0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 CHUẨN TUẦN 12

18 995 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 02:11

Tuần : 12 Tiết : 45 NS: ND: CHÂN , TAY , TAI , MẮT MIỆNG (Truyện ngụ ngơn) I/. Mục tiêu: - HS đọc và nắm được nội dung của câu chuyện. - HS rút ra được ý nghóa và đánh giá được bài học ngụ ngôn có trong truyện. - HS hiểu được nội dung và ý nghóa truyện, biết ứng dụng truyện vào trong thực tế đời sống. II/. Kiến thức chuẩn: 1.Ki ến thức : - Đặc điểm thể loại của truyện ngụ ngơn trong văn bản “Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng” - Nét đặc sắc của truyện : cách kể ý vị với ngụ ý sâu sắc khi đúc kết bài học về sự đồn kết . 2.K ĩ năng : - Đọc – hiểu văn bản truyện ngụ ngơn theo đặc trưng thể loại . - Phân tích, hiểu ngụ ý của truyện . - kể lại được truyện . III/. Hướng dẫn - thực hiện: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1 : Khởi động . 1.Ổn định lớp . 2.Kiểm tra bài cũ : Hãy kể lại truyện “Thầy bói xem voi” và nêu ý nghĩa của truyện. 3.Bài mới : Trong xã hội , cuộc sống cộng đồng rất phức tạp , nó có nhiều mâu thuẩn . Các nhà tư tưởng lớn từ thời cổ đại xưa cho đến nay như Ê sốp , Phe drơ , Trang Tử , Liệt Tử , La Phong Ten . đã sáng tác truyện ngụ ngôn để thể hiện những bài học sâu sắc . Bài học hôm nay cũng là một truyện ngụ ngôn thể hiện sinh động đặt sắc một bài học triết lí về cuộc sống tập thể - Trả lời cá nhân - HS lắng nghe – ghi tựa Hoạt động 2 : Đọc-hiểu văn bản . Hướng dẫn đọc : Đọc giọng sinh động có sự thay đổi( khi thì than thở, khi thì nóng vội, khi thì ăn năng, hối lỗi) GV hướng dẫn theo u cầu SGV . - Đọc mẫu một đoạn ->gọi HS đọc. – GV nhận xét . - u cầu HS tìm hiểu các từ khó thơng qua phần chú thích trong sgk. Hỏi:Em cho biết thể loại của văn bản “Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng”. Chốt: Truyện “ Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng” là truyện ngụ ngơn, trong đó các nhân vật là những bộ phận cơ thể người đã được nhân cách hóa để nói về chính con người. Hỏi: Theo em, văn bản này có thể chia bố cục thành những nội dung nào ? - Gọi hs thực hiện. GV chốt lại: Có ba phần (ngun nhân; hành động, hậu quả và bài học) Hoạt động 3 : Phân tích . Hỏi: Truyện có bao nhiêu nhân vật ? Cách đặt tên nhân vật nghe có vẻ trang trọng khơng ? - Nhận xét câu trả lời của HS Hỏi: Trước khi quyết đònh chống lại lão miệng, các thành viên: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng đã sống với nhau như thế nào? Hỏi: Vì sao cô Mắt, cậu Chân , cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng ? Yêu cầu: HS xem lại đoạn “Cô Mắt ….kéo nhau về” - HS lắng nghe và đọc tiếp văn bản - HS tìm nghóa các chú thích ->Thể loại truyện ngụ ngôn - HS trả lời theo cách hiểu - HS lắng nghe - HS dựa vào văn bản, trả lời -> Sống thân thiện, đoàn kết trong một cơ thể. -> Vì họ cho rằng lão Miệng không làm gì cả, còn I/. Tìm hiểu chung: 1.Thể loại: Truyện ngụ ngơn . 2. Đề tài của truyện : Mượn các bộ phận cơ thể người để nói chuyện con người . II/. Phân tích: 1) Nội dung Ch ốt : Họ làm việc mệt nhọc quanh năm, còn lão miệng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không. Hỏi: Sau khi bàn bạc thống nhất, họ đến nhà lão Miệng với thái độ như thế nào ? Họ nói gì với lão Miệng?(Tìm chi tiết) GV nhận xét – diễn giảng thêm làm nổi bật thái độ uất ức, quyết làm cho hả giận của họ. GV chốt: Bốn nhân vật so bì với lão Miệng vì chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng miệng không ăn  toàn bộ cơ thể không khoẻ, ngược lại thì toàn bộ được khoẻ mạnh . Hỏi: Hậu quả về việc làm nóng vội của Chân, Tay, Tai, Mắt là gì ?(cho HS liệt kê) Hỏi:Việc làm ấy có ý nghóa như thế nào ? - GV nhận xét và liên hệ câu nói của Bác Hồ: “Đoàn kết là sống………”. Hỏi: Vậy theo em sự so bì của họ có hợp lí không? Vì sao? H ỏ i : Sau khi hiểu tầm quan trọng của lão Miệng, họ quyết đònh như thế nào? - Nhận xét câu trả lời của HS. GV chốt : Trong cộng đồng không thể tách rời. Đây là phương diện quan trọng của mối quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân với tập thể . họ thì mệt nhọc quanh năm . - Thái độ tức giận uất ức -> “Từ nay chúng tôi không làm để nuôi lão nữa” HS nghe -> Chân,Tay: không hoạt động. + Mắt: lờ đờ. + Tai : ù. + Miệng nhợt nhạt. Sự thiếu đoàn kết -> Không hợp lí vì nhờ Miệng mà các bộ phận mới khoẻ mạnh . -> Hợp tác với nhau -Sự việc chính của truyện : Chân , Tay , Tai , Mắt đình cơng đòi bình đẳng trong việc hưởng thụ với Miệng .Kết quả là chính họ phải chịu hậu quả của việc Miệng khơng được ăn : chẳng những Miệng nhợt nhạt, hai hàm khơ cứng mà cả Chân, Tay, Tai, Mắt cũng khơng cất mình lên được . - Bài học rút ra từ truyện: + Đóng góp của mỗi cá nhân với cộng đồng khi họ thực hiện chức năng , nhiệm vụ của bản thân mình . + Hành động , ứng xử của mỗi người vừa tác động đến chính họ lại vừa Hỏi : Trong truyện đã sử dụng nghệ thuật gì để miêu tả như con người ? Gợi ý : + Mượn bộ phận của con người để nói đến ai ?  Ẩn dụ . H ỏ i : Từ câu chuyện trên, em đã rút ra bài học gì cho bản thân? -VD như trong thảo luận nhóm thì mỗi thành viên trong nhóm phải như thế nào? HS trả lời GV nhận xét và chốt lại - HS trả lời -> Nhận xét -> HS rút ra bài học không thể sống tách biệt mà phả nương tựa vào nhau . tác động đến tập thể . 2) Ngh ệ thuật : Sử dụng nghệ thuật ẩn dụ (mượn các bộ phận của cơ thể người để nói chuyện con người) . 3) Ý nghĩa văn bản : Truyện nêu bài học về vai trò của mỗi thành viên trong cộng đồng. Vì vậy , mỗi thành viên khơng thể sống đơn độc , tách biệt mà cần đồn kết , nương tựa , gắn bó vào nhau để cùng tồn tại và phát triển . Hoạt động 4 : Luyện tập . Cho học sinh nhắc lại đònh nghóa truyện ngụ ngôn và tên gọi những truyện ngụ ngôn đã đọc . Em hãy nêu một số đặc điểm cơ bản của các truyện ngụ ngôn ? - Học sinh đọc lại phần khái niệm về truyện ngụ ngôn trong SGK - HS thảo luận và nhận xét cùng nhau . III/.Luyện tập: + Truyện ngụ ngôn là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần . Mượn chuyện về loài vật . . . + HS liệt kê tựa bài của các bài đã học: Ếch ngồi đáy giếng, Thầy bói xem voi, đeo nhạc cho mèo , Chân-tay-tai-mắt-miệng. + Đặc điểm cơ bản của truyện ngụ ngôn là : - Phê phán cái sai, cái không đúng của cá nhân . - Khuyên mọi người phải : Mở rộng tầm hiểu biết, cách xem xét sự vật một cách toàn diện, phải đoàn kết trong cuộc sống và mọi công việc . Hoạt động 5 : Củng cố - Dặn dò . 