giao an chu diem gia dinh nhanh 2 va 3

30 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 02:30

- Trẻ biết dùng các kỹ năng đã học để vẽ thành các loại đồ dùng sinh hoạt - Luyện kỹ năng vẽ nét cong nét móc nét thẳng.... Để tạo thành nhiều đồ dùng sinh hoạt khác nhau.[r] (1)Nh¸nh 2+3 Nhu cầu gia đình 1 Kiến thức: - Trẻ biết đựơc số đồ dùng dụng cụ gia đình phân nhóm đồ dùng theo cơng dụng chất liệu - Biết nhu cầu gia đình(nhu cầu dinh dỡng,sinh họat ) 2 Kỹ năng: - Luyện kỹ phân nhóm phân loai đồ dùng dụng cụ - Kỹ đọc thơ , kể chuyện diễn cảm, múa hỏt nhịp nhàng Thái độ - Trẻ biết dìn đồ dùng gia đình, biết xếp đồ dùng gọn gàng ngăn nắp Kế hoạch hoạt động chủ đề nhánh:nhu cầu gia đình Thứ Hoạt động Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Đón trẻ Thể dục sỏng - Trao i với phụ huynh, với trẻ nhu cầu dinh dỡng - Trò chuyện với trẻ chủ đề nhánh - H2; TV6; C3; B4; B2 Hoạt động có chủ đích Thể dục Trờn sấp kết hợp trèo qua nghế Tạo Hình Nặn bát (mẫu) MTXQ Một số đồ dùng gia đình Văn học Chuyện: khế Âm nhạc DH+MMH:Múa cho mẹ xem NH: Ru em TC: Nghe tiếng hát đoán tên đồ dùng Hoạt động ngoài trời Vẽ đồ dùng gia đình Quan sát thời tiết ngày Vẽ đồ dùng để uống Quan sát vờn rau Nặn đồ dùng giađình Hoạt động góc - Góc phân vai : cữa hàng bán đồ dùng gia đình, tổ chức sinh nhật - Góc xây dựng: Xây nhà cho bé - Vẽ nặn đồ dùng, quà sinh nhật , múa hát gia đình - Góc sách: Làm su tập đồ dùng gia đình Hoạt động chiều Híng dẫn trò chơi cho thỏ ăn Ôn toán bui sỏng c ng dao, ca dao Đóng kịch; Tích chu Biểu diễn văn nghệ cuối tuần Nêu g¬ng Kế hoạch hoạt động góc chủ đề nhánh:nhu cầu gia đình Nội dung Mục đích u cầu Chuẩn Cách tiến hành 1.Góc phân vai: - Trẻ biết phản ánh công việc ngừơi bán hµng, biÕt tá - số đồ dùng gia đình 1 Tháa thuËn: (2)Cữa hàng bán đồ dùng gia đình 2.Gãc xây dựng: Xây nhà 3 Góc học tập : Phân nhóm đồ dùng trong gia đình 4.Góc nghệ thuật: -Vẽ nặn đồ dùng gia đình, - Muá hát các chủ đề thái độ niềm nở chào mời khách - Biết xếp mặt hàng đẹp mắt - Biết thể vai thành viên gia đình, thể vai chăm sóc lẫn nhau, yêu thơng đói với cái,tổ chức sinh nhật cho thành viên gia đình, thăm quan giải trí -Trẻ biết sử dụng lọai hình khối để xây nhà cho bé - Biết bố cục cơng trình hợp lý, giới thiệu đợc cơng trình mình,biết phối hợp với - Trẻ phân nhóm đồ dùng theo cơng dụng , chất liệu, xếp số tơng ứng - Biết xếp đồ dùng thành an bum - Trẻ biết sử dụng kỹ học để tạo số đồ dùng gia đình - biểu diễn nhịp nhàng chủ đề - Hàng tạp hóa - số dụng cụ gia đình - Gạch loại khối ,cây xanh, hoa -Tranh ảnh đồ dùng gia đình - Giấy, hồ dán - Đất nặn giấy màu - Dụng cụ âm nhạc - quạt múa ai? Tình cảm bố mẹ nh nào?(u thơng chăm sóc) - Cịn bố mẹ sao? Mẹ thờng làm cơng việc gì? Bố làm việc gì? - Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt gia đình mẹ đến đâu để mua?(cữa hàng) cữa hàng có ai?( có bán hàng) The co bán hàng có thái độ nh nào?(vui vẻ niềm nở).Mọi ngời đến cữa hàng phải làm để trật tự chung? -Muốn có nhà để cần đến ai?(Bác xây dựng).Cần nguyên liệu để xây? Xây trớc? đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vệ sinh xây gì?(giếng bể , điện ) -Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngời dân nhà máy phải làm gì?(sản xuât đồ dùng) Thuận tiện việc lựa chọn đồ dùng cơng nhân nhà phải làm gì?(phân nhóm).Muốn quảng cho th-ơng hiệu ngời biết đến phải làm gì? (làm an bum đồ ùng gia đình) Q trình chơi: Cơ lần lợt nhóm để gợi ý tạo tình để trẻ chơi sinh động 3 Nhận xét trình chơi: Cơ lần lợt nhóm chơi gợi ý để trẻ tự nhận xét lẫn cô rút u nhợc để trò chơi sau chơi sau chơi tốt Thể dục sáng Đề tài: H2; TV6; C3 ;BL4; B2 I Mục đích yêu cầu: - Trẻ tập theo hiệu lệnh cô, - Luyện kỹ tập ,đẹp -Giáo dục trẻ thờng xuyên tập thể dục để thể khỏe mạnh II Chun b: - Sân bÃi III Cách tiÕn hµnh (3)1. Khởi động: - Cho trẻ đi,chạy thành vòng tròn kết hợp kiểu sau đố chuyển thành hàng ngang để tập 2. Trọng động: a Tập tập phát triển chung:( Mỗi động tác tập x nhịp) - H2: Gà gáy - TV: tay thay quay dọc thân - ĐTC: Đa chân phía trớc - ĐTB: Bật tiến phía trớc 3 Hồi tĩnh: Đi nhẹ vòng Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Đón trẻ - Trũ chuyn vi phụ huynh tình hình sức khỏe trẻ - Trị chuyện vơí trẻ chủ đề “nhu cầu gia đình” Hoạt động có chủ đích PTTC: Thể dục Đề tài: Chạy chậm 80 m TC: chuyÒn bãng I M ụ c đ ích yêu c ầ u : 1 Kiế n th c. - Trẻ phối hợp chân