0

Một số giải pháp xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả

17 2,690 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2020, 10:38

1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài: Như biết mơi trường có ý nghĩa vô quan trọng sống người Môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện tạo môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn, lành mạnh, thú vị hấp dẫn để lại dấu ấn tốt đẹp lịng người Chính mà từ lâu, việc phát động Mơi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu chủ trương Đảng nhà nước mục tiêu của trường đề năm lại đây, nhằm tạo điều kiện tốt để tăng cường xây dựng môi trường sư phạm khang trang đẹp cịn nữa, chúng tơi muốn xây dựng nhà trường mơi trường văn hóa ngày tiện nghi hơn, thân thiện nhằm mang đến cho trẻ, cho người khơng khí lành, tăng thêm sức khỏe, tạo điều kiện cho việc giảng dạy giáo viên, học tập học sinh ngày hoàn thiện đạt hiệu Vì việc Xây dựng mơi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả cần thiết việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Đây quá trình phải được thực lâu dài lại khẳng định "Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả” phải được lứa tuổi mầm non, bậc học mầm non, bậc học giúp trẻ hình thành tư duy, hình thành nhân cách tốt đẹp lối sống văn minh cho trẻ, trẻ hiểu mình, bạn bè môi trường sống, trẻ biết sống thân thiện với môi trường từ bé nhằm đảm bảo phát triển lành mạnh Đức, trí, thể, mỹ, đồng thời cung cấp cho trẻ tri thức hiểu biết môi trường sống phù hợp với khả nhận thức tạo cho trẻ thái độ, hành vi môi trường xung quanh trẻ Tạo không tập trung nghiên cứu đề tài “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” mà quan tâm đến nghiên cứu đề tài “Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả” Bởi nghĩ xây dựng được môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả cao điều phải xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện trước, có tổ chức xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả cao điều kiện cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Bên cạnh tạo được niềm tin với phụ huynh, góp phần đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa giáo dục, thu hút phụ huynh nhiệt tình tham gia, tạo môi trường kết hợp chặt chẽ, đồng việc cung cấp kiến thức bản cho trẻ, giáo dục nhận thức mối quan hệ người với thiên nhiên, tác động tích cực tiêu cực môi trường đến đời sống người, động viên giáo viên trẻ có ý thức xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả Với suy nghĩ niềm đam mê ấy, giải vấn đề để mang lại hiệu quả thiết thực mà người làm công tác giáo dục phải quan tâm, đặc biệt người CBQL đạo Tôi cho sự thành công công tác Xanh, sạch, đẹp, thân thiện, hiệu quả thiếu sự kết hợp chặt chẽ từ ba lực lượng Gia đình – Nhà trường - Xã hội Vì chung tay giúp sức, cố gắng để đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho trẻ, cho gia đình cho tồn xã hội ngơi trường mà cơng tác Chính lý mà mạnh dạn nghiên cứu định lựa chọn đề tài Một số giải pháp “Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả” trường Mầm non để nghiên cứu, nhằm mục đích trì góp phần để đưa nhà trường ngày có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục – đào tạo nhà trường ngày được nâng cao 1.2 Điểm phạm vi áp dụng đề tài 1.2.1 Điểm đề tài: “Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp thân thiện hiệu quả” sự tích lũy kinh nghiệm bản thân quá trình đạo thực tốt các phong trào thi đua, các hội thi xây dựng môi trường “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” các hoạt động phối hợp khác “Xây dựng nông thôn mới” Giáo dục ý thức cho trẻ công tác thực xây dựng môi trường Xanh, Sạch, Đẹp, thân thiện hiệu quả Phát động các phong trào bảo vệ cảnh quan sư phạm nhà trường phù hợp với lứa tuổi Đưa nội dung xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả thành tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua cuối năm Đây vấn đề trọng tâm mà bản thân muốn tiếp tục sâu 1.2.2 Phạm vi áp dụng đề tài Tôi áp dụng đề tài trường mầm non nơi tơi cơng tác, quá trình đạo việc chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2019-2020 thực cho các năm học Đề tài áp dụng rộng rãi, có hiệu quả các trường mầm non địa bàn huyện, tỉnh Đề tài tập trung vào mặt làm được, đề xuất quan điểm phù hợp cho quá trình hoạt động trường Mầm non có hiệu quả PHẦN NỘI DUNG 2.1 Thực trạng nội dung cần nghiên cứu: Việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả trường mầm non cho hôm mà cho cả ngày mai sau Nhằm xây dựng môi trường học tập tốt cho trẻ xây dựng xã hội lành, văn minh, thói quen, ý thức, hành vi tốt gọn gàng ngăn nắp, biết bảo vệ môi trường, biết yêu chăm sóc xanh, chăm sóc các vật nuôi … Xây dựng Môi trường xanh, sạch, đẹp thân thiện hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Với hoạt động nhiều nhà trường xây trồng nhiều xanh bóng mát, có bồn hoa, có thảm cỏ cái bố trí chưa hợp lý, xanh bồn hoa chưa trọng đến việc ngồi bóng mát phải đẹp, thân thiện, các mảng trang trí chưa tâm đến nội dung giáo dục, mà tập trung nhiều màu sắc, hệ thống sân chơi bê tông quá nhiều, chưa tận dụng để tạo thêm nhiều thảm cỏ xanh mát cho trẻ vui chơi hoạt động Việc giáo dục ý thức học sinh, tuyên truyền nhân dân, các bậc phụ huynh lối sống, hành vi, công tác bảo vệ mơi trường trường học cịn bất cập, nhiều phụ huynh chưa có ý thức việc bảo vệ môi trường chung, nhiều phụ huynh đưa học cho ăn quà vặt, uống sữa xong lại xã vức sác bừa bải Ngoài người dân địa bàn hiểu ý nghĩa việc xây dựng cảnh quan sư phạm, Xanh, Sạch, Đẹp An tồn cịn hạn chế Việc giáo dục ý thức tham gia giữ gìn, xây dựng cảnh quan nhà trường cịn hạn chế Trẻ được tham gia hoạt động xây dựng, bảo vệ mơi trường Bên cạch số giao viên chưa thường xuyên gần gủi, trò chuyện để tạo cho trẻ cảm giác thân thiện Với thực trạng bất cập bản thân muốn tập trung nghiên cứu đề tài nhằm góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm tạo hội tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao * Đặc điểm tình hình: Năm học 2019– 2020 đội ngũ CB-GV-NV trường có 31 đồng chí, đó: CBQL: 03 đ/c (1 HT, PHT); Giáo viên: 21 đ/c; nhân viên: 07 đ/c Tổng số trẻ toàn trường: 242 cháu; gồm 10 lớp học Trong lớp Mẫu giáo có 191 cháu nhóm trẻ 51 cháu Về trình độ chun mơn: 100% CB - GV - NV đạt chuẩn; chuẩn: Trong đó: Đại học: 17/31 đ/c tỷ lệ 54,8%.; Cao đẳng: 12/31 đ/c tỷ lệ 38,7% Trung cấp: 2/31 đ/c tỷ lệ 6,5% Nhà trường tiếp tục đạo các giáo viên thực theo chương trình giáo dục mầm non, tiếp tục xây dựng trì trường mầm non đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thực tốt chuyên đề trọng tâm năm học Để đạt được mục tiêu đặt năm học, điều quan trọng hàng đầu phải “Xây dựng mơi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả” trường Mầm non Trong quá trình thực đơn vị có thuận lợi khó khăn sau: 2.1.1 Thuận lợi: Lãnh đạo địa phương quan tâm, đồng tình cao kế hoạch phát triển quy mô trường lớp nhà trường, các cấp ủy đảng, quyền thường xuyên chăm lo đến giáo dục nói chung giáo dục mầm non nói riêng Đặc biệt sự đạo sát chun mơn Phịng giáo dục &Đào tạo Các đồng chí ban Giám hiệu nhà trường tận tụy với công việc, tâm huyết với nghề, động, sáng tạo cơng tác quản lý, trình độ chun mơn nghiệp vụ vững vàng Giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 93,5%, giáo viên yêu nghề mến trẻ, tâm huyết với nghề Đây động lực mạnh mẽ giúp tự tin quá trình nghiên cứu thực đề tài Sự phối hợp chặt chẽ các tổ chức, đoàn thể như; Hội phụ nữ, mặt trận, Hội khuyến học xã đặc biệt Ban chấp hành hội phụ huynh cơng tác vận động xã hội hóa giáo dục Trường có khu vực có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích đảm bảo 2.1 Khó khăn: Trình độ chun mơn chưa đồng đều, việc đổi phương pháp dạy học số cán giáo viên thực chưa được hiệu quả, lực không tương ứng với cấp Một số giáo viên cịn hạn chế, thiếu sáng tạo, hình thức tổ chức gị bó, mang tính áp đặt, chưa biết tạo hội cho trẻ được thực hành trải nghiệm với mơi trường bên ngồi, chưa thực sự tổ chức theo phương pháp lấy trẻ làm trung tâm Công tác phối kết hợp với cha mẹ học sinh, các ban ngành đồn thể, quyền địa phương quá trình thực phong trào chưa sâu rộng Cơ sở vật chất tăng trưởng chưa đáp ứng với yêu cầu Điều kiện kinh tế phụ huynh, địa phương nghèo Để đánh giá thực trạng tiến hành khảo sát thực tế môi trường, CSVC giáo viên trẻ mẫu giáo Trường mầm non công tác kết quả khảo sát trước thực đề tài sau: Bảng : Kết quả khảo sát giáo viên, lớp học Nội dung Tốt Khá Đạt yêu Chưa đạt cầu yêu cầu - Năng lực giáo viên 8/21 11/21 2/21 - Giáo viên có nhiều ý tưởng, sáng tạo 5/21 12/21 4/21 lạ - Giáo viên thường xuyên trò chuyện gần 11/21 10/21 gũi, thân thiện - Số lớp trang trí mơi trường 2/10 3/10 5/10 xanh, sạch, đẹp, thân thiện, gần gũi, hiệu quả Bảng : Kết quả khảo sát trẻ trước thực đề tài Nội dung Thường Thỉnh xuyên thoảng - Trẻ tích cực, chủ động tham gia vào các 40% 40% Không 20% hoạt động - Trẻ mạnh dạn, tự tin giao tiếp bày tỏ cảm xúc - Trẻ biết giữ vệ sinh cá nhân, MT - Trẻ thích được chăm sóc vật nuôi, trồng - Trẻ biết sử dụng điện, nước tiết kiệm 35% 40% 25% 20% 30% 50% 45% 30% 25% 10% 20% 70% Bảng 3: Tổng hợp sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng – đồ chơi: Nội dung Tốt Khá - Sân chơi 1 - Đồ chơi trời - Hệ thống xanh, hoa, cảnh - Cây cho bóng mát - Vườn rau nhà trường 0 0 Đạt 2 Từ thực trạng suy nghĩ đưa số giảo pháp” Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu trường Mầm non” làm sáng kiến cải tiến kỹ thuật cho bản thân tiến hành thực nghiệm sau: 2.2 Các giải pháp: 2.2.1 Chỉ đạo tốt phần hành phân công lên kế hoạch thực hiện Sau được lãnh đạo các cấp phê duyệt kế hoạch, phụ huynh trẻ thống đồng thuận với nhà trường, tiến hành triển khai có hiệu quả việc thực phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tập trung vào nội dung xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn để làm tiền đề thực các nội dung Trước hết, CBQL nằm ban đạo phong trào thi đua; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào xây dựng mơ hình: “Trường học an tồn cán giáo viên, học sinh đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhà trường tơi xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, tổ, phân cho các lớp trồng chăm sóc địa phận để họ có trách nhiệm Quán triệt kỷ mục tiêu thực phong trào, kiểm tra đánh giá sau giai đoạn thực hiện, sau phần việc được giao Triển khai hiệu quả cho cả hội đồng sư phạm nhà trường, phụ huynh học sinh nắm rõ mục đích, ý nghĩa vai trị trường học: “Xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả” đem lại lợi ích thiết thực cho trẻ từ có trách nhiệm cao việc thực phong trào Tập trung, ưu tiên cho việc xây dựng công việc làm cho môi trường trước, đến xanh an tồn, khơng có an tồn, cịn xanh cần có thời gian Kết quả thực phải được thể rõ nét sân trường, lớp học, thời gian định, kế hoạch ngắn hạn, không nên kéo dài kế hoạch, không nên thực nhỏ giọt, khơng mang lại hiệu quả cao, các nội dung khơng tốn nhiều kinh phí mà cần người giác ngộ có ý thức Trong các nội dung thực tập trung vào nội dung cấp bách để đạo thực trước là: - Thứ nhất: Đảm bảo đủ nhà vệ sinh cho cơ, trị được vệ sinh - Thứ hai: Giữ gìn sân chơi, lớp học, khuôn viên nhà trường đẹp, đường đi, lối lại khơng có rác - Thứ ba: Sân trường phải có bóng mát, bồn hoa, thảm cỏ xanh, khơng để đất trống - Thứ tư: An toàn học, chơi, tham gia dạo chơi quanh trường, trật tự đưa đón em khu vực cổng trường - Thứ năm: Chỉ đạo xây dựng môi trường lớp Dựa vào các nội dung trên, phân công rõ trách nhiệm cho phận, thành viên cách phù hợp, hiệu quả, cơng việc nhanh chóng hồn thiện 2.2.2 Huy động nguồn lực để có kinh phí hoạt động Phải nói sự kết hợp chặt chẻ ba yếu tố Nhà trường- Gia đình- Xã hội việc huy động các nguồn lực để hoạt động tốt công tác vô cần thiết, để làm tốt công tác thực công việc sau Tham mưu với Hiệu trưởng lên dự toán thật chi tiết kinh phí thực cơng việc sau phơ tơ dự trù thu chi khoản mục cho giáo viên chủ nhiệm Chỉ đạo giáo viên chủ động phối hợp với ban đại diện CMHS lớp thơng qua cho tất cả các thành viên lớp biết, thảo luận góp ý, nhà trường tổng hợp ý kiến, bổ sung chỉnh sửa phù hợp với nguyện vọng phụ huynh trẻ trình UBND xin chủ trương vận động - Sau vận động được tổng hợp kinh phí báo cáo kịp thời với ban đại diện cha mẹ trẻ để phối hợp thực - Công khai rộng rãi kịp thời chi tiết cho toàn thể CB,GV, Hội phụ huynh biết phần việc làm, dự định làm, kế hoạch chiến lược ngắn hạn, dài hạn cho giai đoạn thơng qua các buổi họp - Ngồi sự hỗ trợ kinh phí phụ huynh, nhà trường cịn được hội rễ tình nguyện hỗ trợ thêm phần kinh phí để nhà trường mua sắm thêm số chậu hoa, cảnh - Gửi thư ngỏ kêu gọi các bậc phụ huynh, các nhà doanh nghiệp địa bàn để ủng hộ kinh phí, nhờ mà mơi trường được cải thiện rõ rệt 2.2.3 Chỉ đạo giáo viên giáo dục ý thức cho trẻ công tác xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu Giáo dục ý thức cho trẻ “Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện, hiệu quả” trường Mầm non mang lại cho trẻ hội hiểu biết môi trường đồng thời tạo hội để sử dụng tất cả các kỹ liên quan tới sống hôm ngày mai các trẻ Tất cả điều đưa đến hy vọng trẻ có nhiều ý kiến sáng tạo tham gia tích cực cho sự lành mạnh giới Thực giáo dục ý thức xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả cần đảm bảo nguyên tắc đồng phối hợp tiến hành thường xuyên - Đồng bộ: Các cấp các ngành cần phải quan tâm đến vấn đề giáo dục Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả - Phối hợp các đoàn thể, giáo viên, nhân viên nhà trường -Tiến hành thường xuyên, liên tục tránh thời vụ Việc giáo dục ý thức cho trẻ công tác ‘Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện, hiệu quả” trường Mầm non việc làm thiếu được, giúp cho trẻ có kỹ sống bản cần thiết Bởi lẽ giới tình cảm sáng, tươi đẹp lứa tuổi mầm non: tình trị, tình bè bạn Là nơi nhen nhóm, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng đẹp đẽ, hoài bão tương lai Trong quá trình thực trường học Xanh, Sạch, Đẹp, An tồn giáo dục mơi trường cho trẻ cần kết hợp chặt chẽ, đồng ba nội dung: - Thứ cung cấp cho trẻ cả giáo viên số kiến thức bản ban đầu môi trường, mối quan hệ người với thiên nhiên, tác động tích cực tiêu cực mơi trường đến đời sống người Đối với giáo viên cần cung cấp kiến thức thông qua các buổi bồi dưỡng chuyên môn Đối với trẻ đạo giáo viên cần giáo dục lịng ghép vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, hoạt động lao động, hoạt động học, hoạt động dạo chơi, các hoạt động khác - Thứ hai trường học phải trung tâm Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn, trẻ được học tập vui chơi mơi trường chắn trẻ biết giữ gìn bảo vệ mơi trường - Thứ ba quá trình hoạt động Xanh, Sạch, Đẹp, An tồn chủ yếu phải xuất phát từ giáo viên, giáo viên phải người dự kiến kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ giúp trẻ tự nhận thấy chủ động tham gia công việc Lưu ý; Chỉ đạo giáo viên không làm thay trẻ công việc mà các trẻ tự tổ chức được, tự làm được Phải làm cho trẻ thật sự có hành vi thói quen môi trường các cháu sống không giữ gìn bảo vệ mơi trường Xanh, Sạch, Đẹp, An tồn tốt các cháu, tùy thuộc vào độ tuổi nhận thức trẻ để hướng dẩn, chẳng hạn với độ tuổi nhà trẻ nên hướng dẫn nào, độ tuổi mẩu giáo nên hướng dẫn cho phù hợp 2.2.4 Phát động phong trào bảo vệ cảnh quan sư phạm nhà trường phù hợp với lứa tuổi Phải nói phong trào được thực thường xuyên, liên tục xuyên suốt năm các lớp có hiệu quả nhất, để làm tốt cơng tác đưa các phong trào thi đua như: * Phong trào “Sân trường khơng có rác” Để thực tốt phong trào tham mưu với Hiệu trưởng mua đầy đủ thùng đựng rác tự tạo các thùng rác nguyên liệu phế thải lốp xe máy, lốp xe ô tô với các kiểu dáng hình dáng ngộ nghỉnh gây sự ý trẻ bố trí hợp lý các giỏ, thùng đựng rác sân trường, các phòng học, hành lang Ở thùng đựng rác được dán các hiệu tuyên truyền “Hãy bỏ rác nơi qui định”, “Bỏ rác vào thùng”, “Hãy bảo vệ môi trường”, “Mắt thấy rác, tay lượm liền” “Cho xinh với rác”…mỗi giáo viên tuyên truyền viên, người mẩu mực thực tốt hoạt động cho trẻ noi theo Như trở thành nề nếp ngày, thói quen tốt phụ huynh, học sinh gúp sân trường ngày * Phong trào “Xanh hóa sân trường” Một trường học, lớp học xanh mát, ngập tràn sắc màu thiên nhiên, để ngày đến lớp, các em có cảm giác vào cơng viên Quả tâm trạng tuyệt vời Nhìn phương diện khoa học: cỏ, lá hoa được ví lá phổi lọc, khí chất độc hại cho thể Ở góc độ đời sống tinh thần, màu xanh thiên nhiên có tác dụng giúp tâm hồn thư giãn, sảng khoái … Để thực phong trào đạo thực công việc sau: Giao cho lớp phụ trách bồn hoa, bải cỏ để các cô trẻ có trách nhiệm cao việc chăm sóc, bảo vệ Bên cạnh phối hợp với cựu chiến binh, xã đoàn hổ trợ trồng các loại bóng mát có tán như: Bàng, mưng lăng Có cảnh chậu cảnh số có hoa nhằm tăng thêm vẻ đẹp nhà trường Xây dựng các bồn hoa, luống hoa vừa đủ để trồng các loại hoa các loại