Giáo án tuần 21 lớp 5

17 434 0
Giáo án tuần 21 lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tuần 21 Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010 Sáng Tiết 3 Tập đọc Trí dũng song toàn I Mục tiêu: 1. Đọc lu loát, diễn cảm bài văn giọng đọc lúc rắn rỏi, hào hứng, lúc trầm lắng tiếc thơng. Biết đọc phân biệt lời các nhân vật: Giang Văn Minh, vua Minh, đại thần nhà Minh, vua Lê Thần Tông. 2. Hiểu ý nghĩa bài đọc: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ đợc quyền lợi và danh dự của đất nớc khi đi sứ nớc ngoài. II Chuẩn bị: - Tranh minh hoạ sách giáo khoa. III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hđ học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) 2. Bài mới: (32 phút) * Giới thiệu bài. * Giảng bài: 1. Luyện đọc: - Giải nghĩa thêm từ: tiếp kiến; hạ chỉ, than, cống nạp. - Luyện đọc: khóc lóc, Liễu Thăng, thuở trớc, linh cữu . 2. Tìm hiểu bài: Nội dung: Bài văn ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ đợc quyền lợi và danh dự của đất nớc khi đi sứ nớc ngoài. ! Đọc bài: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng. ! Nêu nội dung chính của bài. - Nhận xét, cho điểm. - Giới thiệu bài, ghi bảng. * Hoạt động 1: Luyện đọc Nh các bớc đã học. * Hoạt động 2: Tìm hiểu bài: ! Đọc thầm và trả lời câu hỏi sách giáo khoa: ? Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng? - Để vua nhà Minh vô tình thừa nhận sự vô lí của mình từ đó bỏ - Nhắc lại đầu bài. - Lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi sách giáo khoa. - Trả lời. - Nghe. Lê Thị Trang Nhung * * * * * Tiểu học Hồng An 3. Đọc diễn cảm: 3. Củng cố: (3 phút) lệ cúng giỗ Liễu Thăng. ! Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh. ? Vì sao vua nhà Minh sai ngời ám hại Giang Văn Minh? - Vì mắc mu của GVM và sự hiên ngang đối lại của GVM với đại thần nhà Minh. ? Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là ngời trí dũng song toàn? - Ông dùng mu buộc nhà Minh bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng, không sợ chết đối lại vế đối của đại thần nhà Minh. ! Nêu nội dung bài văn. - Giáo viên kết luận, ghi bảng. * Hoạt động 3: Đọc diễn cảm. ! 5 học sinh đọc phân vai. ! Tìm giọng đọc phù hợp. - Giáo viên nhận xét, kết luận. - Đa đoạn đọc diễn cảm: Chờ rất lâu cúng giỗ. - Giáo viên đọc mẫu, hớng dẫn học sinh luyện đọc. ! Đọc theo nhóm. ! Thi đọc diễn cảm từng tốp theo hình thức phân vai 3 nhân vật trong đoạn. ! Nhắc lại ý nghĩa câu chuyện. - Về nhà kể chuyện cho nhiều ngời cùng nghe. - Chuẩn bị giờ học sau. - Vài học sinh nối tiếp nhau nhắc lại cuộc đối đáp. - Nghe. - Trả lời, nhận xét, bổ sung. - Nghe. - Trả lời. - 5 học sinh. - Nhận xét - Nghe. - N2. - Đại diện thi đọc, 3 học sinh. Tiết 4 Chính tả (Nghe Viết) Lê Thị Trang Nhung * * * * * Tiểu học Hồng An Trí dũng song toàn I Mục tiêu: 1. Nghe viết đúng chính tả bài Trí dũng song toàn. 2. Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt phụ âm đầu r, d, gi; có thanh hỏi hoặc thanh ngã. II Chuẩn bị: - Vở bài tập, bút dạ, bảng nhóm. III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hđ học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) 2. Bài mới: (32 phút) * Giới thiệu bài. * Giảng bài: 1. Hớng dẫn học sinh nghe viết chính tả: 2. Luyện tập: Bài 2: - dành dụm, để dành. - rành, rành rọt. - cái giành. - Giáo viên nhận xét bài viết giờ học trớc. - Nêu một số lỗi học sinh thờng mắc phải. - Giới thiệu bài, ghi bảng. * Hoạt động 1: Nghe viết. - Giáo viên đọc bài viết. ! Lớp đọc thầm bài viết. ? Đoạn văn kể điều gì? - GVM khẳng khái khiến vua Minh tức giận, sai ngời hãm hại ông, vua Lê Thần Tông khóc th- ơng ông, ca ngợi ông là anh hùng thiên cổ. ? Trong bài có những từ nào khi viết chúng ta phải viết hoa? ! Đọc thầm nêu những từ dễ viết sai? - Hớng dẫn viết bảng. - Giáo viên đọc lần 1. - Giáo viên đọc lần 2. ! Đổi chéo vở soát lỗi. - Thu chấm chữa 5 bài. ! Đọc và nêu yêu cầu bài tập 2. ! Thảo luận nhóm 2. ! Đại diện đọc kết quả. - Nghe. - Nhắc lại. - Nghe. - Đọc thầm. - Trả lời. - Nghe. - Nối tiếp trả lời. - Đọc và trả lời. - B. - Lớp viết vở. - Soát lỗi. - Đổi chéo vở tự kiểm tra. - 5 học sinh nộp. - Nghe. - N2. - Đại diện 2 Lê Thị Trang Nhung * * * * * Tiểu học Hồng An b)- dũng cảm - vỏ - bảo vệ. Bài 3: 3. Củng cố: (3 phút) - Giáo viên nhận xét, kết luận. - Giáo viên nêu yêu cầu bài tập. ! Lớp làm vở, đại diện 3 học sinh làm bảng nhóm. ! Gắn bảng nhóm. - Nhận xét, đánh giá. - Nhận xét đánh giá tiết học. - Về nhà chuẩn bị bài học giờ sau. nhóm đọc kết quả. - 1 học sinh đọc. - Lớp làm vở. - Trình bày, nhận xét. Chiều Tiết 1 : Luyện viết ` Bài 19: Luyện chữ viết đứng, nét thanh nét đậm I Mục tiêu: - Luyện tập kiểu viết chữ nghiêng, nét đều. - Có thành thói quen luyện chữ trong khi viết. II chuẩn bị: - Chuẩn bị vở luyện viết lớp 5. iii Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I KTBC: II Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Bài mới: Ơn ai một chút chớ quên Hàng ngày đi làm ngoài cảng, lúc sinh hoạt trong nhà giữa anh Ba và . ông già Đờn cũng tập đánh vần theo. - Viết bảng: Nam Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa - Nhận xét trớc lớp. ! Đọc bài luyện viết ? Em hiểu thế nào về nội dung bài thơ trong bài viết ngày hôm nay? ? Bài viết hôm nay chúng ta luyện viết chữ hoa gì? ? Chữ hoa đó có độ cao mấy li? Đợc cấu tạo nh - Viết bảng. - nghe. - 1 học sinh đọc bài. - Trả lời. - Trả lời: N, M, B, T, S, Ơ S. Đ - Trả lời. Lê Thị Trang Nhung * * * * * Tiểu học Hồng An Theo Sơn Tùng * Thực hành: 3. Củng cố: thế nào? ? Chúng ta viết theo kiểu chữ gì? - Giáo viên hớng dẫn học sinh viết chữ N, M, B, T, S, Ơ S. Đ ! Viết bảng. ! Lớp viết vở. - Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh viết chữ cha đẹp. - Thu 5 vở chấm và nhận xét. ? Bài viết khuyên ta điều gì? - Những bạn viết cha đẹp hoặc cha xong về nhà hoàn thành. - Quan sát và nghe. - Thực hành viết bảng. - Viết vở luyện viết. - Nộp bài. - Nghe. - Trả lời. Tiết 2 Tiếng việt thực hành Rèn luyện từ và câu Nối các vế trong câu ghép bằng quan hệ từ I Mục tiêu: - Rèn cho học sinh cách nối các vế trong câu ghép bằng quan hệ từ II Bài tập: Nội dung HĐ gv Hđ hs 1. Kiểm tra bài cũ: Chũa bài cũ 2. Bài mới: - Nối tiếp trả lời. - Nhận xét. - 3 học sinh. - Nhận xét. Lê Thị Trang Nhung * * * * * Tiểu học Hồng An Bài 1: Đọc các câu ghép dới đây Chính vì hay lam hay làm nên cuộc sống của ngời dân ngày càng khấm khá việc học hành. Các vế của câu ghép của câu ghép trên đ- ợcc nối với nhau bằng gì ? Bài 2: Trong câu : Chuông vừa đánh lên, trâu vàng từ Trung Quốc lồng sang tìm mẹ, vì đồng đen là mẹ của vàng. Bộ phận nào là bộ phận chỉ kết quả 3. Củng cố: ! Đọc nội dung và yêu cầu bài 1. - Cho hs làm bài - Giáo viên nhận xét, kết luận. ! Đọc và nêu yêu cầu. ! Lớp làm vở rèn tiếng việt. 2 học sinh đại diện làm bảng nhóm. ! Trình bày. - Giáo viên nhận xét kết luận. - Nhận xét. - Nhận xét giờ học. - Chuẩn bị tiết học sau. - Nhắc lại đầu bài - Đọc. -Hs chữa bài - Nhận xét. - Đọc bài. - V. - Nhắc lại nội dung bài học. Tiết 3 Kể chuyện Kể chuyện đợc chứng kiến hoặc tham gia I Mục tiêu: 1. Rèn kĩ năng nói: - Học sinh kể đợc một câu chuyện đã chứng kiến hoặc đã làm thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hoá, ý thức chấp hành Luật giao thông đờng bộ; hoặc một việc làm thể hiện lòng biết ơn các thơng binh, liệt sĩ. - Biết sắp xếp các tình tiết, sự kiện thành một câu chuyện. Hiểu và trao đổi đợc với các bạn về nội dung, ý nghĩa của câu chuyện. 2. Rèn kĩ năng nghe: Nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn. II Chuẩn bị: - Tranh ảnh phản ánh các hoạt động bảo vệ. III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hđ học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) ! Kể lại những câu chuyện đã đ- - 3 học sinh nối Lê Thị Trang Nhung * * * * * Tiểu học Hồng An 2. Bài mới: (32 phút) * Giới thiệu bài. * Tìm hiểu đề bài: 1. Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử văn hoá. 2. Kể một việc làm thể hiện ý thức chấp hành Luật giao thông đờng bộ. 3. Kể một việc làm thể hiện lòng biết ơn các thơng binh liệt sĩ. 3. Củng cố: (3 phút) ợc nghe hoặc đợc đọc nói về những tấm gơng sống, làm việc theo pháp luận, theo nếp sống văn minh. - Nhận xét, đánh giá. - Giới thiệu bài, ghi bảng. ! Đọc 3 đề bài trong sách giáo khoa. - Giáo viên hỏi yêu cầu và nội dung của từng đề, học sinh trả lời, giáo viên gạch chân từ quan trọng. ! 3 học sinh nối tiếp đọc 3 gợi ý trong sách giáo khoa. ? Em chọn cho mình đề bài nào? - Khi em chọn đề bài nào thì đọc thầm lại gợi ý của đề bài đó. ! Đọc dàn bài đã chuẩn bị ở nhà. Lớp theo dõi, nhận xét. ! Hoàn thiện dàn ý. ! Kể theo nhóm đôi, trao đổi về nội dung câu chuyện. ! Thi kể trớc lớp. - Khi kể xong cùng bạn trong lớp đối thoại về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. - Lớpgiáo viên nhận xét, bình chọn câu chuyện hay nhất, bạn kể chuyện hấp dẫn nhất. - Giáo viên nhận xét. ? Hôm nay chúng ta đợc học thêm những điều gì? - Về nhà chuẩn bị bài giờ sau. - Nhận xét giờ học. tiếp trình bày. - Nghe, nhận xét - Nhắc lại đbài. - 1 học sinh đọc. - Học sinh trả lời và quan sát. - 3 học sinh nối tiếp đọc gợi ý sách giáo khoa. - Nối tiếp trình bày ý kiến của mình. - Đọc thầm. - 2 học sinh khá trình bày. - Lớp làm việc cá nhân. - N2. - Đại diện từng nhóm thi kể và trao đổi về nội dung. - Nhận xét, đánh giá. Lê Thị Trang Nhung * * * * * Tiểu học Hồng An Thứ t ngày 20 tháng 1 năm 2010 Tiết 2 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Công dân I Mục tiêu: 1. Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ gắn với chủ điểm Công dân: các từ nói về nghĩa vụ, quyền lợi, ý thức công dân, . 2. Vận dụng vốn từ đã học, viết đợc một đoạn văn ngắn nói về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân. II Chuẩn bị: - Vở bài tập, bảng phụ, bút dạ, giấy to. III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hđ học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) 2. Bài mới: (32 phút) * Giới thiệu bài. * Bài tập: 1. Ghép từ công dân vào trớc hoặc sau từng từ sau đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa. - (Sách giáo viên). 2. Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B. 3. Dựa vào câu nói của Bác Hồ Các vua Hùng đã có công dựng nớc, Bác cháu ta ! Làm miệng bài 1, 2, 3. - Nhận xét, cho điểm. - Giới thiệu bài, ghi bảng. ! Đọc yêu cầu bài tập 1. ! N2. ! Đại diện 3 học sinh làm trên bảng nhóm. ! Trình bày. - Nhận xét, bổ sung. ! Đọc yêu cầu bài tập 2. ! Lớp đọc thầm yêu cầu bài tập 2 suy nghĩ và làm bài cá nhân. ! Dùng bút chì nối, đại diện 3 học sinh làm bảng nhóm. ! Trình bày. - Nhận xét, bổ sung, đánh giá. ! Đọc yêu cầu bài tập 3. - Giáo viên giải thích: câu nói của Bác Hồ ở bài tập 3 là câu - 3 học sinh nối tiếp. - Nhắc lại đầu bài. - 1 học sinh đọc. - N2. - Trình bày. - Nhận xét. - Đọc. - Lớp đọc thầm, làm vở bài tập. - Trình bày. - Nhận xét. - Đọc. - Nghe. Lê Thị Trang Nhung * * * * * Tiểu học Hồng An phải cùng nhau giữ lấy nớc. em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân. 3. Củng cố: (3 phút) nói của Bác với các chú bộ đội nhân dịp đến thăm đền Hùng. Dựa vào câu nói của Bác, em hãy viết đoạn văn. ! 2-3 học sinh khá đọc bài làm trớc lớp. - Nhận xét, bổ sung. ! Học sinh suy nghĩ viết bài vào vở. ! Đọc nối tiếp bài làm. - Giáo viên nhận xét và tuyên d- ơng những bài viết hay. ? Bài học hôm nay cung cấp cho chúng ta thêm kiến thức gì? - Nhận xét giờ học. - Về nhà chuẩn bị bài học sau. - 2 học sinh khá làm bài nối tiếp. - Nhận xét. - Lớp làm bài cá nhân. - Nối tiếp trình bày. - Trả lời. Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010 Sáng Tiết 3 Tập đọc Tiếng rao đêm I Mục tiêu: 1. Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc với giọng kể linh hoạt phù hợp với tình huống trong mỗi đoạn: khi chậm, trầm buồn, khi dồn dập, căng thẳng, bất ngờ. 2. Hiểu các từ ngữ trong bài: té quỵ, rầm, thất thần, thảng thốt, tung tích. Nắm đợc nội dung chính của bài văn: Ca ngợi hành động xả thân cao thợng của anh thơng binh nghèo, dũng cảm xông vào một đám cháy cứu một gia đình thoát nạn. II Chuẩn bị: - Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Lê Thị Trang Nhung * * * * * Tiểu học Hồng An III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hđ học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) - Nội dung bài tập đọc giờ học trớc. 2. Bài mới: (32 phút) * Giới thiệu bài. * Giảng bài: 1. Luyện đọc: Đ1: . não ruột. Đ2: . mịt mù . Đ3: . chân gỗ! Đ4: Phần còn lại. 2. Tìm hiểu bài: Nội dung: - Bài văn ca ngợi hành động xả thân cao thợng của anh th- ơng binh nghèo, dũng cảm xông vào một đám cháy cứu một gia đình thoát nạn. ! Hai học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi theo nội dung trong sách giáo khoa. - Nhận xét trớc lớp. - Giới thiệu bài, ghi bảng. * Hoạt động 1: Luyện đọc. - 2 học sinh đọc nối tiếp hết bài. Nêu từ khó đọc. - Giáo viên viết bảng từ khó đọc để luyện: khuya, khập khiễng, lom khom, . - Chia đoạn: ! 4 học sinh đọc nối tiếp. ! Đọc chú giải. ! Đọc nhóm. ! 4 học sinh đọc lại đoạn trích. * Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. ! Đọc thầm , thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: ? Tác giả (nhân vật tôi) nghe thấy tiếng rao của ngời bán bánh giò vào những lúc nào? - Đêm tĩnh mịch. ? Nghe tiếng rao, tác giả có cảm giác nh thế nào? - Buồn não ruột. ? Đám cháy xảy ra vào lúc nào? Lúc nửa đêm. ? Đám cháy đợc miêu tả nh thế nào? - bốc lửa phừng phừng, tiếng kêu cứu thảm thiết, khung cửa ập xuống, . ! Đọc đoạn 3, 4. ? Ngời đã dũng cảm cứu em bé là ai? ? Con ngời và hành động của anh có gì đặc biệt? - Là một thơng binh nặng, xả thân cứu nạn. - 2 học sinh nối tiếp. - Nhận xét. - Nhắc lại đầu bài. - 2 học sinh. - Luyện đọc. - 1 học sinh đọc chú giải. - Đọc nhóm. - 4 học sinh đọc lại. - Lớp đọc thầm và trả lời. Lê Thị Trang Nhung * * * * * Tiểu học Hồng An [...]... UBND? - Giáo viên kết luận, nhận xét ! 2 học sinh nối tiếp đọc ghi nhớ sách giáo khoa * Hoạt động 2: Luyện tập ! Đọc yêu cầu bài 1 ! Thảo luận nhóm - Giáo viên giúp đỡ ! Trình bày - Giáo viên nhận xét, kết luận UBND xã phờng làm các việc b, c, d, đ, e, h, i ! Đọc yêu cầu bài 3 ! Làm việc cá nhân ! Nối tiếp trình bày ? Vì sao em không cho ý a là đúng? ? Vì sao em lại cho rằng các ý còn lại là đúng - Giáo. .. động - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, ghi bảng * Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu cầu của đề bài ! Đọc to, rõ yêu cầu đề bài - Phân tích đề, học sinh trả lời, giáo viên gạch chân từ quan trọng ? Trong các hoạt động trên, thích hoạt động nào nhất? ? Em sẽ lập chơng trình cho hoạt động nào? - Giáo viên đa bảng phụ có viết sẵn cấu tạo 3 phần của một chơng trình hoạt động ! 1 học sinh đọc bài Lớp đọc thầm *... gỗ - Giáo viên tiểu kết cách dẫn dắt khéo léo của tác giả ? Câu chuyện trên gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm công dân của mỗi ngời trong cuộc sống ! Trình bày - Giáo viên kết luận ! Nêu ý đoạn trích - Giáo viên nhận xét, ghi bảng ! Một số học sinh nhắc lại 3 Đọc diễn cảm: * Hoạt động 3: Luyện đọc diễn Rồi từ trong nhà một cái cảm: chân gỗ! ! 1 học sinh đọc toàn bài - Đa đoạn luyện đọc: - Giáo. .. học sinh đọc - Trả lời - Lớp đọc thầm - Trình bày - Nghe - Đọc Làm bài - Đại diện trình bày - Nối tiếp đọc - 2 học sinh khá - 2 học sinh đọc - Thảo nhóm đôi luận - 2 học sinh lên nhóm ! Trình bày - Cả lớpgiáo viên chốt kết quả đúng Bài 2: ! Đọc yêu cầu bài tập 2 - Chú phải bỏ học vì nhà ! 2 học sinh giỏi làm mẫu nghèo quá Bác mẹ có nghĩa là bố mẹ - Vì lúa gạo qúy nên ngời ! Lớp làm vở bài tập ta ... tập 3 a) Nhờ ! Lớp làm bài cá nhân b) Tại ! 2 học sinh làm bảng phụ giáo viên treo lên bảng - Nhận xét, chốt lời giải đúng Bài 4: ! Đọc yêu cầu và tự làm bài tập a) Vì nên; số 4 b) Do nên; - Vế câu điền vào chỗ trống c) Do kiên trì, nhẫn nại nên không nhất thiết phải kèm theo Bích Vân quan hệ từ ! Đọc bài làm - Giáo viên và học sinh nhận xét 3 Củng cố: (3 phút) ! Đọc ghi nhớ sách giáo khoa - Nhận... lỗi, viết lại đợc một đoạn văn cho hay hơn II Chuẩn bị: - Bảng phụ theo hớng dẫn sách giáo viên III Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động giáo viên Hđ học sinh 1 Kiểm tra bài cũ: (3 phút) 2 Bài mới: (32 phút) * Giới thiệu bài * Đánh giá bài viết ! Trình bày chơng trình hoạt động đã lập trong tiết học trớc - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, ghi bảng * Hoạt động 1: Nhận xét chung - Ưu điểm chính: Xác... đoạn, kết luận * Hoạt động 2: Thông báo kết quả * Hoạt động 3: Chữa lỗi - Giáo viên đa bảng phụ một số lỗi chung + Chính tả + Dùng từ, đặt câu, bố cục ! Học sinh lên bảng trình bày ! Giáo viên nhận xét, chốt kết luận đúng ! Chữa lỗi trong bài làm của mình - Giáo viên đọc bài văn hay cho học sinh học tập ! N2 tìm ra điều đáng học - Về nhà viết lại đoạn văn cha hay - Nhận xét giờ học - Chuẩn bị cho... tạo 3 phần của một chơng trình hoạt động ! 1 học sinh đọc bài Lớp đọc thầm * Hoạt động 2: Trình bày bài vào vở ! Lớp làm vở bài tập, đại diện 2 học sinh làm bảng nhóm - Khi viết các em nên gạch đầu dòng những ý chính, khi trình bày mới diễn giải thành câu ! Trình bày ! Lớp đọc bài làm - Giáo viên và học sinh nhận xét - Giữ lại một bài làm tốt ! Dựa theo góp ý của thầy cô và các bạn, mỗi bạn tự điều... động giáo viên 1 Kiểm tra bài cũ: (3 phút) ! Làm lại bài tập 3 ! Đọc đoạn văn ngắn viết về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân 2 Bài mới: (32 phút) - Nhận xét, đánh giá * Giới thiệu bài - Giới thiệu bài, ghi bảng * Giảng bài: ! Đọc yêu, cầu nội dung bài tập I Nhận xét: 1 phần nhận xét 1 a) Vì nên ! Bài tập có mấy yêu cầu, là b) vì những yêu cầu nào? ! Đọc thầm 2 câu văn, phát biểu ý kiến - Giáo. .. Hđ học sinh - Nhắc lại đề bài - 1 học sinh đọc - Trả lời - Trả lời - Nối tiếp trình bày - Quan sát và đọc bài - Lớp đọc thầm - Làm bài - Nghe - Trình bày bài làm - Nhận xét - Học sinh sửa lại bài làm của mình hơn - Nối tiếp trình ! Trình bày bày lại - Lớp bình chọn bài làm hay nhất - Nghe - Giáo viên nhận xét về tinh thần học tập của học sinh ! Về nhà hoàn thiện, chuẩn bị bài học sau - Nhận xét giờ . Tuần 21 Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010 Sáng Tiết 3 Tập đọc Trí dũng song toàn I Mục tiêu: 1. Đọc. phút) - Giáo viên nhận xét, kết luận. - Giáo viên nêu yêu cầu bài tập. ! Lớp làm vở, đại diện 3 học sinh làm bảng nhóm. ! Gắn bảng nhóm. - Nhận xét, đánh giá.

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:11

Hình ảnh liên quan

- Giới thiệu bài, ghi bảng. - Giáo án tuần 21 lớp 5

i.

ới thiệu bài, ghi bảng Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Giáo viên kết luận, ghi bảng. * Hoạt động 3: Đọc diễn cảm. ! 5 học sinh đọc phân vai - Giáo án tuần 21 lớp 5

i.

áo viên kết luận, ghi bảng. * Hoạt động 3: Đọc diễn cảm. ! 5 học sinh đọc phân vai Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Vở bài tập, bút dạ, bảng nhóm. - Giáo án tuần 21 lớp 5

b.

ài tập, bút dạ, bảng nhóm Xem tại trang 3 của tài liệu.
! Viết bảng. ! Lớp viết vở. - Giáo án tuần 21 lớp 5

i.

ết bảng. ! Lớp viết vở Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Vở bài tập, bảng phụ, bút dạ, giấy to. - Giáo án tuần 21 lớp 5

b.

ài tập, bảng phụ, bút dạ, giấy to Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Giới thiệu bài, ghi bảng. * Hoạt động 1: Luyện đọc. - Giáo án tuần 21 lớp 5

i.

ới thiệu bài, ghi bảng. * Hoạt động 1: Luyện đọc Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Giáo viên nhận xét, ghi bảng. ! Một số học sinh nhắc lại. - Giáo án tuần 21 lớp 5

i.

áo viên nhận xét, ghi bảng. ! Một số học sinh nhắc lại Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Bảng phụ viết sẵn nh hớng dẫn sách giáo viên. - Giáo án tuần 21 lớp 5

Bảng ph.

ụ viết sẵn nh hớng dẫn sách giáo viên Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Vở bài tập, bảng phụ, bút dạ, giấy to. - Giáo án tuần 21 lớp 5

b.

ài tập, bảng phụ, bút dạ, giấy to Xem tại trang 15 của tài liệu.
! 2 học sinh làm bảng phụ giáo viên treo lên bảng. - Giáo án tuần 21 lớp 5

2.

học sinh làm bảng phụ giáo viên treo lên bảng Xem tại trang 16 của tài liệu.
- Bảng phụ theo hớng dẫn sách giáo viên. - Giáo án tuần 21 lớp 5

Bảng ph.

ụ theo hớng dẫn sách giáo viên Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan