0

giáo án am nhac lop 1

82 449 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 14:10

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC TRỌNG TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG Thực hiện: Tổ Sử – Đòa - CD Ngoại Ngoại khoá khoá Tiếng vọng non Tiếng vọng non sông sông Voøng Voøng thi thi KHÔÛI ÑOÄNG 7 KHÔÛI ÑOÄNG 7 Câu hỏi 1: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời dưới triều đại nào? Đáp án : : Triều Lý (bộ luật hình thư ) Câu hỏi 2: Chùa một cột còn có tên khác là gì? Đáp án: Diên Hựu Câu hỏi 3: Quốc hiệu Việt Nam có từ triều đại nào? Đáp án : : Triều Nguyễn (Nguyễn Ánh) Câu hỏi 4: Năm 2010 chúng ta kỉ niệm bao nhiêu năm Thăng Long – Hà Nội? Đáp án : : 1000 năm Câu hỏi 5: Thế giới có mấy châu lục? Đáp án : : 6 châu lục (Á, Âu, Phi, Mó, Đại dương, Nam cực) Câu hỏi 6: Động vật nào ở bò sát có tim 4 ngăn? Đáp án : : Cá sấu Câu hỏi 7: Ranh giới chia cắt nước ta thành Đàng Trong và Đàng ngoài? Đáp án : : Sông Gianh (Quảng Bình) Câu hỏi 8: Văn bản:“Ý nghóa văn chương” của tác giả nào? Đáp án : : Hoài Thanh [...]... tiếp Ô số 1: Gồm 12 chữ cái: Người anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dòch lòch sử Điện Biên Phủ 19 54 P H A N Đ Ì N H G I Ó T Ô số 2: Gồm 8 chữ cái: Người anh hùng trong trận đánh ở Đông Khê 19 50 bò giập nát cánh tay nhưng vẫn ôm bộc phá xông lên tiêu diệt lô cốt đòch L A V Ă N C Ầ U số 3: Gồm 9 chữ cái: Đọan trích này nói về ai? “Nửa đêm về sáng một ngày cuối năm, năm 19 31 kẻ thù hèn... vật nào có thân nhiệt ổn đònh? Đáp án: Lớp chim, thú Câu hỏi 10 : Khoa thi đầu tiên đầu tiên của nước ta được tổ chức vào năm nào? Đáp án: Năm 10 75 (Triều Lý) Vò n g thi KHỞ I ĐỘ N G 6 Câu hỏi 1: Bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa? Đáp án: Nhò và Nh Vó tuyến nào dài nhất? Câu hỏi 2: Đáp án: Đường xích đạo Câu hỏi 3: Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm nào? Đáp án: Năm 40 Câu hỏi 4: Văn bản “Bài... vật nào? Đáp án: Dế Mèn Câu hỏi 5: Lý Bí đặt tên nước là gì sau khi đánh tan quân xâm lược? Đáp án: Vạn Xuân Câu hỏi 6: Dạ Trạch Vương là tên gọi của ai? Đáp án: Triệu Quang Phục Câu hỏi 7: Bộ phận giúp lá cây trao đổi khí? Đáp án: Lỗ khí Câu hỏi 8: Trong văn bản “Bức tranh của em gái tôi”, nhân vật chú Tiến Lê làm nghề gì? Đáp án: Hoạ só Câu hỏi 9: Thành Cổ Loa được xây dựng thời nào? Đáp án: An Dương... Gồm 12 chữ cái: Trên thế giới Đại Dương nào có diện tích nhỏ nhất B Ắ C B Ă N G D Ư Ơ N G Ô số 8: Gồm 7 chữ cái: Đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta là? C Ử U L O N G Ô số 9: Gồm 16 chữ cái: Người anh hùng lái máy bay ném bom vào dinh Thống Nhất N G U Y Ễ N T R U N G T H À N H Ô số 10 : Gồm 11 chữ cái: Tên ngọn núi cao nhất nước ta còn được gọi là nóc nhà Đông Dương? P H A N X I P H Ă N G Ô số 11 : Gồm... Thành Cổ Loa được xây dựng thời nào? Đáp án: An Dương Vương Câu hỏi 10 : Các hiện tượng khí tượng, hầu hết xảy ra ở tầng không khí nào? Đáp án: Tầng đối lưu Vò n g thi giả i ô chữ THỂ LỆ - chữ gồm 12 hàng ngang trả lời đúng 1 ô chữ hàng ngang 10 đ hàng dọc 30đ -Lần lượt các đội chọn hàng ngang để trả lời và cả 6 đội cùng một lúc đưa ra đáp án bằng bảng cá nhân -Các đội được quyền giơ tay để dành quyền trả... hạ đã đưa anh lên máy chém, trước lúc hy sinh anh vẫn hát vang bài quốc tế ca Năm ấy anh 17 tuổi” L Ý T Ự T R Ọ N G số 4: Gồm 7 chữ cái: Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì? V Ă N L A N G số 5: Gồm 13 chữ cái: Câu nói này là của người anh hùng nào “Hãy nhớ lấy lời tôi: Đả đảo đế quốc Mó! đả đảo Nguyễn Khánh! Hồ Chí Minh muôn năm! ” N G U Y Ễ N V Ă N T R Ỗ I Ô số 6: Gồm 8 chữ cái: Là anh hùng . khác là gì? Đáp án: Diên Hựu Câu hỏi 3: Quốc hiệu Việt Nam có từ triều đại nào? Đáp án : : Triều Nguyễn (Nguyễn Ánh) Câu hỏi 4: Năm 2 010 chúng ta kỉ niệm. Thăng Long – Hà Nội? Đáp án : : 10 00 năm Câu hỏi 5: Thế giới có mấy châu lục? Đáp án : : 6 châu lục (Á, Âu, Phi, Mó, Đại dương, Nam cực) Câu hỏi 6: Động
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án am nhac lop 1, giáo án am nhac lop 1,

Hình ảnh liên quan

Triều Lý (bộ luật hình thư ) - giáo án am nhac lop 1

ri.

ều Lý (bộ luật hình thư ) Xem tại trang 3 của tài liệu.
bảng cá nhân. - giáo án am nhac lop 1

bảng c.

á nhân Xem tại trang 25 của tài liệu.
xây dựng theo hình gì? - giáo án am nhac lop 1

x.

ây dựng theo hình gì? Xem tại trang 53 của tài liệu.