tay nhịp nhàng, dẻo dai chạy chậm - Biết chơi chuyền bóng qua chân 2 Kỹ năng: - Phát triển tay - chân cho trẻ - Luyn s khộo lộo,nhịp nhàng, nhanh nhn vận động 3 Giáo dục: - Trẻ cú nề nếp luyện tập, thơng xuyên tập thể dục,quan tâm đến ngời thân II Chuẩn bị : - Sân tập sạch, đảm bảo an toàn cho trẻ chạy, bóng III C¸ch ti n h nh :ế HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ * Hoạt động 1 Khởi động. - Cho trẻ vòng tròn kiểu chân: Đi thường gót chân mũi bàn chân chui qua hang chạy chậm chạy nhanh đội hình hàng ngang * Hoat động 2 Trọng động. 1 Bài tập phát triển chung: - Cho trẻ tập động tác theo hiệu lệnh trống + Động tác tay: Hai tay đưa sang ngang lên cao + Động tác chân: Tay chống hông, đưa chân sang bên theo nhịp + Động tác bụng: Cúi gập người vỊ phÝa tríc + Động tác bật: bật tiến phía trớc Vận động bản. + Cô giới thiệu đường tới nhà Bà ngoại bạn BiÓn Th¬ng phải qua đuờng Các - Trẻ nói ước mơ - Làm đội luyện tập (4)con có muốn đến thăm nhà Bà bạn BiĨn Thơng không? + Cụ chn tr lờn thc mẫu lần Lần cô kết hợp hướng dẫn cách chạy chậm đường + Lần lượt cô cho trẻ lên thực hiện, cô ý sửa sai cho trẻ, động viên trẻ khéo léo, tự tin + Tổ chức cho đội thi đua lẫn C:Trị chơi: chuyền bóng qua chân Đến nhà bà chơi có thích khơng? Bây bà tổ chức cho chơi trò chơi : Chuyền bóng có thích khơng? Tổ chức cho trẻ chơi * Hoạt động 3: Hồi tĩnh - Xem bạn làm - Trẻ thực (mỗi trẻ đường hẹp 2,3 lần) - Trẻ vận động nhẹ - Có - Có HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 1.Vẽ dồ dùng sân: a.Mục đích yêu cầu: -Trẻ biết vẽ số đồ dùng đơn giản - Biết công dụng b Chuẩn bị - Sân bãi - Phấn vẽ c Cách tiến hành: Cho trẻ đọc đồng dao : Đi cầu quán Cô gợi ý để trẻ vẽ Cô theo dõi gợi ý Nhận xét tuyên dương TCVĐ: Đổi đồ chơi cho bạn - Chơi tự chọn HOẠT ĐỘNG GĨC - Góc học tập: Phân loại đồ dùng GĐ theo công dụng , chất liệu, - Góc XD: Xây dựng nhà bé -Góc phân vai: Cữa hàng bán đồ dùng gia đình, tổ chức sinh nhật cho thành viên gia đình - Góc thẫm mỹ: Vẽ, nặn, xé dán đồ dùng gia đình, múa hát chủ đề gia đình HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1 Hướng dẫn trò chơi : Cho thỏ ăn a Mục đích yêu cầu: - Trẻ hứng thú chơi trò chơi, chơi luật cách chơi: cho thỏ ăn - Rèn luyện vận động thăng khéo léo (5)b.Chuẩn bị - 10 khối vuông Cách tiến hành: Hôm cô hướng dẫn chơi trò chơi : Cho thỏ ăn -Cô phổ biến luật chơi - Chỉ bước1 chân lên gối vng + Nhóm xong trước khơng có người trật chân thắng - Cách chơi: Mỗi nhóm thỏ khối gỗ , nhóm xếp hàng dọc trước đội đặt khối gỗ theo hình dích dắc,đầu hàng bên đặt thỏ, bước chân lên khối gõ thứ chân sau len khối vuông thứ , nhấc chân lên khối vuông thứ bước hết(khối vuông đặt thức ăn) trước thỏ thỏ ăn đến cháu thứ hết.Nhãm xong trước thắng - Tổ chức cho trẻ chơi - Nhận xé tyên dương Nhận xét cuối ngày - chơi tự ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… **************************************************************** Thứ ngày thang 11 năm 2010 Hoạt động có mục đích PTTM : TẠO HÌNH Đề tài: Nặn bát con(mẫu) I.Mục đích yêu cầu: * Kiến thức: - Trẻ biết dùng kỹ xoay tròn lăn dọc làm lõm để tạo thành bát - BiÕt bát đồ dùng gia đình * Kỹ năng: - Luyện kỹ xoay tròn làm lõm, Ên bẹt, luyên kỹ khéo léo * Thái độ : - Trẻ biết dìn đồ dùng II Chuẩn bị: - Bát (bát thật) - Đất nặn , bảng - Tăm để trang trí III Cách tiến hành: Hoạt động (6)thươg lấy bí Thực tháng hành động ủng hộ lũ lụt khu vực miền trung bị thiên tai.Hôm lớp mẫu giáo cụm trung tâm phát động nặn bát để tặng cho gia đình Miền trung nhé! *Hoạt động 1: Quan sát đàm thoại: - Đây bát bạn vung Sơn Lâm nhờ cô chun cho gia đình miền trung có muốn xem khơng? - Đây gì? - Con có nhận xét bát này? - Chấ liệu làm gì? - Bát dùng để làm gì? - Là đồ dùng gì? - Khi sử dụng phải làm gì? * Hoạt động 2: Nặn mẫu -Cô nhà đất chia đất theo ý muốn sau xoay trịn lăn dọc làm lõm vuốt tạo thành bát Cơ dùng tăm để trang trí hoa cho bát đẹp * Cho trẻ xem bát gợi ý Hỏi trẻ loại bát có khác với bát vừa nặn? -Ngồi loại bát biết loại bát nữa? * Hỏi ý định trẻ Hoạt động 3 : Trẻ thực Cô theo dõi gợi ý Hoạt động 4: Nhận xét sản phẩm - Bây đưa bát lên xem bát đảm bảo chất lựơng để chuyển vào cho gia đình miền trung nào! - Cho trẻ chọn sản phẩm mà trẻ thích - Trẻ có sản phẩm mà bạn thích lên giới thiệu - Khuyến khích sản phẩm đẹp, sáng tạo- Bổ sung sản phẩm chưa hoàn thiện * Kết thúc: lớp hát bài” Một trái tim, lịng” - Có - Cái bát - Miệng , thành đế, bát màu trắng, trang trí hoa - Bằng sứ - Dùng để ăn - Là đồ dùng để ăn - Dữ dìn cẩn thận - Trẻ chu ý quan sát - Các phần giống trang trí - Trẻ kể - Trẻ đưa bát lên giá trưng bày Trẻ hát Hoạt động trời I Nội dung :Họat động có mục đích VẼ ĐỒ DÙNG SINH HOẠT 1 Mục đích yêu cầu: - Trẻ biết dùng kỹ học để vẽ thành loại đồ dùng sinh hoạt - Luyện kỹ vẽ nét cong nét móc nét thẳng Để tạo thành nhiều đồ dùng sinh hoạt khác (7)- Giáo dục trẻ dìn đồ dùng Chuẩn bị: - Một số đồ dùng sinh hoạt Cách tiến hành: -Cho lớp đọc “đồng dao cầu quán” Các gia đình miền trung có nhiều hộ gia đình trơi hết đồ dùng vẽ thật nhiều đồ dùng để tiếp tục tặng cho gia đình miền trung - Tổ chức cho trẻ vẽ - Cô nhận xết tuyên dương II Trị chơi vận động : “Tìm nhà” III Chơi tự do Hoạt động góc - Góc phân vai: Cữa hàng bán đồ dùng , siêu thị thực phẩm - Góc xây dựng: Xây nhà bé - Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn tô màu loại đồ dùng , thực phẩm - Góc thư viện : Làm an bum gia đình Hoạt động chiều Ơn tạo hình buổi sáng - Chọn cháu buổi sáng vẽ cịn yếu ngồi vào góc nghệ thuật để vẽ - Cô theo dõi gợi ý giúp trẻ thực 2 Vệ sinh nêu gương **************************************************************** (8) Thứ ngày tháng 11 năm 2010 HOẠT ĐỘNG CĨ CHỦ ĐÍCH PTNT: Tìm hiểu mơi trường xung quanh Đề tài: Một số đồ dùng gia đình I.Mục đích u cầu: * Kiến thức: - Trẻ nhạn biết phân bịêt số đồ dùng gia đình:Như đồ dùng vệ sinh ,đồ dùng ăn uống, đồ dùng sinh hoạt, - Biết phân loại đồ dùng theo công dụng chất liệu * Kỹ năng: - Luyện kỹ quan sát so sánh phân loại, - Kỹ trả lời mạch lạc * Thái độ: - Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng , nề nếp học tập II Chuẩn bị: Vật thật : - Bát to, nhỏ mơi thìa, ấm chén, ca cốc Tranh: Tủ lạnh, ti vi, xe máy, tủ bàn ghế - Lô tô loại đồ dùng trên, - Giấy vẽ, sáp màu III Cách tiến hành Hoạt động cô Ho¹t động trẻ * Ổn định: Cả lớp hát cháu yêu bà” Hoạt động 1: Trò chuyện đồ dùng - Tổ chức cho trẻ đến thăm nhà bà - Các xem nhà bà có loại đồ dùng gì? Hoạt động 2: Quan sát đàm thoại - Bà tặng số đồ dùng - Khi có khách đến thăm bà thờng làm gì? - Dùng gì? - Chén gọi đồ dùng gì? - Chất liệu làm gì? - Ngồi chén cịn đồ dùng để uống nữa? * Tìm hiểu đồ dung để ăn - Đến ăn cơm bà mời on an cơm cần gì? - Chât liệu làm gì? Gọi đồ dùng ? Ngồi cịn có đồ dùng để ăn nữa? * Tìm hiểu đồ dùng vệ sinh - Ăn xong phải làm gì? - Cần đồ dùng gì? ( tơng tự gợi hỏi nh trên) => Giáo dục trẻ dìn đồ dùng , xếp đồ dùng gọn gàng Hoạt động 3: Phân nhóm đồ dùng theo chất liệu - Các con giúp bà phân loại đồ dùng dê vỡ - Trong nữn loại đồ dùng naỳ có khác nhau? - Dễ nên sử dụng phải làm nh nào? ( tơng tự cho trẻ phân nhóm nhựa, săt nhôm) - Ngoài loại làm nguyên liệu biêt loại nguyên liệu nữa? - Tô màu đồ dùng theo yêu cầu - Trẻ nhóm tơ - NhËn xÐt , tuyªn dơng -Trẻ hát - Trẻ kể - Mời nớc - ChÐn - Đồ dùng để uống - Bằng sứ - TrỴ kĨ - TrỴ kĨ - TrỴ trả lời - Trẻ kể - Rữa tay, mặt, súc miệng - Trẻ kể - Chén bát - Cân thận - Trẻ kể - Trẻ nhóm tô màu (9)* Kết thúc: Cả lớp hát : Tìm kim cho bà - Cả lớp hát kết hợp A: Hoạt động trời Nội dung: Hoạt động có chủ đích Vẽ đồ dùng ăn, uống I Mục đích u cầu: - TrỴ biết dùng kỹ học để vẽ đồ dùng ăn, uống II Chuẩn bị: - Sân bãi III.Cách tiến hành: Cô đọc câu đố: Miệng tròn lòng trắng phau phau Đựng cơm đựng thịt, đựng rau hàng ngày - Cô vừa đố gì? - Cái bát đồ dùng gì? - Đồ dùng để ăn để uống loại nào? - Bây vẽ đồ dùng để ăn đồ dùng để uống nhé! * Tổ chức cho trẻ vẽ: Cô theo dõi gợi ý - Nhận xét tuyên dương B: Trò chơi vận động: Cho thỏ ăn C: Chơi tự do Họa động góc - Góc phân vai:Cữa hàng bán dồ dùng gia đình, tổ chức du lịch - Góc xây dựng : Xây nhà bé - Góc nghệ thuật: Nặn gấp đồ dùng gia đình - Góc thư viện: Làm an bum vê đồ dùng gia đình Hoạt động chiều 1 Cả lớp đọc đồng dao: Đi cầu quán I Yêu cầu - Trẻ đọc theo cô : Đi cầu quán II Chuẩn bị: III Cách tiến hành: Cô đọc mẫu đồng dao lần - Lớp đọc theo lần - Nhóm tổ, cá nhân đọc ( Cô ý sữa sai) - Nhận xé tuyên dương 2: Tổ chức cho trò chơi : Đóan tên đồ vật 3: Nêu gương cuối ngày Nhận xét cuối ngày (10) ******************************************************** Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Hoạt động có mục đích PTNN :Làm quen văn học Chuyện : Cây khế I Mục đích-yêu cầu: 1 Kiến thức: - Trẻ nhớ tên nhân vật chuyện - Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: Người anh tham lam độc ác nên bị trừng trị, người em thật chăm nên hưởng sống ấm no hạnh phúc, trả lời ác câu hỏi cô 2 Kỹ năng: - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ Biết trả lời câu hỏi theo nội dung câu chuyện 3.Giáo dục: - Trẻ biết quan tâm tới người thân gia đình, anh em biết yêu thương , đùm bọc lẫn II Chuẩn bị: - Tranh chuyện: Cây khế III Tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ * Ho t độ ng : Trò chuyện với trẻ. - Cho trẻ đọc thơ “ Làm anh” - Những ngời thân gia đình sống với nh nào? - Cã anh em nhµ cha mẹ anh em với để biÕt người anh ngi em nh th lng nghe c©u chuyện:”c©y khế “nhá! * Ho t độ ng : Kể chuyện cho trẻ nghe. - Cô kể chuyện lần - Cô kể lần kết hợp cho trẻ xem tranh minh họa chuyện - Trích dẫn đàm thoại theo nội dung câu chuyện + Các vừa nghe câu chuyện gì? + Trong c©u chun cã nhân vật nào? - Khi người anh lấy vợ người anh làm gì? - Chia cho người em gì? - thaí độ ngừơi em sao? Người anh chia cho em túp lều tranh manh vườn có khế người em khơng chút phàn nàn - Cả lớp đọc thơ - Nghe c« kĨ chun - Cây khế - Người anh, gười em,chim phượng Hoàng - chia tài sản cho em - Một túp lều tranh vf mảnh vườn có khế (11)“ người anh chia cho chăm sóc” - Khi khế hoa kết điêu xẩy ra? - Chim Phượng Hồng nói với người anh nào? - Bảo người em may túi ngang? - Người em làm với só vàng đó? Được chim vàng anh đưa lấy vàng từ em trở nên giàu có người em chia cho dân nghèo “Chim đưa dân nghèo” - Khi thấy em giàu co anh làm gì? - Em có đồng ý khơng? - Anh làm gì? Chim Phượng Hồng có đưa anh lấy vàng khơng? - Điều xẩy với người anh? Vì anh tham lam nên bị trừng trị “anh giả vờ cắn chết người anh’’ - Qua câu chuyện nhắn nhủ điều gì? - Con yêu nhân vật nhất? Vì sao? => Anh em gia đinh phải biết yêu thương chăm sóc đùm bọc lẫn - Có đồng dao lên điều đó? * Cơ kể lần kết hợp xem tranh Về nhà bố mẹ ơng bà ốm phải làm gì? Kết thúc: Cả lớp hát “tìm kim cho bà” - Chim Phượng Hoàng đến ăn - Ăn trả cục vàng mà đựng - Chia cho dân nghèo - Địi đổi nhà - Có - Có - Tham am nên bị chim Hắt xuống biển chết - Không tham lam, - Trẻ trả lời - Anh em hoà thuân - Trẻ trả lời - Cả lớp hát Hoạt động ngồi trời I Hoạt động có mục đích Quan sát vườn rau a Mục đích yêu cầu Trẻ biết đặc điểm, tác dụng lơị ích rau b Chuẩn bị: - Vị trí địa điểm quan sát c Cách tiến hành: Cả lớp hát bài”Búp cải non” Các nhìn xem vườn rau có loại gì? Nó có đặc điểm nào? Có tác dụng gì? Muốn có rau để ăn hàng ngày phải làm gì? Trị chơi vận động “ Gieo hạt” 3 Chơi tự Hoạt động góc Góc phân vai:Gia đình,cữa hàng bán đồ dùng gia đình Góc xây dựng: Nhà bé Góc nghệ thuật:Vẽ nặn, xé dán đồ dùng gia đình (12) Hoạt động chiều Đóng kịch :Tích chu 1 Mục đích u cầu: - Trẻ biết thể vai nhân vật Chuẩn bị: 3 Cách tiến hành: Cả lớp hát : Cháu yêu bà Cơ tóm tắt nọi dung câu chyện lại lần Cho trẻ nhận vai Trẻ đóng vai theo dõi gợi ý trẻ thể tính cách nhân vật Nhận xét tuyên dương * Vệ sinh nêu gương Nhận xét cuối ngày **************************************************************** Thứ ngỳ tháng 11 năm 2010 Hoạt động có chủ đích PTTM : Hoạt động âm nhạc DH+VĐ: Bé quét nhà (ndc) NH: Ru em TC: Nghe âm tìm đồ vật I Mục đích yêu cầu: * Kiến thức:-Trẻ hát xác “Bé quet nhà” - Hứng thú nghe cô hát bài” Mẹ yêu con” - Chơi luật cách chơi :Nghe âm tìm đồ vật * Kỹ năng: - Luyện kỹ hát nhạc * Thái độ: -Trẻ biết vệ sinh nhà cữa II Chuẩn bị: - Một số đồ dùng gia đình III Cách tiến hành: Hoạt động cô Hoạt động trẻ * Hoạt động 1:H+ VĐ Ổn định : Cả lớp đọc thơ” Bà ơi” Các vừa đọc thơ nói ai? - Bà người nào? - Lớp đọc - Về bà (13)- Các làm để bà vui lịng? Hơm cô dạy hát vân động hát “Bé quét nhà” sáng tác cuả Hà Đức Hậu nhé! Cô hát mẫu lần Cô hát lần kết hợp điệu Cơ vừa hát hát gì? Sáng tác ai? Em bé hát làm gì? Em bé biết giúp đỡ bố mẹ quét sân nhà Cịn làm để giúp đỡ bố mẹ? - Cả lớp há toàn lần - Tổ hát đối đáp lần Để bà hát vui co cháu vận động theo nhịp - Cô vô mẫu lần - Cả lớp vỗ toàn lần - Tổ vỗ lần - Cá nhân Hỏi trẻ vừa vận động gì? Ngồi cịn có cách vận động nữa? Cá nhân trẻ thể Lớp vỗ theo cách bạn - Cả lớp vận động lại lần Hoạt động 2 :Nghe hát Các ngoan lại biết giúp đỡ bố mẹ , mẹ yêu q Bây hát cho hát “mẹ yêu con”Nhạc lời Nguyễn Văn Tí nhé! - Cơ hát cho trẻ nghe lần Hỏi trẻ vừa hat hát gì? - Cô hát lần kết hợp làm điệu Hoạt động 3: Trò chơi Bây có muốn giúp mẹ tìm đồ dùng qua trị chơi không? - Cô phổ biến luật chơi cách chơi:Khi có tiếng hát nhỏ chưa có dùng tiếp tục cịn có tiếng hát to đố có đị dùng - Tổ chức cho trẻ chơi - Nhận xét tuyên dương * Kết thúc lớp hát bài”Bé quét nhà” - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Bé quét nhà, - Quét nhà - Trẻ trả lời - Vỗ tay theo nhịp - Trẻ kể - Bài mẹ yêu - Có - Ra Hoạt động ngồi trời Nơi dung : Hoạt động có mục đích (14)I Muc đích yêu cầu: - Trẻ biết dùng kỹ xoay tròn lăn dọc ấn bẹt Để nặn đò dùng gia đình II Chuẩn bị: Đất nặn , bảng III Cách tiến hành Cô hướng dẫn cho trẻ nặn Tổ chức cho trẻ nặn Nhận xét tuyên dương 2 Trò chơi vận động: Cho thỏ ăn 3 Chơi tự do Hoạt động góc Góc phân vai: Cưã hàng bán đồ dùng gia đình Góc xây dựng: Xây nhà cho bé Góc Học tập: Phân nhóm nhu cầu cho gia đình, Thêm vào để có đồ dùng, Làm sưu tập gia đình Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, xé dán đồ dùng gia đình Hoạt động chiều Lau đồ dùng dồ chơi 1.Mục đích yêu cầu: - Trẻ biết lau đồ dùng đồ chơi sẽ, xếp vào nơi qui định Chuẩn bị: - Khăn lau, nước rữa 3 Cách tiến hành: Cô giới thiêu công việc lao động Chia trẻ thành nhóm nhóm lau góc (Cơ theo doĩ gợi ý giúp trẻ) Kiểm tra kết B Biểu diễn văn nghệ - Tổ chức cho trẻ biểu diễn gia đình C Vệ sinh nêu gương a Mục đích yêu cầu - Trẻ hào hưng phấn khởi đượ nêu gương - Nhớ số cờ đạt tuần Giáo duc trẻ chăm ngoan b Chuẩn bị - Bảng bé ngoan - Phiếu bé ngoan c Cách tiến hành * Ổn định: Cho lớp hát “Cả tuần ngoan” - Cho lớp nhận xét ngày thứ - Trẻ bình xét bé ngoan tuần(Nếu trẻ nhận sai cô đọc cho trẻ biết) (15) _ Phát phiếu bé ngoan - Dặn dò trả trẻ Nhận xét cuối ngày Kế hoạch hoạt động chủ đề nhánh Nhu c u gia ìnhầ đ Thứ Hoạt động Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Đón trẻ Trị chuyện Thể dục - Trò chuyên với trẻ bưã ăn gia đình, hương tiện lại, đồ dùng - Trao đổi với phụ huynh tình hình học tập trẻ - H2; Tv2 BL4 ;C3;B2 Hoạt động có chủ đích Thể dục -Ném trúng đích nằm ngang TC: Cáo thỏ Toán Dạy trẻ nhận biết đếm nhóm có đối tượng Nhận biết chư số MTXQ -Tìm hiểu bữa ăn gia đình Tạo hình -Vẽ số lọai Văn học Thơ: - Bà Ân nhạc DH: Quả NH:Thật chê TC:Nghe âm đoán tên đồ dùng Hoạt động trời Nhặt đá sỏi xếp đồ dùng đồ chơi - Nhặ vàng làm đồ dùng QS thời tiết Vẽ đồ dùng gia đình QSXQ trường Hoạt động góc - Góc phân vai: Gia đình, Cữa hàng thực phẩm, - Góc xây dựng: Trại chăn ni - Góc học tập: Phân nhóm thực phâm, Xếp đồ dùng ăn uống tương ứng với thành viên gia đình - Nghệ thuât: Tô màu, loai thực phẩm, vẽ,nặn , xé dán lọai - Sách : Làm sách tranh bữa ăn gia đình Hoạt đông chiều HD TC: chi chi chành chành Hồn hành tốn Vẽ Hồn thành vở toán HD xếp đồ dùng đồ chơi (16)Tuần 3 Thể dục sáng Đề tài: H4;TV2;C3;BL6; B2 I Mục đích yêu cầu: Trẻ tập đông tác theo cô đẹp, xác - Rèn luyện phát triển thể trẻ - Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục II Chuẩn bị : - Sân bãi III Cách tiến hành: 1 khởi động: Cho trẻ thành vòng tròn sau đố chuyển hành hàng ngang để tập 2 Trọng động : a Tập tập phát H2: Tàu hỏa tu tu TV2: Tay đưa trước lên cao BL6: Ngồi duỗi chân quay người sang bên C3: Chân đưa trước lên cao B2: Bật tiên phía trước 3.Hồi tĩnh: Đi nhẹ vòng **************************************************************** Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Đón trẻ - Trị chuyện với trẻ ngày nghỉ - Gia đình có tổ chức đâu khơng? - Ăn ăn gì? - Đi phương tiện gì? Hoạt động có chủ đích PTTC Thể dục Đề tài: Ném trúng đích nằm ngang TC: Cáo thỏ I Mục đích yêu cầu * Kiến thức: - Trẻ biết ném trúng đích thao tác, trúng đích - Hứng thú chơi trò chơi: Cáo thỏ * Kỹ năng: - Luyện kỹ ước lượng khoảng cách, kỹ ném trúng đích * Thái độ: - Trẻ trật tự học, gĩư gìn đồ dùng II Chuẩn bị - Vẽ sơ đồ để tập - túi cát III Cách ti n h nhế Hoạt động cô Hoạt động trẻ * Ổn định tổ chức: (17)Trò chuyện với trẻ nhu cầu du lịch gia đình Hơm cháu du lịch nhé! 1.Khởi động: Cho trẻ thành vòng tròn kêt hợp kiểu sau chuyển thành hàng ngang để tập 2 Trọng động: a Tập tập phát triển chung ĐTTV: tay thay quay dọc thân ĐTC:Ngồi khuỵu gối ĐTBL:Nghiêng người sang bên ĐTB: Bật chụm hân tách chân b Vận động bản:Ném trúng đích năm ngang Hơm gia đình du lịch tham gia trị chơi:Ném trúng đích nằm ngang Cơ làm mẫu lần Lần kết hợp phân tích:Tay phải cầm túi cát chân trái bước dâm lên vạch chuẩn ta cầm túi cát đưa từ trước lên cao ngang tầm mắt ném vào đích sau sau hàng