0

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP Ở CÔNG TY CỔ PHẨN VIX.

43 198 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:20

Tình hình thực tế về công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công nghiệp công ty cổ phẩn VIX. 2.1. Đặc điểm chung của công ty cổ phẩn VIX. Công ty cổ phần VIX đợc thành lập ngày 08/03/2002.theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh công ty cổ phần do Sở KHĐT-Hà Nội. Tên giao dịch VIX joint stock company (viết tắt:VIX.JSC) Trụ sở chính: 257 đờng Giáp Bát Phờng Giáp Bát-Quận Hoàng Mai- Thành phố Hà Nội. Hình thức sở hữu vốn:cổ phần. 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty. Công ty cổ phần VIX đợc thành lập ngày 08/03/2002, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty Cổ Phần, số: 0103000866 do Sở Kế Hoạch Đầu T Hà Nội cấp. Đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2002 theo luật Doanh Nghiệp, t cách pháp nhân, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập tài khoản riêng tại ngân hàng, Công ty thành lập trên sở liên kết hợp tác chặt chẽ của các đơn vị thành viên trong ngành Bu Điện một số đơn vị ngoài ngành . Công ty cổ phần VIX là một công ty quy mô vừa, chức năng nhiệm vụ chủ yếu là nhận thầu xây dựng, lắp đặt các công trình bu chính viễn thông sản xuất công nghiệp với sản phẩm xây lắp nh: các công trình mạng nội hạt, cáp quang, cột ăng ten cao đến 125m sản phẩm công nghiệp là các loại thẻ Viễn thông. Quá trình phát triển của công ty Cổ Phần VIX đã đợc định hình không ngừng hoàn thiện về quy mô, tốc độ tăng trởng ngày càng cao từng bớc phát triển chiều sâu.Tuy mới hoạt động đợc 3 năm với đội ngũ lãnh đạo, kĩ s, cán bộ kĩ thuật, công nhân lành nghề đã trởng thành kinh nghiệm. Bằng tinh thần tự lực tự cờng, với tinh thần luôn khắc phục những khó khăn công ty đã không ngừng sản xuất, kinh doanh hiệu quả thực hiện đúng tiến độ thi công đảm bảo khối l- ợng công trình hoàn thành giao bán đúng kế hoạch đã kí kết với khách hàng (các chủ đầu t), ngày càng đứng vững trên thị trờng, với phơng châm Chất Lợng- Tiến Độ- Giá Cả đợc khách hàng luôn chấp nhận. Công ty Cổ phần VIX là một doanh nghiệp vừa hoạt động trong lĩnh vực xây lắp vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp nên quá trình sản xuất cũng gặp không ít khó khăn về mặt bằng sản xuất, tiền vốn, tài sảnHơn nữa, các công trình mà doanh nghiệp trúng thầu đều xa nên công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức quản lý sản xuất, cũng nh việc tổ chức hạch toán. Song song với việc đầu t đổi mới công nghệ, công tác tổ chức quản lý sản xuất cũng nh công tác hạch toán kinh tế từng bớc hiện đại hoá đi ổn định. Việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào tổ chức quản lý sản xuất cũng nh công tác hạch toán kinh tế nhằm tinh giảm bộ máy quản lý đã góp phần không nhỏ trong sự thành công của công ty trong nhữmg năm qua, sản xuất phát triển, tốc độ tăng trởng năm sau cao hơn năm trớc. Từ đó nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách Nhà nớc đợc thực hiện đầy đủ cũng nh đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty, các cổ đông trong ngoài công ty. Để thấy rõ xu hớng phát triển của công ty ta xem xét Bảng quy mô kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2002, 2003, 2004 nh sau: Biểu 01: Bảng quy mô kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2002, 2003, 2004. STT Chỉ tiêu ĐVT 2002 2003 2004 1 Quy mô lao động Ngời 78 100 120 - Lao độngtrực tiếp - 50 100 83 -Lao động gián tiếp - 28 37 37 2 Quy mô vốn Đồng 2.334.761.260 4.776.640.673 12.593.389.465 3 Tổng doanh thu Đồng 3.788.475.722 9.221.638.228 12.897.164.299 4 Lợi nhuận sau thuế Đồng 77.079.620 264.212.728 367.839.548 5 Nộp ngân sách Đồng 84.659 697 108.793.475 143.048.713 6 Thu nhập bình quân Tr.đồng 1,2 1,5 1,7 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty. Với chức năng nhiệm vụ đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình công ty cổ phần VIX đã lựa chọn bộ máy quản lý điều hành theo mô hình trực tuyến, Mô hình này phù hợp với doanh nghiệp quy mô vừa nhỏ, bộ máy quản lý gọn nhẹ, hoạt động linh hoạt. Tổ chức quản lý của bộ máy thống nhất từ trên xuống dới, mọi hoạt động chỉ đạo từ giám đốc xuống các phòng ban điều hành với các tổ đội, xởng sản xuất. Toàn bộ hoạt động của bộ máy đợc đặt dới sự chỉ đạo của giám đốc sự kiểm tra kiểm soát của hội đồng quản trị ban kiểm soát. -Đại hội đồng cổ đông. -Hội đồng quản trị. -Ban kiểm soát. -Bộ phận quản lý công ty cổ phần VIX. +Giám đốc công ty là ngời quản lý chính toàn công ty, thực hiện các quyết định phơng hớng, kế hoạch, dự án sản xuất kinh doanh các chủ trơng lớn của hội đồng quản trị công ty. Quyết định các vấn đề tổ chức bộ máy điều hành để đảm bảo hiệu quả cao. Giúp việc cho giám đốc các phó giám đốc. + Phó giám đốc kinh tế- nội chính + Phó giám đốc kế hoạch- kĩ thuật +Các phó giám đốc công ty là ngời giúp việc cho Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp các phòng nghiệp vụ đã phân công phụ trách, chỉ đạo, h- ớng dẫn về các lĩnh vực chuyên môn là ngời quyết định cuối cùng về các biện pháp chuyên môn đó. - Bộ phận nghiệp vụ: các phòng nghiệp vụ chức năng tham mu cho Giám Đốc, phó giám đốc. Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn đã dợc quy định các phòng chịu trách nhiệm về những biện pháp đề xuất thuộc chuyên môn của mình với công ty. Các phòng nghiệp vụ đợc tổ chức thành 3 phòng ban chức năng, nhiệm vụ chấp hành đôn đốc thực hiện chính sách chế độ hiện hành, các mệnh lệnh của bộ phận quản lý. Các phòng ban đợc quyền đề xuất với ban giám đốc những ý kiến vớng mắc trong quá trình thực hiện các quyết định quản lý. Các phòng ban bao gồm: + Phòng kinh tế: Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tổng hợp phân tích kết quả kinh doanh để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của công ty + Phòng kế hoạch, kĩ thuật: hớng dẫn các đơn vị trực thuộc công ty xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty. Quản lý kiểm tra hớng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các mặt hàng, sản phẩm theo đúng mẫu mã, quy trình kỹ thuật, nhiệm vụ thiết kế theo hợp đồng kinh tế đã ký kết với khách hàng + Phòng tổ chức hành chính: quản lý lao động, tiền lơng cán bộ công nhân viên, xây dựng tổng quỹ lơng xét duyệt phân bổ quỹ tiền lơng kinh phí hành chính công ty. Quản lý hồ sơ lý lịch nhân viên toàn công ty, giải quyết thủ tục về chế độ tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, khen thởng, nghỉ hu - Bộ phận sản xuất gồm : xởng sản xuất, các đội thi công xây lắp viễn thông. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty cổ phần VIX nh sau (sơ đồ 07) 2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp. 2.1.3.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. Quá trình sản xuất kinh doanh của công ty đợc tổ chức chuyên môn hoá theo từng mảng sản xuất đó là sản xuất công nghiệp với sản phẩm là các thẻ nhựa phục vụ ngành Viễn Thông, xây lắp với sản phẩm xây lắp là các công trình hoàn thành, hạ mụa công trình hoàn thành bàn giao cho chủ đầu t nh: công trình đờng cáp quang, đài, trạm viễn thôngThực hiện nhiệm vụ sản xuất của công ty gồm các phâng xởng sản xuất các đội xây lắp. Mỗi loại hình sản xuất đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất khác nhau. Dới đây em chỉ xin phép trình bày đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh quy trình công nghệ sản xuất đối với loại hình sản xuất công nghiệp của công ty. * Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của loại hình sản xuất công nghiệp của công ty. Công ty cổ phần VIX là doanh nghiệp chuyên gia công in ấn các loại thẻ nhựa phục vụ cho ngành Bu chính viễn thông theo quy trình công nghệ khép kín với các loại máy móc chuyên dùng. Tính chất sản xuất của công tytính chất sản xuất phức tạp, kiểu liên tục, loại hình sản xuất hàng loạt với khối lợng lớn, chu kỳ sản xuất ngắn, quy mô sản xuất trung bình. Mô hình sản xuất công nghiệp của công ty bao gồm 2 phân xởng sản xuất, trong đó bao gồm nhiều tổ đội sản xuất đảm bảo chức năng nhiệm vụ cụ thể khác nhau nhằm phù hợp với quy trình công nghệ sản xuất công nghiệp của công ty. Hai phân xởng sản xuất của công typhân xởng gia công in màu Opset phân xởng thành phẩm. Phân xởng gia công in màu Opset bao gồm các tổ ép sấy thẻ, tổ dập cắt thẻ, tổ cạo chọn thẻ, tổ máy in thẻ. Phân xởng thành phẩm bao gồm: tổ kiểm tra chất lợng thẻ in, tổ bế hộp cứng( hộp Duplex, cartông), đóng gói hoàn thiện. Bộ phận sản xuất nhiệm vụ trực tiếp sản xuất theo nhiệm vụ của phòng kế hoạch, cụ thể khi kế hoạch sản xuất phòng kế hoạch sẽ lên kế hoạch giao nhiệm vụ cho các phân xởng, các tổ sản xuất đảm nhiệm từng phần công việc cụ thể. Mô hình tổ chức sản xuất công nghiệp của công ty Cổ Phần VIX (sơ đồ 08) Tại xởng sản xuất đợc bố trí thành các tổ sản xuất, gia công các tổ chịu sự giám sát trực tiếp của quản đốc. Các tổ sản xuất, mỗi tổ tiến hành gia công một công đoạn sản phẩm. Sản phẩm vận động lần lợt từ công đoạn này đến công đoạn khác một cách liên tục cho đến khi hoàn thành. Quản đốc là ngời điều hành các phân xởng thực hiện điều hành sản xuất thẻ nhựa, quản lý kiểm tra chất lợng, hớng dẫn các khâu sản xuất trực thuộc dây chuyền sản xuất sao cho phù hợp với trình độ khả năng của ngời lao dộng, báo cáo định kì cho lãnh đạo công ty, tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất thờng xuyên giám sát hớng dẫn kĩ thuật cho công nhân quản lý tài sản của công ty. 2.1.3.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp của công ty. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm là một trong những căn cứ quan trọng để xác định đối tợng tập hợp chi phí. Trên sở xác định đúng đối tợng tính giá thành sản phẩm lựa chọn phơng pháp tính giá thành phù hợp. Do vậy để thực hiện tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm thì cần thiết phải tìm hiểu thật tốt quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. thể tóm tắt công nghệ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty cổ phần VIX nh sau: Đối với loại hình sản xuất công nghiệp của công ty Cổ Phần VIX quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm là quy trình công nghệ sản xuất phức tạp, kiểu chế biến liên tục, quá trình sản xuất sản phẩm đợc chia thành nhiều bớc công nghệ khác nhau, các công đoạn diễn ra kế tiếp nhau, các đơn vị sản phẩm vận động từ công đoạn này sang công đoạn khác một cách liên tục cho đến khi hoàn thành. Để tạo ra sản phẩm cuối cùng quy trình sản xuất trải qua các bớc công nghệ sản xuất sau: - ép hạt nhựa thành tấm: các hạt nhựa GPPS HIPS, TITAN trắng TITAN sữa, bột xun, các chất tẩy đợc đa vào máy ép tấm với lực ép 190 tấn, các hạt nhựa đợc ép thành các tấm nhựa. - ép phẳng: các tấm nhựa ép công đoạn trên hoặc tấm ép sẵn mua ngoài tiếp tục đợc ép thành tấm phẳng theo những kích cỡ khác nhau. - Cắt tấm nhựa đã ép phẳng: Các tấm nhựa sau khi đợc ép phẳng đợc đa qua máy cắt để cắt thành tấm nhựa theo cùng một kích cỡ. - Dập thẻ: các tấm nhựa sau khi cắt tấm đợc đa vào máy dập thẻ để dập thành thẻ theo kích thớc quy định của ngành Bu chính viễn thông. - Cạo chọn, làm bóng: thẻ nhựa sau khi dập đợc cạo chọn làm bóng phẳng rồi chuyển sang bộ phận in thẻ . - Bộ phận in thẻ: nhiệm vụ in thẻ nhựa trắng theo kiểu cách nhất định. - Bộ phận kiểm tra đóng gói hoàn thiện: nhiệm vụ kiểm tra chọn lọc thẻ đã in về độ nét màu sắc rồi đóng gói nhập kho. Dới đây là khái quát sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất thẻ của công ty Cổ Phần VIX. (Sơ đồ 09) 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty. Xuất phát từ yêu cầu tổ chức quản lý yêu cầu thực tế trên sở đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, công ty đã lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung. Do đó công tác quản lý kinh tế chính đợc hạch toán chung cho toàn công ty, các xởng, các đội xây lắp không bộ phận kế toán riêng. Đây là hình thức phù hợp với quy mô đặc điểm của doanh nghiệp. Phòng kế toán tài chính bao gồm 6 cán bộ kế toán, đứng đầu là kế toán trởng kiêm trởng phòng, đặt dới sự lãnh đạo của giám đốc công ty, dới quyền của kế toán tr- ởng là các nhân viên kế toán phần hành. Để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của kế toán, đồng thời căn cứ vào yêu cầu trình độ quản lý, bộ máy tổ chức kế toán đ- ợc tổ chức quản lý nh sau: + Kế toán trởng kiêm trởng phòng là ngời đứng đầu chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, điều hành chung về mọi mặt kế toán của công ty, tổ chức bộ máy kế toán luôn đảm bảo gọn nhẹ hoạt động hiệu quả. + Kế toán tổng hợp kiêm kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: nhiệm vụ tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của công ty.Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. + Kế toán thanh toán kiêm kế toán ngân hàng: nhiệm vụ theo dõi các khoản thu chi tiền mặt, thanh toán công nợ với ngời bán, ngân hàng ngân sách Nhà nớc. + Kế toán tiền lơng bảo hiểm xã hội, kiêm kế toán thuế, thông kê: nhiệm vụ tổng hợp số liệu từ các xởng, đội, phòng ban để tính lơng, các khoản phụ cấp cho cán bộ công nhân viên, trích các khoản bảo hiểm xã hội theo chế độ quy định. + Kế toán vật t tài sản: nhiệm vụ theo dõi ghi chép, phản ánh tình hình biến động của vật t, tài sản. + Thủ quỹ: nhiệm vụ thu, chi quản lý tiền mặt tại quỹ của công ty Kế toán viên thể chuyên môn hoá theo từng phần hành hoặc thể kiêm nhiệm nhiều phần hành kế toán nhng vẫn đảo bảo tuân thủ đúng chính sách, chế độ kế toán hiện hành. Sơ đồ 10 : Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty cổ phần VIX Công ty bớc đầu cũng trang bị máy vi tính nhằm giảm bớt khối lợng công việc cho các nhân viên kế toán tuy nhiên công vịêc kế toán không hoàn đợc thực hiện bằng máy mà chỉ là một phần trợ giúp. Các chứng từ phát sinh đợc thực hiện song song theo hai hớng là ghi sổ nhập máy. Phần lớn các sổ chi tiết sổ tổng hợp đợc lập trên máy nhng vẫn song song theo dõi bằng tay. Kết quả trên máy sổ đợc đối chiếu với nhau. Các báo báo in ra từ máy nên công việc hạch toán đợc giảm. Trong phạm vi bài viết này em xin trình bày theo hình thức kế toán thủ công. * Chế độ kế toán áp dụng. Kế toán thanh toán, Ngân hàng Kế toán vật t tài sản Kế toán tổng hợp Thủ quỹKế toán l- ơng, BHXH, Thuế Thống kê Kế toán trởng kiêm tr- ởng phòng Công ty cổ phần VIX bắt đầu niên độ kế toán từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm. Công ty áp dụng chính sách kế toán theo QĐ 144/2001/ QĐ-BTC ngày 21/12/2001- Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ. Hình thức kế toán doanh nghiệp đang áp dụng là hình thức chứng từ ghi sổ, tổ chức hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên, tính trị giá hàng tồn kho theo phơng pháp bình quân gia quyền nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ. Kế toán căn cứ vào tình hình tài sản cố định để thực hiện trích khấu hao theo phơng pháp đờng thẳng quy định thời gian sử dụng các khoản tài sản cố định, theo QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2003 BTC. Đơn vị tiền tệ sử dụng: VNĐ Hệ thống sổ kế toán bao gồm: - Sổ tổng hợp vật t, thành phẩm, công nợ - Sổ kế toán chi tiết các tài khoản, sổ thẻ kế toán chi tiết vật t, thành phẩm, công nợ, chứng từ ghi sổ - Sổ tổng hợp các tài khoản - Các tài khoản kế toán chi tiết, tổng hợp áp dụng theo Quyết định 144/QĐ-BTC ngày 31/12/2003 BTC - Hệ thống báo cáo tài chính Trình tự hạch toán kế toán theo phơng pháp Chứng từ ghi sổ. Sơ đồ 11: Sơ đồTrình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ [...]... toàn bộ công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, hiện nay công ty xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất 2.2.3.2 Đối tợng tính giá thành của loại hình sản xuất công nghiệp của công ty Đối tợng tính giá thànhthành phẩm giai đoạn... tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đối với loại hình sản xuất gia công thẻ nhựa viễn thông theo hình thức mua đứt bán đoạn (tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công nghiệp) 2.2.1 Đặc điểm phân loại chi phí sản xuất kinh doanh của công ty 2.2.1.1.Đặc điểm chi phí sản xuất kinh doanh Với dây chuyền sản xuất hiện đại, phức tạp liên tục Quy trình công nghệ sản xuất. .. lý chi phí sản xuất công ty cổ phẩn VIX Để xác định kết quả sản xuất đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp của công ty, công ty tiến hành công tác quản lý các khoản mục chi phí rất tốt Khi phát sinh các chi phí sẽ đợc ghi vào các chứng từ ghi sổ căn cứ vào đó để ghi vào sổ kế toán các tài khoản TK1542- Chi phí SXKDDD sản xuất, TK154C- chi phí sản xuất chung, TK1543- chi phí. ..2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công nghiệp công ty cổ phần VIX Hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần VIX bao gồm hai loại hình chủ yếu: * Sản xuất- in thẻ nhựa viễn thông theo hình thức mua đứt bán đoạn nghĩa là công ty tự tìm nguồn nguyên liệu trong ngoài nớc để sản xuất sản phẩm đồng thời tự tìm thị trờng tiêu thụ sản phẩm * Sản xuất. .. trình sản xuất sản phẩm tại các xởng sản xuất công nghiệp gồm: Tiền lơng các khoản trích theo lơng của nhân viên quản lý, chi phí vật liệu công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định tại xởng, chi phí dịch vụ mua ngoài chi phí khác bằng tiền 2.2.2 Đặc diểm tổ chức công tác quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty cổ phần VIX 2.2.2.1 Đặc điểm tổ chức công tác quản... để tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung 2.2.2.2 Đặc điểm tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm công nghiệp công ty cổ phần VIX Mục tiêu hoạt động của công ty là tối đa hoá lợi nhuận tăng khả năng cạnh tranh trên thị trờng Để đạt đợc yêu cầu đó vấn đề đặt ra đối với công ty là tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm Căn cứ vào đặc tính. .. vào đặc tính kỹ thuật những thông số quy định của ngành Bu chính viễn thông, phòng kế hoạch kỹ thuật xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu công inđó là chi phí định mức 2.2.3 Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất và đối tợng tính giá thành sản phẩm của loại hình sản xuất công nghiệp của công ty 2.2.3.1 Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất Xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất là khâu đầu tiên... tốt chi phí sản xuất để nhằm cung cấp thông tin nội bộ phụ vụ cho công tác tính giá thành sản sẩm công nghịêp hơn nữa kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các định mức chi phí, các doanh nghiệp cần phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất công ty cổ phần VIX, chi phí sản xuất gồm nhiều loại tính chất kinh tế, công dụng yêu cầu quản lý khác nhau Để phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý đáp... công in thẻ còn vật liệu phụ phân bổ cho các bộ phận hoàn thiện Loại hình sản xuất gia công- in thẻ nhựa tại công ty là loại hình sản xuất hàng loại, với khối lợng lớn một loại sản phẩm Vì vậy, doanh nghiệp tiến hành tập hợp chi phí cho toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất 2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất của công ty Trong quá trình sản xuất sản phẩm công ty phải chi ra rất nhiều loại chi phí khác... trình công nghệ Kỳ tính giá thành vào thời điểm cuối tháng 2.2.4 kế toán chi phí sản xuất của công ty cổ phần VIX 2.2.4.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí vật liêu trực tiếp đến đối tợng chịu chi phí, nó tham gia cấu thành thực thể sản phẩm, tạo ra đặc trng vật lý cho sản phẩm công ty cổ phần VIX chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi m
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP Ở CÔNG TY CỔ PHẨN VIX., TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP Ở CÔNG TY CỔ PHẨN VIX.,

Hình ảnh liên quan

Biểu 01: Bảng quy mô và kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2002, 2003, 2004. - TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP Ở CÔNG TY CỔ PHẨN VIX.

i.

ểu 01: Bảng quy mô và kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2002, 2003, 2004 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Để thấy rõ xu hớng phát triển của công ty ta xem xét Bảng quy mô và kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2002, 2003, 2004 nh sau: - TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP Ở CÔNG TY CỔ PHẨN VIX.

th.

ấy rõ xu hớng phát triển của công ty ta xem xét Bảng quy mô và kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2002, 2003, 2004 nh sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Cụ thể căn cứ vào bảng tổng hợp vậ tt hàng hoá 1521, đơn giá vật liệu chính xuất dùng trong tháng đợc tính nh sau: - TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP Ở CÔNG TY CỔ PHẨN VIX.

th.

ể căn cứ vào bảng tổng hợp vậ tt hàng hoá 1521, đơn giá vật liệu chính xuất dùng trong tháng đợc tính nh sau: Xem tại trang 17 của tài liệu.
Sau khi kế toán thực bút toán khoá sổ cuối tháng căn cứ vào bảng tổng hợp vật t hàng hoá TK1522 tổng giá trị vật liệu phụ xuất dùng cho sản xuất là - TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP Ở CÔNG TY CỔ PHẨN VIX.

au.

khi kế toán thực bút toán khoá sổ cuối tháng căn cứ vào bảng tổng hợp vật t hàng hoá TK1522 tổng giá trị vật liệu phụ xuất dùng cho sản xuất là Xem tại trang 19 của tài liệu.
Căn cứ vào bảng tính và phân bổ khấu hao 09/2004 phần tính vào chi phí sản  xuất  chung.Chi  phí  khấu  hao  trích  trong  tháng  9/2004  tập  hợp  đợc  là - TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP Ở CÔNG TY CỔ PHẨN VIX.

n.

cứ vào bảng tính và phân bổ khấu hao 09/2004 phần tính vào chi phí sản xuất chung.Chi phí khấu hao trích trong tháng 9/2004 tập hợp đợc là Xem tại trang 33 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Trích đoạn