0

Giáo án Âm nhạc lớp 1HKI (CKTKN)

65 443 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 14:10

Giáo án m Nhạc lớp 1 Tuần : 1 Ngày soạn: Tiết: 1 Ngày giảng: Học hát bài : Q HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (Dân Ca Nùng – Đặt Lời: Anh Hồng) I. u cầu - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết vỗ tay theo bài hát. * Biết gõ đệm theo bài hát II. Chuẩn bị của giáo viên: - Hát chuẩn xác bài Q hương tươi đẹp. - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách,trống nhỏ, mõ), máy nghe, băng hát mẫu. - Tranh minh hoạ, ( Nếu có) về dân tộc ít người thuộc vùng núi phía Bắc. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Khơng tiến hành vì là bài đầu tiên 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Dạy bài hát Q hương tươi đẹp. - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. +Treo tranh và giới thiệu qua cho HS biết : Đây là bài dân ca của dân tộc Nùng. HS sống ở những vùng rừng núi phía Bắc nước ta. Với giai điệu mượt mà, êm ả, bài hát ngợi ca tình yêu quê hương đất nước và con người, do nhạc sĩ Anh Hồng đặt lời mới. - Cho HS nghe băng hát mẫu( GV hát cho HS nghe). - HD HS tập đọc lời ca từng câu theo tiết tấu ( bài chia làm 5 câu). -Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát 2 – 3 lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Chú ý những tiếng cuối câu hát ứng với trường độ từng nốt để nhắc HS ngân đúng phách - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sửa cho HS(nếu các em hát chưa đúng u -Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát mẫu) - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn. Hát ngân đúng phách theo hướng dẫn của GV. HS thực hiện hướng dẫn của GV + Hát đồng thanh. + Hát theo dãy, nhóm. + Hát cá nhân Giáo viên : Mai Thò Chung 1 Giaùo aùn Aâm Nhaïc lôùp 1 cầu). - Cho nhận xét *Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa. - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách: Quê hương em biết bao tươi đẹp… x x x x - GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách * Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò: - Gọi số em hát tốt lên biểu diễn trước lớp - Cho nhận xét, tuyên dương. - Cho HS ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách 1 lần trước khi kết thúc tiết học. - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, dân ca của dân tộc nào? - Nhận xét chung ( khen thưởng các em thuộc lời, gõ phách và biết vận động phụ họa nhịp nhàng, đúng yêu cầu; nhắc nhở các em yêu cầu trung trong tiết học cần cố gắng hơn). Dặn HS về ôn bài hát vừa tập - Nhận xét - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh phách, trống nhỏ, mõ. Theo hướng dẫn của GV - HS biểu diễn theo tốp ca, đơn ca. - Nhận xét - Ôn lại bài hát theo hướng dẫn của GV - Trả lời + Bài: Quê hương tươi đẹp. + Dân ca Nùng - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và ghi nhớ *RKN: . . . Giaùo vieân : Mai Thò Chung 2 Giaùo aùn Aâm Nhaïc lôùp 1 Tuần : 2 Ngày soạn: Tiết: 2 Ngày giảng: Ôn tập bài hát : QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP I. Yêu cầu : - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát. * Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Máy nghe và băng nhạc. - Nhạc cụ gõ ( Song loan, thanh phách, trống nhỏ, mõ) III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động1:Ôn bài hát: Quê hương tươi đẹp. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp. - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, đó là dân ca của dân tộc nào? - HD HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: + Bắt giọng cho HS hát - Cho nhận xét + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách - Hướng dẫn HS đứng hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Mời HS lên biễu diễn trước lớp. - Nhận xét, tuyên dương. *Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. - GV hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay theo tiết tấu : Quê hương em biết bao tươi đẹp . - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. + Tên bài hát: Quê hương tươi đẹp + Dân ca của dân tộc Nùng - Hát theo hướng dẫn của GV + Hát ĐT, dãy bàn, tổ nhóm, cá nhân. - Nhận xét + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. - Hát kết hợp với vận động phụ họa theo hướng dẫn. - HS biễu diễn trước lớp:+ Từng nhóm + Cá nhân - Nhận xét. - Chú ý nghe và xem GV làm mẫu - HS thực hiện gõ đệm theo tiết tấu. + Cả lớp. + Từng dãy, nhóm Giaùo vieân : Mai Thò Chung 3 Giaùo aùn Aâm Nhaïc lôùp 1 X x x x x x x - Nhận xét , tuyên dương * Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò -GV mở băng mẫu để HS hát và vận động theo nhạc) - Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn. - Dặn HS về ôn lại bài hát Quê hương tươi đẹp, tập vỗ tay đúng phách và đúng tiết tấu lời ca. + Cá nhân - Nhận xét ( xem bạn nào, nhóm nào thực hiện đúng, hay nhất, nhóm nào chưa đều) - HS hát ĐT một lần - HS lắng nghe - Ghi nhớ RKN: . . . Giaùo vieân : Mai Thò Chung 4 Giaùo aùn Aâm Nhaïc lôùp 1 Tuần : 3 Ngày soạn: Tiết: 3 Ngày giảng: Học hát bài : MỜI BẠN VUI MÚA CA (Nhạc và lời : Phạm Tuyên) I. Yêu cầu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát * Biết gõ đệm theo phách của bài hát. II. Chuẩn bị của GV: - Hát chuẩn xác bài Mời bạn vui múa ca. - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách, trống nhỏ, mõ). - Máy nghe, băng hát mẫu - Tranh minh họa. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, cho cả lớp hát lại đt 1 lần. 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1:Dạy bài hát: Mời bạn vui múa ca. - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. + Treo tranh và giói thiệu cho HS biết : Bài hát Mời bạn vui múa ca được trích từ nhạc cảnh Mèo đi câu cá của nhạc sĩ Phạm Tuyên. - Cho HS nghe băng hát mẫu - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu theo tiết tấu - Cho HS luyện thanh - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Chú ý những chỗ lấy hơi ( sau nốt trắng) để hướng dẫn HS lấy hơi và ngân đúng phách. - Sau khi tập xong bài hát , cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu cầu) - Cho HS luyện hát theo nhiều hình thức - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - Nghe băng mẫu ( hoặc GV hát) - Tập đọc lời ca theo HD. - Luyện thanh. - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. - Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn. Hát ngân đúng phách theo hướng dẫn của GV. - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng + Hát đồng thanh. + Hát theo dãy, nhóm + Hát cá nhân . Giaùo vieân : Mai Thò Chung 5 Giaùo aùn Aâm Nhaïc lôùp 1 - Cho nhận xét, tuyên dương. * Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo : Chim ca líu lo. Hoa như đón chào.Bàu trời . Tiết tấu: x x x x x x x x x x Phách : x x xx x x xx x x * Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò. - Cho HS ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần trước khi kết thúc tiết học. - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát. - Qua lời bài hát tác giả muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì ? - Nhận xét chung ( khen những em hát thuộc lời, gõ phách và biết vận động phụ họa nhịp nhàng, đúng yêu cầu; nhắc nhở những em chưa tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn ). Dặn HS về ôn lại bài hát vừa tập . - Nhận xét. - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo sử dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh phách, trống nhỏ, mõ, theo hướng dẫn của GV. -Ôn lại bài hát theo hướng dẫn của GV. + Bài : Mời bạn vui múa ca. + Tác giả Phạm Tuyên. - HS nêu cảm nghĩ - Chú ý nghe giáo viên nhận xét, dặn dò và nghi nhớ. RKN: . . . Giaùo vieân : Mai Thò Chung 6 Giaựo aựn Aõm Nhaùc lụựp 1 Tun : 4 Ngy son: Tit: 4 Ngy ging: ễn tp bi hỏt : MI BN VUI MA CA TRề CHI: THEO BI NG DAO NGA ễNG V I.Yờu cu: - Bit hỏt theo giai iu v li ca. - Bit hỏt kt hp vn ng ph ho n gin -Tham gia trũ chi * Bit hỏt ỳng li ca * Tham gia tp biu din bi hỏt II. Chun b ca GV: - Mỏy nghe v bng nhc - Nhc c gừ ( song loan, thanh phỏch, trng nh, mừ) - Nm vng trũ chi, chun b mt vi thanh tre hoc que di 0,5m gi lm roi nga. III. Cỏc hot ng dy hc ch yu. 1. n nh t chc: Nhc nh HS sa t th ngi ngay ngn 2. Kim tra bi c: Kt hp kim tra trong quỏ trỡnh ụn tp 3. Bi mi: Hot ng ca GV Hot ng ca HS * Hot ng 1: ễn tp bi hỏt Mi bn vui mỳa ca. - Cho HS nghe giai iu bi hỏt Mi bn vui mỳa ca. - Hi hc sinh tờn bi hỏt va c nghe giai iu, sỏng tỏc ca nhc s no. - Hng dn HS ụn li bi hỏt bng nhiu hỡnh thc. + Bt ging cho HS hỏt ( GV gi nhp bng tay) + Cho HS hỏt v v tay m theo phỏch, theo tit tu li ca. - Hng dn HS hỏt kt hp vn ng ph ha - Mi HS lờn biu din trc lp. - Nhn xột * Hot ng 2:Trũ chi theo ng dao:Nga ụng ó v. - Hng dn HS c cõu ng dao theo õm hỡnh tit tu. Nhong nhong nhong nga ụng ó v Ct c B cho nga ụng n - Ngi ngay ngn, chỳ ý nghe giai iu bi hỏt. - oỏn tờn bi hỏt v tỏc gi + Tờn bi: Mi bn vui mỳa ca. + Tỏc gi: Phm Tuyờn - Hỏt theo hng dn ca GV + Hỏt khụng cú nhc + Hỏt kt hp v tay hoc gừ m theo phỏch, tit tu li ca. - Hỏt kt hp vi vn dng ph ha theo hng dn. - HS biu din trc lp. + Tng nhúm + Cỏ nhõn. - Chỳ ý nghe GV c mu. - HS thc hin c cõu ng dao v v tay hoc gừ m theo tit tu. S dng thanh phỏch gừ m. Giaựo vieõn : Mai Thũ Chung 7 Giaùo aùn Aâm Nhaïc lôùp 1 - Sau khi đã đọc thuộc bài đồng dao đúng tiết tấu, GV hướng dẫn HS trò chơi “ cưỡi ngựa” như sau: - HS Nam: Miệng đọc câu đồng dao, hai chân kẹp que giả làm ngựa vào đầu gối và nhảy theo phách, ai để rơi que là thua cuộc. + HS nữ: Một tay cầm roi ngựa, một tay giả như đang nắm cương ngựa, chân nhảy theo phách, ai nhảy không đúng là thua. * Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò. - Kết thúc tiết học, GV có thể cùng hát với HS bài hát Mời bạn cùng múa ca hát và vận động theo nhạc. - Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biễu diễn chưa đạt cần cố gắng hơn). + Cả lớp. + Từng dãy. + Cá nhân - HS nghe hướng dẫn - HS tham gia trò chơi, mỗi đội chia thành hai nhóm ( nam, nữ). Nhóm nam thi trước. Các bạn còn lại ở dưới lớp vừa đọc đồng thanh bài đồng dao vừa vỗ tay theo phách. - HS ôn hát theo hướng dẫn - HS lắng nghe và ghi nhớ RKN: . . . Giaùo vieân : Mai Thò Chung 8 Giaùo aùn Aâm Nhaïc lôùp 1 Tuần : 5 Ngày soạn: Tiết: 5 Ngày giảng: Ôn tập hai bài hát : QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP, MỜI BẠN VUI MÚA CA I. Yêu cầu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát. - Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát - Biết hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ đơn giản . * Thuộc lời ca của 2 bài hát. * Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca. II. Chuẩn bị của GV: - Máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách, trống nhỏ, mõ) - Một vài thanh tre hoặc que dài 0,5m giả làm roi ngựa III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. 1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Quê hương tươi đẹp. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, là dân ca của dân tộc nào? - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, tiết tấu lời ca ( Hoặc gõ đệm) + Hướng dẫn HS hát kết hợp với vận động phụ hoạ. ( Nhún theo nhịp) - Mời HS lên biểu diễn trước lớp ( Hát kết hợp vận động phụ họa) - Nhận xét *Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca. - GV treo tranh minh hoạ kết hợp cho HS nghe - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. + Quê hương tươi đẹp + Dân ca Nùng - Hát theo hướng dẫn của giáo viên + Hát ĐT, tổ nhóm, cá nhân + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. - Hát kết hợp với vận động phụ hoạ theo hướng dẫn. - HS biểu diễn trước lớp + Từng nhóm. + Cá nhân - Nhận xét - HS xem tranh, nghe giai điệu và Giaùo vieân : Mai Thò Chung 9 Giaựo aựn Aõm Nhaùc lụựp 1 giai iu bi hỏt HS oỏn tờn bi hỏt, tỏc gi sỏng tỏc. - GV hng dn HS ụn bi hỏt theo nhiu hỡnh thc - Nhn xột *Hot ng 3: Trũ chi theo bi ng dao: Nga ụng ó v. - Hng dn li cỏch thc chi, ụn c li bi ng dao Nga ụng ó v. Sau ú GV chia lp thnh 2 hoc 3 i chi, mi i gm 2 nhúm nam v n riờng, tin hnh trũ chi nh tit trc. * Hot ng 4: Cng c - Dn dũ. - Hi li bi - Cho HS hỏt T bi Mi bn vui mỳa ca - Kt thỳc tit hc, GV nhn xột ( khen cỏ nhõn v nhng nhúm biu din tt, nhc nh nhng nhúm cha t cn c gng hn). Nhc HS v ụn li 2 bi hỏt ó hc tr li: + Bi hỏt: Mi bn vui mỳa ca. + Tỏc gi: Phm Tuyờn - HS ụn hỏt theo hng dn. + C lp hỏt. + Tng dóy, nhúm + Cỏ nhõn. - Nhn xột - HS hỏt kt hp v tay hoc gừ m theo phỏch, theo tit tu li ca. - HS thc hin c cõu ng dao v v tay hoc gừ m theo tit tu - HS tham gia trũ chi, nhng em tit trc cha tham gia nờn tớch cc hn tit ny. - HS TLi - HS hỏt T bi Mi bn vui mỳa ca - HS lng nghe v ghi nh. RKN: . . . Giaựo vieõn : Mai Thũ Chung 10 [...]... biểu diễn trước lớp - HS biểu diễn trước lớp + Từng nhóm, cá nhân Nhận xét - Nhận xét Giáo viên : Mai Thò Chung 17 Giáo án m Nhạc lớp 1 * Hoạt động 2: Tập nói thơ theo tiết tấu - GV hướng dẫn HS tập vỗ tay hoặc gõ đệm - Chú ý nghe và xem GV làm mẫu theo âm hình tiết tấu + HS đọc âm hình tiết tấu bằng âm tượng thanh : ta Miệng đọc: Lá la la la , là lá la la + HS đọc kết hợp vỗ, gõ theo âm hình tiết tấu... Giáo viên : Mai Thò Chung 30 Giáo án m Nhạc lớp 1 Tuần 16 : Tiết: 16 Ngày soạn: Ngày giảng: NGHE QUỐC CA KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC I U CẦU: - Làm quen với bài Quốc ca - Biết khi chào cờ, hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang - Biết nội dung câu chuyện Nai Ngọc * Nhớ và nhắc lại một vài chi tiết ở nội dung câu chuyện Nai Ngọc II CHUẨN BỊ: - Máy nghe, băng nhạc bài Quốc ca - Nắm rõ nội... kết hợp vỗ tay đệm theo bài hát tiết tấu lời ca - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động - Hát kết hợp với vận động phụ họa phụ họa - Mời HS lên biểu diễn trước lớp ( hát kết - HS biểu diễn trước lớp theo : Giáo viên : Mai Thò Chung 19 Giáo án m Nhạc lớp 1 hợp vận động phụ họa + Từng nhóm + Cá nhân - Nhận xét - HS lắng nghe - Nhận xét *Hoạt động 2: Ơn tập bài hát Lý cây xanh - GV cho HS nghe giai điệu bài... Giáo viên : Mai Thò Chung 20 Giáo án m Nhạc lớp 1 Tuần 11 : Tiết: 11 Ngày soạn: Ngày giảng: Học hát bài : ĐÀN GÀ CON Nhạc : Phi - Líp – Pen - Cơ Lời : Việt Anh I U CẦU: - Biết hát theo giai điệu với lời 1 của bài hát - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát * Biết gõ đệm theo phách II CHUẨN BỊ: - Hát chuẩn xác bài Đàn gà con - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh... ý phát âm rõ lời, tròn - Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng u tiếng cầu), nhận xét + Hát đồng thanh + Hát theo dãy, nhóm Giáo viên : Mai Thò Chung 21 Giáo án m Nhạc lớp 1 - Cho nhận xét *Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm theo phách - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, GV làm mẫu: + Hát cá nhân - HS xem GV thực hiện mẫu - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ... Giáo viên : Mai Thò Chung 24 Giáo án m Nhạc lớp 1 Tuần 13 : Tiết: 13 Ngày soạn: Ngày giảng: Học hát bài : SẮP ĐẾN TẾT RỒI (Nhạc Và Lời: Hồng Vân) I U CẦU: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát * Biết gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca II CHUẨN BỊ: - Hát chuẩn xác bài Sắp đến Tết rồi - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh... RKN: Giáo viên : Mai Thò Chung 26 Giáo án m Nhạc lớp 1 Tuần 14 : Tiết: 14 Ngày soạn: Ngày giảng: Ơn tập bài hát : SẮP ĐẾN TẾT RỒI I U CẦU: -Biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc vận động phụ hoạ đơn giản *Tập đọc lời ca theo tiết tấu II CHUẨN BỊ: - Máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( thanh phách, song loan, trống nhỏ, mõ) -... Giáo viên : Mai Thò Chung 28 Giáo án m Nhạc lớp 1 Tuần 15 : Tiết: 15 Ngày soạn: Ngày giảng: Ơn tập 2 bài hát: ĐÀN GÀ CON, SẮP ĐẾN TẾT RỒI I.U CẦU: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời a của 2 bài hát - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản * Thuộc lời ca của 2 bài hát * Làm quen biểu diễn bài hát II CHUẨN BỊ - Máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách,... nghe giai điệu, ai tác giả sáng tác bài hát? - Hướng dẫn học sinh ơn lại bài hát với nhiều hình thức: + Bắt giọng cho học sinh hát ( Giáo viên giữ nhịp bằng tay) Giáo viên : Mai Thò Chung Hoạt động của HS - Ngồi ngay ngắn, chú ý xem tranh và nghe giai điệu bài hát - Đốn tên bài hát và tác giả - Hát theo hướng dẫn của GV: +Hát theo ĐT, dãy bàn, tổ nhóm, cá nhân 29 Giáo án m Nhạc lớp 1 + Cho HS hát và vỗ... Giáo viên : Mai Thò Chung 16 Giáo án m Nhạc lớp 1 Tuần 9 : Tiết: 9 Ngày soạn: Ngày giảng: Ơn tập bài hát: LÝ CÂY XANH TẬP NĨI THƠ THEO TIẾT TẤU ( Tiết tấu của bài : Lý cây xanh) I U CẦU: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản * Tập nói thơ theo tiết tấu của bài hát “Lý cây xanh” II CHUẨN BỊ: - Máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song . Giáo án m Nhạc lớp 1 Tuần : 1 Ngày soạn: Tiết: 1 Ngày giảng: Học hát bài : Q HƯƠNG. hát. * Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Máy nghe và băng nhạc. - Nhạc cụ gõ ( Song loan, thanh phách, trống nhỏ, mõ) III.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 1HKI (CKTKN), Giáo án Âm nhạc lớp 1HKI (CKTKN),

Hình ảnh liên quan

- HD HS ơn lại bài hát bằng nhiều hình thức: - Giáo án Âm nhạc lớp 1HKI (CKTKN)

n.

lại bài hát bằng nhiều hình thức: Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Từ cách nĩi theo âm hình tiết tấu trên, GV cho HS vận dụng vào các bài thơ 4 chữ để đọc theo âm hình tiết tấu: - Giáo án Âm nhạc lớp 1HKI (CKTKN)

c.

ách nĩi theo âm hình tiết tấu trên, GV cho HS vận dụng vào các bài thơ 4 chữ để đọc theo âm hình tiết tấu: Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Luyện tập hát nhiềulần theo nhiều hình thức  - Giáo án Âm nhạc lớp 1HKI (CKTKN)

uy.

ện tập hát nhiềulần theo nhiều hình thức Xem tại trang 34 của tài liệu.
- Bảng phụ minh hoạ chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang. - Giáo án Âm nhạc lớp 1HKI (CKTKN)

Bảng ph.

ụ minh hoạ chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang Xem tại trang 42 của tài liệu.
- Tranh minh hoạ hình ảnh tranh bồ câu trắng tượng trưng cho hồ bình. - Giáo án Âm nhạc lớp 1HKI (CKTKN)

ranh.

minh hoạ hình ảnh tranh bồ câu trắng tượng trưng cho hồ bình Xem tại trang 49 của tài liệu.
- Biểu diễn nhuần nhuyễn bài hát theo hình thức đơn ca, song ca và tốp ca. - Giáo án Âm nhạc lớp 1HKI (CKTKN)

i.

ểu diễn nhuần nhuyễn bài hát theo hình thức đơn ca, song ca và tốp ca Xem tại trang 58 của tài liệu.
-Gọi một nhĩm lên bảng trình bày bài hát. - Giáo án Âm nhạc lớp 1HKI (CKTKN)

i.

một nhĩm lên bảng trình bày bài hát Xem tại trang 58 của tài liệu.
-GV biểu diễn bài hát theo hình thức đơn ca để HS theo dõi. - Giáo án Âm nhạc lớp 1HKI (CKTKN)

bi.

ểu diễn bài hát theo hình thức đơn ca để HS theo dõi Xem tại trang 59 của tài liệu.