đứng - Trẻ thực : Mỗi lần cháu , chá thực lần(Cô kết hợp sữa sai) Hỏi trẻ vừa tập gì? Cháu làm lại lần c Trò chơi: Cáo thỏ Các gia đình cịn chơi trị chơi: Cáo thỏ - Cơ phổ biến luật chơi cách chơi Tổ chức cho trẻ chơi Nhận xét tuyên dương Hồi tĩnh: Đi nhẹ vòng - Trẻ kết hợp kiểu - Trẻ tập tập phát chung - Trẻ lắng nghe - Trẻ quan sát - Trẻ thực - ném trúng đích nằm ngang -2 trẻ thực - Trẻ ý lắng nghe - Trẻ chơi Hoạt động trời Nội dung:Nhặt đá sỏi xếp đồ dùng đồ chơi I Mục đích yêu cầu: - Trẻ biết nhặt viên sỏi để xếp thành loại đồ dùng mà trẻ thích - Luyện kỹ khéo léo, II Chuẩn bị : - Sân bã III Cách tiến hành (18) cầu quán mua nhữn đồ dùng gì? - Cơ gợi ý cho trẻ xếp - Nhận xét kết Trò chơi vận động Gieo hạt Chơi tự Hoạt động góc Góc phân vai: Gia đình, cữa hàng thực phẩm Góc xây dưng: Xây nhà bé Góc tạo hình: Xé dán, vẽ nặn loại thực phẩm, đồ dùng Góc sách làm sưu tập gia đình Hoạt động chiều 1 Hướng dẫn trò chơi mới: Chi chi chành chành a Mục đích yêu cầu - Trẻ chơi đùng luật cách chơi -Luyện kỹ phản xạ nhanh nhẹn khéo léo, phát ngôn ngữ b Chuẩn bị: - sân bãi c Cách tiến hành Hơm se hướng dẫn trị chơi : chi chi chành chành Luật chơi cách chơi sau:khi dộc đến câu”ập”thì nắm tay bắt ngón tay bạn - Cách chơi chia trẻ thành nhóm trẻ làm vừa vừa vào lòng bàn tay trẻ làm vưa vừa ngón tay vừa đọc theo nhịp lời ca đến câu cuối nắm tay bạn - Tổ chức cho trẻ chơi - Nhận xét tuyên dương 2 Vệ sinh nêu gương Nhận xét cuối ngày (19)Thứ ngày háng 11 năm 2010 Hoạt động có chủ đích PTNT TỐN Đề tài: Dạy trẻ nhận biết đếm nhóm có đối tượng nhận biết chữ số I Mục đích yêu cầu: * Kiến thức: - Trẻ đếm nận biế số lượng 3, nhận biết chữ số *Kỹ năng: -Biết xếp từ trái qua phải,Kỹ nhận biêt nhóm có đối tượng, luyện đếm đến * Thái độ : - Trật tự học, dìn đồ dùng II Chuẩn bị: Mơ hình bàn sinh nhật quả, xe máy, III Cách ti n h nh:ế Hoạt động cô Hoạt động trẻ *Ổn định: Cả lớp hát bài”Chúc mừng sinh nhật” - Các vừa hát ngày gì? - Trong ngày thường tổ chức tiệc gì? - Mọi người thường tặng cho gì? Chúc gì? * phần 1: Ơn tạo nhóm có số lựơng 1-2 Các nhìn xem bàn sinh nhật có lọai gì? Nhóm q có số lượng 1-2 * Phần 2: Tạo nhóm có số lượng Nhận biế chữ số - Các tặng bạn q gì? Có quả? - Có đĩa? Hai nhóm nào? - Nhóm nhiều hơn? Nhiều mấy? - Nhóm hơn, mấy? - Muốn nhóm làm nào? - Cơ muốn tặng bạn thứ làm nào? - Bây nhóm sao? - Bằng mấy? Hai thêm mấy? Đem đĩa tặng bạn nào? * Liên hệ thực tế: - Nhìn xem co nhóm đồ chơi có sơ lương nào? Phần 3: Luyện tập: Tơ chức cho trẻ chơi trị chơi: tìm bạn thân Trị chơi: Làm q tặng bạn - Trẻ hát - Sinh nhật - Tặng quà - Quả, điạ đựng quả,3 - 2,không - Quả,3 - đĩa, - Thêm vào bớt - Thêm vào - Bằng - Bằng - (20)HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI Nộidung: Hoạt động có mục đích: Nhặt vàng làm đồ dùng I Mục đích yêu cầu: - Trẻ biết lựa chọn vàng để làm đồ dùng -Luyện khéo léo đôi tay - Giáo dục trẻ dìn đồ dùng II Chuẩn bị: - Rá, tăm,băng dính III Cách tiến hành: - Cô hướng dẫn cho trẻ thực - Cô theo dõi bao quát, gợi ý - Nhận xét tuyên dương 2: Trò chơi vận động: Chi chi chành chành Chơi tự Hoạt đơng góc - Góc phân vai: Gia đình tổ chức du lịch - Góc xây dựng: Xây dựng nhà bé - Góc học tập: Phân nhóm thực phẩm - Học tập : kể chuyện gia đình, làm sưu tập gia đình Hoạt động chiều 1.Hoàn thành tập làm quen với toán - Nhận biết số lượng - Cô hướng dẫn trẻ thực - Trẻ thực - Kiểm tra kết Nêu gương cuối ngày Đánh giá cuối ngày (21)Thứ ngày 10 tháng 11năm 2010 Hoạt động có chủ đích PTNT THMTQX Đề tài: Nhu cầu dinh dưỡng cần cho gia đình I Mục đích yêu cầu: * Kiến thức:- Trẻ biêt loại thực phẩm cần cho gia đình, lợi ích chúng gia đình * Kỹ năng:- Luyện kỹ quan sát , ý, kỹ phân nhóm thực phẩm * Thái độ: - Trẻ biết ăn uống đủ chất hợp vệ sinh, ăn hết suất II Chuẩn bị:- nhóm thực , hẩm - Các loại thực phẩm nhựa - Tranh tập lô tô loại thực phẩm - Bài hát : tổ ấm gia đình, Mời bạn ăn III Cách ti n h nh:ế Hoạt động cô Hoạt động trẻ Hoạt động 1:Ổn định: Cả lớp hát : Mời bạn ăn Các vừa hát hát nói gì? - Muốn thể khỏe mạnh phải ăn nào? Để biết ăn quan trọng thể người nghe cô kể câu chuyện “ai quan trọng nhất” Hoạt động 2: Quan sát, đàm thoại Cơ kể từ đầu đến nhóm rau,củ ,quả, * Cho trẻ xem tranh rau củ , - Nhóm rau củ nói gì? - Nhóm cung cấp chất cho thể ? Ăn vào thể nào? - Mẹ thường chế biến từ rau? Củ quả? - Con thích nhất? Vì sao? - Ngồi loại rau củ cịn co rau củ nữa? - Khi ăn phải làm gì? => Nhóm rau, củ ,quả cung cấp cho thể nhiều lại vitamin khác nhau, thiếu bữa ăn hàng ngày,giúp cho thể khỏe mạnh,mắ sáng da dẻ hồng hào,dễ tiêu hóa + Cơ kể tiếp đoạn nhóm tinh bột(sắn, ngô, khoai, sắn ) - Gạo ngô khoai sắn giàu chất gì? - Chất tinh bột chế biến ăn gì? - Cơ kể tiếp nhóm cá tơm cua… - Cho trẻ xem tranh nhóm chất đạm : - Các ăn - Ăn đủ chất - Mình người quan trọng - VTM - Trẻ kể - Rữa tay - Chất bột đường - Trẻ kể (22)- Nhóm nói với nào? - Nhóm chất đạm gồm lọai gì? - Nó có ích lợi thể người? - Mẹ thường nấu cho ăn từ thực phẩm này? Con thích nào? - Nếu khơng có thể ta nào? - Cơ kể tiếp nhóm chất béo Cho trẻ xem tranh nhóm chất béo - Nhóm chất béo nói nào? - Ngồi cịn có loại thực phẩm giàu chất béo nữa? Chúng ta ăn vừa đủ không ăn nhiều không tốt cho thể khơng ăn hay ăn q khơng tốt - Nếu thiếu nhóm thự phẩm người nào? * Cho trẻ xem tranh ảnh gầy yếu, tranh thể khỏe mạnh cho trẻ nhận xét - Trong bữa ăn cần đầy đủ nào? - Trước ăn phải làm gì? Hoạt động 3: Luyện tập- Cũng cố: Trò chơi:Lấy thực phẩm theo yêu cầu cô Chia lớp thành đội qua đường hẹp lên lấy thực phẩm theo yêu cầu - Tổ chức cho trẻ chơi - Kiểm tra kết * Trò chơi: Thi dán Cô phát cho cháu tập để dán lơ tơ thành nhóm thực phẩm * Kết thúc : lớp hát : “Bàn tay mẹ” - Mình quan trọng - Trẻ kể - Khỏe mạnh - Trẻ kể - Gầy yếu - Quan trọng - Trẻ kể - Cần ăn đủ nhóm thực phẩm - Trẻ hát Hoạt động trời NỘI DUNG: Quan sát có mục đích - QS:Thời tiết ngày 1 Mục đích yêu cầu: - Trẻ nhận biêt đặc điểm thời tiết ngày ngày Chuẩn bị: - Vị trí quan sát Cách tiến hành - Hỏi trẻ xem hôm thời tiết nào? - Cây cối sao? - Con người thời tiết lạnh làm gì? => Các ăn mặc ấm kẻ bị cảm lạnh II Trò chơi vận động: nhà III Chơ tự do (23) Hoạt động góc Góc phân vai: Gia đình tổ chức du lịch, sinh nhật Góc xây dựng: Xây nhà cho bé Góc tạo hình: Vẽ nặn , xé dán lọai thực phẩm Góc học tập: Phân nhóm thực phẩm Hoạt động chiều Họat động có mục đích PTTM : TẠO HÌNH Đề tài:Vẽ số loaị quả I Mục đích yêu cầu * Kiến thức: - Trẻ biết vẽ loại với nhiều hình dạng,màu sắc khác - Biết bố cục tranh cân đối * Kiến thức: - Rèn kỹ vẽ nét cong, nét xiết,cng trịn… - Kỹ tơ màu, bố cục tranh * Thái độ : - Trẻ biết giá trị dinh dưỡng sức khỏe người II Chuẩn bị: - Mơ hình bàn sinh nhật - Vở tạo hình,sáp màu - Tranh đu đủ, cam chuối, Na III Cách tiến hành: Hoạt động cô Hoạt động trẻ * Ổn định tổ chức:Cả lớp hát :Cho - Các vừa hát ai? - Gia đình thường tổ chức ngày gì? _ Trong ngày sinh nhật mẹ thường chuẩn bị gì? Hơm sinh nhật bạn Trúc Mai trịn tuổi chuẩn bị q tặng cho bạn Trúc Mai có muốn xem khơng? * Hoạt động 1: Quan sát đàm thoại - Đây gì? Con có nhận xét này? -> Cơ tóm ý trẻ Đây gì?(Tương tự với đu đủ, xoài, chuối…) * Mở rộng : cịn biết nữa? Các loại giàu chất gì? Có lợi đối vơi sức khỏe? Khi ăn phải làm gì? Hỏi ý định trẻ vẽ để tặng cho bạn - Vẽ nào? Hoạt động 3: Trẻ thực - Cô theo dõi gợi ý Họat động 4: nhận xét sản phẩm - Trẻ hát - Trẻ kể - Có - Quả chuối, dài cong, màu vàng - Cam, - Trẻ kể - Vi ta A, C Da dẻ hồng hào,Rữa tay gọt vỏ… - Trẻ nói lên ý định (24)- Các vẽ để tăng bạn nào? - Các thích nào? - Cho trẻ tự giới thiệu tranh - Cơ khuyến khích sản phẩm đẹp sáng tạo, bổ sung sản phẩm chưa hoàn thiện * kết thúc: Cả lớp đến bàn sinh nhật chúc mừng hát “ chúc mừng sinh nhật” - Quả - Trẻ lên chọn - Trẻ tự giới thiệu tranh - 3-4 tranh -lớp hát Nêu gương cuối ngày Nhận xét cuối ngày ……… ……… ……… ……… **************************************************************** Thứ ngày 11 tháng 11 nam 2010 Hoạt động có chủ đích PTNN Thơ: Đề tài: Mẹ em I Mục đích-yêu cầu. 1 kiến thức: - Trẻ đọc thuộc thơ - Hiểu nội dung thơ nói lên cơng lao to lớn mẹ dành cho đứa thân yêu Mẹ dạy em bao điều hay lẽ phải, cho em lớn khôn thành người tốt 2 kỹ năng: - Luyện kỹ đọc thơ diễn cảm - Biết hình ảnh so sánh ngeời mẹ thơ - Kỹ trả lời mach lạc 3 Thái độ : Trẻ yêu quí mẹ , lẽ phép II.Chuẩn bị. - Tranh nội dung thơ - Tranh,ảnh người thân gia đình.về mẹ bé - Sáp màu III Tiến hành. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ * Hoạt động ổn định - Cho trẻ xem tranh ảnh người thân gia đình, trị chuyện cơng việc hàng ngày mẹ, tình cảm mẹ dành cho bé * Hoạt động 2. Dạy trẻ đọc thơ - Có thơ hay nói lên tình cảm - Xem tranh ảnh trị chuyện (25)và mong muốn mẹ hôm cô cháu tìm hiểu kỹ thơ: Mẹ em - Cô đọc thơ lần Cô kết hợp đọc lần 2.xem tranh * Đọc trích dẫn làm rõ nội dung thơ + Mẹ dạy em điều gì? + Mẹ dạy em biết yêu ai? sao? + Bài thơ so sánh mẹ giống ai? có thấy khơng? + Tình cảm em dành cho mẹ thể thơ nào? - mẹ yêu con mẹ nào? - Yêu mẹ làm gì? - Dạy trẻ đọc thuộc thơ * Hoạt động3 Nghe hát Mẹ - Cô hát tặng “Ru con” nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý - Mời trẻ hát tặng lớp “cho con” * Hoạt động 4: - Tô màu tranh mẹ - Nghe cô đọc thơ - Trẻ xem nghe cô đọc thơ - Mẹ dạy em tập đi, tập nói, biết gọi, biết thưa - Dạy em u chăm làm nết na, yêu thạch sanh nghèo dũng cảm - Trẻ đọc thơ cô + Lớp, tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc thơ - Nghe bạn hát thể tình cảm lời ca - Trẻ tô màu tranh Hoạt động trời Hoạt động có mục đích Vẽ đồ dùng gia đình I Mục đích u cầu: - Trẻ biết cầm phân để vẽ đồ dùng gia đình - Luyện kỹ vẽ cho trẻ - Giáo dục trẻ dìn đị dùng II Chuẩn bị: - Sân bãi - Phấn vẽ III Cách tiến hành Cho trẻ kể tên số đồ dùng Trẻ thực cô theo doi gợi ý Nhận xét kết 2 Trò chơi vận động (26) Hoạt động góc - Góc phân vai: Gia đình , cưã hàng - Góc xây dựng: Xây trại chăn ni - Góc học tập : Phân nhóm thực phẩm - Góc thư viện: Xem tranh sách Hoạt động chiều Hồn thành làm quen với tốn Cơ hướng dẫn trẻ làm tập toán - Cô làm mẫu - Trẻ thực - Cô theo dõi bao quát - Nhận xét tuyên dương Nêu gương cuối ngày Nhận xét cuối ngày ……… ……… ……… ……… **************************************************************** Thứ ngỳ 12 tháng 11 năm 2010 Hoạt động có mục đích PTTM Hoạt động ÂM NHẠC - DH: “Quả” (NDC) - NH: Thật đáng chê (NDKH) - TC: Nghe tiếng hát tìm (NDKH) I Mục đích yêu cầu: * Kiến thức: - Trẻ hát xác bài”Quả”,Hiểu nội dung hát:Các lọai có ích sức khỏe - Trẻ hứng thú nghe cô hát bài”Thật đáng chê” - Chơi luật cách chơi”Nghe tiếng hát tìm đồ vật” * Kỹ năng: - Luyện kỹ hát nhạc , diễn cảm - Luyện kỹ tai thính cho trẻ * Thái độ : - Trẻ trật tự học, biết dinh dưỡng cần cho thể - Biết không ăn xanh không uống nước lã II Chuẩn bị : - Tranh vẽ quả:trứng, mít, bóng, khế - Một số loại chơi trò chơi, xắc xô III Cách tiến hành Hoạt động cô Hoạt động trẻ (27)* Ổn định tổ chức: Cả lớp đọc ‘vè trái cây” Các vừa đọc vè nói qủa gì? - Ngo cịn biết nữa? - Loại giàu chất gì” Có lợi cho thể người? - Thế có biết hát nói khơng? Bây lắng nghe cô “quả” sáng tác Xanh Xanh * Hoạt động 1:Dạy hát: - Cô hát cho trẻ nghe lần 1(ngồi hát) Hỏi trẻ vừa hát hát gì? Lời hát nào? - Bài hát không hay lời ca mà cịn thể qua điệu cử đấy! - Cô hát lần kết hợp làm điệu cử - Các có muốn thể không? + Cả lớp hát toàn lần(hát theo tay chỉ, hát to nhỏ) + Tổ : tổ hát tổ trả lời tổ hát tổ trả lời + Nhóm: nhóm nam – nhóm nữ (2 nhóm) Nhóm bạn tóc ngắn – nhóm bạn tóc Dài Nhóm nam nữ- cơ(Kết hợp tranh loại quả) + Cá nhân:1 trẻ hát trẻ trả lời trẻ hát - Hỏi trẻ vừa hát gì? + Cơ hỏi trẻ trả lời Hỏi trẻ bà hát có gì? Quả ăn được, khơng ăn được? Trước ăn phải làm gì? Có ăn xanh khơng? * Hoạt động 2: Nghe hát Vậy mà có cị ăn xanh lại uống nước lã đấy! Điều xẩy với cị nghe hát “ thật đáng chê” nhạc lời Việt Anh nhé! - Cô hát lần 1: (ngồi hát) - Cô hát lần : kết hợp làm điệu Hỏi trẻ cô vừa hát cho nghe gì? - Các có muốn hưởng ứng cô không? - Cô hát lần 3: trẻ hưởng ứng => Chú cị khơng đội mũ, ăn xanh, uống nước lã nên bị đau đầu, đau bụng cịn sao? - Trẻ đọc - Trẻ kể - VTM, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh - Bài - Trẻ lắng nghe - Quả - Hay - Có Quả - Khế, mít,trứng - Bóng, đất - Rữa tay, quả, gọt vỏ - trẻ lắng nghe - Thật đáng chê (28)* Hoạt động 3: Trò chơi Bây tìm chín để tặng cho bạn cò - Các lên chơi đội mũ chụp mắt lại cô dấu sau lưng bạn có tiếng hát tiếng xắc xơ to có cịn có tiếng nhỏ tiếp tục tìm - Tổ chức cho trẻ chơi * Kết thúc : Cả lớp hát ngồi khơng uống nước lã HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: - Xem nhận xét tranh xung quanh trường - Trò chơi: rồng rắn lên mây - Chơi tự chọn sân HOẠT ĐỘNG GÓC. - XDCG: + Xây dựng trang trại, - Góc học tập + Phân nhóm thực phẩm - PV: Gia đình, bác sỹ , bán hàng HOẠT ĐỘNG CHIỀU - Hướng dẫn trẻ cách xếp quần, áo gọn gàng - Chơi tự chọn góc - Nêu gương, bình cờ, trả trẻ ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY. (29)B¶n thân Ngôi nhà thân yêu Gia đình của bé Nhu cu gia ỡnh Cô mẹ (30) Thơ vòng gió thơm Chuyện tích chu Trại chăn nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an chu diem gia dinh nhanh 2 va 3, giao an chu diem gia dinh nhanh 2 va 3