0

Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên tạo hứng thú cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên ở trường mầm non đông sơn thành phố thanh hóa

21 32 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2021, 19:30

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HĨA PHỊNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THANH HÓA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN TẠO HỨNG THÚ CHO TRẺ LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI TỪ NGUYÊN VẬT LIỆU THIÊN NHIÊN Ở TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG SƠN – THÀNH PHỐ THANH HĨA Người thực hiện: Hồng Hồi Thu Chức vụ : Phó hiệu trưởng Đơn vị cơng tác : Trường MN Đông Sơn Sáng kiến thuộc lĩnh vực: Quản lý THANH HÓA NĂM 2021 MỤC LỤC Trang Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2 Nội dung sáng kiến 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm .2 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các giải pháp tổ chức thực 2.3.1 Giải pháp 1: Lập kế hoạch, đạo giáo viên triển khai thực kế hoạch làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên .5 2.3.2 Giải pháp 2: Tạo môi trường cho trẻ cảm nhận ích lợi việc tận dụng nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi 2.3.3.Giải pháp 3: Sưu tầm nguyên vật liệu cần cho hoạt động 2.3.4 Giải pháp 4: Tổ chức cho trẻ làm quen hoạt động ngày .10 2.3.5 Giải pháp 5: Chú trọng hình thức thi đua .13 2.3.6 Giải pháp 6: Tuyên truyên, phối hợp với phụ huynh .14 2.3.7 Giải pháp 7: Kiểm tra đánh giá việc giáo viên hướng dẫn tạo hứng thú cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên 14 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường .15 Kết luận, kiến nghị 16 3.1 Kết luận 16 3.2 Kiến nghị 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài Trẻ em yêu thích đồ chơi, ngồi việc giải trí, đồ chơi có tác dụng giáo dục cao, năm đầu đời người Mỗi đồ chơi, cung cấp hội để trẻ tìm hiểu, khám phá Các đồ chơi tốt tham gia vào q trình nhận thức, tác động tích cực tới giác quan trẻ, khuyến khích phát huy trí tưởng tưởng cho trẻ hội học tập kỹ tương tác với người khác nhiều kỹ khác Trẻ em đâu, dân tộc nào, mong muốn có đồ chơi để chơi Hiện khơng người cho ngun vật liệu đại làm đồ dùng đồ chơi đẹp, thu hút người, qua thực tế ngun vật liệu mở thơ sơ, dễ kiếm, sẵn có nơi như: cây, cành cây, chai nước khoáng, bao nilon, ống hút, hộp giấy, hộp sữa, bìa catton … cho trẻ sử dụng vừa tiết kiệm, vừa góp phần làm mơi trường tốt Nó thật có ý nghĩa lớn lao phát triển trẻ Qua trình trải nghiệm thực tế, trẻ học nhiều điều Trước tiên hiểu biết nguyên vật liệu, trẻ dùng để thể cảm xúc, suy nghĩ, mong muốn cách sáng tạo Nguyên vật liệu góp phần khơng nhỏ trẻ tri giác đồ dùng, vật liệu phong phú, đa dạng, hấp dẫn khiến trẻ ghi nhận cách có ấn tượng sâu sắc, mang lại cho trẻ nhiều hội tưởng tượng, tư sáng tạo lúc trẻ thực hành, điều có ý nghĩa to lớn việc phát triển toàn diện cho trẻ Cụ thể như: - Phát triển vận động: Luyện vận động tay, khéo léo bàn tay, ngón tay luyện vận động đi, chạy, nhảy, bật… - Phát triển nhận thức: Luyện giác quan (thị giác, thính giác, xúc giác…), nhận biết mơi trường xung quanh, so sánh, học đếm, định hướng không gian, giải vấn đề… - Phát triển ngôn ngữ: Cung cấp vốn từ, kích thích trẻ nói, giúp cho trẻ làm quen với thơ, truyện, chữ viết, đóng kịch… - Phát triển thẩm mỹ: Gợi cho trẻ cảm xúc, tình cảm khác (vui nhộn, thoải mái âu yếm, nhẹ nhàng…), trẻ cảm nhận đẹp từ đồ dùng đồ chơi tạo biết chân trọng, giữ gìn nó… - Phát triển tình cảm, kỹ xã hội: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ, quan tâm đến bạn bè người xung quanh, biết thoả thuận… Mặt khác trẻ mầm non trẻ “học chơi, chơi mà học”, dù hoạt động trẻ cần có đồ chơi, hay nói lớp học mầm non khơng thể khơng có đồ chơi giáo viên mầm non khơng thể khơng có đồ dùng dạy học Do đó, hình thức, nhà trường cô giáo cần cung cấp cho trẻ đồ chơi nhiều tốt Đặc biệt việc dạy cho trẻ tự làm đồ chơi việc làm cần thiết bổ ích cho trẻ mầm non Vì chọn đề tài “Một số giải pháp đạo giáo viên tạo hứng thú cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên trường mầm non Đơng Sơn- thành phố Thanh Hóa” để nghiên cứu mong muốn tìm giải pháp hữu hiệu góp phần thực tốt nhiệm vụ giao 1.2 Mục đích nghiên cứu Nhằm thực việc đạo giáo viên tạo hứng thú cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên 1.3 Đối tượng nghiên cứu Một số giải pháp đạo giáo viên trường mầm non Đông Sơn tạo hứng thú cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Phương pháp thống kê, xử lý số liệu Nội dung sáng kiến 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Đối với trẻ mầm non hoạt động chơi ln hoạt động chủ đạo, trò chơi nhu cầu tự nhiên thiếu sống trẻ Nếu đứa trẻ thoả mãn với nhu cầu tìm hiểu khám phá đồ dùng, đồ chơi trẻ biết cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi cách phù hợp, sáng tạo Đồ chơi giúp trẻ vui chơi học tập lúc Học thơng qua đồ chơi trị chơi giúp trẻ hình thành thái độ tích cực với việc học tập Giáo viên sử dụng để dạy kiến thức khám phá khoa học, văn học, biểu tượng tốn học, tạo hình , cung cấp rèn luyện kỹ xã hội cần thiết cho trẻ cho trưởng thành sau chúng Nó có ý nghĩa đồ dùng để dạy học Đồ chơi trẻ đồ dùng dạy học cô giáo hai tên gọi chung ý nghĩa Sử dụng đồ chơi để dạy học phù hợp với đặc điểm tâm lý nhận thức trẻ em, giúp cho giáo viên có sở thực tốt chương trình giáo dục mầm non Đồ chơi công nghệ cao đồ chơi tự làm đơn giản có chức giúp trẻ tiếp cận với giới xung quanh, giúp trẻ giải trí học tập Làm đồ chơi cho trẻ cịn góp phần giao lưu tình cảm giáo học sinh Làm đồ chơi tốn thời gian trơng khơng cầu kỳ đẹp mắt mà trẻ chơi có giá trị thứ đồ chơi làm công phu tốn mà để ngắm Đồ chơi cô làm tạo cho trẻ hứng thú chơi học, cho trẻ thêm niềm vui tới trường đồ chơi hữu ích Cơ giáo nên cho trẻ tham gia tự làm đồ chơi Trẻ làm đồ chơi đơn giản góp phần thực thao tác thích hợp với khả đồ chơi tiến hành Tuy sản phẩm trẻ khơng bền, đẹp ý nghĩa lớn Việc tự làm đồ chơi không rèn luyện khéo léo đơi bàn tay mà cịn giúp trẻ hình thành tập trung ý, giúp trẻ tập hoạt động có chủ đích, có kế hoạch, khẳng định thân qua sản phẩm mình, tạo hội tương tác với bạn bè cô giáo Đồ chơi đóng vai trị quan trọng cầu nối giúp trẻ tham gia vào hoạt động hoạt động học tổ chức dạng hoạt động vui chơi, trẻ trực tiếp tham gia tìm hiểu nguyên vật liệu tạo hình đồ chơi, cấu trúc, hình dáng, màu sắc, cơng dụng qua trẻ hiểu thêm đời sống, sinh hoạt, môi trường, tri thức liên quan làm quen dần với hoạt động, kỹ lao động xã hội lồi người Do đồ chơi phải coi phương tiện, người bạn thiếu việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ, góp phần hình thành phát triển ngơn ngữ, nhân cách, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ cho trẻ Với việc làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên, hay phế thải tạo nhiều đồ chơi cho trẻ, góp phần bảo vệ mơi trường đáp ứng nhu cầu chơi trẻ Tôi nhận thấy đồ chơi dễ làm, dễ chơi dễ hoạt động, cách thức chơi thay đổi theo phát triển trẻ, theo nhiều chủ đề có nhiều cách chơi với đồ chơi trẻ học hỏi nhiều Khơng thiết phải tốn nhiều kinh phí, vật liệu giấy cứng, giấy mềm, chai lọ, khối lập phương (Đồ phế thải) kết hợp với phụ liệu khác, sáng tạo mình, chuyển tải thành sản phẩm cho trẻ chơi với sản phẩm tạo nên Tái chế có ích Trẻ vừa có đồ chơi để chơi vừa giảm lượng rác thải góp phần bảo vệ mơi trường Vật liệu tái chế cô mẫu giáo nguyên liệu phong phú để họ thả hồn trí tưởng tượng nhằm tạo thiết kế mẫu đồ chơi thân thiện mơi trường, khơng góp phần bảo vệ môi trường, ngăn chặn chất thải giảm thiểu rác thải, đồng thời tiết kiệm chi phí 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm * Thuận lợi: Trường mầm non Đông Sơn thuộc phường Đơng Sơn thành phố Thanh Hóa thành lập năm 1993, 20 năm xây dựng trưởng thành nhà trường bước phấn đấu vươn lên mặt, năm 2020 đạt trường mầm non chuẩn Quốc gia mức độ II Được quan tâm ủy ban nhân dân Thành phố, Đảng ủy UBND phường Đông Sơn, giúp đỡ đạo sát phòng giáo dục đào tạo thành phố Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để thực tốt chương trình ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ Nhà trường có khn viên xanh, sạch, đẹp, thống mát, phịng nhóm rộng rãi, sở vật chất đầy đủ đảm bảo cho cô trẻ thực hoạt động Ban giám hiệu nhà trường ln quan tâm, góp ý, đạo tạo điều kiện cho giáo viên làm đồ dùng đồ chơi qua đợt thao giảng, dự qua hội thi đồ dùng đồ chơi cấp trường 100% cán bộ, giáo viên có tâm huyết với nghề, yêu nghề mến trẻ 100% cán bộ, giáo viên trường tập huấn chuyên đề làm đồ dùng đồ chơi Bản thân tham gia đợt làm đồ dùng đồ chơi qua hội thi đồ dùng đồ chơi cấp trường, cấp Thành phố, học hỏi kinh nghiệm từ bạn đồng nghiệp, từ trường tham dự Tỷ lệ trẻ học chuyên cần đạt 90% * Khó khăn: Trẻ chưa có kỹ năng, chưa thích thú tham gia vào hoạt động làm đồ dùng, đồ chơi Phần lớn phụ huynh chưa quan tâm tới việc làm đồ chơi trẻ chưa tích cực hỗ trợ giáo viên việc sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu tự nhiên, phế thải Do thời gian giáo viên eo hẹp, nên việc làm đồ dùng đồ chơi hạn chế chưa biết sưu tầm tận dụng nguyên vật liệu sẵn có, phong phú địa phương để làm đồ chơi, đồ dùng dạy học hầu hết giá góc lớp chưa có hay đồ dùng đồ chơi tự cô trẻ làm đồ dùng đồ chơi chưa phong phú Chính mà từ đầu năm học khảo sát, đánh giá giáo viên, đánh giá trẻ thu kết sau: Bảng khảo sát giáo viên, trẻ đầu năm học Tổng Mức độ số giáo Chưa thường Nội dung khảo sát Thường xuyên viên xuyên khảo Tỷ lệ Tỷ lệ TS TS sát % % a.Giáo viên: Nhận thức tầm quan trọng 24 16 67 33 đồ chơi hoạt động trẻ Sưu tầm, lựa chọn nguyên vật 16 67 33 liệu tự nhiên để làm đồ dùng, đồ chơi 24 Xây dựng môi trường giáo dục từ 12 50 12 50 nguyên vật liệu tự nhiên 24 Tổ chức hoạt động cho trẻ làm đồ 12 50 12 50 dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên 24 Biết cách làm đồ chơi sáng tạo 10 42 14 56 vật liệu có sẵn 24 b Trẻ: Trẻ biết lựa chọn nguyên vật liệu 360 200 56 160 44 tự nhiên để làm đồ dùng, đồ chơi Hứng thú tham gia làm đồ dùng, đồ 360 100 28 260 72 chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên Có kỹ làm đồ dùng, đồ chơi từ 360 100 28 260 72 nguyên vật liệu tự nhiên Hứng thú trẻ hoạt động 360 160 44 200 56 vui chơi giáo viên sử dụng nhiều đồ dùng, đồ chơi tự tạo c Phụ huynh Quan tâm tới sở thích, khả tự 360 180 50 180 50 làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên trẻ Tham gia ủng hộ nguyên vật liệu 360 120 33 240 67 giáo viên Bảng khảo sát cho ta thấy: Đa số giáo viên nắm tầm quan trọng đồ chơi hoạt động trẻ, chịu khó sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi, lại chưa sáng tạo trình làm đồ dùng đồ chơi chưa kỹ hướng dẫn cho trẻ tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên Trẻ có ý thức sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng, đồ chơi chưa hứng thú sáng tạo làm đồ dùng, đồ chơi Đa số phụ huynh chưa quan tâm đến sở thích tự tạo đồ chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên Trước thực trạng vận dụng số giải pháp sau: 2.3 Các giải pháp tổ chức thực 2.3.1 Giải pháp 1: Lập kế hoạch, đạo giáo viên triển khai thực kế hoạch làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên Xác định tầm quan trọng đồ chơi tự tạo với lứa tuổi mầm non, vào đầu năm học xây dựng kế hoạch hướng dẫn giáo viên tự làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ từ nguyên vật liệu tự nhiên Trong buổi sinh hoạt chuyên môn giúp giáo viên củng cố lại tác dụng đồ dùng, đồ chơi trẻ mầm non, sau giáo viên nắm rõ tầm quan trọng đồ dùng, đồ chơi trẻ, đặc biệt đồ chơi tự tạo từ nguyên vật liệu tự nhiên như: Đá, sỏi, cát, đất sét, nước, cây, lá, hạt, quả, Các vỏ hộp bánh, sữa, chai nước uống, lon nước ngọt, vỏ ngao, sò, họa báo, loại ngũ cốc… bắt đầu hướng dẫn giáo viên sưu tầm nguyên vật liệu tự nhiên cách đa dạng gần gũi với trẻ, không gây độc hại cho trẻ Để trang bị thêm kiến thức cho tơi thực tham khảo thêm tài liệu phương pháp dạy trẻ làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu như: Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, Tuyển tập trị chơi dành cho trẻ từ 3- tuổi, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, trò chơi sáng tạo kisrmart, chương trình vui chơi bé truyền hình, phần mềm Pinterest trang wed hữu ích khác… Qua tơi học nhiều cách tự tạo đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu đơn giản xung quanh mình, tìm cách thức tổ chức phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ, từ hướng dẫn, đạo giáo viên tự làm hướng dẫn cho trẻ làm thời điểm thích hợp ngày Bên cạnh việc hướng dẫn cho giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi, kế hoạch đạo giáo viên chủ đề phải có đồ chơi tự tạo từ nguyên vật liệu thiên nhiên, tiêu chí thi đua nhóm lớp Nhằm đa dạng loại đồ dùng, đồ chơi tự tạo cho trẻ xây dựng kế hoạch thi đồ dùng, đồ chơi nhóm lớp chào mừng ngày 20/11 Hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo chào mừng ngày 20/11 2.3.2 Giải pháp 2: Tạo mơi trường cho trẻ cảm nhận ích lợi việc tận dụng nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi Ngay từ đầu năm học đạo giáo viên tạo môi trường cho trẻ tiếp cận với đủ nguyên vật liệu góc chơi, yếu tố giúp trẻ cảm nhận vai trò nguyên vật liệu việc làm đồ dùng đồ chơi - Trong lớp đạo giáo viên xây dựng góc như: * Góc xây dựng: Tơi cho giáo viên trưng bày góc loại xanh, bồn làm từ ống nước, hộp sữa, cành khô, hay trái làm từ đất nặn Bên cạnh nhà làm từ vỏ hộp quà hay hộp thuốc tây… * Góc khoa học tốn: Tơi cho giáo viên sử dụng cốc trà sữa, cốc nhựa, loại hộp, que kem, loại họa báo để trẻ chơi thêm bớt, ghép hình hay domino… Ngay góc khoa học tốn giáo viên tạo hình thành nón kỳ diệu, vịng quay mặt trời, du thuyền hay bậc thang chữ số từ nguyên vật liệu tự nhiên để tạo thêm hứng thú cho trẻ * Góc phân vai: Tơi đạo cho giáo viên tạo gian hàng với loại thực phẩm làm từ xốp pitis, xốp ép, vỏ chai ; trang trí khơng gian “bếp” đồ dùng gia đình tự tạo như: cốc chén, nồi, bát, bếp - Bên ngồi sân trường hành lang tơi đạo xây dựng không gian mở như: Khu chợ quê, khu thư giãn sáng tạo… Tận dụng không gian phía cầu thang tơi cho xây dựng thành góc thư giãn với nhiều nguyên vật liệu mở cho trẻ thỏa sức sáng tạo, hộp đựng truyện họa báo làm từ bìa tơng tạo hình thành ngơi nhà đáng u giị hoa tạo từ xốp, giấy màu, ghế ngồi trẻ cô may từ vải vụn xóp, bàn lốp xe, đồ dùng gũi với trẻ Hình ảnh khu sáng tạo phía cầu thang Ở thời điểm khác năm học, đạo cho giáo viên trang trí khung cảnh từ nguyên vật liệu tự nhiên phù hợp với kiện như: giáng sinh, ngày 22/12, ngày tết cổ truyền trước sân trường để trẻ phụ huynh quan sát Hình ảnh trang trí ngày tết cổ truyền Dọc hành lang lớp học cho giáo viên trẻ làm treo ngang tầm mắt trẻ tranh tạo hìnhtừ nguyên vật liệu tự nhiên vỏ sị, vỏ lạc, Hình ảnh tranh tự tạo trẻ trang trí dọc hành lang Từ khơng gian trang trí đồ dùng, đồ chơi tay cô bé tạo từ nguyên vật liệu tự nhiên gầ gũi với trẻ giúp trẻ cảm nhận lợi ích việc tận dụng nguyên vật liệu phế thải tạo nên đồ dùng, đồ chơi tăng thêm hứng thú làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ 2.3.3.Giải pháp 3: Sưu tầm nguyên vật liệu cần cho hoạt động * Nguyên vật liệu phải thật đơn giản: Với lứa tuổi mầm non, lứa tuổi q nhỏ, trước lên kế hoạch để tổ chức hoạt động cho trẻ sưu tầm, tìm kiếm để đưa vào hoạt động trẻ nguyên vật liệu thật đơn giản dễ tìm, an toàn cho trẻ như: Hộp giấy, sỏi, cát màu, báo cũ, lõi chỉ, bóng, hộp sữa, hộp phomai, xốp bitist, loại vỏ sò, vỏ ngao, vỏ ốc, loại củ quả, khô, khô… vừa đơn giản, vừa gần gũi với trẻ * Nguyên vật liệu dễ thực hiện, an toàn: Ngoài yếu tố đơn giản, an tồn địi hỏi người giáo viên phải chọn lựa vật liệu dễ thực hiện, khơng q khó trẻ mầm non, q khó trẻ khơng thực gây chán nản, hứng thú trình thực hành tạo đồ dùng đồ chơi Ví dụ: Chúng ta khơng nên đưa nguyên liệu tre, nứa để trẻ làm chuồng thú hay hàng rào q cồng kềnh sắc nhòn dễ gây nguy hiểm cho trẻ Nhưng thay que kem, ống hút hay sữa chua… Ảnh hàng rào từ que kem, ống hút 2.3.4 Giải pháp 4: Tổ chức cho trẻ làm quen hoạt động ngày * Tổ chức cho trẻ làm hoạt động chung Khi sử dụng nguyên vật liệu vào hoạt động chung phải thật phù hợp hiệu Vì địi hỏi người giáo viên phải biết lựa chọn có ý tưởng sáng tạo, chọn nguyên vật liệu phù hợp với đề tài tổ chức hoạt động Giáo viên cần biết cách khơi gợi tổ chức sử dụng nguyên vật liệu xuyên suốt qua nhiều hoạt động khác + Ví dụ 1: Đối với hoạt động phát triển vận động: Tôi đạo giáo viên sử dụng giấy, hoạ báo, giấy mầu, giấy gói quà để tổ chức vào hoạt động thể dục, tổ chức hoạt động sau: - Cho trẻ phát giấy, so sánh loại giấy (Giấy bóng kính, giấy dầy, giấy mỏng…) - Chơi tự với giấy - Khởi động với giấy: Thả diều để thực động tác khởi động - Cầm giấy thực động tác phát triển chung - Dùng loại giấy trẻ thích tạo thành cầu - Chơi với cầu: Đánh cầu, chuyền cầu, tung bắt cầu, chạy dích dắc qua cầu… - Chơi hồi tĩnh thư giản: Cùng mát xa cho loại giấy mềm + Ví dụ 2: Đối với hoạt động tạo hình, tơi hướng dẫn giáo viên sử dụng loại củ gần gũi với trẻ để tạo hình thành vật dễ thương Từ loại củ khoai lang, khoai tây, cam, dưa chuột, cà rốt trẻ kết hợp với nguyên vật liệu khác que tăm, hạt đậu để tạo thành vật mà u thích Qua hoạt động thấy trẻ hứng thú, mà giáo viên tăng thêm khả tưởng tượng, sáng tạo 10 * Tổ chức hoạt động góc + Ví dụ 1: Góc khám phá khoa học: Hướng dẫn giáo viên cho trẻ tận dụng ly nhựa để làm thử nghiệm kỳ diệu màu nước + Ví dụ 2: Góc văn học: Cháu kể chuyện với rối làm từ giấy nhún màu, len nắp hộp bánh, hay với sa bàn quay cô làm mà trẻ thay đổi nhân vật cho câu chuyện nào… Với sản phẩm trẻ tự làm đưa vào hoạt động tơi tin cháu hoạt động tích cực hơn, kể chuyện hăng say hứng thú 11 + Ví dụ 3: Góc xây dựng: Tơi đạo giáo viên cho trẻ sử dụng hộp sữa, lõi chỉ, que kem, thìa sữa chua, hộp sữa, ống hút, cành khơ, túi nilơng… từ gợi ý trẻ khám phá cách xây dựng cơng trình đơn giản từ nguyên vật liệu Khi trẻ chơi xây dựng tơi gợi ý cho trẻ dùng vỏ hộp sữa yurmost que kem đan vào để làm hàng rào, cổng làm từ vỏ hộp dạng khối vuông khối chữ nhật chồng lên nhau, vừa đơn giản mà cơng trình lại đẹp mắt có nhiều màu sắc, loại làm từ cành khơ trẻ sử dụng mếch dán để dán lá, hoa, theo ý thích… + Ví dụ 4: Góc tạo hình: Ở góc tạo hình tơi đạo giáo viên chuẩn bị nguyên vật liệu vỏ sò, vỏ ngao, hạt gấc, loại hạt ngũ cốc, họa báo, khô… (Những ngun liệu nhuộm màu sắc khác cho trẻ thêm hứng thú) 12 2.3.5 Giải pháp 5: Chú trọng hình thức thi đua Từ tâm lý trẻ em, thích khen ngợi, động viên Chính tơi hướng dẫn giáo viên xây dựng nhiều hình thức thi đua giúp trẻ tăng hứng thú q trình làm đồ dùng, đị chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên Hình thức tổ chức cho trẻ thi đua làm đồ dùng đồ chơi hình thức thi đua theo theo chủ đề, đề tài Đây hình thức mà trẻ tham gia hứng thú * Ví dụ 1: Ở chủ đề phương tiện giao thông cho trẻ thi đua theo nhóm làm loại phương tiện giao thơng hộp thuốc (hộp sữa tươi) cho nằm ngang làm thân xe, hộp thuốc (hộp sữa tươi) đứng làm buồng lái, cắt vịng trịn thùng cáctơng làm bánh xe, dán giấy màu lên chấm thêm nguyên vật liệu khác Nhóm làm xong trước, làm đẹp, khéo cô bạn khen * Ví dụ 2: Cơ cung cấp cho trẻ nguyên vật liệu như: Giấy bìa, hoạ báo, hoa khô… cho trẻ tham gia thi “Sáng tạo bé”, trò chơi trẻ phải tự nghĩ đồ chơi mà tạo từ nguyên vật liệu cô cung cấp cho như: Gập điện thoại di động, gập máy bay, làm bưu thiếp, làm tranh hoa, làm album Trong thời gian định đội tạo nhiều đồ chơi đội chiến thắng * Ví dụ 3: Từ lõi cuộn lõi cuộn giấy vệ sinh, xốp bitít, vỏ hộp sữa chua, keo dán cho trẻ thi đua làm loại rối, búp bê, thỏ, lợn… 13 2.3.6 Giải pháp 6: Tuyên truyên, phối hợp với phụ huynh Công tác phối hợp với bậc phụ huynh tạo thống gia đình nhà trường nội dung, phương pháp cách thức giáo dục trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành thói quen phẩm chất nhân cách tốt trẻ Không thế, phối kết hợp với bậc cha mẹ tạo nên nguồn lực vật chất tinh thần, thơng qua tun truyền hướng dẫn kiến thức khoa học cho phụ huynh Từ ý nghĩa mà xây dựng kế hoạch cho giáo viên thực công tác tuyên truyền, phối hợp phụ huynh hoạt động cụ thể như: - Thường xuyên trao đổi với phụ huynh tình hình hoạt động trẻ ngày qua đón trả trẻ - Tổ chức mời phụ huynh tham gia xây dựng môi trường hoạt động trẻ, đặc biệt mời phụ huynh tham dự hoạt động chuyên đề sử dụng nguyên vật liệu việc tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục mầm non - Qua góc trao đổi với phụ huynh đề tài chủ đề tới nguyên vật liệu cần sử dụng yêu cầu phụ huynh hỗ trợ thêm số nguyên vật liệu cần thiết - Khuyến khích phụ huynh giao tiếp trò chuyện với trẻ thường xuyên, vận động phụ huynh cho trẻ xem chương trình khéo tay hay làm dành cho thiếu nhi kênh truyền chương trình “xứ sở cầu vồng” kênh VTV7, chương trình làm đồ chơi kênh VTV2 phát sóng lúc 19giờ 20 ngày, “chương trình vui học bé” kênh VTV3 kênh truyền hình dành cho thiếu nhi hay trang web pinterest… Thơng qua hoạt động phụ huynh hiểu mình, gần gũi hơn, tạo điều kiện cho thoải mái sáng tạo giúp trẻ dần rời xa tivi, điện thoại 2.3.7 Giải pháp 7: Kiểm tra đánh giá việc giáo viên hướng dẫn tạo hứng thú cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên Đây giải pháp quan trọng, việc làm thường xuyên người làm công tác quản lý đạo, Chính tơi xây dựng kế hoạch kiểm tra nhiều hình thức: kiểm tra tồn diện, chun đề, kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất Đặc biệt dự giờ, thăm lớp rút kinh nghiệm hoạt động giáo dục có sử dụng đồ dùng, đồ chơi tự tạo để đạo đôn đốc giáo viên thực có hiệu Để làm tốt cơng tác thân Ban giám hiệu nhà trường phải có đánh giá khách quan, khoa học, phải ưu điểm hạn chế giáo viên, lớp Qua trình kiểm tra đánh giá tơi