0

Giáo án TNXH 1_ Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 31 đến 40_Phương

25 331 4
  • Giáo án TNXH 1_ Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 31 đến 40_Phương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2020, 21:17

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TN&XH LỚP – TIẾT 31 ĐẾN 40 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (PHƯƠNG) BÀI 14 ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hệ thống hóa kiến thức học thuộc chủ đề Cộng đồng địa phương - Nói với bạn điều khám phá nơi sống (cảnh vật, cơng việc, giao thông, lễ hội, …) - Nhận thức công việc cao quý, đáng trân trọng Kĩ năng: - Biết cách ứng xử tình cụ thể Thái độ: - Tôn trọng giữ gìn lễ hội truyền thống địa phương, có ý thức gắn bó, yêu mến quê hương, đất nước Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL quan sát nhận xét, NL tự học giải vấn đề, NL vận dụng kiến thức kĩ học vào sống - Phẩm chất: Yêu mến quê hương, đất nước nơi sinh lớn lên II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình SGK phóng to; máy chiếu, laptop (nếu có); số tranh ảnh người, giao thông, cảnh quan vùng miền; số tranh ảnh câu đố công việc, nghề nghiệp - HS: Sưu tầm tranh ảnh người, cảnh vật, lễ hội nơi em sống; nhóm giấy khổ lớn Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận, thực hành, trò chơi học tập, đóng vai - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đôi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tổ chức cho HS giới thiệu tranh em vẽ sưu tầm người, công việc, giao thông, lễ hội - HS trưng bày giới thiệu trước lớp - Giới thiệu vào - Lắng nghe Thực hành (28 phút) * Hoạt động Mục tiêu: HS nói nét quang cảnh, công việc, giao thông, lễ hội học chủ đề Cộng đồng địa phương Từ bộc lộ tình cảm với quê hương, đất nước Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm - Cho HS quan sát tranh 1, 2, 3, tr58 SGK, nêu nơi dung tranh để hình thành sơ - Quan sát, nêu nội dung để hình đồ hệ thống hóa: thành sơ đồ Những điều em khám phá Quang cảnh Giao thông Công việc Lễ hội - Cho HS lựa chọn tranh sưu tầm theo chủ đề dán theo chủ đề chọn giấy khổ lớn - GV lớp khuyến khích, động viên - Gọi số HS nói tranh mà em thích giải thích lí - Các nhóm lựa chọn, dán tranh theo chủ đề - Đại diện nhóm lên thuyết trình sản phẩm - Một số HS lựa chọn nói tranh thích giải thích lí * Hoạt động Mục tiêu: HS nói số công việc, nghề nghiệp người dân cộng đồng với thái độ trân trọng, biết ơn Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm - Tổ chức cho HS chơi trị chơi Hỏi đáp cơng việc - HS hoạt động cặp đơi, bạn hỏi, - Ví dụ: Cơng việc bác sĩ gì? bạn trả lời ngược lại Công việc bác sĩ khám chữa https://www.thuvientailieu.edu.vn/ bệnh - GV đọc câu đố công việc, nghề nghiệp: + Ai nơi hải đảo biên cương Diệt thù giữ nước coi thường khó khăn - HS nghe trả lời + Chú đội hải quân - bảo vệ đất nước + Nghề khuyên bảo Điều hay lẽ phải cho ta nên người? + Nghề chăm sóc bệnh nhân Cho ta khỏe mạnh, vui chơi học hành? Đánh giá (3 phút) + Thầy cô giáo – dạy học + Bác sĩ – khám chữa bệnh HS mô tả khái quát không gian sống hoạt động người nơi em sinh sống Hướng dẫn nhà (1 phút) Tìm hiểu thêm số câu đố người, công việc - Lắng nghe, thực BÀI 14 ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tiếp tục hệ thống hóa kiến thức học thuộc chủ đề Cộng đồng địa phương - Nhận biết tình giao thơng xảy cách ứng xử tình cụ thể - Tích cực, tự giác tham gia hoạt động phù hợp với khả để đóng góp cơng sức cho cộng đồng nơi em sống Kĩ năng: - Biết cách ứng xử tình cụ thể Thái độ: - Tơn trọng giữ gìn lễ hội truyền thống địa phương, có ý thức gắn bó, yêu mến quê hương, đất nước Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL quan sát nhận xét, NL tự học giải vấn đề, NL vận dụng kiến thức kĩ học vào sống - Phẩm chất: Yêu mến quê hương, đất nước nơi sinh lớn lên II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV: Hình SGK phóng to; máy chiếu, laptop (nếu có); số tranh ảnh người, giao thông, cảnh quan vùng miền; số tranh ảnh câu đố công việc, nghề nghiệp - HS: Sưu tầm tranh ảnh người, cảnh vật, lễ hội nơi em sống Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận, thực hành, trị chơi học tập, đóng vai - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Kể việc em làm để đóng góp cho cộng đồng - Giới thiệu vào vận dụng (28 phút) Mục tiêu: Thể cách ứng xử phù hợp với tình SGK Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm * Cho HS quan sát tình 1, tr59 SGK, thảo luận cách ứng xử tình - GV đưa tình 1: Bác nơng dân thồ lúa, bị rơi bó lúa, em nhìn thấy em làm gì? - GV HS nhận xét cách ứng xử nhóm, tuyên dương nhóm đưa cách ứng xử - GV đưa tình 2: Hai bạn nhỏ nhìn thấy cô quét dọn đường em làm thấy làm? - Một số HS kể trước lớp - Lắng nghe - Thảo luận nhóm nội dung tình - Đại diện số nhóm lên đưa cách xử lí nhóm mình: Nếu em nhìn thấy bác bị rơi bó lúa, em nói với bác: Bác để cháu nhặt giúp bác em chạy lại nhặt bó lúa đưa cho bác - Thảo luận nhóm nội dung tình - Đại diện số nhóm lên đưa cách xử lí nhóm mình: Khi thấy dọ dẹp đường, em lại https://www.thuvientailieu.edu.vn/ bảo cho cháu làm với, cháu nhặt rác, nhổ cỏ ven đường - GV HS nhận xét cách ứng xử nhóm, tuyên dương nhóm đưa cách ứng xử * Cho HS đóng vai thể tình - Các nhóm thảo luận, phân chia vai - Các nhóm lên đóng vai tình trước lớp - GV HS nhận xét cách thể bạn - Khuyến khích HS có cách ứng xử sáng tạo Đánh giá (3 phút) HS biết cách ứng xử phù hợp với tình cụ thể cộng đồng địa phương bộc lộ cảm xúc với người dân cộng đồng Hướng dẫn nhà (1 phút) Nhớ đố lại bố mẹ, anh chị câu đố học lớp - Lắng nghe, thực BÀI 14 ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (TIẾT 3) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tiếp tục hệ thống hóa kiến thức học thuộc chủ đề Cộng đồng địa phương - Tích cực, tự giác tham gia hoạt động phù hợp với khả để đóng góp cơng sức cho cộng đồng nơi em sống Kĩ năng: - Biết cách ứng xử tình cụ thể Thái độ: - Tơn trọng giữ gìn lễ hội truyền thống địa phương, có ý thức gắn bó, yêu mến quê hương, đất nước Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL quan sát nhận xét, NL tự học giải vấn đề, NL vận dụng kiến thức kĩ học vào sống - Phẩm chất: Yêu mến quê hương, đất nước nơi sinh lớn lên II CHUẨN BỊ: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Đồ dùng: - GV: Hình SGK phóng to; máy chiếu, laptop (nếu có); số tranh ảnh người, giao thơng, cảnh quan vùng miền; số tranh ảnh câu đố công việc, nghề nghiệp - HS: Sưu tầm tranh ảnh người, cảnh vật, lễ hội nơi em sống; nhóm giấy khổ lớn Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận, thực hành, trò chơi học tập, đóng vai - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Kể việc em làm để đóng góp cho cộng đồng - Một số HS kể trước lớp - Giới thiệu vào - Lắng nghe vận dụng (26 phút) Mục tiêu: Thể cách ứng xử phù hợp với tình thực tiễn Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm - GV đưa tình 1: Các bạn HS học dàn hàng ngang đường, em nhìn thấy thế, em làm gì? - Thảo luận nhóm nội dung tình - Đại diện số nhóm lên đưa cách xử lí nhóm mình: Nếu em nhìn thấy bạn dàn hàng ngang đi, em nói với bạn gọn vào mép đường bên phải để đảm bảo an toàn giao thơng cho cho người tham gia đường - GV HS nhận xét cách ứng xử nhóm, tuyên dương nhóm đưa cách ứng xử - GV đưa tình 2: Nhìn thấy bác nông dân chân lấm tay bùn, số bạn tỏ ý chê bác bẩn, em làm thấy bạn tỏ thái độ vậy? - Thảo luận nhóm nội dung tình https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đại diện số nhóm lên đưa cách xử lí nhóm mình: Khi thấy bác nơng dân vừa bước lên từ ruộng, chân tay bùn đất; số bạn chê bác bẩn, thấy em nói với bạn rằng, ngày bạn ăn hạt cơm trắng dẻo nhờ bác nông dân làm ra, bạn phải biết ơn bác, … - GV HS nhận xét cách ứng xử nhóm, tuyên dương nhóm đưa cách ứng xử Đánh giá (5 phút) * Định hướng phát triển lực, phẩm chất - Tổ chức cho nhóm quan sát hình cuối làm sản phẩm - Các nhóm dựa vào hình sáng tạo thêm để làm chủ đề Cộng đồng địa phương - Các nhóm trưng bày sản phẩm nhóm - Cho Hs dựa vào nội dung để tự đánh giá - HS tự đánh giá thân xem thực tốt nội dung nào, nội dung chưa thực tốt - Nhắc nhở thực tốt nội dung học Hướng dẫn nhà (1 phút) Nói với bố mẹ, anh chị những làm qua học chủ đề Cộng đồng địa phương - Lắng nghe, thực CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT BÀI 15 CÂY XUNG QUANH EM (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Kể tên được, mô tả hình dạng, màu sắc, kích thước đặc điểm bên bật số mà em biết Kĩ năng: - Có kĩ gieo trồng chăm sóc vài dễ trồng Thái độ: - Có ý thức ăn đủ rau, hoa để thể khỏe mạnh Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL quan sát nhận xét, NL tự học giải vấn đề, NL vận dụng kiến thức kĩ học vào sống - Phẩm chất: Biết yêu quý xung quanh II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình SGK phóng to; máy chiếu, laptop (nếu có); chậu khay nhựa đựng đất, hạt đậu xanh, đậu đen, phiếu quan sát - HS: Sưu tầm tranh ảnh loại (cây bóng mát, ăn quả, hoa, rau) số thật; Các mà HS gieo (nếu có) Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận, thực hành, trò chơi học tập, đóng vai - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Cho HS hát “Cái xanh xanh” - Cả lớp hát - Giới thiệu vào - Lắng nghe Khám phá (20 phút) * Hoạt động Mục tiêu: HS biết cách quan sát, kể tên số loại trường, mô tả sơ lược hình dáng, màu sắc, kích thước, mùi hương, số loại quan sát Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm - Phát cho mối nhóm phiếu quan sát theo mẫu: - Các nhóm nhận phiếu PHIẾU QUAN SÁT CÂY TT Tên Cao Thấp To Nhỏ Cứng Mềm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tổ chức cho nhóm xuống sân trường qua sát ghi tên cây, đánh dấu đặc điểm quan sát vào phiếu quan sát - Cho Các nhóm vào lớp thảo luận, báo cáo - Các nhóm sân trường quan sát, đánh dấu vào phiếu - Thảo luận, thống kết quả, cử đại diện lên báo cáo - GV HS nhận xét * Hoạt động Mục tiêu: HS biết thêm nhiều xung quanh với số đặc điểm nhận dạng hình dáng, màu sắc, kích thước, mùi hương, chúng, từ thấy đa dạng giới thực vật xung quanh Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm - Tổ chức cho HS giới thiệu mà - Mỗi HS giới thiệu mang đến sưu tầm nhóm Các nhóm cử đại nhóm diện giới thiệu nhóm - Đại diện nhóm lên giới thiệu loại mà nhóm sưu tầm trước lớp - Cho HS quan sát hình SGK tr61 kể tên loại - Gv HS nhận xét Thực hành (10 phút) Mục tiêu: HS biết cách gieo hạt chăm sóc để hạt phát triển thành Cách tiến hành: Nhóm - GV phát khay nhựa hạt đậu chuẩn bị cho nhóm - Hướng dẫn cách gieo hạt chăm sóc - HS quan sát, nêu tên số đặc điểm đó: Cây rau, hoa cúc, dừa, hoa sen, mướp - Các nhóm nhận khay hạt - Các nhóm thực hành geo hạt đậu, sản phẩm để lớp để ngày chăm sóc quan sát q trình nảy https://www.thuvientailieu.edu.vn/ mầm, phát triển Đánh giá (1 phút) HS thấy đa dạng loại cây; mong muốn khám phá xung quanh Hướng dẫn nhà (1 phút) Sưu tầm số tranh ảnh thật thuộc nhóm: rau, hoa, ăn quả, lấy củ,… - Lắng nghe, thực BÀI 15 CÂY XUNG QUANH EM (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết nêu phận cây: rễ, thân, Vẽ sử dụng sơ đồ có sẵn để ghi tên phận bên số Kĩ năng: - Có kĩ gieo trồng chăm sóc vài dễ trồng Thái độ: - Có ý thức ăn đủ rau, hoa để thể khỏe mạnh Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL quan sát nhận xét, NL tự học giải vấn đề, NL vận dụng kiến thức kĩ học vào sống - Phẩm chất: Biết yêu quý xung quanh II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình SGK phóng to; máy chiếu, laptop (nếu có); hình ảnh số - HS: Sưu tầm tranh ảnh loại (cây bóng mát, ăn quả, hoa, rau) số thật; khay nhựa đựng đất gieo hạt Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận, thực hành, trò chơi học tập, đóng vai - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tổ chức cho HS chơi trị chơi “Đây gì”: GV đưa hình ảnh cây, gọi HS nêu tên - HS lớp chơi - Giới thiệu vào - Lắng nghe Khám phá (10 phút) Mục tiêu: HS nêu tên (trên thật) với đủ phận rễ, thân, lá,hoa, Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm - Phát cho nhóm thật, yêu cầu quan - Các nhóm nhận cây, quan sát sát - Đại diện nhóm trả lời: + Cây có phận? Đó + Cây có phận rễ, thân, lá, phận nào? hoa, + Hãy nêu rõ tên phận + HS vào phận nói tên phận - GV HS nhận xét Thực hành (8 phút) Mục tiêu: HS nêu thường có - Các nhóm nhận phiếu phận rễ, thân, lá, hoa, phận Cách tiến hành: Cá nhân - GV đưa hình ảnh tr62 SGK cho HS phận cà chua - Một số HS lên nói tên phận - GV bổ sung, chốt: Cây thường gồm phận rễ, thân, lá, hoa, Vận dụng (12 phút) * Hoạt động Mục tiêu: HS biết tất có rễ, thân, lá; nhiều có hoa, hình dạng kích thước, phận khơng giống Cách tiến hành: Nhóm đơi - Cho HS quan sát hình 1, 2, SGK tr63, thảo luận, nói tên phận bên ngồi - Các nhóm quan sát trao đổi nhóm - Một số HS lên phận 11 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ su hào, khoai tây, long, … - GV nói thêm: Ở số cây, phận thân có hình dạng đặc biệt: su hào, khoai tây thân phình to thành củ; long,lá biến thành gai, phận mang thân/cành; khoai lang, sắn, củ cải, cà rốt rễ phình to thành củ - Lắng nghe * Hoạt động Mục tiêu: HS vẽ, thích phận bên ngồi mơ tả loại mà thích Cách tiến hành: Cá nhân - Cho HS vẽ mà em thích tơ màu, ghi tên phận bên - HS vẽ theo ý thích tơ màu - Một số HS giới thiệu trước lớp - GV nhận xét Đánh giá (1 phút) HS nêu rõ phận bên cây, yêu thích biết chăm sóc Hướng dẫn nhà (1 phút) Sưu tầm hình nhóm cây: cho bóng mát, ăn quả, rau, hoa - Lắng nghe, thực BÀI 15 CÂY XUNG QUANH EM (TIẾT 3) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu lợi ích số loại cây; phân loại số theo yêu cầu sử dụng người theo nhóm cây: bóng mát, ăn quả, hoa, rau - Nêu lợi ích rau hoa quả, từ có ý thức ăn đủ rau, hoa để thể khỏe mạnh Kĩ năng: - Có kĩ gieo trồng chăm sóc vài dễ trồng Thái độ: - Có ý thức ăn đủ rau, hoa để thể khỏe mạnh 12 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL quan sát nhận xét, NL tự học giải vấn đề, NL vận dụng kiến thức kĩ học vào sống - Phẩm chất: Biết yêu quý xung quanh II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình SGK phóng to; máy chiếu, laptop (nếu có); hình ảnh số - HS: Sưu tầm tranh ảnh loại (cây bóng mát, ăn quả, hoa, rau) số thật; giấy khổ lớn Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận, thực hành, trị chơi học tập, đóng vai - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Cho HS hát “Em yêu xanh”: - Giới thiệu vào Khám phá (12 phút) * Hoạt động Mục tiêu: HS nêu lợi ích cây: cho bóng mát, để trang trí, làm nơi cho động vật, làm thức ăn cho người Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm - Quan sát hình tr64 SGK, thảo luận nhóm lợi ích - Cả lớp hát - Lắng nghe - Quan sát, thảo luận, nêu lợi ích cây: cho bóng mát, để trang trí, làm nơi cho động vật, làm thức ăn cho người - GV chốt: Cây cho ta bóng mát, cung cấp thức ăn, để trang trí, … cần chăm sóc bảo vệ xung quanh ta * Hoạt động Mục tiêu: HS nêu thêm lợi ích - Một số HS lên nói tên khác cây: cung cấp gỗ để làm bạn ghế, phận tàu thuyền, giường tủ, sản xuất giấy để làm sách vở; làm thuốc chữa bệnh; làm 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thức ăn cho gia súc Ngồi ra, cịn có lợi ích: chống lũ, chắn cát, chắn sóng, bảo vệ đất nguồn nước; điều hịa khí hậu làm khơng khí Cách tiến hành: Nhóm - Cho HS quan sát hình 2, 3, SGK tr64, - Các nhóm quan sát, nêu: nêu nội dung hình + Hình 2: Đây bỏng, thuốc nam + Hình 3: Con bị ăn thân ngơ + Hình 3: Cây lấy gỗ làm bàn ghế, sản xuất giấy, … - HS trả lời: Cây cung cấp rau - Em cịn biết có lợi ích nữa? xanh cho người, hoa làm cảnh, … - GV nói lợi ích loại cây: cung cấp gỗ để làm bạn ghế, tàu thuyền, giường tủ, sản xuất giấy để làm sách vở; làm thuốc chữa bệnh; làm thức ăn cho gia súc Ngồi ra, cịn có lợi ích: chống lũ, chắn cát, chắn sóng, bảo vệ đất nguồn nước; điều hịa khí hậu làm khơng khí Thực hành (7 phút) Mục tiêu: HS xếp phân loại nhóm Nêu số đặc điểm số để giới thiệu với người Cách tiến hành: Nhóm - GV chia lớp thành nhóm, nhóm phân loại theo bảng: Cây bóng Cây Cây ăn Cây rau mát hoa 14 - Lắng nghe - Các nhóm quan đổi để phân loại theo bảng - Các nhóm dán hình ảnh sưu tầm vào tờ giấy khổ lớn - Trưng bày sản phẩm đại diện nhóm thuyết minh giới thiệu sản phẩm nhóm - Các nhóm khác bổ sung https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Vận dụng (10 phút) Mục tiêu: HS mạnh dạn, tự tin kể thích trồng lợi ích chúng Cách tiến hành: Cả lớp - Một số HS kể em - Cho HS liên hệ thực tế thích trồng trồng nhà nói lợi ích chúng - GV chốt: Cây trồng bóng mát, làm cảnh, làm thức ăn, lấy gỗ, Đánh giá (2 phút) Hs biết phân loại theo lợi ích, nhận thức rõ vai trị quan trọng thực vật người, từ có ý thức chăm sóc bảo vệ cây; có ý thức tự giác ăn nhiều rau củ, để bổ sung vitamin giúp thể khỏe mạnh Hướng dẫn nhà (1 phút) Nhắc nhở HS tiếp tục chăm sóc gieo - Lắng nghe, thực BÀI 16 CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÂY TRỒNG (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu thực số việc làm để chăm sóc bảo vệ Kĩ năng: - Có kĩ giữ an toàn cho thân tiếp xúc với Thái độ: - Yêu quý có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây; khơng đồng tình với hành vi phá hoại Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL quan sát nhận xét, NL tự học giải vấn đề, NL vận dụng kiến thức kĩ học vào sống - Phẩm chất: Biết yêu quý, chăm sóc bảo vệ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình SGK phóng to; máy chiếu, laptop (nếu có); thẻ hình 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ cánh hoa, gồm nhị hoa, 10 cánh hoa Hai nhị hoa, có hình mặt cười, có hình mặt mếu cánh hoa ghi cách chăm sóc bảo vệ trồng (tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu, vun gốc, bón phân, …) việc làm phá hoại (bẻ cành, đốt lửa gốc cây, khắc lên thân cây, đèn lên cây, …) - HS: Sưu tầm tranh ảnh chăm sóc, bảo vệ Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận, thực hành, trị chơi học tập, đóng vai - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” : Kể tên loại mà em biết GV định HS nói tên sau định bạn trả lời, tiếp tục phút GV cho dừng chơi - Giới thiệu vào Khám phá (14 phút) Mục tiêu: HS nêu việc cần làm để chăm sóc bảo vệ Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm - GV đưa hình trang 66 SGK HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Một HS kể mít, định bạn kể tiếp, … - Lắng nghe - HS quan sát hình thảo luận nhóm để nêu nội dung hình: Thầy giáo bạn rào quanh gốc cây; bạn lpos 1B bón phân cho cây; bạn lớp 1a tưới - GV: Nêu việc cần làm để chăm sóc bảo vệ cây? - Một số HS nêu: không giẫm vào gốc cây, tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ, không bẻ cành, hái hoa, - Ngồi việc trên, em cịn biết việc làm để chăm sóc bảo vệ cây? - Một số HS nêu: không trèo lên cây, Thực hành (5 phút) Mục tiêu: HS tìm biện pháp nên, khơng nên q trình chăm sóc bảo 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ vệ Cách tiến hành: Nhóm - GV chia lớp làm đội, đội gồm bạn - Cách chơi: + GV gắn đội hình mặt cười hình mặt mếu - Các nhóm chọn bạn chơi + Nhiệm vụ bạn tìm gắn cánh hoa cho phù hợp + HS chơi, bạn lại cổ vũ - GV cho HS nhận xét, đánh giá sản phẩm hai đội Vận dụng (10 phút) * Hoạt động Mục tiêu: HS nêu việc nên làm không nên làm để bảo vệ hình Giải thích việc tiết kiệm giữ gìn đồ dùng gỗ cách bảo vệ mà HS làm Cách tiến hành: Nhóm - GV đưa hình trang 67 SGK - Những việc hình nên làm, hình khơng nên làm? - GV nhắc : em nên làm theo bạn hình 1; khơng nên làm theo bạn hình 2, * Hoạt động Mục tiêu: HS tự tin, hào hứng kể việc em làm để chăm sóc bảo vệ Cách tiến hành: Cá nhân - Kể tên việc emm làm để chăm sóc bảo vệ 17 - Lớp bình chọn đội chiến thắng - HS quan sát hình thảo luận nhóm để nêu nội dung hình - Các nhóm thảo luận trả lời: Tranh 1: Vun gốc cho Tranh 2: Bẻ hoa Tranh 3: Đốt lửa gốc - Hình 1, nên làm - Hình 2, khơng nên làm - Một số HS kể việc thân em làm để chăm sóc bảo vệ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV cho HS quan sát, đọc lời bạn mặt trời hỏi: + Tại tiết kiệm giấy giữ gìn đồ dùng gỗ cách cần làm để bảo vệ cây? - Một số HS trả lời: tiết kiệm giấy giữ gìn đồ dùng gỗ cách cần làm để bảo vệ giấy, đồ dùng gỗ lấy gỗ cung cấp, … + Kể việc em làm để chăm sóc bảo vệ - HS kể việc: giữ gìn sách để tặng bạn có hồn cảnh khó khăn, thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ - Lắng nghe, thực Đánh giá (2 phút) HS biết yêu quý cây, biết tham gia thực công việc chăm sóc bảo vệ trường, gia đình Hướng dẫn nhà (1 phút) Sưu tầm tranh, ảnh tìm hiểu có gai, có độc, BÀI 16 CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÂY TRỒNG (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu thực số việc cần làm để giữ an toàn cho thân tiếp xúc với Kĩ năng: - Có kĩ giữ an toàn cho thân tiếp xúc với Thái độ: - Yêu quý có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây; khơng đồng tình với hành vi phá hoại Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL quan sát nhận xét, NL tự học giải vấn đề, NL vận dụng kiến thức kĩ học vào sống - Phẩm chất: Biết yêu quý, chăm sóc bảo vệ 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình SGK phóng to; máy chiếu, laptop (nếu có); - HS: Sưu tầm tranh ảnh chăm sóc, bảo vệ Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận, thực hành, trị chơi học tập, đóng vai - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động (3 phút) - Cho lớp hát Quả - Giới thiệu vào Khám phá (14 phút) * Hoạt động Mục tiêu: HS nêu lưu ý tiếp xúc với Cách tiến hành: Cả lớp - Cho HS quan sát tranh 1, 2, SGK tr68 nói điều xảy với bạn hình - Em có lưu ý tiếp xúc với số có gai có độc? * Hoạt động Mục tiêu: HS biết số lưu ý tiếp xúc với lạ Cách tiến hành: Cá nhân - GV hỏi HS số câu hỏi: + Kể tên số có độc có gai mà em biết + Sau tiếp xúc với ta phải làm gì? 19 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Cả lớp hát - Lắng nghe - Quan sát, số HS nêu ý kiến: Hình 1: Bạn nhỏ bị chảy máu tay hoa hồng có gai sắc Hình 2: Bạn nhỏ bị gai đam nhiều gai nhỏ có độc Hình 3: Trong phịng để nhiều hoa làm người khó thở, nhức đầu, … - Khi lấy hoa phải cẩn thận, dùng kéo để cắt, không ngửi gần hoa, … + HS kể: hoa hồng nhiều gai, trúc đào, … + Sau tiếp xúc với ta phải https://www.thuvientailieu.edu.vn/ rửa tay sẽ; không nên tiếp xúc, ngửi, nếm thử lạ Thực hành (5 phút) Mục tiêu: HS tích cực tham gia vào việc chăm sóc trồng Cách tiến hành: Cả lớp - Cho HS kể việc làm để chăm sóc bảo vệ trồng lớp gia đình - Một số HS nói việc chăm sóc bảo vệ trồng gia đình - GV nhắc nhở HS chăm sóc gieo trồng từ tiết trước Vận dụng (7phút) Mục tiêu: HS đưa ước mơ vườn thể ước mơ qua tranh vẽ Cách tiến hành: Nhóm - Cho HS thảo luận ước mơ bảo vệ cây, sau thể tranh vẽ - Các nhóm thảo luận, vẽ tranh khu vườn có nhiều xanh mà em mơ ước Đánh giá (5 phút) - HS có ý thức, sẵn sàng tham gia vào việc làm chăm sóc bảo vệ cây; thận trọng tiếp xúc với có độc có gai * Định hướng phát triển lực phẩm chất: Tổ chức cho HS thực hành tưới hoa trước cửa lớp Hướng dẫn nhà (1 phút) Tiếp tục tham gia chăm sóc bảo vệ ơe gia đình cộng đồng - Lắng nghe, thực BÀI 17 CON VẬT QUANH EM (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Kiến thức: - Nêu tên, mơ tả hình dạng, màu sắc, độ lớn số vật thường gặp xung quanh đặc điểm bật chúng; đặt câu hỏi đơn giản để tìm hiểu vật; nhận biết đa dạng động vật Kĩ năng: - Nhận biết tầm quan trọng vật có ích, từ có thái độ yêu quý, tôn trọng bảo vệ vật, đồng thời nhận biết số tác hại số vật gây ra, từ có ý thức hành động phù hợp để phòng tránh Thái độ: - Yêu quý có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật ni nhà Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL quan sát nhận xét, NL tự học giải vấn đề, NL vận dụng kiến thức kĩ học vào sống - Phẩm chất: Biết yêu quý, chăm sóc bảo vệ vật nuôi nhà II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình SGK phóng to; máy chiếu, laptop (nếu có); tranh số vật; phiếu quan sát vật - HS: Sưu tầm câu đố vật, đồ dùng để vẽ tô màu; sưu tầm tranh ảnh lợi ích vật; hồ dán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận, thực hành, trò chơi học tập, đóng vai - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đôi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Cho lớp hát “Con chim vành khuyên nhỏ” - Cả lớp hát - Giới thiệu vào - Lắng nghe Khám phá (20 phút) * Hoạt động Mục tiêu: HS nêu tên đặc điểm bật số vật xung quanh Ghi vào phiếu tên vật đanh dấu, ghi thêm đặc điểm vật Nhận biết đa dạng động vật Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm - Phát phiếu cho nhóm theo mẫu 21 TT Tên vật Kiến https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Cao Thấp To Nhỏ Màu Đặc - Các nhóm nhận phiếu sắc x x điểm khác Đen Nhiều chân - Cho HS quan sát tranh SGK, thảo luận nhóm để nêu tên đặc điểm - Các nhóm quan sát, thảo luận, vật ghi tên đánh dấu đặc điểm vào phiếu - Đại diện nhóm lên trình bày - Các nhóm khác góp ý, bổ sung * Hoạt động Mục tiêu: HS nêu tên đặc điểm bật vật hình, thấy đa dạng giới động vật thêm yêu quý vật Cách tiến hành: Cá nhân - Cho HS quan sát hình 2, 3, SGK tr71, nêu tên nhận xét kích thước, đặc điểm - HS quan sát, nêu nhận xét: bật vật hình + Hình 2: Con gà mái màu vàng, ăn thóc, … + Hình 3: Con trâu màu đen, to, có bốn chân, có dài sừng, … + Hình 4: Con thỏ màu trắng, có đơi tai dài, thích ăn cà rốt, … Thực hành (10 phút) Mục tiêu: HS chơi vui vẻ, tự nhiên Cách tiến hành: Cả lớp Tổ chức cho HS chơi trị chơi: - GV đưa hình ảnh vật, HS nêu tiếng kêu đặc điểm bật vật - HS quan sát vật, nhanh tay giơ để nói tiếng kêu vật - Trò chơi kết thúc GV đưa hết vật 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chuẩn bị Đánh giá (1 phút) Hướng dẫn nhà (1 phút) HS tìm hiểu thêm vật ni gia đình địa phương HS yêu quý vật ni gia đình - Lắng nghe BÀI 17 CON VẬT QUANH EM (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu phận vật gồm: đầu, quan di chuyển; vẽ sử dụng sơ đồ có sẵn để thích tên phận bên ngồi vật Kĩ năng: - Nhận biết tầm quan trọng vật có ích, từ có thái độ u q, tơn trọng bảo vệ vật, đồng thời nhận biết số tác hại số vật gây ra, từ có ý thức hành động phù hợp để phịng tránh Thái độ: - Yêu quý có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật ni nhà Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL quan sát nhận xét, NL tự học giải vấn đề, NL vận dụng kiến thức kĩ học vào sống - Phẩm chất: Biết yêu quý, chăm sóc bảo vệ vật nuôi nhà II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình SGK phóng to; máy chiếu, laptop (nếu có); tranh số vật; phiếu quan sát vật; Hình lợi ích vật; giấy khổ lớn - HS: Sưu tầm câu đố vật, đồ dùng để vẽ tơ màu; sưu tầm tranh ảnh lợi ích vật; hồ dán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận, thực hành, trị chơi học tập, đóng vai - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn gì?”.GV nêu đặc điểm bật số vật: + Con màu đen, có chân, dài có sừng? + Con màu vàng, gọi người sáng? + Con màu trắng, có đơi tai dài? + Con màu vàng, thường gọi bê bê? + Con màu xám, mắt veo, đêm rình bắt chuột? + Con hay ăn, bụng to mắt híp, mồm kêu ụt ịt, nằm thở phì phị? - Giới thiệu vào Khám phá (20 phút) * Hoạt động Mục tiêu: HS nêu tên phận vật hình Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm - Tổ chức cho HS quan sát hình tr72 SGK, nêu tên cho biết phận vật * Hoạt động Mục tiêu: HS nêu tên quan di chuyển vật hình thấy phong phú hình dạng phận bên ngồi động vật Cách tiến hành: Cá nhân - Cho HS quan sát hình 2, 3, 4, tr71 SGK gọi tên vật cho biết tên quan giúp vật di chuyển 24 - Cả lớp lắng nghe, sau câu hỏi giơ tay trả lời tên vật + Con trâu + Con gà trống + Con thỏ + Con bê + Con mèo + Con lợn - Lắng nghe - Các nhóm quan sát hình, đại diện số nhóm trả lời: + Con hổ: màu vàng, có vằn đen, chân chạy nhanh, … + Con hươu sao: Có màu vàng chấm trắng, có cặp sừng đầu, … - Các nhóm khác bổ sung thêm đặc điểm vật - Các nhóm nhận phiếu - HS quan sát, nêu: + Hình 2: Con ong, bay https://www.thuvientailieu.edu.vn/ cánh + Hình 3: Con ếch, di chuyển chân + Hình 4: Con cá, di chuyển vây + Hình 5: Con tơm, di chuyển chân - GV nói thêm cách di chuyển vật Thực hành (10 phút) Mục tiêu: HS chơi vui vẻ, hồn nhiên, thể đoán tên vật Cách tiến hành: Nhóm Tổ chức cho HS chơi trị chơi theo nhóm: Một bạn nêu tiếng kêu cách di chuyển vật, bạn khác nói tên vật - Các nhóm chơi - Một vài nhóm chơi trước lớp Đánh giá (1 phút) HS xác định phận vật yêu quý chúng Hướng dẫn nhà (1 phút) Sưu tầm tranh, ảnh lợi ích động vật - Lắng nghe, thực 25 ... BÀI 14 ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (TIẾT 3) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tiếp tục hệ thống hóa kiến thức học thuộc chủ đề Cộng đồng địa phương - Tích cực, tự giác tham gia hoạt động phù hợp với. .. khích HS có cách ứng xử sáng tạo Đánh giá (3 phút) HS biết cách ứng xử phù hợp với tình cụ thể cộng đồng địa phương bộc lộ cảm xúc với người dân cộng đồng Hướng dẫn nhà (1 phút) Nhớ đố lại bố mẹ,... công việc - Lắng nghe, thực BÀI 14 ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tiếp tục hệ thống hóa kiến thức học thuộc chủ đề Cộng đồng địa phương - Nhận biết tình giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án TNXH 1_ Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 31 đến 40_Phương, Giáo án TNXH 1_ Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 31 đến 40_Phương

Từ khóa liên quan