4.Củng cố : - Truyện “chân,tay,tai,mắt,miệng” cho các em bài học gì ? - Trong truyện sử dụng nghệ thuật gì để miêu tả như con người ? 5.Dặn dò : - Bài vừa học : Nắm được nội dung , ý nghĩa của truyện. - Chuẩn bị bài mới : Soạn bài “treo biển”; “lợn cưới, áo mới THCHD ” để chuẩn bị cho tuần sau tuần 13 – tiết 3 trong tuần (GV hướng dẫn học sinh soạn bài) Bài sẽ trả bài : Học lại các bài thuộc phân mơn tiếng Việt để chụẩn bị kiểm tra một tiết : vào tiết 2 trong tuần (GV nhắc lại lần 2) . 1. Từ và cấu tạo từ tiếng Việt . 2. Từ mượn . 3. Nghĩa của từ . 4. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ . 5. Chữa lỗi dùng từ . 6. Danh từ. 7. Cụm danh từ . - Học ghi nhớ từng bài. - Xem lại các bài tập đã giải của mỗi bài  Hướng dẫn tự học : - Đọc kỹ truyện , tập kể diễn cảm câu chuyện theo đúng trình tự các sự việc . - Học thuộc lòng định nghĩa truyện ngụ ngơn và kể tên các truyện ngụ ngơn đã học . - Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên - Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên Tuần : 12 Tiết : 45 NS: ND: KIEÅM TRA TIEÁNG VIEÄT I/. Mục tiêu: -Củng cố lại toàn bộ kiến thức về phân môn tiếng Việt ở các bài từ (1) đến (11). -Tự đánh giá được năng lực của mình trong việc tiếp thu bài. II/. Kiến thức chuẩn: III/. Hướng dẫn - thực hiện: Hoạt động1: Khởi động 1.Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới: Giới thiệu đề : Đề có hai phần chính - Phần 1: Trắc nghiệm - Phần 2: Tự luận Hoạt động 2: Gợi ý cách làm bài. - Câu nào biết làm trước . - Cần xác định kỹ yêu cầu trước khi làm bài. - Không khoanh tròn 2 câu trở lên(trắc nghiệm) - Khi cảm thấy chọn không đúng , nếu chọn lại câu khác thì phải đánh chéo vào câu đã bỏ. Hoạt động 3: Những quy định khi làm bài - Không quay cóp . - Không xem tài liệu . - Không trao đổi. - Không sử dụng viết mực đỏ, viết xóa khi làm bài Hoạt động 4: Phát đề - Đề phô tô : Phát cho Hs mỗi em một đề . Hoạt đông 5: Quan sát làm bài -Thu bài - Trong quá trình HS làm bài GV quan sát và nhắc nhở HS vi phạm . - Sau khi HS làm bài xong - > GV thu bài và kiểm tra số lượng bài . HỌ, TÊN:______________________ ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT – TIẾNG VIỆT KHỐI 6 LỚP: 6/……… NGÀY ……./11/2010 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN I. Tr ắc nghiệm :(3 điểm ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất. Câu1: Trong câu “ Mặc dù còn một số yếu điểm nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.”, từ ngữ nào dùng không đúng nghóa ? A. Mặc dù B. Yếu điểm C. Tiến bộ. D. Còn Câu 2: Khi viết danh từ riêng chỉ họ, tên người phiên âm qua âm Hán Việt ta viết như thế nào ? A. Viết hoa toàn bộ. B. Viết hoa phụ âm đầu. C. Viết hoa phụ âm đầu của mỗi tiếng. D. Không cần phải viết hoa. Câu 3: Từ nhiều nghóa là từ có nhiều nghóa đúng hay sai ? A. Đúng B. Sai Câu 4: Danh từ là từ chỉ người , vật , hiện tượng , khái niệm đúng hay sai ? A. Đúng B. Sai Câu 5: Nối cột A với cột B : A Cột nối B 1. Từ láy 2. Từ ghép 3. Từ đơn 4. Từ mượn A. Xà phòng,Thiên, Đòa, Nam nhi B. Nhà , cửa , bàn , ghế, bảng . C. Nhà cửa,Sách vở,quần áo . D. Xanh xanh,xinh xinh,long lanh Câu 6 : Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống : băn khoăn, khinh khỉnh A . . . . . . . . . . . . . . . : Tỏ ra kiêu ngạo và lạnh nhạt không thèm để ý đến người đang tiếp xúc với mình . B . . . . . . . . . . . . . . . . : Không yên lòng vì có những điều phải suy nghỉ . lo liệu . II. Tự luận : (7 điễm ) Câu 1(1,5 điểm) Thế nào gọi là danh từ ? Cho ví dụ . Câu 2: (2,5 điểm) Xếp các từ sau thành câu đơn hai thành phần đúng ngữ pháp: nên, chúng ta, trong, trung thực, kiểm tra. Câu 3 (1 ,5 điểm) Học sinh tự đặt một câu có sử dụng danh từ riêng, gạch dưới danh từ riêng đó. Câu 4: (1,5 điểm) Chữa một số câu sau đây do lỗi dùng từ không đúng . Câu Từ dùng không đúng Từ cần thay thế a. Ngày mai chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh . b. ng hoạ só già nhấp nháy bộ ria mép quen thuộc c. Tiếng Việt có khả năng diễn tả linh động mọi trạng thái tình cảm của con người . d. Có một bạn còn bàng quang với lớp . e. Vùng này còn khá nhiều thủ tục như : ma chay, cưới xin đều có cỗ bàn linh đình ; ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái, …. f. Chúng ta có nhiệm vụ giữ gìn những cái tinh tú của văn hoá dân tộc . -HẾT- ĐÁP ÁN : KIỂM TRA MỘT TIẾT – TIẾNG VIỆT L6 - NGÀY …… / 11 / 2010 I. Trắc nghiệm: (3 điểm ) CÂU 1 2 3 4 5 6 ĐÁP ÁN B C A A 1D,2C,3C,4A A.Khinh khỉnh B. Khinh bạc ĐIỂM 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 II. Tự luận: (7 điểm ) CÂU NỘI DUNG CẦN ĐẠT ĐIỂM 1 Danh từ là từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm, …… HS viết ra ví dụ đúng (tuỳ học sinh) . 0,75 0,75 2 Chúng ta nên trung thực trong kiểm tra . 2,5 3 VD: Chúng tôi là học sinh trường . . . - Có gạch dưới từ danh từ - Đúng là danh từ riêng - Có chủ – vò rõ ràng - Câu tự đặt 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 4 Từ dùng không đúng Từ cần thay thế a thăm quan tham quan 0,25 b nhấp nháy mấp máy 0,25 c linh động sinh động 0,25 d bàng quang bàng quan 0,25 e thủ tục hủ tục 0,25 f tinh tú tinh tuý hoặc tinh hoa 0,25 Hoạt động 6: C ủng cố - dặn dò : 1.Củng cố: Như ở Hoạt động 3 2. Dặn dò: a. Bài vừa học: Tự nhận xét bài làm của mình qua nội dung đã ghi trong vở để có hướng phấn đấu tích cực hơn cho lần sau. b.Soạn bài: Trả bài viết số 2 - Lập lại dàn bài ở nhà theo đề đã làm ở lớp để đối chiếu với dàn bài chung của lớp. - Chuẩn bị một quyển sổ ghi chép để ghi nhận lại những ưu, khuyết điểm- từ đó có hướng khắc phục và phát huy tốt hơn. c.Trả bài: Kiểm tra phần chuẩn bị ở nhà của HS Tuần : 12 Tiết : 45 NS: ND: TRẢ BÀI VIẾT SỐ 2 I/. Mục tiêu: - Biết tự đánh giá bài tập làm văn của mình theo u cầu đã nêu trong sgk - Biết tự sửa chữa các lỗi trong bài làm văn của mình và rút kinh nghiệm cho lần sau. II/. Kiến thức chuẩn: III/. Hướng dẫn - thực hiện: Hoạt động1 :Khởi động 1.Ổn định : 2.Kiểm tra bài cũ : 3.Bài mới : Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu đề và lập dàn bài (có biểu điểm). Đề: Kể về một tấm gương tốt trong học tập mà em biết . *Tìm hiểu đề: u cầu: + Hình thức: Kể (tự sự) + Nội dung: Gương học tốt trong học tập . + Giới hạn phạm vi: Trường học của em, trong xã hội; Sách báo, đài *Dàn bài - Mở bài: Giới thiệu chung : Hoàn cảnh xuất hiện người học tốt .(1.5đ) - Thân bài: Diễn biến của chuyện : (6 điểm ) Tuỳ học sinh mà các em nêu ra được gương học tốt (trường học, sách báo, đài ) - Kết bài: Cảm nghó (1.5đ ) - Học tập gương học tốt . - Cố gắng trở thành người có ích sau này . Ghi chú: Một điểm hình thức Hoạt động 3: Thơng qua kết quả làm bài. LỚ P T S 1→2. 5 3→3. 5 4→4. 5 5→5. 5 6→6. 5 7→7. 5 8→8. 5 9→9. 5 10.0 6 3 31 00 01 04 10 09 03 03 03 00 Hoạt động 4 : Nhận xét ưu , khuyết điểm. [...]... với đề văn xem có sát với đề chưa, nội dung có xoay quanh chủ đề khơng ? - Lập dàn bài cho đề (đ) và đề (g) c Trả bài: Kiểm tra vở bài soạn NS: ND: Tuần : 12 Tiết : 45 LUYỆN TẬP XÂY DỰNG BÀI TỰ SỰ KỂ CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG I/ Mục tiêu: - Hiểu được các u cầu của bài làm văn tự sự, thấy rõ hơn vai trò,đặc điểm của lời văn tự sự, sửa những lỗi chính tả phổ biến (qua phần trả bài) - Nhận thức được đề văn kể... thực, khơng bịa đặt Hỏi: Em hãy tìm một hoặc hai đề văn tự sự cùng loại ? - Nhận xét Theo dõi cách làm một đề tập làm văn kể chuyện đời thường - Gọi HS đọc đề và bài tham khảo phải chân thật, không bòa đặt - HS lắng nghe - HS suy nghó – trả lời - Nghe - HS chia nhóm tìm đề văn “Kể chuyện về ơng (hay bà) của em” (SGK trang 119, 120 , 121 ) - HS đọc đề văn Hỏi: Đề u cầu làm việc gì ? - HS trả lời : sát... người khác Hỏi: Bài làm trang 120 , 121 (kể về ơng) những chi tiết nào là thể hiện tính khí của người già ? -> Ý thích và tình thương con cháu GV chốt : Tóm lại , khi kể về một nhân vật nào đó thì cần đạt các ý sau : kể được đặc điểm của nhân vật , hợp với lứa tuổi, có tính khí và ý thích riêng, có chi tiết việc làm đáng nhớ và có ý nghĩa Hỏi: Xem bài tham khảo SGK trang 120 ,121 , em hãy tìm đâu là phần... một bài kể truyện đời thường gồm có mấy phần ? hãy kể ra - Thực hiện theo yêu cầu 5.Dặn dò : của giáo viên Bài vừa học : Hiểu thế nào là đề văn kể chuyện đời thường và biết cách lập một dàn bài cho loại đề ấy Chuẩn bị bài mới : Viết bài tập làm văn số 3 (làm tại lớp) Xem kĩ và có hướng thực hiện các đề văn sau: Đề 1: Kể về một người thân của em (ơng bà, bố mẹ, anh chị ) Đề 2:Kể về chuyện vui sinh hoạt... sinh hoạt (như nhận lầm, nhát gan, ) Đề 3: Kể về những đổi mới của quê em Bài sẽ trả bài : Cách làm một bài văn tự sự - Thực hiện theo yêu cầu  Hướng dẫn tự học : Về nhà tập tìm ý, làm dàn bài một bài văn của giáo viên kể chuyện đời thường và viết thành bài văn các đề trong SGK DUYỆT Ngày ……tháng …… năm 2010 Tổ Trưởng Huỳnh Cơng Trạng ... - Xem lại quy tắc viết hoa ở bài “Danh từ” tiếp theo Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò 4.Củng cố : Đọc và sửa bài - GV chọn hai bài để đọc trước lớp + Một bài có điểm số nhỏ nhất + Một bài có điểm số cao nhất - Đọc xong, gọi Hs nhận xét - GV phân tích để hs thấy cái hay cái chưa hay của bài văn 5.Dặn dò: a.Bài vừa học:Xem lại cách làm bài văn tự sự; tìm đọc nhiều sách có nội dung lành mạnh b.Soạn bài:... kể chuyện đời thường, biết tìm ý, lập dàn bài - Thực hành lập dàn bài II/ Kiến thức chuẩn: 1.Kiến thức : - Nhân vật và sự việc được kể trong kể chuyện đời thường - Chủ đề, dàn bài, ngơi kể, lời kể trong kể chuyện đời thường 2.Kĩ năng : Làm một bài văn kể chuyện đời thường III/ Hướng dẫn - thực hiện: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1 : Khởi động 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra... – ghi tựa 1.Tìm hiểu các đề văn Hoạt động 2 : Hình thành kiến thức Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các đề văn kể chuyện đời thường GV giảng về kể chuyện đời thường :Kể chuyện về đời sống thường nhật, hằng ngày (xung quanh mình, nhà mình, trường mình, làng mình, cuộc sống thực tế…)Người kể tưởng tượng, hư cấu nhưng khơng a Kể về một kĩ niệm làm thay đổi sự thật, làm sao cho đáng nhớ thật hấp dẫn - có ý... tế…)Người kể tưởng tượng, hư cấu nhưng khơng a Kể về một kĩ niệm làm thay đổi sự thật, làm sao cho đáng nhớ thật hấp dẫn - có ý nghĩa b Kể một chuyện vui - GV dán 7 đề văn trên bằng bảng sinh hoạt phụ c Kể về người bạn mới a Kể về một kĩ niệm đáng nhớ quen b Kể một chuyện vui sinh hoạt d Kể về một cuộc gặp c Kể về người bạn mới quen gỡ d Kể về một cuộc gặp gỡ đ Kể về những đổi mới đ Kể về những đổi mới... kể về người đàn ông GV chốt : Khi kể HS nên kể phiếm chỉ hoặc dùng tên giả để tránh trường hợp gây ra thắc mắc Hỏi :Các sự việc nêu lên có xoay quanh chủ đề về người ơng hiền từ, u hoa, u cháu khơng ? -> Các sự việc kể trong bài có xoay quanh chủ đề người ông hiền từ, yêu hoa, yêu cháu - GV cho HS đọc dàn bài SGK trang 120 ( kể về người ơng) sau đó nhận xét các ý trong dàn bài -> Một ý : giới thiệu . nghĩa của truyện. - Chuẩn bị bài mới : Soạn bài “treo biển”; “lợn cưới, áo mới THCHD ” để chuẩn bị cho tuần sau tuần 13 – tiết 3 trong tuần (GV hướng dẫn. . - Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên - Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên Tuần : 12 Tiết : 45 NS: ND: KIEÅM TRA TIEÁNG VIEÄT I/. Mục tiêu: -Củng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 CHUẨN TUẦN 12, GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 CHUẨN TUẦN 12,

Hình ảnh liên quan

+ Hình thức: Kể (tự sự) - GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 CHUẨN TUẦN 12

Hình th.

ức: Kể (tự sự) Xem tại trang 10 của tài liệu.
- GV dán 7 đề văn trên bằng bảng phụ. - GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 CHUẨN TUẦN 12

d.

án 7 đề văn trên bằng bảng phụ Xem tại trang 14 của tài liệu.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN