0

Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tuần 4_Hương

28 230 11
  • Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tuần 4_Hương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2020, 22:21

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT - TUẦN - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (HƯƠNG) TUẦN BÀI 16: M m N n I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc âm m, n; đọc tiếng, từ ngữ, câu có âm m, n - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ m, n ; viết tiếng, từ ngữ chứa chữ m, n Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm m, n có học - Phát triển kĩ nói lời giới thiệu - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa Thái độ: - Cảm nhận tình cảm bố mẹ dành cho thơng qua quan tâm vật chất (mẹ mua nơ, cài nơ lên tóc gái) tinh thần (bố mẹ chơi) Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngơn ngữ - Phẩm chất: u q gia đình người thân xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm m, n; cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm m, n; nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ ngữ - Sự khác từ ngữ phương ngữ, ba, má (phương ngữ Nam) - Phân biệt cách phát âm lẫn lộn l/n Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động GV Hoạt động HS Ôn khởi động: (3 phút) - Gọi HS đọc nội dung trang 42 - Gọi HS kể lại chuyện Con quạ thông minh - GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương HS Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi: + Em thấy tranh? - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Mẹ mua nơ cho Hà." - GV đọc cụm từ, YCHS đọc theo - 4-5 HS đọc trước lớp - HS lên bảng kể - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … mẹ Hà đâng siêu thị, mẹ mua nơ cài nơ cho Hà - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Mẹ /mua nơ/ cho Hà." + Tiếng chứa âm m, tiếng - HS đọc tiếng chưa âm n, HS đọc chưa âm n? tiếng chưa âm m - GV KL: Trong câu tiếng mẹ, mua - HS quan sát chứa âm m Tiếng nơ chứa âm n Âm - HS lên bảng âm m âm n m âm n in màu đỏ; HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc âm m âm n - Gắn thẻ chữ M m, giới thiệu: chữ M in hoa chữ m in thường - GV đọc mẫu "mờ" - Quan sát, lắng nghe - YC HS đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - GV lắng nghe, sửa lỗi - Gắn thẻ chữ N n, giới thiệu chữ N in hoa chữ n in thường - GV đọc mẫu "nờ" - Quan sát, lắng nghe - Yêu cầu HS đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - GV lắng nghe, sửa lỗi Lưu ý HS phân biệt l n phát âm b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: - Yêu cầu HS lấy âm m gắn lên bảng cài, lấy âm e gắn bên phải cạnh âm m, dấu nặng đặt âm e - HS thực hành + Ta tiếng gì? + … tiếng mẹ - GV đưa mơ hình tiếng mẹ - Quan sát m e mẹ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS phân tích, đánh vần, đọc trơn + Tiếng mẹ có âm Âm m đứng trước, âm e đứng sau, dấu nặng đặt âm e mờ -e - me - nặng - mẹ (CN - nhóm - lớp) - YC HS ghép tiếng nơ - 1-2 HS nêu cách ghép - Đưa mơ hình tiếng nơ , YC HS phân + Tiếng nơ có âm Âm n đứng trước, tích, đánh vần, đọc trơn âm đứng sau Nờ - - nơ (CN, lớp) n nơ - YCHS đọc trơn, phân tích, đánh vần mẹ, nơ * Ghép chữ tạo tiếng - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm m âm n đọc cho bạn bên cạnh nghe - Gọi HS trình bày trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: má, mẹ, mỡ, na, nề, nở - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích + Những tiếng có chưa âm m? + Những tiếng có chưa âm n? - GV giải thích từ má từ mẹ người phụ nữ sinh ta Miền Nam gọi má, miền Bắc gọi mẹ - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích, đánh vần c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS phân tích, đánh vần tiếng có âm m n sau đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: + Tranh vẽ gì? + Em có biết cá khơng? - GV đưa từ cá mè Yêu cầu HS phân tích, đánh vần tiếng mè Đọc trơn từ cá mè - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng , đọc cho bạn nghe VD: má, mơ, na, nê, … - 3-5 HS trình bày trước lớp - Nêu cách ghép tiếng - Lớp phân tích, đọc đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm - HS đọc (CN- nhóm - lớp) + … má, mẹ, mỡ + …, na, nề, nở - Lắng nghe - HS đọc (CN- nhóm - lớp) - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … cá + … cá mè + Tiếng mè gồm có âm, âm m dứng trước, âm e đứng sau dấu huyền đầu âm e mờ - e - me - huyền - mè - cá mè (CN- nhóm - lớp) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ d Đọc lại tiếng, từ ngữ - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, - Yêu cầu HS đọc lại nội dung trang lớp) 44 Vận động HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm m, n - GV đưa mẫu chữ m, hỏi: - HS quan sát, trả lời câu hỏi + Chữ m gồm nét? nét + … gồm 3: N1- móc xi (trái), N2: nào? móc xi (trái), N3: móc đầu + Chữ m cao li? Rộng ô li? + cao li, rộng li - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: - N1: Đặt bút ĐK ĐK3, viết - Quan sát, lắng nghe nét móc xi (trái) chạm ĐK 3, dừng bút ĐK - N2: Từ điểm dừng bút N1, rê bút lên gần ĐK để viết tiếp nét móc xi (trái) thứ hai có độ rộng rưỡi, dừng bút ĐK - N3: từ điểm dừng bút nét 2, rê bút lên gần ĐK để viết tiếp nét móc đầu có độ rộng N2 dừng bút ĐK + Chữ n có điểm giống khác + khác: chữ n có nét chữ m? + …giống N1 N2 chữ n giống N3 - GV viết mẫu chữ n, vừa viết vừa mơ chữ chữ m tả quy trình viết - N1: Viết N1 chữ m - Quan sát, lắng nghe - N2: Viết N3 chữ m - Yêu cầu HS viết bảng - HS viết 2-3 lần chữ m, lần chữ n - GV quan sát, nhận xét, uốn nắn, sửa - HS quan sát, lắng nghe lỗi - Quan sát * Viết chữ ghi tiếng mè, nơ - GV đưa tiếng mè - HS đọc (CN, lớp) - Yêu câu HS đọc trơn, phân tích, đánh +… Mè Tiếng mè gồm có âm, âm m vần đứng trước âm e đứng sau, dấu huyền đặt đầu âm e Mờ - e - me - huyền + Khi viết ta viết âm trước, âm mè sau? + … âm m trước âm e sau - GV viết mẫu chữ mè , vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK ĐK3, viết chữ m nối tiếp chữ e, từ điểm dừng bút - Quan sát, lắng nghe chữ e lia bút lên đầu chữ e viết dấu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ huyền Ta chữ mè - GV đưa tiếng nơ - YC HS đọc, phân tích, đánh vần + Khi viết ta viết âm trước, âm sau? - GV viết mẫu chữ nơ , vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK ĐK3, viết chữ n Từ điểm dừng bút chữ n, lia bút lên ĐK viết chữ Ta chữ nơ - Yêu cầu HS viết bảng chữ mè, chữ nơ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - HS đọc (CN, lớp) +… Nơ Tiếng nơ gồm có âm, âm n đứng trước âm đứng sau Nờ - - nơ nơ + … âm n trước, âm sau - Quan sát, lắng nghe - HS viết bảng chữ mè, nơ - Nhận xét chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Tô viết (tiếp): b Viết vở:(10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 14, nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: chữ a phải sát điểm dừng bút chữ c, dấu sắc đầu chữ a không chạm vào chữ a Chữ mè cách chữ cá khoảng thân chữ o Chữ nơ cách chữ đỏ khoảng thân chữ o - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc câu:(10 phút) Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: Tơ dịng chữ m,1 dịng chữ n, viết dòng chữ m, dòng chữ n, dòng cá mè dòng chữ nơ đỏ - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV đưa câu cần luyện đọc - Đọc thầm câu "Bố mẹ cho Hà ca nô." + Tìm tiếng có âm m, tiếng có âm n + tiếng có âm m mẹ Tiếng có âm n - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn mẹ, nô nô - HS đánh vần - đọc trơn (CN, lớp) - GV đọc mẫu "Bố mẹ /cho Hà /đi ca - Lắng nghe nô." - Yêu cầu HS đọc trơn câu, phân - HS đọc (CN - nhóm - lớp) tích, đánh vần tiếng mẹ tiếng nơ * Tìm hiểu nội dung tranh -Cho HS quan sát tranh, hỏi: - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ ai? + bạn Hà bố mẹ bạn Hà + Mọi người làm gì? + … ca nô biển + Em ca nơ chưa? - HS nói tiếp trả lời + Cảm giác em ca nơ nào? + Em có thích ca nô bạn Hà không? + Em thấy tình cảm bố mẹ giành cho + … bố mẹ yêu thương bạn bạn Hà nào? + Em bố mẹ cho chơi - HS nối tiếp trả lời chưa? Đi chơi đâu? + Em cảm thấy chơi bố mẹ? - GV nhận xét, tóm tắt nội dung: bố mẹ - Lắng nghe, nối tiếp trả lời ln dành tình cảm cho cái, quan tâm vật chất tinh thần Bổn phận phải làm để bố mẹ vui lịng… HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Giới thiệu - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: - Đưa tranh , hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + … bạn nhỏ công an + Bạn nhỏ đâu? + khu vui chơi + Em thử đoán xem bạn nhỏ lại + bạn bị lạc đường gặp cơng an? + Chú cơng an hỏi bạn? + … công an hỏi tên địa bạn + Bạn nhỏ trả lời nào? + bạn giới thiệu tên, địa bạn - GV chia nhóm, YC HS đóng vai dựa - Mỗi nhóm HS đóng vai thể tình theo nội dung tranh - Đại diện nhóm thể trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá - GV lớp nhận xét, đánh giá https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Liên hệ, giáo dục Em cần nhớ giới thiệu thông tin cần thiết tên, địa nhà ở, tên bố mẹ, số điện thoại bố mẹ để chẳng may lạc đường em biết tự giới thiệu để giúp đỡ Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Hơm học gì? - u cầuHS tìm từ có âm m, n đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà - Lắng nghe + … âm m, n - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - 2-3 HS đọc - Lắng nghe -BÀI 17: G g Gi gi I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc âm g,gi; đọc tiếng, từ ngữ, câu có âm g,gi; - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ g,gi; viết tiếng, từ ngữ chứa chữ g,gi; Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm g,gi có học - Phát triển ngơn ngữ nói theo chủ điểm Vật ni - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa Thái độ: - Cảm nhận tình yêu vật ni gia đình Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý vật nuôi gia đình II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm g, gi; cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm g, gi; nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ ngữ - Gà gô loại chim rừng họ với già, cỡ nhỏ hơn, đuôi ngắn, sống đồi cỏ gần rừng thường gọi gà rừng Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS Ôn khởi động: (3 phút) - Gọi HS đọc nội dung2,4 trang 44, 45 - Viết chữ m, n từ cá mè, nơ đỏ - GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương HS Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi: + Em thấy tranh? + Bạn Hà có gì? - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh " Hà có giỏ trứng gà." - GV đọc cụm từ, YCHS đọc theo " + Tiếng chứa âm g, tiếng chưa âm gi? - Gọi HS lên bảng tiếng chưa âm g, tiếng chưa âm gi - GV KL: Trong câu tiếng giỏ, chứa âm gi Tiếng gà chứa âm g Âm g âm gi in màu đỏ; HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc âm g, gi - Gắn thẻ chữ G g, giới thiệu chữ G in hoa chữ g in thường - GV đọc mẫu "gờ" - Yêu cầu HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi - Gắn thẻ chữ Gi gi, giới thiệu chữ Gi in hoa chữ gi in thường - GV đọc mẫu "gi" - Yêu cầu HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: - Yêu cầu HS lấy âm g gắn lên bảng cài, lấy âm a gắn bên phải cạnh âm g dấu huyền âm a + Ta tiếng gì? - GV đưa mơ hình tiếng /hồ/ - 4-5 HS đọc trước lớp - HS lên bảng, lớp viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh trả lời câu hỏi + … bạn Hà + giỏi trứng - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu Hà có /giỏ/ trứng gà." -2 HS lên bảng - HS quan sát - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - HS thực hành + … tiếng gà https://www.thuvientailieu.edu.vn/ g a gà + Tiếng gà có âm Âm g đứng trước, âm a đứng sau, dấu huyền đặt đầu âm a.gờ-a-ga-huyền - gà (CN, lớp) - Thực hành, nêu cách ghép - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn - Yêu cầu HS ghép tiếng giỏ, nêu cách ghép + Tiếng giỏ có âm Âm gi đứng - Đưa mơ hình tiếng giỏ, yêu cầu HS phân trước, âm o đứng sau, dấu hỏi đặt tích, đánh vần, đọc trơn đầu âm o gi - o - gio - hỏi - giỏ (CN, lớp) gi o giỏ - Đánh vần, đọc trơn (CN-nhóm - lớp) - Đọc lại âm tiếng: g, gi, gà, giỏ * Ghép chữ tạo tiếng - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm g âm gi đọc cho bạn bên cạnh nghe - Gọi HS trình bày trước lớp - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng, đọc cho bạn nghe VD: ga, gỗ, gơ, giá, giị, giỗ, - 3-5 HS trình bày trước lớp Nêu cách ghép tiếng - Lớp phân tích, đọc đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm - GV lớp nhận xét, đánh giá * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: ga, gỗ, gụ, giá, giò, giỗ + Những tiếng có âm đầu g? + Những tiếng có âm đầu gi? - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích, đánh vần tiếng c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS phân tích, đánh vần tiếng có âm g, gi sau đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: + Tranh vẽ gì? - GV đưa từ gà gơ YCHS phân tích, đánh vần tiếng gà, gơ- đọc trơn từ gà gô - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi + … ga, gỗ, gụ + …, giá, giò, giỗ - HS đọc (CN- nhóm - lớp) - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … gà + Tiếng gà gồm có âm, âm g dứng trước, âm a đứng sau dấu huyền đầu âm a gờ - a - ga - huyền - gà gà gơ (CN- nhóm - lớp) - Lắng nghe - GV giải nghĩa cho HS hiểu gà gô, giá đỗ d Đọc lại tiếng, từ ngữ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS đọc lại nội dung trang 46 - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, lớp) Vận động HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm - GV đưa mẫu chữ g, YCHS quan sát - HS quan sát + Chữ g gồm nét? nét nào? + … gồm nét: N1- cong kín, N2: khuyết + Chữ g cao li? Rộng ô li? + cao li, li trên, li dưới, rộng - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy li trình viết: - N1: Đặt bút ĐK (trên) chút, viết nét cong kín (từ phải sang trái) - Quan sát, lắng nghe - N2: Từ điểm dặt bút N1, lia bút lên ĐK (trên), viết nét khuyết ngược (dưới) kéo dài xuống ĐK phía dưới); dừng bút ĐK (trên) - GV đưa chữ gi cho HS quan sát + Chữ gi có điểm giống khác chữ + chữ gi có chữ g thêm chữ i bên g? cạnh - GV viết mẫu chữ gi, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết - Quan sát, lắng nghe - Viết chữ g từ điểm dừng bút chữ g, nối liền chữ i Dừng bút ĐK - YCHS viết bảng - HS viết lần chữ g, lần chữ gi - GV quan sát, nhận xét, uốn nắn, sửa lỗi - HS quan sát, lắng nghe * Viết chữ ghi tiếng gà, giá - GV đưa tiếng gà, yêu cầu HS đánh vần, - HS phân tích, đánh vần (CN, lớp) phân tích +… Tiếng gà gồm có âm, âm g đứng trước âm a đứng sau, dấu huyền đặt đầu âm a gờ - a - ga - huyền - gà + Khi viết ta viết âm trước, âm + … âm g trước âm a sau sau? - GV viết mẫu chữ gà , vừa viết vừa mơ tả - Quan sát, lắng nghe quy trình viết: Đặt bút ĐK viết chữ g, từ điểm dừng bút chữ g, lia bút lên ĐK viết chữ a Từ điểm dừng bút chữ a, lia bút lên đầu chữ a ĐK viết dấu huyền Ta chữ gà - GV đưa tiếng giá - YC HS đọc, phân tích, đánh vần - HS đọc (CN, lớp) +… Tiếng giá gồm có âm, âm gi đứng trước âm a đứng sau, dấu sắc 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đỗ - GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương HS Bài mới: HĐ1 Nhận biết:(5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi: + Em thấy tranh? + Bạn Hà mẹ đưa đâu? - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh " Hà ghé nhà bà Nhà bà ngõ nhỏ." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc theo + Tiếng chứa âm gh? + Tiếng chứa âm nh? - GV Trong câu tiếng ghé, chứa âm gh Tiếng nhà, nhỏ chứa âm nh Âm gh âm nh in màu đỏ; HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc âm * Đọc âm gh - Gắn thẻ chữ Gh gh lên bảng, giới thiệu chữ Gh in hoa chữ gh in thường - GV đọc mẫu "gờ" - Yêu cầu HS đọc + Âm gh giống khác âm g điểm nào? * Đọc âm nh - Gắn thẻ chữ Nh nh lên bảng, giới thiệu chữ Nh in hoa chữ nh in thường - GV đọc mẫu "nhờ" - Yêu cầu HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu ghé, nhà + Âm gh gồm âm, âm nào? - Yêu cầu HS lấy âm gh gắn lên bảng cài , lấy âm e gắn bên phải cạnh âm gh dấu sắc đặt đầu chữ e + Ta tiếng gì? - GV đưa mơ hình tiếng ghé gh - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … bạn Hà, mẹ bà bạn Hà + đến nhà bà chơi - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu " Hà/ ghé /nhà bà Nhà bà /ở /ngõ nhỏ." - HS đọc tiếng có âm gh, HS đọc tiếng có âm nh - HS quan sát SGK - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) + Giống: Đều phát âm "gờ" + Khác: Âm /gh/ gồm âm /g/ /h/ - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) + … âm, g h - Thực hành + … tiếng ghé e 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ghé - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn + Âm nh giống khác âm gh điểm nào? - Yêu cầu HS ghép tiếng nhà, nêu cách ghép - GV đưa mơ hình tiếng nhà u cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn nh a nhà - Yêu cầuHS đọc trơn ghé , nhà * Ghép chữ tạo tiếng - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm gh, nh đọc cho bạn bên cạnh nghe - Gọi HS trình bày trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: ghẹ, ghế, ghi, nhà, nhẹ, nhỏ + Những tiếng có chưa âm gh? + Những tiếng chứa âm nh? - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ ghế đá, ghẹ đỏ, nhà gỗ, nho, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS phân tích, đánh vần tiếng có âm gh nh sau đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: + Tranh vẽ gì? + Cái ghế gì? - GV đưa từ ghế đá YCHS phân tích, đánh vần tiếng ghế- đọc trơn từ ghế đá + Tiếng ghé có âm Âm gh đứng trước, âm e đứng sau, dấu sắc đặt đầu âm e gờ-e - ghe - sắc - ghé - HS đọc CN - nhóm - lớp + giống: có âm, âm thứ âm h + Khác: âm thứ - 1-2 HS nêu cách ghép + Tiếng nhà có âm Âm nh đứng trước, âm a đứng sau, dấu huyền đặt đầu âm a nha - a - nha - huyền - nhà - HS đọc CN - nhóm - lớp - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng , đọc cho bạn nghe VD: ghi, ghé, ghế, nha, như, - 3-5 HS trình bày trước lớp, nêu cách ghép tiếng - Lớp phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm - HS đọc thầm + … ghẹ, ghế, ghi + … nhà, nhẹ, nhỏ - HS đọc (CN- nhóm - lớp) - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … ghê + … đá + Tiếng ghế gồm có âm, âm gh đứng trước, âm ê đứng sau dấu sắc đầu âm ê gờ - ê - ghê - sắc - ghế Ghế đá - HS đọc(CN- nhóm - lớp) 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ d Đọc lại tiếng, từ ngữ - Yêu cầu HS đọc lại nội dung trang - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, 46 lớp) Vận động HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm - GV đưa mẫu chữ gh, hỏi: - HS quan sát + Chữ gh gồm âm? Là âm + … gồm âm: Âm g âm h nào? + Chữ gh cao li? Rộng ô li? + cao li, li trên, li dưới, rộng - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy li trình viết: - Đặt bút ĐK (trên) chút, viết chữa g Từ điểm dừng bút chữ - Quan sát, lắng nghe g đưa nét nối viết tiếp chữ h Ta chữ gh - GV đưa chữ nh cho HS quan sát + Chữ nh có điểm giống khác +Giống: gồm có chữ, chữ h đứng chữ gh? sau + Khác: chữ nh có chữ n đứng trước - GV viết mẫu chữ nh, vừa viết vừa mơ chữ h, chữ gh có chữ g đứng trước chữ tả quy trình viết h - Đặt bút ĐK viết chữ n Từ điểm dừng bút chữ n, viết nối tiếp - Quan sát, lắng nghe chữ h ta chữ nh - YCHS viết bảng - HS viết lần chữ gh, lần chữ nh - GV quan sát, nhận xét, uốn nắn, sửa - HS quan sát, lắng nghe lỗi * Viết chữ ghi tiếng ghẹ, nho - GV đưa tiếng ghẹ, yêu cầu HS phân + Tiếng ghẹ gồm có âm, âm gh đứng tích, đánh vần trước âm e đứng sau, dấu nặng đặt âm e gờ - e - ghe - nặng - ghẹ + Khi viết tiếng ghẹ ta viết âm + … âm gh trước âm e sau trước, âm sau? - GV viết mẫu chữ ghẹ , vừa viết vừa - Quan sát, lắng nghe mô tả quy trình viết: Đặt bút ĐK viết chữ gh, từ điểm dừng bút chữ gh viết tiếp chữ e Từ điểm dừng bút chữ e, lia bút xuống chữ e đặt dấu nặng.Ta chữ ghẹ - GV đưa tiếng nho, yêu cầu HS phân +… Tiếng nho gồm có âm, âm nh tích, đánh vần đứng trước âm o đứng sau nho - o nho + Khi viết tiếng nho ta viết âm + … âm nh trước âm o sau 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ trước, âm sau? - GV viết mẫu chữ nho , vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK viết chữ nh, từ điểm dừng bút chữ nh, lia bút lên ĐK viết chữ o Ta chữ nho - Yêu cầu HS viết bảng - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, sửa lỗi - Quan sát, lắng nghe - HS viết bảng chữ ghẹ, chữ nho - HS quan sát, nhận xét, đánh giá TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Tô viết: (Tiếp) b Viết vở: (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 16, nêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS Lưu ý HS nét nối chữ khoảng cách chữ từ nho - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc câu:(10 phút) - GV đưa câu cần luyện đọc , yêu cầu HS đọc thầm - Tìm tiếng có âm gh, tiếng có âm nh - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn ghế nhờ - GV đọc mẫu "Mẹ /nhờ Hà /bê ghế nhỏ." - YCHS đọc trơn câu, phân tích, đánh vần tiếng ghế tiếng nhỏ * Tìm hiểu nội dung tranh Cho HS quan sát tranh, hỏi: + Tranh vẽ ai? + Mẹ Hà làm gì? Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: Tơ dịng chữ gh,1 dòng chữ nh, viết dòng chữ gh, dòng chữ nh, dòng ghẹ dòng chữ nho - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - Đọc thầm câu "Mẹ nhờ Hà bê ghế nhỏ." + tiếng có âm gh ghế Tiếng có âm nh nhờ - HS đánh vần - đọc trơn (CN, lớp) - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: + mẹ Hà + … bê ghế 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Hà bê ghế so với ghế + ghế nhỏ mẹ? - GV: Mẹ dọn dẹp nhà cửa, Hà - Lắng nghe giúp mẹ bê ghế để gọn vào chỗ quy định + Em có thường xun giúp đỡ ơng bà, - HS nối tiếp trả lời bố mẹ dọn dẹp nhà cửa khơng? + Em thường làm việc gì? - GDHS: Thường xuyên giúp đỡ bố - Lắng nghe mẹ làm việc nhà phù hợp với sức HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Giới thiệu - GV đưa tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + … bạn nhỏ, bố mẹ bạn nhỏ bạn bố mẹ bạn nhỏ + Bạn nhỏ làm gì? + giới thiệu với bạn bố mẹ - YCHS dựa vào tranh, đóng vai để giới thiệu thơng tin (tên, tuổi, - HS nói nhóm lớp, trường ) - 2-3 nhóm thể trước lớp - 2-3 nhóm thể trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá VD: Bạn bố mẹ hỏi: + Cháu tên gì? + Năm tuổi? + Cháu học lớp mấy? + Cháu học trường nào? Tương ứng câu hỏi, bạn nhỏ trả lời giới thiệu thân Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Chúng ta vừa học gì? + … âm gh, nh - Yêu cầu HS tìm từ có âm gh, nh - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp nói câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS nhà học bài, thực hành giao tiếp nhà BÀI 19: Ng ng Ngh ngh I MỤC TIÊU: Kiến thức: 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS nhận biết đọc âm ng,ngh; đọc tiếng, từ ngữ, câu có âm ng, ngh; - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ ng,ngh; viết tiếng, từ ngữ chứa chữ ngh,ng; Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm ng (ngh) có học - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết số vật nuôi gần gũi với người nông dân trâu, nghé, … kĩ nhận biết suy đoán nội dung tranh - Phát triển kĩ nói lồi vật vườn bách thú (về hình dáng, màu lơng, thói quen, sở thích số đặc điểm khác chúng) Nói việc em vườn bách thú chưa có thích đến khơng? Thái độ: - Cảm nhận tình cảm người vật ni Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý vật nuôi gia đình II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm ng,ngh; cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm ng, ngh; nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ ngữ - Nắm cách thể chữ viết âm 'ngờ" Âm 'ngờ" có cách viết: (1) viết ngh trước nguyên âm i, e, ê, (2) viết ng trước nguyên âm lại - Những lỗi chữ viết dễ mắc cách thể chữ viết âm "ngờ" Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động:(3 phút) - Gọi HS đọc nội dung trang 48, 49 - Viết chữ gh, nh từ ghẹ , nho - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, ghi bảng Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi: Hoạt động HS - 4-5 HS đọc trước lớp - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh trả lời 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Tranh vẽ gì? + … trâu, nghé bác nông dân - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh " Nghé theo mẹ - HS lắng nghe ngõ." - GV đọc cụm từ, YCHS đọc theo - HS đọc theo cụm từ, câu " Nghé /theo mẹ/ ngõ." + Tiếng chứa âm ng, tiếng - HS đọc chưa âm ngh? - GV KL: Trong câu tiếng nghé, chứa âm ngh Tiếng ngõ chứa âm ng - HS quan sát Âm ngh âm ng in màu đỏ; - HS lên bảng âm ngh âm ng HĐ2 Đọc: (20 phút) a Đọc âm: Đọc âm /ch/, /kh/ - Gắn thẻ chữ Ng ng, giới thiệu chữ Ng in hoa chữ ng in thường - Quan sát, lắng nghe - GV đọc mẫu ng "ngờ" - YC HS đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Gắn thẻ chữ Ngh ngh, giới thiệu: Đây chữ Ngh in hoa chữ ngh in thường - GV đọc mẫu ngh "ngờ" - Quan sát, lắng nghe + Âm ngh giống khác âm ng điểm + Giống: Đều phát âm "ngờ" nào? + Khác: Âm /ngh/ gồm âm /n/, /g/ /h/ - YC HS đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu ngõ , nghé + Âm ng gồm âm, âm + … âm, âm n âm g nào? - Yêu cầu HS ghép âm ng gắn lên bảng - Thực hành cài, lấy âm o gắn bên phải cạnh âm ng, dấu ngã đầu âm o + Ta tiếng gì? + … tiếng ngõ - GV đưa mơ hình tiếng ngõ ng o ngõ - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn - GV đưa âm ngh + Âm ngh giống khác âm ng điểm nào? + Tiếng ngõ có âm Âm ng đứng trước, âm o đứng sau, dấu ngã đặt đầu âm o ngờ-o - ngo- ngã - ngõ (CN, lớp) + giống: phát âm "ngờ" + Khác: Âm ngh có thêm âm h đứng sau 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS ghép âm ngh, lấy âm e - HS thực hành, TLCH: gắn bên phải cạnh âm ngh, dấu sắc đầu âm e + Ta tiếng gì? + … tiếng nghé - GV đưa mơ hình tiếng nghé - u cầu HS phân tích, đánh vần, đọc + Tiếng nghé có âm Âm ngh đứng trơn trước, âm e đứng sau, dấu sắc đặt đầu âm e Nghe - e - nghe - sắc - nghé ngh e (CN, lớp) nghé - YCHS đọc trơn, phân tích, đánh vần - HS đọc (CN, nhóm, lớp) ngõ, nghé * Ghép chữ tạo tiếng - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng , ng, ngh đọc cho bạn bên cạnh nghe đọc cho bạn nghe VD: nghi,n ghé,nghế, nga, ngư, ngủ - Gọi HS trình bày trước lớp - 3-5 HS trình bày trước lớp, nêu cách - GV lớp nhận xét, đánh giá ghép tiếng - Lưu ý HS: ngh với i, e, ê ng với nguyên âm lại - Lớp phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK ngã, ngủ, ngự, nghe, nghé, nghĩ - HS đọc thầm + Những tiếng có âm đầu ng? + … ngã, ngủ, ngự, + Những tiếng có âm đầu ngh + …, nghe, nghé, nghĩ - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc - HS phân tích, đánh vần, đọc trơn trơn tiếng tiếng( CN - nhóm - lớp) c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ ngã ba, ngõ nhỏ, củ nghệ, nghỉ hè, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh - GV đưa từ tranh, HS phân tích, đánh vần tiếng có âm ng ngh sau đọc trơn từ VD: Đưa tranh 2, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + … đường phố nhỏ - GV đưa từ ngõ nhỏ Yêu cầu HS + Tiếng ngõ gồm có âm, âm ng đứng phân tích, đánh vần tiếng ngõ - đọc trước, âm o đứng sau, dấu ngã đầu trơn từ ngõ nhỏ âm o ngờ - o- ngo - ngã - ngõ Ngõ nhỏ - HS đọc(CN- nhóm - lớp) d Đọc lại tiếng, từ ngữ - Yêu cầuHS đọc lại nội dung trang - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ lớp) 50 Vận động HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm ng, ngh - GV đưa mẫu chữ ng, hỏi: + Chữ ng gồm âm? Là âm nào? + Chữ ng cao li? Rộng ô li? - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK (trên) chút, viết chữa n Từ điểm dừng bút chữ n lia bút lên ĐK viết chữ g, cho chữ g sát điểm dừng bút chữ n; Ta chữ ng - GV đưa chữ ngh cho HS quan sát + Chữ ngh có điểm giống khác chữ ng? - GV viết mẫu chữ ngh, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết Đặt bút ĐK viết chữ ng Từ điểm dừng bút chữ ng, viết nối tiếp chữ h ta chữ ngh - YCHS viết bảng - GV quan sát, nhận xét, uốn nắn, sửa lỗi * Viết chữ ghi tiếng ngõ, nghệ - GV đưa tiếng ngõ + Khi viết ta viết âm trước, âm sau? - GV viết mẫu chữ ngõ , vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK viết chữ ng, từ điểm dừng bút chữ ng lia bút lên ĐK viết chữ o, cho chữ o sát điểm dừng bút chữ ng Từ điểm dừng bút chữ o, lia bút lên đầu chữ o viết dấu ngã.Ta chữ ngõ - GV đưa tiếng nghệ - HS quan sát, trả lời câu hỏi + … gồm âm: Âm n âm g + cao li, li trên, li dưới, rộng li rưỡi - Quan sát, lắng nghe +Giống: có chữ n g + Khác: chữ ngh có chữ h đứng sau - Quan sát, lắng nghe - HS viết lần chữ ng, lần chữ ngh - HS phân tích, đánh vần (CN, lớp) +… Tiếng ngõ gồm có âm, âm ng đứng trước âm o đứng sau, dấu ngã đầu âm o ngờ - o - ngo - ngã - ngõ + … âm ng trước âm o sau - Quan sát, lắng nghe - HS phân tích, đánh vần (CN, lớp) +… Tiếng nghệ gồm có âm, âm ngh đứng trước âm ê đứng sau, dấu nặng đặt âm ê ngh - ê - nghê- nặng - nghệ 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Khi viết ta viết âm trước, âm + … âm ngh trước âm ê sau sau? - GV viết mẫu chữ nghệ , vừa viết vừa - Quan sát, lắng nghe mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK viết chữ ngh, từ điểm dừng bút chữ ngh đưa bút viết tiếp chữ ê Từ điểm dừng bút chữ ê, lia bút xuống chữ ê, viết dấu nặng Ta chữ nghệ - Yêu cầu HS viết bảng - HS viết bảng chữ ngõ, chữ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá nghệ viết bạn - Quan sát, nhận xét - GV nhận xét, sửa lỗi TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Tô viết: (Tiếp) b Viết vở: (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 16, nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết), nhắc nhở HS tư ngồi viết, cần bút để - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: nét khuyết nét khuyết chữ ngh phải liền nét với nhau, chữ g chữ h không sát Hai chữ từ cách khoảng thân chữ o - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc câu: (10 phút) - GV đưa câu đoạn luyện đọc + Đoạn luyện đọc gồm câu? Yêu cầu HS nêu câu + Tìm tiếng có âm ng, ngh - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng ngủ, nghé Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: Tơ dịng chữ ng,1 dịng chữ ngh, viết dòng chữ ng, dòng chữ ngh, dòng chữ ngõ dòng chữ củ nghệ - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - Đọc thầm "Nghé no cỏ Nghé ngủ bờ đê." + câu + ….tiếng có âm ngh nghé Tiếng có âm ng ngủ 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV đọc mẫu câu "Nghé /đã/ no cỏ - HS đọc (CN - nhóm - lớp) Nghé /ngủ/ bờ đê." - GV nhận xét, đánh giá * Tìm hiểu nội dung tranh - GV nêu câu hỏi, gọi HS trả lời - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: + Tranh vẽ cảnh gì? + đồng q, có trâu, trâu ngủ + Trâu hay cịn gọi gì? + … nghé + Nghé ngủ đâu? + ….bờ đê + Trâu nghé ăn gì? + ăn cỏ - GV tóm tắt nội dung tranh - Lắng nghe HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Thăm vườn bách thú - Cho HS quan sát tranh, hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + … bạn nhỏ, bố,mẹ bạn nhỏ + Trong tranh có gì? + nhiều vật + Kể tên vật mà em biết có - HS nối tiếp kể: voi, hươu cao tranh? cổ, gấu, … + Em có biết tranh vẽ cảnh đâu + …vườn bách thú khơng? + Con voi có đặc điểm hình - HS nối tiếp nói, TLCH dáng, màu lơng, thói quen? (Hỏi tương tự vật khác) + Em thăm vườn bách thú chưa? + Em có thích vườn bách thú không? Tại sao? - HS dựa vào tranh câu hỏi gợi ý - HS nói nhóm trên, nói cho bạn nghe đặc điểm vật có tranh - Gọi HS thể trước lớp - 2-3 HS thể trước lớp - GV nhận xét, đánh giá - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? + … âm ng, ngh - Yêu cầu HS tìm từ có âm ng, ngh - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp nói câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - Nhận xét học, khen ngợi, động viên - 2-3 HS đọc HS - Lắng nghe - Nhắc HS nhà học bài, thực hành giao tiếp nhà -24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ BÀI 20 ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững cách đọc âm m, n, g(gh), gi, nh, ng (ngh); cách đọc tiếng , từ ngữ, câu có âm m, n, g(gh), gi, nh, ng (ngh); - Hiểu trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung đọc Kĩ năng: - Phát triển kĩ viết thông qua viết cụm từ chứa số âm - chữ học - Phát triển kĩ nghe nói thơng qua hoạt động nghe kể câu chuyện Cô chủ quý tình bạn, trả lời câu hỏi nghe kể lại câu chuyện - Phát triển kĩ ghi nhớ chi tiết, suy đoán, đánh giá, … biết yêu quý, trân trọng thứ có Thái độ: - Biết u q, trân trọng thứ có Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý, trân trọng xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm m, n, g(gh), gi, nh, ng (ngh);cấu tạo cách viết chữ m, n, g(gh), gi, nh, ng (ngh);nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ - Những lỗi chữ viết dễ mắc không phân biệt g/ gh; ng/ ngh Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi "Ai nhanh - Ai đúng" - GV đưa bảng , chọn đội chơi Yêu cầu ghép âm đầu với nguyên âm để tạo thành tiếng thích hợp - GV lớp tổng hợp tiếng ghép Lưu ý HS luật tả với g, gh, ng, ngh Hoạt động HS - HS tham gia trò chơi e m n g gi gh 25 ê u o i https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nh - Tổng kết trò chơi, đánh giá HS, tuyên ng dương đội thắng ngh - Lăng nghe Bài mới: HĐ1 Đọc: (20 phút) * Đọc tiếng - GV lớp tổng hợp tiếng ghép + Đọc tiếng có ngang, phân - HS đọc (CN- nhóm - lớp) tích, đánh vần số tiếng + Yêu cầu HS thêm dấu phù hợp - HS nối tiếp nêu tiếng có dấu - GV viết tiếng có dấu thanh, yêu cầu HS đọc trơn, phân tích, đánh vần - HS nối tiếp đọc * Đọc từ ngữ - GV đưa từ: Nụ cà, nhà ga, nghỉ - HS quan sát, nhẩm thầm hè, ngủ mơ, bỡ ngỡ, giá đỗ, nho nhỏ, ghế gỗ (trang 52 SGK) - Yêu cầu HS đọc trơn từ, phân tích - HS đọc (CN - nhóm - lớp) số tiếng có âm đầu m, n, g(gh), gi, nh, ng (ngh); - Hướng dẫn HS hiểu nghĩa từ: bỡ ngỡ, - Lắng nghe giá đỗ * Đọc câu - GV đưa câu cần luyện đọc thứ nhất, - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi "Mẹ ghé hỏi: nhà bà" + Tiếng có âm đầu gh? + … ghé + Tiếng có âm đầu nh? +…nhà - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) trơn nhà, ghé - GV đọc mẫu câu - Lắng nghe - Yêu cầu HS đọc trơn câu - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - GV đưa câu cần luyện đọc thứ hai, hỏi: - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi "Nhà bà ngõ nhỏ" + Tiếng có âm đầu nh? + … nhà, nhỏ + Tiếng có âm đầu ng? + … ngõ - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn nhà, ngõ, nhỏ - GV đọc mẫu câu - Lắng nghe - Yêu cầu HS đọc trơn câu - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Yêu cầu HS đọc trơn câu - HS đọc (CN - nhóm - lớp) + Mẹ đâu? + … ghé nhà bà + Nhà bà đâu? + … ngõ nhỏ 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HĐ2 Viết: (15 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 17, nêu yêu cầu viết - Cho HS đọc viết, phân tích, đânh vần tiếng ngõ, nhỏ, nhà - GV kiểm tra chuẩn bị HS, nhắc lại tư ngồi viết, cách cầm bút - Yêu cầu HS viết bài, lưu ý cách nối chữ cái, vị trí dấu thanh, khoảng cách chữ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá - 1-2 HS nêu: viết dòng ngõ nhỏ nhà bà - HS chuẩn bị vở, bút - HS viết - Quan sát, nhận xét đánh giá viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Kể chuyện: (10 phút) * GV kể chuyện: Cơ chủ khơng biết q tình bạn - Kể lần 1: Kể toàn câu chuyện kết hợp với tranh (văn SGV) - Kể lần 2: Kể đoạn đặt câu hỏi gọi HS trả lời Đoạn 1: Từ đầu đến "ngày ngày đẻ trứng." + Cô bé ni vật gì? + Cơ bé đổi vật lấy vật nào? Đoạn Tiếp đến bơi cạnh cô bé + Cô bé đổi gà mái lấy vật nào? + Vịt thân thiết với cô nào? Đoạn 3: Tiếp đến lấy em + Khi thấy chó xinh xắn, bé làm gì? + Cơ bé nói với chó nhỏ? Đoạn 4: Cịn lại + Nghe bé nói, chó làm gì? + Cuối có vật bên bé khơng? Vì sao? * HS kể chuyện: (15 phút) Hoạt động HS - Lắng nghe, kết hợp quan sát tranh - Lắng nghe, trả lời câu hỏi: +… gà trống đẹp +….đổi lấy gà mái + … lấy vịt + … ngày vịt sông tắm bơi bên cạnh bé + … đổi vịt lấy chó + Lúc đầu chị có gà trống, sau chị đổi gà trống lấy gà mái Rồi chị đổi gà mái lấy vịt Giờ chị thích em nên đổi vịt lấy em + ….cụp đuôichui vào gầm giường Đêm dến cạy cửa trốn + … khơng.Vì chủ khơng biết quý tình bạn 27 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm nêu nội dung tranh - HS thảo luận, nêu nội dung tranh - Gọi đại diện nhóm nêu kết thảo + Tranh 1: Cơ bé có gà trống muốn đổi luận gà trống lấy gà mái Tranh 2: Cô bé đổi gà mái lấy vịt ơng hàng xóm Tranh 3: Thấy chó xinh xắn, bé đổi vịt lấy chó Tranh 4: Chó bỏ đi, khơng cịn vật bên cạnh cô bé - Yêu cầu HS dựa vào tranh kể lại - HS kể nhóm đoạn cho bạn nghe - Gọi HS kể trước lớp - HS kể nối tiếp đoạn trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - 1-2 HS kể toàn truyện trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục (5 phút) + Em thấy cô bé người nào? + quý trọng người xung quanh + Đối với bạn bè người xung + … tôn trọng, yêu quý người quanh, em cần có thái độ nào? - GV giáo dục HS : Cần yêu quý, trân - HS lắng nghe trọng có Củng cố, dặn dò: (2 phút) - GV nhận xét học - Nhắc HS nhà kể lại chuyện cho bạn - Lắng nghe, ghi nhớ bè người thân nghe -HẾT TUẦN - 28 ... cách - GV lớp nhận xét, đánh giá ghép tiếng - Lưu ý HS: ngh với i, e, ê ng với nguyên âm cịn lại - Lớp phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK ngã, ngủ, ngự,... nhận xét, đánh giá * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: ghẹ, ghế, ghi, nhà, nhẹ, nhỏ + Những tiếng có chưa âm gh? + Những tiếng chứa âm nh? - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng c... GV đọc cụm từ, YCHS đọc theo " + Tiếng chứa âm g, tiếng chưa âm gi? - Gọi HS lên bảng tiếng chưa âm g, tiếng chưa âm gi - GV KL: Trong câu tiếng giỏ, chứa âm gi Tiếng gà chứa âm g Âm g âm gi in
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tuần 4_Hương, Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tuần 4_Hương

Từ khóa liên quan