0

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG sữa mẹ của bà mẹ có CON dưới 2 TUỔI đến KHÁM tại VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC GIA năm 2019

60 66 0
  • KIẾN THỨC, THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG sữa mẹ của bà mẹ có CON dưới 2 TUỔI đến KHÁM tại VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC GIA năm 2019

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 08:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỖ THỊ LAN KIẾN THỨC, THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC GIA NĂM 2019 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y KHOA KHÓA 2015-2019 CHUYÊN NGÀNH: DINH DƯỠNG 🙞🙞🙞 Hà Nội - 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỖ THỊ LAN KIẾN THỨC, THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC GIA NĂM 2019 Chuyên ngành : Cử nhân Dinh dưỡng Mã ngành : 52720303 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y KHOA KHÓA 2015-2019 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS.BS Phan Bích Nga PGS.TS Trịnh Bảo Ngọc Hà Nội - 2019 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu nhà trường, Viện Đào tạo Y học Dự phịng Y tê Cơng cộng, phịng đào tạo đại học, Bộ môn Dinh dưỡng An toàn thực phẩm, ban lanh đọa khoa Khám tư vấn Dinh dưỡng trẻ em Viện dinh dưỡng Quốc gia tạo điều kiện thận lợi cho tơi q trình học tập, thu thập số liệu hồn thành khóa luận Với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn TS.BS Phan Bích Nga – Trưởng khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng trẻ em Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình tơi suốt q trình thực nghiên cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối xin gửi lời cảm ơn, lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới ông bà, bố mẹ, anh chị em bạn bè, người bên động viên, giúp đỡ em, em chia sẻ khó khăn suốt trình học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2019 Sinh viên Đỗ Thị Lan LỜI CAM ĐOAN Kính gửi Phịng đào tạo trường Đại học Y Hà Nội, Viện đào tạo Y học Dự phịng Y tế cơng cộng Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu khóa luận hồn tồn trung thực, xác thân thu thập chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với kết đưa khóa luận Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2019 Sinh viên Đỗ Thị Lan DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT SDD Suy dinh dưỡng WHO Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) A&T Alive & Thrive NCBSM Nuôi sữa mẹ NCBSMHT Nuôi sữa mẹ hoàn toàn VDD Viện Dinh Dưỡng BSMHT Bú sữa mẹ hồn tồn NKHH Nhiễm khuẩn hơ hấp UNICEF Qũy Nhi đồng Liên Hợp Quốc (United Nation’s Children’s Fund) MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Thành phần chất dinh dưỡng có 100g sữa mẹ Bảng 3.1: Phân bố tuổi giới tính trẻ Bảng 3.2: Đặc điểm thông tin chung bà mẹ Bảng 3.3: Tỷ lệ bà mẹ hướng dẫn nuôi sữa mẹ Bảng 3.4: Hiểu biết bà mẹ lợi ích sữa mẹ Bảng 3.5: Kiến thức thời gian cho trẻ bú sơm sau sinh Bảng 3.6: Kiến thức khoảng thời gian cai sữa trẻ Bảng 3.7: Kiến thức nuôi dưỡng trẻ tháng tuổi mẹ không đủ sữa Bảng 3.8: Thực hành nuôi sữa mẹ Bảng 3.9: Thời gian trẻ ni hồn tồn sữa mẹ Bảng 3.10: Lý cho trẻ ăn thức ăn trước tháng tuổi Bảng 3.11: Kiến thức thực hành NCBSM hoàn toàn tháng đầu Bảng 3.12: Khoảng thời gian trẻ cai sữa Bảng 3.13: Thực hành cho trẻ bú bị bệnh DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Phân bố độ tuổi mẹ nghiên cứu Biểu đồ 3.2: Kiến thức bà mẹ thời gian bú sữa mẹ hoàn toàn trẻ Biểu đồ 3.3: Kiến thức cho bú trẻ bị bệnh Biểu đồ 3.4: Thời điểm trẻ bú mẹ ngày ĐẶT VẤN ĐỀ Trẻ em tương lai đất nước, việc chăm sóc nuôi dưỡng thời kỳ sơ sinh thời thơ ấu xác định yếu tố làm tăng nguy mắc bệnh yếu tố trực tiếp gián tiếp cho khoảng phần ba số ca tử vong tổng số 9,5 triệu trẻ em tuổi tử vong năm 2006 [1] Hiện nay, ni sữa mẹ (NCBSM) hồn toàn tháng đầu ăn bổ sung hợp lý biện pháp tốt nhằm cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ Theo khuyến cáo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trẻ sơ sinh cần bú mẹ sớm vòng đầu sau sinh ni dưỡng hồn toàn sữa mẹ tháng đầu đời để đạt phát triển sức khỏe tối ưu Trẻ khơng bú mẹ hồn tồn tháng đầu đời thường dễ mắc bệnh, tiêu chảy nhiễm khuẩn hơ hấp cấp tính ngun nhân gây tử vong trẻ nhỏ Nhiều cơng trình nghiên cứu chứng minh tỷ lệ mắc bệnh tử vong trẻ bú mẹ hoàn toàn tháng thấp trẻ nuôi nhân tạo hay hỗn hợp [2] Nuôi dưỡng trẻ nhỏ đặc biệt quan trọng 24 tháng đầu đời độ tuổi tình trạng thấp cịi nhẹ cân tăng nhanh Theo thống kê Qũy Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho thấy tỷ lệ SDD–protein lượng xuất nhiều lứa tuổi từ đến 18 tháng tuổi lứa tuổi 12 tháng có ngun nhân chủ yếu khơng bú mẹ cho trẻ ăn bổ sung sớm [3] Ở nhiều nước giới, nuớc phát triển việc thực hành cho bú có xu hướng giảm dần Điều tra Quốc gia cho thấy, Việt Nam tình trạng ni sữa mẹ hồn tồn cịn thấp 61,7% trẻ bú mẹ vòng đầu sau sinh 1/5 số trẻ bú mẹ hoàn toàn tháng đầu, tỷ lệ NCBSM đến 24 tháng tuổi đạt 22,1% [4] Năm 2014, nghiên cứu Phạm Thị Thanh Thủy Bệnh viện đa khoa Saint Paul cho thấy tỷ lệ NCBSMHT tháng đầu có nằm viện 17,5% [2], thấp nhiều so với nước phát triển (khoảng 34,8%) [5] Hiện nay, với điều kiện kinh tế ngày phát triển người tiếp cận với dịch vụ y tế thơng tin chăm sóc sức khỏe cách dễ dàng lại có nhiều yếu tố làm ảnh hưởng đến việc thực hành nuôi sữa mẹ công việc, thời gian nghỉ sinh, điều kiện kinh tế xã hội, thói quen ni dưỡng trẻ bà mẹ Các loại thức ăn nhân tạo sữa công thức, cháo ăn liền,… ngày phổ biến đa dạng nhiều chủng loại làm ảnh hưởng đến hành vi cho bú Vì vậy, làm đề tài nghiên cứu: “Kiến thức thực hành nuôi sữa mẹ bà mẹ có tuổi đến khám Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2019” với hai mục tiêu sau: Mô tả kiến thức nuôi sữa mẹ bà mẹ có tuổi đến khám Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2019 Mô tả thực trạng nuôi sữa mẹ bà mẹ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số khái niệm nuôi sữa mẹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... NỘI ĐỖ THỊ LAN KIẾN THỨC, THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC GIA NĂM 20 19 Chuyên ngành : Cử nhân Dinh dưỡng Mã ngành : 527 20303 KHÓA LUẬN... sữa mẹ bà mẹ có tuổi đến khám Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 20 19 Mô tả thực trạng nuôi sữa mẹ bà mẹ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số khái niệm nuôi sữa mẹ Nuôi sữa mẹ: Là đứa trẻ nuôi dưỡng. .. hưởng đến hành vi cho bú Vì vậy, chúng tơi làm đề tài nghiên cứu: ? ?Kiến thức thực hành nuôi sữa mẹ bà mẹ có tuổi đến khám Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 20 19” với hai mục tiêu sau: Mô tả kiến thức
- Xem thêm -

Xem thêm: KIẾN THỨC, THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG sữa mẹ của bà mẹ có CON dưới 2 TUỔI đến KHÁM tại VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC GIA năm 2019 ,

Từ khóa liên quan