hoa thay đổi theo mùa Quy hoạch sân vườn phải hợp lý, ý trồng nhiều thảm cỏ sân trường, trồng gốc bóng mát Khi trồng ý khơng nên trồng cảnh có độc tố, có nhiều sâu mùi hôi gây ảnh hưởng đến sức khỏe Phong trào giúp cho hệ thống kiểng, xanh nhà trường được trồng bảo vệ, chăm sóc xanh tốt Tạo nên khn viên nhà trường mát mẻ, sảng khoái, tạo được môi trường học tập giáo dục lành mạnh cho trẻ * Phong trào “Lớp học gọn gàng, đẹp” Không trọng Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả ngồi khn viên sân trường mà lớp học việc làm vô quan trọng Trước hết đạo giáo viên cần trang trí lớp thường xuyên thay đổi cách trang trí phù hợp với chủ đề Đồ dùng đồ chơi được xắp xếp gọn gàng ngăn nắp, khoa học theo chủ đề, vệ sinh lớp vệ sinh đồ dùng đồ chơi sẽ, đồ chơi cách trang trí ln mang tính mỡ để tạo hội cho trẻ được hoạt động trải nghiệm Các góc được bố trí riêng biệt để tiện cho trẻ hoạt động, góc được thay đổi theo chủ đề tạo cảm giác mẻ hấp dẫn trẻ, giúp trẻ ln thích thú muốn tìm tịi khám phá, góc thiên nhiên phong phú đa dạng Hàng ngày, giáo viên, rèn luyện cho trẻ thói quen quan tâm bảo vệ mơi trường, thiên nhiên trẻ cảm nhận: có thêm chậu cây, lớp học thêm bạn Hoa lá lớp dần trở thành góc khám phá vơ tận các cháu, có thêm chồi non, lá nhú, có lá già cỗi, bắt đầu ngả vàng, thân dài thêm được đoạn …tất cả chan hòa sắc màu thiên nhiên Mọi căng thẳng, mệt mỏi học tập giãn nhiều Phong trào rèn luyện tinh thần tập thể cho trẻ để các cháu xây dựng lớp học gọn gàng, đẹp ngơi nhà * Phong trào: “Nhà vệ sinh em xanh, sạch, đẹp” Thứ nhất: Xây dựng nội qui sử dụng cơng trình vệ sinh trẻ với các nội dung cụ thể nơi vệ sinh dành cho nam, nữ Đi tiểu: nơi qui định, tiểu xong múc nước dội sạch, rửa tay sẽ; đại tiện: vào khu vực qui định đóng cánh cửa, đại tiện lỗ, sử dụng giấy vệ sinh phải bỏ vảo sọt đựng, xả nước đại tiện, rửa tay xà phòng… Thứ hai: Chỉ đạo giáo viên tăng cường giáo dục ý thức chấp hành nội qui sử dụng cơng trình vệ sinh, tạo thành thói quen có văn hóa vệ sinh Thứ ba: Kiểm tra, nhắc nhở giáo viên thường xuyên quét dọn chùi rửa nhà vệ sinh không để nhà vệ sinh ướt dơ bẩn đồ dùng để nhà vệ sinh phải xếp gọn gàng, ngăn nắp, các chai tẩy rữa phải để cao tầm với trẻ Thứ 4: Xây dựng nhà vệ sinh khơng mà cịn phải xanh, đep Vì tơi đạo các lớp ln tìm kiếm lựa chọn trồng loại cây, hoa phù hợp trồng nhà để tạo sự gần gữi với môi trường xanh cho trẻ Thứ 5: Không tập trung đạo giáo viên trồng nhiều xanh mơi trường ngồi mà cịn đạo giáo viên trồng loại cây, hoa chịu rợp nhà vệ sinh để từ tạo cho trẻ có được cảm giác thân thiện 2.2.5 Đổi chỉ đạo dạy học có hiệu quả: * Thực tốt nhiệm vụ tổ chuyên môn Gần gũi, gắn bó giúp đỡ cách thiết thực cho giáo viên tổ chun mơn Do đó, xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh biện pháp khơng thể thiếu được Vì vậy, từ đầu năm phân lớp tham mưu với HT để phân giáo viên các tổ, giáo viên tự kèm cặp, giúp đỡ lẫn Ngồi ra, chọn giáo viên có lực, nhiệt tình, động, có khả tập hợp giáo viên phân làm tổ trưởng để điều khiển tổ sinh hoạt * Về tự học, tự bồi dưỡng: Việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên công việc hàng đầu cần được quan tâm, công việc thiếu suốt quá trình giảng dạy giáo viên Nếu giáo viên có chun mơn vững vàng sâu rộng chất lượng giáo dục lên Vì vậy, tổ chức bồi dưỡng giáo viên phải kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức kĩ để giáo viên có đủ lực dạy tốt các hoạt động giáo dục Giáo viên học tập, bồi dưỡng số hình thức như; + Tự bồi dưỡng: Công tác bồi dưỡng chỗ cần được tiến hành thường xuyên, liên tục có hiệu quả, chẳng hạn: Phát động phong trào đọc báo, nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu có liên quan, phong trào "Tiết dạy tốt, giảng hay" "Trao đổi, giao lưu chuyên môn qua mạng’ + Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng dài hạn, công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên mầm non phải được dựa trện sở nhu cầu phát triển giáo dục số lượng, đối tượng, nội dung chương trình bồi dưỡng Một kế hoạch bồi dưỡng toàn diện phải được xây dựng nhiều năm, cần có sự phân loại giáo viên để xác định nhu cầu cần bồi dưỡng cho loại hình, cụ thể: Số giáo viên đạt chuẩn, có kế hoạch học nâng cao trình độ để tiến tới 100% giáo viên trường có trình độ chuẩn; số giáo viên cần bồi dưỡng thêm để có chứng cần thiết như: Tin học, ngoại ngữ Kiểm tra đánh giá công tác tự bồi dưỡng: Để biết được kết quả bồi dưỡng thực thụ giáo viên, phải thường xuyên kiểm tra đánh giá công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng giáo viên thông qua các chuyên đề để có kế hoạch cho nhà trường thời gian tới * Tổ chức phát động làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo: Phong trào làm đồ dùng, đồ chơi được nhà trường phát động thường xuyên năm học vào đợt thi đua Tổ chức cho giáo viên sưu tầm các nguyên liệu, tham khảo các tài liệu hướng dẫn làm đồ dùng, định hướng cho giáo viên nên làm đồ dùng, đồ chơi mà hội thi “đồ dùng dạy học tự làm” cấp trường quá trình tổ chức thực các hoạt động học tập, vui chơi thiếu chưa được đầu tư, khuyến khích đồ dùng, đồ chơi giáo viên sáng tạo ra, đặc biệt trọng đến các đồ dùng đồ chơi phát triển vận động Bên cạnh đó, giáo viên cịn vận động cha mẹ học sinh tìm kiếm, hỗ trợ các nguyên vật liệu dễ kiếm các loại hộp sữa, đầu gội, can nhựa, can xà phòng, lon bia, lịch bàn., lốp xe ô tô, xe máy để làm đồ dùng, đồ chơi lốp xe làm sâu, hươu, nai, thỏ, làm bập bênh phục vụ cho các hoạt động học tập vui chơi trẻ Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học tập, thích tìm tịi khám phá điều lạ xung quanh: Nhà trường xây dựng khu "Vườn cổ tích" trồng nhiều các loại hoa, cảnh, bể cá, các nhân vật các câu chuyện cổ tích, xây hịn non các nhóm lớp xây dựng các góc thiên nhiên để tạo điều kiện, hội cho trẻ được tham gia chăm sóc hoa, cảnh vào các hoạt động trời Trẻ được phát điều kỳ lạ xung quanh Ví dụ: Hơm qua hoa có tồn nụ, hơm nở hoa đẹp Trẻ thấy ong đậu hoa đặt câu hỏi hoa nở ong, bướm lại bay đến nhiều thế? Ong lấy phấn hoa để làm gì? Ở góc thiên nhiên giáo viên cho trẻ làm các thí nghiệm như: Gieo hạt đậu vào cái chậu đất màu, hàng ngày cho trẻ tưới nước để trẻ được theo dõi quá trình phát triển Trẻ thấy hình ảnh lúc hạt đậu nảy mầm, hai lá mầm, thành cây, cho trẻ tham gia làm giàn cho leo, hoa, kết quả trẻ được hái quả thành quả trẻ Những hình ảnh in đậm tâm trí trẻ, từ trẻ thích được trồng, chăm sóc hoạt động rèn kỹ sống cho học sinh Tất cả các hoạt động được đưa thảo luận các buổi sinh hoạt chuyên môn để học tập, trao đổi, rút kinh nghiệm 2.2.6 Làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh xây dựng mơi trường - Câu nói Bác Hồ kim nam cho hoạt động “Dễ trăm lần khơng dân chịu, khó vạn lần dân liệu xong” Biết vận dụng được điều thực tiễn đạo công tác Xây dựng môi trường xanh, Sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả đạt được kết quả mong đợi Phụ huynh học sinh lực lượng gắn bó mật thiết giáo dục mầm non Họ người hàng ngày đưa đón trẻ tới trường, họ thường xun được nhìn thấy cơng việc làm cán giáo viên mầm non, họ không nghĩ khơng ngồi việc chăm sóc, giáo dục trẻ các cịn người trồng, chăm sóc, tạo được cảnh quan mơi trường học tập tốt cho em Phải nói phụ huynh học sinh thành tố thiếu ba thành tố để thực công tác giáo dục học sinh Nhà trường – Gia đình – Xã hội Tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung các tiêu chí cơng tác xây dựng mơi trường Xanh, sạch, đẹp, thân thiện, hiệu quả thông qua buổi khai giảng, họp phụ huynh, Hội nghị cha mẹ học sinh thi “Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện, hiệu quả” nêu các điểm thuận lợi khó khăn cho các bậc cha mẹ học sinh tham khảo, phụ huynh bàn bạc, xem nội dung làm trước nội dung làm sau: ví dụ trồng bóng mát trường địa điểm phù hợp, cải tạo sân vườn, hợp đồng chuyển rác thải đặc biệt trọng khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, cải tạo đất để làm vườn rau cho nhà trường, ủng hộ chậu hoa cảnh, trồng cỏ để làm bãi cỏ cho trẻ hoạt động Lập kế hoạch kết hợp với nhà trường tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi Thành viên ban giám khảo đại diện phụ huynh học sinh Qua hội thi giúp phụ huynh hiểu được việc làm đội ngũ giáo viên, đôi tay khéo léo các cô tạo nhiều đồ chơi hấp dẫn trẻ mà phụ huynh vô thích thú, đặc biệt đồ dùng đồ chơi trời nhằm phát triển vận động cho trẻ, vật ngộ nghỉnh được làm lốp xe Qua tạo được niềm tin phụ huynh với nhà trường nhờ cơng tác xây dựng Mơi trường xanh, sạch, đẹp, an tồn, hiệu quả được phụ huynh nhiệt tình ủng hộ nguyên vật liệu với giáo viên lớp tham gia làm Đối với phụ huynh ấn tượng sâu sắc công tác xây dựng môi trường trường mầm non, nâng cao hiểu biết cho phụ huynh, phụ huynh thông cảm, giúp đỡ nhà trường, chia sẻ khó khăn để giúp trẻ tiến bộ, tạo sự đồng thuận, lịng tin giáo dục, mơi truờng an tồn để trẻ phát huy lực khiếu phát triển mặt, đồng thời gắn sự đoàn kết phụ huynh giáo viên với nhà trường, sự cởi mở thân thiện Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh kêu gọi phụ huynh ủng hộ số kinh phí để cải tạo vườn cổ tích, đổ đất trồng lại hệ thống bải cỏ, bồn hoa, xây bể cho trẻ chơi với sỏi, nước, vẽ trang trí lớp học Trao đổi với phụ huynh số vấn đề như; tường rào xây chưa hoàn thiện, khu phát triển thể chất chưa có, hệ thống nước đảm bảo cho việc chăm sóc chưa đáp ứng, nhu cầu xúc nhà trường đề nghị phụ huynh học sinh phải phối hợp vận động thực 2.2.7 Đưa nội dung xây dựng môi trường xanh, Sạch, Đẹp, thân thiện hiệu thành tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua cuối năm - Xây dựng triển khai tiêu chí trường học xanh - - đẹp thân thiện hiệu quả từ đầu năm học, thảo luận góp ý điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí cho phù hợp - Cuối năm học đưa nội dung vào việc đánh giá xếp loại giáo viên, làm sỡ để giáo viên phấn đấu có gắng thực tốt trách nhiệm bản thân - Xây dựng kế hoạch cụ thể rỏ ràng, phân công nhiệm vụ rỏ người rỏ việc Giao trách nhiệm cụ thể cho các lớp việc giữ gìn, bảo vệ trồng chăm sóc xanh, thảm cỏ, bồn hoa lớp - Kết quả nhận xét đánh giá vào cuối tháng, giao trách nhiệm cho tổ chuyên môn hàng tháng đánh giá thực chất để lấy kết quả cho việc xét thi đua học kỳ cuối năm, phải kịp thời khen giáo viên thực tốt phong trào * Hiệu đánh giá sau thực đề tài: - Cơ sở vật chất nhà trường được cải thiện, số hạng mục được nâng cấp, sửa chữa Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi được trang cấp bổ sung thêm - Huy động cha mẹ học sinh hỗ trợ mua đồ dùng, dụng cụ phục vụ công tác vệ sinh trường, vệ sinh nhóm lớp, ủng hộ xanh, hoa, lá các loại, vẽ trang trí ngồi lớp học Hệ thống xanh được trồng thêm phát triển tốt bước đầu cho bóng mát, sân vườn có nhiều xanh, thảm cỏ, các bồn hoa có nhiều màu sắc các lời hoa, vườn cổ tích được cải tạo bổ sung thêm số vật - Đội ngũ giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thương yêu, chăm sóc học sinh tận tình chu đáo Tổ chức các hoạt động chủ động, sáng tạo, biết tạo hội cho trẻ được tìm tịi, khám phá, biết phát huy tính tích cực, sáng tạo trẻ Giáo viên thân thiện, gần gũi với các bậc phụ huynh học sinh, tạo được niềm tin cho cha mẹ học sinh gửi em vào trường - Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày được nâng cao - Qua phong trào thi đua tạo nên bầu khơng khí thân thiện, vui vẻ, hịa nhã tập thể hội đồng sư phạm Mối liên hệ gắn bó nhà trường, phụ huynh, địa phương ngày chặt chẽ 2.3 Kết đạt Bảng : Kết quả khảo sát giáo viên, lớp học Nội dung - Năng lực giáo viên - Giáo viên có nhiều ý tưởng, sáng tạo lại - Giáo viên thường xuyên trò chuyện gần gũi, thân thiện - Số lớp trang trí mơi trường ngồi xanh, sạch, đẹp, thân thiện, gần gũi Tốt Khá Đạt yêu cầu 15/21 6/21 10/21 11/21 19/21 2/21 10/10 Bảng : Kết quả khảo sát trẻ trước thực đề tài Nội dung Thường Thỉnh xuyên thoảng - Trẻ tích cực, chủ động tham gia vào các 70% 30% hoạt động - Trẻ mạnh dạn, tự tin giao tiếp 65% 35% bày tỏ cảm xúc - Trẻ biết giữ vệ sinh cá nhân, MT 70% 30% - Trẻ thích được chăm sóc vật ni, 80% 20% trồng - Trẻ biết sử dụng điện, nước tiết kiệm 60% 40% Bảng 3: Tổng hợp sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng – đồ chơi: Nội dung Tốt Khá - Sân chơi - Đồ chơi trời - Hệ thống xanh, hoa, cảnh - Cây cho bóng mát - Vườn rau nhà trường Chưa đạt yêu cầu 2 2 0 0 Khơng Đạt Có thể nói để việc Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả trước hết địi hỏi người quản lý phải có trình độ chun mơn, lực quản lý, phải có kế hoạch cụ thể từ đầu năm học, kết hợp sử dụng các biện pháp hữu hiệu Trong tham mưu phải khơn khéo, mang tính chiến lược lâu dài xây dựng nhằm tăng trưởng sở vật chất, tăng thêm các loại thiết bị dạy học Cơng tác xã hội hóa giáo dục, nhà trường cần kết hợp mềm dẻo công tác vận động, mang tính chiến lược, phù hợp thực tiển, lợi ích lâu dài, hiệu quả cơng tác xây dựng mơi trường thân thiện, tạo khơng khí lành, thân thiện, hiệu quả thiết thực cảnh quan môi trường sư phạm, làm cho mổi phụ huynh học sinh, đồng tình ủng hộ kế hoạch nhà trường Rèn luyện kỹ sống cho trẻ giáo viên cần thực cách thường xuyên, liên tục lúc nơi, lồng ghép tích hợp vào các mơn học hàng ngày Có quy hoạch tổng thể bố trí trồng các loại cây, phù hợp với địa hình sân trường, tạo cảnh quan, gần gủi thân thiện với trẻ, Khuyến khích sự sáng tạo cơng tác xây dựng mơi trường giáo viên trẻ, đánh giá công tác thi đua phải công bằng, khách quan, thực chất PHẦN KẾT LUẬN: 3.1 Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả nội dung được ngành GD&ĐT đặc biệt quan tâm công tác đạo thực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tất cả các đơn vị trường học nói chung trường MN nơi tơi cơng tác nói riêng nâng cao vị trường cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Đối với nhà trường: Tạo khí thi đua sơi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các cháu học sinh Cảnh quan nhà trường đổi sắc, đồ dùng đồ chơi tự làm trang thiết bị lớp trời chất lượng hiệu quả đáp ứng đủ các tiêu chí, mơi trường Đối với giáo viên: Sáng tạo hơn, nâng cao tay nghề việc tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, phương pháp dạy phù hợp với đối tượng trẻ, trẻ dễ tiếp thu kiến thức Đối với trẻ: Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trẻ hoạt động Tạo cho trẻ có mơi trường vui chơi, học tập an tồn, lành mạnh Đồng thời trẻ được rèn luyện kỹ học tập, kỹ sống thông qua hoạt động giáo dục, các trị chơi lành mạnh bổ ích, trẻ tự tin giao tiếp, biết trân trọng giá trị văn hóa truyền thống dân tộc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ 3.2 Kiến nghị, đề xuất: 3.2.1 Đối với lãnh đạo địa phương: - Tuyên truyền nhân dân thực tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục để tăng trưởng sở vật chất cho trường mầm non nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục giai đoạn 3.2.2 Đối với Phòng GD&ĐT Lệ Thủy: Đầu tư kinh phí cho các hoạt động các nhà trường đầu tư cho nhà trường số đồ chơi trời cho trẻ tham gia hoạt động vui chơi Trên số giải pháp nhỏ bản thân tơi quá trình nghiên cứu Tơi tin tưởng giải pháp tảng vững cho năm việc Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả Rất mong nhận được nhiều ý kiến góp ý đồng nghiệp để bản thân thực tốt nhiệm vụ Tơi xin chân thành cảm ơn./ MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU: .Trang 1.1 Lý chọn đề tài: Trang 1.2 Điểm phạm vi áp dụng đề tài : Trang 1.2.1 Điểm đề tài: Trang 1.2.2 Phạm vi áp dụng đề tài: .Trang 2 PHẦN NỘI DUNG: Trang 2.1 Thực trạng: Trang 2.1.1 Thuận lợi: .Trang 2.1.2 Khó khăn: .Trang 2.2 Các giải pháp: Trang 2.2.1 Huy động nguồn lực để có kinh phí hoạt động: Trang 2.2.2 Chỉ đạo tốt phần hành phân công lê kế hoạch thực hiện: Trang 2.2.3 Chỉ đạo giáo viên giáo dục ý thức cho trẻ công tác xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả: Trang 2.2.4 Phát động phong trào bảo vệ cảnh quan sư phạm nhà trường phù hợp với lứa tuổi: Trang 2.2.5 Đổi đạo dạy học có hiệu quả: Trang 2.2.6 Làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh XD môi trường: Trang 11 2.2.7 Đưa nội dung xây dựng môi trường xanh,sạch, đẹp, thân thiện hiệu để đánh giá xếp loại thi đua cuối năm Trang 12 2.3 Kết đạt được: Trang 14 3.PHẦN KẾT LUẬN: Trang 14 3.1 Ý nghĩa đề tài: Trang 14 3.2 Kiến nghị, đề xuất: Trang 15 ... định lựa chọn đề tài Một số giải pháp ? ?Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả? ?? trường Mầm non để nghiên cứu, nhằm mục đích trì góp phần để đưa nhà trường ngày có nhiều chuyển... môi trường Xanh, Sạch, Đẹp, thân thiện hiệu quả Phát động các phong trào bảo vệ cảnh quan sư phạm nhà trường phù hợp với lứa tuổi Đưa nội dung xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân. .. cần nghiên cứu: Việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện hiệu quả trường mầm non cho hôm mà cho cả ngày mai sau Nhằm xây dựng môi trường học tập tốt cho trẻ xây dựng xã hội lành,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm