0

Giao an Vat li 8 ca nam

36 14 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2021, 21:47

- Từ dự đoán khoa học ( về tác dụng hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động )và làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán để khẳng định “Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vận tốc không[r] (1) Ngày soạn16-9-2007 Tiết Bài 1 Chuyển động học I/ Mục Tiêu  Biết vật chuyển động hay đứng yên so với vật mốc  Biết tính tương đối chuyển động  Biết dạng chuyển động  Nêu ví dụ chuyển động học,về tính tương đối chuyển động đứng yên, ví dụ dạng chuyển động  Rèn luyện tính độc lập, tính tập thể ,tinh thần hợp tác học tập II/ Chuẩn bị Bảng phụ vẽ hình 1.1 ;1.2 ; 1.3 (sgk) ; tập1.1 ;1.2 ;1.3 III/ Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS Hoat động1 Tổ chức tình học tập GV : Cho HS quan sát hình 1.1(sgk)và đặt vấn đề sgk Hoat động2 Làm để biết vật chuyển động hay đứng yên GV : yêu cầu HS đọc c1 - Tổ chức cho HS đọc thơng tin để hồn thành c1 GV thông báo nội dung sgk -GV cho HS trả lời c2, c3 Hoat động3 Tính tương đối chuyển động đứng yên GV : Cho học sinhhình 1.2 GV : tổ chức cho HS trả lời c4, c5 (GV lưu ý HS xác định vật làm mốc) GV : Tổ chức cho HS hoạt động nhóm để hồn thành c6 GV : Cho HS đứng chỗ trả lời c7 GV: y/c đại diện nhóm trả lời kết GV : Thơng báo tính tương đối chuyển động đứng yên GV : Cho HS lời c8 Hoạt động Một số chuyển động thường gặp HS quan sát tranh theo dõi gv đặt vấn đề HS : hoạt động nhóm để giải c1 HS :Ghi nội dung1sgk HS :hoạt động cá nhân để trả lời c2, c3 theo hướng dẫn GV HS :thảo luận để thống c2, c3 HS làm việc cá nhân trả lời c4, c5 theo hướng dẫn GV HS hoạt động nhóm hồn thành c6 (1) vật (2) đứng yên cả lớp nhận xét,từ đến thống c7 + ghi nội dung (2)GV Cho HS quan sát hình 1.3 a,b,c(sgk) GV : Nhấn mạnh : Quỹ đạo chuyển động dạng chuyển động GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân để hoàn thành c9 Hoạt động 5 Vận dụng – củng cố Cho HS quan sát hình 1.4 Tổ chức cho HS hoạt động nhóm trả lời c10,c11 GV chốt lại nội dung học cho số HS nhắc lại nội dung trọng tâm Cho HS làm tập 1.1, 1.2, 1.3 SBT GV hướng dẫn HS học nhà HS quan sát Ghi nội dung3 HS : Làm việc cá nhân sau hồn thành c9 HS quan sát HS Hoạt động cá nhân ,hoàn thành c10, c11 HS hoạt động cá nhân,thảo luận chung lớp để hoàn thành BT SBT Ngày 19/9/2007 Tiết Vận tốc I Mục tiêu (3) v = St ý nghĩa khái niệm vận tốc, đơn vị hợp pháp vận tốc m/s, km/s cách đổi đơn vị vận tốc - Biết vận dụng cơng thức để tính qng đường , thời gian chuyển động II Chuẩn bị GV : Đồng hồ bấm giây, tranh vẽ tốc kế xe máy HS : Ôn tập lại kiến thứcđã biết chuyển động III Tiến trình dạy học 1) Kiểm tra cũ : GV nêu câu hỏikiểm tra : Tại nói chuyển động đứng yên có tính tương đối ? lấy ví dụ minh hoạ ) Dạy Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1) Tìm hiểu khái niệm vận tốc GV treo bảng 2.1và yêu cầu học sinh thực C1 GV cho nhóm HS thông báo kết ghi vào bảng 2.1và cho nhóm khác đối chiếukết GV cho HS làm C2 chọn nhóm thơng báo kết , nhóm khác đối chiếu kết quảvà ghi kết vào bảng 2.1 GV cho HS tính tốn cá nhân so sánh độ lớn giá trị tìm cột bảng GV thông báo giá trị vận tốc cho học sinh phát biểukhái niệm vận tốc GV : Cho HS dùng khái niệm vận tốc để đối chiếu với cột xếp hạng cho nhận xét chúng? GV thông báo thêm số đơn vị cho HS làm câu C3 HS quan sát bảng 2.1SGK thảo luận nhóm Các nhóm trả lời kết Các nhóm đưa kết HS làm việc cá nhân so sánh quãng đường giây HS phát biểu KN vận tốc HS đưa nhận xét : vận tố lớn chuyển động nhanh HS làm việc cá nhân nhanh 2 Chậm 3 Quãng đường Đơn vị Hoạt động Lập cơng thức tính vận tốc GV : Giới thiệu kí hiệu v, s, t gợi ý cho HS dựa vào bảng 2.1 để lập công thức GV Từ công thức trêncho HS suy (4)cơng thức tính s, t HS thảo luận nhomsuy cơng thức tính s = v.t t = vs Hoạt động Giới thiệu tốc kế GV :- Muốn tính vận tốc ta phải làm ? - Để đo quãng đường ta phải dùng dụng cụ ? - Thời gian đo dụng cụ ? GV : Trong thực tế người ta đo vận tốc dụng cụ gọi tốc kế GV : Treo bảng phụ vẽ hình 2.2 (SGK) Tốc kế thường thấy đâu? HS Trả lời : Để đo vận tốc ta phải biết quãng đường thời gian - Đo thước đo chiều dài - dùng đồng hồ đo thời gian - Tốc kế gắn xe máy ô tô Hoạt động Tìm hiểu đơn vị vận tốc GV :Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị ? GV : Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị chiều dài đơn vị thời gian giới thiệu đơn vị vận tốc (SGK) GV : Cho HS thực C4 ( sgk) GV : Giới thiệu cách đổi đơn vị vận tốc GV cho HS thực hành đổi vận tốc HS : Trả lời câu hỏi HS hoàn thành C4 (SGK) Hoạt động Vận dụng GV cho HS thực câu hỏi C5a, C5b Cho HS trả lời nhận xét kết GV cho HS làm câu hỏi C6, C7, C8; chọn vài HS thông báo kết GV cho học sinh đọc phần ghi nhớ (sgk) HS Làm việc cá nhân so sánh kết quả,nhận xét kết HS đọc phần ghi nhớ (sgk) Hoạt động Hướng dẫn nhà Làm BT 2.3, 2.4, 2.5 trang (SBT) Ngày soạn 20/9/2007 Tiết Chuyển động – chuyển động không đều (5)- Phát biểu định nghĩa chuyển động chuyển động khơng Nêu số ví dụ vể hai chuyển động -Nêu cơng thức tính vận tốc trung bình vận dụng để tính vận tốc trung bình qng đường - Tiến hành TN để nhận biết chuyển động chuyển động không - Rèn luyện kĩ đo tính tốn II Chuẩn bị GV : Bố trí TN biểu diễn Bảng phụ HS : Mỗi nhóm TN bao gồm : + Máng nghiêng ; Bánh xe ; Máy gõ nhịp; Thước lấy thăng ; Bảng phụ kẻ sẵn III Các hoạt động dạy học 1) Kiểm tra cũ : Viết cơng thức tính vận tốc nêu rõ đại lượng đơn vị công thức? 2)Dạy Hoạt động GV Hoạt động GV Hoạt động Tìm hiểu chuyển động chuyển động khơng GV : Cho Hs đọc thông báo chuyển động đều chuyển động không ( SGK ) GV Cho HS lấy VD hai loại chuyển động HS : Đoc thông báo chuyển động chuyển động không HS lấy VD chuyển động chuyển động không + Chuyển động đầu kim đồng hồ chuyển động + Chuyển động đạp từ nhà đến trường chuyển động khơng Hoạt động Tìm hiểu chuyển động chuyênđộng không đều GV : Để tìm hiểu chuyển động chuyển động khơng ta xem xét TN sau GV : Giới thiệu TN ( giáo viên lắp giới thiệu) GV giới thiệu bước TN ( cho HS tiến hành TN ) HS theo dõi tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn GV HS ghi kết TN vào bảng kết Nhóm AB BC CD DE EF I Quãng Đường Thời gian Vận tốc II III (6)- Từ kết TN nhóm thảo luậnvà nêu đặc điểm chuyển động chuyển độnh không hình thành khái niệm hai chuyển động -Nhận xét HS: - Cho HS trả lời C1,C2 (SGK) Hoạt động Tìm hiểu vận tốc TB chuyển động dều chuyển động khơng GV : Cho HS tính quãng đường trong đơn vị thời gian ( qua số liệu bảng) GV thông báo vận tốc trung bình ( SGK ) HS : Các nhóm tính tốn điền vào bảng phụ HS : Trả lời câu hỏi C3 SGK Hoạt động Vận dụng GV hướng dẫn HS tóm tắt kiến thức học cho HS đọc phần ghi nhớ (sgk) GV : Yêun cầu HS trả lời câu hỏi C4, C5, C6 SGK GV : Hướng dẫn HS nhà trả lời câu C7 HS đọc ghi nhớ (sgk) HS trả lời câu hỏi C4, C5, C6,SGK Ngày soạn 25/9/2007 Tiết Biểu diễn lực I Mục tiêu - HS nêu VD thể lực làm thay đổi vận tốc - HS nhận biết lực đại lượng véc tơ Biết biểu diễn véc tơ lực II Chuẩn bị GV Tranh vẽ hình 4.1, 4.2 , 4.3, 4.4, bảng phụ ghi phần ghi nhớ SGK HS : Ôn lại kiến thức học lực học lớp III Các hoạt động dạy học 1) Kiểm tra cũ GV yêu cầu học sinh nêu khái niệm lực học lớp 2) Dạy Hoạt động GV Hoạt động HS (7)GV : Nhắc lại tác dụng lực lên vật lực làm biến đổi chuyển động vật làm vật bị biến dạng GV yêu cầu HS nêu số VD GV : Đặt vấn đề chuyển sang hoạt động HS nêu số VD tác dụng lực Hoạt động Ôn lại kiến thức lực GV : Yêu cầu HS hoạt động nhóm trả lời câu hỏi C1( yêu cầu HS đứng chỗ trả lờivà cho HS khác nhận xét ) GV chốt lại kiến thức HS trả lời câu hỏi C1 Hoạt động Biểu diễn lực GV : Thông báo đặc điểm lực cách biểu lực véc tơ Lực đại lượng véc tơ ( điểm đặt ,phương chiều độ lớn) GV : Thông báo cách biểu diễn véc tơ lực phải thể , đủ ba yếu tố - GV HS phân tích hình 4.3SGK GV : Thơng báo kí hiệu véc tơ lực F cường độ lực F HS ghi đặc điểm lực điểm đặt Lực có ba yếu tố Phương , chiều độ lớn Lực đại lượng véc tơ HS theo dõi cách biểu diễn lực GV phân tích cách biểu diễn lực hình 4.3 HS thực hành biểu diễn lực VD : Biểu diễn lực F tác dụng vào xe lăn theo phương nằm ngang có - Điểm đặt A - Phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải - Cường độ F = 15 N F = 15 N A F Hoạt động Củng cố – Hướng dẫn nhà GV: + Yêu cầu HS nhắc lại kíên thức của học + Chốt lại kiến thức cần ghi nhớ (8) + Yêu cầu HS làm BT vận dụng C2;C3 ( GV uốn nắn cách biểu diễn lực ) GV hướng dẫn HS trả lời BT 4.4 GV giao BT nhà : Giải BT 4.1 ; 4.2; 4.3 SBT Ngày2/10/2007 Bài 5 Sự cân lực - Quán tính Mục đích - Nêu số VD hai lực cân Nhận biết đặc điểmcủa hai lực cân vả biểu thị véc tơ lực - Từ dự đoán khoa học ( tác dụng hai lực cân lên vật chuyển động )và làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán để khẳng định “Vật chịu tác dụng hai lực cân vận tốc khơng thay đổi ,vật chuyển động thẳng ” - Nêu số VD quán tính Giải thích tưọng quán tính ,biểu số truờng hợp cụ thể II Chẩn bị - Bộ thí nghiệm hình 5.3, 5.4 SGK - bảng phụ ( bảng 5.1) ghi kết TN III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra cũ GV : - C1 :Nêu cách biểu diễn lực ? - Biểu diễn trọng lực tác dụng vào vật có khối lượng 0.3kg treo sợi dây HS : trả lời C1 HS : P =10m = 0,3 10 =3N ( HS biểu diễn lực bảng ) Hoạt động Tổ chức tình học tập GV Cho HS đọc phần đặt vấn đề SGK Cho HS nêu dự đoán HS theo dõi đọc phần đặt vấn đề SGK Nêu dự đoán Hoạt động Tìm hiểu hai lực cân bằng GV : Treo bảng phụ vẽ hình 5.2SGK cho HS quan sát Yêu cầu Hs đọc SGK trả lời câu hỏi : HS : (9)- Mỗi vật chịu tác dụng lực ? - Yêu cầu HS biểu diễn lực ( Giáo viên hướng dẫn uốn nắn sai sót vẽ lên bảng ) Gv yêu cầu Hs nêu nhận xét GV chốt lại hai lực cân lưu ý hai lực cân phải có chung điểm đặt , phương, ngược chiều HS đưa nhận xét điểm đặt, phương ,chiều, độ lớn cua lực hình vẽ Hoạt động Tìm hiểu dụng hai lực cân lên vật chuyển động GV yêu câu HSđọc phần dự doán SGK nêu dự đoán V : Để kiểm tra dự đốn có khơng ta làm VD sau: GV giới thiệu dụng cụ TN phương án TN GV : yêu cầu HS trả lời C2, C3, C4 GV thực TN yêu cầu HS quan sát ghi kết vào bảng Từ kết TN yêu cầu HS tính vận tốc so sánh vận tốc ba giai đoạn Yêu cầu HS rút kết luận từ kết TN HS nêu dự đoán : Các lự tác dụng lên vật cân vận tốc vật không thay đổi , vật chuyển động HS nghe GV giới thiệu TN kiểm tra trả lời C2, C3, C4, điền kết vào bảng Thời gian Quãng đường Vận tốc t1 =2s S1 = V1 = T2 =2s S2 = V2 = T3 =2s S3 = V3 = HS tính vận tốc nêu nhận xét : v1 = v2 = v3 HS đưa kết luận (sgk) Hoạt động Tìm hiểu qn tính GV : u cầu HS đọc thơng tin SGK Thơng báo qn tính HS : Đọc thông tin nghe GV thông báo qn tính Nêu nhận xét : Mọi vật khơng thể thay đổi vận tốc đột ngột vật có qn tính Hoạt động Vận dụng –Củng cố GV : Yêu cầu HS làm TN 5.4 trả lời C6, C7 - Yêu cầu HS trả lời C8 (nếu HS gặp khó khăn Gv HS tháo gỡ ) GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ (10)Ngày 10/10/2007 Bài LựC MA Sát I Mục tiêu - Mô tả xuất lực ma sát trượt , lực ma sát lăn, lực ma sát nghỉ - Làm thí nghiệm để phát lực ma sát nghỉ - Nêu số cách làm tăng , giảm lực ma sát đời sống kĩ thuật II Chuẩn bị - Nhóm : Lực kế , khúc gỗ , nặng - Lớp tranh vẽ 6.3, 6.4 SGK , số ổ bi loại III Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Tạo tình học tập Khi đạp xe đạp hai đoạn đường , đường gồ ghề đường tráng nhựa , đoạn đường em đạp xe nặng ? sao? Qua học hôm ta giải vấn đề HS đưa nhận xét -Đoạn đường gồ ghề đạp xe nặng Hoạt động Tìm hiểu lực ma sát I.khi có lực ma sát ? -Hai vật tiếp xúc có lực ma sát, có loại lực ma sát 1.Lực ma sát trượt GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK GV yêu cầu cá nhân nghiên cứu,phát chuyển đông trượt Một vật chuyển động trượt mặt vật khác xuất lực ma sát trượt Chú ý: tính cản trở chuyển động - Nêu ví dụ lực ma sát trượt đời sống 2.Lực ma sát lăn HS : đọc thông tin SGK + Vành bánh xe trượt qua má phanh (11) - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK - Lực mặt bàn tác dụng lên hịn bi có phải lưc ma sát trượt không? - Chuyển động chuyển động ? Một vật chuyển động lăn mặt vật khác xuất lực ma sát lăn -Lưc ma sát lăn có cản trở chuyển động khơng? -Nêu ví dụ lực ma sát lăn đời sống -Quan sát hình 6.1 SGK, trả lời C3 3.Lực ma sát nghỉ GV: -Yêu cầu HS đọc thông tin quan sát hình 5.2 SGK -Phát dụng cụ, yêu cầu HS làm TN theo nhóm -Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi : +Mặc dù lực kéo tác dụng lên vật nặng vật nặng đứng yên.Chứng tỏ vật nặng mặt bàn có lực gì? +Lưc cản so với lực kéo ? -Lực cân với lực kéo TN gọi lực ma sát nghỉ -Lực ma sát nghỉ giữ vật nào? -Nêu ví dụ lưc ma sát nghỉ đời sống -Đọc thông tin SGK -Không phải, khơng có chuyển động trượt -Chuyển động lăn - Lực ma sát lăn có cản trở chuyển động Nêu ví dụ C3: a) Lực ma sát trượt ,cường độ lớn hơn.Có ba người đẩy b)Lực ma sát lăn , cường độ nhỏ hơn,có người đẩy - Đọc thông tin quan sát hình 6.2 SGK - Nhận dụng cụ, làm TN theo nhóm - Thảo luận nhóm - Giữa mặt bàn với vật có lực cản - Lực cản cân với lực kéo - Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt vật bị tác dụng lực khác Ví dụ: Hoạt động Tìm hiểu lực ma sát đời sống kĩ thuật GV: - Treo hình 6.3,6.4 SGK, kẻ bảng GV : Hướng dẫn HS thảo luận nhóm Cho đai diện nhóm điền vào bảng Hướng dẫn sửa sai (nếu có ) Cho HS xem số ổ bi , yêu cầu HS nêu Hình Lợi Hại Cách làm tăng(hoăc giảm) 6.3a  Tra dầu,mỡ (12)tác dụng ý nghĩa c  6.4a  b  c  Hoạt động Vận dụng - Củng cố GV hướng dẫn yêu cầu HS trả lời câu hỏi C8, C9, câu hỏi đặt đầu Cho HS nhắc lại phần ghi nhớ Hướng dẫn HS giải BT SBT Ngày soạn 16/10/2007 Bài áp suất I.Mục tiêu -Phát biểu định nghĩa áp lực áp suất -Viết công thức tính áp suất, nêu tên đơn vị đại lượng có mặt cơng thức -Vận dụng cơng thức tính áp suất để giải tập đơn giản áp lực,áp suất -Nêu cách lầm tăng, giảm áp suất dùng để giải thích số tượng thường gặp II.Chuẩn bị * GV: Tranh hình 7.1 7.2 SGK phóng to Bảng 7.1 kẻ sẵn *Nhóm HS : -Bản miếng kim loại hình hộp chữ nhật TN -Một miếng xốp (lau bảng) III.Tổ chức hoạt động dạy- học Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1.Tổ chức tình học tập GV dùng tranh phóng to hình 7.1 để vào như SGK HS đọc SGK, quan sát hình 7.1 Hoạt động Hình thành khái niệm áp lực GV : Yêu cầu Hs đọc mục SGK GV thông báo khái niệm áp lực : áp lực lực ép vng góc với mặt bị ép Gv u cầu HS quan sát hình 7.3SGK làm C1 GV : Yêu cầu HS tìm thêm VD áp lực đời sống ( VD cần rõ áp lực HS đọc mục SGK Ghi KN áp lực (13)và mặt bị ép ) Hoạt động Tìm hiểu tác dụng áp lực phụ thuộc vào yếi tố nào ? GV : Hướng dẫn HS thảo luận , dựa VD nêu để dự đoán tác dụng áp lực phụ thuộc vào độ lớn áp lực (F) diện tích mặt bị ép( S) * TN GV giới thiệu mục đích phương án TN( hình 7.4) Gv : u cầu HS phân tích kết TN nêu kết luận (C3) HS : Quan sát , dự đoán thảo luận theo nhóm thống tồn lớp - áp lực phụ thuộc vào độ lớn lực diện tích mặt bị ép HS làm TN (hình 7.4) Ghi kết theo nhóm lên bảng 7.1 áp lực Diện tích bịép(S) Độ lún F1 F2 S2 S1 h2 h1 F3 F1 S3 S1 h3 h1 HS đưa kết luận ( hoàn thành C3) HS : Tự ghi kết luận vào Hoạt động Giới thiệu KN áp suất cơng thức tính GV : Giới thiệu tác dụng áp lực tỉ lệ thuận với F , tỉ lệ nghịch với S GV : Giới thiệu khái niệm áp suất , kí hiệu GV : Hướng dẫn HS xây dựng cơng thức tính áp suất P = FS P : áp suát F : áp lực S : diện tích bị ép GV giới thiệu đơn vị áp suất ( SGK) GV : Cho HS làm BT áp dụng Cho biết F = 5N , S1 = 50cm2 , S2 = 10cm Tính