0

âm nhạc 8

4 6 0
  • âm nhạc 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 21:39

- Các nhóm tự luyện tập, sau đó 2 nhóm trình bày trước lớp: một nhóm đọc nhạc, một nhóm hát lời kết hợp gõ đệm theo. Tiếp tục thay đổi 2 nhóm khác thực hiện[r] (1)Ngày soạn: 24/10/2018 Tiết 10 ÔN TẬP BÀI HÁT : TUỔI HỒNG NHẠC LÝ: GIỌNG SONG SONG GIỌNG LA THỨ HÒA THANH TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3 1/ Ổn định lớp ( 1’) - Kiểm tra sĩ số lớp Lớp Sĩ số Ngày giảng Ghi 8A 1/11/2018 8B 1/11/2018 2/Kiểm tra cũ ( 4’) - Em trình bày hát : Tuổi hồng 3/Giảng ( 35’) Nội dung 1: Ôn tập hát Lí dĩa bánh bị * Thời gian: 10 phút * Mục tiêu: HS hát giai điệu, lời ca Tuổi hồng biết hát kết hợp gõ đệm, cao độ trường độ,hát rõ lời, biết cách lấy hơi, thể sắc thái hát,vận động theo nhạc * Hình thức tổ chức: Dạy học phân hóa * Phương pháp dạy học: Phương pháp học nhóm, thảo luận, thực hành. * Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật hỏi trả lời, kĩ thuật chúng em biết. HĐ thầy Nội dung HĐ trò Ghi bảng Đàn Yêu cầu Đàn Yêu cầu I Ôn tập hát: Tuổi hồng A Hoạt động khởi động (1’) - Khởi động giọng theo mẫu B. Hoạt động hình thành kiến thức mới (Nội dung ơn tập, khơng hình thành kiến thức mới) C. Hoạt động thực hành (6’) Hoạt động lớp - GV đệm đàn để HS hát bài, GV hướng dẫn HS sửa lại chỗ hát chưa giai điệu lời ca - Hướng dẫn em phát âm chuẩn xác, rõ lời, thể Ghi Nghe thực (2)đúng sắc thái tình cảm hát D Hoạt động ứng dụng (2’) Hoạt động lớp - Hát Tuổi hồng kết hợp vận động theo nhạc. E Hoạt động bổ sung (1’) Tự sáng tác vài động tác nhẹ nhàng, chỗ phù hợp với nội dung hát Nội dung 2: Giọng song song,giọng La thứ hòa thanh * Thời gian: phút * Mục tiêu: HS nhận biết hiểu giọng song song, giọng la thứ hòa thanh * Hình thức tổ chức: Dạy học phân hóa * Phương pháp dạy học: Phương pháp học nhóm, Phương pháp thảo luận, thực hành * Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật hỏi trả lời, kĩ thuật chúng em biết. HĐ thầy Nội dung HĐ trò Ghi bảng Đàn hát mẫu Đàn Yêu cầu II Nhạc lý: Giọng song song,giọng La thứ hòa thanh A Hoạt động khởi động. GV giới thiệu gam thứ,giọng thứ.HS quan sát sgk B Hoạt động hình thành kiến thức mới. -HS quan sát SGK ví dụ giọng song song giọng La thứ hòa C.Hoạt động thực hành. HS xem sgk có TĐN số 7(các em học chương trình lơp TĐN viết giọng La thứ) D.Ho t đ ngạ ộ ứng dụng -HS đọc TĐN số 7(GV lưu ý cho hs luyện đọc gam La thứ trước đọc nhạc) E.Hoạt động tìm tịi mở rộng. HS tìm số hát TĐN viết gam La thứ * RKN……… Ghi Nghe thực Nghe thực Nội dung 3: Tập đọc nhạc: TĐN số 3 Trích “Hãy hót,chú chim nhỏ hay hót” Nhạc:Ba Lan * Thời gian: 20 phút (3)I-ta-li-a., đọc cao độ, trường độ * Hình thức tổ chức: Dạy học phân hóa * Phương pháp dạy học: Phương pháp học nhóm, Phương pháp thảo luận, thực hành. * Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật hỏi trả lời, kĩ thuật chúng em biết. HĐ thầy Nội dung HĐ trò Ghi bảng GV đàn Hỏi Hỏi Hướng dẫn Hỏi Hướng dẫn Hỏi Hướng dẫn,đàn Đàn Yêu cầu III - Tập đọc nhạc: TĐN số 3 Trích “Hãy hót,chú chim nhỏ hay hót” Nhạc:Ba Lan A Hoạt động khởi động Hoạt động lớp GV đàn giai điệu TĐN số 3, HS lắng nghe quan sát nhạc Hoạt động cá nhân HS nêu cảm nhận nhạc B Hoạt động hình thành kiến thức mới Hoạt động nhóm - HS quan sát TĐN số để trả lời câu hỏi: Bài TĐN viết nhịp Phách mạnh các phách nào, nốt nào? Bài TĐN viết giọng Tại ? - GV dùng que cho hs đọc nốt nhạc TĐN, sau đọc nốt theo gv - GV gọi vài em hs yếu đọc nốt - GV cho lớp đọc tên hình nốt từ hình nốt ngắn đến dài trả lời câu hỏi Bài TĐN có nốt cao độ? Bài TĐN có hình nốt trường độ ? Bài nhạc viết giọng ? - HS đọc nốt nhạc kết hợp gõ tiết tấu - HS nghe đàn, đọc gam rải trục giọng La thứ La thứ hòa C Hoạt động thực hành Hoạt động lớp Gam rải La thứ La thứ hòa (cũng cao độ bài) - Luyện tập cao độ -Tập nói tên nốt nhạc TĐN GV đàn giai điệu, HS tập đọc theo câu theo lối móc xích ghép toàn - Tập đọc nhạc bài: + GV đàn giai điệu TĐN, HS đọc nhạc hòa theo Ghi HSlắng nghe Trả lời Trả lời Thực Trả lời Nghe,thực Trả lời Thực Thực (4)Kiểm tra Yêu cầu Yêu cầu + HS đọc TĐN gõ phách mạnh, nhẹ GV lắng nghe để sửa chỗ sai cho HS( Không đàn) + Cá nhân, cặp đơi nhóm HS xung phong đọc bài, gõ phách - Ghép lời ca: + GV đàn giai điệu, HS ghép lời ca TĐN, kết hợp gõ phách - Củng cố, kiểm tra: + Cá nhân, tổ, nhóm thể hiên TĐN kết hợp gõ đệm theo phách, D Hoạt động ứng dụng Hoạt động nhóm - Tập đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách - Các nhóm tự luyện tập, sau nhóm trình bày trước lớp: nhóm đọc nhạc, nhóm hát lời kết hợp gõ đệm theo Tiếp tục thay đổi nhóm khác thực E Hoạt động bổ sung Hoạt động cá nhân HS chọn hoạt động sau: - Tập chép TĐN. - Tập đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách *RKN Thực Thực Thực 4/ Củng cố ( 4’) - Cả lớp ôn lại TĐN số - Tổ, nhóm, cá nhân đọc lại TĐN 5/ Hướng dẫn học sinh học nhà chuẩn bị cho sau ( 1’) - Ôn lại cũ - Chuẩn bị *RÚT KINH NGHIỆM Duyệt, ngày tháng năm 2018 Tổ trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: âm nhạc 8,

Hình ảnh liên quan

* Hình thức tổ chức: Dạy học phân hóa - âm nhạc 8

Hình th.

ức tổ chức: Dạy học phân hóa Xem tại trang 1 của tài liệu.
* Hình thức tổ chức: Dạy học phân hóa - âm nhạc 8

Hình th.

ức tổ chức: Dạy học phân hóa Xem tại trang 2 của tài liệu.
Ghi bảng - âm nhạc 8

hi.

bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.