0

Bài soạn tiết28

2 157 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:11

Tun 31 Ngày soạn: 28/3/2010 Ngày giảng: 31/3/2010 tiết 28: công thức tính nhiệt lợng I-mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: - Kể đợc tên các yếu tố quyết định độ lớn của nhiệt lợng một vật cần thu vào để nóng lên - Viết đợc công thức tính nhiệt lợng, đơn vị các đại lợng trong công thức. 2- Kĩ năng: - Mô tả đợc TN và sử lí đợc kết quả TN chứng tỏ nhiệt lợng phụ thuộc vào m, t và 3- Thái độ: - Nghiêm túc, đoàn kết và chính xác. II- Chuẩn bị: - Chuẩn bị: tranh vẽ H.24.1, H.24.2, H.24.3, bảng 24.41; 24.2 và 24.3 III- Các hoạt động dạy học: Trợ giúp của thầy tg Hoạt động của trò Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ Nhiệt lợng là gì? Nhiệt lợng đợc kí hiệu bằng chữ gì? Đơn vị tính là gì? Hoạt động2: Tình huống học tập ( SGK- T83) Hoạt động 3: Nhiệt lợng thu vào của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Gv yêu cầu Hs đọc tài liệu Nhiệt lợng thu vào của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Hoạt động 4: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lợng vật cần thu vào để nóng lên và khối lợng Gv treo tranh 24.1 Gv giới thiệu cách kiểm tra Gv treo bảng 24.1 Gv yêu cầu các nhóm thảo luận trả lời câu C 1 , C 2 Hoạt động5: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lợng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ Gv yêu cầu các nhóm thảo luận C 3 , C 4 Gv treo tranh H.24.2 Gv treo bảng 24.2 Gv giới thiệu kết quả TN 3 / 8 / 7 / Hs lên bảng trả lời các yêu cầu: Hs khác nhận xét, bổ xung Hs lắng nghe, suy nghĩ trả lời I. Nhiệt l ợng thu vào của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Hs đọc tài liệu Hs trả lời 1. Quan hệ giữa nhiệt lợng một vật thu vào để nóng lên và khối lợng của vật Hs quan sát Hs quan sát Các nhóm thảo luận trả lời và rút ra kết luận * Kết luận: khối lợng của vật càng lớn thì nhiệt lợng của vật thu vào để nóng lên càng lớn 2. Quan hệ giữa nhiệt lợng một vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ Các nhóm thảo luận câu C 3 , và C 4 Hs quan sát Hs quan sát Gv yêu cầu Hs trả lời câu C 5 Hoạt động6: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lợng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật Gv treo tranh H.24.3 Gv giới thiệu cách kiểm tra Gv treo bảng 24.3 Gv mời Hs trả lời câu C 6 Gv mời Hs trả lời câu C 7 Hoạt động 7: Giới thiệu công thức tính nhiệt lợng Từ các phần trên Q ~ m, Q ~ t, Q ~ C Q = C. m. t Q THU : t = t 2 - t 1 Gv giới thiệu: C ( nhiệt dung riêng):Là nhiệt cần truyền cho 1 kg chất đó để tăng thêm 1 0 C ( 1 K) Gv giới thiệu bảng 24.4 Hoạt động8: Vận dụng Gv yêu cầu Hs làm câu C 8 Gv hớng dẫn Hs tóm tắt và cách làm câu C 9 Gvmời Hs lên làm câu C 9 7 / 5 / 10 / Hs lắng nghe Hs trả lời và rút ra kết luận * Kết luận: Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lợng của vật thu vào để nóng lên càng lớn 3. Quan hệ giữa nhiệt lợng một vật thu vào để nóng lên với chất làm vật Hs quan sát Hs lắng nghe Hs quan sát Hs trả lời câu C 6 , C 7 và rút ra kết luận * Kết luận: nhiệt lợng của vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào chất làm vật. Ii công thức tính nhiệt l ợng Hs lắng nghe Hs ghi chép Hs lắng nghe, ghi chép Hs quan sát iii. vân dụng Hs trả lời câu C 8 Hs theo dõi ghi chép và làm câu C 9 theo hớng dẫn của Gv iv - củng cố - dặn dò: (5 / ) 1.Củng cố: - Nhiệt lợng vật thu vào nóng lên phụ thuộc nh thế nào vào các đại lợng: Khối lợng, độ tăng nhiệt độ và chất tạo nên vật. - Công thức tính nhiệt lợng vật thu vào nh thế nào? 2. Dặn dò: - VN học bài và làm bài tập trong VBT. - VN Đọc trớc bài 25 . nhiệt lợng vật thu vào nh thế nào? 2. Dặn dò: - VN học bài và làm bài tập trong VBT. - VN Đọc trớc bài 25 . Tun 31 Ngày soạn: 28/3/2010 Ngày giảng: 31/3/2010 tiết 28: công thức tính nhiệt lợng I-mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: - Kể đợc tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn tiết28, Bài soạn tiết28,

Hình ảnh liên quan

Gv giới thiệu bảng 24.4 - Bài soạn tiết28

v.

giới thiệu bảng 24.4 Xem tại trang 2 của tài liệu.