so sánh p1 , p2 HS ghi KN vào HS làm BT vận dụng áp dụng công thức P = FS ta có p1 = 0,005 5 =1000N; p2= 0,001 5 (14) p2 = p1 Hoạt động 5 Vận dụng GV : Yêu cầu HS làm C4( ý khai thác công thức ) GV cho HS làm C5 HS : Làm việc cá nhân , thảo luận nhóm, lớp HS : Làm việc cá nhân trả lời câu hỏi đặt rảơ phần mở Hướng dẫn nhà Yêu cầu HS học thuộc phần ghi nhớ làm BT 7.1; 7.2; 7.3; 7.4;7.5; 7.6 ( SBT) Bài áp suất chất lỏng-Bình thơng nhau I-Mục tiêu -Mô tả TN chứng tỏ tồn áp suất lòng chất lỏng -Viết cơng thức tính áp suất p = d.h, nêu dược tên đơn vị tính đại lượng có mặt cơng thức -Vận dụng coong thuức tính áp suất để giải tập đơn giản -Nêu ngun tắc bình thơng vận dụng để giải thích số hiệntựng thừng gặp đời sống II-Chuẩn bị Mỗi nhóm HS : -Bình hình trụ hình 8.3 SGK -Bình hình trụ đĩa D tách rời hình 8.4 SGK -Bình thơng (hình 8.6 SGK) -Nước chậu thuỷ tinh để đựng nước III-Tổ chức hoạt động dạy-học Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1 Tổ chức tình học tập GV: - Các em quan sát hình 8.1 cho biết hìng mơ tả ? -Tại người thợ lặn phải mặc áo lặn chịu áp suất lớn ? Nếu không mặc áo có nguy hiểm cho người thợ lặn không ? Để trả lời câu hỏi , ngiên cứu 8(ghi đề giới HS: (15)thiệu lên bảng ) Hoạt động 2 Tìm hiểu áp suất tác dụng lên đáy bình thành bình GV nhắc lại áp suất vật rắn tắc dụng lên mặt bàn nằm ngang( hình 8.2) theo phương trọng lực GV : Với chất lỏng ? Khi đổ đầy chất lỏng có gây áp suất lên bình khơng ? Lên phần bình ? -Các em làm TN(hình 8.3SGK) để kiểm tra dự đốn trả lời C1, C2 -Mục đích TN :Kiểm tra xem chất lỏng có gây áp suất chất rắn không ? HS : Khối chất lỏng có trọng lượng nên gây áp suất cho bình I Sự tồn áp suất chất lỏng TN HS : -Thảo luận nhóm đưa dự đoán(màng cao su đáy biến dạng, phồng lên) -Các nhón làm TN, thảo luận C1 : Màng cao su đáy thành bình biến dạng chứng tỏ chất lỏng gây áp suất lên đáy bình thành bình C2 : Chất lỏng gây gây áp suất theo nhiều phương , khác với chất rắn theo phương trọng lực Hoạt động 3 Tìm hiểu áp suất tắc dụng lên vật đặt lòng chất lỏng GV : Chất lỏng gây áp suất lên đáy thành bình.Vạy chất lỏng gay áp suất lịng ? -Để kiểm tra dự đốn ta làm TN2 -Giới thiệu dụng cụ TN(hình 8.4 SGK) -Mục đích kiểm tra gây áp suất chất lỏng -Đĩa D lực kéo tay ta giữ lại , nhúng sâu ống có đĩa D vao chất lỏng bng tay điều xảy với đĩa D ? -Các em làm TNvà đại diện nhóm cho biết kết TN - Trả lời C3 - Dựa vào kết TN1 TN2 em điền vàochỗ trống C4 HS dự đoán : + Có,theo phương thẳng đứng phương ngang +Khơng TN -Đĩa bị rơi -Đĩa không tách rời quay -Các nhóm làm TN, thảo luận (16)Hoạt động Xây dựng cơng thức tính áp suất chất lỏng GV u cầu HS nhắc lai cơng thức tính áp suất , tên gọi đại lượng có mặt cơng thức -Thơng báo khối chất lỏng hình trụ ( hình 8.5 SGK) ,có diện tích đáy S , chiều cao h GV:hãy tính trọng lượng khối chất lỏng ? Dựa vào kết tìm P,hãy tính áp suất khối chất lỏng lên đáy bình? Cơng thức mà em vừa tìm cơng thức tính áp suất chất lỏng GV : Hãy cho biêt tên đơn vị đại lượng có mặt cơng thức GV : Một điểm A chất lỏng có độ sâu hA, tính áp suất A GV : Nếu hai điểm chất lỏng có độ sâu (nằm mặt phẳng ngang)thì áp suất hai điểm ? II.Cơng thức tính áp suất chất lỏng Công thức :p = F s p : áp suất, F : áp lực, S : diện tích bị ép - Có ý kiến : F = d.V = d.S.h p = F s = d.h p = d.h p : áp suất (Pa hay N/m2) d : Trọng lượng rieng chất lỏng (N/m3). h : Độ sâu tính từ mặt thống (m) - Bằng Hoạt động 5. Tìm hiểu nguyên tắc bình thơng -Giới thiệu bình thơng -Khi đổ nước vào nhánh bình thơng , sau nước ổn định , mực nước hai nhánh ? -Các nhóm tìm thí nghiệm để kiểm tra dự đốn -Các em chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống kết luận III.Bình thơng -HS dự đốn -Các nhóm làm TN, thảo luận báo káo kết quả:hình 8.6c Kết luân: Hoạt động6 Vận dụng -Yêu cầu HS đọc C6, C7, C8, trả lời -Giao C9 nhà -Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ -Yêu cầu HS làm tập 8.1 SBT -Yêu cầu HS nhà học thuộc phần ghi nhớ làm tập lại SBT -Nhận xét tiết học IV.Vận dụng -Cá nhân đọc lần lưởttả lời C6,C7,C8 -Ghi nhiệm vụ nhà -Đọc phần ghi nhớ Bài 8.1.a)Câu A b)Câu C (17)I- Mục tiêu - Giải thích tồn khí quyển, áp suất khí - Giải thích TN Tơ-ri-xe-li số tượng đơn giản thường gặp - Hiểu độ lớn áp suất khí thường tính theo độ cao cột thuỷ ngân biết cách đổi đơn vị cmHg sang đơn vị N/m2 II-Chuẩn bị Cho nhóm HS : - Hai vỏ chai nước khoáng nhựa mỏng - Một ống thuỷ tinh dài 10 – 15cm,tiết diện – 3mm - Một cóc đựng nước Cho GV : - Hai nhỏm cầu cao su - Hình 9.5 SGK phóng to III- Tổ chức hoạt động dạy- học 1 ổn định tổ chức lớp 2 Kiểm tra cũ Gọi HS lên bảng : a)Viết công thức tính áp suất chất lỏng ,nêu tên đơn vị đại lượng có mặt cơng thức b)So sánh áp suất bốn điểm A, B, C, D bình đựng chất lỏng hình bên Các HS khắc lắng nghe, nhận xét D C B A 3.Các hoạt động cụ thể Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1.Tổ chức tình học tập Sau HS trả lời câu b , (pB < pB < pC=pD), GV đặt câu hỏi : Liệu điểm A có tồn áp suất khơng ? Chúng ta tìm hiểu “ áp suất khí quyển” GV cho HS quan sát hình 9.1, đặt vấn đề mở SGK (18)GV giới thiệu lớp khí Trái Đất GV : Khí có gây áp suất lênTrais Đất vật Trái Đất khơng ? Vì sao? Thơng báo lên áp suất gọi khí áp suất khí có đặc điểm giống áp suất chất lỏng khơng ? Thực tế cho tháy có nhiều tựợng chứng tỏ tồn áp suất khí áp suất đặc điểm giống Tiết 16, tiết 18 ƠN TậP HọC Kì I I – Mục tiêu - Ơn tập, hệ thống hố kiến thức phần học để trả lời câu hỏi phần ôn tập - Vận dụng kiến thức học để giải tập phần vận dụng Ii – chuẩn bị - GV vẽ to bảng ô chữ trị chơi chữ - HS ơn tập nhà theo 17 câu hỏi phần ông tập, trả lời vào tập Làm tập trắc nghiệm Iii – Hoạt đông dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ1 Kiểm tra GV kiểm tra việc ôn tập Hs CH1 Em cho biết chuyển động học ?