0

Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tuần 6_Hương

24 185 11
  • Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tuần 6_Hương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2020, 22:21

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT - TUẦN - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (HƯƠNG) TUẦN BÀI 26: Ph ph Qu qu I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc âm p -ph, qu từ ngữ, câu, đoạn có âm ph, qu - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ p - ph, qu tiếng, từ ngữ chứa chữ p - ph, qu Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm p - ph, qu có học - Phát triển kĩ nói lời cảm ơn ngữ cảnh cụ thể - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa Thái độ: - Cảm nhận vẻ đẹp quê hương, đất nước thông qua tranh quê tranh Thủ đô hà Nội Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý quê hương đất nước II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm; cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm p, ph, qu; - Lưu ý: Âm đầu qu chất âm đầu k cộng với âm đệm u Đặt âm đầu qu quy ước, giải pháp sư phạm mang tính thời để tạo thuận lợi cho HS đánh vần - Có hiểu biết thành phố, nông thôn Thủ Hà Nội Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Gọi HS đọc nội dung trang 62 - Gọi HS kể lại chuyện Chó sói cừu non - GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương HS Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Tranh vẽ cảnh gì? +Em thấy tranh? - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Cả nhà từ phố thăm quê." - GV đọc cụm từ, YCHS đọc theo + Tiếng chứa âm ph, tiếng chưa âm qu? - GV KL: Trong câu tiếng phố chứa âm ph Tiếng quê chứa âm qu Âm ph âm qu in màu đỏ; HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc âm ph âm qu - Gắn thẻ chữ Ph ph, giới thiệu: chữ Ph in hoa chữ ph in thường - GV đọc mẫu "phờ" - YC HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi Lưu ý HS phát âm "phờ" khác "pờ" - Gắn thẻ chữ Qu qu, giới thiệu chữ Qu in hoa chữ qu in thường - GV đọc mẫu "quờ" - Yêu cầu HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi Lưu ý HS phân biệt s x phát âm b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Âm "phờ" gồm âm? - Yêu cầu HS lấy âm ph gắn lên bảng cài, lấy âm ô gắn bên phải cạnh âm ph, dấu sắc đầu âm ô Hoạt động HS - 4-5 HS đọc trước lớp - HS lên bảng kể - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … cảnh làng quê + … bạn nhỏ bố mẹ - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Cả nhà /từ phố/ thăm quê." - HS đọc tiếng chứa âm ph, HS đọc tiếng chưa âm qu - HS quan sát - HS lên bảng âm ph âm qu - Quan sát, lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Quan sát, lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) + ….2 âm, âm p âm h - HS thực hành https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Ta tiếng gì? + … tiếng phố - GV đưa mơ hình tiếng phố - Quan sát ph phố - Gọi HS phân tích, đánh vần, đọc trơn + Tiếng phố có âm Âm ph đứng trước, âm ô đứng sau, dấu sắc đầu âm ô Phờ - ô - phô - sắc - phố (CN - nhóm - lớp) + ….2 âm, âm q âm u + Âm "quờ" gồm âm? - Yêu cầu HS lấy âm qu gắn lên bảng - HS thực hành cài, lấy âm ê gắn bên phải cạnh âm qu + … tiếng quê + Ta tiếng gì? - Quan sát - GV đưa mơ hình tiếng q qu ê q + Tiếng quê có âm Âm qu đứng - Gọi HS phân tích, đánh vần, đọc trơn trước, âm ê đứng sau Quờ - ê - quê (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - YCHS đọc trơn, phân tích, đánh vần phố, quê * Ghép chữ tạo tiếng - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng , ph âm qu đọc cho bạn bên đọc cho bạn nghe cạnh nghe VD: pha, phở, quà, quá, - Gọi HS trình bày trước lớp - 3-5 HS trình bày trước lớp, nêu cách - GV lớp nhận xét, đánh giá ghép tiếng - Lớp phân tích, đọc đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: phà, phí, phở, quạ, - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi quê, quế + Những tiếng có chưa âm ph? + … phà, phí, phở + Những tiếng có chưa âm qu? + …, quạ, quê, quế - GV giải thích từ phà, phở, quế - Lắng nghe - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích, đánh vần tiếng - HS đọc (CN- nhóm - lớp) c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh pha trà, phổ cổ, quê nhà, khế, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS phân tích, đánh vần https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tiếng có âm ph qu sau đọc trơn từ VD: Đưa tranh 4, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + … khế - GV đưa từ khế Yêu cầu HS phân tích, đánh vần tiếng , đọc trơn + Tiếng gồm có âm, âm qu dứng từ khế trước, âm a đứng sau dấu hỏi đầu âm a Quờ - a - qua - hỏi - Quả khế (CN- nhóm - lớp) - GV giải nghĩa số từ phố cổ:Đây dãy phố có từ lâu đời Hà Nội d Đọc lại tiếng, từ ngữ - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, - Yêu cầu HS đọc lại nội dung trang lớp) 64 Vận động HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm ph, qu - Cho HS quan sát chữ ph, gọi HS phát - HS quan sát, trả lời câu hỏi âm, hỏi: + … gồm âm, âm p âm h + Âm ph gồm âm? âm nào? + nét: N1: nét hất, N2: nét thẳng, + Chữ ph gồm nét, nét N3: nét móc đầu, N4: nét khuyết trên, nào? N5: nét móc đầu + Chữ ph cao li? Rộng ô li? + …cao hơn7 li, rộng hơn6 li - GV viết mẫu, vừa viết vừa mô tả quy trình viết: - Quan sát, lắng nghe - GV cho HS quan sát chữ qu, gọi HS phát âm, hỏi - HS quan sát, trả lời câu hỏi + Âm qu gồm âm? âm + … gồm âm, âm q âm u nào? + Chữ qu gồm nét, nét + … nét: N1: nét tròn, N2: nét thẳng, nào? N3: nét hất, N4: nét móc ngược phải, N5: nét móc ngược phải, + Chữ qu cao li? Rộng ô li? +… ly, rộng ly rưỡi - GV vừa viết mẫu, vừa viết vừa mô tả quy trình viết - Quan sát, lắng nghe - Yêu cầu HS viết bảng - HS viết lần chữ ph, lần chữ qu - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết chữ viết bạn bạn - GV quan sát, nhận xét, uốn nắn, sửa lỗi * Viết chữ ghi tiếng pha, quê - GV đưa tiếng pha - HS đọc (CN, lớp) - Yêu câu HS đọc trơn, phân tích, đánh +… pha Tiếng pha gồm có âm, âm ph https://www.thuvientailieu.edu.vn/ vần đứng trước âm a đứng sau Phờ - a pha - GV viết mẫu chữ pha , vừa viết vừa mô tả quy trình viết: Đặt bút ĐK 2, viết chữ ph Từ điểm dừng bút - Quan sát, lắng nghe chữ ph, lia bút lên ĐK 3, viết nét chữ a.Ta chữ pha Lưu ý: chữ a phải sát điểm dừng bút chữ h - GV đưa tiếng quê - HS đọc (CN, lớp) - Yêu cầu HS đọc, phân tích, đánh vần +… Quảu Tiếng quê gồm có âm, âm qu đứng trước âm ê đứng sau Quờ - ê quê - GV viết mẫu chữ quê , vừa viết vừa mô tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe 2, viết chữ qu Từ điểm dừng bút chữ qu, đưa bút viết tiếp chữ ê Ta chữ quê Lưu ý: Chữ ê nối liền chữ qu - Yêu cầu HS viết bảng chữ pha, - HS viết bảng chữ pha, quê chữ quê - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - Nhận xét chữ viết bạn viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Tô viết (tiếp): b Viết vở:(10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 20, nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: chữ a phải sát điểm dừng bút chữ h, chữ e phải liền nét với chữ u Hai chữ từ cách khoảng thân chữ o - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: Tơ dịng chữ ph,1 dịng chữ qu, viết dòng chữ ph, dòng chữ qu, dòng pha trà dòng chữ quê nhà - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HĐ4 Đọc câu:(10 phút) - GV đưa đoạn cần luyện đọc - Đọc thầm đoạn "Bà Thủ đô Bà cho bé quà quê Bố đưa bà Bờ Hồ, phố cổ" + Đoạn đọc có câu? + … câu + Tìm tiếng có âm ph, tiếng có âm qu + tiếng có âm ph phố Tiếng có âm qu quê - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn phố, - HS đánh vần - đọc trơn (CN, lớp) quê - GV đọc mẫu đoạn - Lắng nghe - Yêu cầu HS đọc trơn câu, - HS đọc (CN - nhóm - lớp) "Bà /ra Thủ đoạn đô.//Bà /cho bé /quà quê //Bố /đưa bà Lưu ý HS: Nghỉ sau dấu chấm, ngắt /đi Bờ Hồ, /đi phố cổ".// sau dấu phẩy cụm từ - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung tranh - Cho HS quan sát tranh, hỏi: - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ ai? + tranh vẽ bà bé, tranh vẽ bố bà + Bà cho bé gì? + … ngơ, khoai - GV: Đây quà đặc trưng nhà quê + Bố bà đâu? + …Bờ Hồ - GV giới thiệu sơ qua hồ Hoàn - Lắng nghe Kiếm phố cổ Hà Nội cho HS nghe + Em đến Bờ Hồ, phố cổHà - HS trả lời Nội chưa? Em thấy nào? Em có thích đến khơng? - GV nhận xét, tóm tắt nội dung - Lắng nghe, nối tiếp trả lời HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Cảm ơn - Đưa tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + … bạn nhỏ, bố bạn nhỏ bác sĩ + Họ làm gì? + bác sĩ tư vấn sức khỏe cho bạn nhỏ + Theo em bạn nhỏ lại nói lời + … bác sĩ tư vấn sức khỏe cho cảm ơn bác sĩ? bạn nhỏ - GV tóm tắt nội dung tranh - Lắng nghe - Đưa tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em thấy tranh? + … bạn nhỏ + Hai bạn làm gì? + … bạn nam bị ngã, bạn nữ đỡ bạn nam đứng dậy + Theo em bạn Nam nói với bạn nữ + bạn nam nói lời cảm ơn bạn nữ điều gì? https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV tóm tắt nội dung tranh - Lắng nghe - GV chia nhóm, yêu cầu HS đóng vai - Mỗi nhóm 2-3 HS đóng vai thể dựa theo nội dung tranh tình - Đại diện nhóm thể trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá - GV lớp nhận xét, đánh giá, * Liên hệ, giáo dục - Giáo dục HS: cần nói lời cảm ơn với - Lắng nghe Ghi nhớ người giúp đỡ dù việc nhỏ Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? + … âm ph, qu - u cầuHS tìm từ có âm ph, qu đặt - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà - Lắng nghe -BÀI 27: V v X x I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc âm v, x tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có âm v, x - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ v, x tiếng, từ ngữ chứa chữ v, x; Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm v, x có học - Phát triển vốn từ ngữ hiểu biết thành phố nông thôn Biết cách so sánh giống khác thành phố nông thôn - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa Thái độ: - Cảm nhận mối liên hệ người với quê hương qua đoạn đọc ngắn chuyến thăm quê Hà Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý quê hương đất nước II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm v, x; cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm v, x; nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ ngữ - Nắm lỗi tả liên quan đến chữ ghi âm x/ s https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Biết địa phương trồng nhiều dừa Bến Tre, Bình Định, … nơi tiêu biểu tên gọi "xứ sở dừa" Bến Tre; có hiểu biết khác thành phố nông thôn Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Gọi HS đọc nội dung 2,4 trang 64, 65 - Viết chữ ph, qu, pha, quê - GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương HS Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi: + Em thấy tranh? + Bạn Hà làm gì? - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh " Hà vẽ xe đạp" - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc theo + Tiếng chứa âm v, tiếng chưa âm x? - GV KL: Trong câu tiếng vẽ, chứa âm v Tiếng xe chứa âm x Âm x âm v in màu đỏ; HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc âm v, x - Gắn thẻ chữ V v, giới thiệu chữ V in hoa chữ v in thường - GV đọc mẫu "vờ" - Yêu cầu HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi - Gắn thẻ chữ X x, giới thiệu chữ X in hoa chữ x in thường - GV đọc mẫu "xờ" - Yêu cầu HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi Lưu ý HS phát âm phân biết "xờ" "sờ" b Đọc tiếng Hoạt động HS - 4-5 HS đọc trước lớp - HS lên bảng, lớp viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh trả lời câu hỏi + … bạn Hà + vẽ xe đạp - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Hà /vẽ xe đạp" - HS đọc tiếng có âm v, HS đọc tiếng có âm x - HS lên bảng - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Đọc tiếng mẫu: - Yêu cầu HS lấy âm v gắn lên bảng cài, lấy âm e gắn bên phải cạnh âm v dấu ngã đầu âm e + Ta tiếng gì? - GV đưa mơ hình tiếng vẽ v - HS thực hành + … tiếng vẽ e vẽ - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn - Yêu cầu HS ghép tiếng xe, nêu cách ghép - Đưa mô hình tiếng xe, u cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn x e xe + Tiếng vẽ có âm Âm v đứng trước, âm e đứng sau, dấu ngã âm e Vờ- e - ve- ngã - vẽ (CN, lớp) - Thực hành, nêu cách ghép: Thay âm v âm x, bỏ ngã + Tiếng xe có âm Âm x đứng trước, âm e đứng sau Xờ - e - xe (CN, lớp) - Đánh vần, đọc trơn (CN-nhóm - lớp) - Đọc lại âm tiếng: v, x, xe, vẽ * Ghép chữ tạo tiếng - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm v - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng, âm x đọc cho bạn bên cạnh nghe đọc cho bạn nghe VD: xa, , xê, xu, và, vớ, vơ - Gọi HS trình bày trước lớp - 3-5 HS trình bày trước lớp Nêu cách ghép tiếng - GV lớp nhận xét, đánh giá - Lớp phân tích, đọc đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: võ, vở, vua, xỉa, xứ, - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi xưa + Những tiếng có âm đầu v? + … võ, vở, vua + Những tiếng có âm đầu x? + …, xỉa, xứ, xưa - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích, đánh vần tiếng Lưu ý phát âm - HS đọc (CN- nhóm - lớp) tiếng có âm đầu x c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ vẽ, vỉa hè, xe lu, thị xã, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS phân tích, đánh vần tiếng có âm v, x sau đọc trơn từ VD: Đưa tranh 3, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + … xe lu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV đưa từ xe lu Yêu cầu HS phân tích, + Tiếng xe gồm có âm, âm x đứng đánh vần tiếng xe - đọc trơn từ xe lu trước , âm e đứng sau Xờ- e - xe Xe lu (CN- nhóm - lớp) - GV giải nghĩa cho HS hiểu thị xã - Lắng nghe d Đọc lại tiếng, từ ngữ - Yêu cầu HS đọc lại nội dung trang 66 - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, lớp) Vận động HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm - GV đưa mẫu chữ v, hỏi: - HS quan sát, trả lời câu hỏi + Chữ v gồm nét? + … gồm nét + Chữ v cao li? Rộng ô li? + cao li, rộng gần li - GV viết mẫu, vừa viết vừa mô tả quy trình viết: - Đặt bút khoảng ĐK 2vaf ĐK viết - Quan sát, lắng nghe nét móc đầu, cuối nét kéo dài tới gần ĐK lượn sang trái, tới ĐK lượn bút trở lại sang phải, tạo thành vòng xoắn nhỏ (cuối nét); dừng bút gần ĐK - GV đưa chữ x cho HS quan sát + Chữ x gồm nét? +… nét: cong phải cong trái + Chữ x cao li? Rộng ô li? + cai ly, rộng ly - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: - N1: Đặt bút ĐK chút, viết - Quan sát, lắng nghe nét cong phải; dừng bút ĐK ĐK - N2: Từ điểm dừng bút N1, lia bút sang phải (dưới ĐK chút) viết tiếp nét cong trái cân nét cong phải Chú ý: nét cong chạm lưng vào nhau, tạo hai phần đối xứng - YCHS viết bảng - HS viết lần chữ x, lần chữ v - GV quan sát, nhận xét, uốn nắn, sửa lỗi - HS quan sát, lắng nghe * Viết chữ ghi tiếng vẽ, xe - GV đưa tiếng vẽ, yêu cầu HS phân tích, - HS phân tích, đánh vần (CN, lớp) đánh vần +… Tiếng vẽ gồm có âm, âm v đứng trước âm e đứng sau, dấu ngã âm e Vờ - e - ve - ngã - vẽ - GV viết mẫu chữ vẽ , vừa viết vừa mô tả + … âm t trước âm sau quy trình viết: Đặt bút ĐK ĐK viết chữ v , từ điểm dừng bút chữ v - Quan sát, lắng nghe đưa tiếp nối liền chữ e Từ điểm dừng bút 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chữ e lia bút lên đẫu chữ e viết ngã Lưu ý: Vòng xoắn chữ v to chút - GV đưa tiếng xe, yêu cầu HS phân tích, - HS đọc (CN, lớp) đánh vần +… Tiếng xe gồm có âm, âm x đứng trước âm e đứng sau xờ - e - xe - GV viết mẫu chữ xe , vừa viết vừa mô tả quy trình viết: - Quan sát, lắng nghe - Đặt bút ĐK viết chữ x, từ điểm dừng bút chữ x, đưa bút viết tiếp chữ e Ta chữ xe Lưu ý: Chữ x chữ e phải liền nét với - Yêu cầu HS viết bảng - HS viết bảng chữ xe, chữ vẽ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - Nhận xét chữ viết bạn viết bạn - GV nhận xét, sửa lỗi TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Tô viết: (Tiếp) b Viết vở:(10 phút - Yêu cầu HS mở tập viết trang 21, nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết), nhắc nhở HS tư ngồi viết, cầm bút, để - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: viết chữ x, nét cong phải chạm lưng vào - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung *Vận động tiết HĐ4 Đọc câu:(10 phút) - GV đưa đoạn cần luyện đọc , yêu cầu HS đọc thầm + Đoạn đọc có câu? + Tìm tiếng có âm x, tiếng có âm v - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần về, xứ Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: Tô dòng chữ x,1 dòng chữ v, viết dòng chữ x, dòng chữ v, dòng vẽ dòng chữ xe lu - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - Đọc thầm câu "Nghỉ hè, bố mẹ cho Hà quê Quê Hà xứ sở dừa." +… câu + Tiếng có âm đầu x xứ + Tiếng có âm đầu v - HS đọc trơn, phân tích tiếng , đánh vần (CN, nhóm, lớp) 11 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV đọc mẫu "Nghỉ hè,/ bố mẹ /cho Hà /về quê Quê Hà /là xứ sở/ dừa." - Lắng nghe - Lưu ý HS nghỉ sau dấu chấm, ngắt sau dấu phẩy cụm từ - Yêu cầu HS đọc trơn câu, đoạn - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung tranh - Cho HS quan sát tranh - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ ai? + … bố, mẹ Hà + Hà bố mẹ cho đâu? + … quê + Quê Hà có đặc biệt? + … xứ sở dừa - GV tóm tắt nội dung tranh, giải thích xứ sở dừa: noi trồng nhiều dừa (Bến Tre, Phú Yên) + Quê em đâu? - HS trả lời + Em có hay q khơng? Q em có đặc biệt? - GDHS tình cảm người đối - Lắng nghe với quê hương HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Thành phố nông thôn - Cho HS quan sát tranh , yêu cầu thảo luận nhóm câu hỏi nội dung - Quan sát tranh , thảo luận, trả lời câu tranh hỏi + Em thấy tranh? - Gọi đại diện nhóm nêu kết - Đại diện 2-3 nhóm báo cáo kết thảo luận thảo luận: - GV nhận xét, chốt ý + Tranh 1: có nhiều nhà cao tầng, đường nhựa to, nhiêu xe cộ lại + Tranh 2: có đường đất, trâu kéo xe, - Nêu câu hỏi để HS suy luận: ao hồ, người câu cá, đống rơm, … + Tranh vẽ cảnh đâu?Tại em +… cảnh thành phố biết +… cảnh nông thôn + Tranh vẽ cảnh đâu?Tại em biết? * Liên hệ, giáo dục + Em thành phố hay nông - HS nối tiếp trả lời câu hỏi: thôn? + Cuộc sống nào? - GDHS: Thành phố nông thôn, - Lắng nghe Ghi nhớ 12 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nơi có sống khác nhau, có đặc trưn khác nhau, dù đâu có thú vị Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Hơm học gì? + … âm v, x - Yêu cầu HS tìm từ có âm v x, - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà -BÀI 28: Y y I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc âm y tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có âm y; - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ y tiếng, từ ngữ chứa chữ y Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm y có học - Biết cách nói lời cảm ơn số tình cách thức cảm ơn - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa Thái độ: - Cảm nhận tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý người thân gia đình, bạn bè người xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm y; cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm y quy định tả liên quan đến chữ y - Năm vững quy ước tả chữ y I dùng đẻ ghi nguyên âm i; chữ y sau qu, chữ I sau âm lại Riêng tên riêng dùng I hay y theo cách viết tên riêng - Biết khác biệt dùng từ quan hệ thân thuộc vùng miền Từ dì miền em gái mẹ Nhưng chị gái mẹ, miền Trung miền Nam gọi di miền Bắc gọi bác Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS Ôn khởi động: (3 phút) - Gọi HS đọc nội dung trang 66, 67 - Kiểm tra viết âm x, v, vẽ, xe lu - GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương HS Bài mới: HĐ1 Nhận biết:(5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi: + Tranh vẽ cảnh gì? - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh " Thời gian quý vàng bạc." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc theo + Tiếng chứa âm y? - GV Trong câu tiếng quý, chứa âm y Âm y in màu đỏ; HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc âm y - Gắn thẻ chữ Y y lên bảng, giới thiệu chữ Y in hoa chữ y in thường - GV đọc mẫu "y" - Yêu cầu HS đọc b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu quý - Yêu cầu HS lấy âm y gắn lên bảng cài, lấy âm qu gắn bên trái cạnh âm y, dấu sắc âm y + Ta tiếng gì? - GV đưa mơ hình tiếng quy - 4-5 HS đọc trước lớp - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … hai bạn nhỏ đồng hồ dắt tay chạy tung tăng - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Thời gian/ quý hơn/ vàng bạc." - HS đọc tiếng quý - HS quan sát SGK - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Thực hành + … tiếng quý qu y quý - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn * Ghép chữ tạo tiếng - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm y + Tiếng quý có âm Âm qu đứng trước, âm y đứng sau, dấu sắc âm y Quờ - y - quy- sắc - quý Quý - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng , 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đọc cho bạn bên cạnh nghe đọc cho bạn nghe VD: quy, quỳ, quý, quỷ, - Gọi HS trình bày trước lớp 3-5 HS trình bày trước lớp, nêu cách ghép tiếng - GV lớp nhận xét, đánh giá - Lớp phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: quy, quỹ, quý, quỳ, - HS đọc thầm quỵ, ý + Những tiếng có điểm + … chưa âm y chung? - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc - HS đọc (CN- nhóm - lớp) trơn tiếng c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ y tá, dã quỳ, đá quý, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh GV đưa từ tranh, HS phân tích, đánh vần tiếng có âm y sau đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ ai? + … cô y tá - GV đưa từ y tá Yêu cầu HS đọc trơn - HS đọc(CN- nhóm - lớp) từ y tá d Đọc lại tiếng, từ ngữ - Yêu cầu HS đọc lại nội dung trang - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, 68 lớp) Vận động HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm - GV đưa mẫu chữ y, hỏi: - HS quan sát + Âm y gồm nét? Là nét + … gồm nét: N1: Nét hất, N2: Móc nào? ngược (phải), N3: Khuyết ngược + Chữ y cao li, rộng li? + … cao li, li trên, li - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy - Quan sát, lắng nghe trình viết: - N1:Đặt bút ĐK (trên) viết nét hất, đến ĐK dừng lại - N2: từ điểm dừng bút N1, chuyển + … gồm âm: Âm i âm a hướng bút để viết nét móc ngược (phải) - Quan sát, lắng nghe - N3: Từ điểm dừng bút N2, rê bút thẳng lên ĐK (trên) chuyển 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ hướng ngược lại để viết nét khuyết ngược (kéo dài xuống ĐK phía dưới); dừng bút ĐK (trên) - YCHS viết bảng - HS viết lần chữ y - GV quan sát, nhận xét, uốn nắn, sửa lỗi * Viết chữ ghi tiếng quý - GV đưa tiếng quý, yêu cầu HS phân + Tiếng quý gồm có âm, âm qu đứng tích, đánh vần trước âm y đứng sau, dấu sắc đặt đầu âm y Quờ - y - quy - sắc - quý - GV viết mẫu chữ quý , vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe viết chữ qu, từ điểm dừng bút chữ qu viết tiếp chữ y Từ điểm dừng bút chữ y, lia bút lên đầu chữ y viết dấu sắc Ta chữ quý - Yêu cầu HS viết bảng - HS viết bảng chữ quý - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, sửa lỗi TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Tô viết: (Tiếp) b Viết vở: (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 22, nêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, cầm bút, để - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS Lưu ý HS nét nối chữ khoảng cách chữ từ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc câu, đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn cần luyện đọc , yêu cầu HS đọc thầm Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: Tơ dịng chữ y,viết dòng chữ y, dòng chữ y tá, dòng đá quý - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - Đọc thầm "Mẹ Hà ghé nhà dì Kha Dì kể cho Hà nghe bà Hà ý nghe dì kể." 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Đoạn luyện đọc có câu? Đọc + câu HS đọc câu câu - Tìm tiếng có âm y + …tiếng có âm y ý - Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu - Lần lượt HS đọc nối tiếp đoạn - GV lưu ý HS ngắt cụm từ "Mẹ Hà /ghé nhà dì Kha Dì kể cho Hà nghe /về bà Hà ý /nghe dì kể." - Gọi HSđọc đoạn - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Tổ chức cho HS thi đọc đoạn trước - 3-5 HS thi đọc trước lớp lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá * Tìm hiểu nội dung tranh Cho HS quan sát tranh, hỏi: - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: + Tranh vẽ ai? + Mẹ Hà, dì Kha Hà + Dì Kha làm gì? + … kể bà cho Hà nghe + Hà làm gì? + … chăm nghe dì kể + Người gọi dì có mối quan hệ + … em gái mẹ với em? - GV cho HS biết: Miền Trung miền - Lắng nghe Nam gọi chị gái em gái mẹ di miền Bắc gọi em gái mẹ di, chị gái mẹ gọi bác HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Cảm ơn - GV đưa tranh 1, hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + … Nam Hà học + Bạn Nam làm gì? + … che cho Hà + Em thử đốn xem bạn Hà nói + Hà nói lời cảm ơn Nam với bạn Nam? - GV đưa tranh 2, hỏi: + Em thấy tranh? + … ông bà bạn nhỏ + Bà làm gì? + … cho bé gói bánh + Bạn nhỏ nói với bà? + … nói lời cảm ơn bà + Quan sát tranh, ánh mắt người cảm ơn tranh có - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: khác nhau?Theo em người có ánh + … Bạn nhỏ mắt phù hợp cảm ơn? + Cần ghi nhớ điều nói lời cảm + … thể ánh mắt, cử chỉ, hành ơn? động chân thành * Liên hệ, giáo dục - GDHS: Cần cảm ơn người khác giúp đỡ dù việc nhỏ, cần 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thể chân thành cảm ơn - Lắng nghe Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Chúng ta vừa học gì? + … âm y - u cầu HS tìm từ có âm y nói - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS nhà học bài, thực hành giao tiếp nhà BÀI 29: LUYỆN TẬP CHÍNH TẢ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm vững quy tắc tả để viết từ ngữ có chứa âm giống có chữ viết khác nhau, hay nhầm lẫn Kĩ năng: - Bước đầu có ý thức viết tả Thái độ: - Tự giác, tích cực hợp tác học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Trung thực, chăm học tập II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững quy tắc tả trường hợp bản: + Phân biệt c với k, ghi âm "cờ" viết khác Khi với nguyên âm i, e, ê viết k (ca); với nguyên âm cịn lại viết c (xê) + Phân biệt g với gh, g với gh ghi âm "gờ" viết khác Khi với nguyen âm i, e, ê viết gh (gờ kép); với ngun âm cịn lại viết g (gờ đơn + Phân biệt ng với ngh, ng với ngh ghi âm "ngờ" viết khác Khi với nguyen âm i, e, ê viết ngh (ngờ kép); với nguyên âm cịn lại viết ng (ngờ đơn) Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động GV Ôn khởi động:(3 phút) - Tổ chức trị chơi "Truyền điện", HS nói tiếng bắt đầu âm c/k/, g/gh, ng/ ngh Lớp phân tích, đánh vần tiếng bạn nêu Với trường hợp, GV viết từ lên bảng - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, ghi bảng Bài mới: HĐ1 Phân biệt c với k: (15phút) * Đọc tiếng: - GV đưa tiếng SGK cư cị cá cổ cỡ cọ ki kề kế kẻ kỉ kẽ kệ cá cờ chữ kí - YC HS đọc trơn, phân tích, đánh vần tiếng, đọc trơn tất tiếng * Trả lời câu hỏi: - Yêu cầu HS quan sát, hỏi: + Chữ k với chữ nào? + Chữ c với chữ nào? - GV đưa quy tắc tả: Khi đọc, ta nghe tiếng có âm đầu giống ví dụ cá, kí viết cần phân biệt c (xê) k (ca) Khi với nguyên âm i, e, ê viết k (ca); với nguyên âm lại viết c (xê) * Thực hành: - Thực hành theo 4, bạn đọc tiếng có âm c k, bên viết bảng sau đổi lại - GV quan sát, sửa lỗi HĐ2 Phân biệt g với gh: (15phút) * Đọc tiếng: - GV đưa tiếng SGK Ga gà gõ gỗ gù gừ Ghe gheei ghì ghé ghế ghẹ Gà gơ ghế gỗ - YC HS đọc trơn, phân tích, đánh vần tiếng, đọc trơn tất tiếng Hoạt động HS - HS tham gia trò chơi - Lắng nghe - HS đọc thầm - HS đọc CN - nhóm - lớp Đánh vần: cờ - a - ca - sắc - cá Cờ - i - ki - sắc - kí - HS quan sát, trả lời câu hỏi + ….i, e, ê + … chữ khác - Lắng nghe - HS thực hành theo nhóm - HS đọc thầm - HS đọc CN - nhóm - lớp Đánh vần: gờ - a - ga - huyền - gà gờ - ê - ghê - sắc - ghế 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Trả lời câu hỏi: - Yêu cầu HS quan sát, hỏi: + Chữ gh (gờ khép- gờ chữ) với chữ nào? + Chữ g (gờ đơn - gờ chữ) với chữ nào? - GV đưa quy tắc tả: Khi đọc, ta không phân biệt g hay gh dụ gà với ghế ) viết cần phân biệt gh g Khi với nguyên âm i, e, ê viết gh; với ngun âm cịn lại viết g * Thực hành: - Thực hành theo 4, bạn đọc tiếng có âm g gh, bên viết bảng sau đổi lại - GV quan sát, sửa lỗi - HS quan sát, trả lời câu hỏi + ….i, e, ê + … chữ khác - Lắng nghe - HS thực hành theo nhóm TIẾT Hoạt động GV HĐ2 Phân biệt ng với ngh: (15phút) * Đọc tiếng: - GV đưa tiếng SGK Ngô ngà ngừ ngủ ngõ ngự Nghe nghề nghé nghỉ nghệ Cá ngừ củ nghệ - YC HS đọc trơn, phân tích, đánh vần tiếng, đọc trơn tất tiếng * Trả lời câu hỏi: - Yêu cầu HS quan sát, hỏi: + Chữ ngh (ngờ khép- ngờ chữ) với chữ nào? + Chữ ng (gờ đơn - gờ chữ) với chữ nào? - GV đưa quy tắc tả: Khi đọc, ta khơng phân biệt ng hay ngh ví dụ nghi ngờ ) viết cần phân biệt ngh ng Khi với nguyên âm i, e, ê viết ngh; với ngun âm cịn lại viết ng * Thực hành: - Thực hành theo 4, bạn đọc tiếng có âm ng ngh, bên viết bảng Hoạt động HS - HS đọc thầm - HS đọc CN - nhóm - lớp Đánh vần: ngờ - - ngư - huyền - ngừ Ngờ - ê - nghê - nặng - nghệ - HS quan sát, trả lời câu hỏi + ….i, e, ê + … chữ khác - Lắng nghe - HS thực hành theo nhóm 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ sau đổi lại - GV quan sát, sửa lỗi HĐ4 Luyện viết - Yêu cầu HS mở tập viết trang 22, nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS, nhắc lại tư ngồi viết, cách cầm bút - Yêu cầu HS viết bài, lưu ý nét nối chữ cái, vị trí dấu thanh, khoảng cách chữ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Nhắc HS luyện tập quy tắc tả thực hành giao tiếp viết sáng tạo 2-3 HS nêu: Viết dòng cá cờ, dịng chữ kì dịng ghế gơc, dịng cá ngừ, dòng củ nghệ - HS viết - Quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn + … luyện tập tả - Lắng nghe -BÀI 30 ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững cách đọc âm p-ph, qu, v, x, y; cách đọc tiếng , từ ngữ, câu có âm p-ph, qu, v, x, y; - Hiểu trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung đọc Kĩ năng: - Phát triển kĩ nghe nói thơng qua hoạt động nghe kể câu chuyện Kiến dến mèn, trả lời câu hỏi nghe kể lại câu chuyện - Rèn kĩ đánh giá tình Thái độ: - Có ý thức làm việc chăm Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Chăm làm việc II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm p-ph, qu, v, x, y; cấu tạo cách viết chữ ghi âm này; nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, chữ, tranh ảnh học 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho HS khởi động động tác thể dục buổi sáng - GV giới thiệu bài, ghi bảng Bài mới: HĐ1 Đọc: (20 phút) * Đọc tiếng - Tổ chức trò chơi "Truyền điện" GV đưa bảng, HS nối tiếp đọc tiếng ghép - GV lớp tổng hợp tiếng ghép Lưu ý HS cách phát âm phân biệt x/s - Yêu cầu HS đọc tiếng có ngang, phân tích, đánh vần số tiếng - Yêu cầu HS thêm dấu phù hợp, đọc tiếng có dấu * Đọc từ ngữ - GV đưa từ: phố cổ, qua phà, vỉa hè, đá quý, xã xa, cổ vũ, xứ sở (trang 72 SGK) - Yêu cầu HS đọc trơn từ, phân tích số tiếng có âm p-ph, qu, v, x, y; - Hướng dẫn HS hiểu nghĩa từ: phố cổ, phà * Đọc đoạn - GV đưa đoạn cần luyện đọc + Đoạn văn có câu? - Gọi HS đọc nói tiếp câu + Tiếng có âm ph? + Tiếng có âm qu? - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc Hoạt động HS - HS khởi động - HS tham gia trò chơi a e ê ph qu v x - HS đọc (CN- nhóm - lớp) - HS nối tiếp nêu tiếng có dấu thanh, lớp phân tích, đánh vần, đọc trơn - HS quan sát, nhẩm thầm - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Lắng nghe - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi + …6 câu "Nhà bé Thủ Thủ có Bờ Hồ Quê bé Phú Thọ Phú Thọ có chè, có cọ Xa nhà, bé nhớ mẹ Xa quê, bé nhớ bà." + … Phú +…quê - HS đọc (CN - nhóm - lớp) 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ trơn Phú, quê - GV đọc mẫu đoạn - Yêu cầu HS đọc trơn câu, đoạn Lưu ý HS: Nghỉ sau dấu chấm, ngắt sau dấu phẩy cụm từ - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung: + Nhà bé đâu? + Thủ có gì? + Q bé đâu? + Q bé có gì? + Xa nhà bé nhớ ai? + Xa quê bé nhớ ai? + Em xa nhà chưa? Khi xa nhà em nhớ ai? HĐ2 Viết: (15 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 23, nêu yêu cầu viết - Cho HS đọc viết, phân tích, đánh vần tiếng quà, chia - GV kiểm tra chuẩn bị HS, nhắc lại tư ngồi viết, cách cầm bút - Yêu cầu HS viết bài, lưu ý nét nối chữ cái, vị trí dấu thanh, khoảng cách chữ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - 3-5 HS thi đọc đoạn trước lớp - HS nối tiếp trả lời câu hỏi + Thủ đô + … Bờ Hồ + Phú Thọ + … chè, cọ + … nhớ mẹ + … nhớ bà - HS nối tiếp trra lời - 1-2 HS nêu: viết dòng chia quà cho bé - 2-3 HS đọc - HS chuẩn bị vở, bút - HS viết - Quan sát, nhận xét đánh giá viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Kể chuyện: (10 phút) * GV kể chuyện: Kiến dế mèn - Kể lần 1: Kể toàn câu chuyện kết hợp với tranh (văn SGV) - Kể lần 2: Kể đoạn đặt câu hỏi gọi HS trả lời Đoạn 1: Từ đầu đến "tiếp tục rong chơi." + Mùa thu đến, đàn kiến làm gì? + Cịn dế làm gì? Đoạn Tiếp đến "với chúng tơi đi." + Đơng sang, đói q, đế mèn làm gì? Hoạt động HS - Lắng nghe, kết hợp quan sát tranh - Lắng nghe, trả lời câu hỏi: +… cặm cụi kiếm thức ăn + …suốt ngày rong chơi + … tìm đến nhà kiến xin ăn + … Vào ăn với chúng tơi 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Chị kiến lớn nói với dế mèn? Đoạn 3: Cịn lại + … dế vui vẻ đàn kiến kiếm + Xuân về, dế mèn đàn kiến làm ăn gì? * HS kể chuyện: (15 phút) - Yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm nêu nội dung tranh - HS thảo luận, nêu nội dung tranh - Gọi đại diện nhóm nêu kết thảo + Tranh 1: Mùa thu đến, đàn kiến luận kiếm ăn + Tranh 2: Dế suốt ngày rong chơi + Tranh 3: Đơng sang, đế đói q đến nhà kiến xin ăn + Tranh 4: Xuân về, dế đàn kiến kiếm ăn - Yêu cầu HS dựa vào tranh kể lại - HS kể nhóm đoạn cho bạn nghe - Gọi HS kể trước lớp - HS kể nối tiếp đoạn trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - 1-2 HS kể toàn truyện trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục (5 phút) + Vì dế phải sang nhà kiến xin ăn? + khơng có thức ăn dự trữ nên bị đói + Em thấy kiến nào? Dế nào? + … kiến chăm chỉ, dé lười biếng + Qua câu chuyện em học tập kiến hay + học tập kiến: chăm làm việc dế? học tập điều gì? - GV giáo dục HS : Chăm làm việc biết tích lũy có ăn - HS lắng nghe Củng cố, dặn dò: (2 phút) - GV nhận xét học - Nhắc HS nhà kể lại chuyện cho bạn - Lắng nghe, ghi nhớ bè người thân nghe -HẾT TUẦN - 24 ... nhận xét, đánh giá ghép tiếng - Lớp phân tích, đọc đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: phà, phí, phở, quạ, - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi quê, quế + Những tiếng có... phố cổ" + Đoạn đọc có câu? + … câu + Tìm tiếng có âm ph, tiếng có âm qu + tiếng có âm ph phố Tiếng có âm qu quê - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn phố, - HS đánh vần - đọc trơn (CN, lớp) quê - GV đọc... tích, đọc đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: võ, vở, vua, xỉa, xứ, - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi xưa + Những tiếng có âm đầu v? + … võ, vở, vua + Những tiếng có âm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tuần 6_Hương, Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tuần 6_Hương

Từ khóa liên quan