0

GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 1: TIẾT 4

2 1,136 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2013, 11:10

TUẦN 4 TIẾT 4 ( ) Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca  Trò chơi: Theo bài đồng dao Ngựa ông đã về  I. MỤC TIÊU - Hát đúng giai điệu và lời ca. - Tập biểu diễn và vận động phụ hoạ. - Đọc bài đồng dao Ngựa ông đã về để tập luyện về một âm hình tiết tấu. - Giáo dục các em mạnh dạn, tích cực tham gia trò chơi để vui chơi học tập. II. CHUẨN BỊ - Đàn đệm và hát thành thạo bài hát: Mời bạn vui múa ca (F, R037, Tp100). - Nhạc cụ, thanh phách, song loan. - Một vài thanh que để giả làm ngựa và roi ngựa. - Nắm vững trò chơi: + Với HS nam: Miệng đọc câu đồng dao, hai chân kẹp que vào đầu gối (giả làm ngựa) nhảy theo phách, ai để que rơi là thua cuộc. + Vơi HS nữ: Một tay cầm roi ngựa, một tay giả như nắm cương ngựa, hai chân chuyển động như đang cưỡi ngựa và quất roi cho ngựa phi nhanh. - Đọc câu đồng dao “Nhong nhong nhong ngựa ông đã về, cắt cỏ Bồ Đề cho ngưa ông ăn” theo tiết tấu: 2 4 x x x . x x x x . x x x x x x x x x x III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1. Phần mở đầu (7 phút) - F, R037, Tp100: Đàn đệm bài hát Mời bạn vui múa ca: + Cả lớp hát đồng thanh. + Gọi 4 HS lên hát kiểm tra. - Nhận xét. - Giới thiệu nội dung tiết dạy: Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca. Trò chơi: Theo bài đồng dao Ngựa ông đã về. 2. Phần hoạt động (23 phút) Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 13 phút Hoạt động 1 Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca 10 phút Mục tiêu: Hát đúng giai điệu và lời ca. - F, R 037, Tp 100: Đàn đệm bài hát Mời bạn vui múa ca. + Cho HS hát đồng thanh. Sửa chữa những sai sót cho HS. + Hát kết hợp gõ đệm (vỗ tay) theo phách, theo tiết tấu lời ca và chân nhún nhòp nhàng. + Tổ chức hát biểu diễn trước lớp. Hoạt động2 Trò chơi theo bài đồng dao Ngựa ông đã về. Mục tiêu: Biết chơi trò chơi - Đọc câu đồng dao theo tiết tấu (ghi trong phần chuẩn bò). - Chia lớp thành nhiều nhóm: Nhóm “giả làm ngựa”, nhóm “giả cưỡi ngựa”, nhóm gõ phách, nhóm gõ song loan. - Thực hiện trò chơi (như đã chuẩn bò). - Lớp ôn hát. - Tổ thực hiện. - Xung phong hát biểu diễn. - Lớp đọc theo hướng dẫn. - Chấp hành sự chia nhóm. - Mạnh dạn tham gia trò chơi. 3. Phần kết thúc (5 phút) - Cả lớp bài hát Mời bạn vui múa ca. - Giáo dục.- Nhận xét. - Dặn dò. Rút kinh nghiệm: . TUẦN 4 TIẾT 4 ( ) Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca  Trò chơi: Theo bài đồng dao. đệm bài hát Mời bạn vui múa ca: + Cả lớp hát đồng thanh. + Gọi 4 HS lên hát kiểm tra. - Nhận xét. - Giới thiệu nội dung tiết dạy: Ôn tập bài hát: Mời bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 1: TIẾT 4, GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 1: TIẾT 4,