(c1) CH2 Vận tốc chuyển động vận tốc chuyển động khơng có giống khác nhau? HĐ2 Hệ thống hoá kiến thức HS trả lời câu hỏi KT GV HS1: Chuyênđộng học thay đổi vịu trí vật so với vật khác ( dược chọn làm mốc ) HS : Vận tốc chuyển động vận tốc chuyển động khơng có giống cho biết nhanh hay chậm chuyển động Còn khác vận tốc chuyển động vận tốc chuyển động không độ lớn vận tốccủa c/đ không đổi theo thời gian độ lớn vận tốc c/đ không thay đổi theo thời gian (19)Gv cho HS trả lời câu hỏi ôn tập (Phần ôn tập ) Trả lời câu hỏi ôn tập theo hướng dẫncủa GV Câu Câu Hành khách ngồi ôtô chạy, nên hành khách chuyển động so với bên đường lại đứng yên so với ôtô Câu Câu Câu 5:- Xe đạp chuyển động, gặp bãi cát bị giảm vận tốc lực cane cát - Viên gạch thả rơi Vận tốc viên gạch sức hút trái đất tác dụng lên Câu 6: Các yếu tố lực: điểm đặt lực, phương tiện chiều lực, độ lớn lực Cách biểu diễn lực vectơ Dùng mũi tên có: - Gốc điểm mà lức tác dụng lên vật - Phương chiều phương, chiều lực - Độ dài biểu diễn độ lớn lực theo tỉ lệ xích cho trước Câu 7: Hai lực cân hai lực tác dụng lên vật có phương, ngược chiều, độ lớn Vật chịu tác dụng hai lực cân sẽ: a) Đứng yên vật đứng yên b) Chuyển động thẳng vật chuyển động Câu 8: Lực ma sát xuất vật chuyển động mặt vật khác - Lực ma sát phụ thuộc vào tính chất mặt tiếp xúc Độ lớn lực ma sát dảm gặp mặt tiếp xúc hai vật nhẵn Câu 9: Hai ví dụ chứng tỏ vật có qn tính: Tuỳ theo HS - Khi xe đột ngột chuyển động, hành khách ngả người phía sau - Người chạy vướng phải dây chắn bị ngã nhào phía trước Câu 10: Tác dụng áp lực phụ thuộc vào hai yếu tố : Độ lớn lực tác dụng lên vật diện tích bề mặt tiếp xúc với vật - Công thức tính áp suất p F S  ( F độ lớn lực, S diện tích mặt tiếp xúc) Đơn vị áp suất: 1Pa = 1N/m2. (20)GV cho HS BT trắc nghiệm của lực đẩy có: - Điểm đặt vật - Phương thẳng đứng, chiều từ lên - Độ lớn trọng lượng khối chất lỏng bị vật chiếm chỗ F = Vd( V thể tích khối chất lỏng bị vật chiếm chỗ, d trọng lượng riêng chất lỏng) Câu 12 Điều kiện để vật nhúng chất lỏng bị : - Chìm xuống P > FA d v > dcl - lơ lửng lòng chất lỏng P = FA d v = dcl - Nổi tỷên mặt chất lỏng P< FA d v < dcl Câu 13 Trong khoa học “cơng học” dùng trường hợp có lực tác dụng lên vật làm vật chuyển đời Câu 14: Biểu thức tính cơng học : A = F.s( F độ lớn lực tác dụng, s độ dài quãng đường chuyển động theo phương lực) Đơn vị công Jun(J), 1J = 1N.1m Câu 15: Phất biểu định luật công HS làm BT vận dụng 1 - D ; -D ; - B A ; - D ; - D Bài 15 CÔNG SUấT I – Mục tiêu - Hiểu công suất công thực giây - đặc trưng cho khả thực công nhanh hay chậm người, động vật, máy móc - Viết biểu thức tính công suất, biết đơn vị ti9nhs công suất, biết đơn vị tính cơng suất vận dụng vào làm tập II – Chuẩn Bị Phơtơ giấy bóng hình 15.1 SGK, đèn chiếu III – tổ chức hoạt động dạy - học 1 Kiểm tra cũ Viết biểu thức tính công ghi rõ đơn vị đại lượng có cơng thức 2 Bài mới Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1 Tổ chức tình học tập - GV: Gới thiệu hình 15.1, cho HS thảo luận theo yêu cầu SGK, tiến hành theo bước sau : + Bước 1: Tính cơng A1 (An), A2 ( Dũng ) - HS : +Tính A1 = 16 10 = 640 J A2 = 16 15 = 960J (21)+ Bước 2: Thảo luận, chọn tiếp phương án lại + Bước 3: Trả lời C3 * GV cho nhóm khác tiến hành phương án c d, sau cho HS báo cáo giấy bóng A’1 = 640 50 J s = 12,8J 2 960 ' 60 J A S  =16 J + C3 : Dũng làm việc khoẻ An thời gian Dũng thực công lớn An Hoạt động GV: - Khắc sâu lại kết luận việc đưa thông tin khái niệm công suất - Đói tượng HS : để HS tự xây dựng cơng thức tính cơng suất GV đưa khái niệm cơng suất kí hiệu P - GV giới thiệu bội ước đơn vị oát : + kW dùng với máy có cơng suất lớn máy bơm nước, ôtô, biến điện + mW dùng cho máy có cơng suất nhỏ máy tính bỏ túi, đèn nháy cơng suất nhỏ, điột quang - Tiếp nhận thông tin + Xây dựng biểu thức A P t  + Đơn vị tinýh cơng suất : A có đơn vị J t có đơn vị s  P có đơn vị J/s = W (ốt) - Đơn vị thường dung khác : + kW ( đọc kiloat), với máy có cơng suất lớn, 1kW = 1000W + milioat (mW) 1mW = 1000W Hoạt động 3 Vận dụng Cho HS làm tập vận dụng từ C4 đến C6 + C4 : Yêu cầu HS thu thập thông tin trên, thông báo kết GV ý đơn vị công suất + C5 : GV cho HS thảo luận, lựa chọn phương án trả lời Có thể gợi ý HS để so sánh công suất Nừu khối lượng công việc cần so sánh thời gian hoàn thành suy quy đổi thời gian có đơn vị - Gọi Hs quy đổi đoqn vị thời gian GV gợi ý HS làm C6 : Tính cơng 1s + C4 : P1 = 12,8W P2 = 16W + C5 : - Nhận biết khối lượng công việc A : A1 = A2 t1 = = 120 phút t2 = 20 phút t1 = 6t hay t1 > t2 Rút két luận : Máy cày có cơng suất lớn (gấp lần) trâu cày (22)(nhằm củng cố đơn vị đại lượng cơng suất tính A, P ; khái niệm cơng suất) * Có thể cho HS thực hiệnm phương án tính cơng thời gian - Rèn HS đổi đơn vị : vận tốc, công suất HS : a) Trong (3600s) ngựa kéo xe đoạn đường s = 9km = 9000m Công thức lực kéo ngực đoạn đường s : A = F.s = 200.9000 = 800 000J Công suất ngựa : 1800000 500 / 500 3600 A P J s W t     b) Chứng minh P = Fv : A F s s P F F v t t t     - Đơn vị F N, v m/s P có đơn vị W 3.Củng cố - Gọi HS nhắc lại khái niệm công suất, đơn vị công suất - ý nghĩa khái niệm công suất - Đọc phần “Có thể em chưa biết ” - Làm BT 15.1 đến 15.6 SBT - Tìm hiểu khái niệm lượng đời sống Bài 16 : CƠ NĂNG I – Mục tiêu - Biết vật có năng, động Tìm ví dụ minh hoạ cho biết vật có năng, năng, động - Phân biệt hấp dẫn với đàn hồi - Thấy cách định tính hấp dẫn vật phụ thuộc vào khối lượng vận tốc vật Tìm ví dụ minh hoạ - Vận dụng kiến thức học để nhận biết động vừa vừa có động II – Chuẩn bị GV : - Tranh vẽ mơ tả TN hình 16.1a 16.1b SGK - Thiết bị TN mơ tả hình 16.2 SGK gồm : +Lò xo thép uốn thành vòng tròn +Một vật nặng +Một sợi dây +Một bao diêm (23)III – Tổ chức hoạt động dạy – học Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1. Nêu tình học tập - Đề nghị HS tự đọc (đọc thầm) phần đặt vấn đề vào SGK - Đề nghị HS đọc to cho lớp nghe - Đề nghị HS trả lời câu hỏi phần (có tính gợi mở để tạo tình huống, có tác dụng làm HS suy nghĩ) - Dạng lượng đơn giản năng, tìm hiểu - Ghi bảng : Bài 16 Cơ năng I Cơ GV : - Thông báo khái niệm - Khi vật thực học ? - Khi vật có khả thực cơng học, ta nói vật có - Đọc thầm - Một HS đọc to, HS khác lắng nghe - Ghi vào : Bài 16 Cơ năng I Cơ HS : - Trả lời câu hỏi GV nêu - Ghi câu: “Khi vật có khả thực cơng học ta nói vật có năng”vào Hoạt động 2. Hình thành khái niệm GV : Thơng báo có hai dạng năng động - Ghi bảng: II – Thế 1 Thế hấp dẫn GV: - Theo hình 16.1a 16.1b SGK - Chỉ vào hình 16.1a hỏi HS : Quả nặng A vị trí có hay khơng? Tại sao? - Chỉ vào hình 16.b hỏi HS : Quả nặng A vị trí có hay không? Tại sao? GV: Hướng dẫn để HS trả lời câu hỏi đến thông báo : Cơ vật A vị trí hình 16.1b gọi hấp dẫn - Ghi vào vở: II – Thế 1 Thế hấp dẫn HS : - Thảo luận nhóm để trả lời hai câu hỏi (24)- GV đặt câu hỏi : Nừu đưa vật A cao hấp dẫn tăng hay giảm ? - GV kết luận: “ở vị trí cao vật lớn” ghi lên bảng - GV hỏi : Nếu thay vật A băng vật C có khối lượng lớn A độ cao, vật hấp dẫn lớn ? - GV kết luận ghi lên bảng : Khối lượng vật lớn lớn - GV ghi kết luận chung lên bảng :Vật có khối lượng lớn cao hấp dẫn lớn - GV ghi lên bảng 2 Thế đàn hồi GV : Tiến hành TN mơ tả hình 16.2a 16.2b SGK - Tiến hành thao tác nén lò xo, cách bvj sợi dây nặng phía - Nêu câu hỏi : Lị xo hình 16.2a 16.2b có khơng? Tại sao? Bằng cách để biết lị xo có hay không? - Đốt dây (thời điểm đốt dây tuỳ thuộc câu trả lời HS) GV hỏi HS : Lị xo bị nén nhiều tăng hay giảm ? Tại sao? - GV kết luận ghi lên bảng : Lò xo bị nén nhiều lớn, phụ thuộc độ biến dạng lò xo nên gọi đàn hồi - Ghi kết luận vào - HS trả lời câu hỏi - HS ghi hai kết luận bên vào - HS ghi vào 2 Thế đàn hồi HS : - HS thảo luận nhóm để dự đốn tượng xảy trả lời câu hỏi - Mỗi HS tự suy nghĩ trả lời câu hỏi - Ghi vào kết luận bên Hoạt động 3. Hình thành khái niệm động năng - GV ghi bảng III Động 1 Khi có động ? - Tiến hành TN + Giới thiệu thiết bị + Thực thao tác : cho cầu A lăn máng nghiên đến đập vào miếng gỗ B Sau yêu cầu HS trả lời C3, C4, - HS ghi vào III Động 1 Khi có động ? (25)C5 - GV ghi bảng 2 Động vật phụ thuộc vào yếu tố nào GV : Tiếp tục làm TN để cầu A lăn từ vị trí cao (vị trí 2), yêu cầu HS trả lời câu C6 - Tiếp tục làm TN : thay cầu A cầu A’ có khối lượng lớn chko lăn từ vị trí Yêu cầu HS trả lời C7, C8 - GV nhắc lại ghi lên bảng : Động vật phụ thuộc vào lhối lượng vận tốc vật HS ghi vào 2 Động vật phụ thuộc vào yếu tố nào HS : Qukan sát TN trả lời C6 - Quan sát TN trả lời C7, C8 - Ghi vào : Động vật phụ thuộc vào khối lượng vận tốc vật Hoạt động Làm tập để củng cố khái niệm đông năng - Yêu cầu HS đọc trả lời C9, C10 - Đọc trả lời C9, C10 - Nhận xét câu trả lời bạn ghi vào câu trả lời Hoạt động 5 Củng cố kiến thức, hướng dẫn HS học tập nhà - Nêu câu hỏi để củng cố kiến thức - Nêu số ví dụ chứng tỏ vật năng, động năng, vừa động ( khác với ví dụ học học) - Yêu cầu HS nhà đọc kĩ nhớ nội dung đóng khung trang 58 SGK - Đề nghị HS nhà đọc phần “Có thể em chưa biết” trang 58 SGK làm tập 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 trang 22 SBT - HS trả lời (mỗi HS nêu ví dụ) Ngày soạn 2/2/2008 Bài 17 sự chuyển hoá bảo toàn năng I – MụC TIÊU Thông qua học nhằm giúp HS : - Phát biểu định luật bảo toàn mức độ đơn giản (26)II – CHUẩN Bị - Một bóng bàn, tranh giáo khoa 17.1 - Con lắc đơn, giá treo ( tương ứng với nhóm HS) - Tranh giáo khoa 16.4 iii – hoạt động lớp A Kiểm tra cũ - Thế vật so vơi mặt đất phụ thuộc vào yếu tố nào? - Động vật chuyển động phụ thuộc vào yếu tố nào? B Tổ chức hoạt động dạy - học Hoạt động GV Hoạt động ncủa HS Hoạt động Tổ chức tình học tập Đặt vấn đề SGK Hoạt động 2. Ngiên cứu chuyển hoá trình học TN1: GV: - Biểu diễn bóng rơi - Theo tranh SGK 17.1 - Yêu cầu nhóm quan sát hình 17.1 rút nhận xét thay đổi độ cao, quãng đường vật chuyển động sau khoảng thời gian nhau: t1 = t2 = t3 = t8 GV : Các nhóm thảo luận trả lời C1, C2 GV : Lặp lại TN bóng rơi HS quan sát rút nhận xét vận tốc độ cao? GV : Tổ chức cho HS thảo luận nhóm trả lời C3 GV : Tổ chức nhóm thảo luận trả lời C4 Trên sở rút nhận xét TN2: Con lắc dao động HS : Sau khỏng thời gian chuyển động ta thấy : s1 < s2 < s3 < < s8 + Vận tốc v1 < v2 < v3 < < v8  động năng tăng dần + Độ cao h1 > h2 > h3 > > h8  giảm dần HS : Trả lời C1, C2 C1: (1) giảm; (2) tăng C2: (1) giảm; (2) tăng * Nhận xét ; Khi bóng ban rơi xuống chạm đất nảy lên Q trình nảy lên vận tốc giả dần độ cao tăng dần HS : C3 : (1) tăng ; (2) giảm; (3) tăng ; (4) giảm C4 : (1) A; (2)B ; (3) B; (4) C *Nhận xét: (27)GV : Nêu mục đích TN, tiến hành khảo sát chuyển hoá động - Lưu ý: Chọn điểm B làm mốc, vật B không GV : Tổ chức nhóm TN, quan sát, thảo luận để trả lời C5, C6, C7, C8 C5 : a) Vận tốc tăng dần b) Vận tốc giảm dần C6 : A0 lắc chuyển động từ A đến B : Thế chuyển hoá thành động b) Khi lắc từ B đến C : Động chuyển hoá thành C7 : Thế lớn vị trí A, C Động lớn vị trí B C8 : vị trí A, lắc có động nhỏ ( 0) vị trí B nhỏ HS : Thảo luận rút kết luận - Trong chuyển động lắc, có chuyển liên tục động - Khi can lắc vị trí thấp nhất( vị trí cân bằng) chuyển hố hồn toàn thành động Hoạt động Định luật bảo tồn năng GV : Thơng báo định bảo toàn Định luất (SGK) Hoạt động Vận dụng Yêu cầu HS làm tập C9( HS quan sát hình 163.4) C9 :a) Thế nằn dây cung chuyển hoá thành động mũi tên b) Thế chuyển hoá thành động c) Khi ném vật lên cao, động chuyển hố thành Lhi vật rơi xuống chuyển hoá thành động năng; * Ghi nhớ : - Động chuyển hố thành năng, ngước lại chuyển hố thành động - Trong q trình học, động chuyển lẫn bảo toàn IV – Củng cố Tổ chức cho HS làm tập 17.1 SBT V – dặn dò - Làm tập 17.2, 17.3, 17.5 SBT (28)Ngày soạn 10/2/2008 Bài 19 Các chất cấu tạo nào? I – mục tiêu - Mô tả tượng chứng tỏ vật chất đựoc cấu tạo từ hạt riêng biệt, chúng có khoảng cách - Bước đầu làm quen với TN mơ hình tương tự TN mơ hình tượng cần giải thích - Giải thích số tượng thực tế đơn giản sở cấu tạo hạt vật chất II – Chuẩn bị - Cho GV: + Hai bình chia độ + Một bình chứa rượu bình chứa nước đủ dùng - Cho nhóm HS: + Hai bình chia độ có giới hạn đo 100cm3, độ chia nhỏ đến 2cm3. + Ngô cát mịn đủ dùng III – Tổ chức hoạt động dạy – học Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1 Tổ chức tình học tập Mục tiêu: HS thấy thể tích hỗn hợp rượu nước nhỏ tổng thể tích rượu nước GV: - Vào bài: Nếu ta đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước ta hỗn hợp rượu – nước tích nước bao nhiêu? - GV tiến hành TN GV: Vì thể tích hỗn hợp rượu – nước nhỏ tổng thể tích rượu nước? Ta tìm hiểu cấu tạo chất HS: - Dự đốn : Thể tích hỗn hợp rượu – nước thu được: + 100cm3. + 100cm3 - HS quan sát rút nhận xét Nhận xét: Hỗn hợp rượu – nước tích nhỏ 100cm3. Hoạt động 2. Tìm hiểu cấu tạo chất Mục tiêu : Biết chất cấu tạo các nguyên tử phân tử (29)GV: Yêu cầu HS đọc mục I, quan sát hình 19.3 trả lời câu hỏi GV: Các chất có cấu tạo từ hạt riên bịêt khơng? GV: Hình 19.3 cho ta thấy hình ảnh nguyên tử silic, nguyên tử có khoảng cách hay không? HS: Hoạt động cá nhân. - Đọc quan sát hình 19.3 HS: Trả lời: Các chất cấu tạo từ hạt riêng biệt gọi nguyên tử phân tử Hoạt động 3. Tìm hiểu khoảng cách nguyên tử, phân tử Mục tiêu: Giúp HS làm quen với TN mô hình, hiểu nguyên tử, phân tử có khoảng cách GV: Để giải đáp câu hỏi nêu đầu ta dùng TN tương tự TN trộn rượu với nứoc , gọi TN mơ hình GV : Hướng dẫn HS HĐ nhóm tiến hành TN GV cho HS nhận xét Vhh Vngơ +cát GV : Vì có tượng ? GV: Tương tự việc trộn rượu với nước em giải thích sao? GV: Em có kết luận gì? II Giữa phân tử có khoảng hay khơng ? TN mơ hình HS : HĐ nhóm , tiến hành TN mơ hình Các nhóm ghi kết vào bảng Nhóm Vngơ Vcát Vngơ + cát Vhh 1 HS : Vhh< Vngô + cát HS : Do hạt cát nằm xen vào khoảng cách hạt ngô HS : Do hạt rượu nằm xen vào khoảng cách hạt nước 2 Giữa nguyên tử, phân tử có khoảng cách Hoạt động 4. Vận dụng Mục tiêu: Giải thích số tượng thực tế đơn giản sở cấu tạo hạt vật chất (30)GV: Cho HS thảo luận nhóm, trả lời C3 GV: Cho HS thảo luận nhóm, trả lời C4 GV: Yêu cầu cá nhân suy nghĩ trả lời C5 GV: Các em rút kết luận qua ? HS hoạt động nhóm trả lời C3, C4, C5 C3 : Khi khuấy lên, phân tử đường xen vào khoảng cách phân tử nước phân tử xen vào khoảng cách phân tử đường - C4 : Thành bóng cao su cấu tạo từ phân tử cao su, chúng có khoảng cách Các phân tử khơng khí bóng chui qua khoảng cách làm cho bóng xẹp dần - C5: Vì phân tử khơng khí xen vào khoảng cách phân tử nước - Các chất cấu tạo hạt riêng biệt gọi nguyên tử, phân tử - Giữa nguyên tử, phân tử có khoảng cách Bài tập nhà: Làm từ 19.1 đến 19.5 SBT - Đọc phần “có thể em chưa biết” * Chuẩn bị cho sau : Đọc 20 SGK trả lời câu hỏi : Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? Bài 20 Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên I – Mục tiêu - Giải thích chuyển động Bơ-rao - Chỉ tương tự chuyển động bóng bay khổng lồ số HS xơ đảy từ nhiều phía chuyển động Bơ-rao - Nắm phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh nhiệt độ vật cao Giải thích nhiệt độ cao tượng khuếch tán xảy nhanh II – Chuẩn bị GV: - Kính hiển vi, phấn hoa, cốc nước - Làm trước TN tượng khuếch tán dung dịch đồng sùnat( hình 20.4 SGK) Một ống nghiệm làm trước ba ngày, ống làm trước hai ngày, ống làm trước lên lớp - Tranh vẽ tượng khuếch tán III – Tổ chức hoạt động dạy – học (31)Hoạt động 1. Tổ chức tình học tập GV cho HS đọc phần mở SGK tạo tình huống học tập Hoạt động 2 TN Bơ-rao GV làm TN dùng kính hiển vi quan sát hạt phấn hoa nước Gọi số HS đại diện quan sát rút nhận xét GV: Vì hạt phấn hoa chuyển động khơng ngừng phía 1 TN bơ-rao HS: Nhận xét : Các hạt phấn hoa chuyển động không ngừng phía Hoạt động 3 Tìm hiểu chuyển động nguyên tử, phân tử GV: Các em giải thích chuyển động xá hạt phấn hoa cách dùng tương tự chuyển động hạt phấn hoa với chuyển động bóng để trả lời C1,C2, C3(nhắc HS nên đọc câu hỏi tìm cách trả lời, khơng nên đọc phhàn câu hỏi 2 Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng HS : C1 : Hạt phấn hoa C2 : Phân tử nước C3 : Các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động không ngừng, va chạm với hạt phấn hoa từ nhiều phía, va chạm khơng cân làm cho hạt phấn hoa chuyển động không ngừng Hoạt động 4 Tìm hiểu mối quan hệ chuyển động phân tử nhiệt độ GV: Trong TN Bơ-rao tăng nhiệt độ chuyển động hạt phấn hoa nhanh điều chứng tỏ điều gì? 3 Chuyển động phân tử nhiệt độ nhiệt độ tăng HS: Chuyển động ha5tj phấn hoa nhanh điều chứng tỏ phân tử nước chuyển động nhanh va đập vào hạt phấn hoa mạnh  Nhiệt độ cành cao nguyên tử chuyển động mạnh (32)GV: Mô tả TN ; đưa ống nghiệm làm TN trước cho HS xem tượng khuếch tán(nếu TN thành công) Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK HS: C4: Các phân tử nước đồng sunfat chuyển động khơng ngừng phía nên phân tử đồng sunfat chuyển động lên trên, xen khoảng cách phân tử nước phân tử nước chuyển động xuống xen vào phân tử đồng sunfat Kết nước dung dịch đồng sunfat hoà lẫn vào 4 Ghi nhớ (33)Bài 21 Nhiệt năng I – mục tiêu - Phát biểu định nghĩa nhiệy mối quan hệ nhiệt nhiệt độ vật - Tìm ví dụ thực cơng truyền nhiệt - Phát biểu định nghĩa nhiệt lượng đơn vị nhiệt lượng Ii – chuẩn bị - Một bóng cao su, miếng kim loại - Một phích nước nóng, cốc thuỷ tinh Iii – tiến trình giảng 1 Kiểm tra cũ (lồng ghép vào mới) 2 Bài mới Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1. Tổ chức tình học tập - GV : Thả bóng rơi, yêu cầu HS quan sát, nhận xét độ cao bóng sau lần nảy lên - GV: Hiện tượng có vi phạm định luật bảo tồn khơng? Nếu khơng bóng biến đâu - HS : Quan sát nhận xét độ cao thấp dần Hoạt động 2 Tìm hiểu nhiệt năng - GV: + Yêu cầu HS đọc lại khái niệm động + Thông báo khái niệm nhiệt + Yêu cầu HS tìm mối quan hệ nhiệt nhiệt độ vật (Chủ yếu cách làm để biết nhiệt vật thay đổi) - GV: + Hướng dẫn HS thảo luận. + Thu thập thông tin SGK thực tế - HS: + Hoạt động nhóm + Thảo luận mối quan hệ nhiệt nhiệt độ Hoạt động Cách làm thay đổi nhiệt năng - GV: +Hướng dẫn theo dõi nhóm HS thảo luận cách làm thay đổi nhyiệt + Ghi ví dụ HS đưa lên bảng - HS: (34)hướng dẫn HS phân tích để quy chúng hai loại: Thực công Truyền nhiệt + Thảo luậnu lớp để xếp vị dụ nêu thành hai loại + Trả lời C1 C2 Hoạt động Tìm hiểu nhiệt lượng - GV: + Thông báo định nghĩa nhiệt lượng đơn vị nhiệt lượng + Yêu cầu HS giải thích đơn vị nhiệt lượng Iun - GV: thơng báo muốn cho 1g nước nóng thêm lên 10C cần nhiệt lượng khoảng 4J - HS: Hoạt động cá nhâ, giải thích ý nghĩa đơn vị nhiệt lượng Hoạt động Vận dụng - GV: - Hướng dẫn theo dõi HS trả lời từ C3 đến C5 + Điều khiển việc thaot luận lớp vè câu hỏi câu trả lời - HS: Hoạt động nhân, trả lời từ C3 đến C5 tham gia thảo luận lớp 3 Củng cố dặn dò - Làm tập SBT (35)Tiết 25 Dẫn nhiệt I – Mục tiêu 1 Kiến thức - Cho HS hiểu truyền nhiệt từ vật sang vật khác gọi dẫn nhiệt - So sánh dẫn nhiệt chất 2 Kĩ - Tìm ví dụ thực tế để minh hoạ - Làm TN dẫn nhiệt 3 Thái độ - Thận trọng tiếp xúc vật có nhiệt độ cao II – Chuẩn bị - GV : Dụng cụ TN hinh 22.1 đến 22.4 SGK - HS: Dụng cụ TN hình 22.3 22.4 SGK III – Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ1 Kiểm tra cũvà tạo tình học tập + GV không thực công lên vật làm cho nhiệt vật tăng lên cách nào? Lấy ví dụ + Nhận xét, đánh giá + GV đặt vấn đề: Khi ta đổ nước sôi vào cốc nhôm cốc sứ ,em sờ vào cốc cảm thấy nóng ? sao? + Để hiểu rõ giải thích câu hỏi ta nghiên cứu học hôm HĐ 2: Tìm hiểu dẫn nhiệt Gv giới thiệu TN (h.22.1) Cho HS làm TN theo nhóm GV hướng dẫn HS nhóm trả lời câuhỏi GV : Từ kết ta rút điều ? GV : Chốt lại : Sự truyền nhiệt gọi dẫn nhiệt HĐ 3: Tìm hiêu HS : cách truyền nhiệt ; cho vật tiếp xúc với vật lhác có nhiệt độ cao HS dựa vào hiểu biết thực tế kiến thức học trả lời câu hỏi GV Các nhóm làm TN thảo luận câu c1, c2, c3 Đại diện nhóm trả lời nhận xét c1 : Các đinh rơi xuống chứng tỏ nhiệt truyền cho sáp nóng lên chảy c2: theo thứ tự từ ađến c c3 : Nhiệt truyền dần từ đầu (36)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Vat li 8 ca nam,