0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển của tập đoàn hoa lan huệ và kỹ thuật điều khiển ra hoa lan huệ tại gia lâm hà nội năm 2018 2019

85 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:48

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM HỒNG KHIÊM ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN HOA LAN HUỆ VÀ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN RA HOA LAN HUỆ TẠI GIA LÂM – HÀ NỘI NĂM 2018-2019 Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8620110 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thị Minh Phượng NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm 2019 Tác giả luận văn Hoàng Khiêm i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Thị Minh Phượng tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Rau – Hoa – Quả Cảnh quan, Khoa Nông học, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày… tháng… năm 2019 Tác giả luận văn Hoàng Khiêm ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng v Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Giới thiệu chung chi Hippeastrum 2.1.1 Vị trí phân loại, nguồn gốc phân bố 2.1.2 Đặc điểm thực vật học 2.1.3 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh Lan Huệ 2.1.4 Giá trị hoa Lan Huệ 2.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ hoa có củ giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình sản xuất, tiêu thụ hoa cảnh hoa có củ giới 2.2.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ hoa cảnh hoa có củ Việt Nam .11 2.3 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 12 2.3.1 Tình hình nghiên cứu giới 12 2.3.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 14 Phần Vật liệu, nội dung phương pháp nghiên cứu 17 3.1 Đối tượng nghiên cứu 17 3.2 Vật liệu nghiên cứu 17 3.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu 18 3.3.1 Địa điểm 18 3.3.2 Thời gian 18 iii 3.4 Nội dung nghiên cứu 18 3.5 Phương pháp nghiên cứu 18 3.5.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 18 3.5.2 Các tiêu theo dõi 20 3.5.3 Theo dõi tình hình sâu, bệnh hại: 22 3.5.4 Phương pháp xử lý số liệu 22 Phần Kết thảo luận 23 4.1 Điều tra trạng sản xuất hoa lan huệ văn giang, hưng yên ( cụ thể xã phụng công xuân quan ) 23 4.1.1 Tình hình sản xuất chung 23 4.2 Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển tập đoàn lan huệ 2018 – 2019 Gia Lâm – Hà Nội 27 4.2.1 Biến động chiều cao số dòng lai Lan huệ có triển vọng 27 4.2.2 Biến động số câymẹ số dòng lai Lan huệ có triển vọng 30 4.2.3 Chu vi củ số dịng lai Lan huệ có triển vọng 33 4.2.4 Biến động số củ con/củ mẹ số dòng lai Lan huệ có triển vọng 36 4.2.5 Tình hình sâu bệnh hại dịng lai Lan huệ có triển vọng 39 4.2.6 Đặc điểm ngồng hoa dòng lan huệ năm 2019 41 4.3 Nghiên cứu ảnh hưởng thời điểm xử lí lạnh đến thời gian hoa chất lượng hoa lan huệ Hồng Đào 47 4.3.1 Chất lượng củ Lan huệ trước sau xử lí lạnh 47 4.3.2 Thời gian xuất ngồng thời gian nở hoa 48 4.3.3 Đặc điểm hoa Lan huệ Hồng đào 49 Phần Kết luận đề nghị 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 51 Tài liệu tham khảo 52 Phụ lục 54 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng giá số giống Lan Huệ nội năm 2018 Việt Nam Bảng 3.1 Một số dòng lai Lan Huệ lai tạo năm 2015 17 Bảng 4.1 Chủng loại trồng sản xuất Văn Giang 23 Bảng 4.2 Chủng loại giống hoa Lan Huệ sản xuất Văn Giang 25 Bảng 4.3 Tiêu chí đánh giá giống/lồi hoa Lan Huệ đẹp nhà sản xuất 26 a Bảng 4.4 : Biến động chiều cao dòng lai Lan Huệ cánh kép có triển vọng lựa chọn năm 2018 28 b Bảng 4.4 : Biến động chiều cao dịng lai Lan Huệ cánh đơn có triển vọng lựa chọn năm 2018 29 a Bảng 4.5 : Biến động số mẹ dịng lai Lan huệ cánh kép có triển vọng lựa chọn năm 2018 31 b Bảng 4.5 : Biến động số mẹ dòng lai Lan huệ cánh đơn có triển vọng lựa chọn năm 2018 32 a Bảng 4.6 : Chu vi củ dịng lai Lan huệ cánh kép có triển vọng lựa chọn năm 2018 34 b Bảng 4.6 : Chu vi củ dịng lai Lan huệ cánh đơn có triển vọng lựa chọn năm 2018 35 a Bảng 4.7 : Biến động số củ con/củ mẹ dòng lai Lan huệ cánh kép có triển vọng lựa chọn năm 2018 37 b Bảng 4.7 : Biến động số củ con/củ mẹ dòng lai Lan huệ cánh đơn có triển vọng lựa chọn năm 2018 38 Bảng 4.8 Tình hình sâu bệnh hại dịng lai Lan huệ có triển vọng lựa chọn năm 2018 40 Bảng 4.9 Động thái tăng trưởng kích thước ngồng hoa dòng lan huệ qua thời gian theo dõi 42 a Bảng 4.10 Một số dặc điểm độ bền, mùi hương dòng lan huệ lai cánh đơn 43 b Bảng 4.10 Một số dặc điểm độ bền, mùi hương dòng lan huệ lai cánh kép 44 Bảng 4.11 Một số dòng Lan Huệ lựa chọn năm 2019 45 Bảng 4.12 Một số tiêu chất lượng củ lan huệ Hồng Đào trước sau xử lý lạnh cho dịp Tết Nguyên Đán 47 v Bảng 4.13 Tỉ lệ củ lan huệ Hồng Đào sau xử lý lạnh hoa nở hoa dịp Tết Nguyên Đán 48 Bảng 4.14 Đặc điểm ngồng hoa Lan Huệ Hồng Đào sau xử lý 50 Bảng 4.15 Đặc điểm hoa Lan Huệ Hồng Đào sau xử lý 50 vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Tổng chi phí tiêu dùng cho người trồng hoa vườn ươm Mỹ Hình 2.2 Sự thay đổi thị phần xuất hoa cắt cành nước giới năm 2005 - 2015 Hình 4.1 Bệnh thối củ nấm Lan Huệ Hình 4.2 Một số dòng Lan Huệ lựa chọn năm 2019 Hình 4.3 Cân khối lượng củ Hình 4.4 Bọc củ cho vào kho lạnh Hình 4.5 Củ phơi lấy khỏi kho lạnh Hình 4.6 Chuẩn bị đất trồng củ Hình 4.7 Củ lên ngồng Hình 4.8 Củ trồng chậu vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Hồng Khiêm Tên luận văn: Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển tập đoàn hoa Lan Huệ kĩ thuật điều khiển hoa Lan Huệ Gia Lâm - Hà Nội năm 2018 - 2019 Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8620110 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu, lựa chọn số dòng hoa Lan Huệ đẹp làm hoa cắt, hoa thảm có triển vọng cho sản xuất góp phần xây dựng quy trình điều khiển hoa Lan Huệ Miền Bắc Việt Nam Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp bố trí thí nghiệm: điều tra qua q trình vấn trao đổi trực tiếp; bố trí thí nghiệm khơng nhắc lại; bố trí lần nhắc lại * Phương pháp xác định tiêu theo dõi, * Phương pháp theo dõi tình hình sâu, bệnh hại: Đối tượng sâu, bệnh hại, thời gian xuất (ngày, tháng), phận bị hại: hoa, * Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2013, phần mềm IRRISTAT 5.0 Kết kết luận Chỉ có 11/40 hộ điểu tra hai xã Phụng Cơng xã Xn Quan có sản xuất hoa Lan Huệ, với giống phổ biến đỏ dại, cam thơ, hồng sọc hay trắng hộ sản xuất loại giống Kỹ thuật áp dụng dựa theo kinh nghiệm Có 1/11 hộ sử dụng biện pháp nhân giống chẻ củ 2/11 hộ biết áp dụng biện pháp xử lý hoa dịp Tết Mặc dù đạt thuận lợi mặt tự nhiên, khí hậu khó khăn mà hộ sản xuất mắc phải nguồn giống cịn nhiều hạn chế, giá thành củ giống ngoại cao, đầu sản phẩm cịn gặp nhiều khó khăn Các dịng lan huệ lai cánh đơn cánh kép có khả năng sinh trưởng phát triển tốt điều kiện khí hậu Hà Nội Trong dịng theo dõi, TH43-03 có chiều cao lớn (117cm), TH49-02 có tổng số lớn (lá) Dịng TH96-01 có chiều cao đường kính ngồng hoa cao (56cm 2,2cm), dịng TH22-13 có chiều cao đường kính ngồng hoa thấp (13cm 1,4cm ) viii Trong năm 2019, thời điểm xử lý lạnh tốt để điều khiển giống Lan huệ Hồng Đào hoa vào dịp Tết Nguyên Đán 19 tuần trước Tết, tỉ lệ củ nở Tết 85% ix PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Chỉ có 11/40 hộ điểu tra hai xã Phụng Công xã Xuân Quan có sản xuất hoa Lan Huệ, với giống phổ biến đỏ dại, cam thơ, hồng sọc hay trắng hộ sản xuất loại giống Kỹ thuật áp dụng dựa theo kinh nghiệm Có 1/11 hộ sử dụng biện pháp nhân giống chẻ củ 2/11 hộ biết áp dụng biện pháp xử lý hoa dịp Tết Mặc dù đạt thuận lợi mặt tự nhiên, khí hậu khó khăn mà hộ sản xuất hoa Lan Huệ mắc phải nguồn giống nhiều hạn chế, giá thành củ giống ngoại cao, đầu sản phẩm gặp nhiều khó khăn nên hoa Lan Huệ chưa sản trồng quy mơ lớn Các dịng Lan Huệ lai cánh đơn cánh kép có khả năng sinh trưởng phát triển tốt điều kiện khí hậu Hà Nội Trong dịng theo dõi, TH4303 có chiều cao lớn (117cm), TH49-02 có tổng số lớn (lá) Dịng TH96-01 có chiều cao đường kính ngồng hoa cao (56cm 2,2cm), dịng TH22-13 có chiều cao đường kính ngồng hoa thấp (13cm 1,4cm) Dựa đặc điểm nghiên cứu như: chiều cao cây, biến động số lá, chu vi củ, biến động số củ con/củ mẹ, chiều cao ngồng hoa, số dặc điểm độ bền, mùi hương dịng lai Lan Huệ, chúng tơi lựa chọn 15 dòng Lan Huệ ưu tú tùy theo mục đích sử dụng bao gồm: TH 17-01, TH 17-03, TH 22-13, TH55-13, TH55-07, TH 49-02, TH 26-03, TH 56-39, TH55-11, TH4740, TH42-19, TH44-04, TH47-32, TH 57-20, TH 96-01 Trong năm 2019, thời điểm xử lý lạnh tốt để điều khiển giống Lan huệ Hồng Đào hoa vào dịp Tết Nguyên Đán 19 tuần trước Tết, tỷ lệ củ nở Tết 85% Xử lý lạnh trước tết 20 tuần 18 tuần cho giống Lan huệ Hồng Đào không cho hoa dịp tết 5.2 ĐỀ NGHỊ Tiếp tục đánh giá dịng lai có triển vọng để khẳng định tính ổn định chúng Trên sở nghiên cứu, lựa chọn số dòng hoa Lan Huệ đẹp làm hoa cắt, hoa thảm có triển vọng cho sản xuất góp phần xây dựng quy trình điều khiển hoa Lan Huệ Miền Bắc Việt Nam 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Trịnh Thị Mai Dung (2015) Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học tập đoàn hoa lan huệ Việt Nam (Hippeastrum Herb.), Tạp chí khoa học cơng nghệ Nơng nghiệp Việt Nam (55).tr 101-108 Trần Thị Duyên 2018 “Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển số tổ hợp lai năm 2015 khả lai tạo giống Lan Huệ năm 2018 Gia Lâm- Hà Nội ” Báo cáo khóa luận tốt nghiệp, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Đỏ (2007) Thực vật chí Việt Nam Tập Loa Kè - Liliales NXB KH&KT - Hà Nội Phạm Hoàng Hộ (1999) Cây cỏ Việt Nam Nhà xuất Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, Quyển III tr.496 – 498 Nguyễn Thu Hường (2018) “Điều tra thực trạng sản xuất hoa Lan Huệ Văn Giang đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển số tổ hợp lai năm 2018” Báo cáo khóa luận tốt nghiệp, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Kim Oanh (2014) Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số tổ hợp lai hoa Lan huệ Gia Lâm Luận văn thạc sỹ Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Phạm Thị Minh Phượng (2016) ”Chọn tạo giống hoa lan huệ (Hippeastrum sp.) cánh kép thích nghi điều kiện miền Bắc Việt Nam” Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam (2).tr 510 – 518 Phạm Thị Minh Phượng, Trần Thị Minh Hằng, Vũ Văn Liết (2014) Chọn tạo giống Lan huệ (Hippeastrum Herb,) phương pháp lai hữu tính nguồn gen địa với nhập nội Việt Nam Tạp chí khoa học phát triển.12 (4) tr 522 – 531 Đặng Văn Quy (2018) “ Tình hình tiêu thụ hoa lan huệ nghiên cứu sử dụng lan huệ thiết kế cảnh quan sân vườn biệt thự Ecopark – Hưng Yên” Báo cáo khóa luận tốt nghiệp, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 10 Đinh Thị Thu Trang (2014) Nghiên cứu khả kết hợp số dòng, giống Lan huệ ( Hippeastrum sp.) năm 2014 Gia Lâm, Hà Nội Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 52 11 Phạm Đức Trọng (2014) Nghiên cứu nhân giống in vitro số dòng Lan huệ lai (Hippeastrum equestre) Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 12 Trần Văn Tuân (2015) Đánh giá đặc điểm nơng sinh học tập đồn hoa Lan huệ lai nghiên cứu biện pháp bón phân cho Lan huệ Hồng đào Báo cáo tốt nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 13 Trần Thị Xuân (2017) Hiện trạng sử dụng Lan huệ nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số dòng Lan Huệ cánh đơn Gia Lâm, Hà Nội Báo cáo khóa luận tốt nghiệp, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 14 Phạm Thanh Tùng (2018) Nghiên cứu kĩ thuật xử lý hoa nhân giống lan huệ Gia Lâm – Hà Nội năm 2017 – 2018 II Tài liệu tiếng Anh: Arroyo, S 1982 The chromosomes of Hippeastrum, Amaryllis and Phycella (Amaryllidaceae) Kew Bull, 37: 211–216 Kathie Carter (2007) Amaryllis belladonna (Brunsvigia rosea) and Hippeastrum hybrids University of California Cooperative Extension, Center for Landscape and Urban Horticulture Meerow, A W (1988) New trends in amaryllis (Hippeastrum) breeding Proc Fla State Hort Soc., 101.pp.285 - 287 Pham Thi Minh PHUONG, Shiro ISSHIKI and Ikuo MIYAJIMA, 2014 Genetic Variation of Hippeastrum Accessions in Vietnam J Fac Agr., Kyushu Univ., 59 (2), 235–241 Rina Kamenetsky, Hiroshi Okubo.2012 “Ornamental Geophytes: From Basic Science to Sustainable Production pp.442 - 443 III Tài liệu Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Hippeastrum http://saigonhoa.com/san - xuat - hoa - tren - the - gioi - nen - kinh - te - cac - nuoc - - hoa - cay - canh/ 53 PHỤ LỤC Phụ lục Thông tin điều tra Mẫu phiếu điều tra Poster ảnh PHIẾU ĐIỀU TRA “Thực trạng sản xuất hoa Lan Huệ Xã ” Phần I Người cung cấp thông tin Họ tên : Tuổi: Địa nơi cư trú: Nghề nghiệp: Số năm kinh nghiệm : Số điện thoại: Tên nhà vườn, sở sản xuất (chủ hộ/ hợp tác xã): Phần II Nội dung điều tra A.Tình hình sản xuất chung sở Câu hỏi số Ơng(bà)/ Anh (chị) cho biết diện tích đất phục vụ cho sản xuất nơng nghiệp hộ/cơ sở/hợp tác xã bao nhiêu? Tổng diện tích sản xuất: .đv: Ha□ m□ Sào□ Khác□ Câu hỏi số 2:Hình thức sản xuất sở (htx, hộ nông dân) diễn nào? □ Nhỏ lẻ, hộ gia đình □ Quy mơ lớn, có tổ chức ( hợp tác xã, doanh nghiệp) đa thành phần □ Quy mô lớn nhiều hộ chung vốn mở rộng Câu hỏi số 3: Anh(chị) tập chung chủ yếu vào sản xuất loại đối tượng hoa nào? Nêu tên cụ thể đối tượng trồng có? 54 Câu hỏi số 4: Thời vụ sản xuất sở thường diễn vào thời gian nào? Nêu cụ thể đồi tượng trồng ? Câu hỏi số 5: Chi phí đầu tư sản xuất ban đầu mà ơng(bà)/ anh (chị) bỏ bao nhiêu? Vào hạng mục ? Trong khoảng thời gian lâu? Hạng mục: Hạng mục: Hạng mục: Câu hỏi số 6: Số lao động sở ơng (bà)/ anh (chị) người? □ lao động □ lao động □ lao động □ Khác Câu hỏi số 7: Nguồn giống ông(bà)/anh (chị) nhập từ đâu, sử dụng biện pháp để có thêm nguồn giống Câu hỏi số 8: Ông(bà)/anh(chị) tiêu thụ sản phẩm hoa cách nào? Và giá thành sản phẩm có biến động thị trường cao điểm? Câu hỏi số 9: Ơng(bà)/ anh(chị) có nhận định thị trường hoa, cảnh năm gần đây? Khả phát triển ngành nghề nào? Và đối tượng hoa người mua (người sử dụng) ưa chuộng sử dụng rộng rãi nay? Câu hỏi số 10: Ông (bà), anh (chị) gặp phải khó khăn thuận lợi trình sản xuất thị trường tiêu thụ sản phẩm? Giải pháp khắc phục khó khăn sao? Câu hỏi số 11: Lợi nhuận mà ông (bà), anh(chị) thu năm bao nhiêu? 55 B Tình hình sản xuất hoa Lan Huệ sở Câu hỏi số 12: Hộ/ Anh(chị) có sản xuất hoa Lan Huệ (hay thường gọi Hoa Loa kèn) khơng? Có Khơng ?Nếu khơng sao? □ Có □ Khơng  Nếu Khơng Anh(chị) xin vui lòng cho biết anh(chị) sản xuất hoa Lan Huệ (hoa Loa Kèn) trước chưa? □ Đã sản xuất trước □ Chưa sản xuất Câu hỏi số 13: Anh(chị) sản xuất với diện tích bao nhiêu? Anh (chị) sản xuất loại trồng bao nhiều lâu ? Diện tích sản xuất: Số lượng: Số năm kinh nghiệm: Câu hỏi số 14 :Ông(bà)/Anh(chị) sản xuất hoa Lan Huệ thuộc loại giống gì? Chúng ơng(bà)/anh(chị) mua, nhập từ đâu? Và giá củ giống sao? Câu hỏi số 15: Mục đích sản xuất anh(chị) lồi hoa gì? □ Thu thập (sưu tập giống hoa theo sở thích người chơi hoa) □ Nghiên cứu ( Tìm hiểu, lai tạo, làm khoa học ) □ Kinh doanh sản xuất  Nếu Kinh doanh sản xuất anh chị vui lịng trả lời tiếp câu hỏi sau? Câu hỏi số 16: Hình thức sản xuất: □ Đại trà □ Sản xuất giống □Nhỏ lẻ Câuhỏi số 17: Chi phí đầu tư ban đầu để tạo sản phẩn bao nhiêu?Gía thành sản phẩm đạt bao nhiêu? Lợi nhuận thu bao nhiều? Câu hỏi số 18: Thị trường tiêu thụ sản phẩm hoa Lan Huệ tiêu thụ nào? Bán lẻ/bán buôn?phân bố theo khu vực nào? Câu hỏi số 19: Ơng (bà),anh(chị) có nhận định khả phát triển loài hoa trở thành giống hoa thương mại hóa sản xuất? 56 Câu hỏi số 20: Kỹ thuật chăm sóc ơng(bà), anh (chị) thực nào? Thời gian chăm sóc định kỳ lâu, liều lượng loại phân bón sử dụng nào? Trên luống Bón phân Trên chậu Trên luống Phun thuốc Trên chậu 57 Câu hỏi số 21: Ông(bà) cho biết biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại hoa Lan Huệ nào? Đối tượng gây bệnh, triệu chứng bệnh biện pháp phòng trừ dịch bệnh? Câu hỏi số 22: Ông (bà), anh (chị) sử dụng biện pháp sử biện pháp sử lý hoa hoa Lan Huệ khơng? Nếu có biện pháp nào? Vào thời gian nào? D Dự định sản xuất Câu hỏi số 28: Anh(chị) có muốn đầu tư mở rộng diện tích sản xuất giống hoa Lan Huệ khơng? □ Có □ Không □ Đang xem xét Câu hỏi số 29: Anh (chị) có mong muốn đầu tư vào giống hoa Lan Huệ khác với giống ban đầu khơng? □ Có □ Khơng Câu hỏi số 30: Ơng(bà), anh(chị) nhận định thị trường nhu cầu thị trường phát triển giống hoa Lan Huệ này? Lời cảm ơn, Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ơng(bà),Cơ(chú), Anh(chị)/ hộ/hợp tác xã dành thời gian quý báu để tham gia trả lời vấn này, giúp đỡ em hồn thành cách đầy đủ thông tin vấn nội dung : “ Thực trạng sản xuất hoa Lan Huệ xã ” Em xin chân thành cảm ơn! Văn Giang, ngày tháng năm 2018 Người trả lời vấn Người vấn Hoàng Khiêm 58 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU A Nội dung Hình ảnh sở sản xuất hoa Văn Giang 59 Hình ảnh sinh viên vấn trực tiếp người dân 60 B Nội dung 2: Gieo hạt vào khay Dòng lai cánh képDòng lai cánh đơn 61 C Nội dung Củ cắt trước xử lí Cân khối lượng củ Bọc củ cho vào kho lạnh 62 Củ phơi lấy khỏi kho lạnh Củ trồng đất Chuẩn bị đất trồng củ Củ lên ngồng 63 Thuốc Ridomil Gold 68WG 64 ... trên, tiến hành đề tài: “ Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển tập đoàn hoa Lan Huệ kỹ thuật điều khiển hoa Lan Huệ Gia Lâm - Hà Nội năm 2018 - 2019 ” 1.2 MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI... giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển tập đoàn Lan Huệ lai năm 2018- 2019 Gia Lâm – Hà Nội - Nội dung 3: Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển hoa Lan Huệ Hồng Đào Gia Lâm - Hà Nội + Ảnh hưởng thời điểm. .. trưởng, phát triển tập đoàn Lan Huệ năm 2018 - 2019 Gia Lâm - Hà Nội - Thí nghiệm 1: Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển tập đoàn Lan Huệ năm 2018 - 2019 Gia Lâm - Hà Nội Thí nghiệm bố trí
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển của tập đoàn hoa lan huệ và kỹ thuật điều khiển ra hoa lan huệ tại gia lâm hà nội năm 2018 2019 , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển của tập đoàn hoa lan huệ và kỹ thuật điều khiển ra hoa lan huệ tại gia lâm hà nội năm 2018 2019