0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH NAM

35 234 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH NAM I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY THANH NAM. I.1. Giới thiệu quá trình hình thành sự phát triển của Công ty Thanh Nam. Công ty TNHH Thương Mại Thanh Nam - Tên giao dịch quốc tế là Thanh Nam Trading Company Limited, tên viết tắt là TNT .Co Ltđ là một Công ty kinh doanh các mặt hàng máy móc văn phòng, với chức năng chính là : Nhập khẩu hàng hoá, gia công , đóng gói các loại mực từ cho máy văn phòng . Công ty được thành lập theo Quyết định số 4762. / TLDN ngày 17 / 11 / 1999 của UBND thành phố Hà Nội, có trụ sở tại 267 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội Số điện thoại: 5.634.688 Số Fax: 5.634.448 Công ty TNHH Thương Mại Thanh Nam được thành lập dựa trên luật doanh nghiệp , có tư cách pháp nhân, có quyền nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình trong số vốn do Công ty quản lý, có con dấu riêng, có tài sản các quỹ tập trung, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Nhà nước. Số tài khoản giao dịch: 001.100.026099.1 Tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam Mã số thuế: 0100954306-1 Công ty tổ chức hoạt dộng theo điều lệ của Công ty. Với số vốn hiện nay 3.5 tỷ đồng. Số vốn hoạt động qua các năm: Năm . 1999 : 1 tỷ đồng Năm . 2000 : 2.8 tỷ đồng Năm . 2001 : 3.5 tỷ đồng Dự tính: Năm . 2002 : 5 tỷ đồng Là một Công ty TNHH nên số vốn của Công ty là do các thành viên góp vào. Các thành viên gồm các ông bà: Ông : Lê Văn Hà. Bà : Nguyễn Thị Bích Thuý. Bà : Đỗ Thuý Nga. Qua 3 năm hoạt động Công ty không những có quan hệ buôn bán với các bạn hàng trong nước mà còn có quan hệ buôn bán với các bạn hàng nước ngoài như : Hồng Kông, Nhật, Trung Quốc… Công ty luôn dùng đường lối đối ngoại kiên trì mềm dẻo , tận dụng mọi thời cơ. Chính nhờ sự năng động đó Công ty đã đứng vững trên thị trường ngày càng mở rộng. Dù mới thành lập không lâu nhưng năm 2000 doanh thu tiêu thụ hàng hoá đã đạt 5 851 856 000đ tới năm 2001 doanh thu đã đạt 17 653 259 000đ. Biểu số 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2000 - 2001 Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2000 Năm 2001 Năm 2001/2000 (lần) 1. Tổng GTHH Nghìn đồng 5.337.233 16.011.701 3,0 2. Doanh thu “ 4.851.086 17.653.259 3,64 3. Chi phí “ 4.820.000 17.537.286 3,64 4. Lợi nhuận “ 31.086 112.973 3,63 5. Ngân sách “ 233.874 1.868.562 3,7 Nhìn vào bảng trên cho ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty có chiều hướng phát triển tốt đẹp. Doanh thu năm 2001 tăng 3,64 lần so với năm 2000. Lợi nhuận năm 2001 tăng gấp 3,63 lần so với năm 2000. Nộp ngân sách Nhà nước năm 2001 tăng 3,7 lần so với năm 2000. Với nền kinh tế thế giới nước ta vừa qua, Công ty đã làm ăn có hiệu quả tạo thu nhập ổn định cho 32 thành viên với mức thu nhập bình quân 800 ngàn đồng / người, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Đặc biệt năm 2001 vừa qua đã đóng góp 1.868.562 000đ cho Ngân sách Nhà nước, đảm bảo tốt điều kiện, môi trường làm việc cho nhân viên Công ty. I.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương Mại Thanh Nam Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức thành phòng các tổ phù hợp với mô hình đặc điểm kinh doanh của Công ty, là một doanh nghiệp nhỏ. Đứng đầu Công ty là Hội đồng quản trị, có chức năng nhiệm vụ quyết định chủ trương, chính sách, ngành nghề kinh doanh, chọn lựa cho ra đời sản phẩm mới của Công ty, quyết định hoạt động mở rộng của Công ty, bổ nhiệm bãi miễn Giám đốc, Kế toán trưởng, trong quá trình kinh doanh Giám đốc trực tiếp điều hành trưởng phòng các tổ trưởng, tổ chức điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu bảo toàn phát triển Công ty. Xem xét bổ nhiệm trưởng phòng, các tổ trưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên đảm bảo hoạt động Công ty một cách hiệu quả phát triển về lâu dài. Xây dựng cơ cấu tổ chức quản trị điều hành hoạt động của Công ty, ký kết hợp đồng kinh tế, văn bản giao dịch của cơ quan chức năng phù hợp với pháp luật hiện hành. Thực hiện chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước. Trong hoạt động của Công ty, ban hành hệ thống biểu mẫu báo cáo của Công ty, các định mức, định biên về lao động kỹ thuật, chi phí, doanh thu… Hổ trợ Giám đốc có phó Giám đốc hoạt động theo sự chỉ đạo của Giám đốc, triển khai thực hiện các công việc được Giám đốc giao phó, trên cơ sở chủ trương chính sách kế hoạch được HĐQT thông qua, trực tiếp điều hành đôn đốc tổ kỹ thuật hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức hoạt động của phòng kỹ thuật, cùng Giám đốc điều hành trực tiếp tổ trưởng, trưởng phòng. Các phòng các tổ có chức năng nhiệm vụ giúp việc chịu sự quản lý củ Giám đốc cung cấp thông tin thuộc chức năng, lĩnh vực của mình tạo diều kiện cho ban lãnh đạo ra quyết định chỉ đạo kinh doanh kịp thời đúng đắn. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Phòng XNK Kho Phó Đức Chính Phòng Kế Toán Phòng Kinh doanh Kho Chùa Bộc Phòng Kỹ Thuật HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Sơ đồ 13: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY THANH NAM Từng phòng tổ có chức năng nhiệm vụ rõ ràng , nhưng giữa các phòng các tổ đều có mối quan hệ mật thiết với nhau. Phòng kế toán tổ chức hành chính. Phòng kế toán tổ chức hành chính có chức năng nhiệm sau: +Tổ chức hạch toán kế toán toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, lập kế hoạch chi tiêu, mua sắm thiết bị phục vụ công tác kinh doanh, định mức chi phí văn phòng phẩm … trình Giám đốc. +Kiến nghị đề xuất lên Giám đốc việc tuyển chọn, đào tạo, mức lương, thưởng, tiêu chuẩn cần thiết của nhân viên . +Thiết lập các văn bản, biểu mẫu báo cáo kế toán tài chính, quy định thống nhất cách ghi chép kế toán. +Tổ chức bộ máy hành chính nhân sự của Công ty, soạn thảo trình Giám đốc ký kết các hợp đồng lao động . +Tổ chức định biên lao động, xây dựng thang bảng lương cho toàn Công ty. +Tham mưu cho ban Giám đốc xây dựng các kế hoạch tài chính, các chiến lược kinh doanh. Tổ kỹ thuật: Tổ kỹ thuật có chức năng nhiệm sau: +Hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn bộ phận kỹ thuật hoàn thành nhiệm vụ được giao. +Phối hợp với phòng kế toán tổ kinh doanh trong việc điều động nhân viên kỷ thuật đi giao nhận hàng . Tổ giao nhận xuất nhập khẩu . Tổ giao nhận xuất nhập khẩu có chức năng nhiệm sau: +Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu theo kế hoạch nhập bán hàng của Công ty .Theo dõi báo cáo kịp thời cho ban Giám đốc về tình hình hàng hoá nhập kho các thay đổi của Nhà nước về chính sách xuất nhập khẩu để có những chủ trương phù hợp . +Phối hợp với phòng kế toán hoàn thiện chứng từ xuất nhập hàng theo quy chế xuất nhập hàng của Công ty, chịu trách nhiệm về hàng hoá, chứng từ cho đến khi nhập kho bàn giao chứng từ cho phòng kế toán . +Triển khai kế hoạch đặt hàng nhập khẩu, theo dõi lịch hàng về kho, cập nhật vào mạng máy tính để báo cáo kịp thời cho ban Giám đốc. Tổ kinh doanh. Tổ kinh doanh có chức năng nhiệm sau: + Tổ chức hoạt động kinh doanh bán lẻ theo quy địng của Công ty. + Quan hệ trực tiếp với khách hàng . + Xây dựng kế hoạch tiêu thụ chịu trách nhiệm về kết quả bán hàng thu hồi nợ cũng như mọi phát sinh của tổ. Tổ đóng gói . có chức năng nhiệm sau: Tổ đóng gói có chức năng nhiệm sau: + Tổ chức gia công, chế biến, đóng gói các mặt hàng của Công ty đảm bảo chất lưọng, quy cách của hàng đóng gói. + Tổ chức công tác vận chuyển giao hàng cho khách. Các kho . Là nơi bảo quản hàng hoá mua về gia công đóng gói của Công ty, cũng là xưởng gia công đóng gói của Công ty. I.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty Thanh Nam . Nhiệm vụ hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại , dịch vụ… theo đúng pháp luật của Nhà nước theo đúng hướng dẫn của Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội nhằm đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, Công ty có quyền ký kết các hợp đồng XNK với các bạn hàng nước ngoài nhằm cung cấp cho nhau những tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, những loại máy móc hiện đại đang được thị trường thế giới ưa chuộng. Là một Công ty TNHH nên Công ty Thanh Nam có quyền tự mình sử dụng vốn, sử dụng sao cho có hiệu quả để thực hiện nghĩa vụ kinh doanh của mình. Ngoài ra, Công ty có quyền huy động phân phối vốn ở nhiều nguồn khác nhau. Phải có trách nhiệm chấp hành các chính sách của Nhà nước, Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội, thực hiện đầy đủ các cam kết trong giấy phép đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo đúng mục đích thành lập của Công ty theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. Hoạt động chủ yếu của Công ty bao gồm: - Trực tiếp nhập khẩu uỷ thác nhập khẩu các mặt hàng như bột mực linh kiện máy móc thiết bị văn phòng, máy văn phòng. - Tổ chức gia công đóng gói các loại mực photo, mực máy in, máy fax… - Bán buôn , bán lẻ các mặt hàng thuộc lĩnh vực kinh doanh của Công ty. - Tổ chức dịch vụ sửa chữa các loại máy móc thiết bị dùng cho văn phòng * Phương thức tiêu thụ hàngCông ty Thanh Nam: Công ty TNHH Thương Mại Thanh Nam là một Công ty kinh doanh thương mại với nhiều mặt hàng chủng loại phong phú, với số lượng lớn vì vậy việc tiêu thu hàng hoá được hay không có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự sống còn của Công ty. Nhằm đạt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận Công ty đã áp dụng một số hình thức tiêu thu như sau: Bán buôn, bán lẻ, bán gửi qua đường bưu điện I.3.1. Bán buôn Đặc trưng của bán buôn là bán với số lượng lớn, nhưng hàng hoá được bán buôn vẫn nằm trong lĩnh vực lưu thông: Khi nghiệp vụ bán buôn phát sinh là tức là khi hợp đồng kinh tế đã được ký kết, khi hợp đồng kinh tế đã được ký kết phòng kế toán của Công ty lập hoá đơn( GTGT) , MS 01- GTKT - 3LL. Hoá đơn được lập thành ba liên, liên 1 lưu tại gốc, liên 2 giao người mua, liên 3 dùng để thanh toán. Phòng kế toán cũng lập phiếu xuất kho, phiếu xuất kho cũng được lập thành ba liên. Nếu việc bán hàng thu được tiền ngay thì liên thứ 3 trong hoá đơn( GTGT) được dùng làm căn cứ để thu tiền hàng, kế toán thủ quỹ dựa vào đó để viết phiếu thu cũng dựa vào đó thủ quỹ nhận đủ số tiền hàng. Khi kiểm tra số tiền đủ theo hoá đơn GTGT mà người mua thanh toán kế toán thu chi TM thủ quỹ sẽ ký tên vào phiếu thu, nếu khách hàng yêu cầu cho một liên phiếu thu thì tuỳ theo yêu cầu kế toán thu tiền mặt sẽ viết ba liên phiếu thu sau đó xé một liên đóng dấu giao cho khách hàng thể hiện việc thanh toán hàng hoá đã hoàn tất . Cân đối với phiếu xuất kho kế toán cũng ghi ba liên . Liên một lưu tại cuống , liên hai giao cho thủ kho giữ , liên ba dùng để lưu hành nội bộ không có giá trị thanh toán đi đường . Trong phương thức bán buôn có hai hình thức: Bán buôn qua kho : theo hình thức này, Công ty xuất hàng trực tiếp từ kho giao cho người mua. Người mua cầm hoá đơn GTGT phiếu xuất do phòng kế toán lập đến kho để nhận hàng. Hàng hoá được coi là tiêu thụ khi người mua đã nhận xác nhận trên hoá đơn kiêm phiếu xuất kho. Việc thanh toán hàng có thể bằng tiền mặt, ngân phiếu, séc. Bán buôn vận chuyển thẳng: Theo phương thức này Công ty cử người ở phòng kinh doanh đi đến cảng hoặc sân bay để nhận hàng sau đó làm thủ tục nhận hàng, khi thủ tục nhận hàng đã xong phòng kế toán lập hoá đơn GTGT gồm ba liên sau đó xé liên hai ba giao cho phòng kinh doanh. Phòng kinh doanh cử người mang hoá đơn tới người mua hàng đồng thời vận chuyển thẳng số hàng hoá đã có HĐ GTGT cho người mua ( không qua kho ). Hàng hoá được coi là tiêu thụ khi người mua nhận đủ hàngxác nhận trên chứng từ bán hàng của Công ty, việc thanh toán tiền hàng có thể bằng séc, TM, ngân phiếu hoặc chuyển khoản. I.3. 2. Bán lẻ: Hình thức bán lẻ được áp dụng tại văn phòng Công ty tại kho (Chùa Bộc). Công ty thực hiện bán lẻ theo phương thức thu tiền tập trung tức là khi phát sinh nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá thì kế toán hàng hoá lập hoá đơn GTGT. Trường hợp nếu bán lẻ tại Công ty thì kế toán hàng hoá lập hoá đơn GTGT lấy đầy đủ chữ ký của người mua, thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng sau đó dựa vào HĐ GTGT kế toán thu chi sẽ viết phiếu thu chi với số tiền đủ theo hoá đơn ( nếu KH trả hết một lần ). Trường hợp bán lẻ nhưng khách yêu cầu mang hàng tới tận nhà thì kế toán hàng hoá cũng lập hoá đơn GTGT sau đó giao cho người mang hàng 2 liên: Liên 2( liên đỏ) giao cho khách hàng, liên 3 (liên xanh ) có giá trị để thanh toán. Sau khi đã giao hàng thu tiền song, người được phân công đi giao hàng có trách nhiệm nộp số tiền đó cho phòng kế toán kèm hoá đơn GTGT ( liên 3 - liên xanh). I.3.3. Phương thức bán buôn qua đường bưu điện. Theo phương thức này sau khi nhập khẩu một số lô hàng nào đó về Công ty gửi các thư chào hàng, có thể bằng điện thoại, Fax tới các tỉnh, TP nơi có các khách hàng mua buôn. Khi một Công ty, cửa hàng nào đó có nhu cầu về một mặt hàng nào đó có thể gọi điện cho Công ty để cùng thoả thuận về mặt hàng hoá, chất lượng giá cả. Nếu những thương lượng đó được thoả thuận giữa hai bên (có thể 3 bên ) tiến hành lập các hợp đồng mua bán. Dựa vào hợp dồng mua bán, kế toán hàng hoá lập hoá đơn GTGT, phiếu xuất kho sau đó, phòng kinh doanh mang hàng đi gửi ( có thể gửi qua đường tàu, đường hàng không…) tới địa chỉ của khách hàng mua buôn. Việc thanh toán cũng phụ thuộc vào sự thoả thuận của hai bên có thể bằng tiền mặt cũng có thể bằng chuyển khoản. Thông thường số tiền mà bên mua thanh toán đợt một bằng 95% giá trị của hợp đồng mua bán, số còn lại sẽ trả sau. [...]... Phải trả công nhân viên 334 ……… …… 57 550 240 Cộng phát sinh 106 646 266 Dư nợ cuối kỳ 106 646 266 0 Lập, Ngày Tháng Năm Kế toán trưởng Người ghi sổ ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên ) II.2.5 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ Tại Công ty, xác định kết quả tiêu thụ của hàng đã tiêu thụ được thực hiện theo từng tháng Hàng tháng căn cứ vào kết quả tiêu thụ, kế toán thực hiện các bút toán kết chuyển sau: Kết chuyển... 509 749 916 Ngày Tháng Năm II.2 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ Công ty Thanh Nam II.2.1 Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hoá: Khi phát sinh nghiệp vụ tiêu thụ đã xác định được doanh thu thì để phản ánh doanh thu tiêu thụ hàng hoá kế toán sử dụng TK5111 Tài khoản 511 được chia làm 3 tiểu khoản như sau: TK 5111: Doanh thu tiêu thụ hàng hoá TK 5112: Doanh thu tiêu thụ thành phẩm TK 5113: Doanh thu... thẻ kế toán chi tiết : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu, kiểm tra Nhìn vào sơ đồ ta thấy kế toán Công ty Thanh Nam có một số thiếu sót khi sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ những thiếu sót này em xin đưa ra một số nhận xét kiến nghị ở phần III của chuyên đề này II KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ II.1 Tổ chức công tác kế toán bán hàngCông ty TNHH Thanh Nam. .. chỉ phân công công việc cho kế toán viên tạo điều kiện kiểm tra, kiểm soát, chỉ đạo nghiệp vụ, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của kế toán trưởng cũng như sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán hàng hoá Kế toán tổng hợp Kế toán kiêm Thủ quĩ Kế toán công nợ Sơ đồ 14: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY THANH NNNNAM Đứng đầu bộ máy kế toánKế toán trưởng Kế toán trưởng... tiêu không chào bán hàng phá giá thị trường nhằm chiếm lĩnh thị trường I.4 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH - Thương mại Thanh Nam I.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy kế toáncông ty Thanh Nam được tổ chức theo hình thức tập trung Mọi công việc kế toán đều được thực hiện ở phòng kế toán ( chịu sự kiểm soát của kế toán trưởng) Không tổ chức ở các bộ phận kế toán riêng mà chỉ phân công. .. Kết chuyển giá vốn hàng bán (số liệu TK632) sang bên nợ TK911 Kết chuyển chi phí hàng bán (số liệu TK641) sang bên nợ TK911 Kết chuyển chi phí QLDN (số liệu TK642) sang bên nợ TK911 Việc xác định kết quả tiêu thụ được xác định như sau: Kết quả hoạt Doanh thu = động tiêu thụ hàng đã bán Trị giá vốn thuần Chi phí BHcủa hàng xu ất bán Chi phí QLDN - của số hàng đã bán Ví dụ: Tháng 1/2002 Công ty xác định. .. trình tiêu thụ hàng hoá Công ty Thanh Nam cũng vậy, để bán được hàng hoá Công ty thường phải chi ra các khoản chi phí được gọi là chi phí bán hàng Để hạch toán chi phí bán hàng kế toán sử dụng TK 641 “chi phí bán hàng trong TK này các chi phí như: Chi phí nhân viên bán hàng, chi phí bao bì, chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, chi phí vận chuyển hàng tiêu thụ … Việc hạch toán chi phí bán hàng Công ty. .. phí quản lý doanh nghiệp kế toán ghi vào sổ chi tiết TK642 ghi sổ cái TK642 Chi phí quản lý doanh nghiệp được phân bổ tập hợp 100% cho hàng còn lại hàng bán ra vào cuối mỗi tháng , sau đó chi phí quản lý sẽ được kết chuyển vào TK 911 để xác định kết quả Để theo dõi chi phí quản lý doanh nghiệp , kế toán mở sổ theo dõi chi phí quản lý Ví dụ: Trong tháng 1/2002 Công ty có các khoản chi phí quản... thức thanh toán: Công ty Đông Phú sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản Khi phát sinh nghiệp vụ tiêu thụ máy FT 5640 kế toán hàng hoá lập định khoản sau: Nợ TK 632: 35 312 420đ Có TK 156: 35 314 420đ Đồng thời kế toán công nợ lập định khoản: Nợ TK 131: 39 974 000đ Có TK 511: 36 340 000đ Có TK 33311: 3 634 000đ Khi phát sinh một nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá nào đó kế toán hàng hoá đều viết hoá đơn... ty Lập Thanh, Công ty Đông Phú Ví dụ : Ngày 16/1/2002 Công ty Thiên Phú đã mua của Công ty Thanh Nam 01 máy photo FT 5640 với đơn giá 36.340.000đ.Theo như thường lệ Công ty Thanh Nam sẽ viết hoá đơn ( GTGT) sau đó xé liên 2 gửi kèm hàng hoá vào cho Công ty Đông Phú, việc chuyển hàng này thực hiện bởi nhân viên phòng kinh doanh Hàng sẽ được đóng hộp sau đó chuyển ra ga Hà Nội gửi vào Công ty Đông . THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH NAM I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY. xét và kiến nghị ở phần III của chuyên đề này. II. KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ . II.1. Tổ chức công tác kế toán bán hàng ở Công
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH NAM, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH NAM,

Hình ảnh liên quan

Nhìn vào bảng trên cho ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty có chiều hướng phát triển tốt đẹp - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH NAM

h.

ìn vào bảng trên cho ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty có chiều hướng phát triển tốt đẹp Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình thức TT: CK . MS: 010018007 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH NAM

Hình th.

ức TT: CK . MS: 010018007 Xem tại trang 18 của tài liệu.
Biểu số 8 BẢNG BÁO CÁO BÁN HÀNG CHI TIẾT THEO MẶT HÀNG                  Từ ngày: 01/01/2002 đến ngày 31/01/2002 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH NAM

i.

ểu số 8 BẢNG BÁO CÁO BÁN HÀNG CHI TIẾT THEO MẶT HÀNG Từ ngày: 01/01/2002 đến ngày 31/01/2002 Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan