0

Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tuần 5_Hương

28 251 19
  • Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tuần 5_Hương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2020, 22:21

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT - TUẦN - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (HƯƠNG) TUẦN BÀI 21: R r S s I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc âm r, s; đọc tiếng, từ ngữ, câu có âm r, s - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ r, s ; viết tiếng, từ ngữ chứa chữ r, s Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm r, s có học - Phát triển kĩ nói lời cảm ơn - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa Thái độ: - Cảm nhận tình cảm người thân gia đình Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý gia đình người thân xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm r, s; cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm r, s; nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ ngữ (gà ri: giống gà nhỏ, chân nhỏ thấp) - Lỗi tả liên quan đến chữ r/d/gi; s/x mà HS dễ mắc Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS Ôn khởi động: (3 phút) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS đọc nội dung trang 52 - 4-5 HS đọc trước lớp - Gọi HS kể lại chuyện Cơ chủ khơng biết q tình bạn - HS lên bảng kể - GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương - Lớp nhận xét, đánh giá HS Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Em thấy tranh? + … chim mẹ chim dang - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh ríu rít (nhận biết) tranh "Bầy sẻ non ríu - HS lắng nghe ríu rít bên mẹ." - GV đọc cụm từ, YCHS đọc theo - HS đọc theo cụm từ, câu "Bầy sẻ non /ríu /ríu rít /bên mẹ." + Tiếng chứa âm r, tiếng chưa - HS đọc tiếng chưa âm r, HS đọc âm s? tiếng chưa âm s - GV KL: Trong câu tiếng ríu - HS quan sát ríu rít chứa âm r Tiếng sẻ chứa âm s - HS lên bảng âm r âm s Âm r âm s in màu đỏ; HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc âm r âm s - Gắn thẻ chữ R r, giới thiệu: chữ R in hoa chữ r in thường - GV đọc mẫu "rờ" - Quan sát, lắng nghe - YC HS đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - GV lắng nghe, sửa lỗi Lưu ý HS phát âm "rờ" cong lưỡi r khác d - Gắn thẻ chữ S s, giới thiệu chữ S in hoa chữ s in thường - GV đọc mẫu "sờ" - Quan sát, lắng nghe - Yêu cầu HS đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - GV lắng nghe, sửa lỗi Lưu ý HS phân biệt s x phát âm b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: - Yêu cầu HS lấy âm r gắn lên bảng cài, lấy âm a gắn bên phải cạnh âm r - HS thực hành + Ta tiếng gì? + … tiếng - GV đưa mơ hình tiếng - Quan sát r a - Gọi HS phân tích, đánh vần, đọc trơn + Tiếng có âm Âm r đứng trước, âm a đứng sau Rờ - a - (CN - nhóm - lớp) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS lấy âm s gắn lên bảng - HS thực hành cài, lấy âm e gắn bên phải cạnh âm s, dấu hỏi đầu âm e + Ta tiếng gì? + … tiếng sẻ - GV đưa mơ hình tiếng sẻ - Quan sát s e + Tiếng sẻ có âm Âm s đứng trước, âm e đứng sau, dấu hỏi đầu âm e - Gọi HS phân tích, đánh vần, đọc trơn Sờ - e - se - hỏi - sẻ (CN, nhóm, lớp) (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - YCHS đọc trơn, phân tích, đánh vần ra, sẻ * Ghép chữ tạo tiếng - YCHS ghép tiếng có chứa âm r - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng , âm s đọc cho bạn bên cạnh nghe đọc cho bạn nghe VD: rá, rổ, rế, sả, sẽ, sô … - Gọi HS trình bày trước lớp - 3-5 HS trình bày trước lớp, nêu cách - GV lớp nhận xét, đánh giá ghép tiếng - Lớp phân tích, đọc đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: rạ, rế, rổ, sả, sẽ, sò - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích - HS đọc (CN- nhóm - lớp) + Những tiếng có chưa âm r? + … rạ, rế, rổ + Những tiếng có chưa âm s? + …, sả, sẽ, sò - GV giải thích từ rổ : đồ dùng nhà bếp đan tre làm nhựa - Lắng nghe thường dùng để rau - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích, đánh - HS đọc (CN- nhóm - lớp) vần tiếng c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh rổ rá, cá rô, su su, chữ số, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS phân tích, đánh vần tiếng có âm r s sau đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + … rổ rá + Rổ rá làm gì? Dùng để + … tre nhựa Rá để vo làm gì? gạo, rổ đựng rau củ, - GV đưa từ rổ rá Yêu cầu HS phân + Tiếng rổ gồm có âm, âm r dứng sẻ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tích, đánh vần tiếng rổ tiếng rá Đọc trước, âm ô đứng sau dấu hỏi đầu trơn từ rổ rá âm ô rờ - ô - rô - hỏi - rổ rổ rá (CN- GV giải nghĩa từ rổ rá: Đồ dùng nhà nhóm - lớp) bếp rổ thường dùng để rau, củ, Rá thường dùng để vo gạo d Đọc lại tiếng, từ ngữ - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, - Yêu cầu HS đọc lại nội dung trang lớp) 54 Vận động HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm r, s - Cho HS quan sát chữ r, hỏi: - HS quan sát + Chữ r gồm nét? nét + … gồm nét: nét xiên nét móc nào? + Chữ r cao li? Rộng ô li? + cao hơn2 li, rộng hơn2 li - GV KL: Chữ r kết hợp nét biến điệu: nét thẳng xiên (cuối nét có vịng xoắn nhỏ) - Quan sát, lắng nghe móc hai đầu (đầu bên trái cao lên, nối liền vòng xoắn) - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: - Đặt bút ĐK 1, viết nét thẳng xiên (cuối nét có vịng xoắn nhỏ) cao ĐK chút, đưa tiếp bút sang phải nối liền nét móc hai đầu (đầu bên trái cao lên), dừng bút ĐK - GV cho HS quan sát chữ s, hỏi + Chữ s giống khác chữ r điểm + …giống N1: nét thẳng xiên(cuối nét nào? có vịng xoắn nhỏ) - GV vừa viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả + Khác: nét cong phải quy trình viết - Đặt bút ĐK 1, viết nét thẳng xiên (cuối nét có vịng xoắn nhỏ) cao - Quan sát, lắng nghe ĐK chút, đưa bút viết tiếp nét cong phải; dừng bút khoảng ĐK ĐK (gần nét thẳng xiên) - Yêu cầu HS viết bảng - HS viết lần chữ r, lần chữ s - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết chữ viết bạn bạn - GV quan sát, nhận xét, uốn nắn, sửa lỗi * Viết chữ ghi tiếng rổ, su - GV đưa tiếng rổ - HS đọc (CN, lớp) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu câu HS đọc trơn, phân tích, đánh +… rổ Tiếng rổ gồm có âm, âm r vần đứng trước âm ô đứng sau, dấu hỏi đặt đầu âm ô Rờ - ô -rô - hỏi - rổ + Khi viết ta viết âm trước, âm + … âm r trước âm ô sau sau? - GV viết mẫu chữ rổ , vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK 1, viết chữ r Từ điểm dừng bút chữ r, - Quan sát, lắng nghe lia bút lên ĐK 3, viết nét chữ ô dấu hỏi.Ta chữ rổ Lưu ý: dấu hỏi không sát đầu chữ ô - GV đưa tiếng su - Yêu cầu HS đọc, phân tích, đánh vần - HS đọc (CN, lớp) +… Su Tiếng su gồm có âm, âm s đứng trước âm u đứng sau Sờ - u - su + Khi viết, ta viết âm trước, âm + … âm s trước, âm u sau sau? - GV viết mẫu chữ su , vừa viết vừa mô - Quan sát, lắng nghe tả quy trình viết: Đặt bút ĐK 1, viết chữ s Từ điểm dừng bút chữ s, lia bút lên ĐK viết chữ u Ta chữ su - Yêu cầu HS viết bảng chữ rổ, - HS viết bảng chữ rổ, su chữ su - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - Nhận xét chữ viết bạn viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Tô viết (tiếp): b Viết vở:(10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 17, nêu yêu cầu viết Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: Tơ dịng chữ r,1 dòng chữ s, viết dòng chữ r, dòng chữ s, dòng rổ rá dòng chữ su su - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - HS viết - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: chữ a, chữ ô phải sát điểm dừng bút chữ r Hai chữ từ cách khoảng thân chữ o - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết https://www.thuvientailieu.edu.vn/ viết bạn bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết - HS vận động HĐ4 Đọc câu:(10 phút) - GV đưa đoạn cần luyện đọc - Đọc thầm câu "Chợ có gà ri, cá rơ, su su Chợ có rổ rá" + Đoạn đọc có câu? + … câu + Tìm tiếng có âm r, tiếng có âm s + tiếng có âm r ri, rơ, rổ rá Tiếng có âm s su - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn ri, rô, - HS đánh vần - đọc trơn (CN, lớp) rổ, rá, su - GV đọc mẫu "Chợ có gà ri, cá rô, su - Lắng nghe su Chợ có rổ rá" - Yêu cầu HS đọc trơn câu - HS đọc (CN - nhóm - lớp) * Tìm hiểu nội dung tranh - Cho HS quan sát tranh, hỏi: - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ ai? + cảnh chợ + Chợ có gì? + … gà ri, cá rơ, su su, rổ rá + Em có thích chợ không? - HS nối tiếp trả lời - GV nhận xét, tóm tắt nội dung, giải nghĩa từ gà ri, cá rô - Lắng nghe, nối tiếp trả lời HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Cảm ơn - Đưa tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + … bạn Nam, bà, mẹ bạn bạn nhỏ cơng an + Mọi người làm gì? + dự bữa tiệc sinh nhật bạn Nam khu vui chơi + Bà làm gì? + tặng quà cho Nam + Nam nói với bà bà + … cháu cảm ơn bà tặng quà chức mừng sinh nhật - GV tóm tắt nội dung tranh - Lắng nghe - Đưa tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em thấy tranh? + … bố đưa cho Hà túi đồ chơi + Bạn nhỏ nói với bố +… cảm ơn bố bố mua cho quà - GV tóm tắt nội dung tranh - Lắng nghe - GV chia nhóm, yêu cầu HS đóng vai - Mỗi nhóm HS đóng vai thể tình dựa theo nội dung tranh - Đại diện nhóm thể trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá - GV lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục + Khi người khác giúp đỡ hay + … nói lời cảm ơn tặng q, em nói gì? https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Giáo dục HS: Em cần nói lời cảm ơn - Lắng nghe giúp đỡ hay tặng quà Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Hơm học gì? + … âm r, s - u cầuHS tìm từ có âm r, s đặt câu - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà -BÀI 22: T t Tr tr I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc âm t,tr; đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có âm t,tr; - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ t,tr; viết tiếng, từ ngữ chứa chữ t,tr; Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm t,tr có học - Phát triển ngơn ngữ nói theo chủ điểm Bảo vệ mơi trường gợi ý tranh - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa Thái độ: - Cảm nhận tình yêu quê hương, đất nước (thông qua cảnh vật, cối) Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý quê hương đất nước II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm t, tr; cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm t, tr; nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ ngữ (tre ngà : loại tre có thân màu vàng óng) - Nắm lỗi tả liên quan đến chữ ghi âm ch/ tr - Hiểu biết sơ giản tập tính, mơi trường sống su tử,cá trê (sư tử: lồi thú họ mèo có lơng đi, có bờm; sống khu vực savan (đồng cỏ) thảo nguyên; Cá trê loài cá nước ngọt, da trơn, sống tầng đáy, có râu đầu.) Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS Ôn khởi động: (3 phút) - Gọi HS đọc nội dung 2,4 trang 54, 55 - Viết chữ r, s từ rổ rá, su su - GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương HS Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi: + Em thấy tranh? + Bạn Nam làm gì? - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh " Nam tô tranh tre." - GV đọc cụm từ, YCHS đọc theo " + Tiếng chứa âm t, tiếng chưa âm tr? - Gọi HS lên bảng tiếng chưa âm t, tiếng chưa âm tr - GV KL: Trong câu tiếng tô, chứa âm t Tiếng tranh, tre chứa âm tr Âm t âm tr in màu đỏ; HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc âm t, tr - Gắn thẻ chữ T t, giới thiệu chữ T in hoa chữ t in thường - GV đọc mẫu "tờ" - Yêu cầu HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi - Gắn thẻ chữ Tri tr, giới thiệu chữ Tr in hoa chữ tr in thường - GV đọc mẫu "trờ" - Yêu cầu HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi Lưu ý HS phát âm phân biết "trờ" "chờ" b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: - Yêu cầu HS lấy âm t gắn lên bảng cài, lấy âm ô gắn bên phải cạnh âm t + Ta tiếng gì? - GV đưa mơ hình tiếng tơ - 4-5 HS đọc trước lớp - HS lên bảng, lớp viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh trả lời câu hỏi + … bạn Nam + vẽ tranh tre ông mặt trời - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Nam /tô tranh /cây tre." -2 HS lên bảng - HS quan sát - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - HS thực hành + … tiếng tô https://www.thuvientailieu.edu.vn/ t ô tô - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn + Âm tr gồm có âm, âm nào? - Yêu cầu HS ghép tiếng tre, nêu cách ghép - Đưa mơ hình tiếng tre, u cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tr e tre - Đọc lại âm tiếng: t, tr, tô, tre * Ghép chữ tạo tiếng - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm t âm tr đọc cho bạn bên cạnh nghe - Gọi HS trình bày trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: tá, tạ, tẻ, trê, trị, trổ + Những tiếng có âm đầu t? + Những tiếng có âm đầu tr? - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích, đánh vần tiếng Lưu ý phát âm tiếng có âm đầu tr c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ ô tô, sư tử, cá trê, tre ngà, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS phân tích, đánh vần tiếng có âm t, tr sau đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: + Tranh vẽ gì? - GV đưa từ tơ YCHS phân tích, đánh vần tiếng tơ - đọc trơn từ tơ + Tiếng tơ có âm Âm t đứng trước, âm ô đứng sau Tờ - ô - tô (CN, lớp) + âm, âm t âm r - Thực hành, nêu cách ghép: + Tiếng tre có âm Âm tr đứng trước, âm e đứng sau Trờ - e - tre (CN, lớp) - Đánh vần, đọc trơn (CN-nhóm - lớp) - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng, đọc cho bạn nghe VD: ta, tố, tơ, tre, tri, trê - 3-5 HS trình bày trước lớp Nêu cách ghép tiếng - Lớp phân tích, đọc đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi + … tá, tạ, tẻ + …, trê, trị, trổ - HS đọc (CN- nhóm - lớp) - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … ô tô + tờ -ô - tô Tiếng tô gồm có âm, âm t đứng trước , âm đứng sau tờ- tơ Ơ tơ (CN- nhóm - lớp) - GV giải nghĩa cho HS hiểu sư tử, cá trê, - Lắng nghe tre ngà d Đọc lại tiếng, từ ngữ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS đọc lại nội dung trang 56 - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, lớp) Vận động HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm - GV đưa mẫu chữ t, YCHS quan sát - HS quan sát + Chữ t gồm nét? nét nào? + … gồm nét: N1- nét hất, N2 - móc ngược, N3 - nét thẳng ngang + Chữ g cao li? Rộng ô li? + cao li, rộng li rưỡi - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: - N1: Đặt bút ĐK 2, viết nét hất - Quan sát, lắng nghe - N2: Từ điểm dừng bút N1, rê bút tới ĐK 4rooif chuyển hướng ngược lại viết nét móc ngược (phải); dừng bút ĐK - N3: Từ điểm dừng bút N2, lia bút lên ĐK viết nét thẳng ngang ngắn (nét viết trùng đường kẻ) - GV đưa chữ tr cho HS quan sát + Chữ gi có điểm giống khác chữ +Giống: có chữ t g? + Khác: chữ tr có thêm chữ r - GV viết mẫu chữ tr, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết - Quan sát, lắng nghe - Đặt bút ĐK 2, viết chữ t Từ điểm dừng bút chữ t đưa bút viết tiếp chữ r (Chữ r chữ t nối liền nét), Dừng bút ĐK - YCHS viết bảng - HS viết lần chữ t, lần chữ tr - GV quan sát, nhận xét, uốn nắn, sửa lỗi - HS quan sát, lắng nghe * Viết chữ ghi tiếng tô, trê - GV đưa tiếng tơ, u cầu HS phân tích, - HS phân tích, đánh vần (CN, lớp) đánh vần +… Tiếng tô gồm có âm, âm t đứng trước âm đứng sau tờ - ô - tô + Khi viết ta viết âm trước, âm + … âm t trước âm ô sau sau? - GV viết mẫu chữ tô , vừa viết vừa mô tả - Quan sát, lắng nghe quy trình viết: Đặt bút ĐK viết chữ t, từ điểm dừng bút chữ t, lia bút lên ĐK viết chữ ô Ta chữ tô - GV đưa tiếng trê - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích, đánh - HS đọc (CN, lớp) vần +… Trê Tiếng trê gồm có âm, âm tr đứng trước âm ê đứng sau trờ - êtrê 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chia quà cho bạn nhỏ - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh " Trung thu, bé - HS lắng nghe chia quà." - HS đọc theo cụm từ, câu - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc "Trung thu, bé /chia quà." theo + Tiếng chứa âm th? - HS đọc tiếng có âm th, HS đọc + Tiếng chứa âm ia? tiếng có âm ia - GV Trong câu tiếng thu, chứa âm th Tiếng chia chứa âm ia Âm th - HS quan sát SGK âm ia in màu đỏ; HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc âm * Đọc âm th - Gắn thẻ chữ Th gh lên bảng, giới - Quan sát, lắng nghe thiệu chữ Th in hoa chữ th in thường - GV đọc mẫu "thờ" - Lắng nghe - Yêu cầu HS đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) * Đọc âm ia - Gắn thẻ chữ ia , đọc mẫu "ia" - Quan sát, lắng nghe + Âm ia gồm âm? + gồm âm: iI a - GV giới thiệu: ia nguyên âm, - Lắng nghe gọi nguyên âm đôi - Yêu cầu HS đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - GV lắng nghe, sửa lỗi b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu thu, chia + Âm th gồm âm, âm + … âm, t h nào? - Yêu cầu HS lấy âm th gắn lên bảng - Thực hành cài , lấy âm u gắn bên phải cạnh âm th + Ta tiếng gì? + … tiếng thu - GV đưa mơ hình tiếng thu th u thu - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn - Yêu cầu HS ghép âm ia, ghép âm ch trước âm ia + Ta tiếng gì? - GV đưa mơ hình tiếng chia u cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn + Tiếng thu có âm Âm th đứng trước, âm u đứng sau Thờ - u - thu.Thu - HS đọc CN - nhóm - lớp - 1-2 HS nêu cách ghép + … tiếng chia + Tiếng chia có âm Âm ch đứng trước, âm ia đứng sau Chờ - ia - chia 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Chia HS đọc CN - nhóm - lớp ia ch chia - Yêu cầuHS đọc trơn thu, chia * Ghép chữ tạo tiếng - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm th, ia đọc cho bạn bên cạnh nghe - Gọi HS trình bày trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: thẻ, thọ, thơ, đĩa, mía, thìa + Những tiếng có chưa âm th? + Những tiếng chứa âm ia? - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ thủ đô, thư, thìa dĩa, tía tơ, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS phân tích, đánh vần tiếng có âm th ia sau đọc trơn từ VD: Đưa tranh 4, hỏi: + Tranh vẽ gì? + Em ăn ăn có tía tơ? - GV đưa từ tía tơ u cầu HS phân tích, đánh vần tiếng tía, đọc trơn từ tía tơ d Đọc lại tiếng, từ ngữ - Yêu cầu HS đọc lại nội dung trang 46 Vận động - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng , đọc cho bạn nghe VD: tha, thu, thi, lia, kia, mía, 3-5 HS trình bày trước lớp, nêu cách ghép tiếng - Lớp phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm - HS đọc thầm + … thẻ, thọ, thơ + … đĩa, mía, thìa - HS đọc (CN- nhóm - lớp) - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … tía tơ + … HS nối tiếp trả lời: ăn rau ghém, ăn cháo giải cảm, … + Tiếng ghế gồm có âm, âm gh đứng trước, âm ê đứng sau dấu sắc đầu âm ê gờ - ê - ghê - sắc - ghế Ghế đá - HS đọc(CN- nhóm - lớp) - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, lớp) 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm - GV đưa mẫu chữ th, hỏi: + Âm th gồm âm? Là âm nào? + Chữ th cao li? Rộng ô li? - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: - Đặt bút ĐK 2viết chữa t Từ điểm dừng bút chữ t đưa nét nối viết tiếp chữ h Ta chữ th - GV đưa chữ ia cho HS quan sát + Âm ia gồm âm? Là âm nào? - GV viết mẫu chữ ia, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết - Đặt bút ĐK viết chữ I, từ điểm dừng bút chữ I, lia bút lên ĐK viết chữ a Ta chữ ia Lưu ý: Chữ a phải sát điểm dừng bút chữ a - YCHS viết bảng - GV quan sát, nhận xét, uốn nắn, sửa lỗi * Viết chữ ghi tiếng thủ, thìa - GV đưa tiếng thủ, yêu cầu HS phân tích, đánh vần - GV viết mẫu chữ thủ , vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK viết chữ th, từ điểm dừng bút chữ th viết tiếp chữ u Từ điểm dừng bút chữ u, lia bút lên đầu chữ u viết dấu hỏi Ta chữ thủ - GV đưa tiếng thìa, yêu cầu HS phân tích, đánh vần - GV viết mẫu chữ thìa , vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK viết chữ th, từ điểm dừng bút chữ th, viết tiếp chữ ia Từ điểm dừng bút chữa ia, lia bút lên đầu âm ia, viết dấu huyền Ta chữ thìa - Yêu cầu HS viết bảng - HS quan sát + … gồm âm: Âm t âm h + cao li, rộng li - Quan sát, lắng nghe + … gồm âm: Âm i âm a - Quan sát, lắng nghe - HS viết lần chữ th, lần chữ ia - HS quan sát, lắng nghe + Tiếng thủ gồm có âm, âm th đứng trước âm u đứng sau, dấu hỏi đặt đầu âm u Thờ - u - thu - hỏi - thủ - Quan sát, lắng nghe +… Tiếng thìa gồm có âm, âm th đứng trước, âm ia đứng sau, dấu huyền đặt âm i Thờ - ia - thia - huyền - thìa - Quan sát, lắng nghe - HS viết bảng chữ thìa, chữ thủ 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, sửa lỗi TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Tô viết: (Tiếp) b Viết vở: (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 1819, nêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, cầm bút, để - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS Lưu ý HS nét nối chữ khoảng cách chữ từ thủ đô - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc câu:(10 phút) - GV đưa câu cần luyện đọc , yêu cầu HS đọc thầm + Đoạn luyện đọc có câu? Đọc câu - Tìm tiếng có âm th, tiếng có âm ia - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn thìa, dĩa, chia - GV đọc mẫu , lưu ý HS nghỉ hơ sau dấu chấm, ngắt sau dấu phẩy cụm từ - Yêu cầuHS đọc trơn câu, phân tích, đánh vần tiếng thìa, chia, dĩa * Tìm hiểu nội dung tranh Cho HS quan sát tranh, hỏi: + Tranh vẽ cảnh gì? + Bé làm gì? + Bé chia nào? Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: Tơ dịng chữ th,1 dòng chữ ia, viết dòng chữ th, dòng chữ ia, dòng thủ đo dòng chữ thìa - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - Đọc thầm câu "Bé chia thìa, chia dĩa cho nhà Thìa dĩa to cho bố mẹ Thìa dĩa nhỏ cho bé." + câu HS đọc câu + …tiếng có âm th thìa Tiếng có âm ia dĩa, thìa, chia - HS đánh vần - đọc trơn (CN, lớp) - Lắng nghe, đọc thầm theo "Bé chia thìa, /chia dĩa /cho nhà.// Thìa dĩa to /cho bố mẹ // Thìa dĩa nhỏ/ cho bé.//" - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: + bố, mẹ bé chuẩn bị ăn cơm + … chia thìa, diã cho bố mẹ + Thìa dĩa to /cho bố mẹ // Thìa dĩa 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nhỏ/ cho bé.//" + Ở nhà em, bữa ăn cơm em thường - HS nối tiếp kể: dải chiếu, lấy bát làm gì? đũa, … - GDHS: Thường xuyên giúp đỡ bố mẹ làm việc phù hợp - Lắng nghe HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Cảm ơn - GV đưa tranh 1, hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + … cô giáo bạn học sinh + Cô giáo làm gì? + … giáo cho Nam mượn bút + Nam nói với giáo? + … Nam cảm ơn cô giáo - GV đưa tranh 2, hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em thấy tranh? + … Bạn nữ cho Nam mượn sách + Nam nói với bạn? + … cảm ơn bạn - Yêu cầu HS dựa vào tranh, đóng vai - HS nói nhóm để nói lời cảm ơn - 2-3 nhóm thể trước lớp - 2-3 nhóm thể trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá - GDHS: Phải biết nói lời cảm ơn người khác giúp đỡ Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Chúng ta vừa học gì? + … âm th, ia - u cầu HS tìm từ có âm th, ia nói - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS nhà học bài, thực hành giao tiếp nhà BÀI 24: ua ưa I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc âm ua, ưa; đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có âm ua, ưa; - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ ua, ưa (kiểu chữ thường); viết tiếng, từ ngữ chứa chữ ua, ưa; Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm ua, ưa có học - Phát triển ngơn ngữ nói theo chủ điểm Giúp mẹ - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thái độ: - Cảm nhận tình cảm gia đình Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: u q gia đình, có ý thức giúp đỡ gia đình II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm ua, ưa; cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm ua, ưa; nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ ngữ - Lỗi tả liên quan đến ua, ưa mà HS dễ mắc Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động:(3 phút) - Gọi HS đọc nội dung trang 58, 59 - Viết chữ th, ia từ thủ đơ, thìa - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, ghi bảng Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi: + Tranh vẽ gì? - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh " Mẹ đưa Hà đến lớp học múa." - GV đọc cụm từ, yêu câu HS đọc theo + Tiếng chứa âm ua, tiếng chưa âm ưa? - GV KL: Trong câu tiếng đưa chứa âm ưa Tiếng múa chứa âm ua Âm ưa âm ua in màu đỏ; HĐ2 Đọc: (20 phút) a Đọc âm: Đọc âm ua, ưa * Gắn thẻ chữ ua Hoạt động HS - 4-5 HS đọc trước lớp - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh trả lời + … mẹ đưa bạn nhỏ học múa - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Mẹ đưa Hà /đến lớp /học múa." - HS đọc - HS quan sát - HS lên bảng âm ua âm ưa - Quan sát, lắng nghe 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Âm ua gồm có âm? + âm, âm u am a - GV đọc mẫu "ua" - GV giới thiệu ua nguyên âm đôi - Yêu cầu HS đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) * Gắn thẻ chữ ưa + Âm ưa giống khác âm ua điểm - Quan sát, lắng nghe nào? + Giống: Đều có âm u + Khác: Âm ua có âm thứ u, âm - GV giới thiệu ua nguyên âm đôi ưa có âm thứ - GV đọc mẫu "ua" - Lắng nghe - Yêu câu HS đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu múa, đưa + Âm ua gồm âm, âm + âm, âm u am a nào? - Yêu cầu HS ghép âm ua gắn lên bảng - Thực hành cài, lấy âm m gắn bên trái cạnh âm ua, dấu sắc đầu âm u + Ta tiếng gì? + … tiếng múa - GV đưa mơ hình tiếng ngõ m ua múa - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn + Tiếng múa có âm Âm m đứng trước, âm ua đứng sau, dấu sắc đặt đầu âm u mờ - ua - mua - sắc - múa (CN, lớp) - GV đưa âm ưa + Âm ưa giống khác âm ua điểm + Giống: Đều có âm u nào? + Khác: Âm ua có âm thứ u, âm ưa có âm thứ - Yêu cầu HS ghép âm ưa, lấy âm đ - Thực hành, trả lời câu hỏi: gắn bên trái cạnh âm ưa + Ta tiếng gì? + … tiếng đưa - GV đưa mơ hình tiếng đưa - u cầu HS phân tích, đánh vần, đọc + Tiếng đưa có âm Âm đ đứng trước, trơn âm ưa đứng sau Đờ - ưa - đưa (CN, lớp) đ ưa đưa - Yêu câu HS đọc trơn, phân tích, đánh vần múa, đưa * Ghép chữ tạo tiếng - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm ua, ưa đọc cho bạn bên cạnh nghe - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng , đọc cho bạn nghe VD: mua, chùa, cua, cửa, dưa, nhựa, … 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS trình bày trước lớp - 3-5 HS trình bày trước lớp, nêu cách ghép tiếng - Yêu cầu HS đọc trơn tiếng bạn - HS đọc tìm được, phân tích, đánh vần số tiếng * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK cua, đũa, rùa, cửa, dứa, nhựa - HS đọc thầm + Những tiếng có âm ua? + … cua, đũa, rùa, + Những tiếng có âm ưa? + …, cửa, dứa, nhựa - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc - HS phân tích, đánh vần, đọc trơn trơn tiếng tiếng( CN - nhóm - lớp) c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ cà chua, múa ô, dưa lê, cửa sổ, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh - GV đưa từ tranh, HS phân tích, đánh vần tiếng có âm ua ưa sau đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + … cà chua - GV đưa từ cà chua Yêu cầu HS + Tiếng chua gồm có âm, âm ch đứng phân tích, đánh vần tiếng chua, đọc trước, âm ua đứng sau chờ - ua - chua trơn từ cà chua Cà chua - HS đọc(CN- nhóm - lớp) d Đọc lại âm, tiếng, từ ngữ - Yêu cầuHS đọc lại nội dung trang - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, 60 lớp) Vận động HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm ua, ưa - GV đưa mẫu chữ ua, hỏi: - HS quan sát, trả lời câu hỏi + Âm ua gồm âm? Là âm + … gồm âm: Âm u âm a nào? + Chữ ua cao li? Rộng ô li? + cao li, rộng li rưỡi + Khi viết, ta viết âm trước, âm + âm u trước, âm a sau sau? - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK 2, viết âm - Quan sát, lắng nghe u Từ điểm dừng bút âm u, lia bút lên ĐK 3, viết chữ a Ta âm ua - Quan sát, trả lời câu hỏi 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV đưa chữ ưa cho HS quan sát + Giống: Đều có âm u + Chữ ưa có điểm giống khác + Khác: Âm ua có âm thứ u, âm chữ ua? ưa có âm thứ - GV viết mẫu chữ ưa, vừa viết vừa mô - Quan sát, lắng nghe tả quy trình viết Đặt bút ĐK viết chữ u, từ điểm dừng bút chữ u, lia bút lên ĐK viết chữ a, từ điểm dừng bút chữ a , lia bút lên đầu chữ u, viết nét râu Ta chữ ưa - HS viết lần chữ ua, lần chữ ưa - YCHS viết bảng - GV quan sát, nhận xét, uốn nắn, sửa lỗi * Viết chữ ghi tiếng chua, dưa - GV đưa tiếng chua - HS phân tích, đánh vần (CN, lớp) +… Tiếng chua gồm có âm, âm ch đứng trước âm ua đứng sau Chờ - ua - GV viết mẫu chữ chua , vừa viết vừa chua mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK viết chữ ch, từ điểm dừng bút - Quan sát, lắng nghe chữ ch viết tiếp chữ ua Ta chữ chua Lưu ý: Chữ a phải sát điểm dừng bút chữ u - GV đưa tiếng dưa - HS phân tích, đánh vần (CN, lớp) +… Tiếng dưa gồm có âm, âm d đứng trước âm ưa đứng sau Dờ - ưa - dưa - GV viết mẫu chữ dưa , vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe viết chữ d, từ điểm dừng bút chữ d đưa bút viết tiếp chữ ưa Ta chữ dưa - Yêu cầu HS viết bảng - HS viết bảng chữ chua, chữ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá dưa viết bạn - Quan sát, nhận xét - GV nhận xét, sửa lỗi TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Tô viết: (Tiếp) b Viết vở: (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 19, nêu yêu cầu viết Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: Tơ dịng chữ ua,1 dịng chữ ưa, viết dòng chữ ua, dòng chữ 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ưa, dòng chữ cà chua dòng chữ củ dưa lê - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết), nhắc nhở HS tư ngồi viết, cần bút để - GV nêu lệnh để HS tập trung viết - HS viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: Hai chữ từ cách khoảng thân chữ o - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết - HS vận động HĐ4 Đọc câu: (10 phút) - GV đưa câu đoạn luyện đọc - Đọc thầm "Mẹ chợ mua cá, mua cua Mẹ mua sữa chua, dưa lê." + Đoạn luyện đọc gồm câu? Yêu + câu cầu HS nêu câu + Tìm tiếng có âm ua, ưa + ….tiếng có âm ua mua, chua - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc Tiếng có âm ưa sữa, dưa trơn tiếng mua, chua, sữa, dưa - GV đọc mẫu đoạn Lưu ý HS nghỉ - HS lắng nghe, đọc thầm "Mẹ chợ/ sau dấu chấm, ngắt sau dấu phẩy mua cá, /mua cua Mẹ /mua sữa cụm từ chua,/ dưa lê." - Yêu cầu HS đọc trơn câu, phân tích, - HS đọc (CN - nhóm - lớp) đánh vần tiếng có âm ua, ưa - GV nhận xét, đánh giá * Tìm hiểu nội dung tranh - GV nêu câu hỏi, gọi HS trả lời - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: + Tranh vẽ ai? + mẹ em bé + Mẹ đưa cho em bé gì? + … sữa chua + Trên bàn mẹ có gì? + ….cá, cua, dưa lê + Mẹ chợ mua gì? + … cá, cua, dưa lê, sữa chua - GV tóm tắt nội dung tranh - Lắng nghe HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Giúp mẹ - Cho HS quan sát tranh, hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + … mẹ bạn nhỏ + Mẹ làm gì? + … chuẩn bị náu cơm + Bạn nhỏ làm gì? + … nhặt rau + Ở nhà em làm để giúp đỡ bố - HS nối tiếp kể mẹ? - HS dựa vào tranh , thảo luận theo - HS nói nhóm nhóm, nói cho bạn nghe việc 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ làm để giúp đỡ gia đình - Gọi HS thể trước lớp - 2-3 HS thể trước lớp - GV nhận xét, đánh giá - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? + … âm ua,ưa - Yêu cầu HS tìm từ có âm ua,ưa nói - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - Nhận xét học, khen ngợi, động viên - 2-3 HS đọc HS - Lắng nghe - Nhắc HS nhà học bài, thực hành giao tiếp nhà -BÀI 25 ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững cách đọc âm r, s, t, tr, th, ia,ua, ưa; cách đọc tiếng , từ ngữ, câu có âm r, s, t, tr, th, ia,ua, ưa; - Hiểu trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung đọc Kĩ năng: - Phát triển kĩ viết thông qua viết cụm từ chứa số âm - chữ học - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm r, s, t, tr, th, ia,ua, ưa; có học; - Phát triển kĩ nghe nói thơng qua hoạt động nghe kể câu chuyện Chó sói cừu non, trả lời câu hỏi nghe kể lại câu chuyện - Phát triển kĩ ghi nhớ chi tiết, suy đoán, đánh giá, phản hồi, xử lý tình huống,… có ý thức gắn với tập thể cộng đồng Thái độ: - Biết đồng tình với cách xử lý tình thơng minh cừu non Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Gan dạ, thông minh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm r, s, t, tr, th, ia,ua, ưa; cấu tạo cách viết chữ r, s, t, tr, th, ia,ua, ưa; nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ - Những lỗi chữ viết dễ mắc không phân biệt ch/ tr, r/d/gi, x/s, ua/ưa - Mùa hè nước ta khoảng thời gian từ tháng đến tháng am lịch, trời nóng nực, thường có mưa rào - Mùa thu khoảng từ tháng đến tháng âm lịch, trời mát mẻ Đồ dùng: 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV: Máy tính, máy chiếu, chữ, tranh ảnh học - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho HS khởi động động tác thể dục buổi sáng - GV giới thiệu bài, ghi bảng Bài mới: HĐ1 Đọc: (20 phút) * Đọc tiếng - Tổ chức trò chơi "Truyền điện" GV đưa bảng, HS nối tiếp đọc tiếng ghép - GV lớp tổng hợp tiếng ghép Lưu ý HS cách phát âm phân biết ch/tr, s/x, r/d/gi - Yêu cầu HS đọc tiếng có ngang, phân tích, đánh vần số tiếng - Yêu cầu HS thêm dấu phù hợp, đọc tiếng có dấu * Đọc từ ngữ - GV đưa từ: Củ sả, lưa thưa, rễ tre, mía, mùa thu, cửa sổ, khế chua, tổ cò (trang 62 SGK) - Yêu cầu HS đọc trơn từ, phân tích số tiếng có âm r, s, t, tr, th, ia,ua, ưa; - Hướng dẫn HS hiểu nghĩa từ: lưa thưa, tỏ cò * Đọc đoạn - GV đưa đoạn cần luyện đọc + Đoạn văn có câu Đọc câu + Tiếng có âm ua? + Tiếng có âm ưa? - u cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn mùa, dưa, dừa Hoạt động HS - HS khởi động - HS tham gia trò chơi i u ia ua ưa r t s th t tr th - HS đọc (CN- nhóm - lớp) - HS nối tiếp nêu tiếng có dấu thanh, lớp phân tích, đánh vần, đọc trơn - HS quan sát, nhẩm thầm - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Lắng nghe - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi + …2 câu "Mùa hè, nhà bà có dừa, có dưa lê Mùa thu, nhà bà có na, có thị." + … mùa +…dưa, dừa - HS đọc (CN - nhóm - lớp) 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV đọc mẫu đoạn - Lắng nghe - Yêu cầu HS đọc trơn câu - HS đọc (CN - nhóm - lớp) Lưu ý HS: Nghỉ sau dấu chấm, ngát "Mùa hè,/ nhà bà /có dừa, có dưa lê.// sau dấu phẩy cụm từ Mùa thu, /nhà bà /có na, có thị." + Em biết mùa hè nước ta - HS trả lời theo ý hiểu tháng kết thúc tháng mấy? - GV: Mùa hè nước ta khoảng thời gian - Lắng nghe từ tháng đến tháng am lịch, trời nóng nực, thường có mưa rào Các em nghỉ học + Mùa thu từ tháng đến tháng - HS trả lời theo ý hiểu mấy? - GV: Mùa thu khoảng từ tháng đến - Lắng nghe tháng âm lịch, trời mát mẻ Các em học (5/9 khai giảng) + … dừa, dưa lê + Mùa hè nhà bà có loại gì? + na, thị + Mùa thu nhà bà có loại nào? - HS nối tiếp trả lời + Nhà em mùa hè có nào? (Mùa thu có loại nào? HĐ2 Viết: (15 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 20, - 1-2 HS nêu: viết dòng mùa nêu yêu cầu viết mưa lũ - Cho HS đọc viết, phân tích, đánh - 2-3 HS đọc vần tiếng giữa, mùa, mưa - GV kiểm tra chuẩn bị HS, nhắc - HS chuẩn bị vở, bút lại tư ngồi viết, cách cầm bút - Yêu cầu HS viết bài, lưu ý nét nối - HS viết chữ cái, vị trí dấu thanh, khoảng cách chữ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - Quan sát, nhận xét đánh giá viết viết bạn bạn - GV nhận xét, đánh giá TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Kể chuyện: (10 phút) * GV kể chuyện: Chó sói cừu non - Kể lần 1: Kể toàn câu chuyện kết hợp với tranh (văn SGV) - Kể lần 2: Kể đoạn đặt câu hỏi gọi HS trả lời Đoạn 1: Từ đầu đến "áp sát cừu non." Hoạt động HS - Lắng nghe, kết hợp quan sát tranh - Lắng nghe, trả lời câu hỏi: 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Mở đầu câu chuyện có nhân +… cừu non sói vật nào? + Nhởn nhơ gặm cỏ, cừu non gặp phải + … gặp sói, sói định ăn thịt cừu non chuyện gì? Đoạn Tiếp đến ăn thịt tơi + Cừu non nói với sói? + … Thưa bác…… ăn thịt tơi Đoạn 4: Cịn lại + Cừu non làm để khỏi sói? + … nói dối anh chăn cừu bảo đến nộp mạng cho sói, hát cho sói nghe, hát, be lên thật to để báo hiệu cho anh chăn cừu đến cứu + Câu chuyện kết thúc nào? + … sói bị anh chăn cừu nện cho trận, cừu non thoát nạn * HS kể chuyện: (15 phút) - Yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm nêu nội dung tranh - HS thảo luận, nêu nội dung tranh - Gọi đại diện nhóm nêu kết thảo + Tranh 1: Nhởn nhơ gặm cỏ, cừu non luận gặp sói Tranh 2: Cừu non nói với sói anh chăn cừu bảo đến nộp mạng Tranh 3: Cừu non hát cho sói nghe, hát be lên thật to để báo hiệu cho anh chăn cừu đến cứu Tranh 4: Sói bị anh chăn cừu nện cho - Yêu cầu HS dựa vào tranh kể lại trận đoạn cho bạn nghe - HS kể nối tiếp đoạn trước lớp - Gọi HS kể trước lớp - 1-2 HS kể toàn truyện trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - Lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục (5 phút) + Vì cừu non gặp sói? + cừu non tụt lại phía sau, vừa vừa nhởn nhơ gặm cỏ + Em thấy cừu non nào? + ….thơng minh, nhanh trí, bình tình trước nguy hiểm + Em học tập cừu non? + … bình tĩnh xử lý tình thơng minh + Em khơng đồng tình với cừu non + … không đàn mà điểm nào? tụt lại phía sau, vừa vừa nhởn - GV giáo dục HS : Cần bình tĩnh, xử lý nhơ gặm cỏ thơng minh trước tình Đi học - HS lắng nghe không cà mải chơi, phải nhà ngay…… Củng cố, dặn dò: (2 phút) - GV nhận xét học - Nhắc HS nhà kể lại chuyện cho bạn - Lắng nghe, ghi nhớ bè người thân nghe 27 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ -HẾT TUẦN - 28 ... xét, đánh giá * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: tá, tạ, tẻ, trê, trị, trổ + Những tiếng có âm đầu t? + Những tiếng có âm đầu tr? - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích, đánh vần tiếng Lưu ý phát âm tiếng. .. cách ghép tiếng - Yêu cầu HS đọc trơn tiếng bạn - HS đọc tìm được, phân tích, đánh vần số tiếng * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK cua, đũa, rùa, cửa, dứa, nhựa - HS đọc thầm + Những tiếng có... rá" + Đoạn đọc có câu? + … câu + Tìm tiếng có âm r, tiếng có âm s + tiếng có âm r ri, rơ, rổ rá Tiếng có âm s su - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn ri, rô, - HS đánh vần - đọc trơn (CN, lớp) rổ, rá,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tuần 5_Hương, Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tuần 5_Hương

Từ khóa liên quan