Âm nhạc 8 - Tiết 22 - Kiểm tra 15 phút

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:00

Giá trị trường độ của mỗi phách bằng một nốt móc đơn c.. Phách mạnh rơi vào phách thứ nhất và phách thứ tư d.[r] (1)Kiểm tra: 15 phút (tiết 22) Câu 1: (5 điểm) Em cho biết: - Bài hát Khát vọng mùa xuân chia làm … đoạn Mỗi đoạn có …………câu - Nêu ngắn gọn cảm nhận em hát Khát vọng mùa xuân……… ……… ……… ……… ……… ……… Câu 2: (4 điểm) Nhịp 8 là: a Loại nhịp cá phách ô nhịp b Giá trị trường độ phách nốt móc đơn c Phách mạnh rơi vào phách thứ phách thứ tư d Cả
- Xem thêm -

Xem thêm: Âm nhạc 8 - Tiết 22 - Kiểm tra 15 phút, Âm nhạc 8 - Tiết 22 - Kiểm tra 15 phút