lời câu hỏi xét +Tỉ lệ chung vật mẫu ? +Nằm khung hình chữ nhật +Tỉ lệ vật mẫu? +Ấm pha trà nằm khung hình +Tỉ lệ các phận vật mẫu? vuông to,quả nằm khung hình +Màu sắc và độ đậm nhạt mẫu? vuông nhỏ +Núm nắp ấm nhỏ nắp ấm ,quai nhỏ vòi +Ấm màu trắng ,quả màu hồng đỏ -GV hệ thống lại các nét chính -HS lắng nghe Hoạt động 2: Cách vẽ + Cho hs quan sát hình tham khảo sgk và - hs quan sát gợi ý cho hs cách vẽ theo các bước: + Vẽ khung hình chung và khung hình riêng -vẽ theo các bước mẫu +hs lắng nghe và thực +Tìm tỉ lệ phận và phác hình - hs nắm cách vẽ sau: nét thẳng + hs thực vẽ bài (17) + Nhìn mẫu , vẽ nét chi tiết cho đúng + Vẽ đậm nhạt bút chì đen + Phác mảng đậm, đậm vừa, nhạt + Dùng các nét gạch thưa, dày=bút chì miêu tả đậm nhạt Hoạt động 3:thực hành -GV bày mẫu chung cho lớp vẽ -GV yêu cầu hs quan sát mẫu trước vẽ và vẽ đúng vị trí , hướng nhìn các em -GV quan sát lớp, đến bàn để góp ý, hướng dẫn cho hs còn lúng túng để các em hoàn thành bài vẽ gv : đến bàn quan sát hs vẽ Hoạt động 4: nhận xét,đánh giá - GV cùng HS chọn số bài vẽ đẹp và chưa đẹp, đính lên bảng + hs lắng nghe và thực + hs thực vẽ theo hướng dẫn - hs thực - vẽ theo nhóm - hs thực theo nhóm - hs nhận xét xếp loại về: + bố cục + hình vẽ + các độ đậm nhạt - GV nhận xét bổ sung và rõ bài vẽ đẹp -tự xếp loại và vẽ chưa đẹp trước xếp loại 4.Củng cố - Hoàn thành bài vẽ .- Nhận xét chung tiết học Dặn dò - chuẩn bị đồ dùng cho bài học sau ********************************************************************** Thứ năm ngày 28 tháng năm 2013 Toán LUYỆN TẬP CHUNG I) Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố cách tính diện tích số hình đã học Kỹ năng: Thực hành giải các bài tập Thái độ: Tích cực, tự giác học tập II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III) Các hoạt động dạy: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: - học sinh - Nêu cách tính diện tích hình tam giác, hình bình hành, hình tròn 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Hướng dẫn học sinh làm bài tập (18) Bài 1: - Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ trên - Quan sát hình vẽ, làm bài, chữa bài bảng, tự làm bài, sau đó chữa bài Bài giải a) Diện tích hình tam giác ABD là: × : = 6(cm2) Diện tích hình tam giác BDC là: × : = 7,5 (cm2) b) Tỉ số phần trăm diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC là: : 7,5 = 0,8 0,8 = 80% Đáp số: a) 6cm2; 7,5cm2 b) 80% - Củng cố cách tính diện tích hình tam - Lắng nghe, ghi nhớ giác và cách tính tỉ số phần trăm hai số Bài 2: - Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ trên quan sát hình vẽ trên bảng bảng, tự làm bài, sau đó chữa bài - Làm bài, chữa bài Bài giải Diện tích hình bình hành MNPQ là: 12 × = 72 (cm2) Diện tích hình tam giác KQP là: 12 × : = 36 (cm2) Tổng diện tích hình tam giác MKQ và diện tích hình tam giác KNP là: 72 – 36 = 36 (cm2) Vậy diện tích hình tam giác KQP tổng diện tích hình tam giác KNP và MKQ Bài 3: - Hướng dãn học sinh tính diện tích hình - học sinh nêu yêu cầu tròn, tính diện tích hình tam giác ABC sau - Lắng nghe, ghi nhớ đó tính diện tích phần đã tô màu - Làm bài, chữa bài Bài giải Bán kính hình tròn là: : = 2,5 (cm) Diện tích hình tròn là: 2,5 × 2,5 × 3,14 = 19,625 (cm2) Diện tích hình tam giác vuông ABC là: × : = (cm2) Diện tích phần hình tròn tô màu là: 19,625 – = 13,625 (cm2) Đáp số: 13,625 cm2 Củng cố: Củng cố bài, nhận xét học - Lắng nghe Dặn dò: Dặn học sinh ôn lại kiến thức - Về học bài bài (19) Tập đọc HỘP THƯ MẬT I) Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu nội dung, ý nghĩa bài văn Kỹ năng: Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài Đọc diễn cảm bài văn Thái độ: Có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Tranh SGK Học sinh: III) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: Đọc bài: Luật tục xưa - học sinh người Ê-đê, trả lời câu hỏi nội dung bài 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2Luyện đọc: - HS khá đọc bài - HS đọc - Hướng dẫn HS chia đoạn - HS chia đoạn - Hướng dẫn đọc chung - Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần kết hợp sửa - HS đọc bài lỗi phát âm, ngắt nghỉ hơi… cho HS - Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần kết hợp - HS giải nghĩa từ giải nghĩa từ - HS đọc nhóm - HS đọc - Tổ chức thi đọc các nhóm - HS thi đọc 3.3 Tìm hiểu bài - học sinh đọc đoạn - Chú Hai Long Phú Lâm để làm gì? - Trả lời các câu hỏi - Tìm hộp thư mật để lấy báo cáo và gửi báo cáo - Em hiểu hộp thư mật dùng để làm gì? - Để chuyển tin tức bí mật, quan trọng - Người liên lạc ngụy trang hộp thư mật khéo - học sinh đọc đoạn 2,3,4 léo nào? - Trả lời các câu hỏi - Đặt hộp thư mật nơi dễ tìm mà lại ít bị chú ý nhất: nơi cột cây số ven đường, cánh đồng vắng - Qua vật có hình chữ V, người liên - Muốn nhắn gửi tình yêu Tổ quốc và lạc muốn nhắn gửi chú Hai Long điều gì? lời chào chiến thắng - Nêu cách lấy thư và gửi báo cáo chú - Chú dừng xe, tháo bu-gi xem, giả Hai Long Vì chú làm vậy? vờ xe bị hỏng mắt lại quan sát mặt đất phía sau cột cây số… Một tay cầm bu-gi tay bẩy nhẹ hòn đá Nhẹ nhàng cạy đáy vỏ hộp đựng thuốc đánh để lấy báo cáo và thay vào (20) đó báo cáo mình Chú có động tác trên là để đánh lạc hướng chú ý người khác - Quan sát tranh - Yêu cầu học sinh quan sát tranh SGK - Trả lời câu hỏi - Hoạt động vùng địch các chiến sĩ - Đã cung cấp cho ta tin tức bí tình báo có ý nghĩa nào mật kẻ địch để chủ động chống trả, nghiệp bảo vệ Tổ quốc? giành thắng lợi mà đỡ tốn xương máu - Nêu nội dung, ý nghĩa bài - Truyện ca ngợi ông Hai Long và - Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? chiến sĩ tình báo hoạt động lòng địch đã dũng cảm, mưu trí giữ vững đường dây liên lạc, góp phần xuất sắc vào nghiệp bảo vệ Tổ quốc 3.4 Đọc diễn cảm - GV hướng dẫn HS cách đọc diễn cảm - GV đọc mẫu - Cho HS đọc - Cho HS thi đọc diễn cảm - Cho HS thi đọc thuộc lòng - GV và HS nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt Củng cố: - Nêu lại ý chính bài - Củng cố bài, nhận xét học Dặn dò: Dặn học sinh luyện đọc lại bài - HS đọc - HS thi đọc diễn cảm - HS thi đọc thuộc lòng - HS nhận xét - học sinh nhắc lại - Lắng nghe - Về học bài Thể dục PHỐI HỢP CHẠY MANG VÁC VÀ BẬT CAO, BẬT NHẢY TRÒ CHƠI :CHUYỂN NHANH NHẢY NHANH I/ Mục tiêu: Kiến thức: Biết cách thực động tác phối hợp chạy- nhảy-mang vác-bật cao( Chạy nhẹ nhàng kết hợp bật nhảy, sau đó có thể mang vật nhẹ bật lên cao) - Biết cách chơi và tham gia chơi Kỹ năng: Thực đúng các động tác theo yêu cầu Thái độ: tự giác rèn luyện thân thể II/ Địa điểm-Phương tiện -Trên sân trường vệ sinh nơi tập - Kẻ sân , chuẩn bị dụng cụ để tổ chức chơi trò chơi III/Hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trũ 1.Phần mở đầu - GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu học -HS nghe và thực y/c (21) -ĐHNL -Chạy chậm theo hàng dọc quanh sân tập GV -Ôn bài thể dục lần *Chơi trò chơi khởi động -ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * 2.Phần *Ôn chạy và bật nhảy ĐHTL: - Thi đua các tổ - Học trò chơi Chuyển nhanh, nhảy nhanh -GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cho học sinh chơi -GV tổ chức cho HS chơi thử sau đó chơi thật Phần kết thúc - Đứng theo hàng ngang vỗ tay và hát - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét đánh giá giao bài tập nhà GV Tổ ******* ******* -ĐHTL: * Tổ ******* ******* GV * * * * * -ĐHKT: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tập làm văn ÔN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT I) Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố hiểu biết văn tả đồ vật Cấu tạo bài văn tả đồ vật, trình tự miêu tả, các biện pháp nghệ thuật sử dụng văn miêu tả đồ vật Kỹ năng: Xác định rõ các phần bài văn miêu tả đồ vật, các biện pháp nghệ thuật bài văn tả đồ vật - Viết đoạn văn tả đồ vật Thái độ: Yêu quý các đồ vật, thích viết văn tả đồ vật II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sách - học sinh 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Hướng dẫn học sinh luyện tập (22) Bài tập 1: Đọc bài văn (SGK) và trả lời các - học sinh nêu yêu cầu câu hỏi - Gọi học sinh đọc bài văn và đọc chú giải - Đọc bài văn và mục chú giải - Lắng nghe - Nói nội dung bài văn - Yêu cầu học sinh đọc thầm bài văn, trả lời - Đọc thầm bài, trả lời câu hỏi a) Phần mở đầu - Từ đầu đến “màu cỏ úa”=> Mở bài trực tiếp b) Phần thân bài - Từ “Chiếc áo sờn vai” đến “áo quân phục cũ ba” c) Phần kết bài - Nhận xét, chốt lại câu trả lời đúng - Phần còn lại: Đây là kết bài theo kiểu mở rộng - Hướng dẫn thêm cho học sinh cách thức miêu tả cái áo bài văn: tả bao quát  tả phận có đặc điểm cụ thể Nêu công dụng cái áo và tình cảm cái áo - Yêu cầu học sinh tìm các hình ảnh so sánh và nhân hóa bài văn * So sánh: Những đường khâu đặn khâu máy, hàng khuy thẳng hàng quân, cái cổ áo cái lá non, tôi chững chạc anh lính tí hon; … - Nêu tác dụng việc sử dụng các biện * Nhân hóa: người bạn đồng hành quý pháp nghệ thuật bài văn miêu tả đồ vật báu, cái măng xét ôm khít lấy cổ tay tôi - Yêu cầu học sinh đọc lại kiến thức cần ghi - HS đọc nhớ văn tả đồ vật Bài tập 2: Viết đoạn văn khoảng câu - học sinh nêu yêu cầu tả hình dáng và công dụng đồ vật gần gũi với em - Giúp học sinh hiểu rõ yêu cầu bài, gạch chân các từ ngữ quan trọng - Yêu cầu học sinh viết đoạn văn - Viết đoạn văn - Gọi học sinh đọc đoạn văn - Đọc đoạn văn vừa viết - Nhận xét, ghi điểm tuyên dương học sinh - Lắng nghe viết đoạn văn hay Củng cố: Củng cố bài, nhận xét học - Lắng nghe Dặn dò: Dặn học sinh ôn lại các kiến thức - Về học bài văn tả đồ vật, hoàn thành bài tập Khoa học: AN TOÀN VÀ TRÁNH LÃNG PHÍ KHI SỬ DỤNG ĐIỆN (23) I) Mục tiêu: Kiến thức: Biết số biện pháp phòng tránh bị điện giật, tránh gây hỏng đồ điện, đề phòng điện quá mạnh gây chập và cháy đường dây, cháy nhà - Biết vì phải tiết kiệm điện và các biện pháp để tiết kiệm điện Kỹ năng: Nêu số biện pháp an toàn sử dụng điện và tiết kiệm điện Thái độ: Có ý thức sử dụng điện an toàn và tiết kiệm II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra chuẩn bị - học sinh 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Nội dung * Hoạt động 1: Thảo luận các biện pháp phòng tránh bị điện giật - Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm - Thảo luận nhóm, trình bày kết các tình dẫn đến bị điện giật và các thảo luận biện pháp phòng tránh - Kết luận HĐ1 - Lắng nghe - Cho học sinh xem tranh tuyên truyền sử - Xem tranh dụng điện an toàn * Hoạt động 2: Thực hành - Yêu cầu học sinh đọc thông tin và trả lời - Đọc thông tin, trả lời câu hỏi câu hỏi SGK – trang 99 - Yêu cầu học sinh thực hành nối dây cầu - Thực hành chì bị đứt - Lưu ý: (tuyệt đối không thay dây chì dây sắt hay dây đồng) * Hoạt động 3: Thảo luận việc tiết kiệm điện - Yêu cầu học sinh đọc thông tin SGK và - Đọc SGK, vài học sinh nêu cách tiết kiến thức thực tế để nêu cách tiết kiệm kiệm điện điện - Kết luận HĐ3 - Yêu cầu học sinh đọc mục: Bạn cần biết - Lắng nghe (SGK) - học sinh đọc Củng cố: Củng cố bài, nhận xét học - Lắng nghe Dặn dò: Dặn học sinh sử dụng điện an - Về học bài, ghi nhớ toàn và tiết kiệm ********************************************************************** Thứ sáu ngày tháng năm 2013 Toán LUYỆN TẬP CHUNG I) Mục tiêu: (24) Kiến thức: Củng cố cách tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương Kỹ năng: Rèn kỹ tính diện tích, thể tích các hình trụ Thái độ: Tích cực, tự giác học tập II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: - học sinh - Nêu cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình lập phương và hình hộp chữ nhật? - Nêu cách tính thể tích hình lập phương và hình hộp chữ nhật? 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Hướng dẫn học sinh làm bài tập: Bài 1: - Yêu cầu học sinh nêu hướng giải bài toán - Nêu yêu cầu bài – Cách giải – làm bài vào HS lên bảng chữa bài Bài giải 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm a) Diện tích xung quanh bể kính là: (10 + 5) × × = 180 (dm2) Diện tích đáy bể kính là: 10 × = 50 (dm2) Diện tích kính dùng làm bể cá là: 180 + 50 = 230 (dm2) b) Thể tích lòng bể kính là: 10 × × = 300 (dm2) c) Thể tích nước lòng bể kính là: 300 × = 225 (dm3) Đáp số: a) 230dm2 b) 300dm2 c) 225dm2 Bài 2: - Hướng dẫn thực - Nêu yêu cầu bài – Cách giải – làm bài vào HS lên bảng chữa bài Bài giải a) Diện tích xung quanh hình lập phương đó là: 1,5 × 1,5 × = (m2) b) Diện tích toàn phần hình lập (25) phương đó là: 1,5 × 1,5 × = 13,5 (m2) c) Thể tích hình lập phương đó là: 1,5 × 1,5 × 1,5 = 3,375 (m ) Đáp số: a) 2 9m ;13,5m ; 3,375m3 Bài 3: - Hướng dẫn học sinh dựa vào công thức tính diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương để làm bài sau đó nêu kết quả, giải thích cách làm Củng cố: Củng cố bài, nhận xét học Dặn dò: Dặn học sinh ôn kiến thức bài - HS khá (giỏi) nêu cách làm- Làm bài vào vở-1 em chữa bài trên bảng a) Diện tích toàn phần của: - Hình N là: a × a × - Hình M là: (a × 3) × (a × 3) × = (a × a × 6) × × = (a × a × 6) × Vậy diện tích toàn phần hình M gấp lần diện tích toàn phần hình N b) Thể tích của: - Hình N là: a × a × a - Hình M là: (a × 3) × (a × 3) × (a × 3) = (a × a × a) × (3 × × 3) = (a × a × a) × 27 Vậy thể tích hình M gấp 27 lần thể tích hình N - Lắng nghe - Về học bài Luyện từ và câu NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CÂU TỪ HÔ ỨNG I) Mục tiêu: Kiến thức: Nắm cách nối các vế câu ghép cặp từ hô ứng Kỹ năng: Tạo câu ghép các cặp từ hô ứng thích hợp Thái độ: Yêu thích môn học II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: Làm lại các bài tập 3,4 - học sinh trước 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Luyện tập: (26) Bài tập 1: Trong các vế câu các câu ghép (SGK) nối với - Nêu yêu cầu từ nào? - Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân sau đó - Làm bài, nêu kết phát biểu ý kiến a) Ngày chưa tắt hẳn/ trăng đã lên => cặp từ hô ứng: chưa … đã b) Hai vế câu nối cặp từ hô ứng: vừa … đã c) vế câu nối với cặp từ hô ứng: càng … càng … - Lắng nghe, ghi nhớ - Nhận xét, chốt lại lời giải đúng Bài tập 2: Tìm các cặp từ hô ứng thích hợp - học sinh nêu yêu cầu với chỗ trống - Chia nhóm, phát bảng nhóm để học sinh - Làm bài theo nhóm làm bài - Đại diện nhóm trình bày a) Càng … càng … b) Mới … đã … chưa … đã … Vừa … đã … Bao nhiêu … nhiêu … - Nhận xét, chốt lại bài làm đúng - Lắng nghe, ghi nhớ Củng cố: Củng cố bài, nhận xét học - Lắng nghe Dặn dò: Dặn học sinh học bài - Về học bài Tập làm văn ÔN TẬP VỀ CÁCH TẢ ĐỒ VẬT I) Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố cách lập dàn ý văn tả đồ vật Kỹ năng: Lập và trình bày dàn ý bài văn tả đồ vật Thái độ: Yêu quý, gần gũi các đồ vật gần gũi II) Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III) Các hoạt động dạy học chủ: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1) Ổn định lớp: - Hát 2) Kiểm tra bài cũ: Học sinh đọc kết - học sinh BT2 (tiết TLV trước) 3) Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Hướng dẫn học sinh luyện tập: Bài tập 1: Lập dàn ý miêu tả các - học sinh nêu yêu cầu bài tập đồ vật các đề bài (SGK) - Lắng nghe - Giúp học sinh hiểu rõ yêu cầu đề bài - Đọc gợi ý - Gọi học sinh đọc gợi ý (SGK) - Làm bài (27) - Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân, số học - Trình bày bài làm, lớp nhận xét, bổ sinh làm bài vào bảng phụ sung - Chốt lại dàn ý học sinh vừa lập - học sinh nêu yêu cầu Bài tập 2: Trình bày miệng bài văn miêu tả mà em vừa lập dàn ý - Gọi học sinh trình bày miệng bài văn dựa - Trình bày vào dàn ý - Cùng học sinh nhận xét, bình chọn bạn trình bày lưu loát, nội dung miêu tả hay Củng cố: Củng cố bài, nhận xét học - Lắng nghe Dặn dò: Dặn học sinh hoàn chỉnh dàn ý - Về làm bài BT1 Âm nhạc HỌC HÁT: BÀI MÀU XANH QUÊ HƯƠNG I Mục tiêu: Kiến thức - HS biết thêm bài hát đông bào Khmer ( Nam Bộ) Kĩ - Hát đúng giai điệu giai điệu lời ca, thể tính chất vui tươi, nhịp nhàng Thái độ - Giáo dục HS biết yêu dân ca, yêu quê hương, đất nước II) Đồ dùng dạy học 1.Giáo viên: Giáo viên: Học sinh: III Hoạt động Dạy - Học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số HS - Nhắc HS tư ngồi học hát Kiểm tra bài cũ: - KT Bài tập nhà HS - Thu chép nhạc Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài 3.2 Học hát * Hoạt động 1: Tập hát + Giới thiệu bài hát: - Dùng tranh minh hoạ, đỗ VN để giới - Quan sát, nghe thiệu đôi nét đồng bào Khmer ( Nam Bộ), ghi đầu bài - Nghe + Hát mẫu: - Cho HS nghe đĩa (1 lần) - Nhận xét - Cho HS nhận xét giai điệu bài hát + Khởi động giọng: - Khởi động giọng theo mẫu âm La - Cho HS khởi động giọng + Đọc lời ca: - Lớp đọc đồng (28) - Chia câu hát hường dẫn HS đọc lời ca theo TT bài hát + Tập hát: - Tập hát theo HD - Hướng dẫn HS hát theo - Hướng dẫn HS hát đúng chỗ có luyến như: “ rinh, lá, bên, chào đàn, tới ” và chỗ ngân dài dấu mắt ngỗng tiếng trường để vào lời cần lưu ý HS bài hát này hát không theo lời câu hát mà phải hát theo TT bài + Luyện tập: - Cho HS hát nhiều lần cho thuộc, GV quan sát, sửa sai (nếu có) - Nhóm thực * Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm - Hướng dẫn HS: - Tập theo HD Xanh xanh quê hương trồng hàng… x x + + + + + + + - Nhóm thực và nhận xét - Cho nhóm thực hiện, lớp tự nhận xét Củng cố: - Hỏi HS: Bài hát miêu tả cảnh gì? Qua bài hát giáo dục các em điều gì? ( GV gợi ý) - Nhận xét học Dặn dò: - Nhắc HS học thuộc lời tâp gõ đệm cho thành thạo - Trả lời (cảnh quê hương no ấm bình) - Nghe - Nghe SINH HOẠT TUẦN 24 I Mục tiêu - Học sinh nắm khuyết điểm tuần - Có hướng khắc phục tuần sau II Nội dung sinh hoạt Lớp trưởng điều hành sinh hoạt - Lớp trưởng nhận xét chung - Đề nghị tuyên dương, phê bình các bạn trước lớp - HS mắc khuyết điểm đứng trước lớp hứa sửa chữa lỗi và nhận hình thức phê bình GV nhận xét chung - Đạo đức: đa số các em ngoan, lễ phép đoàn kết; chấp hành tốt nội quy trường, lớp - Học tập: đa số có cố gắng học, học đều, đúng giờ, học bài và làm bài đầy đủ, lực học có tiến (29) + Còn số em thực chưa tốt, còn chưa thực cố gắng học, chấp hành nề nếp chưa thực tốt, chưa làm bài tập Kế hoạch tuần tới - Cần khắc phục hạn chế nói trên, phát huy ưu điểm - Thực tốt kế hoạch nhà trường, đội đề - Duy trì nếp - Tăng cường giúp đỡ HS yếu nhiều biện pháp (30)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an 5 t24, giao an 5 t24