nhận thấy rằng: - 12/12 nhóm, lớp thực hiệu quả, sáng tạo việc hướng dẫn cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên sử dụng đồ dùng, đồ chơi tự tạo hoạt động giáo dục - 100% giáo viên hứng thú với việc sưu tầm nguyên vật liệu, sáng tạo đồ dùng, đồ chơi tự tạo lạ, đẹp mắt - Phụ huynh quan tâm đến sở thích, khả tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên trẻ, tích cực ủng hộ nguyên vật liệu tự nhiên để cô trẻ sáng tạo 14 - Đồng thời qua trình kiểm tra, đánh giá nhận thấy số hạn chế cách thức hướng dẫn trẻ tự làm đồ dùng, đồ chơi giáo viên Từ uốn nắn số sai lệch giáo viên công tác hướng dẫn trẻ tự làm đồ dùng, đồ chơi, giúp cho giáo viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có định hướng thống để áp dụng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Hơn Ban giám hiệu nhà trường có đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm định hướng kế hoạch thực cho giai đoạn 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Do có đạo chặt chẽ phòng GD&ĐT thành phố, thống cao BGH nhà trường, sau thời gian đạo đội ngũ giáo viên thực “Một số giải pháp đạo giáo viên tạo hứng thú cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên trường mầm non Đơng Sơn - thành phố Thanh Hóa” đa số giáo viên biết lựa chọn nguyên vật liệu sử dụng khéo léo, linh hoạt tuỳ thuộc vào khả trẻ, đồng thời tạo khơng khí hoạt động nhẹ nhàng, thoải mái thu nhiều kết cao so với đầu năm học: Khảo sát giáo viên, trẻ cuối năm học Tổng Mức độ số giáo Chưa thường Nội dung khảo sát Thường xuyên viên xuyên khảo Tỷ lệ Tỷ lệ TS TS sát % % a.Giáo viên: Nhận thức tầm quan trọng 24 24 100 0 đồ chơi hoạt động trẻ Sưu tầm, lựa chọn nguyên vật 22 92 liệu tự nhiên để làm đồ dùng, đồ chơi 24 Xây dựng môi trường giáo dục từ 24 100 0 nguyên vật liệu tự nhiên 24 Tổ chức hoạt động cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu tự 22 92 24 nhiên Biết cách làm đồ chơi sáng tạo 24 24 100 0 vật liệu có sẵn b Trẻ: Trẻ biết lựa chọn nguyên vật liệu 360 360 100 0 tự nhiên để làm đồ dùng, đồ chơi Hứng thú tham gia làm đồ dùng, đồ 360 300 83 60 17 chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên Có kỹ làm đồ dùng, đồ chơi từ 360 280 77 80 23 nguyên vật liệu tự nhiên Hứng thú trẻ hoạt động 360 360 100 0 15 vui chơi giáo viên sử dụng nhiều đồ dùng, đồ chơi tự tạo c Phụ huynh Quan tâm tới sở thích, khả tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu 360 tự nhiên trẻ Tham gia ủng hộ nguyên vật liệu 360 giáo viên 360 100 0 300 83 60 17 Qua bảng khảo sát cho ta thấy tất giáo viên nhận thức tầm quan trọng đồ chơi hoạt động trẻ, biết cách xây dựng môi trường môi trường giáo dục từ nguyên vật liệu tự nhiên biết làm đồ chơi tự tạo tạo hứng thú cho trẻ Đa số giáo viên quan tâm đến công tác sưu tầm nguyên vật liệu tự nhiên vừa gần gũi, đơn giản, đảm bảo an toàn trẻ cho trẻ thực hiện, biết cách tổ chức hoạt động cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên Trẻ phụ huynh có ý thức sưu tầm nguyên vật liệu tự nhiên, trẻ hứng thú tham gia hoạt động tạo đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên có kỹ Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận Từ biện pháp vận dụng vào thực tiễn nhà trường thân rút số học sau: Chỉ đạo đội ngũ giáo viên học tập không ngừng nâng cao phẩm chất, tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, nắm bắt kịp thời thông tin đổi phương pháp giáo dục góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ Trường mầm non, xứng đáng với lời dạy Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người” Ngay từ đầu năm học phải xây dựng kế hoạch đạo thực chuyên đề làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên có đợt phát động cao điểm Thực tốt công tác tuyên truyền thơng qua buổi họp phụ huynh, qua đón - trả trẻ, qua góc tuyên truyền trao đổi, qua hoạt động tổ chức đoàn thể địa bàn, qua việc tổ chức phong trào thi đua, chuyên đề, hội thi cấp trường Đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa giáo dục, thu hút quan tâm, đóng góp ủng hộ nhà trường, ủng hộ cô giáo nguyên vật liệu tự nhiên cẩn thiết cho hoạt động trẻ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo lịch chất lượng giáo viên, trẻ việc thực chương trình chăm sóc giáo dục trẻ Thường xun bồi dưỡng đội ngũ giáo viên việc: Tổ chức thực tốt hoạt động cho trẻ tự tạo đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên cô xây dựng môi trường lớp học từ vật liệu tự nhiên 16 3.2 Kiến nghị Đề nghị PGD thành phố tiếp tục tổ chức hội thi làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên cấp Thành phố để nhà trường học hỏi kinh nghiệm lẫn Trên số giải pháp thân tơi q trình đạo giáo viên nhà trường tạo hứng thú cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên Rất mong góp ý, đánh giá bổ sung Hội đồng khoa học, bạn bè đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn ! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh hóa, ngày 02 tháng năm 2021 Tôi xin cam đoan SKKN tôi, không chép khác Người viết Hoàng Hoài Thu 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương trình giáo dục mầm non NXBGD Việt Nam Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non Một số vấn đề quản lý trường Mầm non Tài liệu "Hướng dẫn ký làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non từ nguyên vật liệu đơn giản" Trang web: Pinterest 18 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Hoàng Hoài Thu Chức vụ đơn vị cơng tác: Phó hiệu trưởng- Trường mầm non Đơng Sơn TT Tên đề tài SKKN Một số biện pháp đạo giáo viên học tốt công tác Bồi dưỡng thường xuyên Một số giải pháp để thực tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Một số biện pháp đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu cao trường mầm non Đông SơnThành phố Thanh Hóa Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc- ni dưỡng trẻ trường mầm non Đơng Sơn- Thành phố Thanh Hóa Một số giải pháp đạo giáo viên mẫu giáo tổ chức thực tốt hoạt động phát triển kỹ vận động nhằm nâng cao thể lực cho trẻ trường mầm non Đông Sơnthành phố Thanh Hóa Cấp đánh Kết giá xếp loại đánh giá (Phòng, Sở, xếp loại (A, Tỉnh ) B, C) Phòng giáo dục đào B tạo Thành phố Phòng giáo dục đào B tạo Thành phố 2014- 2015 Hội đồng KHSK Thành phố Thanh Hóa A 2017- 2018 Hội đồng KHSK Thành phố Thanh Hóa A 2018- 2019 Phòng giáo dục đào tạo Thành phố A 2019- 2020 Năm học đánh giá xếp loại 2016- 2017 19 ... việc đạo giáo viên tạo hứng thú cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên 1.3 Đối tượng nghiên cứu Một số giải pháp đạo giáo viên trường mầm non Đông Sơn tạo hứng thú cho trẻ làm. .. kỹ hướng dẫn cho trẻ tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên Trẻ có ý thức sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng, đồ chơi chưa hứng thú sáng tạo làm đồ dùng, đồ chơi Đa số phụ huynh... nguyên vật liệu 360 360 100 0 tự nhiên để làm đồ dùng, đồ chơi Hứng thú tham gia làm đồ dùng, đồ 360 300 83 60 17 chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên Có kỹ làm đồ dùng, đồ chơi từ 360 280 77 80 23 nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên tạo hứng thú cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên ở trường mầm non đông sơn thành phố thanh hóa ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm